Găsiți următoarea book favorită

Deveniți un membru astăzi și citiți gratuit pentru 30 zileÎncepeți perioada gratuită de 30 zile
Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea

Acțiuni carte

Începeți să citiți

Informații despre carte

Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea

Evaluări:
Evaluare: 4.5 din 5 stele4.5/5 (5 stele)
Lungime: 816 pagini10 ore

Descriere

Demersul Antoanetei Olteanu, reputată traducătoare de limba rusă șiexpertă în istoria culturală a Rusiei, se distinge atât prin calitatea informațiilor, adesea inedite, cât și prin compoziția complexă, care îmbină viziunea sintetică cu o perspectivă transculturală exersată. Cartea se recomandă de la sine atât cititorului profesionist, care găsește aici o serie de date altfel greu accesibile, cât și celui interesat de istoria și cultura Europei în ansamblu. După cum anunță și subtitlul, lucrarea reconstituie o istorie culturală a secolului al XIX-lea, realizând, în fapt, o frescă a uneia dintre cele mai captivante perioade din istoria Rusiei, cea imperială. Datele prezentate acoperă practic toate Aspectele vieții politice, sociale, economice și culturale ale acestui interval de timp, marcat atât de aura țarilor, cât și de nenumăratele revolte populare. Tabloul evenimentelor majore este întregit cu minuțioase inventare de titluri nobiliare, cu date economice consemnate cu acribie, cu o expunere vie a panoramei cutumelor sociale, familiale și religioase, mergând de la modalitățile de confecționare a jucăriilor sau a bijuteriilor până la istorii ale ceaiului sau vodcii. Atmosfera epocii capătă un contur desăvârșit prin citarea unor fragmente din lucrări științifice de referință, din jurnalele de călătorie și din publicistica vremii, dar și din operele marilor scriitori ai vremii, ca Dostoievski, Gogol și Tolstoi. Se conturează, astfel, o imagine neconvențională a Rusiei, o națiune confruntată permanent cu tensiunea unei alegeri fundamentale, care pune în opoziție modelul străin și inegalabila forță internă. Autoarei îi revine meritul de a fi surprins aspectele esențiale ale acestei tensiuni, cu ample ecouri în perioadamodernă și cu evidente efecte asupra mentalității contemporane.

Citiți mai multe