Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Management, analize, planuri și strategii de afaceri

Management, analize, planuri și strategii de afaceri

Citiți previzualizarea

Management, analize, planuri și strategii de afaceri

evaluări:
4/5 (4 evaluări)
Lungime:
570 pagini
6 ore
Lansat:
20 mar. 2016
ISBN:
9781310610530
Format:
Carte

Descriere

Cartea prezintă modele de afaceri, magamenet, analize și strategii care ajută la dezvoltarea și punerea în valoare a unei organizații, în contexte specifice economice, sociale, culturale sau de altă natură, prin elaborarea și implementarea unor planuri personalizate.
Capacitatea unei organizații de a procesa informații este în centrul competențelor organizatorice și manageriale, iar strategiile unei organizații trebuie să fie proiectate pentru a îmbunătăți funcționalitatea și eficiența corporativă și, întrucât sistemele de management care furnizează această capabilitate au devenit formalizate și automatizate, competențele sunt testate dur la mai multe niveluri. Organizațiile trebuie să fie capabile să învețe și să se adapteze în moduri care nu au fost niciodată atât de evidente înainte.
Managementul strategic implică formularea și punerea în aplicare a obiectivelor și inițiativelor majore luate de conducerea de vârf a unei companii în numele proprietarilor, luând în considerare resursele și o evaluare a mediilor interne și externe în care organizația evoluează. El implică conceptele conexe de planificare strategică și gândire strategică.
Prin analiza afacerii se identifică nevoile de afaceri și se stabilesc soluțiilor la problemele de afaceri. Soluțiile includ adesea o componentă de dezvoltare sisteme-software, dar pot consta și în îmbunătăţirea procesului, schimbarea organizațională sau planificarea strategică și elaborarea politicilor.

Pentru oportunitățí de sponsorizare vă rog să mă contactați.

Lansat:
20 mar. 2016
ISBN:
9781310610530
Format:
Carte

Despre autor

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.


Legat de Management, analize, planuri și strategii de afaceri

Citiți mai multe de la Nicolae Sfetcu

Cărți conex

Previzualizare carte

Management, analize, planuri și strategii de afaceri - Nicolae Sfetcu

Management, analize, planuri și strategii de afaceri

Nicolae Sfetcu

Publicat de MultiMedia Publishing

Copyright 2020 Nicolae Sfetcu

Toate drepturile rezervate.

Publicat de MultiMedia Publishing, www.telework.ro/ro/editura

ISBN 978-606-9041-75-8

Textele sunt din Telework (surse: articole originale, Wikipedia și Wikibooks sub licență CC BY-SA 3.0traduse și adaptate de Nicolae Sfetcu, și alte surse), sub licență CC BY-SA 3.0. 

DECLINARE DE RESPONSABILITATE

Având în vedere posibilitatea existenței erorii umane sau modificării conceptelor științifice, nici autorul, nici editorul și nicio altă parte implicată în pregătirea sau publicarea lucrării curente nu pot garanta în totalitate că toate aspectele sunt corecte, complete sau actuale, și își declină orice responsabilitate pentru orice eroare ori omisiune sau pentru rezultatele obținute din folosirea informațiilor conținute de această lucrare.

Cu excepția cazurilor specificate în această carte, nici autorul sau editorul, nici alți autori, contribuabili sau alți reprezentanți nu vor fi răspunzători pentru daunele rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestei cărți. Aceasta este o declinare cuprinzătoare a răspunderii care se aplică tuturor daunelor de orice fel, incluzând (fără limitare) compensatorii; daune directe, indirecte sau consecvente, inclusiv pentru terțe părți.

Înțelegeți că această carte nu intenționează să înlocuiască consultarea cu un profesionist educațional, juridic sau financiar licențiat. Înainte de a o utiliza în orice mod, vă recomandăm să consultați un profesionist licențiat pentru a vă asigura că faceți ceea ce este mai bine pentru dvs.

Această carte oferă conținut referitor la subiecte educaționale. Utilizarea ei implică acceptarea acestei declinări de responsabilitate.

1 Afaceri

O afacere, cunoscută şi sub numele de companie sau firmă, este o organizație implicată în comerțul de bunuri, servicii, sau ambele, pentru consumatori. Companiile sunt predominante în economiile capitaliste, unde cele mai multe dintre ele sunt proprietate privată și furnizează bunuri și servicii pentru clienți în schimbul unor alte bunuri, servicii sau bani. Companiile pot fi, de asemenea, non-profit sau de stat. O afacere deținută de mai multe persoane poate fi menţionată ca o companie.

Formele de bază de proprietate

Formele de proprietate în afaceri variază în funcție de competență, dar exista mai multe forme comune:

Proprietate exclusivă: O proprietate exclusivă, de asemenea cunoscută sub numele de comerciant unic, este deținută de o persoană și operează în beneficiul acesteia. Proprietarul poate opera afacerea singur sau împreună cu alte persoane. Un unic proprietar are răspundere nelimitată pentru toate obligațiile asumate de afacere, costuri de operare și hotărâri judecătoreşti. Toate activele afacerii aparțin unui singur proprietar, inclusiv, de exemplu, infrastructura de calcul, orice inventar, echipamente de fabricare și/sau programe de vânzare cu amănuntul, precum și orice bunuri imobile deținute de afacere.

Parteneriat: Un parteneriat este o afacere deţinută în comun de două sau mai multe persoane. În cele mai multe forme de parteneriat, fiecare partener are răspundere nelimitată pentru datoriile contractate de afacere. Cele trei tipuri mai frecvente de parteneriate cu profit sunt parteneriate generale, parteneriate limitate, și parteneriate cu răspundere limitată.

Corporaţie: Proprietarii unei corporaţii au răspundere limitată și afacerea are o personalitate juridică distinctă de proprietarii săi. Corporaţiile pot fi deținute de guvern sau să fie cu capital integral privat. Ele pot fi organizate fie pentru profit, fie ca organizații non-profit. O proprietate privată pentru profit este deținută de acționarii săi, care aleg un consiliu de administrație pentru a direcționa profitul și a angaja personalul de conducere. O proprietate privată, pentru profit poate fi deţinută un mic grup de indivizi, sau publică, cu acțiuni tranzacționate public cotate la bursa de valori.

Cooperativă: Adesea menționată ca o cooperare, o cooperativă este o afacere cu răspundere limitată, care poate fi organizată pentru profit sau non-profit. O cooperativă diferă de o corporaţie prin aceea că are membri, nu acționari, care deţin în comun autoritatea de luare a deciziilor. Cooperativele sunt de obicei clasificate fie ca cooperative de consum, sau cooperative de lucrători. Cooperativele sunt fundamentale pentru ideologia democrației economice.

Clasificări

Agricultura și mineritul produc materii prime, cum ar fi plante sau minerale.

Firmele financiare includ băncile și alte companii care generează profituri prin investiții și gestionarea capitalului.

Firmele de informare generează profituri în principal din vânzarea de proprietate intelectuală, și includ studiouri de film, editori și companii de Internet și de software.

Producătorii crează produse, de la materii prime sau părți componente, apoi își vând produsele cu un profit. Companiile care fac bunuri tangibile, cum ar fi mașini, haine sau țevi, sunt considerate producători.

Firmele imobiliare vând, închiriază, și dezvoltă proprietăți, inclusiv terenuri, case de locuit, precum și alte clădiri.

Comercianții cu amănuntul și distribuitorii acționează în calitate de intermediari și iau bunurilor produse de către producătorii şi le vând la consumatori, făcând profit prin creşterea prețului. Cele mai multe magazine și companii de catalog sunt distribuitori sau comercianți cu amănuntul.

Firmele de servicii oferă bunuri sau servicii intangibile și solicită plata, în mod obișnuit, pentru munca sau alte servicii furnizate către guvern, consumatori, sau alte firme. Decorațiunile interioare, firmele de consultanţă şi chiar animatorii, se încadrează în această categorie.

Firmele de transport livrează bunuri și transportă persoane fizice la o destinație contra unei taxe.

Firmele de utilităţi oferă servicii publice, cum ar fi energia electrică sau tratarea apelor uzate, de obicei solicitate de guvern sau administraţia locală.

Management

Funcționarea eficientă și eficace a unei afaceri, şi studiul acestui subiect, se numește management. Cele mai importante ramuri ale managementului sunt managementul financiar, managementul de marketing, managementul resurselor umane, managementul strategic, managementul producţiei, managementul operațiunilor, managementul serviciilor și managementul tehnologiei informației.

Proprietarii pot administra afacerile singuri, sau pot angaja manageri pentru a face acest lucru în locul lor. Fie că sunt proprietari sau angajați, managerii administrează trei componente principale ale valorii afacerii: resursele sale financiare, de capital sau resurse tangibile, precum și resursele umane. Aceste resurse sunt administrate în cel puțin cinci zone funcționale: contractarea legală, fabricația sau serviciile, marketingul, contabilitatea, finanțarea și resursele umane.

Restructurarea întreprinderilor de stat

În ultimele decenii, diferite ţări au modelat unele din activele și întreprinderile lor după firmele de afaceri. În 2003, de exemplu, Republica Populară Chineză a modelat 80% din întreprinderile sale de stat pe un sistem de management de tip companie. Multe instituții de stat și întreprinderi din China și Rusia s-au transformat în societăți pe acțiuni, cu o parte din acțiunile lor listate pe piețele bursiere publice.

Managementul procesului de afaceri este o abordare holistică a managementului axată pe alinierea tuturor aspectele legate de o organizație, cu dorinţele şi nevoile clienţilor. Acesta promovează profitabilitatea și eficiența în afaceri în timp ce luptă pentru inovare, flexibilitate, precum și integrarea cu tehnologia. Managementul procesului de afaceri încearcă să îmbunătățească continuu procesele. Prin urmare, poate fi descris ca un proces de optimizare a proceselor. Se susține că managementul procesului de afaceri permite organizațiilor să fie mai eficiente, eficace și capabile de schimbare faţă de o abordare tradițională a managementului ierarhic, concentrat, funcțional.

Reglementări organizaţionale şi legislative

Cele mai multe jurisdicții specifică formele de proprietate pe care o afacere le poate lua, creând un set de legi comerciale pentru fiecare tip.

Factorii majori care influențează modul în care este organizată o afacere sunt de obicei:

Dimensiunea și domeniul firmei de afaceri și structura acesteia, gestionarea, și dreptul de proprietate, analizate pe larg în teoria firmei. În general, o afacere mică este mai flexibilă, în timp ce întreprinderile mari, sau cele cu proprietate mai largă sau mai multe structuri formale, vor tinde de obicei să fie organizate ca societăți pe acţiuni sau (mai rar) parteneriate. În plus, o afacere care dorește să obţină bani pe o piaţă de capital sau să fie deținută de o gamă largă de oameni va trebui de multe ori să adopte o anumită formă juridică în acest sens.

Sectorul și țara. Întreprinderile cu scop lucrativ privat sunt diferite de organismele aflate în proprietatea guvernului. În unele țări, anumite întreprinderi sunt obligate prin lege să fie organizate în anumite moduri.

Societate cu răspundere limitată (SRL), parteneriate cu răspundere limitată, precum și alte tipuri specifice de organizare a afacerilor protejează proprietarii sau acționarii acestora de eșecul în afaceri prin derularea afacerii sub o entitate juridică separată, cu anumite protecții juridice. În schimb, întreprinderile neconstituite în societăți pe acţiuni sau persoane care lucrează pe cont propriu nu sunt de obicei atât de protejate.

Avantaje fiscale. Diferite structuri sunt tratate în mod diferit în legislația fiscală, și pot avea avantaje din acest motiv.

Cerințe de prezentare a informațiilor și de conformitate. Diferite structuri de afaceri pot fi obligate să facă mai mult sau mai puțin publice informațiile (sau să le raporteze autorităților competente), și pot fi obligate să respecte diferite norme și reglementări.

Multe companii sunt operate prin intermediul unei entități separate, cum ar fi o societate sau un parteneriat (cu sau fără răspundere limitată). Cele mai multe jurisdicții permit persoanelor să organizeze o astfel de entitate prin depunerea unor documente charter la secretariatul de stat relevant sau echivalent, respectând anumite obligații specifice. Relațiile și drepturile legale ale acționarilor, partenerilor cu răspundere limitată, sau membrilor, sunt reglementate parțial de documentele charter și parțial de legea jurisdicției în care se organizează entitatea. În general, acționarii într-o societate, parteneri cu răspundere limitată într-o societate în comandită simplă, și membrii într-o societate cu răspundere limitată, sunt protejaţi de răspunderea personală pentru datoriile și obligațiile entității, care este tratată din acest punct de vedere ca o persoană separată. Acest lucru înseamnă că dacă nu există o abatere, bunurile proprii ale proprietarului sunt puternic protejate prin lege în cazul în care afacerea nu reușește.

În cazul în care două sau mai multe persoane dețin o afacere împreună, dar nu au reușit să organizeze o formă mai specializată de activitate, acestea vor fi tratate ca un parteneriat general. Condițiile unui parteneriat sunt parțial reglementate printr-un acord de parteneriat în cazul în care este creat vreunul, și parțial de legea jurisdicției în care se află parteneriatul. Nu sunt necesare documente sau depozit bancar pentru a crea un parteneriat, și nici un acord, relațiile și drepturile legale ale partenerilor vor fi guvernate în întregime de legea jurisdicției în care se află parteneriatul. O singură persoană care deține și conduce o afacere este cunoscută ca unic proprietar, indiferent dacă acea persoană o deține în mod direct sau prin intermediul unei entități organizate în mod oficial.

Este recomandabil să se ia în considerare câţiva factori relevanți  în decizia privind modul de opereze a unei afaceri:

Partenerii în general într-un parteneriat (altele decât o societate cu răspundere limitată), plus oricine care deţine personal și operează o afacere fără a crea o entitate juridică separată, sunt personal răspunzători pentru datoriile și obligațiile în afaceri.

În general, societățile sunt obligate să plătească impozit la fel ca persoanele fitice. În unele sisteme de impozitare, acest lucru poate da naștere la așa-numita dublă impunere, pentru că în primul rând se plătește impozit pe profit, iar apoi, când corporația distribuie profiturile sale proprietarilor, persoane fizice trebuie să includă dividendele în venitul lor în momentul finalizării declarațiilor fiscale personale, moment în care se impune un al doilea nivel de impozit pe venit.

În majoritatea țărilor, există legi care tratează societățile mici diferit de cele mari. Acestea pot fi scutite de anumite cerințe legale sau fiscale, au proceduri simplificate în domenii specializate, și au un tratament fiscal ușor diferit, simplificat, avantajos.

O societate devine publică printr-un proces cunoscut sub numele de o oferta publica inițiala, care înseamnă că o parte din afaceri va fi deținută de către persoane externe. Acest lucru necesită organizare ca o entitate distinctă, și conformitatea cu un set mai strict al legilor și procedurilor. Cele mai multe entități publice sunt societăți care au vândut acțiuni, dar din ce în ce mai des există şi SRL-uri publice care vând părţi sociale (uneori numite acţiuni), și alte entități mai exotice, precum și, de exemplu, trusturi de investiții imobiliare în SUA, și fonduri închise de investiții în Marea Britanie. Un parteneriat general nu poate deveni public.

1.1 Evidenţa contabilă

Evidenţa contabilă este înregistrarea tranzacțiilor financiare, și este parte a procesului de contabilitate în afaceri. Tranzacțiile includ achiziții, vânzări, încasări și plăți de către o persoană sau organizație. Există câteva metode comune de evidenţă contabilă, cum ar fi sistemul de contabilitate în partidă simplă și sistemul de contabilitate în partidă dublă. Dar în timp ce aceste sisteme pot fi văzute ca evidenţe contabile reale, orice proces care implică înregistrarea tranzacțiilor financiare este un proces evidenţă contabilă.

Evidenţa contabilă este de obicei efectuată de către un contabil. Acesta înregistrează tranzacțiile financiare de zi cu zi ale unei organizații. Un contabil este de obicei responsabil pentru scrierea în jurnale. Jurnalele constau din achiziții, vânzări, încasări și plăți. Contabilul este responsabil pentru asigurarea că toate tranzacțiile sunt înregistrate în jurnalul corect, pentru furnizori, client și registrul general. Un contabil poate crea apoi rapoarte din operațiunile financiare înregistrate.

Contabilul aduce registrele la stadiul de balanţă. Un contabil poate pregăti contul de profit și bilanțul folosind balanța de verificare și registrele pregătite.

Procesul

În procesul de contabilitate primară se înregistrează doar efectele financiare ale tranzacțiilor. Diferenţa dintre manual și orice sistem contabil electronic provine din latența dintre înregistrarea tranzacției financiare și postarea acesteia în contul respectiv. Această întârziere, deși absentă în sistemele contabile electronice din cauza postării instantaneu în conturile respective, este o caracteristică de bază a sistemelor manuale, dând astfel naștere la registrele primare ale conturilor, cum ar fi Registrul de casă, Registrul bancar, Registrul de cumpărări, registrul de vânzări, pentru înregistrarea manuală imediată a efectului tranzacției financiare.

În cursul normal al afacerilor, un document este produs de fiecare dată când are loc o tranzacție. Vânzările și achizițiile au, de obicei, facturi şi/sau chitanțe. Formularele de depunere sunt produse atunci când depunerile (depozitele) sunt făcute pentru un cont bancar. Cecurile sunt scrise pentru a plăti bani din cont. Evidenţa contabilă presupune, în primul rând, înregistrarea detaliilor tuturor acestor documente sursă în jurnale în mai multe coloane (de asemenea, cunoscute registre de intrare primară sau jurnale). De exemplu, toate vânzările pe credit sunt înregistrate în jurnalul de vânzări, toate plățile în numerar sunt înregistrate în jurnalul de plăți în numerar. Fiecare coloană dintr-un jurnal corespunde în mod normal cu un cont. În sistemul în partidă simplă, fiecare tranzacție se înregistrează o singură dată. Cele mai multe persoane care fac balanţa în fiecare lună folosesc un astfel de sistem, iar cele mai multe software pentru finanțe personale urmează această abordare.

După o anumită perioadă, de obicei o lună, coloanele din fiecare jurnal sunt fiecare totalizate pentru a da un rezumat pentru perioada respectivă. Folosind regulile în partidă dublă, aceste sumare de jurnal sunt apoi transferate în conturile lor respective în registrul contabil. De exemplu, pentru intrările în Jurnalul de vânzări se face o intrare de debit în contul fiecărui client (care arată că clientul datorează acum bani) și o intrare de credit ar putea fi făcute în contul de comerţ (arătând că această activitate a generat venituri pentru noi). Acest proces de transferare a sumarelor sau tranzacțiilor individuale în Registru este numit postare. Odată ce procesul de postare este complet, conturi păstrate în format T sunt supuse unei balanţe, care este pur și simplu un proces pentru a ajunge la soldul contului.

Ca o verificare parțială că procesul de postare a fost făcut în mod corect, este creat un document de lucru numit balanţă contabilă neajustată. În forma sa cea mai simplă, aceasta este o listă de trei coloane. Prima coloană conține numele acestor conturi din registrul care au o balanţă diferită de zero. În cazul în care un cont are un sold debitor, suma este copiată în coloana a doua (coloana de debit). În cazul în care un cont are un sold de credit, suma este copiată în coloana trei (coloana de credit). Coloana de debit este apoi însumată iar apoi coloana de credit este totalizată. Cele două totaluri trebuie să corespundă - acest acord nu este întâmplător - întrucât în conformitate cu normele în partidă dublă, ori de câte ori există o postare, debitele postării sunt egale cu creditele postării. Dacă cele două totalurile nu sunt în acord, o eroare a fost făcută în jurnale sau în timpul procesului de postare. Eroarea trebuie să fie localizată și rectificată și totalurile din coloana de debit și de credit recalculate pe coloană pentru a verifica acordul, înainte de orice prelucrare ulterioară eventuală.

Odată ce soldurile sunt balansate, contabilul face o serie de ajustări și modifică valorile balanţei pentru unele dintre conturi. Aceste ajustări trebuie să se supună în continuare regulii dublei înregistrări. De exemplu, contul inventar pentru active ar putea fi schimbat pentru a le aduce în conformitate cu situaţia reală din stoc. În același timp, contul cheltuielilor asociate cu utilizarea inventarului este ajustată cu o sumă egală și opusă. Alte ajustări, cum ar fi amortizarea și plățile anticipate pot fi, de asemenea, efectuate la acest moment. Acest lucru duce la o listă numită balanța de verificare ajustată. Conturile în această listă și soldurile lor de debit sau de credit corespunzătoare sunt cele care sunt utilizate pentru întocmirea situațiilor financiare.

Situațiile financiare sunt în cele din urmă extrase din balanța de verificare, putând include:

situaţia veniturilor, de asemenea cunoscută sub numele de situația rezultatelor financiare, sau contul de profit și pierdere

bilanțul, de asemenea, cunoscut sub numele de situația poziției financiare

situația fluxurilor de numerar

situația rezultatelor reportate, de asemenea, cunoscut sub numele de situația câștigurilor și pierderilor totale recunoscute sau situația modificărilor capitalurilor proprii

1.2 Marketing

Marketingul este metodologia de comunicare a valorii unui produs sau serviciu pentru clienți, în scopul de a vinde acel produs sau serviciu.

Tehnicile de marketing includ alegerea piețelor țintă printr-o analiză de piață și segmentarea pieței, precum și înțelegerea comportamentului consumatorilor și publicitatea valorii unui produs pentru potenţiali clienţi. Din punct de vedere social, marketingul este legătura dintre cerințele materiale de societății și modelele economice de răspuns. Marketingul satisface aceste nevoi și dorinţe prin procese de schimb şi construcţii de relaţii pe termen lung. Marketingul îmbină arta și știința aplicată (cum ar fi științele comportamentale) și face uz de tehnologia informației.

Orientarea spre client

O firmă în economia de piață supraviețuiește prin producerea de bunuri pe care persoanele sunt dispuse și capabile să le să cumpere. Prin urmare, stabilirea cerinţelor consumatorilor este vitală pentru viabilitatea viitoare a firmei și chiar existența ca o preocupare continuă. Multe companii au astăzi o focalizare pe client (sau orientare de piață). Acest lucru implică faptul că compania se axează pe activitățile și produsele solicitate de consumatori. În general, există trei moduri de a face acest lucru: abordarea dependentă de client, abordarea prin identificarea schimbării pieței, și abordarea prin inovarea produselor.

În abordarea bazată pe consum, nevoile consumatorilor sunt factorii determinanți ai tuturor deciziilor strategice de marketing. Nicio strategie nu este aplicată până când nu trece testul de cercetare a consumatorilor. Fiecare aspect al unei oferte a pieţei, inclusiv natura produsului în sine, este condus de nevoile potențialilor consumatori. Punctul de plecare este întotdeauna consumatorul. Motivul pentru această abordare este că nu există niciun motiv să se cheltuiască pe cercetare și dezvoltare dezvoltând produse pe care oamenii nu le vor cumpăra. Istoria atestă multe produse care au fost eșecuri comerciale, în ciuda faptului că au fost descoperiri tehnologice.

O abordare formală a acestui marketing orientat spre client este cunoscută ca SIVA (Soluţii, Informații, Valoare, Access). Acest sistem este, în principiu, cei 4P redenumit și reformulat pentru a oferi un accent pe client. Modelul SIVA oferă o alternativă de cerere/client-centrică la bine-cunoscutul model 4P de furnizare (produs, preţ, plasare, promovare) al managementului de marketing.

Produs → Soluție

Promovare → Informații

Preț → Valoare

Plasare (Distribuţie) → Acces

Dacă vreunul dintre cei 4P ar fi problematic sau nu ar fi făcut parte din factorul de marketing de afaceri, afacerea ar putea fi în pericol și astfel alte companii pot apărea pe lângă companie, astfel încât cererea consumatorilor pentru produsele sale ar scădea. Cu toate acestea, în ultimii ani, marketingul de servicii şi-a extins aria de aplicare care urmează să fie luate în considerare, contribuind la un total de 7P în marketing. Ceilalţi 3P în marketingul de servicii sunt: proces, protecţia mediului și populaţia.

Unii consideră că există şi un al cincilea P: poziționarea.

Unele calificări sau limitări pentru focalizare client există. Ele nu invalidează sau intră în contradicție cu principiul orientării către client; mai degrabă pur și simplu se adaugă dimensiunilor suplimentare ale conștientizare și prudență.

Activitatea lui Christensen si colegii privind tehnologia perturbatoare a produs un cadru teoretic care explică eșecul firmelor nu pentru că ele erau incapabile tehnologic (de multe ori fiind valabil contrariul), ci pentru că rețelele de valoare în care funcționează profitabil au inclus clienți care s-ar fi putut să nu aprecieze inovația perturbatoare la momentul respectiv și capabilitatea sa și, prin urmare, s[ descurajeze activ firmele în dezvoltarea lor. Învățămintele trase din această lucrare sunt:

Utilizarea orientării către client cu atenţie, tratând-o doar ca un subset al strategiei corporative, mai degrabă decât factorul de conducere unic. Acest lucru înseamnă să se privească dincolo de orientarea actuală către client pentru a anticipa ceea ce clienții vor cere peste câțiva ani în viitor, chiar dacă ei înșiși nu sunt conştienţi de aceasta deocamdată.

Urmărirea piețelor noi (şi astfel noi rețele de valoare), atunci când acestea sunt încă într-o stare incipientă comercial sau neatractive, pur și simplu, pentru că potențialul lor de creștere și intersectarea cu piețele stabilite și rețele de valoare arată mai degrabă ca un pariu. Acest lucru poate implica cumpărarea de acțiuni în firme mai mici, achiziționarea lor direct, sau dezvoltarea de unități mici, distincte financiar de organizație.

Alte limitări ale orientării către client sunt:

Măsura în care ceea ce spun clienţii că îşi doresc nu se potrivește cu deciziile lor de cumpărare. Astfel, sondaje de clienți ar putea pretinde că 70% dintre clienții unui restaurant doresc alegeri mai sănătoase ale meniului, dar numai 10% dintre ei cumpără de fapt noile produse odată ce acestea sunt oferite. Acest lucru ar putea fi acceptabil, cu excepția măsurii în care aceste produse sunt pierdere de bani pentru afacere, o contabilitate roșie. O lecție de acest tip de situație este de a fi inteligent cu privire la adevărata validitate a testelor, cum ar fi anchetele. Un argument corolar este faptul că într-adevăr înțelegerea de către clienți uneori înseamnă a-i înțelege mai bine decât se cunosc ei înşişi. Astfel, s-ar putea argumenta că principiul orientării către client, sau ideea de a fi aproape de clienți, nu este încălcată aici, doar extinsă în mod adecvat.

Măsura în care clienții ignoră în prezent ce s-ar putea argumenta că ar trebui ei să vrea, situaţie riscantă deoarece dacă aceştia vor acţiona sau nu

Ați ajuns la sfârșitul acestei previzualizări. Înscrieți-vă pentru a citi mai multe!
Pagina 1 din 1

Recenzii

Ce părere au oamenii despre Management, analize, planuri și strategii de afaceri

3.8
4 evaluări / 0 Recenzii
Ce părere aveți?
Evaluare: 0 din 5 stele

Recenziile cititorilor