Sunteți pe pagina 1din 2
ŞCOALA CU CLASELE I - VIII BĂRĂBANŢ Str. Cabanei, nr.7, Alba Iulia, cod:510001, jud:Alba Tel:+40

ŞCOALA CU CLASELE I -VIII BĂRĂBANŢ Str. Cabanei, nr.7, Alba Iulia, cod:510001, jud:Alba

Tel:+40 (0)258 81 20 04 Fax:

+40 (0)258 81 20 04

Email: sc.barabant@mail.albanet.ro

Test iniţial la Limba Engleză Interpretare

Clasa a V-a

Obiective operaţionale:

O 1 -dentifice mesajul global al unui text; O 2 - recunoască informaţiile esenţiale dintr-un text citit în gând ; O 3 – Să utilizeze corect timpurile verbale ale prezentului ;

Descriptori de performanţă :

O 4 – Să transforme la plural substantive ; O 5 – Să utilizeze corect pronumele interogative ; O 6 - Să utilizeze corect formele verbelor a fi şi a avea ; O 7 - Să redacteze o scrisoare de prezentare.

INSUFICIENT

SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE

Nu identifică mesajul global al unui text; ă mesajul global al unui text;

Identifică foarte puţin din mesajul global al unui text ; mesajul global al unui text ;

Identifică parţial mesajul global al unui text ; dentifică parţial mesajul global al unui text ;

Identifică integral mesajul global al unui text;

Nu recunoaşte informa ţ iile esen ţ iale dintr-un text citit în gând ; şte informaţiile esenţiale dintr-un text citit în gând ;

Recunoaşte foarte puţin din informaţiile esenţiale citite în gând ; ecunoaşte foarte puţin din informaţiile esenţiale citite în gând ;

Recunoaşte ăparţial informaţiiile esenţiale dintr - un text citit în gând ; ecunoaşte ăparţial informaţiiile esenţiale dintr- un text citit în gând ;

Recunoaşte integral informaţiile esenţiale dintr-un text citit în gând;

Nu utilizează corect timpurile verbale ale prezentului ; ă corect timpurile verbale ale prezentului ;

Nu transformă la plural substantive ; ă la plural substantive ;

Nu utilizează corect pronumele interogative ; ă corect pronumele interogative ;

Nu utilizează corect formele verbelor a fi şi a avea ; ă corect formele verbelor a fi şi a avea ;

Utilizează foarte pu ţi n corect verbele la timpurile prezentului ; ă foarte puţin corect verbele la timpurile prezentului ;

Utilizează foarte puţin corect pronumele interogative ; tilizează foarte puţin corect pronumele interogative ;

Utilizează foarte puţin formele corecte ale verbelor a fi si a avea ; tilizează foarte puţin formele corecte ale verbelor a fi si a avea ;

Utilizează parţial corect timpurile verbale ale prezentului ; timpurile verbale ale prezentului ;

Transfomă parţial substantivele la plural ; ransfomă parţial substantivele la plural ;

Utilizează parţial corect pronumele interogative ; tilizează parţial corect pronumele interogative ;

Utilizează corect timpurile verbale ale prezentului ;

Transformă corect la plural substantivele ;

Utilizează corect pronumele interogative ;

Utilizează corect formele verbelor a fi si a avea ;

Nu redactează o scrisoare de prezentare. ă o scrisoare de prezentare.

Redactează cateva propoziţii dintr-o scrisoare. edactează cateva propoziţii dintr-o scrisoare.

Utilizează parţial corect formele verbelor a fi şi a avea ; tilizează parţial corect formele verbelor a fi şi a avea ;

Redacteaza o scrisosare integral şi corect .

Redactează parţial o scrisoare. edactează parţial o scrisoare.

Rezultate obţinute: ŞCOALA CU CLASELE I - VIII BĂRĂBANŢ Str. Cabanei, nr.7, Alba Iulia, cod:510001,

Rezultate obţinute:

ŞCOALA CU CLASELE I -VIII BĂRĂBANŢ Str. Cabanei, nr.7, Alba Iulia, cod:510001, jud:Alba

Tel:+40 (0)258 81 20 04 Fax:

+40 (0)258 81 20 04

Email: sc.barabant@mail.albanet.ro

NOTA

1 - 4

5 - 6

7 - 8

9 - 10

TOTAL

NR. ELEVI

11

7

0

1

19

CALIFICATIV

INSUFICIENT

SUFICIENT

BINE

FOARTE BINE

 

PROCENTE

57.89%

36.84%

0.00%

5.27%

100%

57.89 % 36.84 % 5.27 % 0 % Foarte Bine Bine Suficient Insuficient
57.89 %
36.84 %
5.27 %
0 %
Foarte Bine
Bine
Suficient
Insuficient

Plan de remediere:

Reluarea şi consolidarea cunoştinţelor din anii anteriori ;

Exerciţii de exersare orală şi scrisă pentru forma timpurilor verbale ;

Fise de lucru pentru tranformarea substantivelor la plural ;

Utilizarea dictionarului pentru insuţirea de noi cuvinte şi exerciţii de vocabular.

Exerciţii de redactare de paragrafe scurte si de scrisori pe un plan dat.