Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Învățați Limba Rusă - Rapid / Ușor / Eficient: 2000 de Termeni de Vocabular Esențiali
Învățați Limba Rusă - Rapid / Ușor / Eficient: 2000 de Termeni de Vocabular Esențiali
Învățați Limba Rusă - Rapid / Ușor / Eficient: 2000 de Termeni de Vocabular Esențiali
Cărți electronice185 pagini2 ore

Învățați Limba Rusă - Rapid / Ușor / Eficient: 2000 de Termeni de Vocabular Esențiali

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Această carte cuprinde o listă de termeni de vocabular, cu 2000 dintre cele mai frecvent utilizate cuvinte și fraze, ordonate în funcție de frecvența utilizării în conversația de zi cu zi. Conform regulii 80/20, această carte de vocabular asigură faptul că învățați mai întâi cuvintele și structurile sintactice esențiale, astfel încât să puteți progresa rapid și să vă păstrați motivația.


Cine ar trebui să cumpere această carte?
Această carte se adresează cursanților începători și de nivel intermediar ai limbii ruse, care au o motivație intrinsecă și sunt dispuși să acorde 15-20 de minute pe zi învățării vocabularului. Structura simplă a acestei cărți de vocabular este rezultatul eliminării tuturor elementelor inutile, pentru a vă permite să vă axați eforturile de învățare strict asupra părților care vă ajută să progresați cel mai mult în cel mai scurt timp. Dacă nu vă deranjează să dedicați 20 de minute pe zi pentru studiu, această carte este cu siguranță cea mai bună investiție pe care o puteți face, dacă vă situați la nivel de începător sau intermediar. Vă veți minuna de viteza cu care veți progresa, în doar câteva săptămâni de exercițiu zilnic.


Cine nu ar trebui să cumpere această carte?
Această carte nu vi se adresează dacă sunteți avansat în studiul limbii ruse. În acest caz, vă rugăm să accesați site-ul nostru web sau să căutați cartea noastră de vocabular al limbii ruse care conține mai mulți termeni și este grupată pe subiecte. Aceasta este ideală pentru cursanții avansați care doresc să își îmbunătățească abilitățile lingvistice în anumite domenii.
Mai mult, dacă doriți un manual exhaustiv de limbă rusă, care să vă ghideze prin diversele etape ale învățării limbii, atunci, cel mai probabil, nici în acest caz această carte nu este ceea ce căutați. Această carte conține numai termeni de vocabular, și ne așteptăm ca persoanele care o cumpără să învețe lucruri precum gramatica și pronunția fie din alte surse, fie prin intermediul unor cursuri de limbi străine. Punctul forte al acestei cărți constă în axarea ei pe achiziția unor termeni de vocabular esențiali, ceea ce exclude unele informații pe care mulți oameni s-ar putea aștepta să le găsească într-un manual de limbi străine. Țineți cont de acest lucru atunci când faceți achiziția.


Cum se utilizează această carte?
În mod ideal, această carte se utilizează zilnic, consultându-se un anumit număr de pagini în fiecare sesiune. Cartea este împărțită în secțiuni a câte 50 de termeni de vocabular, care vă permit să avansați pas cu pas prin cuprinsul ei. Să zicem, de exemplu, că în prezent consultați termenii de vocabular de la 101 la 200. După ce ajungeți să cunoașteți foarte bine termenii de vocabular de la 101 la 150, puteți începe să învățați termenii de vocabular de la 201 la 250 și, în ziua următoare, să săriți termenii 101-150 și să continuați studierea termenilor de vocabular de la 151 la 250. Astfel, pas cu pas, veți parcurge toată cartea și abilitățile dumneavoastră lingvistice vor crește substanțial cu fiecare pagină învățată.

LimbăRomână
Data lansării22 aug. 2019
Învățați Limba Rusă - Rapid / Ușor / Eficient: 2000 de Termeni de Vocabular Esențiali
Citiți previzualizarea

Citiți mai multe din Pinhok Languages

Legat de Învățați Limba Rusă - Rapid / Ușor / Eficient

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Învățați Limba Rusă - Rapid / Ușor / Eficient

Evaluare: 0 din 5 stele
0 evaluări

0 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Învățați Limba Rusă - Rapid / Ușor / Eficient - Pinhok Languages

  1 - 50

  eu

  я (я - ja)

  tu

  ты (ты́ - tý)

  el

  он (о́н - ón)

  ea

  она (она́ - oná)

  el/ea

  оно (оно́ - onó)

  noi

  мы (мы́ - mý)

  voi

  вы (вы́ - vý)

  ei/ele

  они (они́ - oní)

  ce

  что (что́ - chtó)

  cine

  кто (кто́ - któ)

  unde

  где (где́ - gdé)

  de ce

  зачем (заче́м - zachém)

  cum

  как (ка́к - kák)

  care

  какой (како́й - kakój)

  când

  когда (когда́ - kogdá)

  apoi

  тогда (тогда́ - togdá)

  dacă

  если (е́сли - ésli)

  chiar

  на самом деле (на са́мом де́ле - na sámom déle)

  dar

  но (но́ - nó)

  deoarece

  потому что (потому́ что - potomú chto)

  nu

  не (не́ - né)

  acesta

  это (э́то - jéto)

  Am nevoie de asta

  Мне нужно это (Мне́ ну́жно э́то - Mné núzhno jéto)

  Cât costă asta?

  Сколько это стоит? (Ско́лько э́то сто́ит? - Skól'ko jéto stóit?)

  acela

  что (что́ - chtó)

  tot

  все (всё́ - vsjó)

  sau

  или (и́ли - íli)

  și

  и (и - i)

  a ști

  знать (зна́ть - znát')

  Știu

  Я знаю (Я зна́ю - Ja znáju)

  Nu știu

  Я не знаю (Я не зна́ю - Ja ne znáju)

  a gândi

  думать (ду́мать - dúmat')

  a veni

  приходить (приходи́ть - prihodít')

  a pune

  класть (кла́сть - klást')

  a lua

  брать (бра́ть - brát')

  a găsi

  находить (находи́ть - nahodít')

  a asculta

  слушать (слу́шать - slúshat')

  a lucra

  работать (рабо́тать - rabótat')

  a vorbi

  говорить (говори́ть - govorít')

  a da

  давать (дава́ть - davát')

  a plăcea

  нравиться (нра́виться - nrávit'sja)

  a ajuta

  помогать (помога́ть - pomogát')

  a iubi

  любить (люби́ть - ljubít')

  a da un apel telefonic

  звонить (звони́ть - zvonít')

  a aștepta

  ждать (жда́ть - zhdát')

  Îmi place de tine

  Ты мне нравишься (Ты́ мне́ нра́вишься - Tý mné nrávish'sja)

  Nu-mi place asta

  Мне это не нравится (Мне́ э́то не нра́вится - Mné jéto ne nrávitsja)

  Mă iubești?

  Ты любишь меня? (Ты лю́бишь меня́? - Ty ljúbish' menjá?)

  Te iubesc

  Я люблю тебя (Я люблю́ тебя́ - Ja ljubljú tebjá)

  0

  ноль (но́ль - nól')

  51 - 100

  1

  один (оди́н - odín)

  2

  два (два́ - dvá)

  3

  три (три́ - trí)

  4

  четыре (четы́ре - chetýre)

  5

  пять (пя́ть - pját')

  6

  шесть (ше́сть - shést')

  7

  семь (се́мь - sém')

  8

  восемь (во́семь - vósem')

  9

  девять (де́вять - dévjat')

  10

  десять (де́сять - désjat')

  11

  одиннадцать (оди́ннадцать - odínnadcat')

  12

  двенадцать (двена́дцать - dvenádcat')

  13

  тринадцать (трина́дцать - trinádcat')

  14

  четырнадцать (четы́рнадцать - chetýrnadcat')

  15

  пятнадцать (пятна́дцать - pjatnádcat')

  16

  шестнадцать (шестна́дцать - shestnádcat')

  17

  семнадцать (семна́дцать - semnádcat')

  18

  восемнадцать (восемна́дцать - vosemnádcat')

  19

  девятнадцать (девятна́дцать - devjatnádcat')

  20

  двадцать (два́дцать - dvádcat')

  nou

  новый (но́вый - nóvyj)

  vechi

  старый (ста́рый - stáryj)

  puțini/puține

  немногие (немно́гие - nemnógie)

  mulți/multe

  многие (мно́гие - mnógie)

  cât?

  сколько? (ско́лько? - skól'ko?)

  câți?

  сколько? (ско́лько? - skól'ko?)

  greșit

  неправильный (непра́вильный - neprávil'nyj)

  corect (general)

  правильный (пра́вильный - právil'nyj)

  rău (general)

  плохой (плохо́й - plohój)

  bun (general)

  хороший (хоро́ший - horóshij)

  fericit

  счастливый (счастли́вый - schastlívyj)

  scurt

  короткий (коро́ткий - korótkij)

  lung

  длинный (дли́нный - dlínnyj)

  mic

  маленький (ма́ленький - málen'kij)

  mare (adjectiv)

  большой (большо́й - bol'shój)

  acolo

  там (там - tam)

  aici

  здесь (зде́сь - zdés')

  dreapta

  правый (пра́вый - právyj)

  stânga

  левый (ле́вый - lévyj)

  frumos

  красивый (краси́вый - krasívyj)

  tânăr

  молодой (молодо́й - molodój)

  bătrân

  старый (ста́рый - stáryj)

  bună

  здравствуйте (здра́вствуйте - zdrávstvujte)

  ne vedem mai târziu

  увидимся позже (уви́димся по́зже - uvídimsja pózzhe)

  ok

  окей (оке́й - okéj)

  ai grijă de tine

  береги себя (береги́ себя́ - beregí sebjá)

  nu-ți face probleme

  не переживай (не пережива́й - ne perezhiváj)

  bineînțeles

  конечно (коне́чно - konéchno)

  bună ziua

  добрый день (до́брый де́нь - dóbryj dén')

  salut

  привет (приве́т - privét)

  101 - 150

  pa pa

  пока-пока (пока́-пока́ - poká-poká)

  la revedere

  до свидания (до свида́ния - do svidánija)

  mă scuzați

  простите (прости́те - prostíte)

  scuze

  извините (извини́те - izviníte)

  mulțumesc

  спасибо (спаси́бо - spasíbo)

  te rog

  пожалуйста (пожа́луйста - pozhálujsta)

  Vreau asta

  я хочу это (я хочу́ э́то - ja hochú jéto)

  acum

  сейчас (сейча́с - sejchás)

  după-amiază

  (F) вторая половина дня (втора́я полови́на дня́ - vtorája polovína dnjá)

  dimineață

  (F) первая половина дня (пе́рвая полови́на дня́ - pérvaja polovína dnjá)

  noapte

  (F) ночь (но́чь - nóch')

  zori

  (N) утро (у́тро - útro)

  seară

  (M) вечер (ве́чер - vécher)

  amiază

  (M) полдень (по́лдень - pólden')

  miezul nopții

  (F) полночь (по́лночь - pólnoch')

  oră

  (M) час (ча́с - chás)

  minut

  (F) минута (мину́та -

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1