Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de lectie

FORMATOR: _______________ DATA: _____________ CALIFICAREA : APICULTOR CAPITOLUL : CRESTEREA ALBINELOR LECTIA: Pregatirea familiilor de albine pentru iernare TIPUL LECTIEI : Asimilarea de cunostinte noi - Aplicatii practice
DURATA : 8 ORE

OBIECTIV DE REFERINTA : asimilarea cunostintelor teoretice si dobandirea deprinderilor practice cu privire la pregatirea familiei de albine in vederea iernarii in conditii optime. OBIECTIVE OPERATIONALE : - sa cunoasca modul de iernare a familiei de albine; - sa cunoasca si sa pregateasca familia de albine;
-

sa identifice modalitatile de pregatire a stupului pentru iernat.

METODE SI PROCEDEE DIDACTICE FOLOSITE - conversatia, explicatia, problematizarea,chestionarea orala, aplicatii practice. DESFASURAREA LECTIEI Lectia se desfasoara in stupina in conditii reale de munca. Lectiile sunt practice si urmaresc pregatirea familiei pentru iernare dupa analizarea situatiei prezente la data cursului in stupina. Cursantii: - identifica situatia actuala din familia de albine privind: cantitatea de albine, cantitatea de hrana si numarul de faguri acoperite de albine, -in functie de starea identificata se discuta despre metodele de corectare a situatiei prezente, -se asigura un numar optim de albine prin unificare, completarea hranei pentru iarna si organizarea cuibului in functie de necesitati.

La finele lectiei cursantul trebuie sa demonstreze ca este capabil sa: pregateasca o familie de albine pentru iernare in conditii optime.

Semnatura formator.....................