Sunteți pe pagina 1din 24

Asociatia _____________________________ Adresa _________________________________ CUI __________________

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2011

Valoare bruta **) Denumirea elementului de imobilizare *) Sold la inceputul exercitiului financiar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cedari, transferuri si alte reduceri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sold la inceputul exercitiului financiar 5

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentr sau pierdere de val

Cresteri ****) 2

0 imobilizari necorporale Contructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Imobilizari financiare TOTAL

0 0 0

In cursul anului 2011, s-a utilizat ca metoda de amortizare tot metoda liniara, valoarea amortizabila a imobilizarilor corporale fiind alocata in mod siste

Presedinte, ___________________________

Itocmit, _______________________

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia. **) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratament In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebu ***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare. ****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

E IN ANUL 2011 lei Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) Ajustari inregistrate in cursul exercitiului Reduceri sau reluari financiar 6 7 0

Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

bila a imobilizarilor corporale fiind alocata in mod sistematic pe parcursul duratei de

Itocmit, _______________________

izarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia. ntru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. tare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele epaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in rile care privesc exercitiile anterioare.

Asociatia _____________________________ Adresa _________________________________ CUI __________________

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului *

Nr. rd.

Sold la incep. exercitiului financiar 1

Transferuri** in cont 2 din cont 3

Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31.12.2011 4

A Total din care:

B 1 2 3 4

Presedinte, ___________________________

Intocmit, _______________________

*) Provizioanele prezentate n bilan la "Alte provizioane" trebuie descrise n notele explicative, dac acestea sunt semnificative. **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinaiei acestora.

n notele explicative, dac

Asociatia _____________________________ Adresa _________________________________ CUI __________________ Nota 3

Repartizarea rezultatului exerciiului financiar*) Destinaia excedentului/profitului Excedent/Profit net de repartizat: - rezerva legal - acoperirea deficitului/pierderii contabile - alte repartizri prevzute de lege Excedent/Profit nerepartizat

Suma

Presedinte, ___________________________

Intocmit, _______________________

*) n cazul acoperirii deficitului/pierderii contabil(e) reportat(e), se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

ASOCIATIA _____________________________ Adresa _________________________________ CUI __________________

DISPONIBIL CU DESTINATIE SPECIALA

Denumirea indicatorilor A Disponibil cu destin. speciala Total (rd. 02 la 10 ) din aplicarea timbrului literar din aplicarea timbrului cinematografic din aplicarea timbrului teatral din aplicarea timbrului muzical din aplicarea timbrului folcloric din aplicarea timbrului artelor plastice din aplicarea timbrului arhitect. din aplicarea timbrului de divertisment privind alte venituri cu destinatie speciala, potrivit legii

Nr. rd. B

Disponibil la incep. anului 1

Incasari 2

Plati 3

Disponibil la sf. anului 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Presedinte, ___________________________

Itocmit, _______________________

*) Se completeaz de ctre persoanele juridice fr scop patrimonial care gestioneaz, potrivit legii, venituri cu destinaie s **) Se detaliaz pe feluri de venituri cu destinaie special n raportul administratorilor.

gestioneaz, potrivit legii, venituri cu destinaie special.

ASOCIATIA _____________________________ Adresa _________________________________ CUI __________________ ANALIZA REZULTATULUI EXERCITIULUI* privind " Veniturile cu destinatie speciala din aplicarea timbrului .." la data de 31.12.2011 Disponibil la sf. anului 2

Denumirea indicatorilor A VENITURI - TOTAL CHELTUIELI - TOTAL (rd. 03 la 15 ), din care pentru: sustinerea unor proiecte culturale de interes national participarea la concursuri de interpretare si creatie in tara si in strainatate promovarea unor actiuni cu participarea romanilor de peste hotare sustinerea si protejarea artei cinematografice, teatrale si muzicale completarea fondurilor destinate sustinerii activitatii tinerilor creatori, interpreti si executanti sprijinirea materiala a creatorilor, interpretilor si executantilor pensionari sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinand uniunilor de creatie sprijinirea inscrierii in circuitul national si international a operelor artistice de valoare cinstirea si perpetuarea memoriei personalitatilor culturii romanesti si ale minoritatilor nationale, atat in tara, cat si in strainatate punerea in valoare a patrimoniului folcloric si etnografic din Romania sustinerea financiara a spectacolelor in care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt romani sau reprezentanti ai minoritatilor nationale din Romania sustinerea financiara a premiilor acordate creatorilor si interpretilor cheltuieli de functionare a organismului financiar, dupa caz EXCEDENT ( rd. 01 - 02 ) DEFICIT (rd. 02 - 01 ) Presedinte, ___________________________

Nr. rd. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Plati 1

Itocmit, _______________________

*) Se completeaz distinct pentru fiecare fel de venit cu destinaie special conform Legii nr. 35/1994, cu modificrile i com

onform Legii nr. 35/1994, cu modificrile i completrile ulterioare.

ASOCIATIA _____________________________ Adresa _________________________________ CUI __________________

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR la data de 31.12.2011

CREANTE A TOTAL din care:

Nr. rd. B 1 2 3 4

Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3

Termen de lichiditate Sub 1 an 2 Peste 1 an 3

DATORII* A TOTAL din care:

Nr. rd. B 1 2 3 4

Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3+4

Termen de exigibilitate Sub 1 an 2 1 - 5 ani 3 Peste 5 ani 4

Presedinte, ___________________________

Itocmit, _______________________

*) Se vor meniona urmtoarele informaii: a) clauzele legate de achitarea datoriilor i rata dobnzii aferente mprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garanii sau au fost efectuate ipotecri: - valoarea datoriei; - valoarea i natura garaniilor; c) valoarea obligaiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligaiilor privind plata pensiilor.

Asociatia _____________________________ Adresa _________________________________ CUI __________________

NOTA 7 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (aplicate la nivelul anului fiscal 2011) Asociatia ..a aplicat politicile contabile astfel incit situatiile financiare sa fie conforme cu cerintele Politicile folosite de..asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile Evaluarea posturilor cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii: -pricipiul prudentei potrivit caruia nu s-a admis supraevaluare elementelor de active si a veniturilor ,respective subevaluarea elementelor de pasiv si a -principiul independentei exercitiului ,porivit caruia delimitarea de timp a veniturilor si cheltuielilor aferente s-a facut pe masura angajarii acestora si -principiul necompensarii elementele de active si pasiv sint inregistrate in contabilitate , separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si - principiul intangibilitatii Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare. Asociatia..a respectat principiile contabile aplicate.

Presedinte, ___________________________

Itocmit, _______________________

Se vor prezenta: a) Reglementrile contabile aplicate la ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare anuale. b) Abaterile de la principiile i politicile contabile, metodele de evaluare i de la alte prevederi din reglementrile contabile, menionndu-se: - natura; - motivele; - evaluarea efectului asupra activelor i datoriilor, poziiei financiare i a profitului sau pierderii. d) Valoarea rezidual pentru imobilizri stabilit n situaia n care nu se cunoate preul de achiziie sau costul de producie al acesteia. e) Suma dobnzilor incluse n costul activelor imobilizate i circulante cu ciclu lung de fabricaie. f) n cazul reevalurii imobilizrilor corporale: - elementele supuse reevalurii, precum i metodele prin care sunt determinate valorile rezultate n urma reevalurii; - valoarea la cost istoric a imobilizrilor reevaluate; - tratamentul n scop fiscal al rezervei din reevaluare; - modificrile rezervei din reevaluare: valoarea rezervei din reevaluare la nceputul exerciiului financiar; diferenele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare n cursul exerciiului financiar; valoarea rezervei din reevaluare la sfritul exerciiului financiar. g) Dac activele fac obiectul ajustrilor excepionale de valoare exclusiv n scop fiscal, suma ajustrilor i motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate n notele explicative.

c) Dac valorile prezentate n situaiile financiare nu sunt comparabile, absena comparabilitii trebuie prezentat n notele explicative, nsoit de com

sumele capitalizate sau transferate ntr-un alt mod din rezerva din reevaluare n cursul exerciiului financiar, prezentndu-se natura oricrui astfel de

h) Dac valoarea prezentat n bilan, rezultat dup aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difer n mod semnificativ, la data bilanului, de valoa

e financiare sa fie conforme cu cerintele nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor si credibile matoarele principii: spective subevaluarea elementelor de pasiv si a erente s-a facut pe masura angajarii acestora si nd admisa compensarea intre posturile de activ si

reglementrile contabile, menionndu-se:

rebuie prezentat n notele explicative, nsoit de comentarii relevante.

iie sau costul de producie al acesteia.

ui financiar, prezentndu-se natura oricrui astfel de transfer, cu respectarea legislaiei n vigoare;

difer n mod semnificativ, la data bilanului, de valoarea determinat pe baza ultimei valori de pia cunoscute nainte de data bilanului, valoarea acestei diferene trebuie prez

e de data bilanului, valoarea acestei diferene trebuie prezentat n notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Asociatia _____________________________ Adresa _________________________________ CUI __________________ NOTA 8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE , CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE La data de 31.12.2011 Asociatia . are/nu are salariati. In cursul anului 2011 Asociatia a acordat/nu a acordat indemnizatii membrilor consililui de Membrii ai consiliului Suma indemnizatie

Asociatia . are/nu are obligatii contractuale privind plata pensiilor pentru fostii ,membrii ai Membrii ai consiliului Suma pensie

In cursul anului 2011 Asociatia. a acordat/nu a acordat avansuri si credite membrilor consililui de Membrii ai consiliului Suma avans

In anul 2011, Asociatia .. a avut/nu a avut salariati si a inregistrat/nu a inregistrat cheltuieli cu Suma Membrii ai consiliului Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu asiguraile sociale Cheltuieli cu contributiile pentru pensii Presedinte, ___________________________ Itocmit, ___________________________

E , CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

demnizatii membrilor consililui de Scop

pensiilor pentru fostii ,membrii ai Vechime

vansuri si credite membrilor consililui de Suma credite

gistrat/nu a inregistrat cheltuieli cu Suma

Asociatia _____________________________ Adresa _________________________________ CUI __________________ NOTA 9 ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. Asociatia ..s-a infinintat conform Legii avind condul de inregistrare fiscal.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate nu este cazul d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a * impozitul pe profit ramas de plata. e) Cifra de afaceri: * pe segmente de activitati Comert 0 * pe piete geografice. Romania f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiar pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: * natura evenimentului; * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. g) Explicatii despre valoarea si natura: * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. 0 h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing. 0 i) Leasing financiar - informatii: * descriere generala a contractelor semnificative de leasing; * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. 1. Leasing financiar - evidentieri: Descriere generala a contractelor importante de leasing: * existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare; * restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. 2. Leasing financiar - evidentieri: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat nu este cazul k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. nu este cazul l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative. nu este cazul m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. nu este cazul n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar preze diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care nu este cazul o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in note intelegerea situatiilor financiare anuale.

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in note intelegerea situatiilor financiare anuale. nu este cazul p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situat nu este cazul

Presedinte, ___________________________

Itocmit, ___________________________

ALTE INFORMATII

istrare fiscal.

e detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. nu este cazul 0 0 0 0

ul din activitatea curenta si rezultatul din

fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de

itiului financiar a fost afectata de o evaluare a e generale si regulile contabile de evaluare, a

Servicii Lucrari 0 0 0 International 0 afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii nu este cazul nu este cazul nu este cazul 0 0 0

e.

or importante de leasing:

re si alte operatiuni de leasing. oadelor viitoare

, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. nu este cazul

nu este cazul e prezinta in notele explicative. nu este cazul

nu este cazul a de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in nu este cazul elatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru

elatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru

nu este cazul unt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare. nu este cazul

___________________________