Sunteți pe pagina 1din 1

Cel ce Teai rs tig

nit pe Cru u ce de

bu

vo ie

Po po ru

lui

T u ce lui nou nu

mit

cu

Nu me le Tu

du

ri

le

Ta

le

d ru

ie tei Hris toa se Dum ne

ze

le

Ve

se

le

te

cu

pu

te rea a Ta pe

cr mu

to

rii

no tri

ru

in du le bi

ru

in

su pra po tri

iv

ni i ci

lo

or

v nd A ju

to

o rul Tu

Ar m de

pa

ce,

ne

bi

ru

bi

i ru i

in