Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor
Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor
Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor
Cărți electronice201 pagini2 ore

Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor

Evaluare: 5 din 5 stele

5/5

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Având la bază numeroși ani de experiență în predicarea Evangheliei în Asia și în jurul lumii, Rev. Norman Holmes împărtășește câteva chei excelente pentru a proclama în mod eficient mesajul Evangheliei. Unele dintre acestea sunt:
- Importanța predicării
- Pregătirile unui predicator
- Cum să alegi subiectul despre care vei predica
- Cum să pregătești un mesaj
- Folosirea ilustrațiilor
- Harul și ungerea joacă un rol foarte important în predicile noastre
LimbăRomână
Data lansării14 oct. 2020
ISBN9781596659940
Omiletică: Pregătirea și rostirea predicilor
Citiți previzualizarea

Citiți mai multe din Rev. Norman Holmes

Legat de Omiletică

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Omiletică

Evaluare: 5 din 5 stele
5/5

2 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Omiletică - Rev. Norman Holmes

  OMILETICĂ

  Pregătirea și rostirea predicilor

  Norman Holmes

  Titlul original în limba engleză: „Homiletics"

  © 1996 Norman Holmes

  „OMILETICĂ

  Pregătirea și rostirea predicilor"

  © 2020 Zion Fellowship Inc.

  Traducerea se bazează pe versiunea 1.3 în limba engleză,

  Traducerea în limba română: Delia-Doina Mihai

  Editor: Magdalena Mihai

  Publicată de Zion Christian Publishers

  A Zion Fellowship ® Ministry

  Publicată ca și carte electronică în limba română în luna octombrie 2020

  E-book ISBN 1-59665-994-7

  Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă în nicio formă și prin niciun mijloc electronic sau mecanic fără permisiunea scrisă a editorului, cu excepția cazului unor citate scurte în articole sau recenzii.

  Dacă nu se menționează altfel, toate citatele Scripturii din această carte sunt preluate din versiunea Dumitru Cornilescu, 1924.

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba engleză, vă rugăm contactați

  Zion Christian Publishers la:

  P.O. Box 70

  Waverly, New York 14892

  Phone: (607) 565 2801

  Toll free: 1-877-768-7466

  Fax: 607-565-3329

  http://www.zcpublishers.com/

  Pentru mai multe informații despre versiunea în limba română, vă rugăm contactați

  Onisim Moisa

  Email: contact@zionromania.ro

  Telefon: 0723975578

  CAPITOLUL 1

  Importanța predicării

  Marea Trimitere pe care Hristos a încredințat-o ucenicilor Săi este porunca: Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia, pe care o găsim consemnată în Marcu 16:15. Nu îngerilor li s-a dat porunca să predice întregii lumi, ci bărbaților și femeilor care sunt aleși de Dumnezeu. Aceasta este principala sarcină dată Bisericii. În Matei 24:14, Isus a profețit că Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. Biserica își va fi sfârșit mandatul pe pământ, iar Hristos va veni din nou, atunci când predicarea Evangheliei va fi acoperit întreg pământul!

  Predicarea este metoda prin care Dumnezeu a ales să aducă omenirii Cuvântul Său. Tit 1:3 ne spune că Dumnezeu Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui prin propovăduire. Hristos a spus celor șaptezeci de predicatori pe care i-a trimis în Luca 10:16: Cine vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă şi cine vă nesocoteşte pe voi pe Mine Mă nesocoteşte... Ca o definiție modernă, predicarea a fost descrisă ca revelarea cuvântului întrupat (Hristos) din cuvântul scris (Biblia) prin cuvântul rostit (predicarea). Studiul pregătirii și predicării unui mesaj biblic poartă numele de omiletică, ce provine din cuvântul omilie, care înseamnă predică sau discuție morală.

  Predicarea nu doar că aduce oamenilor cuvintele lui Dumnezeu, ci poate pregăti și calea pentru Dumnezeu să înainteze prin Duhul Său. Faptele apostolilor 10:44 declară că, în timp ce Petru rostea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toți cei care au auzit cuvântul. În 1 Corinteni 2:4, apostolul Pavel a declarat: Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere. Predicarea poate duce la mântuire, miracole, vindecări și realizarea multora din lucrările minunate ale lui Dumnezeu (studiați 1 Cor. 1:21, Mc. 16:20 și Fap. 14:7-10). Asta deoarece credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos (Rom. 10:17).

  Datorită importanței predicării, Dumnezeu caută să pregătească și să trimită mulțimi de predicatori. Dumnezeu vrea să ridice o armată de predicatori în jurul lumii, ca să poată fi spus din nou, așa cum se spunea în zilele mărețului regat al lui David: Un cuvânt spune Domnul, şi femeile aducătoare de veşti bune sunt o mare oştire (Ps. 68:11).

  Dumnezeu a tânjit dintotdeauna să trimită predicatori pentru a declara Cuvântul Său. Strigătul inimii lui Dumnezeu a fost exprimat atunci când Isaia L-a auzit pe Domnul spunând: Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi? (Is. 6:8).

  Domnul nostru Isus Hristos a vorbit despre acest lucru și în Matei 9:37-38: Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: «Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.»

  Apostolul Pavel a scris și el: Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? (Rom. 10:13-14).

  A devenit această dorință din inima lui Dumnezeu și dorința ta? Vrei să fii un mesager sau un ambasador al lui Dumnezeu și să vorbești oamenilor Cuvântul Său? Vrei să fii un vas prin care binecuvântările cerului pot veni pe pământ? E o chemare înaltă și sfântă, dar totodată și una ce implică o mare responsabilitate.

  PREDICAREA ESTE O MARE RESPONSABILITATE

  Mandatul pe care l-a primit Ezechiel ne ajută să vedem responsabilitatea pe care o are fiecare om ce proclamă Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul i-a spus profetului în Ezechiel 3:17-21:

  Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieşi din gura Mea, să-i înştiinţezi din partea Mea! Când voi zice celui rău: ‘Vei muri negreşit!’, dacă nu-l vei înştiinţa şi nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta! Dar, dacă vei înştiinţa pe cel rău, şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul! Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui şi va face ce este rău, îi voi pune un laţ înainte şi va muri. Dacă nu l-ai înştiinţat, va muri prin păcatul lui şi nu i se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta! Dar, dacă vei înştiinţa pe cel neprihănit să nu păcătuiască şi nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înştiinţarea, iar tu îţi vei mântui sufletul!

  Un predicator este chemat să fie ca un soldat de serviciu. Așa cum datoria solemnă a unui soldat de gardă este să fie treaz și vigilent, și noi trebuie să fim, la rândul nostru, gata să auzim de la Domnul și să vorbim cuvintele Sale. În unele armate, soldații care adorm la datorie primesc pedeapsa cu moartea. În mod similar, Iona a fost un predicator care aproape că și-a pierdut viața din cauză că a refuzat să rostească mesajul pe care i l-a dat Dumnezeu pentru Ninive.

  Nu numai că un predicator trebuie să transmită în ascultare ceea ce Dumnezeu vrea ca el să spună, ci trebuie și să pună în practică ceea ce predică. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea standardelor dumnezeiești pe care le predicăm altora.

  Vedem un exemplu al acestui lucru la începutul slujirii lui Moise. În Exodul, capitolul 3, citim despre cum Dumnezeu l-a însărcinat pe Moise să declare Cuvântul Său. Moise a avut o întâlnire măreață cu Domnul și a primit putere pentru a lucra multe semne și minuni. După această întâlnire cu Dumnezeu, Moise a început să călătorească înapoi în Egipt. Citim apoi în Exodul 4:24 În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul şi a vrut să-l omoare. De ce? Cum a fost posibil acest lucru? Mai întâi, Dumnezeu S-a arătat lui Moise și i-a dat putere să elibereze o națiune. Apoi a căutat să îl omoare înainte să poată să înceapă?

  În primul rând, înțelegem că dacă Dumnezeu chiar Și-ar fi dorit să îl omoare pe Moise, ar fi putut face asta într-o clipă. Acesta ar fi fost finalul povestiri! Totuși, cu toate că viața lui Moise a fost, cu siguranță, într-un mare pericol, soția lui a avut suficient timp pentru a face ceva care a deturnat mânia lui Dumnezeu. Mai departe, în următoarele două versete, citim: Sefora a luat o piatră ascuţită, a tăiat prepuţul fiului său... Şi Domnul l-a lăsat. Acest lucru ne ilustrează adevărata situație pe care Dumnezeu voia să o corecteze.

  Moise nu ascultase porunca lui Dumnezeu, că toți urmașii lui Avraam trebuiau să fie circumciși. În fond, circumcizia era esențială pentru a lua în stăpânire țara Canaanului, iar Moise urma să ducă Israelul în țara promisă, deși propria lui familie era necircumcisă. Cum putea Moise să predice standardele lui Dumnezeu tuturor oamenilor, dacă însăși familia lui nu se conforma acelor standarde? Acest lucru a fost suficient de important în ochii lui Dumnezeu, ca Moise să fie omorât dacă nu era gata să practice ceea ce urma să predice!

  Dacă predicatorul nu va onora și asculta cuvântul lui Dumnezeu, toți vor fi încurajați să disprețuiască și să nu-L asculte. Predicatorul neascultător poate deveni un ipocrit religios, care va atrage judecata lui Dumnezeu. În Matei 23:13-33, citim cum Hristos i-a mustrat aspru pe scribi și pe farisei, care erau predicatorii Bibliei la acea vreme. Domnul i-a numit ipocriți, călăuze oarbe și nebuni; și a sfârșit prin a le spune: Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?

  În vedeniile pe care le-au avut unii cu privire la iad, poate că cea mai îngrozitoare judecată îi așteaptă pe profeții falși, care sunt condamnați la iad. Cuvintele lui Hristos se vor împlini cu siguranță, deoarece El a avertizat: Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri… Cui i s-a dat mult, i se va cere mult (Lc. 12:47-48). Pentru a compensa acest lucru, e încurajator să știm că Dumnezeu a dat viziuni care arată și marile răsplăți din cer, care-l așteaptă pe predicatorul credincios. Fiecare suflet pe care îl ajută pe cărarea spre cer va fi adăugat la bucuria lor eternă, la răsplata și la slava lor. De pildă, apostolul Pavel a spus despre convertiții săi din Tesalonic: Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră. (1 Tes. 2:19-20). Îngerul i-a spus lui Daniel, cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci (Dan. 12:3).

  Domnul nostru Isus a scos în evidență marile binecuvântări eterne sau judecata care îi așteaptă pe cei ce învață ori predau Cuvântul lui Dumnezeu în mesajul Său cel mai cunoscut, Predica de pe Munte. El a declarat: Aşa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. (Mat. 5:19)

  A fi un ambasador al lui Hristos și a predica bogățiile Lui imense este un mare privilegiu. Totuși, să ne amintim de faptul că este o mare responsabilitate. (Vezi Iacov 3:1, care vorbește despre seriozitatea predicării conceptelor greșite.)

  CAPITOLUL 2

  Pregătirile unui predicator

  Înainte ca cineva să devină un predicator bun, există pregătiri care trebuie făcute. În primul rând, în viața cuiva care aspiră să devină predicator, trebuie puse temelii importante.

  CHEMAT DE DUMNEZEU

  Prima cerință este aceea ca un predicator să fie chemat și trimis de Dumnezeu. La fel cum un ambasador trebuie numit și primește autoritatea de a-și reprezenta națiunea, și predicatorul trebuie să fie numit și înzestrat de Dumnezeu cu autoritatea de a rosti Cuvântul Său (2 Cor. 5:20; Evr. 5:4; Rom. 10:15).

  Sunt multe căi prin care o persoană poate simți că a fost chemată de Dumnezeu să declare Cuvântul Său. Domnul i-ar putea vorbi în mod direct unei persoane. Dacă are parte de o întâlnire măreață cu Dumnezeu și poate că are o viziune sau Îl aude spunându-i că e chemat la slujire, acest lucru este minunat. Totuși, uneori o persoană va auzi în mod discret glasul lui Dumnezeu, atunci când se roagă sau își citește Biblia. Aspirația de a deveni un predicator ar putea începe ca o simplă dorință în inimă, pe care Dumnezeu o va adânci și confirma pe măsură ce vei continua să Îl urmezi pe Domnul și să te pregătești.

  Uneori, chemarea unei persoane de a predica va fi identificată mai întâi de un bărbat sau o femeie sensibilă a lui Dumnezeu. Poate că pastorul tău sau un lider de biserică va vedea că mâna lui Dumnezeu e peste viața ta. Ei te-ar putea încuraja să te pregătești pentru slujire sau îți vor da oportunitatea să începi să predici. Totuși, dacă Dumnezeu te-a chemat să predici Cuvântul Său, atunci El va începe să îți vorbească personal și să pună povara pe inima ta, pe măsură ce vei continua să Îl urmezi.

  PATRU PAȘI PENTRU A FI PREGĂTIT

  După ce o persoană începe să devină conștientă de chemarea lui Dumnezeu de a predica, el trebuie să facă pregătirile necesare.

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1