Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Predica de pe Munte
Predica de pe Munte
Predica de pe Munte
Cărți electronice215 pagini1 oră

Predica de pe Munte

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Mesajul Vechiului Testament a fost unul pe care omul nu a fost în stare să-l îndeplinească niciodată. Cu toate acestea, în Predica Sa de pe Munte, Hristos a dat Bisericii Noului Testament o lege superioară, un mesaj al harului și al adevărului care permite omenirii să triumfe asupra tuturor lucrurilor. În comentariul său despre Predica de pe Munte, rev. Daniel G. Caram oferă o explicație clară și echilibrată a legii superioare a lui Hristos pentru Biserica Noului Testament, astfel încât să putem fi acei sfinți care trăiesc o viață victorioasă și abundentă în Hristos Isus.
LimbăRomână
Data lansării17 sept. 2019
ISBN9781596659780
Predica de pe Munte
Citiți previzualizarea

Citiți mai multe din Rev. Daniel G. Caram

Legat de Predica de pe Munte

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Predica de pe Munte

Evaluare: 0 din 5 stele
0 evaluări

0 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Predica de pe Munte - Rev. Daniel G. Caram

  Predica de pe Munte

  O introducere în

  Noul Legământ

  Titlul original în limba engleză: „Sermon on the Mount- an Introduction to the New Covenant"

  © 2002 Daniel G. Caram

  „PREDICA DE PE MUNTE - O INTRODUCERE ÎN NOUL LEGĂMÂNT"

  © 2019 Zion Fellowship Inc.

  Versiunea 1.1 în limba română

  Traducerea se bazează pe versiunea 2.0 în limba engleză

  Traducerea în limba română: Mircea-Sever Roman

  Editor: A.C. Roman,  Delia-Doina Mihai

  Design copertă față:

  © 2017 Zion Fellowship Inc.

  Toate drepturile rezervate

  Publicată de Zion Christian Publishers

  A Zion Fellowship ® Ministry

  Publicată ca și carte electronică în limba română în luna martie 2021

  E-book ISBN 1-59665-978-5

  Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă în nicio formă și prin niciun mijloc electronic sau mecanic fără permisiunea scrisă a editorului,

  cu excepția cazului unor citate scurte în articole sau recenzii.

  Dacă nu se menționează altfel, toate citatele Scripturii din această carte sunt preluate din versiunea Dumitru Cornilescu, 1924.

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba engleză, vă rugăm contactați

  Zion Christian Publishers la:

  P.O. Box 70

  Waverly, New York 14892

  Phone: (607) 565 2801

  Toll free: 1-877-768-7466

  Fax: 607-565-3329

  http://www.zcpublishers.com/

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba română, vă rugăm contactați

  Onisim Moisa

  Email: contact@zionromania.ro

  Telephone: 0723975578

  CUVÂNT ÎNAINTE

  În urmă cu câtva timp, am început să întreprind unele studii personale din Predica de pe Munte. M-am gândit că voi schița predica, o voi fragmenta în texte și categorii variate și, poate, voi obține o duzină de pagini. Totuși, pe măsură ce studiam despre istoria acestei predici, am început să îmi dau seama cât de deficitară a fost Biserica în înțelegerea adevăratului său mesaj.

  Am început să număr toate rostirile de pe munte ale lui Hristos care, de-a lungul secolelor, ar fi putut fi – și chiar au fost – răstălmăcite. Am oprit numărătoarea la 40, dar lista ar putea continua. De exemplu: „Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Înseamnă, oare, aceasta, că trebuie să las un om să îmi spargă casa?... „Oricui vrea să se judece cu tine... Înseamnă, oare, aceasta, că ar trebui să renunț automat la caz?... „Nu vă strângeți comori pe Pământ… Înseamnă, oare, acest lucru că nu ar trebui să am un cont de economii?... „Oricui te lovește peste obrazul drept… Înseamnă, oare, aceasta că ar trebui să las un tâlhar să mă bată măr pe stradă?... 

  Ceea ce a făcut ca această predică să pară a fi intangibilă este interpretarea și învățătura dezechilibrată a mesajului său. De-a lungul secolelor, Predica de pe Munte a făcut tema multor controverse. Au fost unii care au insistat că ea trebuie înțeleasă literal. Aceasta înseamnă că, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, trebuie să îl scoți! Sau, dacă trebuie să te rogi, trebuie să îți găsești o cămăruță.

  Au fost alții care au susținut că ea poate fi împlinită doar de către clerici. Mulți s-au alăturat societăților și ordinelor monastice, deoarece au crezut că acesta era singurul fel în care predica putea fi împlinită. Iarăși, alții, au îmbrățișat multe interpretări stranii și ambigue.

  Un lucru este sigur: poporul lui Dumnezeu a suferit multe necazuri și dureri inutile, din cauza unei percepții dezechilibrate a adevăratului său mesaj. Oamenii au suferit asalturi criminale, au fost făcuți victime prin cazuri juridice injuste și prin pierderi personale, fără a mai menționa condamnarea și sentimentele de vină care au fost resimțite; întocmai cum a zis profetul: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă." (Os. 4:6)

  Predica de pe Munte este un mesaj care nu se învechește niciodată. Pentru sfântul matur, ea doar devine mai coaptă odată cu vârsta. Pe măsură ce ne maturizăm în Domnul, în acest mesaj descoperim o definiție și o distincție tot mai mare. Cu cât înțeleg mai bine mesajul său, cu atât mai tangibil devine acesta. Pornind de la această premisă, prezint acest mic comentariu. 

  Dorința Domnului pentru poporul Lui este aceea de a înțelege căile Sale. Noi suntem poporul Noului Legământ; poporul pe inimile cărora Legea ar trebui să fie scrisă, pentru ca și noi să o putem da ca învățătură națiunilor. Fie ca Domnul să ne dea harul de a împărți drept și a echilibra acest mesaj frumos în viața noastră cotidiană!

  Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, şi legământul făcut cu El le dă învăţătură."  (Ps. 25:14)

  INTRODUCERE LA PREDICA DE PE MUNTE

  Deși în variate secțiuni din Evanghelia după Marcu și după Luca vom găsi părți ale acestei predici, ele sunt desperecheate și amplasate în cadre total diferite. Evident, Isus a dat învățătură și a predicat porțiuni din această predică și în alte locuri.

  Evanghelia după Matei consemnează predica neprescurtată, așa cum a fost ea ținută pe Muntele Fericirilor. Predica de pe Munte este, în mod incontestabil, cea mai măreață predică din toate timpurile. Aceasta predică, consemnată în capitolele 5 – 7 din Evanghelia după Matei, conține, în esență, sămânța din care se inspiră toate celelalte mesaje biblice. De fapt, ea rezumă orice predică ce a fost rostită vreodată. Isus declară că „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel": acesta este mesajul Legii și a profeților (Mat. 7:12)!

  Predica ne introduce în Noul Legământ

  Practic, Predica de pe Munte provoacă fiecare intenție a inimii, fiecare motivație, fiecare atitudine și gând. Mesajul care a fost predicat de pe acest munte ne introduce, de fapt, în „Noul Legământ", Legea scrisă pe tablele de carne ale inimii (vezi Ier. 31:31-34).

  «Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea», zice Domnul: «Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.»" (Ier. 31:33) Deși, atunci când suntem mântuiți, devenim poporul Noului Legământ, exprimarea acestui Legământ prin viețile noastre reprezintă un proces continuu. Scrierea Legii pe inima noastră este o lucrare perpetuă, pe măsură ce ne supunem Duhului sau umblăm cu El. Ea necesită multe răspunsuri de ascultare față de lucrurile pe care Dumnezeu ni le spune în viață. Așa cum vom vedea, destinul și locul nostru etern este determinat și el de măsura în care acest mesaj pătrunde în inima noastră (vezi Mat. 5:19).

  Este nevoie de un timp considerabil ca mesajul să devină realitate. Biserica din Corint servește drept o bună ilustrație. Membrii săi erau, evident, mântuiți. Ei erau sfințiți (puși de-o parte pentru scopul lui Dumnezeu) și erau umpluți cu Duhul. Totuși, sfântul Pavel îi etichetează ca fiind „firești"! În esență, ei încălcau fiecare precept al învățăturii de pe Munte. Desigur, ideea este că în inima noastră trebuie să existe o dezvoltare a acestei legi. Una este să auzi un mesaj și să îl depozitezi în minte, și altceva să primești în inimă adevărul acelui mesaj, astfel încât el să fie etalat prin cuvintele și acțiunile noastre cotidiene!

  Vechiul Legământ versus Noul Legământ

  Vechiul Legământ

  Înțelegerea Vechiului Legământ ne ajută să înțelegem mai bine Noul Legământ. În Sfintele Scripturi, cele două legăminte sunt reprezentate de doi oameni. Moise a fost mediatorul primului Legământ, al celui dat pe Munte. Întâiul Legământ a fost reprezentat printr-o Lege gravată pe piatră. Nu existau doar „Cele zece porunci, ci exista și o listă lungă de reguli și de reglementări care dictau fiecare fațetă a vieții! Întreaga viață a evreului era guvernată de „Legea lui Moise – Vechiul Legământ. 

  Apostolul Pavel descrie legământul cioplit în piatră drept „slujba aducătoare de osândă", pe care o numește chiar „slujba aducătoare de moarte" (2 Cor. 3:7-9). Aceasta era moarte, întrucât scopul Legii era să expună păcatul (Rom. 3:20; 7:13). Mai mult, în acest legământ nu exista puterea sau harul de a triumfa asupra naturii păcătoase! Prin urmare, Legea putea doar să indice spre păcat: ea te putea condamna, dar nu îți putea da victorie asupra păcatului!

  Noul Legământ

  Interesant este că promisiunea Noului Legământ a fost dată în mod specific evreilor (Ier. 31:31-34). Totuși, întrucât L-au respins pe Domnul Isus Hristos, „Solul legământului" (Mal. 3:1), ei au fost dezmoșteniți de la intrarea în acest Legământ pe toată durata Epocii Bisericii (2000 ani). Ca națiune, Israelul nu intră în acest Legământ până la sfârșitul Epocii Bisericii, când Hristos se întoarce și domnește pe Pământ timp de o mie de ani, în perioada Mileniului (Ez. 36:8-28). Totuși, Pavel susține că Noul Legământ e destinat credincioșilor în Epoca Bisericii (Evr., cap. 8 și 10).

  Isus (Care este numit și „Mijlocitorul" Legământului), a declarat, de asemenea, legea Lui, de pe un munte. Totuși, El declară și superioritatea acestui Legământ, atunci când îl citează pe Moise: „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi»; (…) Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii…" (Mat. 5:21-22)

  Dar Eu vă spun" implică faptul că autoritatea lui Hristos o înlocuiește pe cea a lui Moise. Hristos era înainte de Moise; într-adevăr, Hristosul înainte de întrupare este Cel care, la tufișul arzător, l-a mandatat pe Moise. Hristos este  „Eu Sunt" din Exodul 3:14. Astfel, Hristos a instituit un mandat mult mai înalt decât a făcut-o Moise.

  Superioritatea Noului Legământ

  Așa cum vom vedea, Noul Legământ stabilește un standard mai înalt decât Vechiul Legământ. Dat fiind faptul că Israelul deja întâmpina greutăți în respectarea Vechiului Legământ, ne putem întreba care ar fi avantajul Noului Legământ. De fapt, în Epistola către evrei, Pavel enumeră câteva avantaje, dar, în principal, el accentuează faptul că noi avem un Legământ mai bun și un mijlocitor mai bun (Evr.  8:6; 12:24). Noi avem un Mare Preot care trăiește în veci: El mijlocește în veci pentru noi și este mereu prezent pentru a ne împărtăși har și putere în vremea nevoii noastre!

  Marea diferență dintre Vechiul și Noul Legământ este aceea că noi putem experimenta har și putere, pentru a

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1