Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

A doua venire
A doua venire
A doua venire
Cărți electronice120 pagini1 oră

A doua venire

Evaluare: 5 din 5 stele

5/5

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Descrierea în curând
LimbăRomână
Data lansării16 iun. 2020
ISBN9781596659902
A doua venire
Citiți previzualizarea

Citiți mai multe din Dr. Brian J. Bailey

Legat de A doua venire

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru A doua venire

Evaluare: 5 din 5 stele
5/5

1 evaluare1 recenzie

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  • Evaluare: 5 din 5 stele
    5/5
    In acesta carte se vorbeste despre adevarul preznt din vremurile din tipul sfaristului lumii

Previzualizare carte

A doua venire - Dr. Brian J. Bailey

A doua venire

O expunere cu privire la cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos

DR. BRIAN J. BAILEY

Versiunea 1.4

Titlul original în limba engleză: „The Second Coming"

© 1999 Brian J Bailey

„ A DOUA VENIRE"

© 2020 Zion Fellowship Inc.

Traducerea se bazează pe versiunea 1.4 în limba engleză, Martie 2018

Traducerea în limba română: Delia-Doina Mihai

Editor: Magdalena Mihalache

Publicată de Zion Christian Publishers

A Zion Fellowship ® Ministry

Publicată ca și carte electronică în limba română în luna Iunie 2020

E-book ISBN 1-59665-990-4

Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă în nicio formă și prin niciun mijloc electronic sau mecanic fără permisiunea scrisă a editorului,

cu excepția cazului unor citate scurte în articole sau recenzii.

Dacă nu se menționează altfel, toate citatele Scripturii din această carte sunt preluate din versiunea Dumitru Cornilescu, 1924.

Pentru mai multe informații despre versiunea în limba engleză, vă rugăm contactați

Zion Christian Publishers la:

P.O. Box 70

Waverly, New York 14892

Phone: (607) 565 2801

Toll free: 1-877-768-7466

Fax: 607-565-3329

http://www.zcpublishers.com/

Pentru mai multe informații despre versiunea în limba română, vă rugăm contactați

Onisim Moisa

Email: contact@zionromania.ro

Telefon: 0723975578

MULȚUMIRI

Echipei editoriale: Rebecca Blodgett, Carla Borges, Jason Gohl, Sarah Heyer, Mary Humphreys, David Kropf, Justin Kropf, Denise Miller, Brian Poe și Caroline Tham.

Dorim să adresăm mulțumirile noastre acestor oameni dragi nouă, fără a căror implicare și neprețuită asistență, această carte nu ar fi fost posibilă. Suntem cu adevărat recunoscători pentru sârguința, creativitatea și calitatea excelentă a compilării acestei cărți, spre slava lui Dumnezeu.

PREFAȚĂ

Acest manual a fost conceput ca un ghid ușor de citit și de înțeles, către evenimentele care preced a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos.

Au fost mulți cei care au încercat să prezică zilele sau perioadele întoarcerii lui Hristos. Procedând astfel, ei au provocat multă durere și disperare în rândul multor credincioși. În plus, au supus Biserica unor ridiculizări din partea lumii și a necredincioșilor, care nu erau de dorit.

Înșelarea privitoare la cea de-a doua venire îi conduce pe credincioși într-o stare de pasivitate care produce o mentalitate insulară, ceea ce face ca Biserica să își neglijeze datoriile fundamentale de a evangheliza și a înainta către ținta înaltei chemări în Hristos Isus.

În această carte, am căutat să arăt, prin harul lui Dumnezeu, că multe evenimente trebuie încă să se întâmple înainte de binecuvântata apariție a Domnului nostru. Rugăciunea mea este să fie protejați credincioșii de înșelare, iar Biserica să fie pregătită și gata pentru cea de-a doua venire.

INTRODUCERE

În numeroasele învățături privitoare la cea de-a doua venire, Domnul Isus a avertizat în mod consistent cu privire la înșelare și la profeți falși. Aceste avertismente trebuie luate în serios, mai ales în zilele noastre, când mulți oameni declară în cărți, seminare și chiar viziuni că Domnul Se va întoarce foarte curând.

În Sfânta Scriptură există o serie de evenimente bine documentate, ce trebuie să aibă loc înainte de venirea Domnului. Toate aceste evenimente majore vor fi discutate și examinate în această carte, cu argumente din Scriptură. Acest studiu consistent, făcut prin rugăciune, al evenimentelor ante-menționate, alcătuiește o temelie excelentă pentru o înțelegere mai profundă a zilelor de pe urmă.

Studiul de față oferă un ghid pentru vremurile în care trăim, ajutându-ne să evităm numeroasele capcane pe care Satana și oamenii care nu cunosc Scriptura le-au săpat pentru călătorul credul, în călătoria sa de pe pământ către cer.

CAPITOLUL 1

Biserica zilelor de pe urmă

În acest capitol, vom privi la Biserica Zilelor de pe urmă. Este știut că vor avea loc o serie de judecăți îngrozitoare înainte de a doua venire. Totuși, Scriptura ne învață în mod clar că, înainte de a aduce judecata, Dumnezeu va turna Duhul Său pe pământ, în cea mai mare trezire pe care a cunoscut vreodată omenirea. Exemplele următoare demonstrează clar faptul că trezirea precedă judecata.

Cu numeroase ocazii, națiunea Israel a experimentat manifestări extraordinare ale slavei și puterii lui Dumnezeu. După ce Domnul i-a eliberat din robia egipteană prin intermediul a zece urgii, El a despărțit Marea Roșie, pentru a putea scăpa de armatele lui Faraon. Norul slavei lui Dumnezeu a coborât pe Muntele Sinai, iar Israel a luat parte la aceasta dar, din cauza necredinței lor și a neascultării în pustie, o generație întreagă s-a pierdut și nu a mai ajuns în Țara Promisă.

În perioada judecătorilor, Dumnezeu a împuternicit anumiți oameni să înfăptuiască lucruri mărețe pentru a-i elibera pe israeliți, atunci când aceștia se pocăiau de păcatele lor. Din păcate, de fiecare dată după ce Dumnezeu îi elibera, ei reveneau la căile lor și ajungeau să fie asupriți de puterile străine.

La începutul domniei lui Solomon, slava lui Dumnezeu se manifesta în Templu. De fapt, aceasta era atât de puternică, încât preoții nu puteau să stea în picioare (2 Cr. 5:13 14). Dar, din cauza idolatriei lui Solomon, Dumnezeu i-a divizat regatul după moarte. Vedem clar în aceste exemple tiparul trezirii care precedă judecata. Totuși, cel mai bun exemplu îl constituie cele trei mari asedii ale Ierusalimului.

1. În timpul celui de-al 14-lea an al domniei lui Ezechia, împăratul Sanherib al Asiriei a înconjurat Ierusalimul cu armatele sale. Înainte de aceasta, în primul an al domniei lui Ezechia, avusese loc o trezire puternică, așa cum apare descrisă în Scriptură: De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim aşa ceva. (2 Cr. 30:26). (Vezi și 2 Cronici 29-31.)

2. Al doilea asediu semnificativ al Ierusalimului a avut loc în timpul domniei lui Zedechia, împăratul Iudei. Orașul a căzut în cel de-al 11-lea an al domniei sale, în 586 î.H., în fața împăratului Nebucadnețar al Babilonului. Cu patruzeci de ani înainte, în timpul domniei lui Iosia, a avut loc cea mai mare trezire pe care o cunoscuse vreodată Israelul: …Nicio Sărbătoare a Paştelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Şi niciunul din împăraţii lui Israel nu mai prăznuise Paşte ca cele pe care le-au prăznuit Iosia (2 Cr. 35:1-19).

3. Cel de-al treilea asediu major, urmat de cucerirea ulterioară a Ierusalimului, au avut loc sub conducerea generalului roman Titus, în anul 70 d.H.. Templul a fost distrus prin incendiere. Cu 40 de ani înainte de acest asediu, cu toții văzuseră slava Domnului, manifestată prin viața singurului Fiu al lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Mai mult, după moartea Mântuitorului nostru a avut loc ceea ce este cunoscut ca revărsarea de la Cincizecime, cea care a inaugurat Epoca Bisericii. În anii următori acestei treziri, nenumărați oameni au fost atrași în împărăția lui Dumnezeu. Apostolii timpurii au răscolit lumea (Fap. 17:6). Era suficient ca umbra lui Petru să îi atingă în trecere, și oamenii erau vindecați (Fap. 5:15). După această trezire masivă, Ierusalimul a fost cucerit de către Titus.

Toate aceste exemple sunt tipare a ceea ce se va întâmpla în zilele de pe urmă. Istoria se va repeta. A doua venire a Domnului va avea loc după asediul final al Ierusalimului. Acest lucru a fost prezis de profeții din vechime.

Citim în Ioel 3:1-2, Căci iată că, în zilele acelea şi în vremurile acelea când voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile şi le voi coborî în Valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea..

Zaharia 12:1-4 afirmă: Prorocia, cuvântul Domnului, despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul şi a întocmit duhul omului din el: „Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de ameţire pentru toate popoarele de primprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, „voi lovi cu ameţeală pe toţi caii şi cu turbare pe cei ce vor călări pe ei, dar voi avea ochii deschişi asupra casei lui Iuda

Îți este utilă previzualizarea?
Pagina 1 din 1