Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Dincolo de religie. Etică pentru o lume mai bună

Dincolo de religie. Etică pentru o lume mai bună

Citiți previzualizarea

Dincolo de religie. Etică pentru o lume mai bună

evaluări:
5/5 (1 evaluare)
Lungime:
184 pagini
3 ore
Lansat:
30 aug. 2017
ISBN:
9786067891010
Format:
Carte

Descriere

În acest volum care ne îndeamnă la reflecție, Sfinția Sa Dalai Lama argumentează convingător că religia nu este o necesitate pentru a duce o viață spirituală. Mai degrabă, calea de urmat ar fi să ne concentrăm pe toleranță și înțelegere între religii, ca și pe toleranța și înțelegerea între credincioși și necredincioși. Pentru a înfăptui o astfel de abordare, Dalai Lama propune un sistem de etică seculară, bazat pe o apreciere profundă a umanității noastre comune. 
Adresată cititorului obișnuit, Dincolo de religie este o polemică modernă, care scoate în evidență acele aspecte ale eticii pe care autorul le consideră a fi esențiale. 
„Această carte plină de înțelepciune și omenie, de data asta o operă originală și nu o culegere de prelegeri, este o afirmare incisivă a gândirii Sfinției Sale Dalai Lama despre căile prin care poate fi adusă pacea acestei lumi în suferință.” - Publishers Weekly
„Un ghid impresionant pentru cititorii de toate vârstele, având ca temă principală toleranța și respectul între religii.” - Kirkus Reviews​

Lansat:
30 aug. 2017
ISBN:
9786067891010
Format:
Carte


Legat de Dincolo de religie. Etică pentru o lume mai bună

Cărți conex

Previzualizare carte

Dincolo de religie. Etică pentru o lume mai bună - Sfinția Sa Dalai Lama

Mulțumiri

Am avut norocul ca, la scrierea acestei cărți, să fiu asistat de aceeași echipă editorială care a lucrat la cartea mea anterioară, Ethics for the New Millennium, căreia i s-au adăugat încă una sau două persoane. Aș dori, prin urmare, să mulțumesc membrilor Biroului meu Privat, vechiului meu translator, Thupten Jinpa Langri, pentru ajutorul neprețuit, precum și lui Alexander Norman și colaboratorului său, George FitzHerbert, pentru atenția acordată procesului redacțional.

Nutresc speranța sinceră că ceea ce stă scris aici va putea contribui, întru câtva, la clădirea unei lumi mai pline de compasiune și de pace. Desigur, lumea nu se poate schimba peste noapte. Nici nu o vom putea schimba cu o mică lucrare ca aceasta. Schimbarea se va produce treptat printr-o conștientizare crescândă, iar conștientizarea vine odată cu educația. Dacă cititorul găsește că e benefic chiar și un singur lucru scris aici, atunci strădania noastră va fi fost îndeajuns răsplătită. Cititorul care nu descoperă niciun astfel de beneficiu să nu se sfiască și să lase cartea deoparte.

Dalai Lama

Dharamsala, 2 iunie 2011

Introducere

Sunt de acum un om bătrân. M-am născut într-un mic sat din nord-estul Tibetului. Din motive independente de voința mea, mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții de adult ca refugiat în India, care a devenit a doua mea casă timp de mai bine de cincizeci de ani. Glumesc adesea spunând că sunt cel mai vechi și mai fidel oaspete al Indiei. Asemenea altor persoane de vârsta mea, am fost martorul unor evenimente dramatice care au modelat lumea în care trăim. Începând cu sfârșitul anilor ’60, am călătorit foarte mult și am avut onoarea să întâlnesc oameni provenind din medii foarte diferite: nu numai președinți și prim-miniștri, regi și regine, lideri ai marilor tradiții religioase din întreaga lume, dar și un mare număr de oameni obișnuiți, din toate clasele sociale.

Privind retrospectiv la ultimele decenii, descopăr multe motive de bucurie. Datorită progreselor din lumea medicinei, bolile mortale au fost eradicate. Milioane de oameni au fost ridicați din sărăcie și au dobândit accesul la o educație modernă și asistență medicală. Avem o declarație universală a drepturilor omului și conștiența importanței acestor drepturi a sporit extraordinar. Drept rezultat, idealurile libertății și democrației s-au răspândit în întreaga lume și ideea unității umanității este tot mai larg îmbrățișată. A crescut, de asemenea, conștientizarea importanței unui mediu sănătos. În foarte multe privințe, ultima jumătate de secol a fost una de progres și schimbări benefice.

În același timp, în ciuda progreselor extraordinare din atât de multe domenii, există încă mari suferințe, iar umanitatea continuă să se confrunte cu dificultăți și probleme enorme. Dacă în părțile mai bogate ale lumii oamenii se bucură de un stil de viață bazat pe un consum mare, rămân milioane de oameni ale căror nevoi de subzistență nu sunt acoperite. De la sfârșitul Războiului Rece, amenințarea unei distrugeri nucleare globale s-a diminuat, dar mulți continuă să suporte suferințele și tragedia conflictelor armate. De asemenea, în multe zone oamenii se confruntă cu probleme de mediu și, în consecință, cu amenințarea mijloacelor lor de subzistență și chiar și mai rău. În același timp, mulți alții se străduiesc să răzbată în fața inegalității, corupției și nedreptății.

Aceste probleme nu se limitează numai la țările în curs de dezvoltare. Și în țările bogate există numeroase dificultăți, inclusiv probleme sociale la scară largă: alcoolismul, abuzul de droguri, violența domestică, destrămarea familiilor. Oamenii sunt îngrijorați pentru copiii lor, pentru educația lor și pentru ceea ce le rezervă viitorul. Trebuie, de acum, să admitem posibilitatea că activitatea umană ne distruge planeta în mod ireversibil, amenințare care stârnește și mai multă teamă. Presiunile vieții moderne aduc cu ele stres, anxietate, depresie și, din ce în ce mai mult, singurătate. Drept rezultat, oriunde mă duc, oamenii se plâng. Chiar și eu mă pomenesc plângându-mă din când în când!

Este limpede că lipsește ceva fundamental în felul în care noi, oamenii, tratăm lucrurile. Dar ce anume ne lipsește? Problema fundamentală, cred eu, este aceea că acordăm prea multă atenție aspectelor materiale exterioare ale vieții, neglijând în același timp etica morală și valorile interioare.

Prin valori interioare înțeleg acele calități pe care le apreciem cu toții la ceilalți și către care ne îndreptăm conform instinctului nostru natural, condiționați cum suntem de natura noastră biologică de animale care supraviețuiesc și se dezvoltă numai într-un mediu de grijă, afecțiune și căldură sufletească — într-un cuvânt, compasiune. Esența compasiunii este dorința de a alina suferința altora și de a lucra pentru bunăstarea lor. Acesta este principiul spiritual din care se nasc toate celelalte valori interioare pozitive. Cu toții apreciem la ceilalți calități lăuntrice precum bunătatea, răbdarea, toleranța, iertarea și generozitatea și suntem totodată potrivnici manifestărilor de zgârcenie, răutate, ură și bigotism. Prin urmare, cu toții vomr aprecia promovarea calităților pozitive lăuntrice, care se nasc din tendința noastră firească spre compasiune, și învățarea artei de a ne confrunta cu pornirile noastre distructive. La început, beneficiarii unei astfel de consolidări a valorilor lăuntrice vom fi, fără îndoială, noi înșine. Viețile noastre interioare sunt ceva ce ignorăm pe propriul nostru risc și multe dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm în lumea de astăzi sunt rezultatul unei astfel de neglijențe.

Nu cu mult timp în urmă am vizitat Orissa, o regiune din estul Indiei. Gradul de sărăcie din această parte a țării, mai ales din rândul populațiilor tribale, a dus în ultima vreme la tot mai multe conflicte și revolte. M-am întâlnit cu un membru al parlamentului din regiune și am discutat aceste probleme. Am înțeles, de la el, că sunt deja în curs de implementare o serie de mecanisme legale și proiecte guvernamentale bine finanțate cu scopul de a proteja drepturile populațiilor tribale și chiar de a le acorda asistență materială. Problema, spunea el, era aceea că fondurile alocate de guvern nu ajungeau la cei pe care trebuia să îi ajute. Când astfel de proiecte sunt subminate de corupție, ineficiență și iresponsabilitate din partea celor însărcinați cu implementarea lor, atunci acestea devin inutile.

Acest exemplu arată foarte limpede că, chiar și atunci când sistemul este sănătos, eficiența sa depinde de felul în care este folosit. Orice sistem, orice pachet de legi sau proceduri, este eficient în funcție de persoanele responsabile pentru implementarea sa. Dacă, din cauza lipsei de integritate personală, un sistem foarte bun este folosit greșit, poate deveni cu ușurință o sursă de rău mai degrabă decât una de beneficii. Acesta este un adevăr general care se aplică tuturor domeniilor activității umane, chiar și religiei. Deși religia are potențialul de a ajuta oamenii să ducă o viață plină de semnificație și fericire, și ea, dacă este rău folosită, poate deveni o sursă de conflict și divizare. În mod similar, în sectoarele comerțului și finanțelor, sistemele în sine pot fi sănătoase, dar dacă oamenii care le folosesc sunt lipsiți de scrupule și mânați de lăcomie, beneficiile acelor sisteme vor fi subminate. Din păcate, vedem întâmplându-se aceasta în multe tipuri de activități umane, chiar și în sporturile internaționale, unde corupția amenință însăși ideea de fairplay.

Desigur, mulți oameni sunt conștienți de aceste probleme și lucrează cu tot sufletul la reglarea lor în propriile arii de expertiză. Politicieni, funcționari civili, avocați, ecologiști, activiști și așa mai departe — oameni din toate categoriile sunt antrenați deja în acest efort. Este foarte bine că se întâmplă așa, dar adevărul este că nu vom reuși niciodată să ne rezolvăm problemele prin instituirea de noi legi și reglementări. În cele din urmă, sursa problemelor noastre este la nivel individual. Dacă oamenilor le lipsesc valorile morale și integritatea, niciun sistem de legi și norme nu va fi adecvat. Atât timp cât oamenii dau prioritate valorilor materiale, atunci nedreptatea, inechitatea, intoleranța și lăcomia — manifestările exterioare ale neglijării valorilor interioare — vor persista.

Ce putem face, în acest caz? Încotro să ne îndreptăm după ajutor? Știința, cu toate beneficiile pe care le-a adus lumii noastre exterioare, nu a oferit încă fundamentul științific al dezvoltării unor fundamente ale integrității personale — valorile interioare de bază pe care le apreciem la alții și pe care ar fi bine să le cultivăm în noi înșine. Ar fi mai bine să căutăm valorile din religie, așa cum de milenii au făcut oamenii? Desigur, religia a ajutat milioane de oameni în trecut, ajută milioane de oameni și astăzi și va continua să ajute milioane și în viitor. Dar, cu toate binefacerile ei în a oferi vieții călăuzire morală și semnificație, în lumea seculară de astăzi religia singură nu mai este adecvată ca fundament pentru etică. Unul dintre motive este acela că mulți oameni din întreaga lume nu mai urmează nicio religie anume. Un alt motiv este acela că, pe măsură ce oamenii lumii devin tot mai interconectați într-o eră a globalizării și societăților multiculturale, etica promovată de o anumită religie ar fi atrăgătoare numai pentru unii dintre noi; nu ar fi semnificativă pentru toți. În trecut, pe când oamenii trăiau relativ izolați unii față de alții — după cum noi, tibetanii, am trăit destul de fericiți, timp de multe secole, la adăpostul zidului nostru de munți —, faptul că grupurile urmau propriile lor interpretări religioase nu ridica nicio dificultate. Astăzi, însă, un răspuns dat de oricare religie la problema neglijării valorilor noastre lăuntrice nu poate fi niciodată universal, deci va fi neadecvat. Ceea ce ne trebuie astăzi este o abordare a eticii care să nu facă recurs la religie și care să poată fi acceptată deopotrivă de cei cu credință și de cei fără: o etică seculară.

Această afirmație poate părea ciudată venind de la cineva care a trăit de la o vârstă foarte fragedă în veșmânt de călugăr. Totuși eu nu văd nicio contradicție. Credința mea îmi cere să mă străduiesc pentru bunăstarea și în folosul tuturor ființelor conștiente, iar a merge dincolo de tradiția mea, către cei de alte religii și cei fără religie, este în perfectă conformitate cu aceasta. Sunt încredințat că este posibil și merită să încercăm o nouă abordare seculară a eticii universale. Încrederea mea derivă din convingerea că noi toți, toate ființele umane, suntem fundamental înclinați sau dispuși către ceea ce percepem ca fiind bun. Indiferent de ceea ce facem, o facem pentru că socotim că va fi benefic. În același timp, cu toții apreciem bunătatea altora. Suntem cu toții, prin natură, orientați către valorile umane fundamentale de iubire și compasiune. Cu toții preferăm iubirea celor din jur, iar nu ura lor. Cu toții preferăm să fim tratați cu generozitate, iar nu cu răutate. Și cine dintre noi nu preferă toleranța, respectul și iertarea, în comparație cu căderile noastre în bigotism, lipsă de respect și ranchiună?

În această lumină, am părerea fermă că avem la îndemână și calea, și mijlocul de a sădi valori interioare fără să intrăm în contradicție cu nicio religie și, fapt crucial, fără să depindem de religie. Dezvoltarea și practica acestui nou sistem de etică reprezintă ceea ce îmi propun să elaborez pe parcursul acestei cărți. Nutresc speranța că, procedând astfel, voi contribui la promovarea înțelegerii unei nevoi de conștientizare etică și valori interioare în epoca aceasta de materialism excesiv.

De la început vreau să fie limpede că intenția mea nu este aceea de a dicta valori morale. Lucrul acesta nu ar aduce niciun beneficiu. Să încerc să impun principii morale din afară, ca la comandă, nu va fi niciodată eficient. În loc de aceasta, apelez la fiecare dintre noi să înțelegem într-un mod personal importanța valorilor interioare, căci aceste valori interioare sunt sursa atât a unei lumi armonioase din punct de vedere etic, cât și a unei păci a minții, încrederii și fericirii individuale pe care le căutăm cu toții. Desigur, toate marile religii ale lumii, care pun accent pe iubire, compasiune, răbdare, toleranță și iertare, pot promova și promovează valori interioare. Dar realitatea lumii de astăzi este că fundamentarea eticii în religie nu mai este adecvată. Iată de ce cred că a sosit timpul să găsim o modalitate să ne gândim la spiritualitate și etică dincolo de religie.

PARTEA I

UN NOU SISTEM DE ETICĂ SECULARĂ

1

Regândirea secularismului

Valorile interioare într-o epocă a științei

Sunt un om religios, dar religia singură nu poate răspunde la toate problemele noastre.

Nu cu mult timp în urmă am participat la o ceremonie oficială care marca deschiderea unui nou templu budist în Bihar, într-o parte deosebit de populată și săracă din nordul Indiei. Prim-ministrul din Bihar, un vechi prieten de-al meu, a ținut un discurs frumos în care și-a exprimat convingerea că, datorită binecuvântărilor lui Buddha, de acum statul Bihar va prospera. Când mi-a venit rândul să vorbesc, am sugerat, oarecum în glumă, că, dacă prosperitatea statului Bihar ar fi depins numai de binecuvântările lui Buddha, ar fi trebuit de fapt să fi prosperat cu mult timp în urmă! La urma urmelor, Bihar adăpostește locul cel mai sfânt pentru budiști — Bodh Gaya, acolo unde personajul istoric Buddha a atins iluminarea totală. Pentru o schimbare reală, avem nevoie de ceva mai mult decât de binecuvântările lui Buddha, oricât de puternice ar fi ele, și de ceva mai mult decât de rugăciune. Avem nevoie și de acțiune, care se va produce prin eforturile competente ale prim-ministrului și ale altora ca el!

Spunând aceasta, nu sugerez că rugăciunea ar fi inutilă. Dimpotrivă, consider că rugăciunea are un mare beneficiu psihologic. Dar trebuie să acceptăm că rezultatele sale tangibile sunt adesea greu de văzut. Când vine vorba de a obține anumite rezultate directe, este limpede că rugăciunea nu poate rivaliza, de exemplu, cu realizările științei moderne. Bolnav fiind, acum câțiva ani, mă reconforta gândul că oamenii se rugau pentru mine, dar trebuie să recunosc faptul că și mai reconfortantă era ideea că spitalul în care mă internasem avea dotări dintre cele mai moderne, care m-ar fi putut face bine!

Ați ajuns la sfârșitul acestei previzualizări. Înscrieți-vă pentru a citi mai multe!
Pagina 1 din 1

Recenzii

Ce părere au oamenii despre Dincolo de religie. Etică pentru o lume mai bună

5.0
1 evaluări / 0 Recenzii
Ce părere aveți?
Evaluare: 0 din 5 stele

Recenziile cititorilor