Găsiți următorul dvs. carte audio preferat

Deveniți un membru astăzi și ascultați gratuit pentru 30 zile
În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului: Volumul 1

În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului: Volumul 1

Scris de Abd-ru-shin

Povestit de Emanuel Popa


În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului: Volumul 1

Scris de Abd-ru-shin

Povestit de Emanuel Popa

evaluări:
5/5 (1 evaluare)
Lungime:
10 hours
Lansat:
May 9, 2017
Format:
Carte audio

Descriere

Este opera principal? a autorului, Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt) cu titlul de carte "În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului". În aceasta Abd-ru-shin a sintetizat 168 de conferin?e ale sale în a?a fel încât ele construiesc succesiv, din punct de vedere al con?inutului, rezultând o imagine complet? a Crea?iei.
Opera în trei volume ofer? un ajutor spiritual la probleme pe care noi to?i le întâlnim în via?? - cum ar fi problemele legate de întreb?rile "De unde venim?" ?i "Încotro ne îndrept?m?", de soart?, karma, Dreptatea lui Dumnezeu, voin?a liber? a omului, misiunea Fiului lui Dumnezeu Iisus, de Legile naturii ?i ale Crea?iei, ?i multe altele. Cu cât se examineaz? mai serios explica?iile "Mesajului Graalului" ca norm? de via??, cu atât mai mult Adev?r lumineaz? din ele. În acest sens se explic? titlul operei: "În Lumina Adev?rului".
Lansat:
May 9, 2017
Format:
Carte audio


Despre autor


Legat de În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului


Recenzii

Ce părere au oamenii despre În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului

5.0
1 evaluări / 1 Recenzii
Ce părere aveți?
Evaluare: 0 din 5 stele

Recenziile cititorilor

 • (5/5)
  ?? ?????? ?????????? - ??????? ????????? ?? ??? ?? ???? Vol 1. 10h 2017
  Narrated by Emanuel Popa

  ???????????
  Este opera principala a autorului, Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt) cu titlul de carte "In Lumina Adevarului - Mesajul Graalului". In aceasta Abd-ru-shin a sintetizat 168 de conferinte ale sale in asa fel incat ele construiesc succesiv, din punct de vedere al continutului, rezultand o imagine completa a Creatiei.


  Opera in trei volume ofera un ajutor spiritual la probleme pe care noi toti le intalnim in viata - cum ar fi problemele legate de intrebarile "De unde venim?" si "Incotro ne indreptam?", de soarta, karma, Dreptatea lui Dumnezeu, vointa libera a omului, misiunea Fiului lui Dumnezeu Iisus, de Legile naturii si ale Creatiei, si multe altele. Cu cat se examineaza mai serios explicatiile "Mesajului Graalului" ca norma de viata, cu atat mai mult Adevar lumineaza din ele. In acest sens se explica titlul operei: "In Lumina Adevarului".


  ????: DACA DORITI SA CUMPARATI CARTILE in format ebook, le veti gasi aici: https://shop-graal.com/ro/ebook.html
  https://shop-graal.com/ro/mesajul-graalului.html
  https://shop-graal.com/ro/alte-publicatii.html

  ????: va sugerez sa cumparati ebook ul care cuprinde cele 3 volume, adica cel cu 42,99 RON, eu pe acesta l-am cumparat, am lasat acesta nota pentru ca nu este mentionat nicaieri ca aceasta carte (cea cu 42,99 RON) contine cele 3 volume compilate...


  ?̂? ?????? ?????̆?????, ??????? ????????? ?? ??? ?? ????

  ???????

  Opera „În Lumina Adevărului” – Mesajul Graalului – este compusă din 168 de conferinţe construite una pe baza celeilalte. Ediţia de faţă este versiunea finală a operei, pe care autorul a dat-o spre publicare. Această ediţie este numită şi „ediţia de ultimă mână”.


  Volumul I:


  Spre îndrumare!

  1. Ce căutaţi voi?
  19. A fost odată …!
  2. Strigătul după ajutor
  20. Erori
  3. Antihristul
  21. Cuvântul omenesc
  4. Moralitate
  22. Femeia postcreației
  5. Treziţi-vă!
  23. Supunere
  6. Tăcerea
  24. Lenevie a spiritului
  7. Înălţare
  25. Omul de pe pământ în faţa Dumnezeului său
  8. Cult
  26. Să fie trezit tot ceea ce este mort în creaţie,
  9. Încremenire
  ca să se judece!
  10. Copilăresc
  27. Cartea Vieţii
  11. Castitate
  28. Împărăţia celor o mie de ani
  12. Primul pas
  29. Un cuvânt necesar
  13. Universul
  30. Marea Cometă
  14. Steaua Betleemului
  31. Învăţătorul lumii
  15. Lupta
  32. Străinul
  16. Ştiinţă spirituală modernă
  33. Salvare! Mântuire!
  17. Căi greşite
  34. Graiul Domnului
  18. Ce-i separă astăzi pe atâţia oameni de Lumină?  Volumul II:

  1. Responsabilitate
  41. Spirit
  2. Destin
  42. Dezvoltarea creaţiei
  3. Facerea omului
  43. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău!
  4. Omul în creaţie
  44. Imaculata concepţie şi naşterea Fiului lui Dumnezeu
  5. Păcat ereditar
  45. Răstignirea Fiului lui Dumnezeu şi Cina cea de taină
  6. Dumnezeu
  46. Coboară de pe cruce!
  7. Vocea interioară
  47. Acesta este trupul meu! Acesta este sângele meu!
  8. Religia iubirii
  48. Învierea corpului pământesc al lui Hristos
  9. Mântuitorul
  49. Înţelegerea omenească şi Voinţa lui Dumnezeu în
  10. Misterul naşterii
  legea efectului reciproc
  11. Este de recomandat instruirea ocultă?
  50. Fiul Omului
  12. Spiritism
  51. Forţa sexuală şi însemnătatea ei pentru înălţarea
  13. Legat de pământ
  spirituală
  14. Este abstinenţa sexuală spiritual favorizatoare?
  52. Eu sunt Învierea şi Viaţa, nimeni nu ajunge la Tatăl
  15. Forme de gând
  decât prin mine!
  16. Veghează şi roagă-te!
  53. Materialitate grosieră, materialitate fină, radiaţii,
  17. Căsătoria
  spaţiu şi timp
  18. Dreptul copilului faţă de părinţi
  54. Eroarea clarviziunii
  19. Rugăciunea
  55. Tipuri de clarviziune
  20. Tatăl Nostru
  56. În împărăţia demonilor şi a fantomelor
  21. Venerarea lui Dumnezeu
  57. Iniţiere ocultă, alimentaţie cu carne sau vegetariană
  22. Omul şi voinţa sa liberă
  58. Magnetism terapeutic
  23. Oameni ideali
  59. Trăiţi prezentul!
  24. Aruncaţi asupra lui toată vina!
  60. Ce trebuie să facă omul pentru a putea intra în
  25. Crima hipnozei
  Împărăţia lui Dumnezeu?
  26. Astrologie
  61. Tu vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna
  27. Simbolică în destinul uman
  din ochiul tău!
  28. Credinţă
  62. Lupta în natură
  29. Bunuri pământeşti
  63. Revărsarea Sfântului Duh
  30. Moartea
  64. Sex
  31. Decedat
  65. Poate constitui vârsta un obstacol pentru înălţarea
  32. Minuni
  spirituală?
  33. Botezul
  66. Tată, iartă-i; că nu ştiu ce fac!
  34. Sfântul Graal
  67. Zei – Olimp – Walhalla
  35. Misterul Lucifer
  68. Creatura om
  36. Regiunile întunericului şi osânda
  71. Viaţa
  37. Regiunile Luminii şi paradisul

  38. Evenimente cosmice
  39. Diferenţa de origine dintre om şi animal

  40. Separarea dintre omenire şi ştiinţă
  Volumul III:

  1. În ţinutul crepusculului
  31. Fire de lumină deasupra voastră!
  2. Meditativi
  32. Regina primordială
  3. Martiri voluntari, fanatici religioşi
  33. Ciclul radiaţiilor
  4. Slujitori ai lui Dumnezeu
  34. Evitaţi fariseii!
  5. Instinctul animalelor
  35. Posedat
  6. Sărutul prietenesc
  36. Cereţi şi vi se va da!
  7. Unealta deformată
  37. Recunoştinţă
  8. Copilul
  38. Să fie Lumină!
  9. Menirea feminităţii umane
  39. Asubstanţiat
  10. Omniprezenţă
  40. Crăciun
  11. Hristos a spus …!
  41. Nu cădeţi în ispită!
  12. Legea mişcării în creaţie
  42. Conceptul de familie
  13. Corpul pământesc
  43. Căminul intim
  14. Misterul sângelui
  44. Credincioşi din obişnuinţă
  15. Temperamentul
  45. Vezi ce îţi foloseşte!
  16. Vezi, omule, cum trebuie să peregrinezi prin
  46. Atotînţelepciune
  această creaţie, pentru ca firele destinului să nu-ţi
  47. Sexul slab
  împiedice înălţarea, ci să o favorizeze!
  48. Puntea distrusă
  17. O lege nouă
  49. Păzitoarea flăcării
  18. Datorie şi fidelitate
  50. Privire de ansamblu asupra creaţiei
  19. Frumuseţea popoarelor
  51. Suflet
  20. S-a sfârşit!
  52. Natură
  21. La graniţa materiei grosiere
  53. Germeni spirituali
  22. Recunoaşterea lui Dumnezeu
  54. Germeni substanţiaţi
  23. Numele
  55. Cercul substanţialităţii
  24. Substanţialitatea
  56. Planurile primordial-spirituale I
  25. Micile fiinţe substanţiate
  57. Planurile primordial-spirituale II
  26. În atelierul material-grosier
  58. Planurile primordial-spirituale III
  al fiinţelor substanţiate
  59. Planurile primordial-spirituale IV
  27. Un suflet pribegeşte …
  60. Planurile primordial-spirituale V
  28. Femeie şi bărbat
  61. Planurile primordial-spirituale VI
  29. Suflete deformate
  62. Planurile primordial-spirituale VII
  30. Călăuza spirituală a omului
  63. Epilog: Cum trebuie primit Mesajul