Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI LABORATOR BRASOV

500326 Brasov Calea Bucuresti 25-27


Telefon/fax: 330170, 330171
SEDIUL CENTRAL
Cod fiscal R9205492
Red. Com. Nr. J 08/242-1992
500020 Brasov, Poarta Schei 31

NR._________din _____________

Scrisoare medicala
Domnului / Doamnei Dr. ________________________________________________
Stimate(a) coleg(a) va informam ca pacientul dumneavoastra___________________
__________________________a fost consultat in serviciul nostru in data de
__________________________.
Diagnosticul: ......

.
Examen clinic .....

.
Examene paraclinice ..

.
Tratament recomandat

.
Semnatura si parafa medicului,