Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Introducere în Business Intelligence

Introducere în Business Intelligence

Citiți previzualizarea

Introducere în Business Intelligence

Lungime:
251 pagini
3 ore
Lansat:
4 iul. 2021
ISBN:
9786060335184
Format:
Carte

Descriere

Colecția ȘTIINȚA INFORMAȚIEI

”Introducere în Business Intelligence” oferă cititorilor informații cuprinzătoare despre business intelligence, explorând toate aspectele importante ale inteligenței de afaceri în scenariul actual. Subiectele tratate se referă la abordările de bază ale business intelligence. Cartea își propune să servească drept ghid de resurse și o introducere pentru începători în studiul disciplinei.
Business intelligence se concentrează pe eficientizarea organizațiilor. Pentru organizațiile care maximizează profitul, aceasta înseamnă utilizarea Business Intelligence pentru a obține profitabilitate continuă. Pentru organizațiile non-profit și guvernamentale, prin Business Intelligence se servesc în mod eficient și efectiv beneficiarii sau constituenții lor.
Inteligența operațională are o serie de aspecte care au fost elucidate în ultimul capitol. Componentele discutate în această secțiune sunt de o mare importanță pentru a lărgi cunoștințele existente despre inteligența operațională la nivelul întregii organizații, permițând factorilor de decizie să evalueze atât eficacitatea strategică, cât și cea operațională.

CUPRINS:

1 Introducere
- 1.1 Business Intelligence
- 1.2 Sisteme de Business Intelligence
- 1.3 Business Intelligence și sistemele de Business Intelligence
2 Înțelegerea strategiei
- Ce este strategia?
- Management strategic
- Formularea strategiei
- Abordarea cadrului general și strategia
3 Câte un cadru pe rând
- Cum văd factorii de decizie lumea?
- Captarea cadrului de referință al factorului de decizie
- Abordări pentru construirea sistemelor de business intelligence
- Abordarea cadrului general pentru a construi un sistem BI
- Abordarea cadrului general și compatibilitatea acesteia cu alte abordări
- Concluzie
4 Etapa de încadrare
- Înțelegerea cadrului de referință
- Cadrul de referință și sistemele BI
- Tablouri de bord cu rol de cadre de referință
- Tablouri de bord și arhitectura BI
- Concluzie
- 4.1 Clarificarea strategiei
- 4.2 Schițarea strategiei
- 4.3 Testarea hărții legăturilor cauzale
- 4.4 Crearea și diseminarea tabelei de punctaj
- 4.5 Distilarea tabelei de punctaj al bugetelor pentru KPI
- 4.6 Documentarea surselor de datelor pentru cadre
- 4.7 Arhitectura de extragere a datelor pentru cadru
- 4.8 Model de date pentru magazinul de date
- 4.9 Arhitectura cadrelor
- 4.10 Carta proiectului
5 Prototipul cadrului și producția
- 5.1 Crearea prototipului tabloului de bord
- 5.2 Evaluarea prototipului tabloului de bord
- 5.3 Alte activități pentru prototipul cadrului
- 5.4 Producția
6 Inteligența operațională
- 6.1 Business Intelligence în timp real
- 6.2 Inteligența operațională
- 6.3 Monitorizarea activității de afaceri
- 6.4 Managementul proceselor de afaceri
Despre autor
- Nicolae Sfetcu
Editura
- MultiMedia Publishing

Lansat:
4 iul. 2021
ISBN:
9786060335184
Format:
Carte

Despre autor

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.


Legat de Introducere în Business Intelligence

Citiți mai multe de la Nicolae Sfetcu

Cărți conex

Previzualizare carte

Introducere în Business Intelligence - Nicolae Sfetcu

Introducere în Business Intelligence

Nicolae Sfetcu

Publicat de MultiMedia Publishing

Colecția ȘTIINȚA INFORMAȚIEI

Copyright © 2021 Nicolae Sfetcu

Publicat de MultiMedia Publishing, www.telework.ro/ro/editura

ISBN: 978-606-033-518-4

Subsecțiunea 1.1 și secțiunea 6 includ texte traduse și adaptate din Drew Bentley, Business Intelligence and Analytics. © 2017 Library Press, sub licență CC BY-SA 4.0. Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu, Textele respective sunt sub licență CC BY-SA 4.0.

Celelalte secțiuni includ texte traduse și adaptate din Wikibooks sub licență CC BY-SA 3.0. Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu. Textele respective sunt sub licență CC BY-SA 3.0.

DECLINARE DE RESPONSABILITATE

Având în vedere posibilitatea existenței erorii umane sau modificării conceptelor științifice, nici autorul, nici editorul și nicio altă parte implicată în pregătirea sau publicarea lucrării curente nu pot garanta în totalitate că toate aspectele sunt corecte, complete sau actuale, și își declină orice responsabilitate pentru orice eroare ori omisiune sau pentru rezultatele obținute din folosirea informațiilor conținute de această lucrare.

Cu excepția cazurilor specificate în această carte, nici autorul sau editorul, nici alți autori, contribuabili sau alți reprezentanți nu vor fi răspunzători pentru daunele rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestei cărți. Aceasta este o declinare cuprinzătoare a răspunderii care se aplică tuturor daunelor de orice fel, incluzând (fără limitare) compensatorii; daune directe, indirecte sau consecvente, inclusiv pentru terțe părți.

Înțelegeți că această carte nu intenționează să înlocuiască consultarea cu un profesionist educațional, juridic sau financiar licențiat. Înainte de a o utiliza în orice mod, vă recomandăm să consultați un profesionist licențiat pentru a vă asigura că faceți ceea ce este mai bine pentru dvs.

Această carte oferă conținut referitor la subiecte educaționale. Utilizarea ei implică acceptarea acestei declinări de responsabilitate.

1 Introducere

Strategia și planificarea care sunt încorporate în orice afacere sunt cunoscute sub numele de business intelligence. Poate include, de asemenea, produse, tehnologii și analize și prezentări de informații comerciale.

1.1 Business Intelligence

Business intelligence (BI) poate fi descris ca „un set de tehnici și instrumente pentru achiziționarea și transformarea datelor brute în informații semnificative și utile în scopuri de analiză a afacerii". Tehnologiile BI sunt capabile să gestioneze cantități mari de date structurate și, uneori, nestructurate, pentru a ajuta la identificarea, dezvoltarea și crearea de noi oportunități strategice de afaceri. Scopul BI este de a permite interpretarea ușoară a acestor volume mari de date. Identificarea de noi oportunități și implementarea unei strategii eficiente bazate pe informații pot oferi companiilor un avantaj competitiv pe piață și stabilitate pe termen lung.

Tehnologiile BI oferă viziuni istorice, actuale și predictive ale operațiunilor comerciale. Funcțiile comune ale tehnologiilor de business intelligence sunt raportarea, procesarea analitică online, analiza, extragerea datelor, extragerea proceselor, procesarea complexă a evenimentelor, gestionarea performanței afacerii, analiza comparativă, extragerea textelor, analitica predictivă și analitica prescriptivă.

BI poate fi utilizat pentru a sprijini o gamă largă de decizii de afaceri, de la operaționale la strategice. Deciziile operaționale de bază includ poziționarea produsului sau stabilirea prețurilor. Deciziile strategice de afaceri includ priorități, obiective și direcții la cel mai larg nivel. În toate cazurile, BI este cel mai eficient atunci când combină date derivate de pe piața în care operează o companie (date externe) cu date provenite din surse interne ale companiei, cum ar fi date financiare și operaționale (date interne). Atunci când sunt combinate, datele externe și interne pot oferi o imagine mai completă care, de fapt, creează o „inteligență" care nu poate fi derivată de niciun set singular de date. Printre nenumăratele utilizări, instrumentele BI permit organizațiilor să obțină o perspectivă asupra noilor piețe, să evalueze cererea și adecvarea produselor și serviciilor pentru diferite segmente de piață și să evalueze impactul eforturilor de marketing.

Componente

Business intelligence este alcătuit dintr-un număr tot mai mare de componente, inclusiv:

Agregare și alocare multidimensională

Denormalizare, etichetare și standardizare

Raportare în timp real cu alertă analitică

O metodă de interfață cu surse de date nestructurate

Consolidarea grupului, bugetarea și prognozele continue

Inferență statistică și simulare probabilistică

Optimizarea indicatorilor cheie de performanță

Controlul versiunilor și gestionarea proceselor

Gestionarea articolelor deschise

Istorie

Cea mai timpurie utilizare cunoscută a termenului „Business Intelligence" este la Richard Millar Devens din „Cyclopedia of Commercial and Business Anecdotes din 1865. Devens a folosit termenul pentru a descrie modul în care bancherul, Sir Henry Furnese, a câștigat profit primind informații și acționând conform lor în mediul său, înaintea concurenților săi. „În toată Olanda, Flandra, Franța și Germania, el a menținut un tren complet și perfect de business intelligence. Știrile despre numeroasele bătălii purtate au fost astfel primite mai întâi de el, iar căderea lui Namur s-a adăugat profiturilor sale, datorită primirii timpurii a acesteia. (Devens, (1865), p. 210). Abilitatea de a colecta și de a reacționa în consecință pe baza informațiilor recuperate, o abilitate în care Furnese a excelat, este astăzi încă în centrul BI.

Într-un articol din 1958, cercetătorul IBM Hans Peter Luhn a folosit termenul de „Business Intelligence. El a folosit definiția dicționarului Webster despre inteligență: „abilitatea de a înțelege relațiile dintre faptele prezentate în așa fel încât să ghideze acțiunea către un scop dorit.

Business intelligence, așa cum se înțelege astăzi, se spune că a evoluat din sistemele de sprijin pentru decizie (DSS) care au început în anii 1960 și s-au dezvoltat pe parcursul mijlocului anilor 1980. DSS își are originea în modelele asistate de computer create pentru a ajuta la luarea deciziilor și planificare. Pornind de la DSS, depozitele de date, sistemele de informații executive, OLAP și business intelligence au început să se concentreze la începutul anilor 80.

În 1989, Howard Dresner (mai târziu analist Gartner) a propus „business intelligence ca termen general pentru a descrie „concepte și metode de îmbunătățire a luării deciziilor în afaceri prin utilizarea sistemelor de suport bazate pe fapte. Abia la sfârșitul anilor '90 această utilizare a fost răspândită.

Depozitarea datelor (data warehouse)

Adesea aplicațiile BI folosesc date colectate dintr-un depozit de date (data warehouse, DW) sau dintr-un magazin de date (data mart), iar conceptele de BI și DW se combină uneori ca „BI / DW sau ca „BIDW. Un depozit de date conține o copie a datelor analitice care facilitează sprijinul decizional. Cu toate acestea, nu toate depozitele de date servesc pentru business intelligence și există aplicații de business intelligence care nu necesită un depozit de date.

Pentru a face distincția între conceptele de business intelligence și depozitele de date, Forrester Research definește business intelligence în unul din două moduri:

Folosind o definiție largă: „Business Intelligence este un set de metodologii, procese, arhitecturi și tehnologii care transformă datele brute în informații semnificative și utile utilizate pentru a permite o perspectivă strategică, tactică și operațională mai eficientă și luarea deciziilor. Conform acestei definiții, business intelligence include, de asemenea, tehnologii precum integrarea datelor, calitatea datelor, stocarea datelor, gestionarea datelor master, analitica textului și a conținutului și multe altele pe care piața le transformă uneori în segmentul „Managementul informației. Prin urmare, Forrester se referă la pregătirea datelor și utilizarea datelor ca la două segmente separate, dar strâns legate ale stivei arhitecturale business-intelligence.

Forrester definește piața de business intelligence mai restrânsă ca „... referindu-se doar la straturile superioare ale stivei arhitecturale BI, cum ar fi raportarea, analiza și tablourile de bord."

Comparație cu inteligența competitivă (competitive intelligence)

Deși termenul de inteligență de afaceri (business intelligence) este uneori un sinonim pentru inteligență competitivă (competitive intelligence) (deoarece ambele susțin luarea deciziilor), BI folosește tehnologii, procese și aplicații pentru a analiza în cea mai mare parte date structurate interne și procese de afaceri, în timp ce inteligența competitivă colectează, analizează și diseminează informații cu focalizare asupra concurenților companiei. Dacă este înțeleasă mai larg, business intelligence poate include subsetul de inteligența competitivă.

Comparație cu analitica de afaceri (business analytics)

Inteligența de afaceri și analitica de afaceri sunt uneori folosite interschimbabil, dar există definiții alternative. O definiție contrastează cele două, afirmând că termenul de inteligență de afaceri se referă la colectarea datelor de afaceri pentru a găsi informații în primul rând prin adresarea de întrebări, raportare și procese analitice online. Analitica afacerilor, pe de altă parte, folosește instrumente statistice și cantitative pentru modelarea explicativă și predictivă.

Într-o definiție alternativă, Thomas Davenport, profesor de tehnologie și management al informației la Babson College susține că business intelligence ar trebui să fie împărțit în interogări, raportări, procesare analitică online (online analytical processing, OLAP), un instrument de „alerte" și analitici de afaceri. În această definiție, analitica de afaceri este subsetul BI care se concentrează pe statistici, predicție și optimizare, mai degrabă decât funcționalitatea raportării.

Aplicații într-o întreprindere

Business intelligence poate fi aplicat la următoarele scopuri de afaceri, pentru a crește valoarea afacerii.

Măsurare - program care creează o ierarhie de indicatori de performanță și benchmarking care îi informează pe liderii de afaceri despre progresele realizate spre obiectivele de afaceri (managementul proceselor de afaceri).

Analitica - program care construiește procese cantitative pentru ca o afacere să ajungă la decizii optime și să realizeze descoperirea cunoștințelor de afaceri. Implică frecvent: extragerea datelor, extragerea proceselor, analiza statistică, analitica predictivă, modelarea predictivă, modelarea proceselor de afaceri, linia de date, procesarea complexă a evenimentelor și analitica prescriptivă.

Raportarea / raportarea întreprinderii - program care construiește infrastructura pentru raportarea strategică pentru a servi managementului strategic al unei afaceri, nu raportarea operațională. Implică frecvent vizualizarea datelor, sistemul informațional executiv și OLAP.

Platforma de colaborare / colaborarea - program care face ca diferite zone (atât în ​​interiorul,

Ați ajuns la sfârșitul acestei previzualizări. Înscrieți-vă pentru a citi mai multe!
Pagina 1 din 1

Recenzii

Ce părere au oamenii despre Introducere în Business Intelligence

0
0 evaluări / 0 Recenzii
Ce părere aveți?
Evaluare: 0 din 5 stele

Recenziile cititorilor