Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Dicționarul elevului deștept - Dicționar ortografic al limbii române
Dicționarul elevului deștept - Dicționar ortografic al limbii române
Dicționarul elevului deștept - Dicționar ortografic al limbii române
Cărți electronice1.125 pagini14 ore

Dicționarul elevului deștept - Dicționar ortografic al limbii române

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Cuprinzand ceva mai mult de 25 500 de cuvinte titlu, acest dictionar se adreseaza mai ales elevilor de gimnaziu si de liceu, punandu-le la indemana, prin formatul prietenos si prin probitatea stiintifica a continutului, un instrument de lucru deopotriva util si eficient.

LimbăRomână
Data lansării11 iul. 2018
ISBN9786063360619
Dicționarul elevului deștept - Dicționar ortografic al limbii române
Citiți previzualizarea

Citiți mai multe din Elena Comșulea

Legat de Dicționarul elevului deștept - Dicționar ortografic al limbii române

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Dicționarul elevului deștept - Dicționar ortografic al limbii române

Evaluare: 0 din 5 stele
0 evaluări

0 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Dicționarul elevului deștept - Dicționar ortografic al limbii române - Elena Comșulea

  cuvânt-înainte

  Lucrarea de față este o adaptare pentru uz școlar a Marelui dicționar ortografic al limbii române apărut în anii trecuți la Editura Litera. Cuprinde cu puțin mai mult de 25 500 de cuvinte-titlu, adresându-se în primul rând elevilor de gimnaziu și de liceu și venind în întâmpinarea dorinței acestora de a avea la îndemână un instrument de lucru deopotrivă util și eficient.

  În dicționarul de față, pe lângă ortogramele cuvintelor, se dau și scurte informații de ordin ortoepic și morfologic: este indicat locul accentului în cuvânt, se face distincția între rostirea diftongată și cea în hiat a vocalelor învecinate, se indică pronunția corectă a unor cuvinte recent împrumutate, a căror scriere în limba de origine presupune o rostire deosebită. La ortograma formei inițiale a cuvântului se adaugă și ortogramele altor forme ale acestuia, care prezintă dificultăți la scriere (necesitatea unor astfel de informații este dictată de faptul că prezintă dificultăți nu atât forma de bază, cât formele oblice ale cuvântului respectiv). Deși, în principiu, numărul de forme care urmează cuvântului-titlu diferă de la un articol lexicografic la altul, în majoritatea cazurilor, pentru fiecare parte de vorbire este caracteristic un anumit model lexico-morfologic care, cu mici abateri, se păstrează pentru toate unitățile ce țin de clasa de cuvinte dată. Atunci când există două sau chiar mai multe posibilități de sonorizare a aceluiaşi semn, rostirea lui este indicată grafic, de regulă, între paranteze pătrate (de ex.: beneficiu s. n. [-ciu pr. -c²u]; examen s. n. [x pr. gz]). În paranteze pătrate se pune şi pronunţarea unor neologisme a căror articulare în limba de origine se face altfel decât la noi, ţinând cont de valorile fonematice ale alfabetului nostru (de ex.: bestseller s. n. [pr. engl. Bestsélăr]).

  În ce privește inventarul de cuvinte al acestui dicționar, a fost operată o selecție, în unele cazuri drastică, a cuvintelor-titlu, pornindu-se de la premisa că prezenta lucrare, cum o arată și denumirea colecției („Dicționarul elevului deștept"), se adresează unor elevi care au capacitatea, abilitățile și cunoștințele necesare pentru a realiza o familie lexicală și pentru a deduce sensurile, și, ca atare, scrierea corectă a unor cuvinte derivate. Astfel, au fost eliminați în mod voit termeni a căror formă rezultă ușor, prin derivare sau prin compunere, pornind de la cuvântul de bază sau forme verbale la infinitiv a căror conjugare este regulată. Uneori chiar, au fost păstrate doar cuvinte derivate, al căror uz este mai frecvent sau care au o anumită dificultate în ce privește grafia.

  Datorită constrângerilor dictate de spațiu, nu au fost consemnate, în genere, arhaisme, regionalisme și termeni care țin de anumite domenii de specialitate, întrebuințări din limbajul colocvial și cuvinte argotice. S-a acordat un interes special cuvintelor pătrunse relativ recent în limba română, mai ales din engleză. Cum acest dicționar face parte dintr-o serie mai amplă de instrumente de cunoaștere a limbii române destinate învățământului gimnazial și liceal, s-a făcut o constantă corelare cu Dicționarul explicativ al limbii române, apărut în aceeași colecție. Astfel, de exemplu, cifrele din exponent ale omonimelor sau cifrele în paranteze bolduite fac trimitere la sensurile din dicționarul citat.

  Formatul prietenos și probitatea științifică recomandă acest dic­țio­nar drept un sprijin de nădejde în procesul de învățământ.

  listă de abrevieri

  abr. – abreviere, abreviat

  ac. – acuzativ

  acc. – accentuat

  adj. – adjectiv, adjec­tivală

  adv. – adverb, adverbială

  art. – articol, articulat

  aux. – auxiliar

  chin. – chineză

  cit. – citit

  cf. – confer

  conj. – conjunctiv

  conjcţ. – conjuncţie

  d. – dativ

  de ex. – de exemplu

  engl. – engleză

  f. – feminin

  fr. – franceză

  g. – genitiv

  gr. – greacă

  ger. – gerunziu

  germ. – germană

  imper. – imperativ

  imperf. – imperfect

  ind. – indicativ

  interj. – interjecţie

  invar. – invariabil

  it. – italiană

  lat. – latină

  loc. – locuţiune

  m. – masculin

  m. m. c. p. – mai mult ca perfect

  n. – neutru

  neacc. – neaccentuat

  neart. – nearticulat

  neg. – negativ

  neh. – nehotărât

  nom. – nominativ

  norv. – norvegiană

  num. card. – numeral cardinal

  num. col. – numeral colectiv

  num. ord. – numeral ordinal

  opt.-cond. – optativ-condiţional

  part. – participiu

  perf. c. – perfect compus

  perf. s. – perfect simplu

  pl. – plural

  port. – portugheză

  pr. – pronunţare, pronunţat

  pron. – pronume

  pron. dem. – pronume demonstrativ

  pron. inter.-rel. – pronume interogativ-relativ

  pron. pers. – pronume pesonal

  pron. pos. – pronume posesiv

  prep. – prepoziţie

  prez. – prezent

  refl. – reflexiv

  s. – substantiv, substantivală

  sg. – singular

  sil. mf. – silabaţie morfologică

  simb. – simbol

  sp. – spaniolă

  s. pr. – substantiv propriu

  v. – vezi

  vb. – verb

  viit. – (timpul) viitor

  voc. – vocativ

  A

  A, a s. m. invar.

  a prep.

  abá s. f., art. abáua, g.-d. art. abálei; pl. abále, art. abálele

  abácă s. f., g.-d. art. abácei; pl. abáce

  abajúr s. n., pl. abajúruri

  abandón s. n., pl. abandónuri

  abanós s. m., pl. abanóşi

  abatáj s. n., pl. abatáje

  abáte s. m., pl. abáţi

  a (se) abáte vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. abát, 1 pl. abátem, 2 pl. abáteţi, imperf. 3 sg. abăteá; perf. s. 1 sg. abătúi, conj. prez. 3 sg. şi pl. abátă; ger. abătŽnd; part. abătút

  abatór s. n., pl. abatoáre

  abaţíe s. f., art. abaţía, g.-d. art. abaţíei; pl. abaţíi, art. abaţíile (sil. -ţi-i-)

  abcés s. n., pl. abcése

  abdomén s. n., pl. abdoméne

  abdominál adj. m., pl. abdomináli; f. sg. abdominálă, pl. abdominále

  abductór adj. m., pl. abductóri; f. sg. şi pl. abductoáre

  abdúcţie s. f. (sil. -ţi-e), art. abdúcţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. abdúcţiei; pl. abdúcţii, art. abdúcţiile (sil. -ţi-i)

  abecedár s. n., pl. abecedáre

  aberánţă s. f., pl. aberánţe

  aberáţie s. f. (sil. -ţi-e), art. aberáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. aberáţiei; pl. aberáţii, art. aberáţiile (sil. -ţi-i-)

  abiá adv. (sil. a-bia)

  abíl adj. m., pl. abíli; f. sg. abílă, pl. abíle

  a abilitá vb., ind. prez. 1 sg. abilitéz, 3 sg. şi pl. abiliteáză

  abilitáte s. f., g.-d. art. abilit¾ţii; pl. abilit¾ţi

  abís s. n., pl. abísuri

  abisál adj. m., pl. abisáli; f. sg. abisálă, pl. abisále

  abjéct adj. m., pl. abjécţi; f. sg. abjéctă, pl. abjécte

  abjécţie s. f. (sil. -ţi-e), art. abjécţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. abjécţiei; pl. abjécţii, art. abjécţiile (sil. -ţi-i-)

  a abjurá vb., ind. prez. 1 sg. abjúr, 3 sg. şi pl. abjúră

  abnegáţie s. f. (sil. -ţi-e), g.-d. art. abnegáţiei; pl. abnegáţii, art. abnegáţiile (sil. -ţi-i-)

  a abolí vb. (sil. a-bo-li), ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. abolésc, imperf. 3 sg. aboleá, perf. s. 1 sg. abolíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. aboleáscă

  abolíţie s. f., g.-d. art. abolíţiei; pl. abolíţii

  aboliţionísm s. n. (sil. -ţi-o-), art. aboliţio­nísmul, g.-d. art. aboliţionísmului

  aboliţiúne s. f. (sil. -ţi-u-), g.-d. art. aboliţiúnii; pl. aboliţiúni

  a (se) aboná vb., ind. prez. 1 sg. abonéz, 3 sg. şi pl. aboneáză

  abonamént s. n., pl. abonaménte

  abonát s. m., adj. m., pl. abonáţi; f. sg. abonátă, pl. abonáte

  a abordá vb., ind. prez. 1 sg. abordéz, 3 sg. şi pl. abordeáză

  abordábil adj. m., pl. abordábili; f. sg. abordábilă, pl. abordábile

  abordáj s. n., pl. abordáje

  aborigén adj. m., s. m. (sil. a-bo-ri-; mf. ab-), pl. aborigéni; f. sg. aborigénă, pl. aborigéne

  abraziúne s. f. (sil. -bra-zi-u-), g.-d. art. abraziúnii; pl. abraziúni

  abrazív adj. m. (sil. a-bra-), pl. abrazívi; f. sg. abrazívă, pl. abrazíve

  abrazór s. n. (sil. -bra-), pl. abrazoáre

  abreviáţie s. f. (sil. -bre-vi-a-ţi-e), art. abre­viáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. abreviáţiei; pl. abreviáţii, art. abreviáţiile (sil. -ţi-i-)

  a abrogá vb. (sil. a-bro-; mf. ab-), ind. prez. 1 sg. abróg, 3 sg. şi pl. abrógă, 2 sg. abrógi; conj. prez. 3 sg. şi pl. abróge

  abrogáţie s. f. (sil. -ţi-e; mf. ab-), art. abrogáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. abrogáţiei; pl. abrogáţii, art. abrogáţiile (sil. -ţi-i-)

  abrúpt adj. m. (sil. a-brupt; mf. ab-), pl. abrúpţi; f. sg. abrúptă, pl. abrúpte

  a absentá vb., ind. prez. 1 sg. absentéz, 3 sg. şi pl. absenteáză

  absenteísm s. n.

  absénţă s. f., g.-d. art. absénţei; pl. absénţe

  absídă s. f., g.-d. art. absídei; pl. absíde

  absolút adj. m., pl. absolúţi; f. sg. absolútă, pl. absolúte

  absolút s. n., g.-d. art. absolútului; pl. absolúturi

  absolutísm s. n., g.-d. art. absolutísmului; pl. absolutísme

  absolvént s. m., pl. absolvénţi

  absolvéntă s. f., pl. absolvénte

  absolvénţă s. f., g.-d. art. absolvénţei; pl. absolvénţe

  a absolví (1) vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. absolvésc, imperf. 3 sg. absolveá; conj. prez. 3 sg. şi pl. absolveáscă

  a absolví (2) vb., ind. prez. 1 sg. absólv, 3 sg. şi pl. absólvă, imperf. 3 sg. absolvá; conj. prez. 3 sg. şi pl. absólve

  absorbábil adj. m., pl. absorbábili; f. sg. absorbábilă, pl. absorbábile

  absorbánt s. n., pl. absorbánte

  absórbţie s. f., g.-d. art. absórbţiei; pl. absórbţii, art. absórbţiile

  abstinént s. m., pl. abstinénţi

  abstinéntă s. f., g.-d. art. abstinéntei; pl. abstinénte

  abstinénţă s. f., g.-d. art. abstinénţei; pl. abstinénţe

  abstráct adj. m. (sil. mf. abs-), pl. abstrácţi; f. sg. abstráctă, pl. abstrácte

  abstráct s. n. (sil. mf. abs-), pl. abstrácte

  abstrácţie s. f. (sil. -ţi-e; mf. abs-), art. abstrácţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. abstrácţiei; pl. abstrácţii, art. abstrácţiile (sil. -ţi-i-)

  abstracţionísm s. n. (sil. -ţi-o-; mf. abs-), art. abstracţionísmului

  absúrd adj. m., pl. absúrzi; f. sg. absúrdă, pl. absúrde

  absurditáte s. f., g.-d. art. absurdit¾ţii; pl. absur­dit¾ţi

  abţibíld s. n., pl. abţibílduri

  a abundá vb., ind. prez. 3 sg. şi pl. abúndă; ger. abundŽnd

  abundént adj. m., pl. abundénţi; f. sg. abundéntă, pl. abundénte

  abundénţă s. f., g.-d. art. abundénţei

  ábur s. m., pl. áburi

  abureálă s. f., g.-d. art. aburélii; pl. aburéli

  a aburí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. aburésc, imperf. 3 sg. abureá; conj. prez. 3 sg. şi pl. abureáscă

  abúz s. n., pl. abúzuri

  a abuzá vb., ind. prez. 1 sg. abuzéz; 2 sg. abuzézi, 3 sg. şi pl. abuzeáză

  abuzív adj. m., pl. abuzívi; f. sg. abuzívă, pl. abuzíve

  ac s. n., g.-d. art. ácului; pl. áce

  académic adj. m., pl. académici; f. sg. académică, pl. académice

  academicián s. m. (sil. -ci-an), pl. academiciéni (sil. -ci-eni)

  academiciánă s. f. (sil. -ci-a-), g.-d. art. academiciénei (sil. -ci-e-); pl. academiciéne

  academíe s. f. (sil. mi-e), art. academía, g.-d. art. academíei; pl. academíi, art. academíile

  acalmíe s. f., art. acalmía, g.-d. art. acalmíei; pl. acalmíi

  a acapará vb., ind. prez. 1 sg. acaparéz; 3 sg. şi pl. acapareáză

  acaparatór adj. m., s. m., pl. acaparatóri; f. sg. şi pl. acaparatoáre

  acár s. m., pl. acári

  acarét s. n., pl. acaréturi

  acásă adv.

  acatíst s. n., pl. acatíste

  a accelerá vb., ind. prez. 1 sg. acceleréz, 2 sg. accelerézi, 3 sg. şi pl. accelereáză

  accelerát s. n., pl. acceleráte

  acceleratór s. m., adj. m., pl. acceleratóri; f. sg. şi pl. acceleratoáre

  acceleratór (1) s. n., pl. acceleratoáre

  acceleratór (2) s. m., pl. acceleratóri

  acceleráţie s. f. (sil. -ţi-e), art. acceleráţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. acceleráţiei; pl. acceleráţii, art. acceleráţiile (sil. -ţi-i-)

  accént s. n.(sil. ac-), pl. accénte

  a accentuá vb. (sil. -tu-a), ind. prez. 1 sg. accentuéz, 3 sg. şi pl. accentueáză, 1 pl. accentu¾m (sil. -tu-ăm); conj. prez. 3 sg. şi pl. accentuéze (sil. -tu-e-); ger. accentuŽnd (sil. -tu-ând)

  accentuál adj. m., pl. accentuáli; f. sg. accentuálă, pl. accentuále

  accépt s. n., pl. accépte

  a acceptá vb., ind. prez. 1 sg. accépt, 3 sg. şi pl. accéptă, 1 pl. accept¾m; conj. prez. 3 sg. şi pl. accépte

  acceptábil adj. m., pl. acceptábili; f. sg. acceptábilă, pl. acceptábile

  acceptabilitáte s. f., g.-d. art. acceptabilit¾ţii

  acceptáţie s. f., pl. acceptáţii

  acceptór adj. m., s. m., pl. acceptóri; f. sg. şi pl. acceptoáre

  accépţie s. f. (sil. -ţi-e), art. accépţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. accépţiei; pl. accépţii, art. accépţiile (sil. -ţi-i-)

  accés (1, 3) s. n., pl. accése

  accés (2) s. n., pl. accésuri

  accesóriu adj. m. [-riu pr. -r²u], f. accesórie (sil. -ri-e); pl. m. şi f. accesórii

  accesóriu s. n. [-riu pr. -r²u], art. accesóriul; pl. accesórii, art. accesóriile (sil. -ri-i-)

  accidént (1) s. n., pl. accidénte

  accidént (2) s. m., pl. accidénţi

  accidentá vb., ind. prez. 1 sg. accidentéz, 3 sg. şi pl. accidenteáză

  accidentál adj. m., pl. accidentáli; f. sg. accidentálă, pl. accidentále

  accíză s. f., g.-d. art. accízei; pl. accíze

  acél adj. m. (antepus), g.-d. acélui, pl. acéi; f. sg. aceá, g.-d. acélei, pl. acéle, g.-d. m. şi f. acélor

  acéla pron. m., adj. m. (postpus), g.-d. acéluia, pl. acéia; f. sg. acéea, g.-d. acéleia, pl. acélea, g.-d. m. şi f. acélora

  acélaşi adj. m., pr. m., g.-d. acéluiaşi (sil. -iaşi), pl. acéiaşi; f. sg. acéeaşi, g.-d. acéleiaşi (sil. -iaşi), pl. acéleaşi (sil. -leaşi), g.-d. m. şi f. acéloraşi

  acérb adj. m., pl. acérbi; f. sg. acérbă, pl. acérbe

  acést adj. m. (antepus), g.-d. acéstui, pl. acéşti; f. sg. aceástă, g.-d. acéstei, pl. acéste, g.-d. m. şi f. acéstor

  acésta pron. m., adj. m. (postpus), g.-d. acéstuia, pl. acéştia (sil. -tia/-ti-a); f. sg. aceásta, g.-d. acésteia, pl. acéstea (sil. -tea), g.-d. m. şi f. acéstora

  acetát s. m., pl. acetáţi

  acetilénă s. f., g.-d. art. acetilénei

  acetilsalicílic adj. m., pl. acetilsalicílici

  acetónă s. f., g.-d. art. acetónei; pl. acetóne

  achénă s. f., g.-d. art. achénei; pl. achéne

  achizitív adj. m., pl. achizitívi; f. sg. achizitívă, pl. achizitíve

  achizíţie s. f. (sil. -ţi-e), art. achizíţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. achizíţiei; pl. achizíţii, art. achizíţiile (sil. -ţi-i-)

  a achiziţioná vb. (sil. -ţi-o-), ind. prez. 1 sg. achiziţionéz, 2 pl. achiziţionézi, 3 sg. şi pl. achiziţioneáză

  acícol adj. m., pl. acícoli; f. sg. acícolă, pl. acícole

  acícul s. m., pl. acículi

  aciculár adj. m., pl. aciculári; f. sg. aciculáră, pl. aciculáre

  acíd s. m., adj. m., pl. acízi; f. sg. acídă, pl. acíde

  aciditáte s. f., g.-d. art. acidit¾ţii

  a acidulá vb., ind. prez. 1 sg. aciduléz, 2 sg. acidulézi; 3 sg. şi pl. aciduleáză

  a aclamá vb. (sil. -cla-), ind. prez. 1 sg. aclám, 3 sg. şi pl. aclámă; conj. prez. 3 sg. şi pl. acláme

  aclamáţie s. f. (sil. -cla-, -ţi-e), art. aclamáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. aclamáţiei; pl. aclamáţii, art. aclamáţiile (sil. -ţi-i-)

  acnée s. f. (sil. -ne-e), art. acnéea, g.-d. art. acnéei; pl. acnée, art. acnéelor

  acoládă s. f., g.-d. art. acoládei; pl. acoláde

  acólo adv.

  a se acomodá vb., ind. prez. 1 sg. acomodéz, 3 sg. şi pl. acomodeáză

  acomodábil adj. m., pl. acomodábili; f. sg. acomodábilă, pl. acomodábile

  a acompaniá vb. (sil. -ni-a), ind. prez. 1 sg. acompaniéz, 3 sg. şi pl. acompaniáză, 1 pl. acompaniém (sil. -ni-em); conj. prez. 3 sg. şi pl. acompaniéze; ger. acompaniínd (sil. -ni-ind)

  acompaniamént s. n. (sil. -ni-a-), pl. acompa­niamén­te

  acompaniatoáre s. f. (sil. -ni-a-), g.-d. art. acompaniatoárei; pl. acompaniatoáre

  acompaniatór s. m. (sil. -ni-a-), pl. acompaniatóri

  acónt s. n., pl. acónturi

  a acontá vb., ind. prez. 1 sg. acontéz, 3 sg. şi pl. aconteáză

  acoperămĺnt s. n., pl. acoperămínte

  a (se) acoperí vb., ind. prez. 1 sg. acópăr, 3 sg. şi pl. acóperă, imperf. 3 sg. acopereá, perf. s. 1 sg. acoperíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. acópere

  acoperíş s. n., pl. acoperíşuri

  acoperitoáre s. f., g.-d. art. acoperitórii; pl. acoperitóri

  acoperitór adj. m., pl. acoperitóri; f. sg. şi pl. acoperitoáre

  acórd s. n., pl. acórduri

  a acordá (1,2) vb., ind. prez. 1 sg. acórd, 3 sg. şi pl. acórdă

  a acordá (3) vb., ind. prez. 1 sg. acordéz, 3 sg. şi pl. acordeáză

  acordábil adj. m., pl. acordábili; f. sg. acordábilă, pl. acordábile

  acordáj s. n., pl. acordáje

  acordeón s. n. (sil. -de-on), pl. acordeoáne

  acordeoníst s. m. (sil. -de-o-), pl. acordeoníşti

  acordeonístă s. f. (sil. -de-o-), g.-d. art. acordeonístei; pl. acordeoníste

  acordór s. m., pl. acordóri

  a acreditá vb. (sil. -cre-), ind. prez. 1 sg. acreditéz, 3 sg. şi pl. acrediteáză

  acreditív s. n. (sil. -cre-), pl. acreditíve

  acreditór s. m., pl. acreditóri

  acribíe s. f. (sil. -cri-), art. acribía, g.-d. art. acribíei; pl. acribíi

  acrobát s. m. (sil. -cro-), pl. acrobáţi

  acrobátă s. f. (sil. -cro-), g.-d. art. acrobátei; pl. acrobáte

  acrobátic adj. m. (sil. -cro-), pl. acrobátici; f. sg. acrobátică, pl. acrobátice

  acrobátică s. f. (sil. -cro-), g.-d. art. acrobáticii

  acrobaţíe s. f. (sil. -cro-), art. acrobaţía, g.-d. art. acrobaţíei; pl. acrobaţíi, art. acrobaţíile

  acrostíh s. n. (sil. -cro-; mf. -stih), pl. acrostíhuri

  ácru adj. m. (sil. -cru), pl. ácri; f. sg. ácră, pl. ácre

  ácru s. m. (sil. -cru), art. ácrul; pl. ácri, art. ácrii

  act s. n., pl. ácte

  actínie s. f. (sil. -ni-e), art. actínia (sil. -ni-a), g.-d. art. actíniei; pl. actínii, art. actíniile (sil. -ni-i-)

  actíniu s. n. [-niu pr. -n²u], art. actíniul; simb. Ac

  actív adj. m., pl. actívi; f. sg. actívă, pl. actíve

  actív s. n., pl. actíve

  a activá vb., ind. prez. 1 sg. activéz, 3 sg. şi pl. activeáză

  activatór adj. m., pl. activatóri; f. sg. şi pl. activatoáre

  activatór s. n., pl. activatoáre

  activísm s. n.

  activíst s. m., pl. activíşti

  activístă s. f., g.-d. art. activístei; pl. activíste

  activitáte s. f., g.-d. art. activit¾ţii; pl. activit¾ţi, art. activităţile

  actór s. m., pl. actóri

  actoríe s. f., art. actoría, g.-d. art. actoríei; pl. actoríi

  actoríme s. f.

  actríţă s. f. (sil. ac-tri-), g.-d. art. actríţei; pl. actríţe

  actuál adj. m. (sil. -tu-al), pl. actuáli; f. sg. actuálă, pl. actuále

  actualitáte s. f. (sil. -tu-a-), g.-d. art. actualit¾ţii; pl. actualit¾ţi

  a actualizá vb. (sil. -tu-a-), ind. prez. 1 sg. actualizéz, 3 sg. şi pl. actualizeáză

  actualizábil adj. m., pl. actualizábili; f. sg. actualizábilă, pl. actualizábile

  actualménte adv. (sil. -tu-al-)

  a acţioná vb. (sil. -ţi-o-), ind. prez. 1 sg. acţionéz, 3 sg. şi pl. acţioneáză

  acţionár s. m. (sil. -ţi-o-), pl. acţionári

  acţionáră s. f. (sil. -ţi-o-), g.-d. art. acţionárei; pl. acţionáre

  acţionariát s. n., pl. acţionariáte

  acţiúne s. f. (sil. -ţi-u-), g.-d. art. acţiúnii; pl. acţiúni

  acuarélă s. f. (sil. -cua-), g.-d. art. acuarélei; pl. acuaréle

  acuarelíst s. m. (sil. -cua-), pl. acuarelíşti

  acúm/acúma adv.

  a acumulá vb., ind. prez. 1 sg. acumuléz, 3 sg. şi pl. acumuleáză

  acumulatív adj. m., pl. acumulatívi; f. sg. acumulatívă, pl. acumulatíve

  acumulatór s. n. /s. m., pl. acumulatoáre/acumulatóri

  acústic adj. m., pl. acústici; f. sg. acústică, pl. acústice

  acústică s. f., g.-d. art. acústicii

  acusticián s. m. (sil. -ci-an), pl. acusticiéni (sil. -ci-eni)

  acusticiánă s. f. (sil. -ci-a-), g.-d. art. acusticiénei (sil. -ci-e-); pl. acusticiéne

  acút adj. m., pl. acúţi; f. sg. acútă, pl. acúte

  a acuzá vb., ind. prez. 1 sg. acúz, 3 sg. şi pl. acúză

  acuzábil adj. m., pl. acuzábili; f. sg. acuzábilă, pl. acuzábile

  acuzát s. m., pl. acuzáţi

  acuzátă s. f., g.-d. art. acuzátei; pl. acuzáte

  acuzatív s. n., pl. acuzatíve

  acuzatór adj. m., s. m., pl. acuzatóri; f. sg. şi pl. acuzatoáre

  acuzáţie s. f. (sil. -ţi-e), art. acuzáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. acuzáţiei; pl. acuzáţii, art. acuzáţiile (sil. -ţi-i-)

  acúză s. f., g.-d. art. acúzei; pl. acúze

  acvafórte s. f., pl. acvafórte

  acvamarín s. n., pl. acvamaríne

  acvanaút s. m. (sil. -na-ut), pl. acvanaúţi (sil. -na-uţi)

  acvarístică s. f., g.-d. art. acvarísticii

  acváriu s. n. [-riu pr. -r²u], art. acváriul; pl. acvárii, art. acváriile (sil. -ri-i-)

  ácvilă s. f., g.-d. art. ácvilei; pl. ácvile

  adágio adv. (sil. -gi-o)

  adágio s. n. (sil. -gi-o)

  adágiu s. n. [-giu pr. -g²u], art. adágiul; pl. adágii, art. adágiile (sil. -gi-i-)

  adáos s. n.(sil. a-da-os), pl. adáosuri

  a (se) adaptá vb., ind. prez. 1 sg. adaptéz, 3 sg. şi pl. adapteáză

  adaptábil adj. m., pl. adaptábili; f. sg. adaptábilă, pl. adaptábile

  adaptabilitáte s. f., g.-d. art. adaptabilit¾ţii

  adaptór s. n., pl. adaptoáre

  adăpóst s. n., pl. adăpósturi

  a (se) adăpostí vb. (sil. -pos-ti), ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. adăpostésc, imperf. 3 sg. adăposteá, perf. s. 1 sg. adăpostíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. adăposteáscă

  adĺnc adj. m., f. adŽncă; pl. m. şi f. adŽnci

  adĺnc s. n., pl. adâncuri

  a (se) adâncí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. adâncésc, imperf. 3 sg. adânceá, perf. s. 1 sg. adâncíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. adânceáscă

  adâncíme s. f., g.-d. art. adâncímii; pl. adâncími

  adâncitúră s. f., g.-d. art. adâncitúrii; pl. adâncitúri

  a (se) adecvá vb., ind. prez. 1 sg. adecvéz, 3 sg. adecveáză

  adecvaţionál adj. m., pl. adecvaţionáli; f. sg. adecvaţionálă, pl. adecvaţionále

  ademeneálă s. f., g.-d. art. ademenélii; pl. ademenéli

  a ademení vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. ademenésc, imperf. 3 sg. ademeneá, perf. s. 1 sg. ademeníi; conj. prez. 3 sg. şi pl. ademeneáscă

  ademenitór adj. m., pl. ademenitóri; f. sg. şi pl. ademenitoáre

  adépt s. m., pl. adépţi

  adéptă s. f., pl. adépte

  a aderá vb., ind. prez. 1 sg. adér, 3 sg. şi pl. adéră

  aderénţă s. f., g.-d. art. aderénţei; pl. aderénţe

  adésea adv. (sil. -sea)

  adéseori adv. (sil. -se-ori)

  adevćr s. n., pl. adev¾ruri

  adevărát adj. m., pl. adevăráţi; f. sg. adevărátă, pl. adevăráte

  a (se) adeverí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. adeverésc, imperf. 3 sg. adevereá, perf. s. 1 sg. adeveríi; conj. prez. 3 sg. şi pl. adevereáscă

  adeverínţă s. f., g.-d. art. adeverínţei; pl. adeverínţe

  adeziúne s. f. (sil. -zi-u-), g.-d. art. adeziúnii; pl. adeziúni

  adezív adj. m., s. m., pl. adezívi; f. sg. adezívă, pl. adezíve

  adezív s. m., pl. adezívi

  a adiá vb. (sil. -di-a), ind. prez. 3 sg. şi pl. adíe; conj. prez. 3 sg. şi pl. adíe; ger. adiínd (sil. -di-ind)

  adiacént adj. m. (sil. a-di-a-; mf. ad-), pl. adiacénţi; f. sg. adiacéntă, pl. adiacénte

  adiacénţă s. f., g.-d. art. adiacénţei; pl. adiacénţe

  adícă adv.

  adiére s. f. (sil. -di-e-), g.-d. art. adiérii; pl. adiéri

  adineáuri/adineáori adv. (sil. -nea-uri/-nea-ori)

  adipós adj. m., pl. adipóşi; f. sg. adipoásă, pl. adipoáse

  aditív adj. m., pl. aditívi; f. sg. aditívă, pl. aditíve

  aditív s. m., pl. aditívi

  adíţie s. f. (sil. -ţi-e), art. adíţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. adíţiei; pl. adíţii

  a adiţioná vb. (sil. -ţi-o-), ind. prez. 1 sg. adiţionéz, 3 sg. şi pl. adiţioneáză

  adiţionál adj. m. (sil. -ţi-o-), pl. adiţionáli; f. sg. adiţionálă, pl. adiţionále

  adjectív s. n., pl. adjectíve

  a (se) adjectivá vb., ind. prez. 1 sg. adjectivéz, 3 sg. şi pl. adjectiveáză

  adjectivál adj. m., pl. adjectiváli; f. sg. adjectiválă, pl. adjectivále

  adjúnct adj. m., s. m., pl. adjúncţi; f. sg. adjúnctă (sil. -junc-), pl. adjúncte

  a administrá vb. (sil. -nis-tra), ind. prez. 1 sg. administréz, 3 sg. şi pl. administreáză

  administrábil adj. m. (sil. -nis-tra-), pl. administrábili; f. sg. administrábilă, pl. administrábile

  administratív adj. m., pl. administratívi; f. sg. administratívă, pl. administratíve

  administratoáre s. f., g.-d. art. administratoárei; pl. administratoáre

  administrátor s. m., pl. administrátori

  administráţie s. f. (sil. -ţi-e), art. administráţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. administráţiei; pl. administráţii, art. administráţiile (sil. -ţi-i-)

  a admirá vb., ind. prez. 1 sg. admír, 3 sg. şi pl. admíră

  admirábil adj. m., pl. admirábili; f. sg. admirábilă, pl. admirábile

  admiratív adj. m., pl. admiratívi; f. sg. admiratívă, pl. admiratíve

  admiratoáre s. f., g.-d. art. admiratoárei; pl. admiratoáre

  admiratór s. m., pl. admiratóri

  admiráţie s. f. (sil. -ţi-e), art. admiráţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. admiráţiei; pl. admiráţii, art. admiráţiile (sil. -ţi-i-)

  admis adj. m., pl. admíşi; f. sg. admísă, pl. admíse

  admisíbil adj. m., pl. admisíbili; f. sg. admisíbilă, pl. admisíbile

  admisibilitáte s. f., g.-d. art. admisibilit¾ţii

  admisíe s. f. (sil. -si-e), g.-d. art. admísiei; pl. admísiei

  admitánţă s. f., g.-d. art. admitánţei; pl. admitánţe

  a admíte vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. admít, imperf. 3 sg. admiteá, perf. s. 1 sg. admiséi; conj. prez. 3 sg. şi pl. admítă; ger. admiţŽnd; part. admís

  a adnotá vb., ind. prez. 1 sg. adnotéz, 3 sg. şi pl. adnoteáză

  adnotáţie s. f. (sil. -ţi-e), g.-d. art. adnotáţiei; pl. adnotáţii

  adolescént s. m. (sil. -les-cent), pl. adolescénţi

  adolescéntă s. f., g.-d. art. adolescéntei; pl. adolescénte

  adolescentín adj. m., pl. adolescentíni; f. sg. adolescentínă, pl. adolescentíne

  adolescénţă s. f., g.-d. art. adolescénţei

  a adoptá vb. (sil. mf. ad-), ind. prez. 1 sg. adópt, 3 sg. şi pl. adóptă; conj. prez. 3 sg. şi pl. adópte

  adoptábil adj. m., pl. adoptábili; f. sg. adoptábilă, pl. adoptábile

  adoptív adj. m. (sil. mf. ad-), pl. adoptívi; f. sg. adoptívă, pl. adoptíve

  adópţie s. f. (sil. -ţi-e; mf. ad-), art. adópţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. adópţiei; pl. adópţii, art. adópţiile (sil. -ţi-i-)

  a adorá vb., ind. prez. 1 sg. adór, 3 sg. şi pl. adóră

  adorábil adj. m., pl. adorábili; f. sg. adorábilă, pl. adorábile

  adoratoáre s. f., g.-d. art. adoratoárei; pl. adoratoáre

  adoratór s. m., pl. adoratóri

  adoráţie s. f. (sil. -ţi-e), art. adoráţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. adoráţiei; pl. adoráţii

  a adormí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. adórm, imperf. 3 sg. adormeá, perf. s. 1 sg. adormíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. adoármă

  adormitór adj. m., pl. adormitóri; f. sg. şi pl. adormitoáre

  adrenalínă s. f. (sil. -dre-), g.-d. art. adrenalínei

  a (se) adresá vb. (sil. -dre-), ind. prez. 1 sg. adreséz, 3 sg. şi pl. adreseáză

  adresábil adj. m., pl. adresábili; f. sg. adresábilă, pl. adresábile

  adresabilitáte s. f., g.-d. art. adresabilit¾ţii

  adresánt s. m. (sil. -dre-), pl. adresánţi

  adresántă s. f. (sil. -dre-), g.-d. art. adresántei; pl. adresánte

  adresát s. m., pl. adresáţi

  adrésă s. f. (sil. -dre-), g.-d. art. adrései; pl. adrése

  adsorbánt s. m., pl. adsorbánţi

  a (se) adsorbí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. adsórb, 3 sg. adsoárbe

  adsórbţie s. f., art. adsórbţia, g.-d. art. adsórbţiei; pl. adsórbţii

  adúlt adj. m., s. m., pl. adúlţi; f. sg. adúltă, pl. adúlte

  a (se) aduná vb., ind. prez. 1 sg. adún, 3 sg. şi pl. adúnă

  adunătúră s. f., g.-d. art. adunătúrii; pl. adunătúri

  advént s. n., pl. advénturi

  adventíce s. f., art. adventícea, g.-d. art. adventícei

  adventísm s. n.

  adventív adj. m., pl. adventívi; f. sg. adventívă, pl. adventíve

  advérb s. n., pl. advérbe

  adverbiál adj. m. (sil. -bi-al), pl. adverbiáli; f. sg. adverbiálă, pl. adverbiále

  advérs adj. m., pl. advérşi; f. sg. advérsă, pl. advérse

  adversár s. m., pl. adversári

  adversáră s. f., g.-d. art. adversárei; pl. adversáre

  adversatív adj. m., pl. adversatívi; f. sg. adversatívă, pl. adversatíve

  adversitáte s. f., g.-d. art. adversit¾ţii; pl. adversit¾ţi

  advertising s. n. [pr. advert¾izing]

  áer s. n. (sil. a-er], pl. áere

  a aerá vb. (sil. a-e-), ind. prez. 1 sg. aeréz, 3 sg. şi pl. aereáză

  aeráj s. n., pl. aeráje

  aeráţie s. f. (sil. -ţi-e), art. aeráţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. aeráţiei; pl. aeráţii

  aerián adj. m. (sil. -ri-an), pl. aeriéni (sil. -ri-eni); f. sg. aeriánă, pl. aeriéne

  aerób adj. m.(sil. a-e-), pl. aeróbi; f. sg. aeróbă, pl. aeróbe

  aeróbic adj. m., pl. aeróbici; f. sg. aeróbică, pl. aeróbice

  aerodinámică s. f., g.-d. art. aerodinámicii

  aerodróm s. n. (sil. -drom), pl. aerodrómuri

  aeromodél s. n., pl. aeromodéle

  aeromodelísm s. n.

  aeromodelíst s. m., pl. aeromodelíşti

  aeronaút s. m., pl. aeronaúţi

  aeronaútic adj. m., pl. aeronaútici; f. sg. aeronaútică, pl. aeronaútice

  aeronaútică s. f., g.-d. art. aeronaúticii

  aeronavál adj. m., pl. aeronaváli; f. sg. aeronaválă, pl. aeronavále

  aeronávă s. f., g.-d. art. aeronávei; pl. aeronáve

  aeroplán s. n. (sil. -plan), pl. aeropláne

  aeropórt s. n., pl. aeropórturi

  aeroportuár adj. m., pl. aeroportuári; f. sg. aeroportuáră, pl. aeroportuáre

  aeropurtát adj. m., pl. aeropurtáţi; f. sg. aeropurtátă, pl. aeropurtáte

  aerosól s. m., pl. aerosóli

  aerospaţiál adj. m., pl. aerospaţiáli; f. sg. aerospaţiálă, pl. aerospaţiále

  aerostát s. n. (sil. mf. -stat), pl. aerostáte

  aerostáţie s. f. (sil. -ţi-e; mf. -sta-), art. aerostáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. aerostáţiei; pl. aerostáţii, art. aerostáţiile (sil. -ţi-i-)

  afácere s. f., g.-d. art. afácerii; pl. afáceri

  afaceríst s. m., pl. afaceríşti

  afáră adv.

  aféct s. n., pl. afécte

  a (se) afectá vb., ind. prez. 1 sg. afectéz, 3 sg. şi pl. afecteáză; conj. prez. 3 sg. şi pl. afectéze

  afectív adj. m., pl. afectívi; f. sg. afectívă, pl. afectíve

  afectivitáte s. f., g.-d. art. afectivit¾ţii

  afectuós adj. m. (sil. -tu-os), pl. afectuóşi; f. sg. afectuoásă, pl. afectuoáse

  afecţiúne s. f. (sil. -ţi-u-), g.-d. art. afecţiúnii, pl. afecţiúni

  aféliu s. n. (sil. -liu), art. aféliul

  a aferá vb., ind. prez. 3 sg. afereáză

  aferént adj. m., pl. aferénţi; f. sg. aferéntă, pl. aferénte

  afét s. n., pl. aféturi

  a (se) afiliá vb. (sil. -li-a), ind. prez. 1 sg. afiliéz, 3 sg. şi pl. afiliáză, 1 pl. afiliém (sil. -li-em); conj. prez. 3 sg. şi pl. afiliéze; ger. afiliínd (sil. -li-ind)

  afiliáţie s. f. (sil. -li-a-ţi-e), g.-d. art. afiliáţiei; pl. afiliáţii, art. afiliáţiile

  áfin s. m., pl. áfini

  afín adj. m., pl. afíni; f. sg. afínă, pl. afíne

  afinátă s. f., g.-d. art. afinátei; pl. afináte

  áfină s. f., g.-d. art. áfinei; pl. áfine

  afinitáte s. f., g.-d. art. afinit¾ţii; pl. afinit¾ţi

  a (se) afirmá vb., ind. prez. 1 sg. afírm, 3 sg. şi pl. afírmă; conj. prez. 3 sg. şi pl. afírme

  afirmatív adj. m., pl. afirmatívi; f. sg. afirmatívă, pl. afirmatíve

  afirmáţie s. f. (sil. -ţi-e), art. afirmáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. afirmáţiei; pl. afirmáţii, art. afirmáţiile (sil. -ţi-i-)

  afíş s. n., pl. afíşe

  a (se) afişá vb., ind. prez. 1 sg. afişéz, 3 sg. şi pl. afişeáză, 1 pl. afiş¾m; conj. prez. 3 sg. şi pl. afişéze; ger. afişŽnd

  afişábil adj. m., pl. afişábili; f. sg. afişábilă, pl. afişábile

  afişáj s. n., pl. afişáje

  afişiér s. n. (sil. -şi-er), pl. afişiére

  afíx s. n., pl. afíxe

  afixoíd s. n., pl. afixoízi

  a (se) aflá vb. (sil. -fla), ind. prez. 1 sg. áflu, 2 sg. áfli, 3 sg. şi pl. áflă

  afluént s. m. (sil. -flu-), pl. afluénţi

  afluénţă s. f. (sil. -flu-), g.-d. art. afluénţei

  a afluí vb., ind. prez. 3 sg. afluiéşte, imperf. 3 sg. afluiá; conj. prez. 3 sg. şi pl. afluiáscă

  aflúx s. n. (sil. -flux), pl. aflúxuri

  afón adj. m., s. m., pl. afóni; f. sg. afónă, pl. afóne

  afoníe s. f., g.-d. art. afoníei

  aforísm s. n., pl. aforísme

  aforístic adj. m., pl. aforístici; f. sg. aforístică, pl. aforístice

  afrodiziác s. n. (sil. -fro-, -zi-ac), pl. afrodiziáce

  afrónt s. n. (sil. -front), pl. afrónturi

  a afrontá vb. (sil. -fron-), ind. prez. 1 sg. afrontéz, 3 sg. şi pl. afronteáză

  áftă s. f., g.-d. art. áftei, pl. áfte

  aftershave s. n. [pr. aftărşéiv], pl. aftershave-uri

  a (se) afumá vb., ind. prez. 1 sg. afúm, 3 sg. şi pl. afúmă

  afumătoáre s. f., g.-d. art. afumătórii; pl. afumătóri

  afumătór adj. m., pl. afumătóri; f. sg. şi pl. afumătoáre

  afumătoríe s. f., art. afumătoría, g.-d. art. afumătoríei; pl. afumătoríi, art. afumătoríile

  afumătúră s. f., g.-d. art. afumătúrii; pl. afumătúri

  afúnd adj. m., pl. afúnzi; f. sg. afúndă, pl. afúnde

  agále adv.

  a agasá vb., ind. prez. 1 sg. agaséz, 3 sg. şi pl. agaseáză

  agasát adj. m., pl. agasáţi; f. sg. agasátă, pl. agasáte

  agát s. n., pl. agáte

  agátă s. f., g.-d. art. agátei; pl. agáte

  agávă s. f., g.-d. art. agávei; pl. agáve

  ágă s. m. /agá s. f., art. ága/agáua, g.-d. art. ágăi/agálei; pl. agi/agále

  a (se) agăţá vb., ind. prez. 1 sg. ag¾ţ, 3 sg. şi pl. agáţă; conj. prez. 3 sg. şi pl. agáţe

  agăţătoáre s. f., g.-d. art. agăţătórii; pl. agăţătóri

  agăţătoáre s. f., g.-d. art. agăţătoárei; pl. agăţătoáre

  agéndă s. f., g.-d. art. agéndei; pl. agénde

  agént s. m., pl. agénţi

  agéntă s. f., g.-d. art. agéntei; pl. agénte

  agentúră s. f., g.-d. art. agentúrii; pl. agentúri

  agenţíe s. f., art. agenţía, g.-d. art. agenţíei; pl. agenţíi, art. agenţíile

  áger adj. m., pl. ágeri; f. sg. ágeră, pl. ágere

  ageríme s. f., g.-d. art. agerímii; pl. agerími

  agheasmatár s. n., pl. agheasmatáre

  agheásmă s. f., g.-d. art. aghésmei

  aghiotánt s. m. (sil. -ghi-o-), pl. aghiotánţi

  agíl adj. m., pl. agíli; f. sg. agílă, pl. agíle

  agililáte s. f., g.-d. art. agilit¾ţii; pl. agilit¾ţi

  a (se) agitá vb., ind. prez. 1 sg. agít, 3 sg. şi pl. agítă

  agitatoáre s. f., g.-d. art. agitatoárei; pl. agitatoáre

  agitatór s. m., pl. agitatóri

  agitáţie s. f. (sil. -ţi-e), art. agitáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. agitáţiei; pl. agitáţii, art. agitáţiile (sil. -ţi-i-)

  a (se) aglomerá vb. (sil. -glo-), ind. prez. 1 sg. aglomeréz, 3 sg. şi pl. aglomereáză

  aglomerát s. n. (sil. -glo-), pl. aglomeráte

  aglomeráţie s. f. (sil. -glo-, -ţi-e), art. aglomeráţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. aglomeráţiei; pl. aglomeráţii, art. aglomeráţiile (sil. -ţi-i-)

  agnóstic adj. m., s. m. (sil. mf. a-), pl. agnóstici; f. sg. agnóstică, pl. agnóstice

  agnosticísm s. n. (sil. a-gnos-ti-; mf. a-)

  agónic adj. m., pl. agónici; f. sg. agónică, pl. agónice

  agoníe s. f., art. agonía, g.-d. art. agoníei; pl. agoníi, art. agoníile

  agoniseálă s. f., g.-d. art. agonisélii; pl. agoniséli

  a agonisí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. agonisésc, imperf. 3 sg. agoniseá, perf. s. 1 sg. agonisíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. agoniseáscă

  agoníst adj. m., s. m., pl. agoníşti; f. sg. agonístă, pl. agoníste

  agonístic adj. m., pl. agonístici; f. sg. agonístică, pl. agonístice

  agonístică s. f., g.-d. art. agonísticii

  a agonizá vb., ind. prez. 1 sg. agonizéz, 3 sg. şi pl. agonizeáză

  agráfă s. f. (sil. -gra-), g.-d. art. agráfei; pl. agráfe

  agramát adj. m., s. m. (sil. -gra-), pl. agramáţi; f. sg. agramátă, pl. agramáte

  agramaticál adj. m., pl. agramaticáli; f. sg. agramaticálă, pl. agramaticále

  agramatísm s., n. (sil. -gra-), pl. agramatísme

  agrár adj. m. (sil. -grar), pl. agrári; f. sg. agráră, pl. agráre

  agrarián adj. m. (sil. -gra-ri-an), pl. agrariéni; f. sg. agrariánă, pl. agrariéne

  agrarianísm s. n. (sil. -gra-ri-a-)

  a (se) agravá vb. (sil. -gra-), ind. prez. 1 sg. agravéz, 3 sg. şi pl. agraveáză

  a agreá vb. (sil. -gre-a), ind. prez. 1 sg. agreéz (sil. -gre-ez), 3 sg. şi pl. agreeáză, 1 pl. agre¾m (sil. -gre-ăm), perf. s. 3 sg. agre¾; conj. prez. 3 sg. şi pl. agreéze; ger. agreŽnd (sil. -gre-ând); part. agreát

  agreábil adj. m. (sil. -gre-a-), pl. agreábili; f. sg. agreábilă, pl. agreábile

  agreement s. n. [pr. ăgríment] (sil. a-gree-)

  a se agregá vb. (sil. -gre-), ind. prez. 3 sg. şi pl. agrégă; conj. prez. 3 sg. şi pl. agrége

  agregát s. m. (sil. -gre-), pl. agregáţi

  agregát s. n. (sil. -gre-), pl. agregáte

  agregáţie s. f. (sil. -gre-, -ţi-e), art. agregáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. agregáţiei; pl. agregáţii

  agremént s. n. (sil. -gre-), pl. agreménte

  a agrementá vb. (sil. -gre-), ind. prez. 1 sg. agrementéz, 3 sg. şi pl. agrementeáză

  a agresá vb., ind. prez. 1 sg. agreséz, 3 sg. şi pl. agreseáză

  agresiúne s. f. (sil. -gre-si-u-), g.-d. art. agresiúnii; pl. agresiúni

  agresív adj. m. (sil. -gre-), pl. agresívi; f. sg. agresívă, pl. agresíve

  agresivitáte s. f. (sil. -gre-), g.-d. art. agresivit¾ţii; pl. agresivit¾ţi

  agresór s. m., adj. m. (sil. -gre-), pl. agresóri; f. sg. şi pl. agresoáre, g.-d. sg. art. agresoárei

  agrést adj. m. (sil. -grest), pl. agréşti; f. sg. agréstă, pl. agréste

  agrícol adj. m. (sil. -gri-), pl. agrícoli; f. sg. agrícolă, pl. agrícole

  agricultoáre s. f. (sil. -gri-), g.-d. art. agricultoárei; pl. agricultoáre

  agricultór s. m. (sil. -gri-), pl. agricultóri

  agricultúră s. f. (sil. -gri-), g.-d. art. agricultúrii; pl. agricultúri

  ágriş s. m. (sil. -griş), pl. ágrişi

  ágrişă s. f. (sil. -gri-), g.-d. art. ágrişei; pl. ágrişe

  agronóm s. m. (sil. -gro-), pl. agronómi

  agronómă s. f. (sil. -gro-), g.-d. art. agronómei; pl. agronóme

  agronomíe s. f. (sil. -gro-), art. agronomía, g.-d. art. agronomíei

  agroturísm s. n.

  a se ahtiá vb. (sil. -ti-a), ind. prez. 1 sg. ahtiéz, 3 sg. şi pl. ahtiáză, 1 pl. ahtiém (sil. -ti-em); conj. prez. 3 sg. şi pl. ahtiéze; ger. ahtiínd (sil. -ti-ind)

  aíci adv.

  aídoma adv. (sil. a-i-)

  aiévea adv.

  áisberg s. n. (sil. ais-), pl. áisberguri

  a aiurá vb. (sil. a-iu-), ind. prez. 1 sg. aiuréz, 3 sg. şi pl. aiureáză

  aiúrea adv. (sil. a-iu-)

  aiureálă s. f., g.-d. art. aiurélii; pl. aiuréli

  a aiurí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. aiurésc, imperf. 3 sg. aiureá; conj. prez. 3 sg. şi pl. aiureáscă

  aiurít s. n.

  aiuritór adj. m., s. m., pl. aiuritóri; f. sg. şi pl. aiuritoáre

  ajún s. n., pl. ajúnuri

  a ajuná vb., ind. prez. 1 sg. ajunéz, 3 sg. şi pl. ajuneáză

  a ajustá vb., ind. prez. 1 sg. ajustéz, 3 sg. şi pl. ajusteáză

  ajustábil adj. m., pl. ajustábili; f. sg. ajustábilă, pl. ajustábile

  a (se) ajutá vb., ind. prez. 1 sg. ajút, 3 sg. şi pl. ajútă

  ajutáj s. n., pl. ajutáje

  ajutătór adj. m., pl. ajutătóri; f. sg. şi pl. ajutătoáre

  ajutoáre s. f., g.-d. art. ajutoárei; pl. ajutoáre

  ajutór s. n., pl. ajutoáre

  ajutór s. m., pl. ajutóri

  alabástru s. n., art. alabástrul; pl. alabástruri

  alái s. n., pl. aláiuri

  aláltăieri adv. (sil. -ieri)

  aláltăseară adv.

  alámă s. f., g.-d. art. alámei; pl. al¾muri

  alambíc s. n., pl., alambícuri

  a (se) alarmá vb., ind. prez. 1 sg. alarméz, 3 sg. şi pl. alarmeáză

  alármă s. f., g.-d. art. alármei; pl. alárme

  alarmíst s. m., adj. m., pl. alarmíşti; f. sg. alarmístă, pl. alarmíste

  alăptá vb., ind. prez. 1 sg. alăptéz, 3 sg. şi pl. alăpteáză

  a (se) alăturá vb., ind. prez. 1 sg. al¾tur, 3 sg. şi pl. al¾tură

  alćturi/alćturea adv.

  alb adj. m., s. m., pl. albi; f. sg. álbă, pl. álbe

  alb s. n.

  albástru adj. m., pl. albáştri; f. sg. albástră, pl. albástre

  albástru s. n., art. albástrul, g.-d. art. albástrului

  albatrós s. m. (sil. -tros), pl. albatróşi

  albăstreá s. f., art. albăstreáua, g.-d. art. albăstrélei; pl. albăstréle

  albăstreálă s. f., g.-d. art. albăstrélii; pl. albăstréli

  a (se) albăstrí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. albăstrésc, imperf. 3 sg. albăstreá; conj. prez. 3 sg. şi pl. albăstreáscă

  albeáţă s. f., g.-d. art. albéţii; pl. albéţi

  a (se) albí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. albésc, imperf. 3 sg. albeá, perf. s. 1 sg. alibíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. albeáscă

  álbie s. f. (sil. -bi-e), art. álbia, g.-d. art. álbiei; pl. álbii, art. álbiile (sil. -bi-i-)

  albinár s. m., pl. albinári

  albínă s. f., g.-d. art. albínei; pl. albíne

  albinărél s. m., pl. albinăréi

  albinăríe s. f., art. albinăría, g.-d. art. albinăríei; pl. albinăríi, art. albinăríile

  albinărít s. n.

  albinós adj. m., s. m., pl. albinóşi; f. sg. albinoásă, pl. albinoáse

  albitúră s. f., g.-d. art. albitúrii; pl. albitúri

  albúm s. n., pl. albúme

  albumén s. n., g.-d. art. albuménului

  albumínă s. f., g.-d. art. albumínei; pl. albumíne

  albúrn s. n., pl. albúrnuri

  albúş s. n., pl. albúşuri

  alcáde s. m., pl. alcázi

  alcalín adj. m., pl. alcalíni; f. sg. alcalínă, pl. alcalíne

  alcalinitáte s. f., g.-d. art. alcalinit¾ţii

  a alcalinizá vb., ind. prez. 1 sg. alcalinizéz, 3 sg. şi pl. alcalinizeáză

  alcalíno-pământós adj. n., pl. alcalíno-pământoáse

  alcáliu s. n., pl. alcálii, art. alcáliile (sil. -li-i-)

  alcaloíd s. m., pl. alcaloízi

  alcazár s. n., pl. alcazáre

  a (se) alcătuí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. alcătuiésc, 3 sg. alcătuiéşte, imperf. 3 sg. alcătuiá; conj. prez. 3 sg. şi pl. alcătuiáscă

  alcătuitór adj. m., s. m., pl. alcătuitóri; f. sg. şi pl. alcătuitoáre

  alchímic adj. m., pl. alchímici; f. sg. alchímică, pl. alchímice

  alchimíe s. f., art. alchimía, g.-d. art. alchimíei; pl. alchimíi

  alchimíst s. m., pl. alchimíşti

  alcoól s. m. (sil. -co-ol), pl. alcoóli

  alcoól s. n. (sil. -co-ol), pl. alcoóluri

  alcoolemíe s. f. (sil. -co-; mf. -ol-), art. alcoolemía, g.-d. art. alcoolemíei; pl. alcoolemíi

  alcoólic adj. m., s. m. (sil. -co-o-), pl. alcoólici; f. sg. alcoólică, pl. alcoólice

  alcoolísm s. n. (sil. -co-o-)

  a (se) alcoolizá vb. (sil. -co-o-), ind. prez. 1 sg. alcoolizéz, 3 sg. şi pl. alcoolizeáză

  alcooltést s. n., pl. alcooltéste

  aleán s. n. (sil. -lean), pl. aleánuri

  aleatóriu adj. m. (sil. -le-a-) [-riu pr. -r²u], f. alea­tórie (sil. -ri-e); pl. m. şi f. aleatórii

  alée s. f., art. aléea, g.-d. art. aléii; pl. aléi

  alegătoáre s. f., g.-d. art. alegătoárei; pl. alegătoáre

  alegătór s. m., pl. alegătóri

  a (se) alége vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. alég, 1 pl. alégem, perf. s. 1 sg. aleséi, 1 pl. aléserăm, conj. prez. 3 sg. şi pl. aleágă; ger. alegŽnd; part. alés

  alegóric adj. m., pl. alegórici; f. sg. alegórică, pl. alegórice

  alegoríe s. f., art. alegoría, g.-d. art. alegoríei; pl. alegoríi, art. alegoríile

  aléne adv.

  a alergá vb., ind. prez. 1 sg. alérg, 3 sg. şi pl. aleárgă; conj. prez. 3 sg. şi pl. alérge

  alergát s. n., pl. alergătúri

  alergătoáre s. f., g.-d. art. alergătórii; pl. alergătóri

  alergătór adj. m., s. m., pl. alergătóri; f. sg. şi pl. alergătoáre

  alergătúră s. f., g.-d. art. alergătúrii; pl. alergătúri

  alergén adj. m., pl. alergéni; f. sg. alergénă, pl. alergéne

  alergén s. n., pl. alergéne

  alérgic adj. m., pl. alérgici; f. sg. alérgică, pl. alérgice

  alergíe s. f., art. alergía, g.-d. art. alergíei; pl. alergíi, art. alergíile

  alergológ s. m., pl. alergológi

  alergológă s. f., g.-d. art. alergológei; pl. alergológe

  alergologíe s. f., art. alergología, g.-d. art. alergologíei

  alért adj. m., pl. alérţi; f. sg. alértă, pl. alérte

  a (se) alertá vb., ind. prez. 1 sg. alertéz, 3 sg. şi pl. alerteáză

  alértă s. f., g.-d. art. alértei; pl. alérte

  alés adj. m., pl. aléşi; f. sg. aleásă, pl. alése

  alés s. n.

  alfabét s. n., pl. alfabéte

  alfabetár s. n., pl. alfabetáre

  alfabétic adj. m., pl. alfabétici; f. sg. alfabétică, pl. alfabétice

  a alfabetizá vb., ind. prez. 1 sg. alfabetizéz, 3 sg. şi pl. alfabetizeáză

  álgă s. f., g.-d. art. álgei; pl. álge

  algébră s. f. (sil. -ge-bră), g.-d. art. algébrei

  algébric adj. m. (sil. -bric), pl. algébrici; f. sg. algébrică, pl. algébrice

  algorítm s. m., pl. algorítmi

  algorítmic adj. m., pl. algorítmici; f. sg. algorítmică, pl. algorítmice

  a (se) aliá vb. (sil. -li-a), ind. prez. 1 sg. aliéz, 3 sg. şi pl. aliáză, 1 pl. aliém (sil. -li-em); conj. prez. 3 sg. şi pl. aliéze; ger. aliínd (sil. -li-ind)

  aliáj s. n. (sil. -li-aj), pl. aliáje

  aliánţă s. f. (sil. -li-an-), g.-d. art. aliánţei; pl. aliánţe

  aliás adv. (sil. -li-as)

  alibí s. n., pl. alibíuri

  alícă s. f., pl. alíce

  a (se) aliená vb. (sil. -li-e-), ind. prez. 1 sg. alienéz, 3 sg. şi pl. alieneáză

  alienábil adj. m. (sil. -li-e-), pl. alienábili; f. sg. alienábilă, pl. alienábile

  alifíe s. f., art. alifía, g.-d. art. alifíei; pl. alifíi, art. alifíile (sil. -fi-i-)

  aligatór s. m., pl. aligatóri

  alimént s. n., pl. aliménte

  alimentár adj. m., pl. alimentári; f. sg. alimentáră, pl. alimentáre

  alimentáră s. f., g.-d. art. alimentárei; pl. alimentáre

  alimentáţie s. f. (sil. -ţi-e), art. alimentáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. alimentáţiei; pl. alimentáţii, art. alimentáţiile (sil. -ţi-i-)

  alín adv.

  a (se) aliná vb., ind. prez. 1 sg. alín, 3 sg. şi pl. alínă; conj. prez. 3 sg. şi pl. alíne

  alinătór adj. m., pl. alinătóri; f. sg. şi pl. alinătoáre

  alineát s. n. (sil. -ne-at), pl. alineáte

  a (se) aliniá vb. (sil. -ni-a), ind. prez. 1 sg. aliniéz, 3 sg. şi pl. aliniáză, 1. pl. aliniém; conj. prez. 3 sg. şi pl. aliniéze; ger. aliniínd (sil. -ni-ind)

  aliniamént s. n. (sil. -ni-a-), pl. aliniaménte

  alínt s. n., pl. alínturi

  a (se) alintá vb., ind. prez. 1 sg. alínt, 3 sg. şi pl. alíntă

  alintătór adj. m., pl. alintătóri; f. sg. şi pl. alintătoáre

  alintătúră s. f., g.-d. art. alintătúrii; pl. alintătúri

  alizéu s. n., art. alizéul, pl. alizée

  allegrétto adv. (sil. -gret-)

  allégro adv. (sil. -gro)

  almanáh s. n., pl. almanáhuri

  a alocá vb., ind. prez. 1 sg. alóc, 3 sg. şi pl. alócă

  alocábil adj. m., pl. alocábili; f. sg. alocábilă, pl. alocábile

  alocáţie s. f. (sil. -ţi-e), g.-d. art. alocáţiei; pl. alocáţii, art. alocáţiile (sil. -ţi-i-)

  alócuri adv.

  alóe s. f., art. alóea, g.-d. art. alóei; pl. alóe

  alofón s. n., pl. alofóne

  alogén adj. m., pl. alogéni; f. sg. alogénă, pl. alogéne

  alogenéză s. f., g.-d. art. alogenézei

  alónjă s. f., g.-d. art. alónjei; pl. alónje

  alpacá s. f., art. alpacáua, g.-d. art. alpacálei; pl. alpacále

  álpenştoc s. n., pl. álpenştocuri

  alpéstru adj. m., pl. alpéştri; f. sg. alpéstră, pl. alpéstre

  alpín adj. m., pl. alpíni; f. sg. alpină, pl. alpíne

  alpinísm s. n.

  alpiníst s. m., pl. alpiníşti

  alpinístă s. f., g.-d. art. alpinístei; pl. alpiníste

  alt adj. m., pron. neh., g.-d. áltui, pl. álţi; f. sg. áltă, g.-d. áltei, pl. álte, g.-d. m. şi f. áltor

  altár s. n., pl. atáre

  áltădată adv.

  áltcândva adv. (sil. alt-când-)

  áltceva pron. neh.

  áltcineva pron. neh., g.-d. art. áltcuiva

  áltcum adv.

  áltcumva adv.

  álteori adv. (sil. -te-ori)

  a (se) alterá vb., ind. prez. 1 sg. alteréz, 3 sg. şi pl. altereáză

  alterábil adj. m., pl. alterábili; f. sg. alterábilă, pl. alterábile

  alteráţie s. f. (sil. -ţi-e), art. alteráţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. alteráţiei; pl. alteráţii, art. alteráţiile (sil. -ţi-i-)

  altercáţie s. f. (sil. -ţi-e), art. altercáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. altercáţiei; pl. altercáţii, art. altercáţiile (sil. -ţi-i-)

  altérn adj. m., pl. altérni, f. sg. altérnă; pl. altérne

  a alterná vb., ind. prez. 1 sg. alternéz, 3 sg. şi pl. alterneáză

  alternánţă s. f., g.-d. art. alternánţei; pl. alternánţe

  alternatív adj. m., pl. alternatívi; f. sg. alternatívă, pl. alternatíve

  alternatívă s. f., g.-d. art. alternatívei; pl. alternatíve

  alternatór s. n., pl. alternatoáre

  áltfel adv. (sil. mf. alt-)

  altitúdine s. f., g.-d. art. altitúdinii; pl. altitúdini

  altíţă s. f., g.-d. art. altíţei; pl. altíţe

  altmínteri adv. (sil. mf. alt-)

  álto s. m.

  altói s. n., pl. altoáie

  a altoí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. altoiésc, imperf. 3 sg. altoiá; conj. prez. 3 sg. şi pl. altoiáscă

  altoiálă s. f., g.-d. art. altoiélii; pl. altoiéli

  altruísm s. n. (sil. al-tru-)

  altruíst adj. m., pl. altruíşti; f. sg. altruístă, pl. altruíste

  áltul pron. m., g.-d. áltuia, pl. álţii; f. sg. álta, g.-d. álteia, pl. áltele, g.-d. m. şi f. áltora

  áltundeva adv. (sil. mf. alt-)

  aluát s. n. (sil. -lu-at), pl. aluáturi

  alumíniu s. n. [-niu pr. -n²u], art. alumíniul; simb. Al

  a aluminizá vb., ind. prez. 1 sg. aluminizéz, 3 sg. şi pl. aluminizeáză

  alún s. m., pl. alúni

  alunár s. m., pl. alunári

  alúnă s. f., g.-d. art. alúnei; pl. alúne

  a alunecá vb., ind. prez. 1 sg. alúnec, 3 sg. şi pl. alúnecă

  alunecătór adj. m., pl. alunecătóri; f. sg. şi pl. alunecătoáre

  alunecătór s. n., pl. alunecătoáre

  alunecătúră s. f., g.-d. art. alunecătúrii; pl. alunecătúri

  alunecós adj. m., pl. alunecóşi; f. sg. alunecoásă, pl. alunecoáse

  alunecúş s. n., pl. alunecúşuri

  aluníţă s. f., g.-d. art. aluníţei; pl. aluníţe

  alúră s. f. [u pr. fr. ü], g.-d. art. alúrii, pl. alúri

  aluviál adj. m. (sil. -vi-al), pl. aluviáli; f. sg. aluviálă, pl. aluviále

  aluvionár adj. m. (sil. -vi-o-), pl. aluvionári; f. sg. aluvionáră, pl. aluvionáre

  alúviu s. n. [-viu pr. -v²u], art. alúviul

  aluviúne s. f. (sil. -vi-u-), g.-d. art. aluviúnii; pl. aluviúni

  alúzie s. f. (sil. -zi-e), art. alúzia (sil. -zi-a), g.-d. art. alúziei; pl. alúzii, art. alúziile (sil. -zi-i-)

  aluzív adj. m., pl. aluzívi; f. sg. aluzívă, pl. aluzíve

  alveolár adj. m. (sil. -ve-o-), pl. alveolári; f. sg. alveoláră, pl. alveoláre

  alveólă s. f. (sil. -ve-o-), g.-d. art. alveólei; pl. alveóle

  alvíţă s. f., g.-d. art. alvíţei; pl. alvíţe

  amábil adj. m., pl. amábili; f. sg. amábilă, pl. amábile

  amábile adv.

  amabilitáte s. f., g.-d. art. amabilit¾ţii; pl. amabi­lit¾ţi

  amalgám s. n., pl. amalgáme/amalgámuri

  a amalgamá vb., ind. prez. 1 sg. amalgaméz, 3 sg. şi pl. amalgameáză

  amalgamatór s. n., pl. amalgamatoáre

  amár adj. m., pl. amári; f. sg. amáră, pl. amáre

  amár s. n., pl. amáruri

  amárnic adj. m., pl. amárnici; f. sg. amárnică, pl. amárnice

  amatór s. m., adj. m., pl. amatóri; f. sg. şi pl. amatoáre, g.-d. sg. art. amatoárei

  amatorísm s. n.

  amăgeálă s. f., g.-d. art. amăgélii; pl. amăgéli

  a (se) amăgí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. amăgésc, imperf. 3 sg. amăgeá, perf. s. 1 sg. amăgíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. amăgeáscă

  amăgitór adj. m., pl. amăgitóri; f. sg. şi pl. amăgitoáre

  amănúnt s. n., pl. amănúnte

  a amănunţí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. amănunţésc, imperf. 3 sg. amănunţeá; conj. prez. 3 sg. şi pl. amănunţeáscă

  amănunţíme s. f., g.-d. art. amănunţímii; pl. amănunţími

  amărăciúne s. f., g.-d. art. amărăciúnii; pl. amărăciúni

  amăreálă s. f., g.-d. art. amărélii; pl. amăréli

  amăríu adj. m., f. amăríe; pl. m. şi f. amăríi

  a (se) amărď vb., ind. prez. 1sg. şi 3 pl. amăr¾sc, imperf. 3 sg. amărá, perf. s. 3 sg. amărî', 3 pl. amărŽră, m.m.c.p. 3 sg. amărŽse, 3 pl. amărŽseră; conj. prez. 3 sg. şi pl. amăráscă; ger. amărŽnd; part. amărŽt

  amărúi adj. m., f. amărúie; pl. m. şi f. amărúi

  a amâná vb., ind. prez. 1 sg. amŽn, 2 sg. amŽni, 3 sg. şi pl. amŽnă; conj. prez. 3 s.g. şi pl. amŽne; ger. amânŽnd

  amândói num. m., f. amândóuă, g.-d. (cu valoare de adj. antepus) amândúror, (cu valoare de s. sau de adj. postpus) amândúrora

  a (se) ambalá vb., ind. prez. 1 sg. ambaléz, 3 sg. şi pl. ambaleáză

  ambaláj s. n., pl. ambaláje

  a ambarcá vb., ind. prez. 3 sg. şi pl. ambárcă

  ambarcadér s. n., pl. ambarcadére

  ambarcaţiúne s. f. (sil. -ţi-u-), art. ambarcaţiúnea, g.-d. art. ambarcaţiúnei; pl. ambarcaţiúni, art. ambarcaţiúni

  ambasádă s. f., g.-d. art. ambasádei; pl. ambasáde

  ambasadoáre s. f., g.-d. art. ambasadoárei; pl. ambasadoáre

  ambasadór s. m., pl. ambasadóri

  ambiánt adj. m. (sil. -bi-ant), pl. ambiánţi; f. sg. ambiántă, pl. ambiánte

  ambiánţă s. f. (sil. bi-an-), g.-d. art. ambiánţei; pl. ambiánţe

  ambidéxtru adj. m. (sil. -dex-tru), s. m., pl. ambidéxtri; f. sg. ambidéxtră, pl. ambidéxtre

  ambiént s. n. (sil. -bi-ent), pl. ambiénturi

  ambientál adj. m. (sil. -bi-en-), pl. ambientáli; f. sg. ambientálă, pl. ambientále

  ambigén adj. m., pl. ambigéni; f. sg. ambigénă, pl. ambigéne

  ambiguitáte s. f. (sil. -gu-i-), g.-d. art. ambiguit¾ţii; pl. ambiguit¾ţi

  ambíguu adj. m. (sil. -gu-u), pl. ambígui; f. sg. ambíguă (sil. -gu-ă), pl. ambígue (sil. -gu-e)

  ámbii num. m., g.-d. ámbilor; f. ámbele, g.-d. ámbelor

  ambíţie s. f. (sil. -ţi-e), art. ambíţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. ambíţiei; pl. ambíţii, art. ambíţiile (sil. -ţi-i-)

  a (se) ambiţioná vb. (sil. -ţi-o-), ind. prez. 1 sg. ambiţionéz, 3 sg. şi pl. ambiţioneáză

  ambiţiós adj. m., s. m. (sil. -ţi-os), pl. ambiţióşi; f. sg. ambiţioásă, pl. ambiţioáse

  ambivalént adj. m., pl. ambivalénţi; f. sg. ambivaléntă, pl. ambivalénte

  ambivalénţă s. f., g.-d. art. ambivalénţei; pl. ambivalénţe

  a ambreiá vb. (sil. -bre-ia) ind. prez. 1 sg. ambreiéz, 3 sg. şi pl. ambreiáză, 1 pl. ambreiém (sil. -bre-iem), imperf. 3 sg. ambreiá; conj. prez. 3 sg. şi pl. ambreiéze; ger. ambreínd

  ambrózie s. f. (sil. -zi-e), art. ambrózia (sil. -zi-a), g.-d. art. ambróziei; pl. ambrózii

  ambulánt adj. m., pl. ambulánţi; f. sg. ambulántă, pl. ambulánte

  ambulánţă s. f., g.-d. art. ambulánţei; pl. ambulánţe

  ambulatóriu adj. m. [-riu pr. -r²u], f. sg. ambulatórie (sil. -ri-e); pl. m. şi f. ambulatórii

  ambulatóriu s. n. [-riu pr. -r²u], art. ambulatóriul; pl. ambulatórii, art. ambulatóriile (sil. -ri-i-)

  ambuláţie s. f., pl. ambuláţii

  ambuscádă s. f., g.-d. art. ambuscádei; pl. ambuscáde

  a (se) ameliorá vb. (sil. -li-o-), ind. prez. 1 sg. amelioréz, 3 sg. şi pl. amelioreáză

  ameliorábil adj. m. (sil. -li-o-), pl. ameliorábili; f. sg. ameliorábilă, pl. ameliorábile

  amelioratív adj. m., pl. amelioratívi; f. sg. amelioratívă, pl. amelioratíve

  amelioráţie s. f. (sil. -li-o-, -ţi-e), art. amelioráţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. amelioráţiei; pl. amelioráţii, art. amelioráţiile (sil. -ţi-i-)

  a amenajá vb., ind. prez. 1 sg. amenajéz, 3 sg. şi pl. amenajeáză, 1 pl. amenaj¾m, conj. prez. 3 sg. şi pl. amenajéze; ger. amenajŽnd

  amenajábil adj. m., pl. amenajábili; f. sg. amenajábilă, pl. amenajábile

  amenajamént s. n., pl. amenajaménte

  a amendá vb., ind. prez. 1 sg. amendéz, 3 sg. şi pl. amendeáză

  amendábil adj. m., pl. amendábili; f. sg. amendábilă, pl. amendábile

  amendamént s. n., pl. amendaménte

  améndă s. f., g.-d. art. aménzii; pl. aménzi

  a ameninţá vb., ind. prez. 1 sg. améninţ, 3 sg. şi pl. améninţă

  ameninţătór adj. m., pl. ameninţătóri; f. sg. şi pl. ameninţătoáre

  amént s. m., pl. aménţi

  améstec s. n., pl. améstecuri

  a (se) amestecá vb., ind. prez. 1 sg. améstec, 3 sg. şi pl. améstecă

  amestecătór s. n., pl. amestecătoáre

  amestecătúră s. f., g.-d. art. amestecătúrii; pl. ames­tecătúri

  ametíst s. n., pl. ametíste

  ameţeálă s. f., g.-d. art. ameţélii; pl. ameţéli

  a (se) ameţí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. ameţésc, imperf. 3 sg. ameţeá, perf. s. 1 sg. ameţíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. ameţeáscă

  ameţitór adj. m., pl. ameţitóri; f. sg. şi pl. ameţitoáre

  amfibián s. m. (sil. -bi-an), pl. amfibiéni (sil.-bi-eni)

  amfíbiu adj. m. [-biu pr. -b²u], f. amfíbie (sil. -bi-e); pl. m. şi f. amfíbii

  amfíbiu s. n. [-biu pr. -b²u], art. amfíbiul; pl. amfíbii, art. amfíbiile (sil. -bi-i-)

  amfiteátru s. n., pl. amfiteátre

  ámforă s. f., g.-d. art. ámforei; pl. ámfore

  amiábil adj. m. (sil. -mi-a-), pl. amiábili; f. sg. amiábilă, pl. amiábile

  amiáză s. f., g.-d. art. amiézii; pl. amiézi

  amíbă s. f., g.-d. art. amíbei; pl. amíbe

  amíc s. m., pl. amíci

  amicál adj. m., pl. amicáli; f. sg. amicálă, pl. amicále

  amícă s. f., g.-d. art. amícei; pl. amíce

  amicíţie s. f. (sil. -ţi-e), art. amicíţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. amicíţiei; pl. amicíţii, art. amicíţiile (sil. -ţi-i-)

  amidón s. n.

  amigdálă s. f., g.-d. art. amigdálei; pl. amigdále

  amigdalítă s. f., g.-d. art. amigdalítei; pl. amigdalíte

  aminoacíd s. m. (sil. -no-a-), pl. aminoacízi

  amínte adv.

  a (se) amintí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. amintésc, imperf. 3 sg. aminteá, perf. s. 1 sg. amintíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. aminteáscă

  amirál s. m., pl. amiráli

  amiralitáte s. f., g.-d. art. amiralit¾ţii; pl. amiralit¾ţi

  amnézic adj. m., s. m. (sil. am-ne-; mf. -mne-), pl. amnézici; f. sg. amnézică, pl. amnézice

  amnezíe s. f. (sil. mf. -mne-), art. amnezía, g.-d. art. amnezíei; pl. amnezíi, art. amnezíile

  amniós s. n. (sil. -ni-os), pl. amniósuri

  a amnistiá vb. (sil. -ti-a), ind. prez. 1 sg. amnistiéz, 3 sg. şi pl. amnistiáză, 1 pl. amnistiém (sil. -ti-em); conj. prez. 3 sg. şi pl. amnistiéze; ger. amnistiínd (sil. -ti-ind)

  amnistiábil adj. m. (sil. -ti-a-), pl. amnistiábili; f. sg. amnistiábilă, pl. amnistiábile

  amnistíe s. f., art. amnistía, g.-d. art. amnistíei; pl. amnistíi, art. amnistíile

  amoniác s. n. (sil. -ni-ac)

  amonít s. m., pl. amoníţi

  amóniu s. n. [-niu pr. -n²u], art. amóniul

  amónte s. n.

  amór s. n., pl. amóruri

  amorál adj. m., pl. amoráli; f. sg. amorálă, pl. amorále

  amoralitáte s. f., g.-d. art. amoralit¾ţii

  amórf adj. m., pl. amórfi; f. sg. amórfă, pl. amórfe

  amorfísm s. n.

  a amortizá vb., ind. prez. 1 sg. amortizéz, 3 sg. şi pl. amortizeáză

  amortizábil adj. m., pl. amortizábili; f. sg. amortizábilă, pl. amortizábile

  amortizór s. n., pl. amortizoáre

  amorţeálă s. f., g.-d, art. amorţélii; pl. amorţéli

  a amorţí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. amorţésc, imperf. 3 sg. amorţeá, perf. s. 1 sg. amorţíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. amorţeáscă

  amovíbil adj. m., pl. amovíbili; f. sg. amovíbilă, pl. amovíbile

  amovibilitáte s. f., g.-d. art. amovibilit¾ţii

  ampér s. m., pl. ampéri; simb. A

  amperáj s. n., pl. amperáje

  ampermétru s. n. (sil. -tru), art. ampermétrul; pl. ampermétre

  a amplasá vb., ind. prez. 1 sg. amplaséz, 3 sg. şi pl. amplaseáză

  amplasamént s. n., pl. amplasaménte

  amplifiánt adj. m., pl. amplifiánţi; f. sg. amplifiántă, pl. amplifiánte

  a (se) amplificá vb., ind. prez. 1 sg. amplífic, 3 sg. şi pl. amplífică

  amplificatív adj. m., pl. amplificatívi; f. sg. amplificatívă, pl. amplificatíve

  amplificatór adj. m., pl. amplificatóri; f. sg. şi pl. amplificatoáre

  amplificatór s. n., pl. amplificatoáre

  amplificáţie s. f., g.-d. art. amplificáţiei; pl. amplificáţii

  amplitúdine s. f., g.-d. art. amplitúdinii; pl. amplitúdini

  amploáre s. f., g.-d. art. amplórii

  ámplu adj. m., pl. ámpli; f. sg. ámplă, pl. ámple

  a amprentá vb., ind. prez. 1 sg. amprentéz, 3 sg. şi pl. amprenteáză

  ampréntă s. f., g.-d. art. ampréntei; pl. amprénte

  amprentologíe s. f., art. amprentología, g.-d. art. amprentologíei

  a amputá vb., ind. prez. 1 sg. amputéz, 3 sg. şi pl. amputeáză; conj. prez. 1 sg. şi pl. amputéze

  amputáţie s. f. (sil. -ţi-e), art. amputáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. amputáţiei; pl. amputáţii, art. amputáţiile (sil. -ţi-i-)

  amulétă s. f., g.-d. art. amulétei; pl. amuléte

  amúrg s. n., pl. amúrguri

  a amurgí vb., ind. prez. 3 sg. amurgéşte, imperf. 3 sg. amurgeá; conj. prez. 3 sg. şi pl. amurgeáscă

  amuţeálă s. f., pl. amuţéli

  a amuţí vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. amuţésc, imperf. 3 sg. amuţeá, perf. s. 1 sg. amuţíi; conj. prez. 3 sg. şi pl. amuţeáscă

  amvón s. n., pl. amvoáne

  an s. m., pl. ani

  anacrónic adj. m. (sil. -cro-), pl. anacrónici; f. sg. anacrónică, pl. anacrónice

  anacronísm s. n. (sil. -cro-), pl. anacronísme

  anaerób adj. m. (sil. -na-e-; mf. an-), pl. anaeróbi; f. sg. anaeróbă, pl. anaeróbe

  anafóră/anáforă s. f., g.-d. art. anafórei/anáforei; pl. anafóre/anáfore

  anaforéză s. f., g.-d. art. anaforézei; pl. anaforéze

  anafóric adj. m., pl. anafórici; f. sg. anafórică, pl. anafórice

  a anagramá vb. (sil. -gra-), ind. prez. 1 sg. anagraméz, 3 sg. şi pl. anagrameáză

  anagramátic adj. m. (sil. -gra-), pl. anagra­mátici; f. sg. anagramátică, pl. anagramátice

  anagrámă s. f. (sil. -gra-), g.-d. art. anagrámei; pl. anagráme

  anál adj. m., pl. análi; f. sg. análă, pl. anále

  anále s. f. pl.

  analécte s. f. pl.

  analfabét s. m., adj. m. (sil. mf. an-), pl. analfabéţi; f. sg. analfabétă, pl. analfabéte

  analfabetísm s. n. (sil. mf. an-)

  analgézic adj. m. (sil. mf. an-), pl. analgézici; f. sg. analgézică, pl. analgézice

  analgézic s. n. (sil. mf. an-), pl. analgézice

  analgezíe s. f. (sil. mf. an-), art. analgezía, g.-d. art. analgezíei; pl. analgezíi

  analíst s. m., pl. analíşti

  analístă s. f., g.-d. art. analístei; pl. analíste

  analístic adj. m., pl. analístici; f. sg. analístică, pl. analístice

  analític adj. m., pl. analítici; f. sg. analítică, pl. analítice

  a analizá vb., ind. prez. 1 sg. analizéz, 3 sg. şi pl. analizeáză

  analizábil adj. m., pl. analizábili; f. sg. analizábilă, pl. analizábile

  analizatór s. n. pl. analizatoáre

  analíză s. f., g.-d. art. analízei; pl. analíze

  analizór s. n., pl. analizoáre

  analóg adj. m., pl. analógi; f. sg. analógă/analoágă, pl. analóge/analoáge

  analóg s. n., pl. analóguri

  analógic adj. m., pl. analógici; f. sg. analógică, pl. analógice

  analogíe s. f., art. analogía, g.-d. art. analogíei; pl. analogíi, art. analogíile

  ananás s. m., pl. ananáşi

  anárhic adj. m., pl. anárhici; f. sg. anárhică, pl. anárhice

  anarhíe s. f., art. anarhía, g.-d. art. anarhíei; pl. anarhíi

  anarhísm s. n.

  anarhíst s. m., pl. anarhíşti

  anarhístă s. f., g.-d. art. anarhístei; pl. anarhíste

  anatémă s. f., g.-d. art. anatémei; pl. anatéme

  a anatemizá vb., ind. prez. 3 sg. anatemizeáză

  anatómic adj. m., pl. anatómici; f. sg. anatómică, pl. anatómice

  anatomíe s. f., art. anatomía, g.-d. art. anatomíei

  anatomíst s. m., pl. anatomíşti

  anatomístă s. f., g.-d. art. anatomístei; pl. anatomíste

  anatomopatologíe s. f., g.-d. art. anatomopatologíei

  ancestrál adj. m. (sil. -ces-tral), pl. ancestráli; f. sg. ancestrálă, pl. ancestrále

  a anchetá vb., ind. prez. 1 sg. anchetéz, 3 sg. şi pl. ancheteáză

  anchetatoáre s. f., g.-d. art. anchetatoárei; pl. anchetatoáre

  anchetatór s. m., pl. anchetatóri

  anchétă s. f., g.-d. art. anchétei; pl. anchéte

  a (se) anchilozá vb., ind. prez. 1 sg. anchilozéz, 3 sg. şi pl. anchilozeáză

  anchilóză s. f., g.-d. art. anchilózei; pl. anchilóze

  áncie s. f. (sil. -ci-e), art. áncia (sil. -ci-a), g.-d. art. ánciei; pl. áncii, art. ánciile (sil. -ci-i-)

  a ancorá vb., ind. prez. 1 sg. ancoréz, 3 sg. şi pl. ancoreáză

  ancoráj s. n., pl. ancoráje

  áncoră s. f., g.-d. art. áncorei; pl. áncore

  andánte adv.

  andantíno adv.

  andezít s. n., pl. andezíte

  andívă s. f., g.-d. art. andívei; pl. andíve

  andreá s. f., art. andreáua, g.-d. art. andrélei; pl. andréle, art. andrélele

  androgén adj. m., pl. androgéni; f. sg. androgénă, pl. androgéne

  androgín adj. m., s. m., pl. androgíni; f. sg. androgínă, pl. androgíne

  androíd s. m. (sil. -dro-id), pl. androízi

  andropáuză s. f. (sil. -pa-u-), g.-d. art. andropáuzei; pl. andropáuze

  androsterón s. m. (sil. mf. -ste-)

  anecdótă s. f., g.-d. art. anecdótei; pl. anecdóte

  anecdótic adj. m., pl. anecdótici; f. sg. anecdótică, pl. anecdótice

  anecdótică s. f., g.-d. art. anecdóticii

  anelíd s. n., pl. anelíde

  a (se) anemiá vb. (sil. -mi-a), ind. prez. 1 sg. anemiéz, 3 sg. şi pl. anemiáză, 1 pl. anemiém (sil. -mi-em); conj. prez. 3 sg. şi pl. anemiéze; ger. anemiínd (sil. -mi-ind)

  anémic adj. m., s. m., pl. anémici; f. sg. anémică, pl. anémice

  anemíe s. f., art. anemía, g.-d. art. anemíei; pl. anemíi, art. anemíile

  anemiére s. f. (sil. -mi-e-), g.-d. art. anemiérii; pl. anemiéri

  anemónă s. f., g.-d. art. anemónei; pl. anemóne

  a anesteziá vb. (sil. a-nes-te-zi-a; mf. an-), ind. prez. 1 sg. anesteziéz, 3 sg. şi pl. anesteziáză, 1 pl. anesteziém (sil. -zi-em); conj. prez. 3 sg. şi pl. anesteziéze; ger. anesteziínd (sil. -zi-ind)

  anesteziánt s. n. (sil. -zi-ant; mf. an-), pl. anesteziánte

  anestézic adj. m. (sil. mf. an-), pl. anestézici; f. sg. anestézică, pl. anestézice

  anestézic s. n. (sil. mt. an-), pl. anestézice

  anestezíe s. f. (sil. mf. an-), g.-d. art. anestezíei; pl. anestezíi

  anestezíst s. m. (sil. mf. an-), pl. anestezíşti

  anestezístă s. f. (sil. mf. an-), g.-d. art. anestezístei; pl. anestezíste

  anevóie adv.

  anevoiós adj. m., pl. anevoióşi; f. sg. anevoioásă, pl. anevoioáse

  anevrísm s. n. (sil. -vrism), pl. anevrísme

  anéx adj. m., pl. anécşi; f. sg. anéxă,

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1