Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Cei care se prefac
Cei care se prefac
Cei care se prefac
Cărți electronice102 pagini1 oră

Cei care se prefac

Evaluare: 5 din 5 stele

5/5

()

Informații despre cartea electronică

Bisericile sunt pline de niște prefăcuți desăvârșiți care devin cu desăvârșire neloiali. Principala unealtă a Satanei a fost dintotdeauna înșelătoria și prefăctoria. Un lider care nu reușește să vadă dincolo de masca unui prefăcut va avea de suferit din cauza orbirii sale....

LimbăRomână
Data lansării20 iul. 2018
ISBN9781641345088
Cei care se prefac
Citiți previzualizarea
Autor

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 50 languages with more than 20 million copies in print.

Citiți mai multe din Dag Heward Mills

Legat de Cei care se prefac

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Cei care se prefac

Evaluare: 5 din 5 stele
5/5

1 evaluare0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Cei care se prefac - Dag Heward-Mills

  Capitolul 1

  Structura lăuntrică a celor care se prefac

  1. Prefăcutul are un spirit de actor.

  2. Prefăcutul are o personalitate falsă.

  3. Prefăcutul are un spirit de ipocrizie și nesupunere.

  4. Prefăcutul manifestă un interes deosebit pentru spionaj și pentru serviciile secrete moderne.

  5. Prefăcutul este mânat de un spirit de minciună și înșelătorie.

  6. Prefăcutul nu pierde nicio ocazie de a face rău. În prezența lui te poți aștepta la orice.

  7. Prefăcutul este mânat de un duh ucigaș. Aproape toți prefăcuții sunt și criminali.

  Exemple de prefăcuți din Biblie

  1. Dalila a fost o prefăcută 

  Ea pretindea că-l iubește pe Samson. S-a purtat delicat cu el și l-a adormit pe genunchii ei. În final însă, s-a dovedit a fi o mincinoasă, o înșelătoare și o ucigașă.

  După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi i-au zis: „Înduplecă-l şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim, şi-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint. Dalila a zis lui Samson: „Spune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare şi cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit.... Dalila, văzând că îşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor şi a pus să le spună: „Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui, Şi domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei. Şi, chemând un om, a ras cele şapte șuviţe de pe capul lui Samson şi a început astfel să-l slăbească. El şi-a pierdut puterea. Atunci, ea a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson! Şi el s-a trezit din somn şi a zis: „Voi face ca şi mai înainte şi mă voi scutura." Nu ştia că Domnul Se depărtase de el.

  Judecători 16: 4-6, 18-20

  2. Iuda a fost un prefăcut

  El se pretindea a fi un ucenic credincios al lui Isus Cristos. La sfârșit s-a văzut însă că era un trădător, un înșelător și un criminal.

  Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat şi au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără ştirea norodului... După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită. Pe când grăia El încă, iată că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute. Şi Isus i-a zis: „IUDO, CU O SĂRUTARE VINZI TU PE FIUL OMULUI?

  Luca 22: 3-6, 45-48 

  3. Absalom a fost un prefăcut 

  Invitația la petrecere pe care i-a trimis-o fratelui său era, chipurile, o dovadă de prietenie. Mai târziu s-a putut vedea însă că acea  petrecere era un complot pus la cale pentru a-și ucide fratele.

  Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască, pentru că necinstise pe soră-sa Tamar. După doi ani, pe când Absalom avea tunsul oilor la Baal-Haţor, lângă Efraim, a poftit pe toţi fiii împăratului. Absalom s-a dus la împărat şi a zis: „Iată, robul tău are tunsul oilor; să vină împăratul şi slujitorii lui la robul tău. Şi împăratul a zis lui Absalom: „Nu, fiule, nu vom veni toţi, ca să nu-ţi fie greu. Absalom a stăruit de el, dar împăratul n-a vrut să se ducă şi l-a binecuvântat. Absalom a zis: „Dă voie măcar fratelui meu Amnon să vină cu noi. Împăratul i-a răspuns: „Pentru ce să vină el cu tine? În urma stăruinţelor lui Absalom, împăratul a lăsat să meargă cu el pe Amnon şi toţi fiii săi. Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: „Luaţi seama, când se va veseli inima lui Amnon de vin şi când vă voi zice: «Loviţi pe Amnon!» atunci să-l omorâţi; să nu vă temeţi de nimic. Oare nu vă poruncesc eu? Fiţi tari şi arătaţi-vă oameni de inimă!" Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Şi toţi fiii împăratului s-au sculat, au încălecat fiecare pe catârul lui şi au fugit.

  2 Samuel 13: 22-29

  4. Iael a fost o prefăcută 

  Ea l-a înșelat pe Sisera, comandantul armatei canaanite. I-a alungat temerile și l-a invitat în cort, să se odihnească. Apoi l-a ucis cu brutalitate, bătându-i un piron în cap. Chiar și printe bărbați ai fi găsit foarte puțini indivizi în stare să facă așa ceva. Femeia aceea delicată, mângâietoare, era o criminală sadică!

  SISERA A FUGIT PE JOS ÎN CORTUL IAELEI, nevasta lui Heber, Chenitul, căci între Iabin, împăratul Haţorului, şi casa lui Heber, Chenitul, era pace. IAEL A IEȘIT ÎNAINTEA LUI SISERA ȘI I-A ZIS: „INTRĂ, DOMNUL MEU, INTRĂ LA MINE ȘI NU TE TEME. El a intrat la ea în cort şi ea l-a ascuns sub o învelitoare. El i-a zis: „Dă-mi, te rog, puţină apă să beau, căci mi-e sete. Ea a deschis burduful cu lapte, i-a dat să bea şi l-a acoperit. El i-a mai zis: „Stai la uşa cortului şi, dacă vine cineva şi te întreabă: «Este cineva aici?», să răspunzi: «Nu.»" IAEL, NEVASTA LUI HEBER, A LUAT UN ȚĂRUȘ DE-AL CORTULUI, A PUS MÂNA PE CIOCAN, S-A APROPIAT ÎNCET DE EL ȘI I-A BĂTUT ȚĂRUȘUL ÎN TÂMPLĂ, aşa că a răspuns adânc în pământ. El adormise adânc şi era rupt de oboseală şi a murit.

  Judecători 4: 17-21

  5. Hușai era un prefăcut 

  El susținea că e de partea lui Absalom și s-a oferit să-i dea sfaturi „înțelepte". De fapt, Hușai lucra pentru David. Era un agent inamic infiltrat în palatul lui Absalom.

  Când a ajuns HUȘAI ARCHITUL, PRIETENUL LUI DAVID, LA ABSALOM, I-A ZIS: „TRĂIASCĂ ÎMPĂRATUL! TRĂIASCĂ ÎMPĂRATUL! Şi Absalom a zis lui Huşai: „Iată cât de mult ţii tu la prietenul tău! Pentru ce nu te-ai dus cu prietenul tău? Huşai a răspuns lui Absalom: „Pentru că vreau să fiu al aceluia pe care l-a ales Domnul şi tot poporul acesta şi toţi bărbaţii lui Israel şi cu el vreau să rămân. De altfel, cui îi voi sluji? Nu fiului său? Cum am slujit tatălui tău, aşa îţi voi sluji şi ţie. Absalom a zis lui Ahitofel: „Sfătuiţi-vă împreună. Ce avem de făcut?

  2 Samuel 16: 16-20

  6. Frații Dinei erau niște prefăcuți 

  Ei au dat un răspuns favorabil la cererea lui Sihem de a o lua în căsătorie pe Dina, dar în inima lor plănuiseră deja să distrugă întreaga cetate canaanită.

  Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieşit să vadă pe fetele ţării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea şi a necinstit-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata şi a căutat s-o liniştească. După aceea Sihem a zis tatălui său Hamor: „Ia-mi de nevastă pe fata aceasta! Sihem a zis tatălui şi fraţilor Dinei: „Să capăt trecere înaintea voastră, şi vă voi da ce-mi veţi cere. Cereţi-mi o zestre cât de mare şi cât de multe daruri, şi voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata de nevastă. FIII LUI IACOV AU RĂSPUNS ȘI AU VORBIT

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1