Găsiți următoarea book favorită

Deveniți un membru astăzi și citiți gratuit pentru 30 zileÎncepeți perioada gratuită de 30 zile
Letopiseţul Ţării Moldovei

Acțiuni carte

Începeți să citiți

Informații despre carte

Letopiseţul Ţării Moldovei

Până la Grigore Ureche

Evaluări:
Evaluare: 5 din 5 stele5/5 (4 stele)
Lungime: 482 pagini5 ore

Descriere

Urechi au luat izvoarele letopisețului său în cronicile anterioare a țării în predaniile bătrânilor în hrisoavele domnilor și îndeosăbi în cronicarii leșești a căror limbă precum și acea latinească le cunoștea. De aceasta nu trebuie să ne mirăm. înaintea venirei domnilor țarigrădeni limbile latină slavonă și polonă era tot așa de familiare boierilor și tot ce era însemnat în societatea română precum mai pre urmă se făcură acea elină în timpul fanarioților și astăzi acea franțeză. [...] Cronica lui Urechi au slujit de urzeală tuturor cronicarilor următori. Mai întâi ea au slujit la compilațiile lui Evstratie Logofătul Simeon Dascălul și Misail Călugărul. Lucrarea acestor s-au mărginit în copierea letopisețului lui Urechi cu oareșcare adaosuri și notiții geografice a țărilor megieșite cu Moldova.Mihail KOGă‚LNICEANU Notiție biografică a cronicarilor Moldaviei

Citiți mai multe