Sunteți pe pagina 1din 28

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Notiuni. Analiticitate

O multime deschisa si conexa se numeste

.

Daca

o

functie

este

analitica

in

oricare punct

din

planul complex,

atunci functia se

numeste

.

Daca o functie este analitica in intreg planul complex si daca functia este

este analitica in intreg planul complex si daca functia este , atunci Daca o functie este

, atunci

Daca o functie este diferentiabila si marginita in oricare punct din planul complex, atunci functia este

Daca o functie este analitica intr-un punct, atunci derivata ei este

in acel punct.

Daca o functie este analitica intr-un punct, atunci derivatele de toate ordinele ale functiei

sunt

in acel punct.

Ecuatiile Cauchy-Riemann (atasate unei functii) ne dau o conditie (necesara, suficienta,

necesara si suficienta)

pentru diferentiabilitatea functiei intr-un punct.

Daca ecuatiile Cauchy-Riemann (atasate unei functii

atunci

nu exista (da / nu ) da / nu)

.

(atasate unei functii atunci nu exista ( da / nu ) . ) nu sunt satisfacute

) nu sunt satisfacute pentru

,
,

O functie este analitica intr-un punct daca si numai daca: a) este diferentiabila in acel punct; b) este diferentiabila intr-o vecinatate a punctului

Fie

b ) este diferentiabila intr-o vecinatate a punctului Fie domeniu si . Atunci derivata nu exista

domeniu si

diferentiabila intr-o vecinatate a punctului Fie domeniu si . Atunci derivata nu exista sau ( da

. Atunci derivata

vecinatate a punctului Fie domeniu si . Atunci derivata nu exista sau ( da / nu

nu exista sau

a punctului Fie domeniu si . Atunci derivata nu exista sau ( da / nu )

(da / nu)

O functie este analitica intr-un domeniu daca si numai daca este diferentiabila in fiecare punct

al domeniului (da / nu) domeniului (da / nu)

; daca si numai daca este analitica in fiecare punct al

, ? (da/nu)
,
? (da/nu)

? (da/nu)

;

,
,

? (da/nu)

Fie o functie f (z) analitica într-un disc punctat

lui f (z) . Atunci

0 z

<

z

0

<

R

, cu

z

0

este singularitate (eliminabila, pol, esentiala)

.
.

z

0

;

,0 < R , cu z 0 este singularitate ( eliminabila, pol, esentiala ) . z

punct singular izolat al

daca si numai daca

14. Fie o functie f (z) analitica într-un disc punctat

0 z

<

z

0

<

R

,

cu

lui f (z) . Atunci

z

0

este singularitate (eliminabila, pol, esentiala)

lim

z

z

0

(

z

z

0

)

f

(

z

)

=

0

.

z

0

punct singular izolat al

daca si numai daca

15. Fie o functie f (z) analitica într-un disc punctat

0 z

<

z

0

<

R

,

cu

lui

f (z) . Atunci

z

0

este singularitate (eliminabila, pol, esentiala)

z 0 este singularitate ( eliminabila, pol, esentiala ) exita si este finita. z 0 punct

exita si este finita.

z

0

punct singular izolat al

daca si numai daca

16. Fie o functie f (z) analitica într-un disc punctat

z

0

punct singular izolat al

lui f (z) . Atunci

partea pricipala a dezvoltarii in serie Laurent functiei f (z) , intr-o vecinatate a lui , are o infinitate de termeni nenuli.

daca si numai daca

0 z

<

z

0

<

R

,

cu

z

0

este singularitate (eliminabila, pol, esentiala)

, cu z 0 este singularitate ( eliminabila, pol, esentiala ) 17. Fie o functie f

17. Fie o functie f (z) analitica într-un disc punctat

0 z

<

z

0

<

R

,

cu

z

0

lui f (z) . Atunci

exita un intreg

z

0 este singularitate (eliminabila, pol, esentiala)

astfel incat

.
.
singularitate ( eliminabila, pol, esentiala ) astfel incat . punct singular izolat al daca si numai

punct singular izolat al

daca si numai daca

) astfel incat . punct singular izolat al daca si numai daca 18. Fie o functie
) astfel incat . punct singular izolat al daca si numai daca 18. Fie o functie

18. Fie o functie

lui

singular izolat al daca si numai daca 18. Fie o functie lui analitica într-un disc punctat

analitica într-un disc punctat

este

18. Fie o functie lui analitica într-un disc punctat este , un punct singular izolat al

, un punct singular izolat al

. Atunci

punct singular izolat (aparent, pol simplu, pol dublu, pol triplu,

esential)

daca si numai daca

.
.
pol dublu, pol triplu, esential ) daca si numai daca . 1 9 . Fie o
pol dublu, pol triplu, esential ) daca si numai daca . 1 9 . Fie o

19. Fie o functie

lui

esential ) daca si numai daca . 1 9 . Fie o functie lui analitica într-un

analitica într-un disc punctat

este

. Fie o functie lui analitica într-un disc punctat este , un punct singular izolat al

, un punct singular izolat al

. Atunci

punct singular izolat (aparent, pol simplu, pol dublu, pol triplu,

esential)

daca si numai daca

.
.
pol dublu, pol triplu, esential ) daca si numai daca . 20. Fie o functie lui
pol dublu, pol triplu, esential ) daca si numai daca . 20. Fie o functie lui

20. Fie o functie

lui

esential ) daca si numai daca . 20. Fie o functie lui analitica într-un disc punctat

analitica într-un disc punctat

este

20. Fie o functie lui analitica într-un disc punctat este , un punct singular izolat al

, un punct singular izolat al

. Atunci

punct singular izolat (aparent, pol simplu, pol dublu, pol triplu,

esential)

daca si numai daca

.
.
pol dublu, pol triplu, esential ) daca si numai daca . 21. Fie o functie lui
pol dublu, pol triplu, esential ) daca si numai daca . 21. Fie o functie lui

21. Fie o functie

lui

esential ) daca si numai daca . 21. Fie o functie lui esential ) analitica într-un

esential)

analitica într-un disc punctat

este

functie lui esential ) analitica într-un disc punctat este , un punct singular izolat al .

, un punct singular izolat al

. Atunci

punct singular izolat (aparent, pol simplu, pol dublu, pol triplu,

.
.

daca si numai daca

22. Fie o functie lui analitica într-un disc punctat este , un punct singular izolat
22. Fie o functie lui analitica într-un disc punctat este , un punct singular izolat

22. Fie o functie

lui

22. Fie o functie lui analitica într-un disc punctat este , un punct singular izolat al

analitica într-un disc punctat

este

22. Fie o functie lui analitica într-un disc punctat este , un punct singular izolat al

, un punct singular izolat al

. Atunci

punct singular izolat (aparent, pol simplu, pol dublu, pol triplu,

esential)

daca si numai daca

.
.

23. O functie f (z) care este analitica pe

. 23. O functie f ( z ) care este analitica pe se numeste functie .

se numeste functie

.

24. Oricare functie intreaga si marginita este

.

25. O functie f (z) care este diferentiabila in oricare punct din

( z ) care este diferentiabila in oricare punct din se numeste functie . 26. O

se numeste functie

.

26. O singularitate izolata care nu este nici singularitate eliminabila, nici pol se numeste

singularitate

.

27. Daca f (z) este functie intreaga si daca

. 27. Daca f ( z ) este functie intreaga si daca , atunci f (

, atunci f (z) este

28. Daca

f (z) este functie diferentiabila in oricare

f (z) este

este functie diferentiabila in oricare f ( z ) este si daca , atunci 29. Coeficientul

si daca

diferentiabila in oricare f ( z ) este si daca , atunci 29. Coeficientul din dezvoltarea

, atunci

29. Coeficientul

f ( z ) este si daca , atunci 29. Coeficientul din dezvoltarea in serie Laurent
f ( z ) este si daca , atunci 29. Coeficientul din dezvoltarea in serie Laurent

din dezvoltarea in serie Laurent a unei functii

se numeste

functiei

in serie Laurent a unei functii se numeste functiei in punctul . 30. Consideram urmatoarele propozitii:

in punctul

.
.

30. Consideram urmatoarele propozitii:

1)

- domeniu (simplu conex); - functie analitica ; - functie analitica ;in punctul . 30. Consideram urmatoarele propozitii: 1 ) 2 ) 3 ) 4 ) C

2)

3)

4) C - contur simplu inchis inclus in domeniul D ;

intr-o coroana circulara

5)

- punct interior conturului simplu inchis C ;

- punct interior conturului simplu inchis C ;

 

6)

6 ) - multime de puncte singulare izolate ale functiei , interioare

- multime de puncte singulare izolate ale functiei

6 ) - multime de puncte singulare izolate ale functiei , interioare

, interioare

conturului simplu inchis C ;

7)

,
,
functiei , interioare conturului simplu inchis C ; 7 ) , ; . Indicati, in ordine

;

. Indicati, in ordine crescatoare, numerele de ordine (1 - 8) ale propozitiilor de mai sus care alcatuiesc ipoteza teoremei (integrale) a lui Cauchy

8)

alcatuiesc ipoteza teoremei (integrale) a lui Cauchy 8 ) 3 1 . Consideram urmatoarele propozitii: 1

31. Consideram urmatoarele propozitii:

1)

- domeniu (simplu conex); - functie analitica ; - functie analitica ;Cauchy 8 ) 3 1 . Consideram urmatoarele propozitii: 1 ) 2 ) 3 ) 4

2)

3)

4) C - contur simplu inchis inclus in domeniul D ;

5)

- punct interior conturului simplu inchis C ;conex); - functie analitica ; - functie analitica ; 2 ) 3 ) 4 ) C

6 ) conturului simplu inchis C ; 7 ) - multime de puncte singulare izolate

6)

conturului simplu inchis C ;

7)

- multime de puncte singulare izolate ale functiei

C ; 7 ) - multime de puncte singulare izolate ale functiei ; , , interioare

;

,
,
; 7 ) - multime de puncte singulare izolate ale functiei ; , , interioare 8

, interioare

8)

Indicati, in ordine crescatoare, numerele de ordine (1 - 8) ale propozitiilor de mai sus care alcatuiesc ipoteza pentru formula integrala a lui Cauchy

.
.

32. Consideram urmatoarele propozitii:

1)

a lui Cauchy . 32. Consideram urmatoarele propozitii: 1 ) - domeniu (simplu conex); 2 )

- domeniu (simplu conex);

2) - functie analitica ; 3) - functie analitica ; 4) C - contur simplu inchis inclus in domeniul D ; 5) - punct interior conturului simplu inchis C ;

6)

conturului simplu inchis C ;

7)

simplu inchis C ; 6 ) conturului simplu inchis C ; 7 ) - multime de

- multime de puncte singulare izolate ale functiei , interioare

de puncte singulare izolate ale functiei , interioare ; , . Indicati, in ordine crescatoare, numerele

;

de puncte singulare izolate ale functiei , interioare ; , . Indicati, in ordine crescatoare, numerele
,
,

. Indicati, in ordine crescatoare, numerele de ordine (1 - 8) ale propozitiilor de mai sus care alcatuiesc ipoteza teoremei reziduului

8)

de mai sus care alcatuiesc ipoteza teoremei reziduului 8 ) 33. Consideram urmatoarele propozitii: 1 )

33. Consideram urmatoarele propozitii:

1)

reziduului 8 ) 33. Consideram urmatoarele propozitii: 1 ) - domeniu (simplu conex); - functie analitica

- domeniu (simplu conex); - functie analitica ; - functie analitica ;

2)

3)

4) C - contur simplu inchis inclus in domeniul D ;

5)

6)

conturului simplu inchis C ;

7)

in domeniul D ; 5 ) 6 ) conturului simplu inchis C ; 7 ) -

- punct interior conturului simplu inchis C ;

- multime de puncte singulare izolate ale functiei

C ; - multime de puncte singulare izolate ale functiei ; , , interioare . Indicati,

;

,
,
C ; - multime de puncte singulare izolate ale functiei ; , , interioare . Indicati,

, interioare

. Indicati, in ordine crescatoare, numerele de ordine (1 - 8) ale propozitiilor de mai sus care alcatuiesc ipoteza teoremei de identitate

8)

mai sus care alcatuiesc ipoteza teoremei de identitate 8 ) 34. Functia analitica, d ) intreaga
mai sus care alcatuiesc ipoteza teoremei de identitate 8 ) 34. Functia analitica, d ) intreaga

34. Functia analitica, d) intreaga

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c) .

b ) diferentiabila intr-un singur punct, c ) . 35. Functia analitica, d ) intreaga este:

35. Functia analitica, d) intreaga

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c) .

b ) diferentiabila intr-un singur punct, c ) . 36. Functia , diferentiabila intr-un singur punct,

36. Functia

, diferentiabila intr-un singur punct, c) analitica, d) intreaga

este: a) nicaieri diferentiabila, b) .

37. Functia

37. Functia singur punct, c ) analitica, d ) intreaga , este: a ) nicaieri diferentiabila,

singur punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un

.

a ) nicaieri diferentiabila, b ) diferentiabila intr-un . 38. Functia intr-un singur punct, c )

38. Functia intr-un singur punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila .

, este: a ) nicaieri diferentiabila, b ) diferentiabila . 39. Functia analitica, d ) intreaga

39. Functia analitica, d) intreaga

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c) .

b ) diferentiabila intr-un singur punct, c ) . 40. Functia analitica, d ) intreaga este:

40. Functia analitica, d) intreaga

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c) .

41. Functia

b ) diferentiabila intr-un singur punct, c ) . 41. Functia este: a ) nicaieri diferentiabila,

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c)

analitica, d) intreaga

.

intr-un singur punct, c ) analitica, d ) intreaga . 4 2 . Functia analitica, d

42. Functia analitica, d) intreaga

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c) .

43.

e

z

+ 1

e

z

1

Functia

analitica, d) intreaga

f

(

z

) =

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c)

44. Functia f (z) = z este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c) analitica, d) intreaga

intr-un singur punct, c ) analitica, d ) intreaga 45. Functia analitica, d ) intreaga este:

45. Functia analitica, d) intreaga

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c) .

46.

e 2 z

3

z

Functia

analitica, d) intreaga

f

(

z

) =

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c)

.

b ) diferentiabila intr-un singur punct, c ) . 47. Functia un singur punct, c )

47. Functia un singur punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr- .

a ) nicaieri diferentiabila, b ) diferentiabila intr- . 48. Functia un singur punct, c )

48. Functia un singur punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr- .

49.

,
,

Functia

diferentiabila intr-un singur punct, c) analitica, d) intreaga

este:

a)

.

nicaieri

diferentiabila,

b)

d ) intreaga este: a ) . nicaieri diferentiabila, b ) 50. Functia un singur punct,

50. Functia un singur punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr- .

51.

Functia

singur punct, c) analitica, d) intreaga

f

(z) = z

2

+ zz

2

z +

2z

z este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un

.

52. Functia

b ) diferentiabila intr-un . 5 2 . Functia un singur punct, c ) analitica, d

un singur punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-

.

a ) nicaieri diferentiabila, b ) diferentiabila intr- . 53. Functia punct, c ) analitica, d

53. Functia punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur .

54. Functia

b ) diferentiabila intr-un singur . 5 4 . Functia , este: a ) nicaieri diferentiabila,

, este: a) nicaieri diferentiabila, b)

diferentiabila intr-un singur punct, c) analitica, d) intreaga

.

55. Functia f (z) = 2z + z

analitica, d) intreaga

2 este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur punct, c) .

b ) diferentiabila intr-un singur punct, c ) . 56. Functia punct, c ) analitica, d

56. Functia punct, c) analitica, d) intreaga

este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur .

57. Functia

b ) diferentiabila intr-un singur . 5 7 . Functia , este: a ) nicaieri diferentiabila,

, este: a) nicaieri diferentiabila, b)

diferentiabila intr-un singur punct, c) analitica, d) intreaga

intr-un singur punct, c ) analitica, d ) intreaga 58. Functia punct, c ) analitica, d

58. Functia punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur .

diferentiabila, b ) diferentiabila intr-un singur . 59. Functia punct, c ) analitica, d ) intreaga

59. Functia punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur .

diferentiabila, b ) diferentiabila intr-un singur . 60. Functia punct, c ) analitica, d ) intreaga

60. Functia punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr-un singur .

diferentiabila, b ) diferentiabila intr-un singur . 61. Functia un singur punct, c ) analitica, d

61. Functia un singur punct, c) analitica, d) intreaga

, este: a) nicaieri diferentiabila, b) diferentiabila intr- .

Singularitati. Reziduuri

1.

Functia

f

(

z

)

=

e

z

1

z

2

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Functia

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Functia are în

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

Functia

pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . Functia are în

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . Functia

Functia

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

are în

z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

.

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol simplu, d ) pol dublu, e

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . Functia

Functia

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

.

izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol . are în o singularitate izolata:

are în o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol simplu, d ) pol dublu, e

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 Functia are în . o singularitate

.

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

Functia

pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . Functia are în

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 Functia are în . o singularitate

.

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

.

pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 Functia . are în
pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 Functia . are în

are în o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . Functia
c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . Functia

Functia are în o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 Functia are
c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 Functia are

Functia are în o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

.

f

(

z

)

sin z

=

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

z

15. Functia

15. Functia are în z = 0 o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila,

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 16.

16. Functia are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

17. Functia

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol simplu, d ) pol dublu, e

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

18. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 18. Functia are în

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

19. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 19. Functia are în

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

20. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 20. Functia are în

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

21. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 21. Functia are în
simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 21. Functia are în

are în o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

22.

23.

pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 22. 23. Functia

Functia

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) a) esentiala, b) eliminabila, c)

.

izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) . Functia pol simplu, d ) pol

Functia

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) a) esentiala, b) eliminabila, c)

.

izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) . 24. Functia 25. Functia are în

24. Functia

25. Functia

are în o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila,

. o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

are în

izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) are în c ) pol simplu, d

c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

în c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 pol
în c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 pol

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

26. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 26. Functia are în .

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 26. Functia are în . o

. o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila,

c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

27. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 27. Functia are în

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

28. Functia

28. Functia are în z = 0 o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila,

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

29. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 29. Functia are în

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

30. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 30. Functia are în .

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 30. Functia are în . o

.

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila,

31.

c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

31. c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 .

Functia

c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, a) esentiala, b) eliminabila,

.

32. Functia

izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, . 32. Functia are în o singularitate izolata: a

are în

a ) esentiala, b ) eliminabila, . 32. Functia are în o singularitate izolata: a )

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 33.

33. Functia

34. Functia

are în

e ) pol de ordinul 3 . 33. Functia 34. Functia are în o singularitate izolata:

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

. o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila,

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 are în c )

are în

pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 are în c )

c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

în c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 are

are în

) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 are în .

. o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila,

35. Functia

c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

36. Functia

are însimplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 36. Functia o singularitate

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 36. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

37.

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

c ) pol 37. simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 .

Functia

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

.

38. Functia

a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol . 38. Functia are în o singularitate

are în

esentiala, b ) eliminabila, c ) pol . 38. Functia are în o singularitate izolata: a

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

39. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 39. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 39. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

40. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 40. Functia . are în

.

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 40. Functia . are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b)

eliminabila, c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

41. Functia

41. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b )

are

în

41. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b )

o

singularitate

izolata:

a)

esentiala,

b)

eliminabila, c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

 

42. Functia

42. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b )

are

în

42. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b )

o

singularitate

izolata:

a)

esentiala,

b)

43.

eliminabila, c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

Functia

pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . Functia are în

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

44. Functia

are însimplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 44. Functia o singularitate

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 44. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

45. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 45. Functia are în .

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 45. Functia are în . o

.

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila,

46.

c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

Functia

pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . Functia are în

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, a) esentiala, b) eliminabila,

c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

47. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 47. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 47. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila,

c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

48. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 48. Functia are în .

are

în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 48. Functia are în . o

.

o

singularitate

izolata:

a)

esentiala,

b)

eliminabila, c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

49. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 49. Functia are în

are

în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 49. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b)

50.

eliminabila, c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

.

pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 Functia . are în

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

c ) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 are în

are în

) pol simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 are în .

. o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

51. Functia

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

52. Functia

52. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol

are în

52. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

53. Functia

are însimplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 53. Functia o singularitate

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

54. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 54. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 54. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

55. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 55. Functia are în
simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 55. Functia are în

are în o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

56.

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

3 Functia simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . are în

are în

o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

.

57. Functia

a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol . 57. Functia are în o singularitate

are în

esentiala, b ) eliminabila, c ) pol . 57. Functia are în o singularitate izolata: a

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

58. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 58. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 58. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

59.

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

+

.

z

2

e

z

+ 9

f

(

z

)

=

2

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

z

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

60. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 60. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 60. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

61. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 61. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 61. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

62. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 62. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 62. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

63. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 63. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 63. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

64. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 64. Functia are în .

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 64. Functia are în . o

.

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila,

c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

65. Functia

65. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol

are

în

65. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol

o

singularitate

izolata:

a)

esentiala,

b)

eliminabila, c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

66. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 66. Functia are în

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

67.

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

Functia

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

z

.

2z

3

9

f

(

z

)

=

are în z = 0 o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

.

68. Functia

are îna ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol . 68. Functia o singularitate izolata: a

esentiala, b ) eliminabila, c ) pol . 68. Functia are în o singularitate izolata: a

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

69. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 69. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 69. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

70. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 70. Functia are în .

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 70. Functia are în . o

.

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

71. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 71. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 71. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

72. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 72. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 72. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

73. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 73. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 73. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

74. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 74. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 74. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

75. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 75. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 75. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

76. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 76. Functia are în

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 76. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

77. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 77. Functia are în .

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 77. Functia are în . o

.

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila,

78. Functia

78. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol

are

în

78. Functia are în o singularitate izolata: a ) esentiala, b ) eliminabila, c ) pol

o

singularitate

izolata:

a)

esentiala,

b)

eliminabila, c) pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

79. Functia

are însimplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 79. Functia o singularitate

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 79. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

80. Functia

are însimplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 80. Functia o singularitate

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 . 80. Functia are în o

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c) pol

simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

81. Functia

simplu, d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 81. Functia are în .

are în

d ) pol dublu, e ) pol de ordinul 3 81. Functia are în . o

.

o singularitate izolata: a) esentiala, b) eliminabila, c)

pol simplu, d) pol dublu, e) pol de ordinul 3

.

 

cos z

z

1

82. 2Rez

Calculati

Calculati

83. Rez


(

z

z

2

1

)(

z

,0  

=

3

)

,1   

=

Calculati

84. 12Rez

85.

86.

Calculati

Calculati

4Rez

2Rez

 

z

2

+ 3

)(

(

z

1

2

+

1

z

2

+

,2 i =

,1 =

z

2

z

+

2

4

z

2

1

4

)

87.

Calculati

Rez

cos z

z

2 n

,0 =

,

i

=

 

cos z

1

Calculati

88. 3Rez

89.

90.

91.

Calculati

Calculati

Calculati

Rez

4Rez

Rez

z

(

z

1

)(

z

,0 =

,

z

 

sin z

z

1

2

+ 4

z

,0 =

2 i

3

   =

)

92.

93.

Calculati

Calculati

sin z

1

2Rez ,

z

2

1

6Rez

z

4

,0

1

=

=

 

,0   

=

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

Calculati

 

sin z

 

z

2

+ 3

12Rez

Rez

6Rez

(

2

z +

1 )(

=

,0  

=

,0  

z

2

e


z

z

4

z

2

+

4

)

(

2

n )

!

cos z

 

z

2

=

,0  

(

1 )

n

12Rez


Rez

z

n +

2

1

+ 3

( z

2

+

1 )(

z

2

+

4

)

,2 i

, i

 

 

=

=

)( z 2 + 4 ) ,2 i , i      

Rez

Rez

 

sin z

 

e

z

=

,0   

z (

z + 1

)

z

2

=

,0  

= ,0    z ( z + 1 ) z 2  = ,0


 

z

2

+

3

12Rez

2Rez

5Rez

4Rez

)(

(

z

1

2

+

1

z

, i =

,1 =

2

z

2

+ 1

1

z

5

1

1

(

z

2

+ 1

)

2

, i

+

=

4

)

n !Rez

e

z

z

n

+

1

,0 =

,

2 i

=

 

Calculati

110. 4!Rez

e

z

z

5

,0

=

110. 4!Rez  e  z  z 5 ,0  =   111. Calculati

111. Calculati

112. Calculati 44

113. 2Rez

Calculati

Calculati

114. 2Rez

Calculati

115. Rez


1

=

z

2

1

1

z

z

2

1

+ a

,

,1

z

(

z

a

)

1

=

,0   

=

Calculati

116. Rez

Calculati

117. 2Rez

z

 

z

2 +

a

)

1

1

)

z

, a   

=

+ a

(

z

1

.

=

,1   

  = i  

z

(

i

i

i

,

Calculati

118. 2Rez

  

  

2

(

i

+

z

sin z

3

z

sin z

,0  

,0  

=

=

Rez

1 )

z

119. Rez

Calculati

120. Rez

121.

Calculati

(

2

n

z

1

2

)

n

!

(

1

)

n

1

1

Calculati

sin z  

z

2 n

.

,0 =

122.

123.

Calculati

Calculati

124. Calculati

125. Calculati

126. Calculati

2Rez

9Rez

cos z

,0 =

,0 =

z

3

cos z

3

z

+ 9

z

Calculati 2Rez 9Rez  cos z      ,0   = 
Calculati 2Rez 9Rez  cos z      ,0   = 

127. Calculati

128. Calculati

129. Calculati

130. Calculati

131. Calculati

132. Calculati

133. Calculati

134. Calculati

135. Calculati

136. Calculati

137. Calculati

138. Calculati

139. Calculati

140. Calculati

141. Calculati

142. Calculati

Calculati 136. Calculati 137. Calculati 138. Calculati 139. Calculati 140. Calculati 141. Calculati 142. Calculati
Calculati 136. Calculati 137. Calculati 138. Calculati 139. Calculati 140. Calculati 141. Calculati 142. Calculati
Calculati 136. Calculati 137. Calculati 138. Calculati 139. Calculati 140. Calculati 141. Calculati 142. Calculati
Calculati 136. Calculati 137. Calculati 138. Calculati 139. Calculati 140. Calculati 141. Calculati 142. Calculati
Calculati 136. Calculati 137. Calculati 138. Calculati 139. Calculati 140. Calculati 141. Calculati 142. Calculati
Calculati 136. Calculati 137. Calculati 138. Calculati 139. Calculati 140. Calculati 141. Calculati 142. Calculati
Calculati 136. Calculati 137. Calculati 138. Calculati 139. Calculati 140. Calculati 141. Calculati 142. Calculati
Calculati 136. Calculati 137. Calculati 138. Calculati 139. Calculati 140. Calculati 141. Calculati 142. Calculati

143. Calculati

144. Calculati

145. Calculati

146. Calculati

147. Calculati

148. Calculati

149. Calculati

150. Calculati

151. Calculati

152. Calculati

153. Calculati

154. Calculati

155. Calculati

156. Calculati

157. Calculati

Calculati 151. Calculati 152. Calculati 153. Calculati 154. Calculati 155. Calculati 156. Calculati 157. Calculati
Calculati 151. Calculati 152. Calculati 153. Calculati 154. Calculati 155. Calculati 156. Calculati 157. Calculati
Calculati 151. Calculati 152. Calculati 153. Calculati 154. Calculati 155. Calculati 156. Calculati 157. Calculati
Calculati 151. Calculati 152. Calculati 153. Calculati 154. Calculati 155. Calculati 156. Calculati 157. Calculati
Calculati 151. Calculati 152. Calculati 153. Calculati 154. Calculati 155. Calculati 156. Calculati 157. Calculati
Calculati 151. Calculati 152. Calculati 153. Calculati 154. Calculati 155. Calculati 156. Calculati 157. Calculati
Calculati 151. Calculati 152. Calculati 153. Calculati 154. Calculati 155. Calculati 156. Calculati 157. Calculati

158. Calculati

159. Calculati

158. Calculati 159. Calculati 160. Calculati 161. Calculati 162. Calculati Integrala complexa 1 . Calculati 2.
158. Calculati 159. Calculati 160. Calculati 161. Calculati 162. Calculati Integrala complexa 1 . Calculati 2.

160. Calculati

161. Calculati

162.Calculati

Integrala complexa

1. Calculati

2. Calculati