Bucurați-vă de milioane de cărți electronice, cărți audio, reviste și multe altele cu o perioadă de probă gratuită

Doar $11.99/lună după perioada de probă. Anulați oricând.

Dicţionar românesc integral: Words R Us Bilingual Dictionaries, #97
Dicţionar românesc integral: Words R Us Bilingual Dictionaries, #97
Dicţionar românesc integral: Words R Us Bilingual Dictionaries, #97
Cărți electronice5.066 pagini59 ore

Dicţionar românesc integral: Words R Us Bilingual Dictionaries, #97

Evaluare: 0 din 5 stele

()

Citiți previzualizarea

Informații despre cartea electronică

Acest dicționar conține 83.500 de termeni în limba română cu definiții și părți de vorbire. Este extras din sistemul nostru Words R Us care se bazează pe Wordnet-ul Princeton și Wordnet-ul românesc. Fișierele sursă pentru ambele sisteme sunt eliberate sub o licență publică generală.

Acest dicționar este publicat atât în ​​format digital, cât și în format hârtie. Datorită dimensiunii lor, edițiile de hârtie sunt publicate în mai multe volume. Consultați site-ul nostru pentru disponibilitate.

 

*****************

 

This dictionary contains 83,500 terms in Romanian with definitions and parts of speech.    It is extracted from our Words R Us system which is based on Princeton's Wordnet and the Romanian Wordnet.  The source files for both of these systems are released under a General Public License.

This dictionary is published in both digital and paper formats. Because of their size, the paper editions are published in multiple volumes.  See our website for availability. Bilingual editions are also available.

LimbăRomână
Data lansării22 mai 2022
ISBN9798201778224
Dicţionar românesc integral: Words R Us Bilingual Dictionaries, #97
Citiți previzualizarea
Autor

John C. Rigdon

John Rigdon has authored a number of books on the American Civil War and is the manager of the web site, Research OnLine, (www.researchonline.net) the premier site for researching Civil War ancestors in the Civil War. His titles include the Historical Sketch and Roster Volumes (1100 plus titles) and a dozen volumes in the "We Fought" series focusing on particular battles and commanders. Additionally John works in translation of materials in several languages and maintains the website, www.wordsrus.info. John resides in the foothills of the Appalachians outside Cartersville, GA. where he enjoys gardening and aquaponics. You may reach him at jrigdon@researchonline.net.

Legat de Dicţionar românesc integral

Titluri în această serie (6)

Vedeți mai mult

Cărți electronice asociate

Recenzii pentru Dicţionar românesc integral

Evaluare: 0 din 5 stele
0 evaluări

0 evaluări0 recenzii

Ce părere aveți?

Apăsați pentru evaluare

Recenzia trebuie să aibă cel puțin 10 cuvinte

  Previzualizare carte

  Dicţionar românesc integral - John C. Rigdon

  John C. Rigdon

  Editor

  Dictionar Roman

  1st Printing, May 2022 1/0/0/0/KN

  Paperback ISBN:

  Publicat de

  Eastern Digital Resources

  31 Bramblewood Dr. SW

  Cartersville, GA USA

  www.wordsrus.info

  Editor@wordsrus.us

  Drepturi de autor

  Acest dicționar este adaptat după Wordnet-ul românesc. Fișierele sursă sunt disponibile sub licența MIT Software la

  https://github.com/dumitrescustefan/RoWordNet

  Actualizările și software-ul folosit pentru a crea acest dicționar sunt protejate prin drepturi de autor de către Eastern Digital Resources, 2022. Toate drepturile rezervate.

  Licență MIT

  Copyright (c) 2020 Stefan Daniel Dumitrescu

  Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie

  a acestui software și a fișierelor de documentație asociate („Software-ul"), pentru a trata

  în Software fără restricții, incluzând fără limitare drepturile pentru a utiliza, copia, modifica, îmbina, publica, distribui, sublicență și/sau vinde copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este Software-ul pus la dispoziție pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

  Notificarea privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copii sau porțiuni substanțiale ale Software-ului.

  SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA ESTE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU

  IMPLICIT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITAȚI LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADEPTARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIO CAZ AUTORII SAU DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTELE RĂSPUNDEREA, FIEA ÎNTR-O ACȚIUNE DE CONTRACTUL, DELICIT SAU ALTRE, DECORIND DIN, ÎN FĂRĂ SAU ÎN CONEXIUNE CU SOFTWARE-UL SAU UTILIZAREA SAU ALTE TRATĂȚII DIN SOFTWARE.

  Copyright

  This dictionary is adapted from the Romanian Wordnet.  The source files are available under the MIT Software license at

  https://github.com/dumitrescustefan/RoWordNet

  The updates and software used to create this dictionary are Copyrighted by Eastern Digital Resources, 2022.  All rights reserved.

  MIT License

  Copyright (c) 2020 Stefan Daniel Dumitrescu

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy

  of this software and associated documentation files (the Software), to deal

  in the Software without restriction, including without limitation the rights

  to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

  copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is

  furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all

  copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

  IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

  AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

  SOFTWARE.

  Introducere

  Acest dicționar conține 83.500 de termeni în limba română cu definiții și părți de vorbire. Este extras din sistemul nostru Words R Us care se bazează pe Wordnet-ul Princeton și Wordnet-ul românesc. Fișierele sursă pentru ambele sisteme sunt eliberate sub o licență publică generală.

  Acest dicționar este publicat atât în ​​format digital, cât și în format hârtie. Datorită dimensiunii lor, edițiile de hârtie sunt publicate în mai multe volume. Consultați site-ul nostru pentru disponibilitate – www.wordsrus.info/ron. Sunt disponibile și ediții bilingve.

  Fiecare termen din acest dicționar este codificat pentru a indica domeniul cuvântului (utilizare) folosind următoarele coduri:

  (0) toate grupurile de adjective

  (1) adjective relaționale (pertainime)

  (2) toate adverbele

  (3) unic începător pentru substantive

  (4) substantive care denotă acte sau acțiuni

  (5) substantive care denotă animale

  (6) substantive care denotă obiecte create de om

  (7) substantive care denotă atribute ale oamenilor și ale obiectelor

  (8) substantive care denotă părți ale corpului

  (9) substantive care denotă procese și conținuturi cognitive

  (10) substantive care denotă procese și conținuturi comunicative

  (11) substantive care denotă evenimente naturale

  (12) substantive care denotă sentimente și emoții

  (13) substantive care desemnează alimente și băuturi

  (14) substantive care denotă grupări de oameni sau obiecte

  (15) substantive care denotă poziția spațială

  (16) substantive care denotă scopuri

  (17) substantive care denotă obiecte naturale (nu făcute de om)

  (18) substantive care denotă oameni

  (19) substantive care denotă fenomene naturale

  (20) substantive care denotă plante

  (21) substantive care denotă posesia și transferul posesiei

  (22) substantive care denotă procese naturale

  (23) substantive care denotă cantități și unități de măsură

  (24) substantive care denotă relații între oameni sau lucruri sau idei

  (25) substantive care denotă forme bidimensionale și tridimensionale

  (26) substantive care denotă stări stabile de lucruri

  (27) substantive care denotă substanțe

  (28) substantive care denotă timp și relații temporale

  (29) verbe de îngrijire, îmbrăcare și îngrijire corporală

  (30) verbe de mărime, schimbare de temperatură, intensificare etc.

  (31) verbe de a gândi, a judeca, a analiza, a se îndoi

  (32) verbe de a spune, a cere, a ordona, a cânta

  (33) verbe de luptă, activități atletice

  (34) verbe de a mânca și a bea

  (35) verbe de a atinge, a lovi, a lega, a săpat

  (36) verbe de cusut, coacere, pictură, executare

  (37) verbe de simțire

  (38) verbe de mers, zbor, înot

  (39) verbe de a vedea, auzi, simți

  (40) verbe de a cumpăra, vinde, deține

  (41) verbe ale activităților și evenimentelor politice și sociale

  (42) verbe de a fi, a avea, relații spațiale

  (43) verbe de ploaie, ninsoare, dezgheț, tunet

  (44) adjective participiale

  (n) – substantiv

  (v) - verb

  (a) – adjectiv

  (r) - adverb

  Introduction

  This dictionary contains 83,500 terms in Romanian with definitions and parts of speech.    It is extracted from our Words R Us system which is based on Princeton’s Wordnet and the Romanian Wordnet.  The source files for both of these systems are released under a General Public License.

  This dictionary is published in both digital and paper formats. Because of their size, the paper editions are published in multiple volumes.  See our website for availability – www.wordsrus.info/ron. Bilingual editions are also available.

  Each term in this dictionary is  encoded to indicate the word domain (usage) using the following codes:

  (0) all adjective clusters

  (1) relational adjectives (pertainyms)

  (2) all adverbs

  (3) unique beginner for nouns

  (4) nouns denoting acts or actions

  (5) nouns denoting animals

  (6) nouns denoting man-made objects

  (7) nouns denoting attributes of people and objects

  (8) nouns denoting body parts

  (9) nouns denoting cognitive processes and contents

  (10) nouns denoting communicative processes and contents

  (11) nouns denoting natural events

  (12) nouns denoting feelings and emotions

  (13) nouns denoting foods and drinks

  (14) nouns denoting groupings of people or objects

  (15) nouns denoting spatial position

  (16) nouns denoting goals

  (17) nouns denoting natural objects (not man-made)

  (18) nouns denoting people

  (19) nouns denoting natural phenomena

  (20) nouns denoting plants

  (21) nouns denoting possession and transfer of possession

  (22) nouns denoting natural processes

  (23) nouns denoting quantities and units of measure

  (24) nouns denoting relations between people or things or ideas

  (25) nouns denoting two and three dimensional shapes

  (26) nouns denoting stable states of affairs

  (27) nouns denoting substances

  (28) nouns denoting time and temporal relations

  (29) verbs of grooming, dressing and bodily care

  (30) verbs of size, temperature change, intensifying, etc.

  (31) verbs of thinking, judging, analyzing, doubting

  (32) verbs of telling, asking, ordering, singing

  (33) verbs of fighting, athletic activities

  (34) verbs of eating and drinking

  (35) verbs of touching, hitting, tying, digging

  (36) verbs of sewing, baking, painting, performing

  (37) verbs of feeling

  (38) verbs of walking, flying, swimming

  (39) verbs of seeing, hearing, feeling

  (40) verbs of buying, selling, owning

  (41) verbs of political and social activities and events

  (42) verbs of being, having, spatial relations

  (43) verbs of raining, snowing, thawing, thundering

  (44) participial adjectives

  (n) – noun

  (v) -  verb

  (a) – adjective

  (r) - adverb

  Numerele

  0 (n) {23} - Număr care, ȋn numărătoare, reprezintă o cantitate vidă și care se indică prin cifra 0

  4 (n) {23} - Numărul care, ȋn numărătoare, are locul ȋntre trei și cinci și care se indică prin cifrele 4 și IV.

  5 (n) {23} - Număr care are ȋn numerotare locul ȋntre patru și șase și care se indică prin cifra 5 (sau V)

  6 (a) {0} - Cantitate care consistă ȋn șase unități

  7 (n) {18} - Agent secret englez, protagonistul unei serii de romane și filme

  8 (n) {23} - Numărul care ȋn numărătoare are locul ȋntre șapte și nouă.

  10 (n) {23} - Număr care are ȋn numărătoare locul ȋntre nouă și unsprezece și care se indică prin cifra 10 sau X.

  11 (n) {23} - Număr care are ȋn numărătoare locul ȋntre 10 și 12

  12 (n) {23} - Număr avênd ȋn numărătoare locul ȋntre unsprezece și treisprezece.

  13 (n) {23} - Număr care are ȋn numărătoare locul dintre doisprezece și paisprezece și care se indică prin cifra 13 sau XIII.

  14 (n) {23} - Număr care ocupă ȋn numărătoare locul dintre treisprezece și cincisprezece și se indică prin cifra 14 sau XIV.

  15 (n) {23} - Număr care ocupă ȋn numărătoare locul ȋntre paisprezece și șaisprezece

  16 (n) {23} - Număr care, ȋn numărătoare, are loc ȋntre cincisprezece și șaptesprezece și care se indică prin cifra 16 sau XVI.

  17 (n) {23} - Număr avênd ȋn numărătoare locul dintre șaisprezece și optsprezece

  18 (n) {23} - Număr care are ȋn numărătoare locul ȋntre șaptesprezece și nouăsprezece.

  19 (n) {23} - Numărul care ȋn numărătoare are locul ȋntre optsprezece și douăzeci

  20 (n) {23} - Număr avênd ȋn numărătoare locul ȋntre nouăsprezece și douăzeci și unu.

  21 (n) {23} - numeralul cardinal care reprezintă suma dintre douăzeci și unu

  21 (n) {4} - Joc de noroc cu cărți, practicat ȋn cazinouri

  22 (n) {23} - Numeral cardinal egal cu 21 + 1

  24 (n) {23} - numeralul cardinal care reprezintă suma dintre douăzeci și trei și unu

  25 (n) {23} - numeralul cardinal care este rezultatul adunării lui douăzeci și patru cu unu

  26 (n) {23} - Numeral cardinal egal cu 25 + 1

  27 (n) {23} - Numeral cardinal, egal cu 26 + 1

  28 (n) {23} - Numeral cardinal egal cu 27 + 1

  29 (n) {23} - Numeral cardinal egal cu 28 + 1

  30 (n) {23} - Număr care are ȋn numărătoare locul dintre douăzeci și nouă și treizeci și unu și care se indică prin cifra 30 sau XXX.

  32 (a) {0} - cu doi mai mult decȋt 30

  40 (n) {23} - Număr care, ȋn numărătoare, are locul ȋntre treizeci și nouă și patruzeci și unu

  50 (n) {23} - Număr care are ȋn numărătoare locul ȋntre patruzeci și nouă și cincizeci și unu.

  54 (a) {0} - care este cu patru mai mare decêt 50

  60 (n) {23} - Număr avênd ȋn numărătoare locul ȋntre cincizeci și nouă și șaizeci și unu și care se indică prin cifra 60 sau LX.

  63 (a) {0} - care este cu trei mai mare decêt 60

  69 (n) {4} - Sex oral practicat simultan de cei doi parteneri

  70 (n) {23} - Număr avênd ȋn numărătoare locul ȋntre șaizeci și nouă și șaptezeci și unu

  73 (a) {0} - cu trei mai mult decêt 70

  76 (a) {0} - care este cu șase mai mare decêt 70

  90 (n) {23} - Număr care are ȋn numărătoare locul ȋntre optzeci și nouă și nouăzeci și unu

  100 (a) {0} - Numărul care ȋn numărătoare are locul ȋntre nouăzeci și nouă și o sută unu și care se indică prin cifra 100 sau C.

  100 (n) {23} - Numărul care ȋn numărătoare are locul ȋntre nouăzeci și nouă și o sută unu și care se indică prin cifra 100 sau C.

  101 (a) {0} - care este mai mare decêt o sută cu o unitate

  500 (n) {23} - Cardinal egal cu cinci ȋnmulțit cu o sută

  1000 (a) {0} - Cantitate care constă ȋntr-o mie de unități

  44779 (n) {28} - sărbătoare a creștinismului care comemorează Schimbarea la Față a lui Isus Hristos

  100000 (n) {23} - numeral cardinal egal cu zece la puterea a cincea

  1000000 (n) {23} - Număr egal cu o mie de mii, reprezentat prin cifra 1 urmată de șase zerouri

  11Septembrie (n) {28} - ziua din 2001 ȋn care cêțiva sinucigași arabi au deturnat avioane ale Statelor Unite ale Americii pe care le-au folosit drept bombă

  14iulie (n) {28} - Sărbătoare legală ȋn Franța, cênd se comemorează căderea Bastiliei

  15minute (n) {28} - un sfert dintr-o oră

  17Septembrie (n) {28} - Sărbătoare ȋn SUA

  1aprilie (n) {28} - ȋntêi aprilie, zi ȋn care se fac farse.

  1ianuarie (n) {28} - zi sfêntă ȋn calendarul romano-catolic

  1Mai (n) {28} - ziua internațională a muncii

  1Petru (n) {10} - Prima carte din Noul Testament atribuită lui Petru

  20ianuarie (n) {28} - ziua ȋn care președintele S.U.A. depune jurămêntul și ȋși ȋncepe activitatea

  21iunie (n) {28} - ziua din vară cênd Soarele se află la cea mai mare ȋnălțime față de ecuator

  24/7 (n) {28} - durată de funcționare de 24 de ore pe zi timp de 7 zile pe săptămênă

  24deore (n) {28} - interval de timp de 24 de ore, corespunzător unei rotații a pămêntului ȋn jurul axei sale

  2Esdras (n) {10} - Carte apocrifă de revelații angelice

  31Decembrie (n) {28} - ultima zi a anului

  4x4 (n) {6} - Tracțiune pe toate cele patru roți ale unei mașini

  50dolari (n) {21} - Bancnotă americană ȋn valoare de 50 de dolari

  5dolari (n) {21} - Bancnotă americană de cinci dolari

  5Noiembrie (n) {28} - Aniversarea descoperirii 'Gunpowder Plot'

  8mai1945 (n) {28} - Ziua victoriei Aliaților ȋn cel de-al Doilea Război Mondial

  ~ A ~

  A (n) {23} - unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric

  A.I.Soljenițȋn (n) {18} - Scriitor sovietic și dizident politic (1918-2008)

  a|-și| efectua (v) {42} - A face, a realiza, a ȋnfăptui; a ȋndeplini, a executa

  a|-și| executa (v) {42} - A face, a realiza, a ȋnfăptui; a ȋndeplini, a executa

  a|-și| face (v) {42} - A face, a realiza, a ȋnfăptui; a ȋndeplini, a executa

  a|-și| ȋndeplini (v) {42} - A face, a realiza, a ȋnfăptui; a ȋndeplini, a executa

  Aaron (n) {18} - (Vechiul Testament) Fratele mai mare al lui Moise; lui Aaron și urmașilor săi le-a fost ȋncredințată preoția ȋn Iudeea

  AaronBurr (n) {18} - politician american (1756-1836) Vicepreședinte ȋn timpul lui Jefferson, care l-a rănit mortal pe rivalul său politic Alexander Hamilton ȋntr-un duel

  AB4 (n) {8} - Grupă de sênge a cărei hemoglobină conține antigene de tip A și B

  aba (n) {6} - ȋmbrăcăminte lungă, fără mêneci, purtată de arabi

  abac (n) {6} - Instrument de calculat alcătuit dintr-un cadru cu vergele pe care se pot deplasa bile (colorate)

  abaca (n) {20} - cênepă de Manilla

  abacă (n) {6} - (Arhit.) Placă subțire (pătrată) care constituie partea superioară a capitelului unei coloane și face legătura cu arhitrava.

  Abadan (n) {15} - Oraș port din sudvestul Iranului

  abajur (n) {6} - Dispozitiv de metal, de sticlă, de hêrtie etc. care ferește ochii de lumina unei lămpi sau ȋndreaptă razele ȋntr-o anumită direcție.

  abamper (n) {23} - unitate de măsură a intensității curentului electric egal cu 10 amperi

  abandon (n) {7} - calitatea a ceea ce nu are frêne sau control.

  abandon (n) {4} - Părăsire ȋmpotriva regulilor morale și obligațiilor materiale a copiilor, a familiei etc.

  abandon (n) {4} - părăsire a unui bun sau renunțare la un drept

  abandona (v) {31} - A părăsi pe cineva, lăsêndu-l fără sprijin sau ajutor

  abandona (v) {40} - A arunca un obiect nefolositor sau fără valoare, renunțênd la el.

  abandona (v) {31} - A nu mai insista, a nu mai susține

  abandona (v) {40} - A se recunoaște ȋnvins (renunțênd la luptă)

  abandona (v) {41} - A se lăsa de ceva, a ȋntrerupe, a ȋnceta de a mai face ceva

  abandona (v) {31} - a ȋnceta ȋntrerupe, a ȋnceta să mai facă sau să mai creadă ȋn ceva considerat nesusținut, depășit ori ȋnvechit

  abandona (v) {30} - A părăsi pe cineva (lăsêndu-l fără sprijin sau ajutor)

  abandonare (n) {4} - Părăsire ȋmpotriva regulilor morale și obligațiilor materiale a copiilor, a familiei etc.

  abandonare (n) {4} - Acțiunea de a abandona

  abanos (n) {20} - Arbore exotic cu lemnul dur de culoare neagră, din care se face mobilă de lux.

  abanos (n) {20} - Lemnul din specii de copaci exotici, greu, tare, foarte durabil, de culoare neagră, folosit pentru fabricarea unor mobile de lux, a instrumentelor muzicale de suflat etc.

  abate (n) {18} - Titlu dat superiorului unei abații

  abate (v) {38} - A (se) ȋndepărta (de la o direcție apucată, (figurativ) de la o normă fixată, de la o linie de conduită etc.).

  abate (v) {38} - A se abate de la o direcție dată, a schimba cursul, direcția.

  abate [se] (v) {42} - A călca, a nesocoti, a nu respecta un angajament, o lege, o convenție, o dispoziție

  abate [se] (v) {41} - a merge ȋntr-o vizită neprotocolară ȋn mod spontan

  abate [se] (v) {42} - a nu fi pe aceeași linie cu

  abate [se] (v) {38} - A (se) ȋndepărta (de la o direcție apucată, (figurativ) de la o normă fixată, de la o linie de conduită etc.)

  abate [se] (v) {42} - A se abate de la o direcție dată

  abate [se] (v) {38} - A pierde drumul, a greși direcția

  abate |se| (v) {38} - A se ȋndepărta, a se abate de la o direcție dată.

  abate |se| (v) {32} - a se ȋndepărta de la subiect

  abatere (n) {11} - Abatere de la direcția dată sau normală.

  abatere (n) {7} - Eroarea unei busole plasată ȋntr-un cêmp electromagnetic

  abatere (n) {4} - ȋndepărtarea de la traseul principal ȋn timpul unei călătorii.

  abatere (n) {9} - Abatere de regula generală

  abatere (n) {11} - ȋndepărtare de cursul drept sau normal

  abatere (n) {4} - management defectuos comis de o persoană care ar trebui să acționeze ȋn interesul alteia

  abatere (n) {11} - Abatere greșită de la direcția dată sau normală

  abație (n) {6} - Mănăstire catolică cu statut special ( ȋmpreună cu averea, domeniile ei), condusă de un abate sau o abatesăși care depinde de un episcop sau direct de papă .

  abatiză (n) {6} - Sistem (sau parte a unui sistem) de fortificații, de adăposturi și de baraje militare destinate să ȋntărească apărarea unui teritoriu, unui punct strategic etc

  abator (n) {6} - Ansamblu alcătuit din clădirile, instalațiile, terenul etc. unde se taie vitele destinate consumului și se prelucrează carnea proaspătă

  abătut (a) {0} - care este descurajat

  abătut (a) {0} - Care nu manifestă entuziasm

  abaxial (r) {2} - De o manieră abaxială

  abces (n) {26} - Acumulare de puroi, bine delimitată de țesuturile din jur, formată ȋn urma dezintegrării țesuturilor, de obicei sub acțiunea unor agenți microbieni sau parazitari

  abdica (v) {41} - A renunța la tron.

  abdicare (n) {10} - Acțiunea de a abdica

  abdomen (n) {8} - parte a corpului, ȋntre torace și bazin, ȋn care se găsesc stomacul, ficatul, pancreasul, splina, rinichii și intestinele

  abdomen (n) {8} - Parte a corpului, ȋntre torace și bazin, ȋn care se găsesc stomacul, ficatul, pancreasul, splina, rinichii și intestinele

  abdomenoplastie (n) {4} - Procedeu chirurgical care are ca obiectiv ȋndepărtarea excesului de tegument și țesut adipos de la nivelul regiunii abdominale.

  abduce (v) {35} - a ȋndepărta de corp

  abducție (n) {4} - mișcare de ȋndepărtare a unui membru de planul de simetrie a corpului

  abductor (n) {8} - mușchi care ȋndepărtează un membru sau un segment de membru de axul median al corpului

  abecedar (n) {10} - (figurativ) Carte care cuprinde noțiunile de bază dintr-un domeniu.

  abecedar (n) {10} - Manual elementar pentru ȋnvățarea scrisului și a cititu

  abelia (n) {20} - arbust din genul Abelia, cu frunze simple, inflorescențe albe, roz sau purpurii

  abera (v) {42} - A divaga de la ceea ce trebuia să vorbească

  aberant (a) {0} - Care se abate de la tipul normal sau corect, care constituie o aberație , absurd.

  aberant (a) {0} - care stêrnește ridicolul

  aberant (r) {2} - ȋntr-o manieră aberantă

  aberație (n) {26} - Abatere de la ceea ce este normal sau corect.

  aberație (n) {19} - Defecțiune a unui sistem optic, care duce la obținerea unor imagini neclare, deformate etc.

  aberație (n) {10} - Un mesaj al cărui conținut este lipsit de sens.

  Aberdeen (n) {15} - Orsaș ȋn nord-estul Scoției, la Marea Nordului

  Aberdeen (n) {15} - Oraș din statul american Dakota de Sud

  Aberdeen (n) {15} - Oraș la vest de Washington

  abetalipoproteinemie (n) {26} - Dezordine (rară, ȋnnăscută) a metabolismului lipidelor

  Abhazia (n) {15} - republică autonomă ȋn Georgia, ȋntre țărmul Mării Negre și vestul Munților Caucaz

  abhora (v) {37} - A nu (se) putea suferi, a (se) disprețui profund

  abia (r) {2} - Cu greu, cu greutate

  abia (r) {2} - ȋncet și cu greutate

  abia (r) {2} - (Temporal) De foarte puțină vreme

  Abidjan (n) {15} - Capilata și cel mai mare oraș din Coasta de Fildeș

  Abies (n) {20} - gen de rășinoase din care face parte bradul

  abietacee (n) {20} - familie de conifere, cuprinzênd arbori rășinoși din specia bradului

  abietinee (n) {20} - familie de conifere, cuprinzênd arbori rășinoși din specia bradului

  abil (a) {0} - (Urmat de determinări introduse prin prep. ' de ') Care este ȋn stare, care are posibilitatea de a săvêrși ceva

  abil (a) {0} - care este ȋn stare să facă lucrurile bine

  abil (a) {0} - care are competența necesară pentru realizarea unui scop dorit, mai ales cu viclenie sau ȋndemênare

  abil (a) {0} - care nu este direct sau candid, care dă o falsă aparență de franchețe

  abil (r) {2} - De o manieră vicleană

  abil (a) {0} - care este ȋnzestrat cu inteligență practică

  abil (a) {0} - agreabil și curtenitor cu o nuanță de rafinament

  abil (r) {2} - cu pricepere

  abilitate (n) {7} - calitatea de a fi ȋn stare să facă ceva

  abilitatefizică (n) {7} - abilitatea de a realiza anumite acțiuni fizice, opusă abilității mentale

  abilitatenaturală (n) {9} - abilitate moștenită

  abiogeneză (n) {19} - Concepție materialist naivă care explică nașterea vieții din materia anorganică

  abis (n) {17} - prăpastie foarte adêncă

  abis (n) {17} - prăpastie adêncă

  abisal (a) {0} - De abis

  abisal (a) {0} - foarte mare, fără limite

  abject (a) {0} - Care merită disprețul societății, care trebuie ȋnfierat

  abject (r) {2} - De un prost gust strigător la cer

  abject (a) {0} - De calitate foarte proastă

  abjecție (n) {4} - Faptă comisă de un om ticălos, faptă josnică

  abjecție (n) {4} - faptă comisă de un om ticălos

  abjura (v) {32} - a se lepăda de cineva sau de ceva, a nu recunoaște ca fiind al său, a abjura.

  abjurare (n) {26} - renegare publică a unei credințe religioase, a unor convingeri

  abjurare (n) {10} - Acțiunea (verbală sau scrisă) de contestare, dezmințire a unui fapt

  abjurație (n) {10} - Acțiunea (verbală sau scrisă) de contestare, dezmințire a unui fapt

  ablacta (v) {34} - A ȋnlocui treptat laptele matern ȋn hrănirea sugarului

  ablațiune (n) {4} - ȋndepărtare chirurgicală din corpul uman (o tumoare, un calcul, un organ bolnav)

  ablațiune (n) {22} - reducere a masei unui ghețar sau a zăpezii prin topire și evaporare

  ablaut (n) {10} - alternanță vocalică

  ablepsie (n) {26} - Lipsă a vederii

  abluțiune (n) {4} - Spălare rituală pe corp sau pe o parte a lui, prescrisă de unele religii pentru purificare.

  abnega (v) {32} - a tăgădui, a nega, a se lepăda de ceva sau de cineva

  abnegație (n) {4} - Actul de a fi atașat, devotat unei activități din punct de vedere intelectual sau emoțional

  abnegație (n) {7} - atașament față de o cauză

  abohm (n) {23} - unitate de măsură a rezistenței egală cu a miliarda parte dintr-un ohm

  aboli (v) {41} - A face ca ceva să nu mai existe.

  abolire (n) {4} - acțiunea de a aboli un sistem, o practică sau o instituție (mai ales abolirea sclaviei)

  aboliționist (n) {18} - adept al aboliționismului

  abomasum (n) {5} - al patrulea compartiment al stomacului rumegătoarelor

  abominabil (a) {0} - Care provoacă aversiune, indignare, dezgust

  abominabil (a) {0} - care provoacă oroare, repulsie

  abominabil (r) {2} - ȋntr-un mod ofensiv și demn de ură

  abona |se| (v) {40} - (Cu determinări introduse prin prep. ' la ') A-și face un abonament.

  abonament (n) {10} - bilet valabil pentru mai multe călătorii sau pentru mai multe intrăti la spectacole

  abonament (n) {21} - suma plătită pentru numere consecutive ale unui ziar sau ale unei reviste pentru o anumită perioadă de timp

  abonat (n) {18} - (Persoană) care beneficiază de un abonament

  aborda (v) {32} - A dezvolta, a expune (ȋn scris sau oral) o temă științifică, literară etc.

  aborda (v) {32} - A se apropia de cineva pentru a-i vorbi despre o propunere, o sugestie.

  aborda (v) {41} - A ȋncepe studierea unei probleme, a trata o problemă, a ȋncepe o discuție.

  aborda (v) {35} - a manevra o navă, cu bordul la chei sau la o altă navă

  aborda (v) {38} - (Despre nave) A ajunge la țărm.

  abordabil (a) {0} - cu care se poate vorbi, prietenos

  abordare (n) {4} - idei sau acțiuni puse ȋn slujba unei probleme sau situații

  abordareaaterizării (n) {4} - modul ȋn care un aparat de zbor abordează pista la aterizare

  aborigen (n) {18} - Persoană care este originară dintr-o anumită țară, născută ȋntr-o anumită țară, de baștină

  aborigen (a) {0} - care ȋși are originea unde este găsit

  aborigenaustralian (n) {18} - persoană nativă din Australia ȋnainte de venirea europenilor

  Abramis (n) {5} - pești europeni

  abranhial (a) {0} - care nu se face prin branhii

  abrazare (n) {19} - roadere a scoarței terestre datorită vêntului sau curenților apei

  abraziune (n) {19} - roadere a scoarței terestre datorită vêntului sau curenților apei

  abraziv (n) {27} - (corp, material dur) capabil a roade prin frecare

  abraziv (a) {0} - capabil a roade prin frecare

  abrazivitate (n) {7} - Duritatea unei substanțe sau corp abrazive

  abrevia (v) {30} - A nota ceva prescurtat, printr-un simbol, o siglă etc.

  abreviere (n) {4} - Acțiunea de a abrevia

  abreviere (n) {10} - o formă scurtată a unui cuvênt sau a unui grup de cuvinte

  abroga (v) {41} - A anula o lege, o dispoziție oficială.

  abrogare (n) {4} - Acțiunea de a abroga.

  abrogare (n) {4} - Acțiunea de a abroga

  abrogare (n) {4} - actul de a declara nul, a desființa, a suprima sau a abroga un act, o dispoziție etc.;

  abrogare (n) {4} - anularea unui contract și revenirea părților pe pozițiile pe care le-au avut ȋnainte de ȋnceperea contractului

  abrogare (n) {4} - Acțiunea de a face ceva fără valoare din punct de vedere legal

  abrogație (n) {4} - Acțiunea de a abroga.

  abrogație (n) {4} - anularea unui contract și revenirea părților pe pozițiile pe care le-au avut ȋnainte de ȋnceperea contractului

  abrogație (n) {4} - Acțiunea de a face ceva fără valoare din punct de vedere legal

  abrupt (a) {0} - Care are un caracter surprinzător și neceremonios

  abrupt (a) {0} - Care se produce, se petrece pe neașteptate, subit, dintr-o dat

  abrupt (a) {0} - (Despre terenuri) Cu prăpăstii, cu pante abrupte

  abrupt (a) {0} - (figurativ (Despre stil)) Fără legătură, inegal.

  abrupt (r) {2} - (Adesea adverbial) Care se produce, se petrece pe neașteptate, subit, dintr-o dat?.

  abrupt (r) {2} - ȋntr-o manieră directă, abruptă

  abrupt (r) {2} - De o manieră abruptă

  abrupt (r) {2} - ȋn așa fel ȋncêt să ȋntrerupă

  abrupt (a) {0} - cu unghi de ȋnclinare mare

  abrupt (a) {0} - (Despre povêrnișuri, prăpăstii etc.) Cu pantă repede, greu accesibil

  abrupt (r) {2} - De o manieră abruptă

  abruptețe (n) {7} - Proprietatea pe care o are o pantă foarte abruptă

  abrutiza (v) {30} - a deveni sau a face să devină insensibil, asemănător cu un animal, cu o brută

  abrutiza [se] (v) {30} - a deveni insensibil, asemănător cu un animal, cu o brută

  abrutizare (n) {4} - acțiunea care ȋi face pe oameni cruzi, să-și piardă calitățile omenești

  abrutizare (n) {4} - Acțiunea de a ( se ) dezumaniza și rezultatul ei.

  Abruzzi (n) {15} - Regiune muntoasă din centrul Italiei

  abscisă (n) {9} - Prima coordonată carteziană (orizontală) a unui punct

  abscisă (n) {9} - Axa orizontală ȋntr-un sistem de axe x0y

  absciziune (n) {4} - acțiunea de a ȋndepărta prin tăiere

  abscons (a) {0} - greu de ȋnțeles

  abscons (r) {2} - De o manieră greu de ȋnțeles

  abscons (a) {0} - indirect ȋn comportament, maniere, limbaj sau modul de a acționa

  absent (a) {0} - care nu există

  absent (a) {0} - Care nu e de față, care lipsește.

  absent (n) {18} - Care nu e de față, care lipsește.

  absent (r) {2} - cu mintea preocupată de altceva

  absent (a) {0} - Care este absent la ceea ce se petrece ȋn jurul lui, care se gêndește ȋn altă parte, la altceva

  absent (r) {2} - De o manieră distrată

  absenta (v) {30} - A lipsi, a fi absent

  absență (n) {4} - Lipsă a unei ființe sau a unui obiect din locul unde ar fi trebuit să se afle

  absență (n) {28} - perioadă de timp ȋn care o persoană sau un lucru este absent

  absență (n) {4} - Lipsă neanunțată a unui elev de la ore.

  absență (n) {26} - Pierdere bruscă și de scurtă durată a cunoștinței

  absență (n) {28} - perioada de timp ȋn care cineva lipsește de la locul de muncă

  absență (n) {4} - faptul de a nu apărea ȋntr-un loc

  absenteism (n) {4} - absență frecventă și nemotivată dintr-un loc de muncă

  absidă (n) {6} - Nișă semicirculară sau poligonală care este destinată altarului ȋn bazilicile creștine.

  absolut (n) {9} - Care este independent de orice condiții și realități, care nu este supus nici unei restricții, care nu are limite

  absolut (r) {2} - ȋn grad foarte ȋnalt

  absolut (r) {2} - fără a pune sub semnul ȋntrebării

  absolut (a) {0} - (Servește la formarea superlativului) Cu totul, cu desăvêrșire

  absolutism (n) {14} - Instituție politică, putere de stat ȋn care o persoană (sau un grup de persoane) este investită cu autoritate nelimitată prin legi și adesea bazată pe violență.

  absolutist (n) {18} - adept al absolutismului

  absolvent (n) {18} - Persoană care a terminat un ciclu sau o formă de ȋnvățămênt

  absolvență (n) {26} - Acțiunea de a fi iertat de către un preot, pentru păcatele săvêrșite

  absolvență (n) {4} - ȋncheierea cu succes a unui program de studiu

  absolvi (v) {32} - a scuti de o ȋndatorire, de o obligație etc

  absolvi (v) {32} - A ierta păcatele cuiva

  absolvi (v) {40} - A termina un an școlar, un ciclu sau o formă de ȋnvățămênt.

  absolvire (n) {4} - Actul de scutire a cuiva de o pedeapsă.

  absolvire (n) {26} - Acțiunea de a fi iertat de către un preot, pentru păcatele săvêrșite

  absolvire (n) {4} - Acțiunea de a scuza cuiva o ofensă sau o greșeală

  absolvire (n) {4} - ȋncheierea cu succes a unui program de studiu

  absolvit (a) {0} - eliberat de orice prezumție de vinovăție

  absorbant (a) {0} - care absoarbe lichide sau vapori.

  absorbant (n) {27} - Substanță care reține o parte din particulele sau din energia radiată de o sursă.

  absorbant (a) {0} - care reține o parte din particulele sau din energia radiată de o sursă.

  absorbant (n) {27} - Substanță care reține o parte din particulele sau din energia radiată de o sursă.

  absorbant (n) {27} - Substanță care absoarbe lichide sau vapori.

  absorbanță (n) {23} - mărime a ratei de descreștere a intensității radiațiilor electromagnetice la trecerea printr-o substanță

  absorbi (v) {30} - a face să devină una cu

  absorbi (v) {35} - (și metaforic) a-și asuma, a se umple de...

  absorbi (v) {40} - A prelua datorii sau plăți

  absorbi (v) {43} - A suge, a ȋnghiți, a ȋncorpora o substanță etc.

  absorbi (v) {35} - A asimila

  absorbi (v) {31} - (Despre idei, sentimente etc.) A pune stăpênire pe cineva, a domina, a absorbi

  absorbi (v) {35} - a exercita o atracție și a menține această atracție

  absorbi (v) {35} - A reține o parte din particulele sau din energia radiată care cade pe un corp

  absorbi (v) {31} - A capta atenția sau imaginația

  absorbi (v) {37} - A acapara interesul sau atenția cuiva, a preocupa ȋn mod intens și obsesiv.

  absorbi (v) {38} - A suge, a ȋnghiți ceva.

  absorbi (v) {43} - A atrage datorită unei forțe inexorabile sau unui stimulent.

  absorbi [se] (v) {35} - A fi ȋncorporat

  absorbire (n) {9} - Preocupare asupra unui lucru, excluzênd tot restul.

  absorbit (a) {0} - Care dă atenție exclusiv subiectului care l-a subjugat

  absorbit (a) {0} - Care este adêncit ȋn gênduri

  absorbție (n) {22} - ȋncorporare a unei substanțe oarecare de către un corp lichid sau solid, de către celule, țesuturi sau organe

  absorbție (n) {22} - mișcare a intensității unei radiații care trece printr-un corp, datorită pierderii de energie

  absorbție (n) {22} - ȋncorporare a unei substanțe oarecare de către un corp lichid sau solid, de către celule, țesuturi sau organe

  abstențiune (n) {7} - Faptul de a-și impune restricții de la mêncare și băutură

  abstinent (n) {18} - Persoană care ȋși impune restricții de la băuturi alcoolice

  abstinent (n) {18} - Persoană care ȋși impune restricții de la mêncare, băutură, satisfacerea unor necesități fiziologice etc.

  abstinență (n) {7} - Faptul de a-și impune restricții de la mêncare și băutură

  abstinență (n) {7} - Faptul de a-și impune restricții de la mêncare, băutură, satisfacerea unor necesități fiziologice etc

  abstinență (n) {4} - Faptul de a-și impune restricții de la mêncare, băutură, satisfacerea unor necesități fiziologice etc.; abstențiune

  abstract (a) {0} - care este considerat independent, detașat de obiecte, de fenomene sau de relațiile ȋn care existăȋn realitate

  abstract (n) {9} - concept sau idee care este considerat independent, detașat de obiecte, de fenomene sau de relațiile ȋn care există ȋn realitate.;

  abstract (r) {2} - ȋn termeni abstracți

  abstracție (n) {9} - Procesul de formulare a conceptelor generale prin abstractizarea proprietăților comune ale instanțelor.

  abstracționism (n) {6} - Gen de artă ȋn care mesajul rezidă ȋn forma interioară mai mult decêt ȋn reprezentarea picturală

  abstracționist (n) {18} - Pictor adept al abstracționismului.

  abstracțiune (n) {9} - concept sau idee care este considerat independent, detașat de obiecte, de fenomene sau de relațiile ȋn care există ȋn realitate.;

  abstractiza (v) {31} - A efectua o abstractizare

  abstractizare (n) {3} - Operație a gêndirii prin care se desprind și se rețin unele dintre caracteristicile și relațiile esențiale ale obiectului cercetării; abstracție

  abstractizare (n) {9} - Procesul de formulare a conceptelor generale prin abstractizarea proprietăților comune ale instanțelor.

  abstrage (v) {31} - A trece cu vederea, a considera separat de un anumit context

  abstragere (n) {4} - (Rar) Acțiunea de a abstrage și rezultatul ei.

  abstrus (a) {0} - greu de ȋnțeles

  abstrus (r) {2} - De o manieră greu de ȋnțeles

  absurd (a) {0} - Care contrazice gêndirea logică, care nesocotește legile naturii și a societății, contrar bunului simț

  absurd (a) {0} - care stêrnește ridicolul

  absurd (r) {2} - De o manieră absurdă

  absurd (r) {2} - De o manieră nerezonabilă și fără rațiune

  absurditate (n) {10} - Un mesaj al cărui conținut este lipsit de sens.

  absurditate (n) {7} - o prostie absurdă

  absurditate (n) {10} - Afirmație ridicol de falsă

  absurditate (n) {10} - Ceea ce este lipsit de ȋnțeles

  abțibild (n) {10} - Etichetă adezivă

  abține (v) {41} - A nu se pronunța, a nu-și exprima părerea sau votul

  abține (v) {42} - a se ȋnfrêna de la ceva, a se stăpêni de la ceva

  abține [se] (v) {34} - A se stăpêni, a se reține, a se ȋnfrêna (de la...)

  abține [se] (v) {34} - A nu consuma anumite mêncăruri sau băuturi

  abține [se] (v) {41} - A se abține, a se ȋnfrêna de la a face ceva.

  abține [se] (v) {42} - (figurativ (Despre oameni)) A se reține (de la manifestarea unui sentiment, a unei porniri etc.)

  abținedelarele |se| (v) {41} - a-și stăpêni pornirile rele

  abținere (n) {18} - (la pl.) persoană care se abține cênd se votează

  AbuDhabi (n) {15} - Capitala Emiratelor Arabe

  Abuja (n) {15} - Capitala Nigeriei

  abulie (n) {26} - Boală psihică manifestată prin pierderea sau slăbirea voinței

  abunda (v) {42} - A fi, a se găsi, a avea din belșug.

  abundent (a) {0} - Care este ȋn cantitate mare, care abundă

  abundent (a) {0} - Caracterizat de abundență și lux

  abundență (n) {7} - Cantitate ȋndestulătoare de bunuri (necesare traiului); abundență, bogăție, ȋmbelșugare

  abundență (n) {26} - Cantitate abundentă de bunuri materiale, de materii prime, de bani, de obiecte prețioase etc.

  abundență (n) {7} - proprietatea de a fi abundent

  abundență (n) {7} - cantitate abundenta de bunuri materiale sau spirituale, belșug, prisos

  abur (n) {27} - Substanță aflată ȋn stare gazoasă, la o temperatură mai joasă decêt temperatura ei critică.

  aburca (v) {35} - A urca ceva cu mare greutate

  aburcare (n) {4} - A se sui, agățêndu-se pe un loc ȋnalt (și abrupt);

  aburcare (n) {4} - Acțiunea de a ridica ceva cu mare efort

  aburi (v) {43} - A scoate, a produce aburi

  Abutilontheophrasti (n) {20} - plantă erbacee anuală ȋnaltă originară din Asia tropicală cu frunzele cordiforme, catifelat-păroase, și florile mici, galbene, fără caliciu extern

  abuz (n) {4} - ȋntrebuințare greșită sau excesivă a unui lucru

  abuz (n) {7} - lipsă de moderație, consecința depășirii limitelor permise sau suficiente

  abuz (n) {4} - (concr.) Faptă ilegală

  abuza (v) {41} - A uza de ceva ȋn mod exagerat

  abuzareaunuicopil (n) {4} - Maltratratarea fizică sau psihică a unui copil

  abuzat (a) {0} - supus la un tratament crud

  abuzdealcool (n) {4} - Abuz permanent de băuturi alcoolice

  abuzdemedicamente (n) {4} - consum exagerat de medicamente

  abuziv (a) {0} - Exagerat, excesiv

  abuziv (r) {2} - De o manieră abuzivă

  abuziv (r) {2} - De o manieră abuzivă

  abuzsexual (n) {4} - ofensă statutară conform căreia este o crimă să forțezi pe cineva la un act sexual pe care nu-l dorește

  abvolt (n) {23} - unitate de măsură a potențialului electric egală cu a suta milioana parte dintr-un volt

  abwatt (n) {23} - unitate de măsură a puterii egală cu puterea disipată de un abamper care străbate o diferență de potențial de un abvolt și care este egală cu a zecea mia parte dintr-un miliwatt

  ac (n) {20} - Frunză ȋngustă, ascuțită, caracteristică coniferelor

  ac (n) {6} - Mică ustensilă de oțel, subțire, ascuțită și lustruită, prevăzută cu un orificiu prin care se trece un fir, care servește la cusut.

  ac (n) {6} - Indicator la unele instrumente de măsură sau ȋn medicină

  ac (n) {6} - (Cu determinări) Nume dat unor obiecte asemănătoare cu un ac, avênd diverse ȋntrebuințări.;

  ac (n) {6} - indicator

  ac (n) {6} - unealtă cu vêrf ascuțit pentru ȋnsemnarea locului ȋn care o bucată de lemn sau metal urmează să fie tăiată

  ac (n) {6} - Mică ustensilă de oțel, subțire, ascuțită și lustruită, prevăzută cu un orificiu prin care se trece un fir, care servește la cusut

  ac (n) {5} - (Biol.) Organ de apărare și de atac al unor animale, ȋn formă de ghimpe sau de vêrf ascuțit

  ac (n) {6} - dispozitiv ascuțit atașat la doza unui pickup

  Acaciacambegei (n) {20} - Salcêm australian pitic cu o eflorescență foarte puternic mirositoare

  Acaciacatechu (n) {20} - Arbore est-indian, țepos, avênd frunze dublu penate și flori galbene, urmate de păstăi plate

  Acaciadealbata (n) {20} - arbore australian cu scoarță albă saua rgintie, flori galbene

  Acaciamelanoxylon (n) {20} - Salcêm australian ȋnalt, cu un material lemnos negru, foarte valoros

  acadea (n) {13} - Bomboană preparată din zahăr topit.

  acadea (n) {13} - bomboană plată, de formă rotundă

  AcademiaMilitarăaStatelorUnitealeAmericii (n) {14} - școală ȋn care sunt antrenați cei care vor deveni ofițeri ȋn armata S.U.A.

  academic (r) {2} - Privitor la chestiuni academice

  academician (n) {18} - Membru (de onoare sau titular) al unei academii

  academie (n) {6} - Societate de ȋnvățați, de literați, de artiști etc. creată pentru dezvoltarea științelor și a artelor

  academie (n) {14} - școală de ȋnvățămênt superior

  academie (n) {14} - ȋnaltă instituție culturală de stat, care reunește pe cei mai de seamă savanți și artiști, care sprijină și organizează cercetarea științifică și activitatea literară și artistică.

  academiedeaviație (n) {14} - academie ȋn care sunt antrenați ofițerii forțelor aeriene

  academiedepoliție (n) {14} - Instituție de ȋnvățămênt superior unde se pregătesc ofițerii de poliție

  academiemilitară (n) {14} - academie destinată pregătirii ofițerilor

  academienavală (n) {14} - Academie care pregătește ofițeri de marină

  acadiană (n) {10} - Ramură străveche a limbilor semitice

  acaju (n) {20} - prin restringere) lemnul acestor arbori din regiunea tropicală a Americii și a Africii cu lemnul de culoare brună-roșiatică, foarte rezistent, ȋntrebuințat la confecționarea mobilelor de lux

  acalmie (n) {28} - Răstimp de liniște ȋn cadrul sau după o perioadă frămêntată.

  acalmie (n) {26} - Potolire sau ȋncetare temporară a mișcării (vêntului sau valurilor)

  acant (n) {20} - Plantă erbacee decorativă, cu frunze mari, penate, grupate ȋn formă de spic

  acantă (n) {20} - Plantă erbacee decorativă, cu frunze mari, penate, grupate ȋn formă de spic

  Acanthopterygii (n) {5} - (zool.) supraordin de pești care au aripioare cu nervuri de os ascuțite

  acaparare (n) {4} - actul de a pune stăpênire (ȋn mod silnic, necinstit) pe proprietatea altuia.

  acapnic (a) {1} - Privitor la acapnie

  acapnie (n) {26} - Scădere a conținutului de bioxid de carbon din sênge

  Acapulco (n) {15} - port și oraș situat ȋn partea de sud a coastei vestice a Mexicului, cunoscută pentru plaje și sporturi nautice

  acaret (n) {6} - Construcție anexă pe lêngă o gospodărie rurală, ȋn care se adăpostesc vitele și se păstrează diferite vehicule, unelte agricole etc.

  acaret (n) {6} - Construcție auxiliară care ține de o gospodărie.

  acarian (n) {5} - (La pl.) Arahnide mici, cu capul, toracele și abdomenul de obicei nediferențiate, unele dintre ele fiind purtătoare de germeni ai unor maladii grave

  acarieni (n) {5} - ordin de arahnide mici, ȋnaripate, parazite

  acariot (n) {8} - (biol.) Celulă fără nucleu

  acarioză (n) {26} - dermatoză la oameni și la animale (albine) provocată de acarieni

  acasă (r) {2} - Pe terenul de joc al echipei respective

  acasă (r) {2} - ȋn sau spre casa ȋn care locuiești

  accede (v) {41} - a obține o funcție, un rang etc.

  accede (v) {31} - (și figurativ) a ȋnțelege, a pricepe, a intui

  accelera (v) {30} - a acționa sau a face pe cineva să acționeze (mai) repede

  accelera (v) {30} - A mări viteza.

  accelera (v) {41} - A accelera, a grăbi mersul unei lucrări, al unei acțiuni, rezolvarea unei probleme etc

  accelera (v) {38} - A iuți, a grăbi o mișcare, o acțiune

  accelerando (r) {2} - (Indică modul de executare a unei bucăți muzicale) Din ce ȋn ce mai repede.

  accelerare (n) {4} - Acțiunea de a accelera

  accelerare (n) {7} - iuțire, grăbire, urgentare, zorire.

  accelerat (a) {0} - Care se mișcă, se desfășoară, se execută cu repeziciune.

  accelerație (n) {28} - creștere a vitezei unui corp ȋn mișcare ȋn unitatea de timp

  accelerator (n) {6} - Instalație pentru accelerarea microparticulelor

  acceleratordeinducție (n) {6} - accelerator ciclic de particule pentru accelerarea electronilor care imprimă energii foarte mari

  acceleratordeparticule (n) {6} - Instalație pentru accelerarea microparticulelor

  acceleratorliniar (n) {6} - accelerator ȋn care ionii sunt accelerați ȋn linie dreaptă de către diferența de tensiune dintre electrozi

  accelerometru (n) {6} - instrument pentru măsurarea valorilor accelerației

  accent (n) {10} - Pronunțare mai intensă, pe un ton mai ȋnalt etc. a unei silabe dintr-un cuvênt sau a unui cuvênt dintr-un grup sintactic.

  accent (n) {26} - importanță sau semnificație specială

  accent (n) {10} - Semn grafic pus de obicei deasupra unei vocale pentru a marca această pronunțare sau altă particularitate pe pronunțare.

  accent (n) {10} - Fel particular de pronunțare, specific unui grai, unei limbi sau unei stări afective

  accent (n) {10} - Semnul grafic (') pus deasupra unei vocale pentru a marca pronunțarea

  accent (n) {26} - Importanță deosebită acordată unui obiect, sentiment etc.

  accent (n) {10} - Fel particular de pronunțare, specific vorbitorilor nativi ai unei limbi

  accent (n) {4} - Scoatere ȋn relief a unui sunet muzical prin amplificarea sonorității sau prin prelungirea duratei lui.

  accentascuțit (n) {10} - Semnul grafic (') pus deasupra unei vocale pentru a marca pronunțarea

  accentcircumflex (n) {10} - semn ortografic ȋn formă de unghi cu vêrful ȋn sus sau de tildă, care se pune deasupra unei vocale spre a arăta că aceasta trebuie rostită lung sau, ȋn ortografia romênă, spre a nota sunetul ȋ (ê)

  accentgrav (n) {10} - Semn grafic pus de obicei deasupra unei vocale pentru a marca această pronunțare sau altă particularitate pe pronunțare.

  accentua (v) {32} - A marca prin accent

  accentua (v) {36} - a tipări folosind caractere accentuate

  accentua (v) {30} - A pune ȋn lumină, a scoate ȋn evidență

  accentua (v) {32} - A scoate ȋn evidență, a pune ȋn lumină

  accentuare (n) {4} - Acțiunea de a sublinia importanța specială a ceva

  accentuare (n) {10} - marcare specială, prin poziție sau repetiție

  accentuat (a) {0} - (Despre vocale, silabe, cuvinte) Care poartă accentul, care este scos ȋn relief

  accentuat (a) {0} - Care iese ȋn evidență

  accentuat (r) {2} - De o manieră care poate fi observată foarte clar

  accentuat (a) {0} - care are intensitate mare

  accentuat (a) {0} - Care este pronunțat mai cu putere

  accept (n) {10} - Acțiunea de a accepta ceva, deseori contra voinței

  accept (n) {10} - ȋncuviințarea unei propuneri. ' Au fost primite din public semnale de ȋncuviințare '

  accept (n) {4} - Actul formal prin care se aprobă ceva. ' Decanul și-a dat acceptul pentru acest proiect. '

  accepta (v) {31} - A primi ca bun, a considera ca adevărat

  accepta (v) {32} - A fi de acord cu ceva, a-și da consimțămêntul

  accepta (v) {40} - A primi ceva ce ți se oferă

  accepta (v) {31} - a reacționa favorabil la; a considera drept sau potrivit

  accepta (v) {31} - a accepta, a suporta cu răbdare un necaz, o durere, o boală etc.

  accepta (v) {40} - A admite, a include, a ȋncadra pe cineva ȋntr-o comunitate, ȋntr-un grup etc.

  accepta (v) {40} - A primi un raport oficial, ca din partea unui comitet

  accepta (v) {31} - a accepta că cineva este ceea ce pretinde sau a-i recunoaște puterea și autoritatea

  accepta (v) {41} - A suporta, a tolera.;

  accepta (v) {41} - A permite intrarea cuiva

  accepta (v) {31} - A primi ca bun, a considera ca adevărat

  accepta (v) {32} - A lăsa, a accepta, a da voie ca un lucru să se facă sau să se producă ȋntr-un anumit fel și a nu-l ȋmpiedica

  accepta (v) {40} - A achita, a plăti (ȋn termen) o datorie bănească, o poliță etc.

  acceptabil (a) {0} - care poate fi acceptat, satisfăcător

  acceptabil (a) {0} - adecvat scopului

  acceptabil (a) {0} - Care corespunde cerințelor

  acceptabil (a) {0} - care nu este excesiv sau extrem

  acceptabil (a) {0} - Care poate fi acceptat ca gust

  acceptabilitate (n) {7} - ȋnsușire a unui enunț de a fi acceptabil

  acceptaprovocarea (v) {41} - A accepta o sarcină dificilă ca pe o provocare

  acceptare (n) {4} - Acțiunea de a accepta ȋn mod favorabil. ' Acceptarea noului-venit de către grup a fost foarte rapidă.

  acceptare (n) {9} - atitudine mentală prin care un lucru este considerat credibil și trebuie acceptat ca fiind adevărat

  acceptare (n) {4} - Acțiunea de a primi ceva ce este oferit.

  acceptare (n) {26} - acțiunea de a accepta ca adevărat sau valid

  acceptare (n) {10} - Acțiunea de a accepta ceva, deseori contra voinței

  acceptare (n) {4} - Acțiunea de a admite

  acceptaredesine (n) {7} - Acceptare a propriei persoane așa cum este

  accepție (n) {10} - Sens ȋn care este folosit la un moment dat un cuvênt

  acceptor (n) {27} - (atom) capabil a primi electroni suplementari

  acces (n) {4} - acțiunea de a se apropia sau de a intra

  acces (n) {6} - cale de intrare-ieșire

  acces (n) {7} - Posibilitatea de a pătrunde, drept de a ajunge pênă ȋntr-un loc sau pênă la o persoană

  acces (n) {6} - (inform.) operația de citire sau scriere a informației

  acces (n) {26} - apariție neașteptată a unor condiții incontrolabile

  acces (n) {26} - Apariție bruscă și necontrolată

  acces (n) {6} - loc (special amenajat) prin care se trece din afară ȋnăuntru

  acces (n) {10} - erupție bruscă a emoției

  acces (n) {26} - declanșare bruscă a unei boli

  accesa (v) {40} - (inform.) a avea acces, a intra ȋntr-o rețea, ȋntr-un program

  accesare (n) {4} - Conectare prin intermediul Internetului la un sit.

  accesibil (a) {0} - La care se poate ajunge ușor

  accesibil (a) {0} - cu care se poate vorbi, prietenos

  accesibil (a) {0} - care poate fi ușor procurat

  accesibil (a) {0} - Care se poate ȋnțelege ușor prin citire

  accesibil (a) {0} - Care se poate ȋnțelege ușor

  accesibil (a) {0} - care poate fi ușor procurat, adesea ȋn mod ilegal

  accesibil (a) {0} - care poate fi procurat

  accesibilitate (n) {7} - ȋnsușirea de a fi accesibil

  accesiune (n) {22} - (jur.) mod de dobêndire a unei proprietăți prin alipirea unui bun la altul mai important

  acceslamemorie (n) {6} - (inform.) operația de citire sau scriere a informației

  accesorii (n) {6} - Lucruri care acompaniază o activitate sau un obiect cumpărat ' A cumpărat brăduț de Crăciun și toate accesoriile '.

  accesoriu (n) {6} - (Obiect, piesă, dispozitiv) care constituie un element secundar, anex, incidental, complementar.

  accesoriu (n) {6} - piesă de ȋmbrăcăminte care este purtată dar nu face parte din obiectele principale de ȋmbrăcăminte

  accesoriu (n) {6} - Totalitatea obiectelor de ȋmbrăcăminte, de ȋncălțăminte și de accesorii cu care este dotat un militar, un sportiv, un excursionist, un scafandru etc. pentru a (se) echipa

  accesoriu (n) {6} - (Obiect, piesă, dispozitiv) care constituie un element secundar, anex, incidental, complementar

  accesoriu (n) {6} - Obiect de ȋmbrăcat facultativ

  accesoriuauto (n) {6} - accesoriu pentru un automobil

  accesoriudecalculator (n) {6} - accesoriu pentru un calculator

  accesoriuvestimentat (n) {6} - piesă de ȋmbrăcăminte care este purtată dar nu face parte din obiectele principale de ȋmbrăcăminte

  accesoriza (v) {40} - a echipa, parca cu accesorii

  accident (n) {11} - Fapt ȋntêmplător, fără o cauză aparentă

  accident (n) {11} - Eveniment fortuit, imprevizibil, care ȋntrerupe mersul normal al lucrurilor, provocênd avarii, răniri, mutilări sau chiar moartea.

  accident (n) {10} - modificare a ȋnălțimii unui sunet cu ajutorul accidenților muzicali

  accidental (r) {2} - fără a fi plănuit dinainte

  accidental (r) {2} - ȋn mod ȋntêmplător

  accidental (a) {0} - susceptibil de schimbare, de noroc, ȋntêmplare etc.

  accidentare (n) {11} - Accident care are ca rezultat rănirea

  accidentat (a) {0} - neregulat din punct de vedere topografic

  accidentat (a) {0} - (Despre un teren, un drum etc.) Care prezintă neregularități.

  accidentat (n) {18} - (Persoană) care a fost victima unui accident.

  accidentcerebral (n) {26} - pierdere bruscă a cunoștinței și a sensibilității, cauzată de obicei de o hemoragie cerebrală

  accidentfatal (n) {11} - accident care cauzează moartea cuiva

  accidentinevitabil (n) {11} - catastrofă inevitabilă care ȋntrerupe mersul normal al lucrurilor.

  accidentrutier (n) {11} - Accident ȋn care sunt implicate unul sau mai multe vehicule

  Accipiter (n) {5} - Genul tip al familiei Accipitridae

  Accipitridae (n) {5} - Familie de păsări din care fac parte vulturii, uliii, egretele, șoimii

  acciza (v) {40} - A percepe o acciză pentru anumite articole comercializate

  acciză (n) {21} - Impozit indirect asupra unor bunuri și servicii

  acciză (n) {21} - Impozit indirect asupra unor bunuri și servicii

  account (n) {18} - persoană dintr-o agenție de publicitate sau de brokeraj, ȋnsărcinată cu un anumit client

  accountexecutiv (n) {18} - persoană dintr-o agenție de publicitate sau de brokeraj, ȋnsărcinată cu un anumit client

  acdecravată (n) {6} - Mic obiect metalic cu care se fixează cravata de cămașă

  acdecusut (n) {6} - Mică ustensilă de oțel, subțire, ascuțită și lustruită, prevăzută cu un orificiu prin care se trece un fir, care servește la cusut

  acdegravat (n) {6} - tip de daltă cu vêrful ascuțit

  acdepăr (n) {6} - Piesă de metal de diferite forme și mărimi, care se ȋntrebuințează pentru prins două sau mai multe foi volante, buclele părului la femei etc.

  acdesiguranță (n) {6} - Ac ȋn formă de buclă, care se ȋnchide pentru a nu ȋnțepa

  acdetrasat (n) {6} - unealtă cu vêrf ascuțit pentru ȋnsemnarea locului ȋn care o bucată de lemn sau metal urmează să fie tăiată

  ace (n) {9} - senzație accentuată de mêncărime cauzată de probleme circulatorii

  acebutolol (n) {6} - medicament beta-blocant pentru tratarea hipertensiunii

  acefalie (n) {26} - lipsă a capului la unele animale inferioare

  același (a) {0} - care este comparabil ȋn ceea ce privește tipul, calitatea, cantitatea sau măsura

  același (a) {0} - cu aceeași identitate

  acerb (a) {0} - care nu poate fi ȋnduplecat

  Acernegundo (n) {20} - specie de arțar din Statele Unite ale Americii

  acerolă (n) {20} - arbust tropical cu fructe comestibile asemănătoare vișinelor

  acetabul (n) {8} - cavitate a osului iliac ȋn care se articulează capul femurului

  acetal (n) {27} - compus organic format prin combinarea moleculelor de alcool cu cele de aldehidă

  acetamidă (n) {27} - amidă a acidului acetic

  acetaminofen (n) {6} - Analgezic ușor

  acetanilide (n) {6} - compus cristalin de culoare albă folosit ca analgezic și ca antipiretic

  acetat (n) {27} - sare sau ester al acidului acetic

  acetatcupric (n) {27} - Pudră albastră sau verde folosită la pigmentare

  acetatdeceluloză (n) {27} - ester acetic al celulozei, masă plastică, incoloră, mai puțin inflamabilă decêt nitroceluloza

  acetatdeetil (n) {27} - ester lichid volatil, inflamabil, incolor, obținut din etanol și acid acetic; folosit la parfumuri și ca solvent pentru plastic

  acetatdeplumb (n) {27} - Solid alb folosit la ȋnălbirea bumbacului

  acetila (v) {30} - a introduce o grupare acetil ȋntr-un compus chimic

  acetilare (n) {22} - introducere a radicalului acetil ȋn molecula unui compus organic.

  acetilceluloză (n) {27} - ester acetic al celulozei, masă plastică, incoloră, mai puțin inflamabilă decêt nitroceluloza

  acetilcolină (n) {27} - Substanță organică secretată de terminațiile fibrelor nervoase

  acetilenă (n) {27} - hidrocarbură aciclică nesaturată, gaz incolor cu miros specific, explozibil, care arde cu flacără albă intensă

  acetilurădecalciu (n) {27} - Substanță solidă, formată din calciu și carbon, ȋntrebuințată mai ales la fabricarea acetilenei

  acetofenetidină (n) {6} - compus cristalin alb utilizat ca analgezic sau antipiretic

  acetonă (n) {27} - derivat al cetonelor, lichid incolor, cu miros eteric, volatil, inflamabil, solvent pentru materii grase, lacuri și vopsele etc.

  acetonemie (n) {26} - prezența corpilor cetonici ȋn sênge

  acetonurie (n) {26} - prezența acetonei ȋn urină

  achenă (n) {20} - Fruct uscat, indehiscent, cu o singură sămênță care nu se atinge de pereții fructului.

  Acheron (n) {17} - Rêul Acheron este situat ȋn Epir , o regiune din NV Greciei . Acheron se traduce ca 'rêul tristeții ' și se crede că este o ramură a rêului Acheron din lumea de dincolo (mitologia greacă)

  Achetaassimilis (n) {5} - greier negru, comun pe teritoriul american

  achillea (n) {20} - plantă ce crește spontan ȋn Europa, cu inflorescențe mici sau medii, albe, roz deschis sau galbene

  Achilleamillefolium (n) {20} - plantă erbacee medicinală cu frunze penate, păroase, cu flori albe sau trandafirii

  achita (v) {32} - A declara printr-o hotărêre judecătorească că persoana trimisă ȋn judecată penală este nevinovată

  achita (v) {32} - A scăpa de o datorie

  achita (v) {40} - A lichida o datorie, a scăpa de o obligație.

  achita [se] (v) {40} - A (-și) plăti, a (-și) ȋndeplini o obligație materială sau morală.;

  achitare (n) {4} - declararea drept nevinovat a celui trimis ȋn judecată

  achitare (n) {21} - (concr.) valoarea, suma de bani pe care creditorul o cedează cu titlu rambursabil debitorului său

  achiu (n) {6} - Baston special de lemn, cu care jucătorii izbesc bilele la biliard

  achiziție (n) {21} - Bun obținut prin achiziție

  achizițiepedatorie (n) {4} - achiziție pe bani ȋmprumutați; bunurile companiei țintă sunt garanții pentru ȋmprumut

  achizițiestrategică (n) {4} - Cumpărare făcută ȋn baza beneficiilor anticipate

  achiziționa (v) {40} - A intra ȋn posesia unui lucru, plătind contravaloarea lui cu bani.

  achiziționare (n) {4} - Acțiunea de a cumpăra

  Achraszapota (n) {20} - Arbore rășinos, veșnic verde, elastic, cu fructe comestibile

  acicular (a) {0} - ȋn formă de ac

  aciculiform (a) {0} - ȋn formă de ac

  acid (a) {0} - Care are proprietatea unui acid , cu gust acru, ȋnțepător.

  acid (n) {6} - Nume de stradă pentru LSD

  acid (n) {27} - Substanță chimică, cu gust acru și miros ȋnțepător, care ȋnroșește hêrtia albastră de turnesol și care, ȋn combinație cu o bază, formează o sare

  acid (r) {2} - De o manieră mușcătoare

  acidacetic (n) {27} - lichid incolor, cu miros pătrunzător și iritant, folosit ȋn fabricarea plasticului și a produselor farmaceutice

  acidacetilsalicilic (n) {6} - Medicament febrifug și calmant.

  acidacrilic (n) {27} - Acid carboxilic lichid, nesaturat, utilizat pentru fabricarea rășinilor acrilice

  acidadenilic (n) {27} - nucleotidă prezentă ȋn celulele musculare cu rol important ȋn metabolism

  acidascorbic (n) {27} - vitamină care se găsește ȋn fructele proaspete (mai ales ȋn citrice) și ȋn legume

  acidaspartic (n) {27} - aminoacid ce se regăsește ȋn proteine, iar ȋn stare naturală poate fi găsit ȋn sfecla de zahăr și ȋn trestia de zahăr

  acidazotic (n) {27} - acid oxigenat al azotului, lichid incolor, corosiv, oxidant puternic

  acidazotos (n) {27} - acid oxigenat al azotului, cu ȋnsușiri oxidante și reducătoare

  acidbenzoic (n) {27} - acid aromatic din unele rășini vegetale (smirnă), folosit ȋn medicină, ȋn parfumerie și ȋn industria coloranților

  acidbiliar (n) {27} - Acid produs de ficat și acumulat ȋn vezica biliară sub formă de săruri

  acidboric (n) {27} - oricare dintre acizii care conțin bor și oxigen

  acidboric (n) {27} - acid solid alb sau incolor, solubil ȋn apă și etanol, folosit ȋn fabricarea sticlei, hêrtiei, adezivilor și detergenților

  acidbutanoic (n) {27} - Acid gras care se găsește mai ales ȋn unt

  acidbutiric (n) {27} - Acid gras care se găsește mai ales ȋn unt

  acidcarbonic (n) {27} - acid slab care se obține prin dizolvarea bioxidului de carbon ȋn apă

  acidcarboxilic (n) {27} - acid organic care conține unul sau mai mulți carboxili

  acidcitric (n) {27} - Acid slab care se găsește ȋn majoritatea fructelor (ȋn special ȋn citrice)

  acidclorhidric (n) {27} - gaz incolor cu miros ȋnțepător, rezultat din combinarea clorului cu hidrogenul sau prin acțiunea acidului sulfuric asupra sării de bucătărie, cu numeroase ȋntrebuințări ȋn industria chimică

  aciddezoxiribonucleic (n) {27} - acid nucleic format din patru tipuri de baze azotoase, o pentoză și acid fosforic, cu rol esențial ȋn mecanismul ereditar al organismelor vii

  aciddiethylbarbituric (n) {6} - Barbituric utilizat ca hipnotic

  aciddocosahexaenoic (n) {27} - Acid omega 3 cu 22 de atomi de carbon

  acidetanoic (n) {27} - lichid incolor, cu miros pătrunzător și iritant, folosit ȋn fabricarea plasticului și a produselor farmaceutice

  acidfolic (n) {27} - Expresie : acid ~; principiu antianemic care se găsește ȋn frunzele de spanac, ȋn ficat și ȋn numeroase alimente

  acidformic (n) {27} - acid corosiv care se găsește ȋn corpul furnicilor roșii și ȋn frunzele de urzică

  acidfosforic (n) {27} - acid anorganic care rezultă din combinația fosforului cu oxigenul

  acidgamaaminobutiric (n) {27} - Aminoacid identificat ȋn sistemul nervos central

  acidglicolic (n) {27} - Compus cristalin, translucid, identificat ȋn trestia de zahăr, sfecla de zahăr și struguri necopți

  acidglutamic (n) {27} - aminoacid care se găsește ȋn melasa din sfeclă, ȋn mușchi, țesuturi organice etc., folosit ȋn medicină ca tonic al sistemului nervos central

  acidgras (n) {27} - Acid format dintr-o moleculă legată de o serie de atomi de carbon legați ȋntr-un lanț de 12 pênă la 22 de atomi

  acidgrasmonosaturat (n) {27} - Acid gras nesaturat ce se găsește, de exemplu, ȋn uleiul de măsline

  acidgrasnesaturat (n) {27} - acid gras al cărui lanț de carbon poate absorbi atomi suplimentari de hidrogen

  acidgrasomega6 (n) {27} - acid gras polisaturat

  acidgraspolinesaturat (n) {27} - Acid gras nesaturat care se găsește ȋn carnea de pește, soia, etc

  acidgrassaturat (n) {27} - Acid gras al cărui lanț de carbon nu mai poate absorbi atomi de hidrogen

  acidhialuronic (n) {27} - glucidă compusă, hialină și vêscoasă, substanța amorfă a țesutului conjunctiv

  acidhidrocianic (n) {27} - Soluție de cianid de hidrogen ȋn apă

  acidhidrofluoric (n) {27} - acid lichid, otrăvitor, obținut prin dizolvarea fluorurii de hidrogen ȋn apă

  acidifica (v) {30} - a (se) transforma ȋn acid

  acidificare (n) {22} - Acțiunea de a (se) acidifica

  aciditate (n) {9} - gustul pe care o persoană ȋl simte cênd introduce ȋn cavitatea bucală o substanță acidă

  aciditate (n) {7} - valorile sub 7 ale Ph

  aciditate (n) {7} - calitatea de a fi acid

  acidlactic (n) {27} - acid organic aflat mai ales ȋn laptele acru

  acidlinoleic (n) {27} - acid gras, nesaturat, conținut ȋn uleiurile sicative

  acidlinoleic (n) {27} - Grăsime esențială identificabilă ȋn anumite uleiuri vegetale

  acidlisergicdietilamid (n) {6} - drog halucinogen puternic, sintetizat din acid lisergic

  acidmetanoic (n) {27} - acid corosiv care se găsește ȋn corpul furnicilor roșii și ȋn frunzele de urzică

  acidnitros (n) {27} - acid oxigenat al azotului, cu ȋnsușiri oxidante și reducătoare

  acidnucleic (n) {27} - macromolecule compuse din lanțuri de nucleotide

  acidoleic (n) {27} - acid gras, nesaturat, care se găsește ȋn numeroase grăsimi naturale, avênd ȋntrebuințări ȋn industrie la obținerea săpunurilor moi, a plastifianților etc.

  acidoxalic (n) {27} - Acid organic care se găsește ȋn plante

  acidoză (n) {26} - creștere a acidității sêngelui ȋn urma acumulării de compuși toxici cu caracter acid

  acidozămetabolică (n) {26} - concentrație de acidoză și bicarbonat ȋn fluidele din corp, rezultată fie din acumularea de acizi, fie din pierderea bazelor din corp (prin diaree sau boli renale)

  acidpalmitic (n) {27} - Acid gras saturat, principala grăsim din carne

  acidparaaminobenzoic (n) {27} - acid metabolic care se găsește ȋn celulele ficatului

  acidpercloric (n) {27} - agent oxidant puternic

  acidpirogalic (n) {27} - substanță organică albă, cristalină, solubilă ȋn apă, folosită ca revelator ȋn fotografie, antiseptic, colorant pentru piei etc.

  acidpropenoic (n) {27} - Acid carboxilic lichid, nesaturat, utilizat pentru fabricarea rășinilor acrilice

  acidpropionic (n) {27} - acid gras, lichid, ce se găsește ȋn lapte, ȋn transpirație și ȋn distilații combustibililor

  acidribonucleic (n) {27} - acid care se găsește ȋn toate celulele vegetale și animale, avênd un rol deosebit de important ȋn procesele biologice

  acidsalicilic (n) {27} - Substanță albă, cristalină, cu gust amar; este utilizată ca fungicid, sau la fabricarea aspirinei, a coloranților sau parfumurilor

  acidstearic (n) {27} - acid gras saturat, care se regăsește sub formă de gliceride ȋn grăsimile animale și vegetale

  acidsulfhidric (n) {27} - sulfură cu miros neplăcut, de ouă stricate

  acidsulfonic (n) {27} - acid derivat al acidului sulfuric

  acidtanic (n) {27} - tanat organic natural, astringent, din stejar, la tăbăcirea pieilor și fabricarea cernelurilor negre

  acidtartaric (n) {27} - Acid care se găsește ȋn multe fructe

  acidtricloracetic (n) {27} - Acid puternic obținut prin combinarea acidului acetic cu clor

  acidula [se] (v) {39} - A face să devină sau a deveni (mai) acru

  aciduric (n) {27} - acid organic natural care se găsește ȋn sênge și ȋn urină, rezultat din arderea proteinelor ȋn procesul metabolic

  acidvalproic (n) {6} - Medicament anticonvulsiv

  acil (n) {27} - radical monovalent derivat din acizii organici

  acilare (n) {22} - reacție chimică de introducere a unui radical acil ȋn molecula unui compus organic.

  acin (n) {8} - mică formație anatomică ȋn formă de fund de sac, ȋntr-un canal glandular excretor

  acincearoată (n) {7} - Persoană care nu are nici un rol și nu este dorită

  acincearoatălacăruță (n) {7} - Persoană care nu are nici un rol și nu este dorită

  Acinonyx (n) {5} - (zool.) gen de mamifere din care face parte ghepardul

  Acipenser (n) {5} - Gen de pești din care fac parte sturionii

  acipenserid (n) {5} - Ordin de pești răpitori marini de talie mare, cu scheletul cartilaginos-osos, cu corpul fără solzi, acoperit cu cinci șiruri longitudinale de discuri

  Îți este utilă previzualizarea?
  Pagina 1 din 1