Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

ANALIZA NUMERICA A CONTROLULUI CURGERII CU VARTEJ IN TUBUL DE ASPIRATIE A TURBINEI FRANCIS IN PREZENTA UNUI ROTOR LIBER LA INTRARE

1. Introducere
Fenomenul de vartej funie (forma vartejului funie, frecventa de precesie, fluctuatiile de presiune) a fost studiat in nomeroase cazuri de catre Susan-Resiga s.a. [1], Sick s.a. [2], Stein s.a. [3], Ciocan s.a. [4] care insa nu au fost foarte eficiente din punct de vedere al timpului si al costului. O noua metoda de control al vartejului funie a fost propusa de catre profesorul Ruprecht s.a. [5] care presupunea introducerea unui jet de fluid prin axa ogivei rotorului, care a fost analizata la inceput prin simulare numerica 3D. Astfel a fost dezvoltata o noua metoda de analiza a vartejului funie prin utilizarea unui model de vartej axisimetric care reduce considerabil costul computational. Aceasta din urma insa presupune valori medii ale vitezei pe circumferinta si valorii medii de presiune, acestea putand fi utilizate in continuare pentru analiza stabilitatii cu metodele Olendraru si Sellier [6] pentru modele liniare sau Szeri si Holmes [7] pentru modele neliniare. Aparitia si evolutia vartejului funie a fost intotdeauna un subiect intens cercetat. Componenta tangentiala a vitezei de la iesirea din rotor si intrarea in tubul de aspiratie, este favorabila mentinerii curentului atasat de peretele tubului de aspiratie, dar contribuie la aparitia vartejului funie. Transformarea energiei cinetice reziduale de la iesirea din rotor in energie potentiala se produce cu precadere in prima sectiune a tubului de aspiratie denumita conul tubului de aspiratie. Principala problema a retehnologizarii turbinelor hidraulice este proiectarea unui rotor adaptat tubului de aspiratie existent, atat la regimul optim de functionare cat si in situatii de incarcare partiala sau de suprasarcina. Pentru obtinerea unui profil de viteze favorabil la iesirea din rotor turbinei Francis, respectiv la intrarea in tubul de aspiratie se Page 1 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

pot imagina mai multe metode. Una din metodele de realizare a unei curgeri potrivite la intrarea in tubul de aspiratie este montarea unui rotor care se roteste liber imediat in avalul rotorului Francis. Obiectivul principal al acestei lucrari il constituie analiza numerica asupra unui rotor liber amplasat la 0,25 D de la iesirea din turbina Francis. Pentru o prima etapa de studiu s-a considerat un rotor cu sase palete de sageata constanta pentru schimbare profilului de viteze de la iesirea din rotorul Francis si pentru uniformizarea curgerii. Cu acest rotor se modifica profilele de viteza axiala si tangentiala, putandu-se elimina partial sau total vartejul funie si efectele sale nedorite. Determinarea campurilor de viteze si presiuni pentru diferite profile de viteza de la iesirea din rotorul Francis s-a efectuat prin simularea numerica a curgerii vascoase, 3D, cu utilizarea codului comercial FLUENT.

2. Domeniul de calcul
Pentru efectuarea modelarii numerice s-a apelat la datele oferite de proiectul FLINDT. In Fig.1. este reprezentata geometria meridiana a domeniului de calcul.

Fig.1.Domeniul de analiza intr-o sectiune meridionala Page 2 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

NOMENCLATURA Termen Coeficient de debit Simbol Definitie =Q/(D/2)3

Diametru pe sectiunea de Da intrare in domeniu Momentul de torsiune Debitul optim Viteza unghiulara Numarul de rpm M Qoptim n =n/30

3. Domeniile de analiza
Pentru analiza numerica a curgerii studiate in aceasta lucrare s-au luat in considerare doua domenii de de curgere dupa cum urmeaza: a) Amplasarea unui rotor liber, avand sase palete drepte, dispus intrun domeniu cilindric (Fig.2.) cu diamerul de 400mm. Paleta este de tip NACA 0012 avand coarda profilului de 100mm; b) Analiza curgerii pe acelasi domeniu cilindric prezentat la punctul a) avand dispus doar arbore, dar fara paletaj.

Fig.2. Rotor liber dispus intr-un domeniu cilindric

Page 3 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

3.1.

Amplasarea unui rotor liber sau arbore intr-un domeniu cilindric


Rotorul liber (Fig.3) este amplasat la 0,25Da de la iesirea din turbina Francis, mai precis la intrarea in conul de aspiratie. Acest rotor este prevazut cu sase palete drepte, avand profil simetric de tip NACA 0012 si coarda profilului de 100mm. Rotorul prevazut are rolul de a functiona in apropierea butucului ca si pompa, iar in zona periferica va functiona ca si turbina astfel se va realiza o uniformizare a profilelor de viteze axiale si tangentiale in avalul rotorului liber.

Fig.3. Rotor liber 3D

3.2.

Crearea domeniului de analiza interpaletar

Pentru a analiza diferenta de curgere dintre domeniul cilindric cu rotor liber (Figura.4.), respectiv cel fara rotor liber dar avand arbore (Figura.5.) au fost create geometriile tridimensionale cu ajutorul programului Gambit. Astfel a fost creata o sectiune din acest domeniu, respectiv un interstitiu interpaletar, pentru ambele domenii si fiind impuse conditiile de periodicitate pe peretii laterali, curgerea se va realiza pe intreg domeniul de studiu. Domeniul de de analiza este impartit in trei subdomenii: domeniul amonte de rotorul liber, zona rotorica (atat pentru domeniul de analiza cu rotor liber cat si pentru cel avand doar arbore) si domeniul aval de rotorul liber, respectiv arbore.

Page 4 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.4. Sectiune prin domeniul de analiza cu rotor liber (reprezentare Gambit)

Fig.5. Sectiune prin domeniul de analiza fara rotor liber dar avand arbore (reprezentare Gambit)

3.3.

Discretizarea domeniului de analiza. Conditii la limita

In figurile 6,7 este reprezentat domeniul de analiza cu rotor liber si fara rotor liber dar avand arbore, respectiv conditiile la limita impuse pe aceste doua domenii respectiv: conditii de viteza la intrare-inlet (Fig.10-16 pentru viteza axiala si Fig.17-21 pentru vitaza tangentiala), conditii de presiune pe iesire-outlet, iar pe arbore, profil paleta si periferie conditii de perete impermeabil- wall.

Page 5 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.6. Conditiile la limita pentru domeniul de analiza cu rotor liber

Fig.7. Conditiile la limita pentru domeniul de analiza cu fara rotor liber, dar avand arbore atasat

Page 6 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Analiza curgerii pentru domeniul cilindric cu rotor liber a fost realizata pentru o retea de discretizare medie, avand 104734 de noduri (fig.8). Discretizarea domeniului s-a realizat utilizand elemente de discretizare patrulatere si prisme regulate, fluidul de lucru utilizat fiind apa.

Figura 8. Discretizarea pe domeniul de analiza cilindric cu rotor liber

Pe domeniul fara rotor liber s-a realizat o retea de discretizare medie, avand 104067 de noduri (Figura.9.), discretizarea realizandu-se cu elemente de discretizare de tip patrulatere si prisme regulate, fluidul de lucru utilizat ca si in cazul precedent fiind apa.

Figura 9. Discretizarea pe domeniul de analiza cilindric fara rotor liber dar avand arbore

Page 7 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

4. Simularea numerica
Datele prelucrate in Gambit au fost exportate si apoi introduse in Fluent, unde au fost din nou definiti peretii periodici si fluidul de lucru (Tabel.1.). Rularea s-a realizat pe tipul de curgere vascos (k-), s-a introdus profilul de viteze (Fig.10-16 pentru viteza axiala si Fig. 17-21 pentru viteza tangentiala) . Deoarece in Fluent nu se poate surprinde starea de stagnare produsa de vartejul funie central s-a apelat la introducerea unui fisier care sa poata permita acest lucru. Conditiile la limita impuse in programul Fluent sunt urmatoarele: conditii de viteza la intrare, conditii de presiune si echilibru lateral la iesire, celelalte conditii fiind importate din Gambit. Ca si conditii impuse de miscare s-au prevazut : peretele cilindric a fost definit ca fiind in miscare absoluta de rotatie, iar arborele si paletajul rotoric vor avea o miscare de rotatie relativa cu o viteza unghiulara impusa (cf. Tabel.2-7.), dupa axa x.

Fig.10. Profilul vitezei axiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,20 pentru Q=0,54Qoptim

Page 8 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.11. Profilul vitezei axiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,25 pentru Q=0,67Qoptim

Fig.12. Profilul vitezei axiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,30 pentru Q=0,81Qoptim

Page 9 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.13. Profilul vitezei axiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,35 pentru Q=0,94Qoptim

Fig.14. Profilul vitezei axiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,40 pentru Q=1,07Qoptim

Page 10 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.15. Profilul vitezei axiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,45 pentru Q=1,21Qoptim

Fig.16. Profilul vitezei tangentiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,20 pentru Q=0,54Qoptim Page 11 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.17. Profilul vitezei tangentiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,25 pentru Q=0,67Qoptim

Fig.18. Profilul vitezei tangentiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,30 pentru Q=0,81Qoptim Page 12 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.19. Profilul vitezei tangentiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,35 pentru Q=0,94Qoptim

Fig.20. Profilul vitezei tangentiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de =0,40 pentru Q=1,07Qoptim Page 13 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.21. Profilul vitezei tangentiale la iesirea din rotorul Francis, respectiv la intrarea in domeniul de analiza (amonte rotor liber) in rotorul liber, la caoeficient de debit de 0,45 pentru Q=1,21Qoptim Tabel 1. Simularile au fost realizate pentru tipul de curgere: viscos (k-) Fluidul de lucru Densitatea Vascozitatea Apa apa = 998,2 Kg / mc apa = 0,001003 x 10-5 kg/ms

Pentru a evidentia turatia la care rotorul evolueaza liber si la care momentul de torsiune este nul (M=0), s-au facut rulari la diferite valori ale coeficientului de debit in urma carora s-au obtinut rezultatele inscrise in Tabelul 2. Cu datele obtinute din tabel sa realizat un grafic al momentului de torsiune in functie de turatie M=f() de unde a fost extrasa turatia pentru care momentul de torsiune este nul si astfel s-au facut rularile pe domeniile de analiza cu paletaj si pe cel fara paletaj dar avand arbore la turatia de moment nul. Rularile efectuate pe cele doua domenii de analiza, la turatia obtinuta din grafic se vor realiza tot in Fluent, iar conditiile de priodicitate, conditiile la limita, tipul de curgere cat si fluidul de lucru vor fi aceleasi ca si pentru cazurile precedente. Page 14 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Tabel .2. Date introduse pentru calculul momentului pentru =0,20 pentru Q=0,54Qoptim [rad/s] 26,18 31,41 36,65 41,49 n [rot/min] 250 299,94 349,98 396,20 M [Nm] 9,87 4,42 -1,012 -6,447

Figura.9. Graficul momentului de torsiune M=f() din care rezulta turatia la care rotorul se invarte liber pentru =0,20 pentru Q=0,54Qoptim In urma rularilor efectuate la diferite viteze unghiulare pentru =0,20 unde Q=0,54Qoptim s-a realizat graficul (Fig.9) momentului de torsiune in functie de viteza unghiulara de unde rezulta valoarea vitezei unghiulare la care rotorul evolueaza liber, in acest caz fiind =35,7 [rad/s]. Cu aceasta valoare ulterior se vor face rulari pe ambele domenii urmand a se evidentia diferenta de curgere dintre domeniul cu paletaj si cel fara paletaj (avand in componenta geometriei doar arborele). Page 15 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Tabel .3. Date introduse pentru calculul momentului pentru =0,25 pentru Q=0,67Qoptim [rad/s] 26,18 31,41 36,65 41,89 n [rot/min] 250 299,94 349,98 396,20 M [Nm] 11,911 4,884 -2,64 -9,631

Fig.10. Graficul momentului de torsiune M=f() din care rezulta turatia la care rotorul se invarte liber pentru =0,25 pentru Q=0,67Qoptim Din Fig.10, se poate observa faptul ca valoarea unghiulara petru cazul in care rotorul se invarte liber este =34,85 [rad/s] pentru rularile facute in cazul in care coeficientul de debit este de =0,25 iar Q=0,67Qoptim. Aceasta valoare va fi folosita in continuare pentru a efectua rulari pe cele doua domenii studiate. Page 16 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Tabel .4. Date introduse pentru calculul momentului pentru =0,30 pentru Q=0,81Qoptim [rad/s] 20,94 26,18 31,41 36,65 n [rot/min] 199,96 250 299,94 349,98 M [Nm] 15,034 6,961 -1,688 -10,345

Fig.11. Graficul momentului de torsiune M=f() din care rezulta turatia la care rotorul se invarte liber pentru =0,30 pentru Q=0,81Qoptim Pentru coeficientul de debit de =0,30 si Q=0,81Qoptim, s-au realizat rulari in urma carora s-a intocmit graficul Fig.11, din care rezulta o viteza unghiulara de =30,35 [rad/s] pentru cazul in care rotorul evolueaza liber. Page 17 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Tabel .5. Date introduse pentru calculul momentului pentru =0,35 pentru Q=0,94Qoptim [rad/s] 15,7 20,94 26,18 31,41 n [rot/min] 149,92 199,96 250 299,94 M [Nm] 10,138 -0,177 -10,844 -20,968

Fig.12. Graficul momentului de torsiune M=f() din care rezulta turatia la care rotorul se invarte liber pentru =0,35 pentru Q=0,94Qoptim Pentru cazul in care coeficientul de debit =0,35 si Q=0,94Q optim, s-a realizat graficul (Fig.12) momentului de torsiune in functie de viteza unghiulara de unde rezulta o valoare de =20,85 [rad/s] pentru care momentul de torsiune este nul. Aceasta valoare va fi folosita in continuare pentru a efectua rulari pe cele doua domenii de analiza.

Page 18 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Tabel .6. Date introduse pentru calculul momentului pentru =0,40 pentru Q=1,07Qoptim [rad/s] 0 5,24 10,47 15,7 n [rot/min] 0 50,03 99,98 149,92 M [Nm] 18,19 6,207 -6,671 -19,514

Fig.13. Graficul momentului de torsiune M=f() din care rezulta turatia la care rotorul se invarte liber pentru =0,40 pentru Q=1,07Qoptim In acest caz viteza unghiulara la care rotorul se invarte liber este =7,72 [rad/s]. Cu aceasta valoare urmand a se efectua rularile pe cele doua domenii de analiza. Page 19 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Tabel .7. Date introduse pentru calculul momentului pentru =0,45 pentru Q=1,21Qoptim [rad/s] 0 -5,24 -10,47 -15,7 n [rot/min] 0 -50,03 -99,98 -149,92 M [Nm] -21,774 -6,832 8,283 22,833

Fig.14. Graficul momentului de torsiune M=f() din care rezulta turatia la care rotorul se invarte liber pentru =0,45 pentru Q=1,21Qoptim Valoarea vitezei unghiulare pentru care efectul liber global este nul este =-7,6 [rad/s]. Valoarea acestei viteze unghiulare este considerata negativa, pentru a se evidentia faptul ca rotorul si-a schimbat sensul de rotatie, evoluand in acest caz ca si pompa in zona in care a functionat asemeni unei turbine. Page 20 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

5. Rezultatele obtinute in urma simularii numerice


Cu datele obtinute din graficele (Fig.9-14) momentului de torsiune in functie de viteza unghiulara, s-au efectuat rulari in programul Fluent, pentru a se analiza curgerea pe cele doua domenii de analiza. Interpretarea rezultatelor pe cele doua domenii studiate (domeniul fara rotor liber, avand doar arbore), a fost realizata pentru cazul in care momentul de torsiune este nul M=0.

Fig.15.Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,20 cu Q=0,54Qoptim

Fig.16. Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,20 cu Q=0,54Qoptim Page 21 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Din aceste grafice (Fig.15-16) se poate observa faptul ca in apropierea axului de rotatie al turbinei, in domeniul cu rotor liber distributia profilului de viteza axiala prezinta o usoara scadere in apropierea axului de rotatie al turbinei ceea ce inseamna ca in aceasta zona, rotorul liber evolueaza asemeni unei pompe, iar in vecinatatea periferiei (conul tubului de aspiratie), profilul de viteze axiale prezinta o usoara crestere, ceea ce inseamna fatul ca in aceasta zona, rotorul liber va functiona ca si turbina. In zona centrala a paletajului, datorita darei aparute in urma interactiunii fluidului cu profilul paletajului rotorului liber, apar mai multe valori ale vitezei axiale pe acelasi tub de curent.

Page 22 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.17. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,20 cu Q=0,54Qoptim

Fig.18. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,20 cu Q=0,54Qoptim

Page 23 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Din graficele distributiei de viteze tangentiale (Fig.17-18) se poate observa faptul ca in apropierea axului de rotatie al turbinei, in domeniul cu rotor liber distributia profilului de viteza tangentiala prezinta o usoara scadere in apropierea axului de rotatie al turbinei ceea ce inseamna ca in aceasta zona, rotorul liber evolueaza asemeni unei pompe, iar in vecinatatea periferiei (conul tubului de aspiratie), profilul de viteza tangentiala prezinta o usoara crestere, ceea ce inseamna fatul ca in aceasta zona, rotorul liber va functiona ca si turbina.

Page 24 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.19. Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,25 cu Q=0,67Qoptim

Fig.20. Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,25 cu Q=0,67Qoptim Conform distributiei de viteze reprezentate in graficele Fig.19-20, in apropierea axului de rotatie al turbinei se poate observa o crestere a vitezei axiale in domeniul cu rotor liber fata de domeniul fara paletaj (avand atasat doar arborele), ceea ce inseamna ca Page 25 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

rotorul liber in aceasta zona va functiona ca si pompa, iar spre periferie (in imediata apropiere a peretelui conului de aspiratie) va functiona ca si turbina datorita fap[tului ca profilul de viteza axiala in aceasta zona scade.

Fig.21. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,25 ce cu Q=0,67 Qoptim

Fig.22. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,25 cu Q=0,67Qoptim Page 26 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

In urma analizei acestor grafice, se contata faptul ca la debitul partial de =0,25 pentru Q=0,67Qoptim, profilul de viteze tangentiale in apropierea axului de rotatie al turbinei prezinta o crestere semnificativa, iar spre periferie scade. Astfel rotorul liber functioneaza ca si pompa in apropierea axului de rotatie al turbinei si ca si turbina la periferie.

Page 27 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.23. Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,30 cu Q=0,81Qoptim

Fig.24. Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,30 cu Q= 0,81Qoptim Din aceste grafice se evidentiaza faptul ca la debitul partial de =0,30 cu

Q=0,81Qoptim, apar mai multe valori ale vitezei axiale pe sectiunea de citire din imediata apropiere a axului de rotatie al turbinei (Fig.24), pe toate tubutile de curent. Datorita faptului ca profilele de viteze si in acest caz prezinta o crestere in apropierea axului de Page 28 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

rotatie al turbinei si o scadere la periferie, rezulta faptul ca rotorul liber functioneaza in apropierea axului de rotatie al turbinei ca si pompa, iar la periferie ca si turbina.

Fig.25. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0, cu Q=0,81Qoptim

Fig.26.Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,30 cu Q=0,81 Qoptim Si din graficele distributiei vitezelor tangentiale se evidentiaza faptul ca rotorul isi Indeplineste rolul functional. Page 29 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.23. Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,35 cu Q=0,81Qoptim

Fig.23. Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,35 cu Q=0,81Qoptim

Page 30 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Din graficele profilului de viteze axiale Fig.22-23, se poate observa faptul ca pe masura ce debitul partial se modifica spre o valoare cat mai apropiata de cea optima, influenta rotorului liber se diminueaza. Aceasta caracteristica avantajeaza functionarea turbinei Francis, deoarece acest rotor liber functioneaza doar pentru a stabiliza curgerea.

Fig.23. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,35 cu Q=0,81Qoptim

Fig.28. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,35 cu Q=0,81Qoptim Page 31 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Si in cazul vitezei tangentiale, rotorul liber va functiona in apropierea axului de rotatie al turbinei ca si pompa iar la periferie ca si turbina.

Fig.29. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,40 cu Q=1,07Qoptim

Fig.30. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,40 cu Q=1,07Qoptim

Page 32 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.31. Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,45 cu Q=1,21Qoptim

Fig.32. Profilul de viteza axiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,45 cu Q=1,21 Qoptim Page 33 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

Fig.33. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul fara paletaj dar cu arbore la =0,45 cu Q=1,21Qoptim

Fig.34. Profilul de viteza tangentiala la intrarea in domeniul de analiza respectiv la iesirea din domeniul de analiza pentru domeniul cu paletaj la =0,45 cu Q=1,21Qoptim Page 34 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

6. Concluzii
Dupa realizarea celor doua geometrii (cea cu rotor liber si cea cu arbore dar neavand paletaj) cu ajutorul programului comercial Gambit si introducerea conditiilor la limita, aceste domenii au fost discretizate cu elemente structurate de tip prisma patrulatera dreapta si prisma triunghiulara dreapta. Geometriile asfel obtinute au fost introduse in programul Fluent, au fost redefinii peretii periodici, au fost intoduse profilele de viteze corespunzatoare fiecarui debit in parte si s-au efectuat simulari numerice. Initial pentru fiecare profil de viteza de la intrare s-a stabilit turatie la care rotorul evolueaza liber, adica valoarea turatiei la care momentul de torsiune este nul. Aceste rezultate obtinute au fost introduse in programul Fluent pentru domeniile de analiza cu rotor liber cat si fara rotor liber pentru a se observa influenta rotorului liber asupra curgerii fluidului in aval de rotorul Francis. In urma interpretarilor cantitative asupra rezultatelor obtinute se poate evidentia faptul ca in acest domeniul cilindric la debite partiale rotorul liber isi indeplineste rolul functional de a accelera curentul de fluid in apropierea axului de rotatie al turbinei si o decelerare spre periferie. Astfel rotorul liber realizeaza o diminuare a zonei de stagnare reducnd astfel posibilitatea apariiei vrtejului funie.

Page 35 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

In apropierea debitului optim de functionare, rotorul liber nu influenteaza curgerea, profilele de viteza axiale si tangentiale avand o distributie uniforma. La suprasarcina, rotorul liber se va roti in sens opus si astfel la periferie distributia vitezelor axiale si tangentiale va prezenta o scadere semnificativa, functionand astfel ca si pompa, iar in apropierea axului de rotatie al turbinei, distributia liniilor de curent va avea o crestere semnificativa, functionand ca si turbina, stabilizand astfel curgerea.

Page 36 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

BIBLIOGRAFIE

[1] Susan-Resiga, R., Vu, T. C., Muntean, S., Ciocan, G. D., and Nennemann, B., 2006, Jet Control of the Draft Tube Vortex Rope in Francis Turbines at Partial Discharge, Proceedings of the 23rd IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Yokohama, Japan, paper F192 (on CD-ROM, ISBN 4-8190-1809-4). [2] Sick, M., Stein, P., Doerfler, P., White, P., and Braune, A., 2005, CFD Prediction of the Part-Load Vortex in Francis Turbines and Pump-Turbines, International Journal of Hydropower and Dams, Vol. 12, No. 85. [3] Stein, P., Sick, M., Doerfler, P., White, P., and Braune, A., 2006, Numerical Simulation of the Cavitating Draft Tube Vortex in a Francis Turbine, Proceedings of the 23rd IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Yokohama, Japan, paper F228 (on CD-ROM, ISBN 4-8190-1809-4). [4] Ciocan, G. D., Iliescu, M. S., Vu, T. C., Nennemann, B., and Avellan, F., 2007, Experimental Study and Numerical Simulation of the FLINDT Draft Tube Rotating Vortex, Journal of Fluids Engineering, Vol. 129, pp. 146-158. [5] Ruprecht, A., Helmrich, T., Aschenbrenner, T., and Scherer, T., 2002, Simulation of Vortex Rope in a Turbine Draft Tube, Proceedings of the 21st IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Lausanne, Switzerland, Vol. 1, pp. 259-276. [6] Olendraru, C., and Sellier, A., 2002, Viscous effects in the absolute-convective instability of the Batchelor vortex, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 459, pp. 371-396. [7] Szeri, A., and Holmes, P., 1988, Nonlinear Stability of Axisymmetric Swirling Flows, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, Vol. 326, No. 1590, pp. 327-354. [8] Susan-Resiga, R., Muntean, S., Stein, P., Avellan, F., 2009, Axisymmetric Swirling Flow Simulation of the Draft Tube Vortex in Francis Turbines at Partial Discharge, International Journal of Fluid Machinery and Systems, Vol. 2, No.4 [9] Avellan, F., 2000, Flow Investigation in a Francis Draft Tube: The FLINDT Project, Proceedings of the 20th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Charlotte, North-Carolina, U.S.A., Paper DES-11.

Page 37 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

COORDONATELE PROFILELOR DE VITEZE TANGENTIALE, RADIALE SI AXIALE DE LA INTRAREA IN DOMENIUL DE ANALIZA

Raza r [m] 0 0.001111 0.002221 0.003332 0.004442 0.005553 0.006663 0.007774 0.008885 0.009995 0.011106 0.012216 0.013327 0.014437 0.015548 0.016659 0.017769 0.01888 0.01999 0.021101 0.022211 0.023322

Viteza axiala Vz [m/s] 0.022733 0.022652 0.02207 0.020876 0.018997 0.016341 0.012961 0.009033 0.00487 0.001929 0.002523 0.004996 0.006338 0.006578 0.00607 0.005231 0.004326 0.003484 0.002691 0.001903 0.001284 0.001153

Viteza radiala Vr [m/s] -0.00045 -0.00065 -0.00156 -0.00253 -0.00355 -0.0045 -0.00533 -0.00598 -0.0064 -0.00036 0.006427 0.006076 0.005513 0.004769 0.003875 0.002821 0.001661 0.00044 -0.00082 -0.00216 -0.00146 0.000269

Viteza tangentiala Vu [m/s] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.34E-10 1.70E-09 2.62E-09 4.02E-09 6.23E-09 9.82E-09 1.57E-08 2.51E-08 4.05E-08 6.55E-08 1.05E-07 1.06E-07 1.05E-07 Page 38 of 45

LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

0.024432 0.025543 0.026654 0.027764 0.028875 0.029985 0.031096 0.032206 0.033317 0.034428 0.035538 0.036649 0.037759 0.03887 0.03998 0.041091 0.042201 0.043312 0.044423 0.045533 0.046644 0.047754 0.048865 0.049975 0.051086 0.052197 0.053307 0.054418 0.055528 0.056639 0.057749

0.001319 0.001412 0.001439 0.001579 0.001856 0.002159 0.002572 0.003164 0.004049 0.005295 0.006857 0.008639 0.010516 0.01237 0.014103 0.015614 0.016824 0.017754 0.018432 0.018862 0.019053 0.019083 0.019055 0.018908 0.01849 0.017623 0.016182 0.014172 0.011515 0.007428 0.005971

0.000665 0.001018 0.005828 0.011203 0.012151 0.012699 0.012781 0.012349 0.011399 0.009916 0.007926 0.005518 0.002811 -3.52E-05 -0.00285 -0.00548 -0.00779 -0.00967 -0.01109 -0.01208 -0.01265 -0.0128 -0.01257 -0.01203 -0.01115 -0.00995 -0.00849 -0.00693 -0.00541 -0.00442 0.000513

1.71E-07 2.75E-07 1.74E-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.100888 Page 39 of 45

LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

0.05886 0.05997 0.061081 0.062192 0.063302 0.064413 0.065523 0.066634 0.067744 0.068855 0.069966 0.071076 0.072187 0.073297 0.074408 0.075518 0.076629 0.077739 0.07885 0.079961 0.081071 0.082182 0.083292 0.084403 0.085513 0.086624 0.087735 0.088845 0.089956 0.091066 0.092177

0.019957 0.049594 0.085538 0.126924 0.174472 0.228477 0.288994 0.356102 0.429907 0.510498 0.59792 0.692162 0.793159 0.900794 1.01491 1.13531 1.26178 1.39406 1.5319 1.67504 1.8232 1.97613 2.13352 2.29506 2.46037 2.62896 2.80039 2.97511 3.15637 3.35159 3.56708

0.008242 0.015352 0.024406 0.035201 0.047854 0.062426 0.078968 0.097543 0.118218 0.141053 0.166097 0.193383 0.22293 0.254739 0.288797 0.325076 0.363537 0.404125 0.446773 0.491408 0.537949 0.586302 0.636358 0.687986 0.741017 0.795225 0.85037 0.906499 0.964647 1.02741 1.09703

0.26738 0.386844 0.489784 0.581654 0.667823 0.750609 0.831076 0.909911 0.987608 1.06451 1.14086 1.21679 1.2924 1.36773 1.44279 1.51759 1.5921 1.66631 1.74017 1.81364 1.8867 1.9593 2.03139 2.10289 2.17373 2.24379 2.31295 2.3813 2.44956 2.51932 2.59165 Page 40 of 45

LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

0.093287 0.094398 0.095509 0.096619 0.09773 0.09884 0.099951 0.101061 0.102172 0.103282 0.104393 0.105504 0.106614 0.107725 0.108835 0.109946 0.111056 0.112167 0.113277 0.114388 0.115499 0.116609 0.11772 0.11883 0.119941 0.121051 0.122162 0.123273 0.124383 0.125494 0.126604

3.79098 3.98453 4.11294 4.18092 4.2148 4.23447 4.25147 4.27102 4.29444 4.32049 4.34653 4.3699 4.38885 4.40286 4.41235 4.41828 4.42169 4.42325 4.42352 4.42295 4.4217 4.41991 4.41782 4.41578 4.41418 4.4133 4.41329 4.41406 4.41524 4.41623 4.41641

1.16877 1.22771 1.26153 1.27212 1.26908 1.2608 1.2517 1.2434 1.23636 1.23023 1.22428 1.21778 1.21024 1.20156 1.19187 1.18148 1.17068 1.1597 1.14868 1.13774 1.12692 1.11626 1.1058 1.09562 1.08579 1.07638 1.06741 1.05883 1.05056 1.04246 1.03437

2.66303 2.72358 2.76512 2.78895 2.80162 2.80915 2.81583 2.82386 2.83352 2.84357 2.85197 2.85676 2.85672 2.85155 2.84163 2.82768 2.81077 2.79217 2.77314 2.75478 2.73803 2.72365 2.71213 2.70376 2.69855 2.69628 2.69666 2.69925 2.70357 2.70914 2.71556 Page 41 of 45

LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

0.127715 0.128825 0.129936 0.131047 0.132157 0.133268 0.134378 0.135489 0.136599 0.13771 0.13882 0.139931 0.141042 0.142152 0.143263 0.144373 0.145484 0.146594 0.147705 0.148816 0.149926 0.151037 0.152147 0.153258 0.154368 0.155479 0.156589 0.1577 0.158811 0.159921 0.161032

4.41529 4.41245 4.40745 4.40017 4.39088 4.3801 4.36835 4.35608 4.3437 4.33154 4.31982 4.3087 4.29823 4.28845 4.27932 4.27066 4.26223 4.25374 4.24476 4.23479 4.22327 4.20964 4.19341 4.17422 4.15187 4.12634 4.09771 4.06618 4.03206 3.99571 3.95752

1.02617 1.01777 1.00908 1.00004 0.990743 0.981291 0.971812 0.962408 0.953164 0.944146 0.935399 0.926942 0.918782 0.910913 0.903321 0.895969 0.888803 0.881753 0.874736 0.867646 0.860372 0.852809 0.844867 0.836477 0.827604 0.818253 0.808448 0.798237 0.787685 0.776867 0.765857

2.7225 2.72975 2.73715 2.74464 2.75222 2.75994 2.76795 2.77647 2.78578 2.79608 2.80751 2.82012 2.83391 2.84881 2.86466 2.88116 2.8979 2.91439 2.93019 2.94499 2.95863 2.97102 2.98212 2.99199 3.00075 3.00855 3.01551 3.02173 3.02741 3.03277 3.03802 Page 42 of 45

LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

0.162142 0.163253 0.164363 0.165474 0.166585 0.167695 0.168806 0.169916 0.171027 0.172137 0.173248 0.174358 0.175469 0.17658 0.17769 0.178801 0.179911 0.181022 0.182132 0.183243 0.184354 0.185464 0.186575 0.187685 0.188796 0.189906 0.191017 0.192127 0.193238 0.194349 0.195459

3.91779 3.87686 3.83512 3.79304 3.75087 3.7086 3.66619 3.62389 3.58212 3.54084 3.49944 3.45739 3.41468 3.37175 3.32903 3.28699 3.24625 3.20733 3.17045 3.13571 3.10355 3.07487 3.0509 3.03358 3.02617 3.02937 3.04501 3.08079 3.14933 3.26696 3.44317

0.754721 0.743521 0.732328 0.721219 0.710245 0.699407 0.688693 0.678133 0.667787 0.657657 0.647649 0.63765 0.627637 0.61767 0.607825 0.598173 0.588799 0.579789 0.571177 0.562968 0.555196 0.547979 0.541465 0.535986 0.531977 0.529436 0.528767 0.531161 0.538198 0.552102 0.574316

3.04324 3.04847 3.05378 3.05931 3.06521 3.07155 3.07835 3.08566 3.09351 3.10194 3.11102 3.12082 3.13148 3.1432 3.15618 3.17063 3.18665 3.20437 3.22395 3.24555 3.26923 3.29498 3.32271 3.35247 3.38439 3.41876 3.45643 3.49991 3.55415 3.62553 3.71854 Page 43 of 45

LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

0.19657 0.19768 0.198791 0.199901 0.201012 0.202123 0.203233 0.204344 0.205454 0.206565 0.207675 0.208786 0.209529 0.210148 0.210664 0.211094 0.211452 0.211751 0.212 0.212207 0.21238 0.212524 0.212644 0.212744

3.68084 3.98181 4.34253 4.7604 5.21797 5.6711 6.08916 6.41607 6.58208 6.60108 6.4948 6.25218 6.02265 5.812 5.62555 5.44876 5.26643 5.06585 4.83914 4.58514 4.31463 4.01014 3.28533 0

0.604999 0.64446 0.692805 0.749979 0.814528 0.880492 0.941679 0.989578 1.01388 1.01534 0.996805 0.955742 0.917073 0.881433 0.84974 0.820325 0.790968 0.759603 0.724752 0.685984 0.644767 0.598566 0.489959 0

3.83583 3.9796 4.14999 4.347 4.56523 4.78882 5.00557 5.1894 5.30164 5.33917 5.30895 5.20448 5.09645 4.99272 4.89472 4.79267 4.67575 4.53409 4.36103 4.15539 3.92675 3.66038 3.00582 0

Page 44 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA CATEDRA DE MASINI HIDRAULICE

CUPRINS

1.

Introducere .......................................................................................................... 1

2. Domeniul de calcul ................................................................................................... 2 3. Domeniile de analiza............................................................................................. 3 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. Amplasarea unui rotor liber sau arbore intr-un domeniu cilindric ................... 4 Crearea domeniului de analiza interpaletar ................................................... 4 Discretizarea domeniului de analiza. Conditii la limita ................................... 5

Simularea numerica .............................................................................................. 8 Rezultatele obtinute in urma simularii numerice ................................................. 21 Concluzii ............................................................................................................. 35

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................... 37 COORDONATELE PROFILELOR DE VITEZE TANGENTIALE, RADIALE SI AXIALE DE LA INTRAREA IN DOMENIUL DE ANALIZA ........................................................... 38 CUPRINS ...................................................................................................................... 45

Page 45 of 45 LUCRARE DE DIZERTATIE SESIUNEA 2010-2011