Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Cortul lui Moise
Cortul lui Moise
Cortul lui Moise
Cărți electronice140 pagini1 oră

Cortul lui Moise

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Mai are Cortul lui Moise vreo semnificație pentru credincioșii de astăzi? Da! El nu reprezintă doar o clădire istorică, ci are foarte multe înțelesuri pentru noi. Domnul i-a spus lui Moise: “Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.” Acest lucru dezvăluie inima lui Dumnezeu – de a Se afla în intimitate și părtășie cu oamenii Săi.

În acest studiu care are o ungere specială, Dr. Bailey explică pe larg multe adevăruri ascunse din Cortul lui Moise, conducându-ne prin experiențele spirituale care au loc în Curtea Exterioară, Locul Sfânt și până în prezența lui Dumnezeu din Locul Preasfânt. Studiul acestor adevăruri le permite credincioșilor să dobândească o înțelegere mai profundă a căilor Sale, cu scopul de a ne așeza și a rămâne “la umbra Celui Atotputernic”.
LimbăRomână
Data lansării15 nov. 2019
ISBN9781596659834
Cortul lui Moise
Citiți previzualizarea

Citiți mai multe din Dr. Brian J. Bailey

Legat de Cortul lui Moise

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Cortul lui Moise

Evaluare: 0 din 5 stele
0 evaluări

0 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Cortul lui Moise - Dr. Brian J. Bailey

  CORTUL LUI MOISE

  Dr. Brian J. Bailey

  Titlul original în limba engleză: „The Tabernacle of Moses"

  © 1997 Brian J. Bailey

  „CORTUL LUI MOISE"

  © 2019 Zion Fellowship Inc.

  Traducerea se bazează pe versiunea 2.0 în limba engleză

  Traducerea în limba română: Mircea-Sever Roman

  Editor: A.C. Roman, Delia-Doina Mihai

  Versiunea 1.2 în limba română

  Design copertă față:

  © Zion Fellowship Inc.

  Toate drepturile rezervate

  Publicată de Zion Christian Publishers

  A Zion Fellowship ® Ministry

  Revizuită și publicată ca și carte electronică în limba română în luna octombrie 2020

  E-book ISBN 1-59665-983-1

  Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă în nicio formă și prin niciun mijloc electronic sau mecanic fără permisiunea scrisă a editorului,

  cu excepția cazului unor citate scurte în articole sau recenzii.

  Dacă nu se menționează altfel, toate citatele Scripturii din această carte sunt preluate din versiunea Dumitru Cornilescu, 1924.

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba engleză, vă rugăm contactați

  Zion Christian Publishers la:

  P.O. Box 70

  Waverly, New York 14892

  Phone: (607) 565 2801

  Toll free: 1-877-768-7466

  Fax: 607-565-3329

  http://www.zcpublishers.com/

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba română, vă rugăm contactați

  Onisim Moisa

  Email: contact@zionromania.ro

  Telephone: 0723975578

  MULȚUMIRI

  Echipei editoriale: Carla Borges, Suzette Erb, Barbara Fuller, Mary Humphreys, David Kropf, Justin Kropf, Caroline Tham și Suzanne Ying.

  Dorim să adresăm mulțumirile noastre acestor oameni dragi nouă, fără a căror neprețuită asistență acordată pe parcursul a numeroase ore, această carte nu ar fi fost posibilă. Suntem cu adevărat recunoscători pentru sârguința, creativitatea și calitatea excelentă a compilării acestei cărți, spre slava lui Dumnezeu.

  PREFAȚĂ

  Există două motive foarte semnificative pentru care Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să confecționeze Cortul. În primul rând, Cortul a fost creat pentru a împlini dorința aprinsă a inimii unui Dumnezeu sfânt de a restabili cu poporul Său acea părtășie pierdută prin păcatul lui Adam. Dumnezeu dorea să locuiască în mijlocul poporului Său. El i-a spus lui Moise în Exodul 25:8: „Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor".

  În al doilea rând, Domnul dorea să Își învețe poporul căile Sale. Psalmistul spune în Psalmul 77:13: „Calea Ta, Dumnezeule, este în sanctuar…"{1}  Din studiul Cortului lui Moise, primim învățătură privitoare la căile lui Dumnezeu, întrucât acestea sunt revelate în structura Cortului. În timp ce copiii lui Israel vedeau faptele Lui puternice, ei nu cunoșteau căile Sale (Ps. 95:10). Dumnezeu vrea ca noi să cunoaștem căile Sale, așa cum le cunoștea Moise (Ps. 103:7).

  Prin urmare, în timp ce studiem Cortul lui Moise prin iluminarea binecuvântatului Duh Sfânt, vom deveni capabili să atingem un nivel proaspăt de comuniune și de părtășie cu Domnul și vom fi învățați căile lui Dumnezeu.

  Brian J. Bailey, Ph.D., D.D.

  INTRODUCERE

  În Sfintele Scripturi, Cortul lui Moise este descris din perspectiva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în zugrăvirea detaliilor Cortului, Domnul începe cu Locul Preasfânt, deoarece acolo sălășluiește El. Apoi, continuă prin descrierea Locului Sfânt și a curții exterioare și, în final, ajunge la poarta Cortului care, de fapt, reprezintă intrarea.  

  Se pare că ordinea logică ar începe cu intrarea în curtea exterioară și continuând cu înaintarea spre Locul Preasfânt. Totuși, prin faptul că începe cu Locul Preasfânt, Dumnezeu ne arată că dorința Sa este ca noi să locuim împreună cu El, după perdea, și să avem o comuniune intimă cu El. În Exodul 25:8, Dumnezeu a zis: „Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor". Cortul nu a fost făcut pentru om, ci pentru Domnul, pentru a satisface dorința Sa de unitate intimă și de părtășie cu poporul Său.

  În această carte, noi vom studia Cortul din perspectiva omenească, începând de la curtea exterioară, înaintând către Locul Sfânt și, apoi, spre țelul suprem, Locul Preasfânt. Procedând astfel, vom analiza și modul în care curtea Cortului lui Moise se relaționează cu umblarea și cu slujirea noastră creștină.   

  Cortul lui Moise este un tipar și o umbră a lucrurilor cerești și spirituale. În Epistola către evrei 8:5, se vorbește despre preoții din Vechiul Testament: „Ei fac o slujbă care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti…" Cortul era o copie identică a Cortului din Ceruri (Apoc. 15:5). Mai mult, acesta revela căile lui Dumnezeu și scopurile Lui pentru poporul Său. Psalmul 77:13 spune: „Calea Ta, Dumnezeule, este în sanctuar…"{2}

  Din punct de vedere spiritual, fiecare dintre noi este chemat să intre după perdeaua Locului Preasfânt, în prezența literală a lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea ultimă adresată fiecărui creștin. Totuși, există mulți pași progresivi pe care trebuie să îi facem înainte de a putea intra în Locul Preasfânt.

  Cortul lui Moise poate fi asemănat cu cele trei etape de creștere și maturizare spirituală din viața unui creștin, despre care se vorbește în 1 Ioan 2:12-14. Apostolul Ioan spune: „Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui. Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău."

  Cele trei etape progresive ale maturizării sunt: copilăria, tinerețea și paternitatea. Vorbind din punct de vedere spiritual, curtea exterioară este locul în care oamenii se nasc în Împărăția lui Dumnezeu ca și copilași. Acolo, ei primesc iertarea păcatelor și mântuirea. Locul Sfânt reprezintă o etapă superioară de maturitate, unde vedem tineri puternici, care dețin victoria asupra lui Satana, iar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei. Totuși, de pe acest platou spiritual, noi trebuie să înaintăm către Locul Preasfânt, unde se află părinții. Acolo se zămislește în noi o inimă de tată și ajungem să Îl cunoaștem pe Domnul într-un mod foarte intim. Din acest loc domnim noi în viață, prin Isus Hristos.

  Curtea exterioară, Locul Sfânt și Locul Preasfânt vorbesc și despre un tip de slujire pe care Dumnezeu ne-a chemat să o facem. Cu alte cuvinte, în funcție de lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu, noi putem sluji în curtea exterioară, în Locul Sfânt sau în Locul Preasfânt. Este important să înțelegem aceste lucruri și slujirea din fiecare din aceste locuri. Iar acum să privim Cortul în detaliu.

  Mobilierul Cortului

  În Cortul lui Moise existau șapte piese de mobilier. În curtea exterioară erau altarul de aramă și ligheanul de aramă. În Locul Sfânt erau sfeșnicul, masa pentru punerea înainte a pâinilor și altarul tămâierii. În interiorul Locului Preasfânt erau chivotul legământului și scaunul îndurării, care stătea deasupra chivotului. Plinătatea slavei lui Dumnezeu stătea deasupra scaunului îndurării.

  Aceste șapte piese de mobilier sunt foarte importante pentru viața noastră, căci ele vorbesc despre experiențele spirituale prin care trebuie să trecem pentru a cunoaște plinătatea slavei și a prezenței lui Dumnezeu.

  Domnul Isus Hristos a împlinit fiecare aspect al Cortului lui Moise. Aceasta I-a cerut o viață de ascultare de voia Tatălui Său, care a culminat cu moartea Lui pe crucea de pe Calvar. Prin urmare, întrucât Hristos este modelul nostru, experiențele spirituale ale Cortului trebuie împlinite în noi. Când acest lucru se realizează, devenim capabili să îi călăuzim pe alții în aceste etape de maturizare. Noi vrem să avem o slujire echilibrată, capabilă să producă fii și fiice mature, care vor fi regi și preoți pentru Domnul (Apoc. 5:10).

  SCHIȚĂ

  cover.jpgimg1.png

  PARTEA I

  Curtea exterioară

  INTRODUCERE

  Curtea exterioară era suprafața mare exterioară a incintei, fiind accesibilă fiecărui israelit sau, în termeni spirituali, am putea spune că era accesibilă oricărui credincios. Aceasta avea o lungime de 100 de coți, o lățime de 50 de coți și o înălțime de 5 coți.

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1