Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Pecetea
Pecetea
Pecetea
Cărți electronice148 pagini1 oră

Pecetea

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Cartea se doreste a fi o avertizare despre vremurile ce vor veni. Nu se specifica o perioada exacta de timp.

LimbăRomână
Data lansării4 feb. 2020
ISBN9781393531913
Pecetea
Citiți previzualizarea

Legat de Pecetea

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Pecetea

Evaluare: 0 din 5 stele
0 evaluări

0 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Pecetea - DAN RADULEA

  Dan Marian Rădulea

  Pecetea

  Amin

  Partea I

  Dedicatie

  Dedicată Fiului meu, Alexandru Călin Rădulea:

  "Să nu uiți, copilul meu, că vor face orice să ți-L fure pe Hristos...dar El este în inima ta și acolo va fi în vecii vecilor! Orice ar fi, să nu renunți la El, căci El te păzește în fiecare clipă...să fii sigur de aceasta!"

  Dedicată Părintelui mau duhovnic, Preotul George:

  Dumnezeu a binevoit a-mi dărui viață.....și m-a trimis la dumneavoastră. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze cu cele mai frumoase daruri ale Sale! Și El să vă spună veșnica recunoștiință ce v-o port.

  Dedicată fostei mele soții:

  Sper ca Hristos să te câștige de partea Sa.

  Dedicată parinților mei :

  "Să mă iertați dacă v-am făcut a vă îndoi de dragostea ce v-o port. Dar sufletul meu se lupta cu vrăjmașii mântuirii sale, cu cei ce voiau să-l tragă în adâncurile morții. Domnul să primeasca toate rugăciunile și lacrimile ce  le-am vărsat pentru voi. Fie ca Domnul să vă spună cât de mult vă iubesc. Știu că eu nu am știut să o fac! Nu mi-am dorit decât un singur lucru: să vă știu mântuiti. Și asta e tot ce imi doresc pentru voi!"

  ––––––––

  Dedicată tuturor românilor:

  Înorceți-vă la Hristos. Voi sunteti mireasa Lui! Fiți vrednici de dragostea ce vă o poartă! Dacă ați ști cât vă iubește Hristos ați pieri , dar el vă păstrează această bucurie pentru ziua cea mare a sufletelor voastre...atunci vă veți putea bucura cu adevărat de Focul Dragostei Sale. Până atunci nu vă temeți de nimic și pregătiți-vă așa cum vă va îndruma Sfânta Sa Biserică Ortodoxă!

  Dedicată tuturor ce vor să trăiască veșnic :

  "Hristos nu ține cont de cine vine la El. Nu ascultați de glasul mândrie din voi care va face orice să vă împiedice pașii către El. Nu uitați că pentru cei pierduți a venit, nu pentru cei sănătoși Își varsă sângele, ci pentru cei bolnavi de întunericul necunoașterii. Căci vina voastră, a celor ce v-ați născut departe de El nu este așa mare. Dumnezeu este drept. El primește pe fiecare după dorirea fiecăruia. Dar nu uitați  că lanțurile ce vă țin departe de El sunt înfipte în trupul și sufletul vostru. Nu vă descurajați de puțina suferință ce o veți simți cănd vor cădea aceste lanțuri ale bolilor sufletelor voastre.

  Nu urmați acelui „Cruță-te!..de ce să suferi?!

  Cuprins

  Capitolul 1 – Întoarceți—vă la Dumnezeu....................3

  1.1-Războiul și necesitatea păcatului, ca armă.............12

  1.2-Ortodoxia-biruință asupra întunericului și biruitoare în războiul întunericului................................................16

  1.3-Îndemn la pocăință..................................................26

  Capitolul 2 – Despre război.........................................29

  2.1-De ce va izbucni războiul........................................29

  2.2-Să ne pregătim pentru orice.....................................31

  2.3-Încurajare.................................................................43

  Capitolul 3 – România și războiul................................44

  3.1-România în fața unui război ce nu îi aparține..........................................................................44

  3.2-Dumnezeu nu greșește niciodată, iar cei ce L-au urmat păziți vor fi de puterea Lui.................................47

  3.3-Despre pecete. Pecetluirea......................................70

  3.4 – „Sănătatea" trupească și pecetluirea....................78

  3.5-Uzarea de natura pătimașă a omului în marile centre comerciale...................................................,,,...............81

  Capitolul 4 – Despre timp și sfârșitul lui...................................................................................84

  4.1-Timpul.....................................................................84

  4.2-Cincizecimea...........................................................98

  4.3-Speculații pe tema lui 666.....................................112

  4.4-De unde provine 333.............................................116

  Capitolul 5 –Cugetări.................................................125

  5.1 – Sufletul omului ca un univers ce cuprinde toată lumea...........................................................................125

  5.2- Depresia ca boală a sufletului...............................127

  5.3- Păcatul donării de organe.....................................139

  Capitolul 6 – Israele! Israele!.....................................143

  Nu vă smintiți de înțelepciunea Domnului!

  El lucrează în toate! Toate cele din jurul nostru sunt voia Lui! Absolut toate! Și nimic nu se hotărăște fără ca Domnul să le fi îngăduit!

  De cele din inimile noastre să ne îngrijim! De acelea suntem răspunzători, nu de cele din afara noastră!

  M-am smintit și eu de moscheea ce se construiește la București!

  Și începusem să tun și să fulger!

  Dar mare e mila Dmnului si mare e mila Lui pentru noi.

  Si mare este iertarea lui.

  Ca de nu m-ar fi iubit Domnul as fi pierit in mandria mea.

  Dar mare e dragostea Domnului pentru noi! Copii suntem toți înaintea Lui! Și Părinte ne este Domnul! Mamă avem pe Maica Domnului!

  Și de nu ne-ar fi fost părinți iubitori am fi pierit de mult în mândria noastră!

  Nu moscheea este înțelepciunea , ci Biserica Ortodoxă ce se va ridica în Turcia!

  Căci scris este : „O treime din turci va pieri, o treime se va creștina și o treime va fugi în lume!"

  Pentru cei ce vor voi să se creștineze înainte de venirea oamenilor de la răsărit, pentru aceia Domnul va ridica Biserica Sa în inima Turciei!

  Moscheea oricum va fi ștearsă de pe fața pământului când vor năvăli......

  „În cursele sale se va prinde păcătosul....", iar păcătosul este unul singur, diavolul, tatăl minciunii și al sofismului.

  Amin!

  Capitolul I

  Intoarceti-va la Dumnezeu

  ––––––––

  Zice Domnul,

  Iată! Vă voi da prilej de pocăință!  Vă voi da răgaz de îndreptare!

  Puțini au fost cei ce au domolit mânia Mea!

  Dar așa cum Unul, Fiu Meu, a stins toată mânia dreptății Mele, tot așa, puțini au fost cei ce L-au iubit pe Unul Domnul lor, Fiul Meu! Și pentru rugăciunile acelora, iată! S-a stins mânia Mea ! Puțini au fost! Nu se vor termina degetele mâinilor voastre  numărându-i pe ei!

  Dar și unul ar fi fost de ajuns!

  Nu greșiți împotriva voastră!

  Dreptatea este în veci! Și plata păcatului aceeași. Și măsura păcatului aceeași!

  Puțini au plătit fărădelegile voastre! Dar nu uitați că acum trăiți doar din mila lor. Voi pierduserăți toată averea voastră! Să nu batjocoriți milostenia ce ați  primit-o!

  Înspre mântuire vi s-a dat TIMPUL ce este înaintea voastră! Nu uitați nici o clipă că din sărăcia cea duhovnicească ați fost izbăviți!

  Pacea sufletelor voastre este bogăția cea mai mare!

  IATĂ! În jurul vostru se va dezlănțui mânia Mea! Vor veni să-și ia ce este al lor...

  Veți vedea! Și veți înțelege care a fost milostenia  ce  s-a abătut asupra voastră!

  Dar vai acelora ce vor folosi mila Mea pentru a desfrâna înaintea ochilor Mei! Și vai acelora ce vor cheltui mila Mea împotriva Mea!

  Mai bine ar fi fost acelora de n-ar fi scăpat de urgia ce  s-a dezlănțuit!

  Căci cel ce a greșit a plătit! Dar cel ce a fost iertat , de două ori este dator!

  Vi s-a dat mila pentru a-Mi aduce Mie roadă! Și nu ascultați de glasul mândriei când vă cer puțină osteneală!

  Aduceți-Mi Mie ostenelile voastre și pentru o mică rugăciune a celui ce Mă iubește, voi izbăvi mulțime de datornici către diavol! Căci păcatul vă face datori către diavol! Și el va cere plata de la voi! Și cu ce veți plăti?

  Tu, unul care M-ai iubit! Iată! Mie te-ai rugat și am plătit slobozirea celor ce Mi-ai cerut!

  Și vouă, tuturora, vă spun : în veci e legea nouă!

  De dorul Meu au pierit! Din dragoste pentru Fiul Meu au pierit! Și El i-a înviat! Și rugăciunea lor nu voi putea să o lepăd de la Mine!

  Să nu uitați că datorită lor trăiți! Să nu  uitați că părinții voștri M-au părăsit! Și pe voi v-au dat morții!

  Dar Eu am cunoscut inimile ce pentru Mine le-am zidit! Și o singură  inimă a stins mulțime de mânie!

  Nu veți fi vrednici să cunoașteți acei oameni! Nu sunt cei ce sunt în gura tuturora...aceia nu sunt ai Mei! Ei sunt ascunși de voi!

  Ai Mei nu-i mai va afla nimeni până la sfârșitul veacului.

  Puțin mai este, dar destul! Ai Mei nu îi veți ști decât atunci, în acele ultime clipe ale judecății!

  Și nu veți avea vreme de nimic.  Dar ei îmi vor fi Mie mărturie că pe nimeni nu am părăsit!

  Atunci veți cunoaște păcătoși cum nu ați bănuit! Atunci veți cunoaște oameni care de vii au coborât în iad! Și care nu M-au uitat în necazul lor!

  Nu vi-i voi mai arăta. Căci Mi-i veți batjocori.  Destul  le-a fost ce au îndurat din partea diavolilor! Destul  le-a fost!

  Împreună cu ei am suferit și Eu! Și împreună cu ei am lăcrimat!

  Destul le-a fost! Nu veți mai fi vrednici să vi-i descopăr!

  Ei M-au iubit pe Mine! Și-i voi

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1