Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Schimbați din slavă în slavă
Schimbați din slavă în slavă
Schimbați din slavă în slavă
Cărți electronice127 pagini1 oră

Schimbați din slavă în slavă

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Bunătatea lui Dumnezeu este cea care ne duce la pocăință, la schimbarea modului în care gândim și acționă. Totuși, tema pocăinței este adesea neglijată. Uneori, ea poate fi considerată un concept învechit sau una la care numai noii credincioși trebuie să mediteze. Dar, este posibil să neglijăm însăși cheia care ne va deschide spre înviorarea și spre slava lui Dumnezeu după care tânjim atât de mult? Ce se implică în adevărata pocăință? În acest studiu, autorul expune adevăruri din Sfintele Scripturi care sunt catalizatori în transformarea noastră pentru a deveni asemenea lui Cristos și ne duce spre maturitatea spirituală, bucurie și adevărata libertate.
LimbăRomână
Data lansării4 sept. 2019
ISBN9781596659773
Schimbați din slavă în slavă
Citiți previzualizarea

Citiți mai multe din Rev. Robert A. Tucker

Legat de Schimbați din slavă în slavă

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Schimbați din slavă în slavă

Evaluare: 0 din 5 stele
0 evaluări

0 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Schimbați din slavă în slavă - Rev. Robert A. Tucker

  SCHIMBAȚI

  din

  SLAVĂ

  în

  SLAVĂ

  Darul pocăinței

  de

  ROBERT A. TUCKER

  Titlul original în limba engleză: „Changed from Glory to Glory- the Gift of Repentance"

  © 1994 Robert A. Tucker

  SCHIMBAȚI DIN SLAVĂ ÎN SLAVĂ"

  © 2019 Zion Fellowship Inc.

  Traducerea se bazează pe versiunea 1.0 în limba engleză

  Traducerea în limba română: Mircea-Sever Roman

  Editor: Mircea-Sever Roman, Delia-Doina Mihai

  versiunea 2.0 în limba română

  Design copertă față:

  ©  Zion Fellowship Inc.

  Toate drepturile rezervate

  Publicată de Zion Christian Publishers

  A Zion Fellowship ® Ministry

  Publicată ca și carte electronică în limba română în luna februarie 2021

  E-book ISBN 1-59665-973-4

  Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă în nicio formă și prin niciun mijloc electronic sau mecanic fără permisiunea scrisă a editorului,

  cu excepția cazului unor citate scurte în articole sau recenzii.

  Dacă nu se menționează altfel, toate citatele Scripturii din această carte sunt preluate din versiunea Dumitru Cornilescu, 1924.

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba engleză, vă rugăm contactați

  Zion Christian Publishers la:

  P.O. Box 70

  Waverly, New York 14892

  Phone: (607) 565 2801

  Toll free: 1-877-768-7466

  Fax: 607-565-3329

  http://www.zcpublishers.com/

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba română, vă rugăm contactați

  Onisim Moisa

  Email: contact@zionromania.ro

  Telephone: 0723975578

  Cuprins

  Capitolul 1  TIMPUL TREZIRII SPIRITUALE – TIMPUL POCĂINȚEI

  Capitolul 2  CE ESTE POCĂINȚA?

  Capitolul 3  CONTINUAREA PROCESULUI DE TRANSFORMARE

  Capitolul 4  LUCRAREA ÎNTRISTĂRII DUMNEZEIEȘTI

  Capitolul 5  PROCESUL SCHIMBĂRII ÎN OAMENII DUMNEZEIEȘTI

  Capitolul 6  „PREGĂTIȚI CALEA!"

  Capitolul 7  PROGRAMUL LUI DUMNEZEU DE RESTAURARE

  Capitolul 8  DOVEZI ALE ADEVĂRATEI POCĂINȚE

  Capitolul 9  SCHIMBAȚI DIN SLAVĂ ÎN SLAVĂ

  ANEXE

  Schițele de la sfârșitul capitolelor

  În predarea acestui subiect al pocăinței în multe țări diferite, am descoperit util pentru învățătorii și pastorii creștini studiul sau predarea pe baza unei schițe. Fie ca aceste schițe să vă furnizeze un cadru pe care să vă puteți construi propriile voastre mesaje.

  „Noi toţi,

  cu feţe neacoperite,

  reflectăm slava Domnului,

  ca într-o oglindă,

  şi suntem transformaţi în asemănarea Sa

  din slavă în slavă;

  aceasta vine de la Domnul,

  Care este Duhul."

  2 Corinteni 3:18 (NTLR)

  TIMPUL TREZIRII SPIRITUALE – TIMPUL POCĂINȚEI

  Când aveam șapte ani, tatăl meu absolvea școala biblică. Ne-am întors în orașul meu natal și tatăl meu a construit un cort pentru întruniri evanghelistice. Încă am amintiri vii: mirosul de rumeguș proaspăt care persista în aerul umed și fierbinte al unei seri de august, scaunele pliante din lemn, în care un băiețel se putea încurca dacă ședea greșit pe ele și muzica gospel cântată la orgă. O așteptare entuziastă umplea locul! Dar cel mai memorabil detaliu a fost rezultatul predicii, al cărei mesaj era pocăința. Convingerea dată de Duhul se intensifica pe măsură ce se desfășura întrunirea; frica de Domnul umplea inimile oamenilor.  

  Astăzi, în multe locuri, întrunirile ținute în cort pot părea o idee arhaică ce și-a pierdut de mult utilitatea. Poate că, în mințile multor oameni, mesajul pocăinței apare la fel de învechit, de irelevant și de lipsit de importanță, dar ne putem permite să ascundem în mansardă acest adevăr fundamental, esențial?

  Ioan Botezătorul a venit să pregătească inimile oamenilor pentru venirea Domnului Isus. Vocea lui Ioan răsuna în pustie: „Pocăiți-vă, căci Împărăția Cerurilor este aproape!" (Mat. 3:2)

  Atunci când Isus a apărut pe scenă, mesajul Său a fost același (Mat. 4:17). În Ziua Cincizecimii, când Biserica își începea existența, Petru a predicat pocăința, iar rezultatul a fost că trei mii de oameni s-au întors la Domnul (Fap. 2:37-38). Apostolul Pavel, de asemenea, vorbea adesea despre pocăință în învățătura și în predicarea sa.

  ASEMĂNĂTORI CHIPULUI SĂU

  În Romani 8:29, Pavel a declarat scopul lui Dumnezeu:

  „Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel Întâi născut dintre mai mulți frați."

  Cum se realizează în noi, în mod practic, lucrarea de conformare sau de asemănare cu chipul lui Isus? Această transformare are loc pe măsură ce Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne aducă la pocăință și în viața noastră apare convertirea. Când Îl primim pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru, pedeapsa păcatului nostru este ștearsă instantaneu. Totuși, Dumnezeu Se preocupă de mai mult decât de pedeapsa păcatului nostru: El intenționează, de asemenea, ca natura noastră păcătoasă să fie dată morții și ne transformă, printr-un proces continuu, după natura și după chipul lui Isus. În 2 Corinteni 3:18, Pavel vorbește despre un proces de transformare ce are loc pe măsură ce Îl privim pe Domnul:

  „Noi toți, cu fețe neacoperite, reflectăm slava Domnului, ca într-o oglindă, și suntem transformați în asemănarea Sa din slavă în slavă; aceasta vine de la Domnul, Care este Duhul."{1}

  După cum vom vedea mai târziu, acest proces merge mână în mână cu darul pocăinței. Dacă refuzăm lucrarea plină de har a lui Dumnezeu în viețile noastre prin pocăință, ne descalificăm singuri de la conformarea cu chipul Său, iar propriile noastre căi ne vor duce la dezastru. Profetul Ezechiel transmite poporului lui Dumnezeu un mesaj identic:

  „Pocăiți-vă și întoarceți-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca nelegiuirea să nu vă mai fie o pricină de poticnire." (Ez. 18:30)

  Astăzi, pe tot Pământul, există o nevoie disperată de trezire spirituală. Totuși, pentru ca trezirea să aibă rezultate de durată, pocăința trebuie să fie o piatră majoră de temelie. Capitolul 1 din Ioel ilustrează starea îngrozitoare a poporului lui Dumnezeu, în timp ce profetul pledează ca fiecare să-L cheme pe Domnul. Din cauza judecăților înfiorătoare care urmau să vină, Ioel strigă:

  „Preoților, îmbrăcați-vă cu sac și jeliți; văitați-vă slujitori ai altarului! Veniți, petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu!" (Ioel 1:13)

  Mai târziu, în capitolul 2, el invocă: „Ai milă de poporul Tău, Doamne!" (Ioel 2:17)

  În restul capitolului 2, Ioel profețește despre o formidabilă revărsare a Duhului Sfânt. Totuși, această trezire spirituală este precedată de pocăință sinceră. Acest tipar este, de asemenea, văzut în marile treziri din timpul câtorva regi ai lui Iuda. După un timp de pocăință și de îndreptare a lucrurilor cu Dumnezeu, Iosafat, Ezechia și Iosia au beneficiat de o minunată trezire și de binecuvântarea Domnului. Este esențial ca Duhul pocăinței să pregătească lumea pentru trezirea spirituală!

  Biserica zilelor de pe urmă are nevoie de puterea și de prezența lui Dumnezeu pe care le-a cunoscut Biserica primară. Dumnezeu intenționează ca Biserica de la sfârșitul acestui veac spiritual să fie plină de puterea și de slava Lui. Totuși, în loc ca Biserica să înainteze spre scopurile lui Dumnezeu, vedem adesea că ea se ocupă de alte lucruri. Isus a spus: „Și din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci." (Mat. 24:12) Acest verset ar putea fi tradus în acest fel: „Și din cauză că fărădelegea se va înmulți, dragostea și zelul pentru Domnul se vor răci ca răsuflarea peste o lingură de supă fierbinte." Mulți nu aleargă din răsputeri după Domnul și și-au pierdut dorința arzătoare de a face voia lui Dumnezeu. O asemenea stare există deoarece oamenii nu sunt eliberați de fărădelegile din viața lor. Isus a plătit prețul pentru ca noi să fim eliberați de toate fărădelegile noastre (Tit 2:14). Această libertate vine pe măsură ce în noi lucrează darul pocăinței.

  În capitolul 1, într-o vreme similară de declin și de rebeliune, profetul Ioel vorbea despre judecățile lui Dumnezeu asupra poporului Său. Roiuri de insecte devoraseră producția pământului. Pomii roditori și recolta câmpului se uscau. Întreaga lor economie era grav afectată. Dușmanii năvăliseră și înconjuraseră poporul lui Dumnezeu. Mizeria înlocuise binecuvântările pe care le simțiseră odinioară, când umblau pe căile Domnului. Nu sunt astăzi în țară judecăți similare ale lui

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1