Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

18
Se aprob,

Cerere

Subsemnatul(a) ________________________________, cu domiciliul n ______________


_______________, str. _________________________, nr. ______, Bl. _______, Sc. ____, Et. _____,
Ap. ______, judeul _________________ v rog s aprobai oficierea cstoriei mele cu numita(ul)
_________________________________, n ziua de _______________________ n conformitate cu
prevederile

art.

29,

alin

2,

din

Legea

nr.

119/1996,

pentru

urmtoarele

motive:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data
____________________

Semntura
____________________

Domnului Primar al ______________________, jud. ______________________