Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Pași către creșterea spirituală
Pași către creșterea spirituală
Pași către creșterea spirituală
Cărți electronice194 pagini2 ore

Pași către creșterea spirituală

Evaluare: 4.5 din 5 stele

4.5/5

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

În mod normal, temeliile nu sunt vizibile; totuși, ele sunt cea mai importantă parte a oricărei clădiri. O clădire frumoasă cu o temelie șubredă nu poate trece de testul furtunilor. Ai tu o temelie spirituală puternică pe care se poate construi? Ajuți tu la formarea unei temelii spirituale puternice în alți credincioși? Descoperă mai mult în această carte pe măsură ce autorul expune chei practice pentru a fi înrădăcinat și întemeiat în Cristos.
LimbăRomână
Data lansării4 sept. 2019
ISBN9781596659759
Pași către creșterea spirituală
Citiți previzualizarea

Legat de Pași către creșterea spirituală

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Pași către creșterea spirituală

Evaluare: 4.666666666666667 din 5 stele
4.5/5

3 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Pași către creșterea spirituală - Rev. David R. Wallis

  PAȘI CĂTRE CREȘTEREA  SPIRITUALĂ

  Manual pentru credincioși

  Rev. David R. Wallis

  Titlul original în limba engleză: „Steps to Spiritual Growth"

  © 2006 David R. Wallis

  „PAȘI CĂTRE CREȘTEREA SPIRITUALĂ — MANUAL PENTRU CREDINCIOȘI

  (ANTERIOR, MANUAL PENTRU NOII CREDINCIOȘI) "

  © 2019 Zion Fellowship Inc.

  Traducerea se bazează pe versiunea 2.1 în limba engleză

  Traducerea în limba română: Mircea-Sever Roman

  Editor: A.C. Roman, Delia-Doina Mihai

  versiunea 2.0 în limba română

  Design copertă față:

  © 2006 Zion Fellowship Inc.

  Toate drepturile rezervate

  Publicată de Zion Christian Publishers

  A Zion Fellowship ® Ministry

  Publicată ca și carte electronică în limba română în luna februarie 2021

  E-book ISBN 1-59665-974-2

  Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă în nicio formă și prin niciun mijloc electronic sau mecanic fără permisiunea scrisă a editorului,

  cu excepția cazului unor citate scurte în articole sau recenzii.

  Dacă nu se menționează altfel, toate citatele Scripturii din această carte sunt preluate din versiunea Dumitru Cornilescu, 1924.

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba engleză, vă rugăm contactați

  Zion Christian Publishers la:

  P.O. Box 70

  Waverly, New York 14892

  Phone: (607) 565 2801

  Toll free: 1-877-768-7466

  Fax: 607-565-3329

  http://www.zcpublishers.com/

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba română, vă rugăm contactați

  Onisim Moisa

  Email: contact@zionromania.ro

  Telephone: 0723975578

  MULȚUMIRI

  Dorim să adresăm mulțumirile noastre tuturor celor care urmează:

  • Betsy Caram: editor general al acestei cărți. Mulțumesc pentru aportul general la fluența cărții, precum și pentru numeroasele ore petrecute pentru editarea conținutului său.

  • Mary Humphreys: pentru valoroasele sale sugestii editoriale și asistență în corectura cărții.

  • Tonya Coursey: pentru sârguința ei la computer în timpul transpunerii casetelor cursurilor în formă manuscrisă.

  • Soției mele Marilyn: pentru asistența ei în transcrierea casetelor și corectura cărții.

  • Carla Borges și Sarah Kropf: pentru efortul lor conjugat privitor la designul excelent al copertei frontale a acestei cărți.

  • Justin Kropf: pentru tușele finale ale corecturii acestei cărți, precum și pentru formatarea manuscrisului.

  Dedicație

  Domnului Isus Hristos, Căpetenia mântuirii noastre, Care a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut.

  Lui Dr. Brian J. Bailey, profesorul meu la Colegiul Biblic și părintele meu spiritual, a cărui viață evlavioasă a fost pentru mine un model atât de important și a cărui lucrare de slujire m-a inspirat să „alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus".

  Lui Marilyn, draga mea soție și bună prietenă, care m-a ajutat și m-a încurajat atât de mult în scrierea acestei cărți.

  CUPRINS

  INTRODUCERE

  1 AȘEZAREA TEMELIEI

  2 CREȘTEREA ÎN HRISTOS

  3 CREȘTEREA ÎN HAR

  4 BOTEZUL ÎN APĂ

  5 ISUS, ELIBERATORUL NOSTRU

  6 BOTEZUL ÎN DUHUL SFÂNT

  CONCLUZII  

  INTRODUCERE

  PRINCIPII PENTRU CREȘTERE

  În conținutul volumului I al acestui manual există multe chei spre dobândirea maturității creștinului. Acești pași către creștere constituie adevăruri esențiale, de care avem nevoie pentru a fi susținuți în timp ce înaintăm în Domnul. De la început și până la sfârșit, cea mai importantă cheie pentru creșterea personală în calitate de creștin se dovedește a fi cunoașterea de către noi a Cuvântului lui Dumnezeu. Acest lucru este important pentru toți credincioșii deoarece, după cum afirmă Psalmul 119:105, Cuvântul Său este „o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea".

  În multe feluri, a-I sluji lui Dumnezeu solicită disciplina și vigoarea unui atlet, iar cărarea nu este totdeauna ușoară. Prin urmare, vom împărtăși multe adevăruri importante care sunt esențiale în pregătirea fiecăruia din noi ca și credincioși.

  Pași către creșterea spirituală, vol. I

  Botezul în apă

  Unul dintre adevărurile spirituale importante tratate în acest manual îl constituie botezul în apă, întrucât acest act de ascultare este un semn exterior al lucrurilor care se întâmplă în interior, în inima noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește să fim botezați în apă. Evanghelia după Matei 28:19-20 ne spune: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate Neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit."

  Duhul Sfânt

  În acest studiu, se va vorbi mult despre Duhul Sfânt. El este foarte important pentru noi deoarece, în realitate, este a treia Persoană din Dumnezeire. Există un singur Dumnezeu, însă Divinitatea ființează trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deși acest lucru este o taină măreață a lui Dumnezeu, ea nu este greu de înțeles dacă avem credință în Cuvântul Lui.

  Există și în natură un exemplu care ne poate ajuta să înțelegem această enigmă. Dacă apa este încălzită până la punctul de fierbere, ea devine abur dar, la temperatura camerei, aceeași apă va fi un lichid bun și curat. Totuși, dacă temperatura este scăzută până la punctul de înghețare, apa aceea se transformă în gheață. În toate aceste forme, ea continuă să rămână apă sau H2O. Cu alte cuvinte, păstrează aceeași formulă chimică, dar în trei stări diferite. În același fel, Trinitatea lui Dumnezeu ne arată trei aspecte ale personalității Acestuia: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Duhul Sfânt. Ioan 14:26 declară că Duhul Sfânt este trimis de la Dumnezeu: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile." Duhul Sfânt este important pentru că El ne ajută să înțelegem ce ne spune inima lui Dumnezeu în Cuvântul Său.

  Botezul Duhului Sfânt este și o experiență vitală pe care toți credincioșii pot să o primească, pentru ca apoi să continue dezvoltarea și progresul ei. Acest botez este manifestat inițial prin dovada vorbirii în alte limbi. El este crucial pentru a ne împuternici cu îndrăzneala de a depune mărturie pentru Hristos și pentru a ne pregăti să Îi slujim prin puterea și prin ungerea Sa (Fap. 2:3-4; Mc. 16:17-20). În Ziua Cincizecimii, atunci când a fost turnat Duhul Sfânt, poporul a strigat: „Ce să facem?" Răspunsul lui Petru a fost: „Pocăiți-vă! (Fap. 2:37-38.) Exact acest lucru se întâmplă în viața unui credincios la mântuire: când am recunoscut că avem nevoie să fim mântuiți de păcat și, în inima noastră, I-am spus Domnului „Da, numele nostru a fost scris în cartea vieții Mielului (Apoc. 20:12; 21:27). Totuși, în viața creștină există cu mult mai mult decât simplul act al primirii lui Hristos cu ocazia mântuirii. Pe măsură ce creștem și ne maturizăm în credința și cunoașterea lui Isus Hristos, învățăm ceea ce ne cere Domnul, pentru a putea umbla aproape de El pe parcursul acestei vieți. Acești pași inițiali spre maturitate și intimitate cu Domnul Isus vor fi, de asemenea, tratați în acest manual.

  Eliberare

  De asemenea, vom explora subiectul izbăvirii sau al eliberării. Aceasta are loc atunci când puterea lui Dumnezeu rupe legăturile din viața noastră și ne eliberează de duhuri rele care, poate, ne-au fost transmise de către generațiile trecute (Num. 14:18; Mc. 16:17). Dumnezeu vrea să elibereze captivii. De fapt, Isus a venit pentru a ne elibera pe deplin pe toți! Cuvântul lui Dumnezeu afirmă acest lucru în mod clar: „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi" (In. 8:36).

  Pași către creșterea spirituală – Volumul al doilea

  Alte subiecte, care nu sunt incluse în acest volum, dar sunt la fel de importante pentru credincioși, vor fi tratate într-un volum viitor.

  Lauda și închinarea

  În Pași suplimentari pentru credincioși vom reliefa importanța laudei și a închinării în viața creștină. Închinarea în fața lui Dumnezeu ne duce în prezența Lui, acolo fiind locul unde suntem schimbați și transformați după chipul Său (Ps. 17:15; 115:1-8).

  Zeciuiala

  Al doilea volum va trata în profunzime și subiectul zeciuielii, care reprezintă o parte esențială din viața creștină. Vom discuta despre diferențele dintre zeciuială și daruri, în vreme ce vom furniza multe exemple scripturale care revelează inima lui Dumnezeu, precum și dorința Sa de a ne binecuvânta în această chestiune importantă.

  Căsătoria și familia

  În ochii lui Dumnezeu, familia reprezintă însăși temelia Bisericii și a societății. Prin urmare, în volumul al doilea, am inclus chei valoroase pentru a-i ajuta pe credincioși să pășească în ordinea dumnezeiască în domeniul atât de important al relațiilor de familie. Vom discuta despre relația dintre soț și soție, în timp ce vom furniza multe dovezi scripturale ale dorinței lui Dumnezeu de a păstra căsniciile intacte. În aceste zile de pe urmă, dorința inimii lui Dumnezeu este aceea de a restaura familiile. El dorește să „întoarcă inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor" (Mal. 4:5-6).

  A doua venire a lui Hristos

  Volumul al doilea va detalia datele scripturale privitoare la cea de-a doua venire a lui Hristos. În calitate de credincioși, noi trebuie să fim pregătiți pentru venirea Sa. Studiul nostru este menit a ne ajuta să trăim în lumina acestei realități și pentru eternitate.

  Prin urmare, recomandăm studiul acestui prim volum și ne rugăm ca Domnul să Îl folosească prin harul Său pentru  „a vă desăvârşi, a vă întări, a vă da putere şi a vă face neclintiţi" (1 Pet. 5:10). Pe măsură ce pătrunzi în lucrurile mai profunde ale lui Dumnezeu și sporești în cunoaștere și discernământ, noi sperăm că Duhul Sfânt îți va ghida pașii spre o cărare bună, în timp ce te înscrii în călătoria palpitantă, dar uneori solicitantă, către desăvârșirea creștină.

  CAPITOLUL I

  AȘEZAREA TEMELIEI

  ISUS A VENIT PENTRU A DĂRUI VIAȚA

  Decizia mântuirii are loc atunci când ne întoarcem de la păcat și alegem să Îl rugăm pe Isus să vină în inima noastră. Aceasta este cea mai importantă decizie pe care o vom lua vreodată, având implicații profunde pentru viața noastră aici pe Pământ și, de asemenea, pentru veșnicie. În Evanghelia după Ioan 10:10, Domnul a spus omenirii că El venise să aducă viață, și încă viață din belșug. Așadar, acesta este scopul Său în viața noastră: să ne dea pace, odihnă, bucurie și o viață mai îmbelșugată, pe măsură ce continuăm să trăim pentru El. De asemenea, El vrea să fim cu El în Ceruri o veșnicie întreagă (In. 3:16).

  Pe de altă parte, Satana, potrivnicul nostru, va face tot posibilul să ne oprească de la continuarea angajamentului nostru de a-L urma pe Hristos. El va face tot posibilul pentru a ne face să

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1