Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Duhul Sfânt
Duhul Sfânt
Duhul Sfânt
Cărți electronice358 pagini6 ore

Duhul Sfânt

Evaluare: 5 din 5 stele

5/5

()

Informații despre cartea electronică

Mângâietorul nu este doar o altă carte teologică, ci un ghid foarte practic și folositor pentru a găsi o cale către viața plină de Duhul și viața călăuzită de Duhul. Cei care doresc să cunoască și să-L experimenteze pe Duhul Sfânt vor fi binecuvântați pe măsură ce vor citi comentariul Dr. Bailey cu privire la șapte aspecte ale Duhului Sfânt:
·         Persoana Duhului Sfânt
·         Slujirea Duhului Sfânt
·         Cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu
·         Botezul în Duhul Sfânt
·         Cele nouă daruri ale Duhului
·         Cele nouă roade ale Duhului
·         Viața umplută cu Duhul Sfânt și călăuzită de El
LimbăRomână
Data lansării10 feb. 2020
ISBN9781596659827
Duhul Sfânt
Citiți previzualizarea

Citiți mai multe de la Dr. Brian J. Bailey

Legat de Duhul Sfânt

Cărți conex

Recenzii pentru Duhul Sfânt

Evaluare: 5 din 5 stele
5/5

1 evaluare1 recenzie

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare
  • Evaluare: 5 din 5 stele
    5/5
    Minunat,m-am indragostit tot mai mult de Duhul Sfânt,doresc tot mai mult să-L experimentez şi să pot împărtăşi altora experiențele trăite aşa cum a făcut autorul acestei cărţi.

Previzualizare carte

Duhul Sfânt - Dr. Brian J. Bailey

Bailey

PARTEA ÎNTÂI

Persoana Duhului Sfânt

TRINITATEA

Dumnezeul întregului univers, singurul Dumnezeu adevărat, Căruia îi slujim noi, ființează în trei Persoane distincte și separate. Aceste trei Persoane sunt Dumnezeu – Tatăl, Dumnezeu – Fiul (Domnul Isus Hristos) și Dumnezeu – Duhul Sfânt. Deși sunt trei, noi trebuie să înțelegem că Ele sunt un singur Dumnezeu, nu trei dumnezei într-o persoană.  

Dumnezeirea este revelată ca pluralitate în Geneza 1:26, unde Domnul spune: „Să facem om după chipul Nostru". Încă de la începutul Cuvântului lui Dumnezeu, din primul capitol al Bibliei, Domnul spune clar că există trei Persoane în Divinitate.

Dumnezeu – Tatăl este numit Cel Îmbătrânit de zile (Dan. 7:9,13) și Mărirea din locurile preaînalte (Evr. 1:3). De obicei, El este văzut ca șezând pe tron (Dan. 7:9; Apoc. 5:6-7). El este sursa și izvorul tuturor lucrurilor. Din El ies celelalte două Persoane care au ființat întotdeauna în El. Tatăl are o formă ca Fiul, dar este Duh (vezi In. 5:37; 4:24). Dumnezeu Fiul, Domnul Isus Hristos, este Iehova din Vechiul Testament. El este Acela care le-a apărut lui Avraam, Moise și celorlalți profeți, iar nu Dumnezeu – Tatăl. El arată exact ca Tatăl, doar că este mai tânăr. În Evanghelia după Ioan 14:9, Domnul Isus i-a putut spune lui Filip: „Cine M-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl". Ei arată identic. Fiul este „întipărirea Ființei Lui" (Evr. 1:3), dar Tatăl pare puțin mai bătrân. Fiul are un corp omenesc tangibil, căci El este expresia fizică a Dumnezeirii, fiind Cel care domnește peste Împărăția Tatălui Său și o administrează.

Duhul Sfânt este, de asemenea, o Persoană: El este a treia Persoană a Trinității. El este o Persoană separată, Care purcede de la Dumnezeu, deși este egală cu El (vezi In. 15:26). El este un Duh, dar și El are o formă, ca Tatăl și Fiul. În Sfintele Scripturi, referirea la Duhul Sfânt este întotdeauna ca fiind „El" și nu un lucru. El nu este doar o influență, ci este o Persoană. El îndeplinește poruncile Tatălui și ale Fiului, iar scopul Său primordial este acela de a-L înălța pe Fiul.

Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt egali. Ei sunt esențialmente aceiași în caracter și sunt unitari în viziune, gândire și plan. Filipeni 2:6 spune despre Isus: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu". În Ioan 5:17 Isus, a zis „Tatăl meu lucrează până acum, și Eu, de asemenea lucrez". Rezultatul acestei afirmații se poate vedea în versetul 18: „Tocmai de aceea căutau şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu." Astfel, Tatăl și Fiul sunt, în mod limpede, egali.

Chiar înainte de a Se îndrepta spre cruce, Domnul Isus a promis că, în locul Său, va trimite un alt Mângâietor, despre care știm că este binecuvântatul Duh Sfânt (In. 14:16; 16:7) . Numai un egal poate fi trimis în locul cuiva. Prin urmare, putem vedea clar din Sfintele Scripturi că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt egali. 

Cu toate acestea, în Dumnezeire există grade diferite de autoritate. Tatăl este suprem: El este cel mai mare ca poziție și autoritate. Fiul a arătat acest lucru foarte clar în Ioan 14:28, unde a spus: „căci Tatăl este mai mare [ca poziție și autoritate] decât Mine". Fiul și Duhul Sfânt sunt subordonați voinței Tatălui. Isus I-a zis Tatălui: „Totuși, facă-se nu voia Mea, ci a Ta". Fiul este moștenitorul tuturor bunurilor Tatălui, iar Tatăl I-a dat toate lucrurile în mâini (vezi Evr. 1:2; In. 3:35; 13:3). Dorința Sa este aceea de a ne face co-moștenitori.

Domnul Isus va moșteni toate împărățiile acestei lumi (Apoc. 11:15). El domnește peste Împărăția Tatălui Său cu ajutorul Duhului Sfânt. În Mileniu, Fiul va domni în Persoană peste Pământ. Totuși, El va continua să rămână în supunere față de Tatăl. 1 Corinteni 15:28 clarifică acest adevăr: „Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi". Duhul Sfânt, la fel, face numai ceea ce Îi spune Tatăl să facă (In. 16:13). Trinitatea conlucrează în unison și armonie perfectă pentru conducerea universului.

Trinitatea revelată în Sfintele Scripturi

Trinitatea poate fi văzută în multe locuri din Sfintele Scripturi. Acum vom acorda atenție doar câtorva dintre ele. La creație, Dumnezeu – Tatăl a rostit porunca creării și formării Pământului. El a făcut acest lucru prin Fiul, Care a proclamat cuvintele Tatălui Său (Evr. 1:2; Ef. 3:9; Col. 1:16). Totuși, Duhul Sfânt este Cel care Se mișca peste fața Pământului și a făcut ca toate să vină la existență și la ordine (Gen. 1:2-3).

Acești trei Membri ai Dumnezeirii pot fi văzuți și la întruparea lui Hristos. Prin intermediul Duhului Sfânt, Tatăl a pregătit în pântecele Mariei un trup omenesc pentru Isus, Fiul Său (vezi Evr. 10:5). Luca 1:32-35 spune: „El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David (...) Îngerul i-a răspuns [Mariei]: «Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.»"

Aici, despre Tatăl se vorbește ca fiind Cel Preaînalt. Isus este numit Fiul Celui Preaînalt, iar Duhul Sfânt este numit ca atare. Astfel, în Sfintele Scripturi vedem clar dovada incontestabilă a celor trei Membri ai Dumnezeirii.

Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt văzuți din nou la botezul lui Isus în râul Iordan: „De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: «Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea»." (Mat. 3:16-17) În timp ce Fiul era botezat în râu, Duhul Sfânt a venit peste El în chip de porumbel, iar Tatăl a vorbit din Ceruri, spunând că Își găsește plăcerea în Fiul Său.

Trinitatea este, de asemenea, descrisă în formula baptismală dată de Domnul Isus în Matei 28:19: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh". Pavel a spus aceasta foarte clar atunci când, în mod retoric, i-a întrebat pe corinteni dacă botezaseră pe vreunul din ei în numele său (vezi 1 Cor. 1:12-15). Desigur, Pavel nu botezase pe nimeni în numele său! Toți fuseseră botezați în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.

Trinitatea este revelată și la crucificare. Pavel afirmă în Evrei 9:14: „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu?" Fiul lui Dumnezeu S-a dus la Cruce prin puterea întăritoare a Duhului Sfânt Care era cu El, aducându-Se Tatălui ca jertfă fără pată.

Tatăl L-a înviat pe Hristos dintre cei morți prin intermediul Duhului Sfânt. Romani 8:11 ne furnizează dovada acestui lucru: „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi". Pavel repetă acest adevăr în Romani 6:4: „Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă". Este vorba despre același Duh care, în ziua învierii, îi va scula pe sfinți.

Un frumos portret al Trinității se vede la martirajul lui Ștefan. Faptele apostolilor 7:55-56 spune despre el: „Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu." Aici, lui Ștefan, plin de Duhul Sfânt, i s-au deschis ochii pentru a-L vedea pe Fiul stând la dreapta Tatălui. El aștepta să-l primească în Ceruri. În mod normal, Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, dar aici El stă în picioare pentru a-Și primi unul din sfinții Săi aleși.

Cei trei Membri ai Dumnezeirii sunt văzuți și în Ceruri: „Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea înjunghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie." (Apoc. 5:6-7.)

Când preaiubitul Ioan a văzut în Ceruri o carte pecetluită, el a plâns pentru că nu a fost găsit nimeni vrednic să deschidă cartea. Totuși, atunci, Mielul lui Dumnezeu, Domnul Isus, a reușit să deschidă cartea și a luat-o din mâna lui Dumnezeu – Tatăl, Care ședea pe tronul Său. Se revelează că Mielul are șapte ochi, care sunt cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. Acesta era Duhul Sfânt, care Se odihnea peste Hristos. Astfel, vedem că Trinitatea este revelată clar în Sfintele Scripturi. 

Trinitatea revelată în Sfintele Scripturi

1.  În creație;

2.  În incarnarea lui Isus;

3.  În botezul lui Isus;

4.  În formula baptismală;

5.  În crucificare;

6.  La învierea lui Isus și a fiecărui credincios;

7.  În martirajul lui Ștefan;

8.  În Ceruri.

În 2 Corinteni 13:14, există o benedicție apostolică rostită de Pavel, care ne ajută să vedem Trinitatea: „Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin."

Pavel vorbește despre harul Domnului Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu – Tatăl și părtășia Duhului Sfânt. Cum am putea avea comuniune  sau părtășie cu o influență? Desigur că nu putem. Astfel, Duhul Sfânt este o Persoană și tânjește după cei cu care poate avea părtășie și cu cei cărora le poate împărtăși cele mai intime sentimente și dorințe ale Sale. 

După cum am menționat deja, Fiul arată exact ca Tatăl. Singura diferență este că aparența Tatălui este puțin mai vârstnică. În același fel, și Duhul Sfânt are o formă. Totuși, rare sunt cazurile în care o persoană are o viziune a Duhului Sfânt în care să Îl vadă complet. Cu toate acestea, putem avea părtășie cu El, deoarece am fost făcuți după chipul Lui, iar El este Dumnezeu. Psalmul 103:13 vorbește despre Dumnezeu – Tatăl, care Se îndură (sau ne dezmiardă și Se atinge de noi) ca un tată de copiii lui.

Cu mulți ani în urmă, am avut o viziune a lui Dumnezeu – Tatăl din spate, iar în această viziune, în Ceruri, El Își atingea copiii cu delicatețe. Uneori, aproape că putem simți mâna Domnului Isus Hristos peste noi. În câteva ocazii, am simțit peste mine mâna Domnului. În același fel, putem simți și faptul că Duhul Sfânt ne acoperă și ne unge și putem avea părtășie cu El. Acestea sunt un privilegiu și o onoare formidabile. Să nu le luăm cu ușurință!

Ar trebui să ne rugăm Duhului Sfânt la fel cum ne rugăm lui Dumnezeu – Tatăl și Domnului Isus. De ce? Pentru că El este a treia Persoană a Dumnezeirii. Duhul Sfânt trebuie să devină o realitate pentru noi. Noi trebuie să devenim dependenți de El și mereu conștienți de prezența Sa. Fiecare credincios născut din nou și plin de Duhul Sfânt ar trebui să simtă nevoia de a se apropia de Duhul Sfânt. În esență, acesta este scopul cărții de față. 

ȘAPTE ASPECTE ALE PERSOANEI DUHULUI SFÂNT

Duhul Sfânt nu este, pur și simplu, o forță sau o influență ci, mai degrabă, El este o Entitate individuală, Care are toate atributele și calitățile asociate unui personaj distinct. Dacă este să înțelegem importanța Celui de-al treilea Membru al Dumnezeirii, trebuie să examinăm aceste atribute. Prin urmare, acum vom lua în considerare șapte aspecte ale Persoanei Duhului Sfânt.

1. El are o gândire

În Epistola către romani 8:27, apostolul Pavel enunță că „Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu". Din acest verset, înțelegem că Duhul Sfânt are o gândire; o gândire nu este asociată unei influențe, ci este una din atributele-cheie ale unei persoane.

În Faptele apostolilor 15:28, apostolii declarau: „Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie". În această situație din Faptele apostolilor, capitolul 15, Duhul Sfânt Își exprima apostolilor cu claritate gândirea și ideile Sale cu privire la rânduielile pe care trebuie să le respecte neamurile. Astfel, aici avem un exemplu bun al gândirii Duhului.

2. El are o voință

În 1 Corinteni 12:11, făcând referire la împărțirea celor nouă daruri ale Duhului Sfânt, apostolul Pavel afirmă: „Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, Care dă fiecăruia în parte cum voiește". Așadar, Duhul Sfânt are și o voință. Duhul Sfânt este Cel care decide ce daruri să avem și El împarte câteva daruri fiecărui credincios, după cum voiește El.

3. El are sentimente

De asemenea, Duhul Sfânt are emoții și sentimente. Pavel le-a scris credincioșilor efeseni: „Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării" (Ef. 4:30). Isaia 63:10 vorbește despre israeliții rebeli care întristau Duhul Sfânt. Dacă noi nu Îl ascultăm pe Domnul și facem lucruri care nu Îi sunt pe plac, producem mâhnire Duhului Sfânt.

Uneori, putem simți mâhnirea pe care I-am produs-o, căci Duhul Sfânt are capacitatea de a comunica inimilor noastre sentimentele Lui. De asemenea, Duhul Sfânt nutrește multă compasiune, căci El caută să producă în viața noastră dragoste și toate celelalte roade ale Lui (vezi Gal. 5:22-23).

4. El poate fi mințit

Ca persoană, Duhul Sfânt poate fi mințit. În Faptele apostolilor 5:3, „Petru i-a zis: «Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?» Nu putem minți o influență, ci doar o persoană. În Ioan 16:7-15, despre Duhul Sfânt se face referire ca fiind „El de 12 ori. În Scripturile originale, la El nu se face niciodată referire ca fiind un lucru.

5. El poate fi blasfemiat

În Evanghelia după Matei 12:31-32, Domnul Isus a declarat: „De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor." În acest pasaj, Hristos a pus Duhul Sfânt pe același nivel cu El Însuși. A spus că cei care hulesc sau blasfemiază Duhul Sfânt nu vor fi iertați. Astfel, Duhul Sfânt, ca Persoană, poate fi blasfemiat întocmai după cum Fiul lui Dumnezeu poate fi blasfemiat. Blasfemierea Duhului Sfânt are loc atunci când un om atribuie diavolului lucrările Duhului Sfânt, știind în inima sa că aceste lucrări sunt, de fapt, ale Duhului Sfânt.

6. El poate vorbi

Duhul Sfânt are capacitatea de a vorbi; o forță sau o influență nu are această capacitate. După cum se consemnează în Faptele apostolilor, capitolul 10, Petru a primit o viziune care i-a revelat cu claritate că neamurile erau primite de Dumnezeu. Pe când medita la această viziune, el a auzit că cineva îi spune: Iată că te caută trei oameni; scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis (Fap. 10:19-20). Vorbirea este acțiunea unei persoane. Vreau să repet acest lucru: Duhul Sfânt nu este un lucru, ci un „El

Acest adevăr despre capacitatea Duhului Sfânt de a vorbi este revelat și în cartea Apocalipsa. Ioan încheia fiecare mesaj adresat celor șapte biserici din Asia prin această expresie: „Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul" (cf. Apoc. 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22). Dacă avem urechi de auzit și dacă avem urechi atente la El, atunci Îl putem auzi pe Duhul Sfânt vorbindu-ne. Prin urmare, avem nevoia ca urechile noastre spirituale să se deschidă tot mai mult.

7. El poate fi insultat și stins

Duhul Sfânt poate fi insultat, întocmai după cum Domnul Isus poate fi insultat. În Evrei 10:29 citim: „Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori [insulta] pe Duhul harului?"

Duhul Sfânt poate fi insultat prin acțiunile și cuvintele noastre. Dacă după ce L-am cunoscut pe Domnul ca Mântuitor al nostru ne întoarcem la vechile noastre căi, Îl insultăm pe Duhul Sfânt. Mai mult, în 1 Tesaloniceni 5:19, Pavel ne spune: „nu stingeți Duhul".

Aceste șapte puncte despre persoana Duhului Sfânt furnizează evidențe și dovezi copleșitoare că Duhul Sfânt este, într-adevăr, o persoană, iar nu o simplă influență.

Șapte aspecte ale Persoanei Duhului Sfânt

1.  El are o gândire;

2.  El are o voință;

3.  El are sentimente;

4.  El poate fi mințit;

5.  El poate fi hulit sau blasfemiat;

6.  El poate vorbi;

7.  El poate fi insultat și stins.

DUHUL SFÂNT ESTE UN MEMBRU AL DUMNEZEIRII

După cum am spus mai devreme, Duhul Sfânt este un Membru al Dumnezeirii. Ca atare, El are toate calitățile și caracteristicile celorlalți doi Membri ai Trinității, Tatăl și Fiul. În Sfintele Scripturi sunt multe dovezi că Duhul Sfânt este un Membru al Dumnezeirii, dar noi vom vedea numai șase dintre ele.

1. Duhul Sfânt este etern

Una dintre caracteristicile Dumnezeirii este aceea că Membrii Săi sunt eterni (vezi Ps. 90:2; 1 Tim. 1:17). Ei nu au avut început și Ei nu au sfârșit. Isus era, este și va veni (Apoc. 1:4). În Evrei 9:14, apostolul Pavel scrie: „Cu cât mai mult sângele lui Hristos, Care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine Însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu?" Prin urmare, Scriptura enunță clar că Duhul Sfânt este veșnic. Este, de asemenea, clar că El are aceleași caracteristici ca și ceilalți doi Membri ai Dumnezeirii.

2. Duhul Sfânt este omniprezent

Un alt atribut al Dumnezeirii este acela că Membri Săi sunt omniprezenți: Ei pot fi pretutindeni deodată. În Ieremia 23:24, Domnul întreabă: „«Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu?», zice Domnul. «Nu umplu Eu cerurile şi pământul?», zice Domnul." Dumnezeu umple Cerurile și Pământul. La a doua Sa venire, Isus va fi văzut de întreaga lume (Apoc.1:7; Mat. 24:30). Duhul Sfânt este, de asemenea, omniprezent. El are capacitatea de a fi pretutindeni în același timp.

În Psalmul 139:7, regele David pune această întrebare: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?" Apoi, el continuă: „Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo. Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca" (Ps. 139:8-10). Dumnezeu guvernează treburile Locuinței Morților sau ale Iadului, precum și pe cele ale Cerurilor. Oameni care au avut viziuni ale Iadului confirmă acest lucru. Regele David era conștient că nu conta unde merge, pentru că Duhul Sfânt este pretutindeni. El simțea întotdeauna prezența Duhului Sfânt cu el. Prin urmare, dacă umblăm în lumină, putem fi încredințați că Duhul Sfânt va fi mereu cu noi, indiferent unde ne ducem.

3. Duhul Sfânt este omnipotent

La fel ca ceilalți doi Membri ai Dumnezeirii, Duhul Sfânt este omnipotent sau atotputernic. Îngerul Domnului i-a spus Mariei în Luca 1:35: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este numit „puterea Celui Preaînalt, căci El deține toată puterea.

În Evanghelia după Matei 28:18, chiar înainte de a Se înălța la Ceruri, Domnul Isus a declarat: „Toată puterea Mi-a fost dată în Cer şi pe Pământ". Din aceste versete vedem că în timpul celor trei ani și jumătate de slujire pe Pământ, Hristos a fost uns, împuternicit și energizat de Duhul Sfânt. Toată puterea I-a fost dată de Tatăl, prin intermediul Duhului Sfânt. Întrucât Duhul Sfânt este omnipotent, întocmai ca Hristos, este clar că El est un Membru al Dumnezeirii.  

Domnul i-a vorbit lui Zorobabel în Zaharia 4:6-7 că nici prin puterea și nici prin tăria omului nu va termina el construirea Templului și nu va birui Imperiul Persan, care îl împiedica să îl desăvârșească. În loc de asta, lucrarea de construire a Templului urma să fie desăvârșită de puterea colosală a Duhului Sfânt. El este atotputernic! El poate să învingă piedicile și obstacolele tuturor națiunilor Pământului.

De multe ori, în Scriptură, Domnul Își dojenește poporul că nu așteaptă de la El izbăvire când o armată vrăjmașă se ridică împotriva lor. El l-a mustrat pe Ezechia pentru că a trimis ambasadori în Egipt pentru a-l ajuta împotriva armatei asiriene care înainta împotriva Ierusalimului (vezi Is. 31:1-5; 36:6). În puterea omnipotentului Duh Sfânt trebuie să ne încredem și noi întotdeauna!  

4. Duhul Sfânt este omniștient

Un alt atribut divin al Duhului Sfânt este acela că el este omniștient sau atotștiutor. În 1 Corinteni 2:9-11, apostolul Pavel afirmă: „Dar, după cum este scris [în Isaia 64:4]: «Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc». Nouă, însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu."

Omul este un duh, un duh care trăiește într-un trup fizic. Noi putem cunoaște o persoană cu adevărat numai când îi cunoaștem duhul. Prin har, suntem capabili de a înțelege duhul altora, pentru că și noi suntem duh. În același fel, Duhul Sfânt Îl înțelege pe Tatăl, întrucât Duhul Sfânt este divin. Duhul Sfânt are comprehensiunea tuturor lucrurilor care țin de Dumnezeu și de om. Așadar, ori de câte ori avem nevoie să știm ceva, ar trebui să Îl rugăm pe Duhul Sfânt să ne descopere acel lucru. Una din slujbele Sale este aceea de a ne descoperi lucrurile Tatălui și Fiului. 

5. Duhul Sfânt este numit Dumnezeu și Domn

În Sfintele Scripturi vedem că Duhul Sfânt este numit Dumnezeu. În relatarea despre Anania, care Îl mințea pe Duhul Sfânt, Petru spune în Faptele apostolilor 5:3-4: Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt (…) N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu". În acest pasaj, Duhul Sfânt este numit Dumnezeu în mod distinct.

Duhul Sfânt este numit „Domn" și în 2 Corinteni 3:16-18: „Dar ori de câte ori vreunul [Israel] se întoarce la Domnul, marama este luată. Căci Domnul este Duhul, şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. „Domnul este titlul lui Isus Hristos. Prin urmare, Duhul Sfânt este, în mod clar, un Membru al Dumnezeirii, întrucât El poartă același titlu ca și Fiul.

6. Duhul Sfânt este menționat de Hristos ca Membru al Dumnezeirii

În Evanghelia după Ioan 15:26, Domnul Isus Hristos Îl menționează clar pe Duhul Sfânt ca Membru al Dumnezeirii: „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine". Hristos a spus că, după plecarea Sa, va trimite pe altcineva să Îi ia locul. Acest Înlocuitor era Duhul Sfânt Însuși, a treia Persoană a Trinității (In.  16:7). Duhul Sfânt venea de la Tatăl, ca și de la Fiul.

Șase aspecte ale Duhului Sfânt ca Membru al Dumnezeirii

1. 

Îți este utilă previzualizarea?
Pagina 1 din 1