Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Temeliile credinței
Temeliile credinței
Temeliile credinței
Cărți electronice325 pagini3 ore

Temeliile credinței

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Este cunoscut faptul că învățătura pe care o avem ne va determina destinul. În acest studiu despre învățăturile biblice, dr. Caram va explora principalele doctrine pe care s-a întemeiat biserica creștină, oferindu-ne chei pentru a recunoaște doctrina corectă și modul cum putem fi transformați în “epistole vii”, având legea lui Dumnezeu scrisă în inimile noastre.
LimbăRomână
Data lansării29 mai 2020
ISBN9781596659896
Temeliile credinței
Citiți previzualizarea

Citiți mai multe din Dr. Paul G. Caram

Legat de Temeliile credinței

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Temeliile credinței

Evaluare: 0 din 5 stele
0 evaluări

0 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Temeliile credinței - Dr. Paul G. Caram

  TEMELIILE CREDINȚEI

  Doctrinele I - II

  Dr. Paul G. Caram

  Titlul original în limba engleză: „Foundations of the Faith"

  © Paul Caram

  „Temeliile Credinței"

  © 2020 Zion Fellowship Inc.

  Traducerea se bazează pe versiunea 1.0 în limba engleză, Ianuarie 2012, Seventh Printing

  Traducerea în limba română: Delia-Doina Mihai

  Editor: Delia-Doina Mihai

  Publicată de Zion Christian Publishers

  A Zion Fellowship ® Ministry

  Publicată ca și carte electronică în limba română în luna Mai 2020

  E-book ISBN 1-59665-989-0

  Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă în nicio formă și prin niciun mijloc electronic sau mecanic fără permisiunea scrisă a editorului,

  cu excepția cazului unor citate scurte în articole sau recenzii.

  Dacă nu se menționează altfel, toate citatele Scripturii din această carte sunt preluate din versiunea Dumitru Cornilescu, 1924.

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba engleză, vă rugăm contactați

  Zion Christian Publishers la:

  P.O. Box 70

  Waverly, New York 14892

  Phone: (607) 565 2801

  Toll free: 1-877-768-7466

  Fax: 607-565-3329

  http://www.zcpublishers.com/

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba română, vă rugăm contactați

  Onisim Moisa

  Email: contact@zionromania.ro

  Telefon: 0723975578

  DOCTRINA ÎNTÂI

  Planul general:

   I. INTRODUCERE ÎN DOCTRINĂ

   II. DOCTRINA LUI DUMNEZEU

   III. DOCTRINA LUI HRISTOS

  INTRODUCERE ÎN DOCTRINĂ

  Doctrina, în forma ei cea mai simplă, înseamnă învățătură. În Noul Testament, ea înseamnă atât actul, cât și conținutul învățăturii. Doctrina reprezintă un corp de învățătură ce constituie un standard al ortodoxiei; un set de principii și practici.

  A). DOCTRINE MAJORE ALE BIBLIEI

  1. Teologia studiul lui Dumnezeu, inclusiv al numelor, atributelor, caracterului Său și al Trinității.

  2. Bibliologia studiul Scripturilor, canonizarea, autenticitatea Lor și cine a fost autorul uman al acestora. Acest lucru este acoperit de un curs denumit Introducere biblică.

  3. Cristologia studiul Domnului Isus Hristos. Sunt studiate divinitatea și umanitatea Lui, nume și titluri, moartea și învierea, precum și lucrările Lui de slujire în calitate de Profet, Preot și Împărat.

  4. Pneumatologia – studiul Duhului Sfânt. În calitate de cel de-al Treilea Membru al Trinității, sunt analizate Persoana și slujirea Duhului Sfânt. Este analizată implicarea Lui în creație, până în prezent. De asemenea, sunt comparate botezul în Duhul Sfânt și cele șapte duhuri ale Domnului. Acest studiu este acoperit de un alt curs, intitulat Mângâietorul.

  5. Antropologia studiul omului ca ființă tripartită – trup, suflet și duh. Sunt analizate crearea și căderea Lui, împreună cu scopul original al lui Dumnezeu pentru bărbat și femeie.

  6. Hamartiologia studiul păcatului. Sunt diferențiate păcatul original, păcatul moștenit și cel diferențiat.

  7. Soteriologia studiul mântuirii. Acest lucru ar include definiția multor termeni precum mântuirea, ispășirea, împăcarea, sfințirea, îndreptățirea și eradicarea.

  8. Eclesiologia studiul Bisericii. Aceasta este o privire asupra bisericii universale și a scopurilor veșnice ale lui Dumnezeu. De asemenea, sunt studiate biserica locală, conducerea ei, oficiile, funcțiile și ritualurile ei, cum ar fi botezul în apă și împărtășirea. Acest lucru este acoperit în alt curs, numit Biserica Locală.

  9. Angelologia studiul îngerilor și demonilor. Angelologia analizează căderea lui Lucifer și revolta din cer, precum și modul în care acest lucru afectează lumea astăzi. Avem un curs separat de angelologie.

  10. Escatologia studiul sfârșitului vremii. A doua venire a lui Hristos, Antihristul, necazul cel mare, Mileniul și cerul cel nou sunt analizate în profunzime. Aceste subiecte sunt acoperite în alte două cursuri – Daniel și Apocalipsa.

  Cele menționate anterior constituie arii doctrinare de bază ale Bibliei. Pe lângă acestea, există multe alte doctrine subsumate celor zece de mai sus. Între acestea, amintim: vindecarea divină, finanțele, căsătoria, muzica și închinarea, unitatea, restaurarea Bisericii și a Israelului ș.a.

  PRIMA doctrină se concentrează pe Dumnezeu și pe Hristos. Doctrina A DOUA este doctrina despre om, păcat și mântuire. Așadar, în acest manual analizăm cinci domenii de bază ale adevărului.

  B). NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA DOCTRINEI

  Ce este doctrina? Așa cum am menționat deja, doctrina în forma ei cea mai simplă înseamnă învățătură. În Noul Testament, ea reprezintă atât actul, cât și conținutul învățăturii. Practic, doctrina se referă la un anumit corp de învățătură, folosit ca standard al ortodoxiei; un set de principii și de practici. Doctrina nu este ceva de care trebuie să fugim. Doctrina corectă reprezintă adevărul. Ea este revigorantă, precum roua dimineții, ce cade din cer (Deut. 32:2).

  Isus avea doctrină: …noroadele au rămas uimite de învăţătura (doctrina) Lui; căci El îi învăţa ca unul care avea putere… (Mt. 7:28-29). Isus a pretins că doctrina Lui era de sorginte divină. El a declarat: Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. (vezi In. 7:16-17).

  Doctrina apostolilor: Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. (Fap. 2:42). După Ziua Cincizecimii, doctrina creștină (corpul de învățături ortodoxe) a început să fie formulată și prezentată celor care au răspuns Evangheliei. Apostolii și-au primit doctrina de la Hristos, Piatra din capul unghiului (Ef. 2:20, 3:5).

  De unde ne primim doctrina? Trebuie să renunțăm la propriile noastre idei și convingeri. Unii oameni sunt gata să moară pentru convingerile lor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că sunt convingerile lui Dumnezeu, nu ale noastre. Pavel și-a primit Evanghelia de la Dumnezeu (Gal. 1:11-12). Trebuie să ne luăm doctrina (învățăturile, ideile și convingerile) de la Dumnezeu. Nu trebuie să prezentăm propriile noastre păreri. Doar adevărul rostit la timpul potrivit, sub ungerea Duhului Sfânt, îi va ajuta pe oameni. Propriile noastre idei nu îi vor ajuta, ci doar îi vor împiedica pe alții. Dumnezeu nu va unge propriile noastre idei. Trebuie să ne luăm doctrina de la:

  • Domnul Însuși. Acest lucru vine printr-o părtășie intimă cu El și prin ungerea Lui.

  • Sfintele Scripturi. Doctrina apostolilor și profeților.

  • Învățători cu ungere. Dumnezeu a plasat învățători în Trup (Ef. 4:11, 1 Cor. 12:28).

  Învățătorii doctrinei: (Ef. 4:11, 1 Cor. 12:28-29) Există anumiți oameni în Biserică a căror funcție oficială este aceea de a-i învăța pe credincioși. Unele adevăruri sunt simple și de bază, însă există și adevăruri mai profunde (1 Cor. 3:2 lapte vs. carne). Unii învățători se specializează în anumite domenii ale adevărului. De pildă, unii se concentrează pe căsătorie și pe rânduiala casei. Alții se axează pe importanța finanțelor sau a muzicii. În timp ce alții ar putea vorbi despre darurile Duhului Sfânt sau vindecarea divină. În Vechiul Testament, leviții și profeții erau cei care îi învățau pe oameni (2 Cr.17:8-9, 30:22). Există o diferență fundamentală între un profesor de la școala fundamentală de la biserica locală și un profesor trimis de Dumnezeu la Trupul lui Hristos. Aceasta e una din cele cinci slujiri ale lui Hristos.

  Importanța doctrinei: Doctrina corectă ne poate literalmente salva pe noi înșine și pe cei care ne ascultă (1 Tim. 4:16). Ea ne va duce la răscumpărare deplină de sub păcat și la desăvârșire (2 Tim. 3:16-17). După ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. Şi (…) aţi fost izbăviţi de sub păcat. (Rom. 6:17-18). Ascultarea adevărului ne curăță sufletul de fiecare dată (1 Pet. 1:22). Pe de altă parte, unele doctrine ne pot pângări sau chiar distruge (2 Cor. 11:3-4, 11:15, 2 Pet. 2:1). Ceea ce credem produce un stil de viață și, în final, ne determină destinul. Nu lăsați pe nimeni să vă spună că ceea ce credeți nu este important, atâta vreme cât ne iubim unii pe alții. Nu doar că trebuie să cunoaștem adevărul, ci trebuie să continuăm să ascultăm adevărul și să umblăm în adevăr.

  Chei pentru a avea doctrina corectă: (Vezi subcapitolul Motive pentru care creștinii se înșală). Cheia pentru a avea doctrina corectă depinde de condiția inimii noastre, nu de a fi un gigant intelectual. În Ioan 7:17 scrie că bărbatul sau femeia care dorește să facă voia lui Dumnezeu va ști dacă o doctrină este de la Dumnezeu sau de la om. Atunci când oamenii evită voia lui Dumnezeu, ca să o facă pe a lor, ei au întotdeauna o doctrină neclară, dar ascultarea aduce cu sine o minte limpede. Nu am cuvinte să spun cât de important este acest lucru.

  Cei cu inima curată (...) vor vedea pe Dumnezeu (Mt. 5:8). Ascultați voia lui Dumnezeu pentru viața voastră, și toată ființa voastră va fi inundată cu lumină și înțelegere. Israeliții nu au putut înțelege ce făcea Dumnezeu, din cauză că inimile lor erau atât de împietrite și de necredincioase. Prin urmare, Dumnezeu nu le-a dat harul de a înțelege. Citește Deuteronomul 29:2-4, Evrei 3:7-11. Neascultarea aduce întuneric în inimă (cf. Rom. 1:21).

  Trebuie să creștem tot mai mult din punct de vedere doctrinar: Indiferent cât de mult am învățat, Isus are și mai multe să ne reveleze. Nu trebuie să ne oprim niciodată din a crește și a învăța, așa cum au făcut cei din Laodiceea (Apoc. 3:17-19). Pavel a spus în anii de maturitate ai vieții sale: Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit. El încă depunea eforturi să atingă ținta, să câștige premiul (Fil. 3:12-14). Să nu simțim niciodată că am ajuns la culmea spiritualității. Dimpotrivă, ar trebui să înțelegem că abia am atins suprafața a ceea ce vrea Dumnezeu să ne reveleze.

  Oamenii care sunt prinși în închisoarea tradiției cred că ei au atins vârful! Adesea, există sentimentul, chiar și în rândul oamenilor umpluți cu Duhul Sfânt, că tot ce poate fi cunoscut în ceea ce privește chestiunile spirituale este deja cunoscut și înțeles, însă aceasta este o idee falsă (1 Cor. 8:2). Nu trebuie să Îl limităm pe Dumnezeu! El are întotdeauna mult mai mult să ne arate. Dumnezeu este infinit (Ps. 147:5). El ne va arăta nemărginita bogăție a harului Său în toată veșnicia (Ef. 2:7).

  Doctrina adevărată și cea falsă: Adevărata doctrină (sau învățătură) vine de la Duhul Sfânt. El este numit Duhul adevărului în Ioan 16:13. Doctrina falsă vine din mintea omului sau de la un duh rău. Mintea noastră firească este extrem de înșelătoare. Ea este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu (Rom. 8:6-7).

  Doctrina falsă, cu toate că rezultă uneori din ignoranță, se datorează mai adesea impurității motivelor. Cine vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat şi în el nu este strâmbătate. (In. 7:18). Acest lucru a fost spus în contextul discuției despre importanța de a avea doctrina corectă (In. 7:16-18). Dacă dorim discernământ și doctrină corectă, nu trebuie să căutăm propria noastră slavă. Credința și înțelegerea sunt împiedicate de motive egoiste (In. 5:44).

  Cuvintele și ideile au în ele o forță spirituală imensă. Doctrinele (învățăturile, ideile) sunt inspirate fie de Duhul adevărului, fie de cel al rătăcirii (1 In. 4:6). Limba, care e cea mai importantă parte a trupului nostru, dă curs unuia din cele două. Limba lui Hitler a distrus o întreagă națiune și a pornit un război mondial. Folosindu-se de vorbire, el și-a răspândit duhul otrăvit în toată Germania. Hitler și-a aruncat mantaua asupra întregii Germanii. În acest fel, vedem puterea limbii.

  MÂNDRIA este principalul motiv al înșelării, doctrinei mincinoase și a religiilor false. Oamenii vor să revendice proprietatea unică a unor idei și concepte noi, la care nu s-a mai gândit nimeni. Chiar și capacitatea de a prezice poate fi motiv de mândrie, o statuie idolatră de aur. Oamenii vor să se laude cu abilitatea lor de a anticipa viitorul.

  C). PUTEREA ADEVĂRULUI ȘI A ÎNȘELĂRII

  (Adevărul și înșelarea comparate)

  Doctrina este o credință sau un concept. Ceea ce credem are o influență mare asupra noastră. Cum gândește un om în inima lui, așa va fi el (Prov. 23:7, parafrazare din varianta KJV). Adesea, căile noastre nu sunt căile lui Dumnezeu, din cauză că gândurile noastre nu sunt gândurile Lui (vezi Is. 55:8-9). Convingerile noastre sunt importante, deoarece:

  • Ne fac să trăim într-un anumit fel. Dacă modul în care gândim este greșit, atunci vom acționa greșit.

  • Vor produce rod în viețile noastre. Adevărul duce la asemănarea cu Hristos în viețile noastre. Ceva fals poate împiedica, distorsiona sau chiar perverti o persoană. Acesta era motivul pentru care Pavel era gelos de credincioșii corinteni. Știa că o convingere falsă va genera un rod rău (2 Cor. 11:2-4). El le-a spus că dacă vor primi un alt Isus și o altă Evanghelie, ei vor primi atunci un alt duh.

  • Ne vor duce undeva. O idee produce un stil de viață care ne va duce undeva. Fie ne va conduce către scopul lui Dumnezeu, fie ne va îndepărta de el.

  • A crede adevărul ne poate salva sufletul. A crede o minciună ne poate face să ne pierdem sufletul. Depinde de doctrină. Unele doctrine sunt mult mai grave decât altele.

  Doctrina este o credință. Ea produce un stil de viață. Prin urmare, trebuie să fim atenți ce gânduri absorbim. Rețineți, o idee ne duce undeva. Băgați de seamă de unde a venit ideea și de la cine. Oricând apare o doctrină sau o mișcare nouă, fiți atenți cine o urmează. Acest lucru ar trebui să ne ofere un indiciu dacă aceasta provine sau nu de la Dumnezeu! Unde se duc cei care promovează cauza, și unde vor sfârși aceștia? Evrei 13:7 ne spune să îi urmăm pe cei evlavioși, la sfârşitul felului lor de vieţuire. Rețineți că preluăm caracteristicile celor pe care îi ascultăm. Ascultând cuvintele celor evlavioși, începem să ne asemănăm cu Cel pe care ei îl urmează. Dar dacă le dăm atenție celor care merg pe propriul drum, ne însușim mentalitatea lor și devenim ca ei.

  1Rezumat

  D). PUTEREA LIMBII

  (Puterea unui concept)

  Fiecare doctrină promovează un concept, o mentalitate și, prin urmare, un mod de viață. În spatele fiecărei doctrine sau învățături se află o forță spirituală. Acesta e motivul pentru care doctrina este atât de importantă. Așa cum am menționat deja, doctrina greșită nu este doar o eroare. Ea reprezintă duhul rătăcirii. Pe de altă parte, doctrina corectă vine de la Duhul Adevărului, Duhul Sfânt. De fiecare dată când cineva vorbește, o forță spirituală este eliberată prin intermediul vorbirii, având ca proveniență una din trei surse:

  • Duhul omenesc

  • Duhul Sfânt

  • Un duh rău

  Să analizăm puterea negativă a vorbirii, apoi pe cea pozitivă.

  1.) Puterea negativă a vorbirii

  Cuvintele greșite devorează precum cancerul. 2 Timotei 2:17-18 Şi cuvântul lor va roade ca gangrena... care s-au abătut de la adevăr... şi răstoarnă credinţa unor. Doctrina greșită este un duh care devorează. Ea devorează credința. Ea devorează credința. Cuvintele aparțin duhului și pot zidi sau dărâma (Iov 19:2, 6:24, 4:4).

  Cuvintele greșite ne abat de la țintă. 2 Corinteni 11:4 Alții predicau pe alt Isus și altă Evanghelie corintenilor. Corintenii, primind un mesaj fals, primeau în realitate alt duh. Atunci când accepți o doctrină greșită, accepți alt duh. Asta va produce rodul greșit în viața ta și te va îndepărta de țintă.

  Cuvintele greșite aduc lanțuri. În Galateni 2:4-5, Pavel a spus că frații mincinoși răspândeau o doctrină greșită cu gând să ne aducă la robie. Învățăturile greșite îi aduc pe oameni în robie. În versetul 5, Pavel a declarat că nu tolerează acest lucru, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu ei. Pavel știa că cei convertiți de el nu vor ajunge la desăvârșirea creștină dacă îmbrățișau o idee falsă, un duh mincinos. El știa că acest lucru avea să îi pângărească și să îi devieze.

  Oamenii care nu au convingeri sunt denumiți în Scriptură lesne crezători (Rom. 16:18). Aceștia nu creează nici un conflict, deoarece merg după oricine și orice, indiferent dacă este bun sau rău. Trebuie să învățăm să tragem o linie! Vă dați seama că a fi lesne crezător și fără discernământ este un lucru rău? Un om și-ar putea pierde sufletul din această cauză. Atât de grav este! Ar fi bine să citim din nou Romani 16:18.

  Cuvintele greșite ne fură pacea. 2 Tesaloniceni 2:2 Să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi. Citiți versetul 2:3. Oamenii trimiteau scrisori false, în numele lui Pavel, spunând că Domnul Se pregătea să vină sau că venise deja. Pavel a spus: Căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii. Vreau să ilustrez următorul lucru: cuvintele ne pot supăra – nu doar cele rostite, ci și cele scrise. Când eram la facultate, mama mi-a trimis un scurt bilețel, spunându-mi că un prieten de-al meu fusese omorât în războiul din Vietnam. Acele câteva cuvinte mâzgălite pe o bucată de hârtie mi-au afectat enorm duhul. Am fost devastat. Într-un anume sens, duh, cuvânt și cuvânt scris sunt sinonime. Cuvintele sunt duh. Ele sunt puternice, fie că sunt rostite sau scrise. Cărțile au duhuri în ele. Veți primi duhul autorului și duhul care l-a inspirat pe autor. Mă refer la cărțile creștine și la reviste, dar și la celelalte. Fiți selectivi cu ceea ce asimilați.

  Cuvintele greșite – un duh greșit. 1 Ioan 4:1 Să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Cum se manifestă aceste duhuri? De obicei prin oameni! Căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Citiți și versetele 2-3 – Orice duh care mărturiseşte (prin oameni) că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu… ci este duhul antihristului. Acest duh este în oameni. El se manifestă prin vorbirea lor, prin predicare și învățare, dar și prin scriere.

  Cuvinte greșite – doctrine (învățături) ale dracilor. 1 Timotei 4:1 …Unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor. 4:2 – care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Acest lucru arată proveniența doctrinelor false pe care le afirmă și le răspândesc oamenii. Acestea vin de la duhurile rele. Atunci când duhurile rele intră în oameni, îi animă pe aceștia cu o putere supranaturală, pentru a-și propaga cauza. Din acest motiv, mormonii și martorii lui Iehova par să aibă o energie nelimitată. Satana nu se află acolo ca să-i împiedice ci, în realitate, ca să-i ajute.

  De ce intră în oameni duhurile rele? Adesea înșelarea prosperă din cauza unei inimi mândre. (Vezi Obadia 1:3): Mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Pavel îi amintește mai târziu lui Timotei să fie cu luare aminte asupra învățăturii; se va mântui atât pe el, cât și pe cei care îl ascultă (1 Tim. 4:16). Adevărul îi poate mântui pe oameni sau îi poate distruge și îi poate face să își piardă sufletele. Atât de mare este puterea cuvintelor, a conceptelor și a învățăturilor. Rețineți, adevărul ne va elibera (In. 8:31-32).

  Cuvinte greșite – erezii nimicitoare. 2 Petru 2:1 Ereziile nimicitoare ale prorocilor mincinoși vor aduce o pierzare năprasnică. A crede o minciună poate distruge literalmente o persoană. Încă o dată, vedem puterea cuvintelor. Atunci când crede o minciună, un om primește un duh de înșelare ce îl va face să nu trăiască așa cum trebuie. Unele doctrine greșite sunt îndeajuns de grave încât să condamne pe cineva. Altele însă nu sunt la fel de serioase.

  Cuvinte greșite – un duh de minciună. 2 Cronici 18:22 Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi. Ahab a ascultat profețiile lor și a murit. Din cauza răutății, Dumnezeu trimite o puternică înșelare, pentru a-i face pe oameni să creadă într-o minciună (2 Tes. 2:10-12). Încă o dată, vedem că vorbirea este capabilă să îi aducă la ruină pe oameni. Dacă tot am vorbit despre profeție, ar trebui, de asemenea, să înțelegem că profețiile rostite peste noi tind să ne îndrepte într-o anumită direcție, chiar dacă ele nu sunt de la Dumnezeu, ci provin doar din mintea noastră firească. Puterea sugestiei ne poate influența.

  Cuvinte greșite – un râu de calomnii. Apocalipsa 12:15 Atunci, şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie (Biserica), ca s-o ia râul. Acest râu pe care șarpele îl aruncă din gură este calomnia. Este atacul verbal împotriva creștinilor. În Apocalipsa 13:5-6, Satana vorbește prin omul său, Antihrist. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Puterea șarpelui este în gura lui. Chiar și

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1