Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Regii blestemați 5. Lupoaica Franței

Regii blestemați 5. Lupoaica Franței

Citiți previzualizarea

Regii blestemați 5. Lupoaica Franței

Lungime:
430 pagini
7 ore
Lansat:
14 iun. 2016
ISBN:
9786067412260
Format:
Carte

Descriere

Crime, războaie și trădări, minciuni și senzualitate, prăbușirea unei mari dinastii și intrigile politice care au influențat decisiv istoria Franței.

O evadare din Turnul Londrei. O revoltă condusă de o regină pentru a-și alunga de pe tron propriul soț. O crimă atroce săvârșită asupra unui suveran. Întemnițat de Eduard al II-lea al Angliei, Roger Mortimer evadează, găsind adăpost și sprijin în Franța. Isabella, soția regelui, i se alătură, iar povestea de dragoste dintre lupoaica Franței și conducătorul baronilor englezi rebeli va pecetlui soarta acestuia din urmă. Se pare că fiica Regelui de Fier a dus peste Canalul Mânecii blestemul templierilor...

Lansat:
14 iun. 2016
ISBN:
9786067412260
Format:
Carte

Despre autor


Legat de Regii blestemați 5. Lupoaica Franței

Cărți conex

Previzualizare carte

Regii blestemați 5. Lupoaica Franței - Druon Maurice

Prolog

… Și pedepsele prorocite, blestemele aruncate din înaltul rugului său de către marele maestru al templierilor continuau să se rostgolească asupra Franței. Destinul dobora regii ca pe niște figurine de pe tabla de șah.

După ce Filip cel Frumos căzu ca lovit de trăsnet, după ce, la mai puțin de optsprezece luni după aceea, Ludovic al X-lea, fiul lui cel mare, fu asasinat, Filip al V-lea, cel de-al doilea fiu, părea destinat unei domnii lungi. Or, nici nu se scurseră bine cinci ani, că Filip al V-lea murea și el înainte de a împlini treizeci de ani.

Să ne oprim o clipă asupra acestei domnii, ce nu pare un răgaz în succesiunea de nenorociri decât dacă ținem seama de dramele și prăbușirile ce aveau să vină după ea. Domnie fără strălucire, cum îi pare celui care răsfoiește Istoria cu un deget distrat, și asta, fără îndoială, pentru că nu-și scoate dintre file mâna pătată de sânge. Și totuși… Să vedem din ce sunt alcătuite zilele unui mare rege când soarta îi este potrivnică.

Căci Filip al V-lea, Lunganul, s-ar fi putut număra printre marii regi. Prin forță și viclenie, prin dreptate și prin crimă, pusese încă de tânăr mâna pe coroana scoasă la mezatul ambițiilor. Un conclav întemnițat, un palat regal luat cu asalt, o lege succesorală inventată, o revoltă în provincii zdrobită într-o campanie de câteva zile, un mare senior aruncat în închisoare, un copil cu sânge regal ucis în leagăn – cel puțin așa credea toată lumea – marcaseră pașii grăbiți ai goanei lui spre tron.

În dimineața unei zile de ianuarie 1317, în dangătul clopotelor ce se înălța spre cer, ieșise din catedrala din Reims al doilea fiu al Regelui de Fier, care avea toate motivele să se creadă învingător și liber să reia marea politică văzută și admirată la tatăl său. De nevoie, membrii zbuciumatei sale familii se înclinaseră în fața lui. Baronii, reduși la tăcere, se resemnaseră să i se supună. Parlamentul îi recunoștea ascendentul, iar burghezia îl aclama plină de entuziasm, pentru că avea din nou un prinț puternic. Soția lui fusese spălată de mizeria întâmplărilor din turnul Nesle. Descendența îi părea asigurată de fiul care tocmai i se născuse. În sfârșit, încoronarea îl învestise cu o măreție de neatins. Nimic nu-i lipsea lui Filip al V-lea pentru a se bucura de nesigura fericire a regilor, nici chiar înțelepciunea de a dori pacea și de a-i cunoaște prețul.

Trei săptămâni mai târziu îi murea fiul. Era singurul lui băiat, și regina Jeanne, lovită de neputința de a mai avea copii, nu avea să-i mai dăruiască alții.

La începutul verii, foametea bântuia țara, umplând orașele de cadavre.

Apoi, nu peste mult timp, un vânt de nebunie cuprinse întreaga Franță.

Ce îndemn orb și oarecum mistic, ce vise primitive de sfințenie și aventură, ce cruntă mizerie, ce furie de distrugere au împins oare dintr-odată băieți și fete de la țară, ciobani, văcari și porcari, mici meșteșugari, mici țesătoare, aproape cu toții între cincisprezece și douăzeci de ani, să-și părăsească brusc familiile, satele, ca să se adune în hoarde rătăcitoare, desculți, fără nici un ban și fără de-ale gurii? Motivul acestui exod părea gândul tulbure al unei cruciade.

În realitate, nebunia se născuse din rămășițele Templului. Pe mulți foști templieri, închisorile, procesele, torturile, abjurarea credinței smulsă cu fierul înroșit și spectacolul fraților lor aruncați în flăcări îi aduseseră în pragul nebuniei. Dorința de răzbunare, nostalgia după puterea pierdută și cunoașterea câtorva formule magice învățate în Orient făcuseră din ei niște fanatici cu atât mai de temut cu cât se ascundeau sub umila haină de diac sau sub halatul muncitorului cu cârca. Adunați în societăți clandestine, se supuneau ordinelor transmise în mod misterios de marele maestru care îi luase locul celui ars pe rug.

Acești oameni fură cei care, într-o iarnă, se transformară în predicatori prin sate și, asemenea fluierașului de pe Rin, târâră pe urmele lor tineretul Franței. Spre Țara Sfântă, spuneau ei. Dar adevărata lor dorință era pierderea regatului și distrugerea papalității.

Atât papa, cât și regele rămaseră neputincioși în fața acestor hoarde care bântuiau drumurile, în fața acestui fluviu uman care devenea tot mai mare cu fiecare răspântie, ca și cum ținutul Flandrei, al Normandiei, al Bretaniei și Poitou fuseseră vrăjite.

Zece mii, douăzeci de mii, o sută de mii… „Ciobănașii" se îndreptau spre întâlniri misterioase. Li se alăturau preoți răspopiți, călugări răzvrătiți, tâlhari de drumul mare, hoți, cerșetori și târfe. În fruntea cortegiilor în care băieții și fetele se dedau celui mai păcătos dezmăț, celor mai ticăloase desfrânări, era purtată o cruce. O sută de mii de drumeți în zdrențe care intră într-un oraș ca să ceară de pomană ajung repede să-l jefuiască. Și crima, care la început nu este decât un accesoriu al jafului, devine repede împlinirea unui viciu.

„Ciobănașii răvășiră Franța un an întreg, cu oarecare metodă în dezordinea lor, fără să ierte nici bisericile, nici mănăstirile. Parisul văzu îngrozit această armată de jefuitori invadându-i străzile, iar regele Filip al V-lea, de la una din ferestrele palatului său, le strigă cuvinte împăciuitoare. Ei cerură regelui să se așeze în fruntea lor. Luară cu asalt fortăreața Châtelet, îl omorâră pe șeful poliției, jefuiră abația de la Saint Germain-des-Prés. Apoi, un nou ordin, la fel de misterios precum acela care-i făcuse să se adune, îi trimise pe drumurile din sud. Parizienii încă mai tremurau când „ciobănașii năvăliră în Orléans. Țara Sfântă era departe. Urmară Bourges, Limoges, Saintes, Périgord și Bordeaux, Gasconia și Agenais, nevoite să le îndure furia.

Papa Ioan al XXII-lea, îngrijorat să vadă valul apropiindu-se de Avignon, îi amenință cu excomunicarea pe falșii cruciați. Ei aveau nevoie de victime. Îi găsiră pe evrei. Din acest moment, locuitorii orașelor începură să aplaude masacrele, fraternizând cu „ciobănașii". Ghetourile din Lectoure, Auvillar, Castelsarrasin, Albi, Auch, Toulouse, ici o sută cincisprezece cadavre, dincolo o sută cincizeci și două… N-a fost oraș din Languedoc care să nu aibă parte de rugurile lor ispășitoare de păcate. Evreii din Verdun-sur-Garonne își folosiră copiii pe post de proiectile, apoi se sugrumară între ei ca să nu cadă în mâinile nebunilor.

Atunci papa le dădu ordin episcopilor, iar regele, seneșalilor să-i apere pe evreii al căror negoț le era de folos. Contele de Foix, venindu-i în ajutor seneșalului de Carcassonne, trebui să dea o adevărată bătălie organizată, în care „păstorașii", alungați spre mlaștinile din Aigues-Mortes, muriră cu miile, tăiați, sfârtecați, înnămoliți, înecați. Pământul Franței se îmbiba de propriul sânge, înghițindu-și tineretul. Clerul și ofițerii regali se uniră ca să-i urmărească pe cei scăpați. Porțile orașelor li se închiseră, li se refuzară hrana și găzduirea. Fură hărțuiți până în trecătorile de la Cévennes. Toți cei prinși fură spânzurați, ciorchini de câte douăzeci, treizeci, de crengile copacilor. Hoardele continuară să rătăcească încă doi ani, apoi se pierdură pe drumurile Italiei.

Franța, trupul Franței era bolnav. Abia potolită furia „ciobănașilor", apăru a leproșilor.

Oare ei au fost vinovați, acești nenorociți cu carnea roasă, cu fețe cadaverice, cu mâinile ajunse niște cioturi, acești nefericiți închiși în leprozeriile lor, în sate pline de infecție și duhoare, unde se înmulțeau între ei și de unde nu puteau ieși decât cu clopoțel la mână, au fost ei oare într-adevăr vinovați de stricarea apelor? Căci, în vara anului 1321, izvoarele, pâraiele, puțurile și fântânile fură, în nenumărate locuri, otrăvite. Și poporul Franței, în acel an, se sufocă, însetat, în fața râurilor învolburate sau nu-și potoli setea decât cu frică, așteptând moartea la fiecare înghițitură. Să fi preparat templierii otrăvuri ciudate – din sânge de om, urină, ierburi magice, capete de viperă, picioare de broască râioasă, ostii străpunse și păr de curvă –, pe care, după cum susțineau unii, le aruncaseră în ape? Să fi îndemnat ei la revoltă poporul acesta blestemat, să-i fi inspirat, așa cum mărturisiseră sub tortură unii leproși, dorința ca toți creștinii să piară sau să ajungă și ei leproși?

Nenorocirea începu în Poitou, unde se afla pe atunci regele Filip al V-lea, și curând cuprinse întreaga țară. Oamenii din orașe și de la sate năvăliră peste leprozerii ca să-i distrugă acolo pe bolnavii deveniți dintr-odată dușmanii tuturor. Nu erau iertate decât femeile însărcinate, și asta numai până când își înțărcau copiii. Apoi erau aruncate în flăcări. Judecătorii regali acopereau aceste crime cu sentințele lor, și nobilimea punea la dispoziția țăranilor oșteni. Apoi aceștia se mai întoarseră o dată împotriva evreilor, acuzați de complicitate la o uriașă și încurcată conjurație, inspirată, se spunea, de regii mauri din Granada și Tunis. S-ar fi zis că Franța încerca să-și liniștească frica, groaza prin nenumărate sacrificii umane.

Aerul Aquitaniei era îmbâcsit de îngrozitoarea duhoare a rugurilor. La Chinon, toți evreii de pe domeniu fură aruncați într-o groapă mare, apoi li se dădu foc. La Paris fură arși pe ostrovul care le purta numele, în fața palatului regal, acolo unde Jacques de Molay își rostise fatala profeție.

Și regele muri. Muri de friguri și sfâșiat de boala de stomac de care se molipsise în Poitou, pe pământurile regale. Muri pentru că băuse din apa regatului său.

Îi luă cinci luni să se stingă în chinuri îngrozitoare, topit, ajuns ca un schelet.

În fiecare dimineață poruncea să se deschidă ușile camerei, la abația din Longchamp unde fusese mutat, lăsând să vină toți trecătorii până la patul lui, ca să le poată spune: „Priviți-l pe regele Franței, suveranul vostru, cel mai sărman om din regatul lui, căci nu este nici unul dintre voi cu care nu mi-aș dori să-mi schimb soarta. Copiii mei, priviți-l pe prințul vostru din lumea aceasta și îndreptați-vă sufletul către Dumnezeu, căci vedeți cum îi place să se joace cu făpturile lui pământești".

Se duse să se alăture osemintelor străbunilor săi, la Saint-Denis, a doua zi după Boboteaza anului 1322, fără ca nimeni în afară de nevasta lui să-l plângă.

Cu toate acestea, fusese un rege foarte înțelept, cu grijă pentru binele celor mulți. Decretase că nici o bucată din domeniul regal nu putea fi înstrăinată. Unificase moneda, greutățile și măsurile, reorganizase justiția ca să fie făcută cu mai multă dreptate, le interzisese funcționarilor publici să aibă mai multe slujbe, îi împiedicase pe prelați să intre în Parlament, dăduse finanțelor o administrație proprie. Tot lui i se datora faptul că înlesnise eliberarea iobagilor. Dorea ca iobăgia să dispară cu desăvârșire din statul său. Voia să domnească peste un popor de oameni care să se bucure de „adevărata libertate", așa cum le dăruia natura.

Se ferise de tentația războiului, desființase nenumărate garnizoane din interior pentru a le întări pe cele de la granițe și prefera oricând negocierile unei înarmări inutile. Fără îndoială, era prea devreme ca poporul să accepte că dreptatea și pacea cer mari sacrificii bănești. „Unde sunt, se întrebau oamenii, „veniturile, dijmele și birurile, dările lombarzilor și ale evreilor? Pentru că s-au împărțit mai puține pomeni, nu s-au mai făcut cavalcade și nici nu s-au ridicat palate. Deci unde s-au topit toate astea?

Marii baroni, supuși pentru o vreme și care uneori, în fața revoltelor de la țară, se adunaseră de frică în jurul regelui, așteptară răbdători clipa să-și ia revanșa și priviră cu ochi liniștiți agonia acestui rege tânăr, pe care nu-l iubiseră.

Filip al V-lea Lunganul, om singuratic, cu mult înaintea veacului său, se stinse total neînțeles.

Nu lăsă în urma sa decât fete. „Legea bărbaților", care fusese promulgată în folosul lui, le excludea de la tron. Coroana ajunse până la urmă la fratele lui mai mic, Carol de la Marche, pe cât de mediocru ca inteligență, pe atât de frumos la față. Puternicul conte de Valois, contele Robert d’Artois, toate rubedeniile capetinge și reacțiunea baronilor triumfau din nou. În sfârșit, puteau pleca din nou în cruciade, puteau să se amestece în comploturile imperiului, să negocieze cursul monedei și să asiste, în bătaie de joc, la dificultățile regatului Angliei. Acolo, un rege ușuratic, dezamăgitor, incapabil, subjugat de patima amoroasă care-l lega de favoritul său, se lupta cu baronii, cu episcopii, scălda și el pământul regatului în sângele supușilor.

Acolo, o prințesă a Franței trăia ca o femeie umilită, ca o regină batjocorită, tremura pentru viața ei, complota pentru salvarea ei și visa la răzbunare.

Se părea că Isabella, fiica Regelui de Fier, sora lui Carol al IV-lea al Franței, dusese dincolo, peste Canalul Mânecii, blestemul templierilor.

PARTEA ÎNTÂI

De pe Tamisa la Garonne

I

„Din Turnul Londrei nu evadează nimeni…"

Un corb enorm, negru, cu pene lucioase, aproape cât o gâscă, țopăia în fața răsuflătorii. Uneori se oprea, cu aripa lăsată, cu pleoapa aparent închisă peste ochiul mic, rotund, ca și cum ar fi ațipit. Apoi, dintr-odată, întindea ciocul și încerca să lovească ochii omenești care străluceau după gratiile răsuflătorii. Acei ochi cenușii, de culoarea cremenii, păreau să-l atragă. Dar prizonierul era iute și se dădea îndată înapoi. Atunci corbul își relua plimbarea, cu sărituri greoaie și scurte.

Acum bărbatul fu cel care scoase mâna prin răsuflătoare, o mână frumoasă, mare și lungă, nervoasă, înaintând pe nesimțite, și o lăsă nemișcată, ca pe o creangă în colbul pământului, așteptând clipa când avea să apuce corbul de gât.

Dar și pasărea era iute, chiar dacă era mare. Se depărtă dintr-un salt, cu un croncănit răgușit.

— Ai grijă, Eduard, ai grijă! spuse bărbatul din spatele grilajului răsuflătorii. Până la urmă, într-o zi tot o să te sugrum.

Căci prizonierul îi dăduse corbului numele dușmanului său, regele Angliei.

Jocul dura de optsprezece luni. Optsprezece luni de când corbul țintea pupilele deținutului, optsprezece luni de când deținutul își dorea să sugrume pasărea neagră, optsprezece luni de când Roger Mortimer, al optulea baron de Wigmore, mare senior al Mărcii¹ din Țara Galilor și fost locțiitor al regelui în Irlanda, era închis, în tovărășia unchiului său, Roger Mortimer de Chirk, fost Mare Judecător al Țării Galilor, în temnița din Turnul Londrei. Datina cerea ca prizonieri de un asemenea rang, care aparțineau vechii nobilimi a regatului, să fie ținuți într-un loc decent. Dar regele Eduard al II-lea, când îi prinsese pe cei doi Mortimer, în ianuarie 1322, după bătălia de la Shrewsburry, câștigată împotriva baronilor revoltați, hotărâse pentru ei această temniță strâmtă și joasă, prin care lumina intra la nivelul pământului, în noile clădiri pe care tocmai le construise, la dreapta turnului cu clopotniță. Obligat, sub presiunea curții, a episcopilor și chiar a poporului, să schimbe în închisoare pe viață pedeapsa cu moartea pe care o poruncise la început împotriva celor doi Mortimer, regele sperase că celula nesănătoasă, beciul unde fruntea deținutului atingea tavanul, va face, în timp, treaba călăului.

De fapt, dacă, la cei treizeci și șase de ani ai săi, Roger Mortimer de Wigmore putuse rezista unei asemenea temnițe, optsprezece luni de ceață groasă prelinsă prin răsuflătoare ori de ploaie strecurându-se prin ziduri ori de dogoare grea lâncezind pe fundul acestei gropi în timpul verii păreau să-i fi venit de hac bătrânului lord de Chirk. Pierzându-și părul, dinții, cu picioarele umflate, cu mâinile strâmbate de reumatism, cel mai în vârstă dintre cei doi Mortimer aproape nu mai părăsea scândura de stejar care îi slujea drept pat, în timp ce nepotul lui stătea lângă răsuflătoare, cu ochii spre lumină.

Era a doua vară pe care o petreceau în acest cotlon.

Se luminase de ziuă de două ore deasupra celei mai celebre fortărețe a Angliei, inima regatului și simbolul puterii regilor ei, deasupra Turnului Alb, construit de Wilhelm Cuceritorul și sprijinit pe înseși fundațiile fostului castrum roman, deasupra acestui imens donjon pătrat, zvelt în pofida proporțiilor uriașe, deasupra turnurilor cetățuii și a zidurilor crenelate ridicate de Richard Inimă de Leu, deasupra sălilor casei regelui, deasupra capelei Sfântul Petru, deasupra Porții Trădătorilor. Ziua se anunța caldă, chiar apăsătoare, așa cum fusese și cea din ajun. Faptul se datora soarelui care înroșea pietrele, dar și mirosului grețos de mâl, care se ridica din canale și de pe Tamisa, aflată foarte aproape și scăldând cu apele ei taluzurile șanțurilor², *³.

Corbul Eduard se alăturase altor corbi uriași pe pajiștea de tristă faimă Green⁴, unde se instala butucul în zilele execuțiilor capitale. Păsările ciuguleau din locul acela iarba hrănită cu sângele patrioților scoțieni, al criminalilor de stat, al favoriților căzuți în dizgrație.

Iarba era tunsă, aleile pietruite erau măturate, dar corbii nu se speriau, căci nimeni n-ar fi îndrăznit să atingă păsările care trăiau acolo și care făceau obiectul unei superstiții tulburi, pierdută în negura timpurilor.

Soldații gărzii ieșeau din încăperile lor, grăbindu-se să-și închidă catarama centironului sau jambierele, își puneau casca de fier și se adunau pentru parada zilei, care, în acea dimineață, căpăta o importanță deosebită pentru că era 1 august, ziua Închinării Lanțului Sfântului Petru – patronul capelei – și sărbătoarea anuală a Turnului.

Zăvoarele scârțâiră în ușa scundă a celulei. Temnicerul care avea în grijă cheile o deschise, aruncă o privire înăuntru și îl lăsă pe bărbier să intre. Acesta, un bărbat cu ochi mici, nas lung și gură rotundă, venea o dată pe săptămână să-l bărbierească pe Roger Mortimer cel Tânăr. În lunile de iarnă, operația era o tortură pentru prizonier, căci ofițerul de poliție Stephen Seagrave, conetabilul⁵ Turnului*⁶, hotărâse:

— Dacă lordul Mortimer vrea să fie ras mereu, o să-i trimit bărbierul, dar nu am obligația să-i dau și apă caldă.

Și lordul Mortimer rezistase, la început ca să-l sfideze pe polițai, apoi pentru că dușmanul lui de moarte, regele Eduard, purta o frumoasă barbă blondă și, în cele din urmă și mai ales, pentru sine, știind că, dacă ceda în această privință, s-ar fi lăsat, treptat, pradă declinului fizic. Avea în fața ochilor exemplul unchiului său, care nu mai dădea nici o atenție propriei persoane. Cu bărbia acoperită de un păr stufos, cu șuvițele de păr ciufulite în jurul capului, lordul Chirk arăta, după optsprezece luni de detenție, ca un bătrân anahoret și se plângea fără încetare de nenumăratele suferințe care îl chinuiau.

— Numai durerile bietului meu trup, spunea el, îmi dau credința că mai trăiesc.

Așa că Mortimer cel Tânăr, săptămână de săptămână, îl primea pe bărbierul Ogle, chiar dacă acesta trebuia să spargă gheața din lighean, iar briciul îi lăsa obrajii însângerați. Și fusese răsplătit pentru asta, căci băgase de seamă, după câteva luni, că acest Ogle îi putea servi drept legătură cu lumea din afară. Omul avea o fire ciudată. Era lacom, dar și capabil de devotament. Suferea din cauza situației sale inferioare, pe care o considera sub meritele lui. Complotul îi oferea șansa unei răzbunări secrete și ocazia să dobândească, împărtășind secretele unor personaje sus-puse, importanță în propriii ochi. Baronul de Wigmore era cu siguranță omul cel mai nobil, atât prin naștere, cât și prin fire, de care se apropiase vreodată. Și apoi, un prizonier care se încăpățânează, chiar și pe ger, să se bărbierească te obligă să-l admiri!

Prin intermediul bărbierului, Mortimer stabilise deci o legătură modestă, dar regulată, cu partizanii lui și mai ales cu Adam Orleton, episcopul de Hereford. Tot prin bărbier aflase că locotenentul Turnului, Gérard de Alspaye, putea fi câștigat de partea cauzei sale. Și tot cu ajutorul bărbierului pusese pe picioare, în tihnă, manevra unei evadări. Episcopul îi dădea asigurări că va fi eliberat în vară. Și era vară…

Prin ferestruica tăiată în ușă, temnicerul îi arunca din când în când câte o privire, fără vreo bănuială deosebită, din simpla obișnuință a meseriei.

Prizonierul, cu o strachină din lemn sub bărbie – va mai vedea oare lighenușul din argint ciocănit pe care îl folosea cândva? –, asculta cuvintele de formă pe care bărbierul i le spunea cu voce foarte tare, ca să creeze o falsă impresie. Soarele, vara, căldura… Era tot timp frumos, lucru ieșit din comun pentru ziua de Sfântul Petru…

Aplecându-se și mai mult peste brici, Ogle șopti:

— Be ready tonight, my Lord.

Mortimer nici nu tresări. Doar ochii de culoarea cremenii, sub sprâncenele stufoase, se întoarseră spre ochii mici și negri ai bărbierului. Acesta îi confirmă cu o fluturare din pleoape.

— Alspaye?… murmură Mortimer.

— He’ll go with us⁸, răspunse bărbierul, trecând de cealaltă parte a feței.

— The bishop?⁹… mai întrebă prizonierul.

— He’ll be waiting for you outside after dark¹⁰, spuse bărbierul și imediat se apucă să vorbească foarte tare despre soare, despre parada care se pregătea, de jocurile care aveau să aibă loc după-amiază…

Cu barba aranjată, Mortimer își clăti fața și se șterse cu o cârpă fără ca măcar să-i simtă atingerea.

Și, când bărbierul Ogle ieși în tovărășia omului cu cheile, prizonierul își strânse amândouă mâinile peste piept și inspiră adânc aer. Abia se stăpânea să nu strige. „Să fiți pregătit pentru diseară!" Cuvintele îi răsunau în cap. Era posibil oare să fie, în sfârșit, în seara asta?

Se apropie de scândura pe care dormea tovarășul lui de temniță.

— Unchiule, spuse el, în seara asta.

Bătrânul lord de Chirk se întoarse gemând, ridică spre nepotul lui pupilele spălăcite care aruncau luciri verzui în umbra celulei și răspunse în silă:

— Nimeni nu evadează din Turnul Londrei, băiete. Nimeni… Nici în seara asta și niciodată.

Mortimer cel Tânăr făcu un gest de enervare. De ce încăpățânarea asta în rău, refuzul oricărui risc, din partea unui om care, în cel mai rău caz, mai avea atât de puțină viață de pierdut? Se stăpâni să răspundă, ca nu cumva să fie surprins. Cu toate că între ei vorbeau franțuzește, ca toată curtea și nobilimea, în vreme ce servitorii, soldații și oamenii obișnuiți vorbeau engleza, cei doi Mortimer se temeau mereu să nu fie auziți.

Se întoarse la răsuflătoare și privi de jos în sus parada, cu sentimentul exaltant că asistă la ea pentru ultima oară.

Prin dreptul ochilor îi treceau întruna jambierele trupei. Bocanci mari din piele loveau caldarâmul. Și lordul de Wigmore nu putea să nu admire mișcările precise ale arcașilor, minunații arcași englezi, cei mai buni din Europa, care trăgeau până la douăsprezece săgeți pe minut.

În mijlocul pajiștii Green, Alspaye, locotenentul, țeapăn ca un par, striga ordinele cu voce tare și prezenta garda conetabilului. Era greu de înțeles cum de acest bărbat tânăr și înalt, blond și roz la față, atât de atent în slujba lui, atât de însuflețit de dorința de a face bine, acceptase să trădeze. Probabil că fusese îndemnat de alte motive decât dorința de bani. Gérard de Alspaye, locotenent al Turnului Londrei, dorea, ca mulți alți ofițeri, șerifi, episcopi și seniori, să vadă Anglia scăpată de miniștrii ticăloși care îl înconjurau pe rege.

Tinerețea lui visa să joace un rol eroic. În plus, își detesta șeful, pe conetabilul Seagrave.

Acesta, un chior cu obraji fleșcăiți, bețiv și indiferent, nu-și datora postul înalt decât exact protecției miniștrilor ticăloși. Adoptând pe față deprinderile pe care regele Eduard le înfățișa curții, guvernatorul se folosea de voluntarii garnizoanei ca de un harem. Și gusturile lui se îndreptau mai ales spre bărbații tineri, înalți și blonzi, așa că viața locotenentului Alspaye, credincios și străin de vicii, devenise un infern. Întrucât respinsese avansurile drăgăstoase ale conetabilului, Alspaye era acum în permanență persecutat. Seagrave îl sâcâia, îl jignea. Chiorului îi plăcea cruzimea. Chiar în clipa aceea, când inspecta oamenii, își copleșea adjunctul cu batjocuri grosolane pentru tot felul de fleacuri, pentru o aliniere imperfectă, pentru o pată de rugină pe lama unui cuțit, pentru o găurică în pielea tolbei cu săgeți. Singurul lui ochi nu căuta decât defecte.

Cu toate că era sărbătoare și nu se obișnuia aplicarea de pedepse, guvernatorul porunci ca trei soldați să fie biciuiți pe loc din cauza stării dezastruoase a echipamentului. Un sergent alergă după vergi. Oamenii fură nevoiți să se descalțe în fața camarazilor aliniați. Conetabilul lăsă impresia că spectacolul îl distrează grozav.

— Dacă garda nu se prezintă mai bine, data viitoare e rândul tău, Alspaye, spuse el.

Apoi toată garnizoana, în afară de santinele, merse în capelă să asculte liturghia și să cânte imnuri.

Vocile aspre și false ale oamenilor ajungeau până la prizonier, care stătea la pândă în spatele răsuflătorii. „Să fiți pregătit pentru diseară, milord…" Fostul locțiitor al regelui în Irlanda nu înceta să se gândească la cum avea să fie, poate, liber. O zi întreagă de așteptare, de speranță și de teamă. Teamă ca Ogle să nu facă vreo prostie în executarea planului pregătit, ca Alspaye să nu se răzgândească în ultimul moment, reținut de simțul datoriei… O zi ca să prevadă toate piedicile neașteptate, toate elementele întâmplătoare care pot face ca o evadare să dea greș.

„Mai bine să nu mă gândesc la asta, își spuse el, „și să cred că totul va merge bine. Lucrurile se întâmplă întotdeauna altfel decât ne imaginăm. Dar gândul i se întorcea mereu la aceleași griji. „Vor fi pândari pe drumul de rond."

Făcu un salt brusc în spate. Corbul înaintase tiptil, de-a lungul zidului, și, de data asta, fusese cât pe ce să atingă ochiul prizonierului.

— Ah! Eduard, Eduard, de data asta e prea mult! spuse Mortimer printre dinți. Astăzi, unul din noi trebuie să învingă.

Garnizoana tocmai ieșea din capelă și intra în refectoriu pentru chiolhanul tradițional.

Temnicerul apăru din nou în pragul celulei, urmat de gardianul însărcinat cu masa prizonierilor. În mod excepțional, fiertura de bob era îngrășată cu puțină carne de oaie.

— Încearcă să te ridici, unchiule! spuse Mortimer.

— Ne lipsesc și de liturghie, ca pe excomunicați, spuse bătrânul lord fără să se miște de pe scândură.

Omul cu cheile plecase. Până pe seară, prizonierii nu mai aveau parte de altă vizită.

— Așadar, unchiule, ești cât se poate de hotărât să nu mă însoțești? întrebă Mortimer.

— Să te însoțesc unde, băiete? răspunse lordul Chirk. Nimeni nu evadează din Turnul Londrei, ți-am mai spus-o. Nimeni n-a reușit vreodată. Și nici nu te revolți contra regelui tău. Cu siguranță Eduard nu este cel mai bun suveran pe care l-a avut Anglia, și cei doi Despenseri¹¹ ai lui ar merita să fie în locul nostru. Dar nu-ți alegi regele, îl slujești. N-ar fi trebuit să vă ascult niciodată, pe Thomas de Lancaster și pe tine, când ați ridicat armele. Căci lui Thomas i s-a luat capul, și noi iată unde suntem…

Era ora la care, după câteva înghițituri de mâncare, unchiul accepta să vorbească, cu glas monoton și plictisit, repetând de altfel aceleași cuvinte pe care nepotul lui le auzea de optsprezece luni.

La șaizeci și șapte de ani, bătrânul Mortimer nu mai păstra nimic nici din bărbatul frumos, nici din marele senior care fusese, celebru pentru turnirurile de la castelul Kenilworth, despre care se vorbea încă de trei generații. Nepotul se străduia în zadar să reaprindă ceva din jăraticul inimii acestui om bătrân, sfârșit.

— În primul rând, nu mă mai țin picioarele, adăugă unchiul.

— De ce nu încerci puțin? Dă-te jos din pat! Și apoi, o să te car eu doar, ți-am spus.

— Tocmai asta e! O să mă cari peste ziduri și apoi în apa unde nu știu să înot. O să mă duci cu capul pe butuc, asta e, și pe tine la fel. Cine știe, poate că Dumnezeu se pregătește acum să ne înlesnească eliberarea, și tu ai să strici totul cu nebunia în care te încăpățânezi. Întotdeauna e la fel. Revolta fierbe în sângele neamului Mortimer. Amintește-ți de primul rege, Roger, din spița noastră, copilul episcopului și al fiicei regelui Herfast. Bătuse armata regelui Franței sub zidurile castelului său de la Mortemer-en-Bray*¹². Și cu toate acestea l-a jignit atât de tare pe Cuceritor, vărul lui, că pământurile și bunurile i-au fost luate…

Roger Mortimer de Wigmore, așezat pe un scăunel, încrucișă brațele, închise ochii și se lăsă puțin pe spate ca să-și sprijine umerii de zid. Trebuia să suporte în fiecare zi invocarea strămoșilor, să-l asculte pe Roger Mortimer de Chirk povestind pentru a suta oară cum Ralph Bărbosul, fiul întâiului Roger, debarcase în Anglia alături de ducele Wilhelm, cum primise ca fief Wigmore și de ce, de atunci, neamul lor stăpânea peste patru comitate.

Din refectoriu se auzeau urletele cântecelor de beție ale soldaților la sfârșitul mesei.

— Te rog, unchiule, strigă Mortimer cel Tânăr, uită-i o clipă pe strămoși! Nu sunt așa de grăbit ca tine să-i întâlnesc. Da, știu că ne tragem dintr-un rege. Dar sângele regilor nu face doi bani în închisoare. Oare spada lui Herfast al Danemarcei ne va elibera? Unde ne sunt moșiile și la ce ne folosesc veniturile în temniță? Și dacă îmi vei spune din nou numele străbunelor noastre: Hadewige, Melisinda, Matilda cea Zgârcită, Walcheline de Ferrers, Gladousa de Braose, sunt ele singurele femei la care să visez până la ultima suflare?

Mortimer de Chirk rămase o clipă nemișcat, admirându-și mâna umflată, cu unghii mari, crăpate. Apoi spuse:

— Fiecare stă în închisoare cum poate, bătrânii cu trecutul pierdut, tinerii cu viitorul pe care nu-l vor vedea. Tu crezi că toată lumea te iubește și lucrează pentru tine, că episcopul Orleton îți este prieten credincios, că regina însăși se străduiește să te salveze și că imediat vei pleca în Franța, în Aquitania, în Provența, cine știe! Și că de-a lungul drumului clopotele îți vor bate în semn de bun venit. În seara asta, vei vedea, nu va veni nimeni.

Își trecu degetele peste pleoape, cu un gest moale, apoi se răsuci spre perete.

Mortimer cel Tânăr se întoarse la răsuflătoare, strecură o mână printre gratii și o puse, ca moartă, în praf.

„Acum unchiul va moțăi până diseară, gândi el. „Și apoi se va hotărî în ultimul minut. De fapt, nu-mi va fi deloc ușor cu el. Nu se va duce oare totul de râpă din cauza lui? A, iată-l pe Eduard!

Pasărea se oprise la mică distanță de mâna nemișcată și își ștergea ciocul gros de o gheară.

„Dacă-l sugrum, evadarea mea va reuși. Dacă-mi scapă, nici eu nu voi scăpa."

Nu mai era un joc, ci o prinsoare cu destinul. Ca să facă așteptarea mai ușoară, ca să-și păcălească îngrijorarea, prizonierul avea nevoie să-și fabrice profeții și pândea, cu ochi de vânător, corbul uriaș. Dar, pentru că descoperise amenințarea, acesta se depărtă.

Soldații ieșeau din refectoriu, cu fețele strălucitoare. Se împărțeau în grupuri mici, în curte, pentru jocuri, alergări și lupte, căci asta era tradiția în zilele de sărbătoare. Timp de două ore, cu pieptul gol, nădușeau la soare, întrecându-se în forță ca să se pună la pământ sau să arunce cu buzduganul într-un par de lemn.

Se auzi conetabilul strigând:

— Premiul regelui! Cine-l va câștiga? Un șiling*¹³!

Apoi, când ziua începu să se stingă, oamenii se duseră să se spele în cisterne și, mai zgomotoși ca de dimineață, discutară despre victoriile și înfrângerile lor și se întoarseră în refectoriu ca să mai mănânce și să bea. Cine nu se îmbăta în seara zilei acesteia merita disprețul camarazilor! Prizonierul îi auzi cum se năpusteau asupra vinului. În curte se așternea întunericul, întunericul albăstrui al serilor de vară, iar mirosul nămolului, care venea de la scurgerile în fluviu, devenea tot mai pătrunzător.

Dintr-odată, un croncănit furios, răgușit, lung, unul din acele țipete de animal care-i bagă în sperieți pe oameni, sfâșie aerul din fața răsuflătorii.

— Ce s-a întâmplat? întrebă bătrânul lord de Chirk din fundul celulei.

— L-am scăpat, îi răspunse nepotul. În loc să-l prind de gât, l-am prins de aripă.

Păstra în degete câteva pene negre, pe care le admiră cu tristețe în lumina tulbure a asfințitului. De data aceasta, corbul dispăruse și n-avea să se mai întoarcă.

„O prostie copilărească, nu trebuie să-i dau importanță, își spuse Mortimer cel Tânăr. „Se apropie ora. Dar era obsedat de o presimțire rea.

Atenția îi fu abătută de liniștea ciudată care se așternuse de câteva clipe în turn. Nici un zgomot nu mai venea din refectoriu. Vocile bețivilor tăcuseră. Zgomotul farfuriilor și al ulcelelor ciocnite încetase. Nu se mai auzeau decât un lătrat undeva în grădini și strigătul îndepărtat al unui barcagiu pe Tamisa… Complotul lui Alspaye fusese oare descoperit, și tăcerea din fortăreață era urmarea uimirii care însoțește descoperirea marilor trădări?

Cu fruntea lipită de gratiile răsuflătorii, prizonierul își ținea respirația, spiona întunericul și cele mai neînsemnate zgomote. Un arcaș traversă curtea clătinându-se și se duse să verse lângă un zid, apoi se prăbuși la pământ și nu mai mișcă. Mortimer îi distingea silueta nemișcată în iarbă. Primele stele se iveau pe cer. Noaptea avea să fie senină.

Alți doi soldați ieșiră din refectoriu ținându-se de stomac și se duseră să se prăbușească la rădăcina unui copac. Beția asta care punea oamenii la pământ, ca loviți de o bâtă, nu era tocmai obișnuită.

Mortimer de Wigmore își căută pe pipăite cizmele într-un colț al temniței și le încălță. Cum picioarele i se subțiaseră, îi intrară cu ușurință în ele.

— Ce faci, Roger? îl întrebă Mortimer de Chirk.

— Mă pregătesc, unchiule. Se apropie clipa. Prietenul nostru Alspaye se pare că a făcut cum trebuie lucrurile. Ai zice că totul în turn e mort.

— E adevărat că nu ni s-a adus a doua masă, observă bătrânul lord cu o notă de îngrijorare.

Roger Mortimer își băgă cămașa în pantaloni și-și încheie centura în jurul tunicii de război. Hainele îi erau uzate, jerpelite, căci schimburi noi îi fuseseră refuzate de optsprezece luni, și stătea în ținută de război, așa cum era când îi scoseseră armura ruptă, cu apărătoarea bărbiei care-i sfâșiase buza de jos.

— Dacă reușești, rămân singur, și toată răzbunarea lor se va revărsa asupra mea, mai spuse lordul Chirk.

În încăpățânarea zadarnică a bătrânului care încerca să-și împiedice nepotul să evadeze era o mare doză de egoism.

— Ascultă, unchiule, uite-i că vin! De data asta, ridică-te!

Pe dalele de piatră se auziră răsunând pași care se apropiau de ușă. O voce strigă:

— Milord!

— Tu ești, Alspaye?

— Da, milord, dar n-am cheie. Temnicerul, beat cum e, a pierdut legătura. Și acum, în starea în care este, nu se poate scoate nimic de la el. Am căutat peste tot.

De pe scândura pe care zăcea lordul de Chirk se arătă un rânjet scurt.

De dezamăgire, Mortimer cel Tânăr scăpă o înjurătură. Alspaye mințea oare, se speriase în ultima clipă? Și totuși, în cazul acesta, de ce mai venise? Sau era absurdul hazardului, acel hazard pe care prizonierul încercase să și-l imagineze toată ziua și care lua acum această formă?

— Totul este pregătit, milord, vă asigur, continuă Alspaye. Praful episcopului, care a fost amestecat în vin, a făcut minuni. Oamenii erau deja foarte beți și n-au observat nimic. Au căzut cu toții lați, ca morți. Frânghiile sunt pregătite, barca vă așteaptă. Dar nu

Ați ajuns la sfârșitul acestei previzualizări. Înscrieți-vă pentru a citi mai multe!
Pagina 1 din 1

Recenzii

Ce părere au oamenii despre Regii blestemați 5. Lupoaica Franței

0
0 evaluări / 0 Recenzii
Ce părere aveți?
Evaluare: 0 din 5 stele

Recenziile cititorilor