Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Proiectare Curriculară Gimnaziu: Opțional Tic
Proiectare Curriculară Gimnaziu: Opțional Tic
Proiectare Curriculară Gimnaziu: Opțional Tic
Cărți electronice232 pagini1 oră

Proiectare Curriculară Gimnaziu: Opțional Tic

Evaluare: 5 din 5 stele

5/5

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Elaborarea acestei lucrări a pornit de la premisele că: în unele școli gimnaziale din România există un laborator de informatică, elevi care își doresc un opțional de TIC și profesori calificați în predarea TIC.

Lucrarea pune la dispoziție modele de: programe școlare, planificări calendaristice și planuri de lecție la TIC pentru clasele V-VIII.

Originalitatea acestei lucrări este dată de faptul că:
-Programele școlare conțin toate elementele necesare unui C.D.Ș modern, au fost concepute pe unități de învățare pentru a înlesni proiectarea curriculară, iar conținuturile abordează o paletă largă de elemente (de ex.: structura unui PC, sisteme de operare, tehnoredactare texte, prezentări, calcul tabelar, algoritmică, programare C++, rețele de calculatoare, servicii web, programare web etc.).
-Planificările calendaristice oferă o proiectare de la nivelul unei unității de învățare până la nivelul unei lecții.
-Proiectele de tehnologie didactică vizează partea de algoritmică și programare (cele mai dificile elemente de predat și învățat) în mod gradual de la clasele mici la cele mari, fiind concepute într-un mod similar pentru a evidenția elementele cheie de gândire algoritmică care trebuie dezvoltate de-a lungul anilor de gimnaziu și pentru a înlesni procesul de proiectare curriculară.

Fiind proiectate și structurate modular documentele prezentate pot fi ușor modificate și adaptate la: posibilitățile materiale ale școlii, cerințele elevilor și abilitățile profesorilor.

De asemenea, programele școlare prezentate pot constitui o bază de plecare în proiectarea curriculară de trunchi comun a viitoarei discipline obligatorii „Informatică și TIC”.

De menționat că autorul acestei lucrări are o experiență în predarea TIC la gimnaziu de 15 ani (la momentul publicării) iar documentele prezentate au obținut avizul I.Ș.J. Suceava în fiecare an școlar și aprecierea pozitivă a colegilor de specialitate.

LimbăRomână
Data lansării28 mai 2016
ISBN9781311706751
Proiectare Curriculară Gimnaziu: Opțional Tic
Citiți previzualizarea
Autor

Silviu Suliță

Silviu Suliță has a solid educational background (Bachelor’s Degree, Engineer in the field of Mechanics, specialization: Machine-Building Technology 1989-1995 *** Diploma of Professional Conversion in Technological Education 1999-2001 *** Master Degree in Informatics 2001-2003 *** Diploma of Professional Conversion in Information and Communication Technology 2014-2016), a great experience in education (teaching different subjects on different levels), a huge creativity potential (author of many books, inventor with few patents, programmer of software applications, creator of multiple videos, author of many articles, independent researcher in nonconventional fields) and a fruitful interpersonal collaboration (social activist, moderator of different clubs, contributor on several projects, consultant on many fields, personal tutor and trainer).The author (a nonconformist, an opponent of obsolete approaches, demanding with himself and those around him) propose synthetic solutions on problems that cannot be solved by ignorant, duplicitous or obedient persons that refuse to believe that a fundament change at inner at outer levels is possible.In his books the knight of the pen pries the past, takes the pulse of the present and forecasts the future through a holistic approach of the systems and phenomena that are specific of different domains/ realms/ worlds.Unknown, mysterious, secret, hidden and occult pieces of information are brought to light and posted in a structured manner in the front of the readers.The books are exciting, written in a pragmatic manner and useful in everyday life like a beacon in the darkness of the night.These pieces of art invite readers to start the true journey of their lives in the quest of their spiritual essence.

Citiți mai multe din Silviu Suliță

Legat de Proiectare Curriculară Gimnaziu

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Proiectare Curriculară Gimnaziu

Evaluare: 5 din 5 stele
5/5

1 evaluare0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Proiectare Curriculară Gimnaziu - Silviu Suliță

  Cuprins

  Cuprins

  Introducere

  Capitolul 1 - Programă pentru opțional la clasa  a V-a

  1.1. Elemente structurale

  1.2. Unitatea de învățare: A. Familiarizarea cu operațiunile de bază necesare lucrului cu computerul

  1.3. Unitatea de învățare: B. Însuşirea unor noţiuni teoretice şi practice de tehnoredactare a textelor, utilizând LibreOffice Writer sau Microsoft Word

  1.4. Unitatea de învățare: C. Deprinderea tehnicilor de realizare a unei prezentări, utilizând LibreOffice Impress sau Microsoft PowerPoint

  1.5. Unitatea de învățare: D. Însușirea unor noțiuni teoretice despre algoritmi pe baza unor exemple cunoscute de la alte discipline şi transpunerea în limbaj algoritmic a unei probleme date

  1.6. Unitatea de învățare: E. Familiarizarea cu rețele de calculatoare

  Capitolul 2 - Programă pentru opțional la clasa  a VI-a

  2.1. Elemente structurale

  2.2. Unitatea de învățare: A. Familiarizarea cu sistemele de operare utilizate (Linux Edubuntu sau Windows)

  2.3. Unitatea de învățare: B. Aprofundarea noţiunilor teoretice şi practice de tehnoredactare a textelor, utilizând LibreOffice Writer sau Microsoft Word

  2.4. Unitatea de învățare: C. Perfecționarea tehnicilor de realizare a unei prezentări, utilizând LibreOffice Impress sau Microsoft PowerPoint

  2.5. Unitatea de învățare: D. Însuşirea unor noţiuni teoretice despre algoritmi pe baza unor exemple cunoscute de la alte discipline şi transpunerea în limbaj algoritmic a unei probleme date

  2.6. Unitatea de învățare: E. Identificarea și utilizarea facilităților oferite de Internet

  Capitolul 3 - Programă pentru opțional la clasa  a VII-a

  3.1. Elemente structurale

  3.2. Unitatea de învățare: A. Utilizarea unui editor de texte (LibreOffice Writer sau Microsoft Word)

  3.3. Unitatea de învățare: B. Utilizarea unui editor de foi de calcul (LibreOffice Calc sau Microsoft Excel)

  3.4. Unitatea de învățare: C. Realizarea de programe şi subprograme

  3.5. Unitatea de învățare: D. Editarea paginilor WEB

  Capitolul 4 - Programă pentru opțional la clasa  a VIII-a

  4.1. Elemente structurale

  4.2. Unitatea de învățare: A. Utilizarea unui editor de texte (LibreOffice Writer sau Microsoft Word)

  4.3. Unitatea de învățare: B. Utilizarea unui editor de foi de calcul (LibreOffice Calc sau Microsoft Excel)

  4.4. Unitatea de învățare: C. Realizarea de programe şi subprograme

  4.5. Unitatea de învățare: D. Editarea paginilor WEB

  Capitolul 5 - Planificare calendaristică la clasa a V-a

  5.1. Elemente structurale

  5.2. Unitatea de învăţare: A. Familiarizarea cu operaţiunile de bază necesare lucrului cu computerul

  5.3. Unitatea de învăţare: B. Însuşirea unor noţiuni teoretice şi practice de tehnoredactare a textelor, utilizând LibreOffice Writer sau Microsoft Word

  5.4. Unitatea de învăţare: C. Deprinderea tehnicilor de realizare a unei prezentări, utilizând LibreOffice Impress sau Microsoft PowerPoint

  5.5. Unitatea de învăţare: D. Însuşirea unor noţiuni teoretice despre algoritmi pe baza unor exemple cunoscute de la alte discipline şi transpunerea în limbaj algoritmic a unei probleme date

  5.6. Unitatea de învăţare: E. Familiarizarea cu rețele de calculatoare

  Capitolul 6 - Planificare calendaristică la clasa a VI-a

  6.1. Elemente structurale

  6.2. Unitatea de învăţare: A. Familiarizarea cu sistemele de operare utilizate (Linux Edubuntu sau Windows)

  6.3. Unitatea de învăţare: B. Aprofundarea noţiunilor teoretice şi practice de tehnoredactare a textelor, utilizând LibreOffice Writer sau Microsoft Word

  6.4. Unitatea de învăţare: C. Perfecționarea tehnicilor de realizare a unei prezentări, utilizând LibreOffice Impress sau Microsoft PowerPoint

  6.5. Unitatea de învăţare: D. Însuşirea unor noţiuni teoretice despre algoritmi pe baza unor exemple cunoscute de la alte discipline şi transpunerea în limbaj algoritmic a unei probleme date

  6.6. Unitatea de învăţare: E. Identificarea și utilizarea facilităților oferite de internet

  Capitolul 7 - Planificare calendaristică la clasa a VII-a

  7.1. Elemente structurale

  7.2. Unitatea de învăţare: A. Utilizarea unui editor de texte (LibreOffice Writer sau Microsoft Word)

  7.3. Unitatea de învăţare: B. Utilizarea unui editor de foi de calcul (LibreOffice Calc sau Microsoft Excel)

  7.4. Unitatea de învăţare: C. Realizarea de programe şi subprograme

  7.5. Unitatea de învăţare: D. Editarea paginilor web

  Capitolul 8 - Planificare calendaristică la clasa a VIII-a

  8.1. Elemente structurale

  8.2. Unitatea de învăţare: A. Utilizarea unui editor de texte (LibreOffice Writer sau Microsoft Word)

  8.3. Unitatea de învăţare: B. Utilizarea unui editor de foi de calcul (LibreOffice Calc sau Microsoft Excel)

  8.4. Unitatea de învăţare: C. Realizarea de programe şi subprograme

  8.5. Unitatea de învăţare: D. Editarea paginilor web

  Capitolul 9 -Proiect de tehnologie didactică la clasa a V-a

  9.1. Componenta structurală

  9.2. Componenta funcţională

  9.3. Componenta operațională

  9.4. Componenta acţională -desfăşurarea lecţiei

  Capitolul 10 - Proiect de tehnologie didactică la clasa a VI-a

  10.1. Componenta structurală

  10.2. Componenta funcţională

  10.3. Componenta operațională

  10.4. Componenta acţională -desfăşurarea lecţiei

  Capitolul 11 -Proiect de tehnologie didactică la clasa a VII-a

  11.1. Componenta structurală

  11.2. Componenta funcţională

  11.3. Componenta operațională

  11.4. Componenta acţională -desfăşurarea lecţiei

  Capitolul 12 -Proiect de tehnologie didactică la clasa a VIII-a

  12.1. Componenta structurală

  12.2. Componenta funcţională

  12.3. Componenta operațională

  12.4. Componenta acţională -desfăşurarea lecţiei

  Introducere

  Lucrarea de față se adresează profesorilor care predau disciplina opțională „Tehnologia informației și comunicării" la clasele V-VIII.

  Elaborarea acestei lucrări a pornit de la premisele că: în unele școli gimnaziale din România există un laborator de informatică, elevi care își doresc un opțional de TIC și profesori calificați în predarea TIC.

  Lucrarea pune la dispoziție modele de: programe școlare, planificări calendaristice și planuri de lecție la TIC pentru clasele V-VIII.

  Originalitatea acestei lucrări este dată de faptul că:

  -Programele școlare conțin toate elementele necesare unui C.D.Ș modern, au fost concepute pe unități de învățare pentru a înlesni proiectarea curriculară, iar conținuturile abordează o paletă largă de elemente (de ex.: structura unui PC, sisteme de operare, tehnoredactare texte, prezentări, calcul tabelar, algoritmică, programare C++, rețele de calculatoare, servicii web, programare web etc.).

  -Planificările calendaristice oferă o proiectare de la nivelul unei unității de învățare până la nivelul unei lecții.

  -Proiectele de tehnologie didactică vizează partea de algoritmică și programare (cele mai dificile elemente de predat și învățat) în mod gradual de la clasele mici la cele mari, fiind concepute într-un mod similar pentru a evidenția elementele cheie de gândire algoritmică care trebuie dezvoltate de-a lungul anilor de gimnaziu și pentru a înlesni procesul de proiectare curriculară.

  Fiind proiectate și structurate modular documentele prezentate pot fi ușor modificate și adaptate la: posibilitățile materiale ale școlii, cerințele elevilor și abilitățile profesorilor.

  De asemenea, programele școlare prezentate pot constitui o bază de plecare în proiectarea curriculară de trunchi comun a viitoarei discipline obligatorii „Informatică și TIC".

  De menționat că autorul acestei lucrări are o experiență în predarea TIC la gimnaziu de 15 ani (la momentul publicării) iar documentele prezentate au obținut avizul I.Ș.J. Suceava în fiecare an școlar și aprecierea pozitivă a colegilor de specialitate.

  Capitolul 1 - Programă pentru opțional la clasa  a V-a

  1.1. Elemente structurale

  Denumirea opţionalului : Tehnologia informaţiei şi comunicării

  Tipul opţionalului: Opţional la nivelul ariei curriculare

  Aria curriculară: Tehnologii

  Clasele : a V-a

  Durata: 1 an

  Număr de ore pe săptămână: 1 oră

  Autorul: prof. Silviu Suliță

  Abilităţi pentru susţinerea cursului: profesor de informatică

  Instituţia de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava

  Argumente care să motiveze alegerea opţionalului de către elevi:

  -Explorarea acestui domeniu fascinant „lumea calculatoarelor", reprezintă un real sprijin în dezvoltarea capacităţii intelectuale, a gândirii algoritmice, a personalităţii şi creativităţii umane.

  -Explozia informaţională a făcut ca studiul utilizării calculatorului să devină o necesitate, drept care copii, încă de la clasele gimnaziale, trebuie să-şi însuşească noţiunile de bază din domeniul informaticii, pentru a avea acces, prin intermediul internetului, la orice fel de informaţii din toate domeniile studiate de ei în şcoală.

  -Lumea de astăzi este „invadată" de produsele unui domeniu relativ nou, dinamic, care este ştiinţa şi ingineria calculatoarelor, cu implicaţii majore în toate domeniile activităţii umane, care preocupă, într-o măsură necunoscută până în prezent de nici un alt domeniu, atât specialiștii cât şi utilizatorii sau beneficiarii rezultatelor acestui domeniu. Astfel, suntem datori să iniţiem copiii în acest domeniu, conştienţi fiind de faptul că,

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1