Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti

Facultatea de Drept si Administratie Publica Craiova


Disciplina: Drept constitutional I
Forma de invatamant: ZI, FR, ID
Anul de studiu: I

LISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN


DISCIPLINA: DREPT CONSTITUTIONAL I

1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?


Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 36, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

2. Care este trasatura definitorie a constitutiei de tip pact ?


Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

3. Care autoritate sau fortă politică statală are dreptul de a adopta o constitutie ?
Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

4. Care este trasatura definitorie a constitutiei acordate ?


Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

5. Sub ce alta denumire mai este cunoscuta Constitutia acordata ?


Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

6. Care sunt criteriilei folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului


constitutionalitatii legilor?
Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 120, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

7. Care este definitia constitutiei conventie?


Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 99, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

8. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi
fundamentale?
Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 185, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

9. Care sunt elementele componente ale dreptului la viata ?


Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 217, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

10. Care sunt componentele conceptului de libera circulatie ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 230 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

11. Care sunt componentele pe care le are în conŃinutul său dreptul la ocrotirea
sanatatii?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 240 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

12. Care este conŃinutul dreptului la căsătorie, conform reglementarilor constitutionale


privind familia, in literatura de specialitate ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 253 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

13. Care sunt coordonatele care definesc libertatea de exprimare, ce permite subiectilor
de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 261 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

14. Care sunt trăsăturile dreptului de petitionare ca drept incadrat in categoria


drepturilor garantii ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 275 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

15. Care sunt unitatile administrativ teritoriale din Romania?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

16. Care sunt aspectele avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 338 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

17. Care este, potrivit reglementarilor constitutionale, statutul strainilor si apatrizilor in


Romania ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 290 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

18. Care sunt componentele ce definesc îndatorirea de aparare a patriei ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

19. Care sunt caracterele statului roman ce rezulta din dispozitiile constitutionale in
vigoare ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 308 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

20. La sesizarea căror autorităŃi se pronunŃă Curtea Constitutionala asupra


constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina “Drept
Constitutional” ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 44 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean
22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 67 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

23. Care dintre constitutii, are drept specific, adoptarea ei de catre parlament cu o
majoritate calificata?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 100, din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

24. Care dintre statele lumii au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

25. Care sunt condiŃiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana care solicita
acordarea cetateniei romane la cerere?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

26. Care este definiŃia controlului constitutionalitatii legilor?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 115 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

27. La cererea carei autoritati publice are Curtea Constitutionala prerogative de


solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 136 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

28. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri
fundamentale?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 280 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

30. Ce cuprinde, în principiu, conceptul de inviolabilitate a domiciliului ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

31. Care sunt elementele de conŃinut ale dreptului la munca, conceput ca un drept
social-economic de traditie ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

32. Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si
asistenta ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 255 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

33. Care sunt elementele dreptului la informatie ca drept fundamental cu un continut


complex si dinamic ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 266 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

34. În care categorie de drepturi se încadrează dreptul persoanei vatamate de o


autoritate publica ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

35. Care sunt formele de exercitare pe care le-a cunoscut monarhia, ca forma de
guvernamant ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

36. Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 134 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

37. Care este reglementarea pe care o primeşte dreptul la azil, conform art 18 din
Constitutia Romaniei ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

38. Care este definiŃia contributiilor financiare, ca indatorire fundamentala prevazuta de


constitutie ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

39. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai
pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei
Romaniei ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

40. Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala în a se
pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

41. Care sunt elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 43 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

42. Cum este definit regimul constitutional din punct de vedere material ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

43. Care sunt consecinŃele pe care le impun trasaturile dreptului constitutional ca


ramura principala in sistemul de drept romanesc ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 46 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

44. Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte
de promulgarea lor ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137, din Drept constituŃional şi instituŃii politice,
vol.I, Ghe. Uglean

45. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la
cetatenia romana ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

46. Care sunt formele de control al constituŃionalităŃii legilor, determinate de criteriul


organului competent sa efectueze acest control ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

47. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea
Constitutionala se sesizeaza din oficiu ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

48. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea
drepturilor si libertatilor fundamentale?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

49. Care sunt elementele componente ale conceptului de drept la integritate psihica ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

50. Ce presupune conceptul de siguranta a persoanei?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 217 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

51. Care sunt aspectele esenŃiale, enumerate în textul constituŃional, pe care le include
dreptul la protectie sociala a salariaŃilor?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

52. Care sunt elementele de conŃinut ale dreptului la protectie a persoanelor cu


handicap ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 256 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

53. Ce cuprinde în conŃinutul său constituŃional libertatea intrunirilor ca libertate cu


caracter social politic?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

54. Care sunt, conform art 52 din Constitutia Romaniei, pretentiile pe care le poate
formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate
publica?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean
55. Care sunt formele de exercitare, pe care le-a cunoscut republica, ca forma de
guvernamant ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

56. Care sunt trasaturile specifice numai normelor de drept constitutional ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

57. Care sunt regulile pe care le stabileşte ConstituŃia României în domeniul extradarii
si expulzarii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati fundamentale?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 209 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

58. Care sunt elementele pe care le conŃine principiul exercitarii drepturilor si


libertatilor?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

59. Care sunt conditiile obligatorii prevazute de Constitutia Romaniei pentru numirea
in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

60. De către cine pot fi formulate contestaŃiile cu privire la constituŃionalitatea unui


partid politic,asupra cărora stabileşte Curtea ConstituŃională potrivit Constitutiei
Romaniei ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

61. Care sunt izvoarele formale ale dreptului constitutional român ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

62. Care sunt elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de
Constitutie ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 109 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 110 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

64. Care sunt teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 285 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

65. Care sunt principalele cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 119 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

66. Care este clasificarea controlului constitutionalitatii legilor, după criteriul temporal?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

67. Care sunt situaŃiile în care Curtea Constitutionala emite decizii ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

68. Care sunt teoriile formulate în legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor
fundamentale, in literatura de specialitate ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

69. Care sunt elementele componente ale conceptului de libertate individuala ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

70. Care sunt derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

71. Care sunt elementele componente ale dreptului la greva ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 247 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

72. Care sunt aspectele pe care le încorporează libertatea constiintei, ca libertate


fundamentala, cu un continut complex ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

73. Care sunt regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

74. Care este conŃinutul principiului restrângerii exercitării unor drepturi sau al unor
libertăŃi, potrivit art 53 din Constitutie ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 216 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

75. Care sunt formele structurii de stat ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

76. Ce cuprinde în principal principiul universalitatii, consacrat de Constitutia


Romaniei ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

77. Care este conŃinutul principiului de incontestabila actualitate, si anume prioritatea


reglementarilor internationale ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 213 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

78. Care sunt elementele componente ale libertăŃii economice?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 211 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

79. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

80. Care sunt aspectele care determină obligaŃia de a respecta Constitutia şi


supremaŃia ei, conform art.5 din Constitutie ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

81. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al
dreptului constitutional?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 57 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

82. Care sunt criteriile folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor
formale ale dreptului constitutional?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 53 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

83. Care este metoda de rigidizare pe care au imprimat-o cei care au adoptat
constitutia scrisa, avind in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 102 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

84. Care sunt aspectele ce reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 112 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

85. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

86. Care sunt formele de control realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare
procedura controlului constitutionalitatii legilor?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

87. Care sunt argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 118 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

88. Care principii considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale
aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

89. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean
90. Care sunt elementele componente ale dreptului la invatatura ca drept social-
cultural ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 237 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

91. Care sunt elementele componente ale dreptului de proprietate ca drept fundamental
de traditie ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 249 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

92. Care sunt teoriile ce au luat naştere în formularea conceptului juridic de libertate a
constiintei ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

93. Care sunt trăsăturile definitorii ale dreptul de asociere?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 271 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

94. Care sunt trasaturile generale ale puterii organizate statal?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 331 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

95. Care a fost evoluŃia formei de guvernamant a Romaniei


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

96. Prin ce se caracterizează neretroactivitatea legii, ca principiu de incontestabilă


tradiŃie a dreptului constituŃional
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 201 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

97. Care sunt elementele pe care le include principiul accesului la justiŃie, reglementat
de artr. 21 din ConstituŃia României
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 215 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

98. Care sunt aspectele juridice specifice dreptului formulat simplu« nivel de trai »
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 251 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

99. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul


constitutionalitatii unor acte normative:
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

100. Care sunt efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei
Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

101. Care entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 65 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

102. Ce presupune definirea regimului constitutional in sens formal?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

103. Care dintre aspecte considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili
locul dreptului constitutional in sistemul de drept?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 48 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

104. Care este trasatura definitorie a conceptului de cetatenie?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 291 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

105. Care sunt modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990
modificata si completata ulterior ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 293 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

106. Care sunt principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

107. Care este subiectul, la sesizarea căruia se poate exercita controlul abstract,
anterior, de constitutionalitate a legilor, conform Constitutiei României
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

108. Care este argumentul adus in favoarea controlului judecatoresc al


constitutionalitatii legilor ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 127 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

109. Ce garantează acele drepturi şi libertăŃi aflate în cuprinsul categoriei


„Inviolabilitatile”?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

110. Care este trăsătura fundamentală a dreptului la aparare ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 229 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

111. Care este trăsătura de bază a accesului la cultura, ca drept fundamental nou ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 238 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

112. Care este trăsătura de bază prin care se defineşte libertatea de exprimare, ca una
dintre cele mai vechi libertati cetatenesti ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 262 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean
113. Care sunt semnificatiile si aspectele juridice specifice secretului corespondentei,
drept reglementat de art 28 din Constitutia Romaniei ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 274 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

114. Ce au în cuprindere asociatiile de state ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

115. Prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 333 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

116. Care este componenta de bază a egalitatii in drepturi, ca principiu constitutional?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 203 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

117. Care este trăsătura definitorie a fidelitatii fata de tara ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

118. Care sunt componentele care intră în conŃinutul dreptului la un mediu sanatos?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 200 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

119. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul
constitutionalitatii unor acte normative ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 138 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

120. Care sunt deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei
Constitutie ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

121. Care sunt, în Europa, primele legiuiri consemnate documentar ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 23 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

122. Care sunt ramurile pe care le cuprinde dreptul public?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

123. Care este definiŃia constitutiei de tip « conventie » ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 99 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

124. De către cine se exercită puterea legiuitoare, potrivit « Statutului lui Cuza » ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

125. Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 168 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

126. Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din
1991?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 179 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

127. Care este definiŃia monarhiei, ca forma de guvernamant?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

128. Care este definiŃia confederatiei de state?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 321 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

129. Care este definiŃia suveranităŃii de stat, ca trasatura a puterii statale?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 334 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

130. Care este definiŃia judeŃului ca formă de organizare administrativ-teritorială?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

131. În baza cărui act se face aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 299 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

132. Cine a definit dreptul ca fiind „Arta binelui si a educatiei”?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 21 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

133. Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

134. Care erau organele judecătoreşti, potrivit Constitutiei de la 1965?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

135. Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

136. Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

137. Care erau organele puterii de stat, potrivit Constitutiei de la 1965?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

138. Care erau organele procuraturii, potrivit Constitutiei de la 1965?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

139. Care sunt formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura,
stipulat in articolul 32 din Constitutie?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 239 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

140. Care decret interzice constituirea de partide fasciste?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 176 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

141. Care decret a schimbat denumirea de miliŃie in cea de poliŃie?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 175 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

142. Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 152 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

143. Ce vizează ordinea constitutionala, prin normele sale de drept?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

144. Care este trăsătura definitorie pentru o constitutie, in calitatea sa de izvor al


dreptului constitutional?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 54 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

145. Care sunt trăsăturile definitorii ale abrogarii unei Constitutii?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 108 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

146. Când a apărut Constitutia in Romania?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 144 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

147. Care sunt reglementările aduse de ConstituŃia României din 1948, cu privire la
existenta proprietatii particulare?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 165 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

148.Care sunt drepturile exclusiv politice?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

149. Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

150.Care sunt atribuŃiile avocatului poporului,în sistemul nostru constitutional?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constituŃional şi instituŃii politice,
vol.I, Ghe. Uglean

151.Care sunt condiŃiile ce trebuie îndeplinite de către o persoană, în Romania, pentru a


putea vota?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

152.Cine poate fi membru al guvernului, potrivit legislatiei Romaniei?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

153. Care sunt atributiile presedintelui, conform Constitutiei Romaniei in vigoare?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

154. Care sunt principalele trasaturi ale drepturilor subiective ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 11 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

155. Care ramuri de drept fac parte din dreptul privat?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

156. Care este considerata a fi prima Constitutie a României?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

157. Cui apartinea puterea executivă conform Constitutiei din 1923?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

158. Cine avea drept de initiativa legislativă ,conform ConstituŃiei din 1938?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 155 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

159. Care este perioada unui mandat al Preşedintelui României conform ConstituŃiei
României din 1991, revizuita in 2003?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 183 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

160. De catre cine era exercitată puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din
1866?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 150 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

161. Care drepturi fac parte din categoria inviolabilitatilor?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

162. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor exclusiv politice?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

163. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor garantii?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

164. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

165. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor şi libertatilor social-economice si
culturale?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

166. Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

167. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip
republica prezidentiala?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

168. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamânt de tip
republica parlamentara?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

169. Care dintre primele constitutii aparute au avut la baza importantul document Magna
Charta Libertatum?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

170. Care ramuri de drept intra in componenta dreptului privat?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

171. Prin ce s-a caracterizat, in istoria României, perioada dintre 1945-1989, din punct de
vedere al guvernării?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 156 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

172. Care este considerată a fi prima ConstituŃie scrisă în istoria universală?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

173. Care este considerată a fi prima ConstituŃie scrisă in Europa?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

174. Cine poate iniŃia revizuirea Constitutiei, conform actualei ConstituŃii a Romaniei?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

175. Care este denumirea pe care o mai poarta controlul prealabil al constitutionalitatii
legilor?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 134 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

176. La cererea cărei autorităŃi publice, Curtea Constitutionala poate să soluŃioneze un


conflict de natură constituŃională, în calitate de mediator?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 143 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

177. Ce fel de stat este România, conform actualei sale ConstituŃii ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

178. Care este caracteristica principală a Uniunii reale de state?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

179. Care este caracteristica principală a Uniunii personale de state?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

180. Care este caracteristica principală a ConfederaŃiei de state?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

181. Care este structura Parlamentului federal ?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

182. În câte titluri şi articole este structurată ConstituŃia actuala a Romaniei, din punct de
vedere juridic?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

183. Care este modificarea cu privire la structura Parlamentului, adusă de Statutul lui Cuza
faŃă de ConvenŃia de la Paris?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

184. În care situaŃie prevede ConstituŃia actuală a României interzicerea revizuirii


ConstituŃiei, conform art. 152?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 104 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

185. Care este articolul din ConstituŃie care face referire la libertatea intrunirilor?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean
186. Care este articolul din ConstituŃie care face referire la libertatea conştiinŃei?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

187. Care este articolul din ConstituŃie care face referire la dreptul la viaŃă?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

188. Care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie în categoria drepturilor individuale
in functie de clasificarea drepturilor si libertatilor în drepturi individuale şi drepturi
colective?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

189. Care categorie de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective, în functie de


clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

190. În care state intalnim forma de guvernământ de tip monarhie parlamentară


contemporană?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

191. In care state întalnim forma de guvernământ de tip republică parlamentară?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

192. în care state întâlnim forma de guvernămant de tip republică prezidenŃială?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

193. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

194. Cui acorda dreptul de a initia modificarea constitutiei, Constitutia din 1923?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

195. Din care categorie de drept fac parte Tratatele internationale ratificate de catre
Parlamentul Romaniei ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 56 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

196. Care sunt Regulamentele Parlamentului?


pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

197. În baza cărui articol din ConstituŃia României se emit OrdonanŃele


Guvernului?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

198. Care este forma pe care o îmbracă din punct de vedere al conŃinutului, ConstituŃia
României ?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 145 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

199. Care este unica autoritate legiuitoare a Ńării, conform art. 61 din Constitutia
actuală a României?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 341 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean

200. Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de


Constitutia actuala a României?
pentru soluŃionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.I,
Ghe. Uglean