Sunteți pe pagina 1din 16

Manual Alcatel 330_int.

qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 1

Kit de instalare ClickNet


Stimate client, V` mul]umim c` a]i ales ROMTELECOM ca furnizor de servicii de Internet [i v` felicit`m pentru achizi]ionarea kit-ului de instalare ClickNet. Acest pachet poate fi utilizat pentru instalarea serviciului ClickNet pe liniile telefonice obi[nuite (POTS). Serviciul ClickNet ofer` o solu]ie de acces la Internet la pre] convenabil pentru tehnologiile ADSL de mare vitez`. ClickNet reprezint` solu]ia optim`, att pentru societ`]i comerciale, ct [i pentru utilizare individual`, oferind un instrument viabil care suport` o gam` larg` de servicii de transmisie de date [i video prin Internet. Kit-ul de Instalare ClickNet con]ine urm`toarele:

Modem SpeedTouchUSB Cablu de linie cu conectori RJ11-RJ11 (cca. 1,5 m) CD-ROM de instalare Splitter ADSL Ghidul utilizatorului Certificat de garan]ie Priz` telefonic` RJ11 Microfiltru DSL

1 bucat` 2 buc`]i 1 bucat` 1 bucat` 1 bucat` 1 bucat` 1 bucat` 1 bucat`

Not`: orice alte echipamente sau cabluri suplimentare care v` sunt necesare pot fi achizi]ionate de la orice magazin ROMTELECOM sau de la magazinele agen]ilor autoriza]i. Prezentarea bro[urii Bro[ura de fa]` v` ofer` informa]iile esen]iale n vederea instal`rii [i conect`rii la linia telefonic` (POTS serviciul telefonic analog clasic) a dispozitivelor necesare pentru func]ionarea serviciului ClickNet. Pentru a v` putea conecta la Internet va trebui s` parcurge]i 5 pa[i simpli: 1. condi]ii preliminare necesare; 2. instalarea splitter-ului; 3. instalarea modemului; 4. verificarea conexiunii; 5. crearea contului de utilizator [i configurarea conexiunii la Internet. Conectarea const` dintr-o procedur` simpl` care poate fi realizat` de c`tre orice utilizator. CD-ul de instalare include driver-ele necesare pentru configurare pe diferite sisteme de operare. Bro[ura noastr` v` prezint` pa[ii de instalare sub Windows 2000/XP. Etapele care trebuie urmate pentru instalarea sub Windows 98/ME sunt aproape identice, ns` exist` posibilitatea s` fi]i nevoit s` introduce]i CD-ul de instalare a sistemului Windows 98/ME pentru finalizarea instal`rii driver-elor necesare pentru func]ionarea ClickNet. De asemenea, pute]i consulta detaliile privind instalarea serviciului ClickNet [i la adresa www.clicknet.ro/sip. Computerul dvs. trebuie s` ndeplineasc` toate cerin]ele func]ionale precizate n Capitolul 1.3.

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 2

Cuprins
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Condi]ii preliminare necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1 Verifica]i dac` ave]i o priz` RJ 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Verifica]i dac` trebuie instalat microfiltrul DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3 Verifica]i configura]ia minim` a computerului dvs., necesar` pentru func]ionarea serviciului ClickNet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Instalarea splitter-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3. Instalarea modemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Verificarea conexiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5. Conectarea la Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Anex` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Introducere
|n kit-ul de instalare a serviciului ClickNet ve]i g`si echipamentele [i cablurile ilustrate mai jos.

Echipamente

Cabluri [i altele

1. Modemul ADSL

5. Cablul RJ11 (splitter priza RJ 11)

2. Splitter-ul

6. Cablul RJ11 (splitter modem)

3. Microfiltrul* DSL 7. CD-ul de instalare

4. Priza* RJ11

Conectorul RJ11

Conectorul USB

*Not`: n majoritatea situa]iilor, nu va trebui s` utiliza]i microfiltrul DSL [i priza RJ11. Pentru mai multe informa]ii, v` invit`m s` citi]i capitolele 1.1 [i 1.2.

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 4

1. Condi]ii preliminare necesare


nainte de a ncepe instalarea echipamentului ADSL, asigura]i-v` c` ROMTELECOM v-a confirmat c` linia dvs. suport` ADSL [i c` v` poate oferi o conexiune de mare vitez` la Internet. n cazul n care totu[i nu sunte]i sigur, v` rug`m s` apela]i num`rul gratuit 08008 25425 (08008 CLICK). 1.1 Verifica]i dac` ave]i o priz` RJ 11 Pentru a putea instala acest serviciu cu respectarea tuturor reglement`rilor n vigoare, este necesar ca linia telefonic` pe care o ave]i s` fie prev`zut` cu o priz` telefonic` de tip RJ11. Aceast` priz` este punctul terminal al re]elei ROMTELECOM (NTP Network termination point), la care este conectat aparatul dvs. (adic` telefon, fax, modem etc.). n majoritatea situa]iilor, priza RJ11 este instalat` chiar pe perete, la punctul de intrare al cablului ROMTELECOM n locuin]a sau sediul dvs. [i poate fi similar` unuia din cazurile ilustrate mai jos: Priza RJ 11 aplicat` Figura 3: Exemple cablu [i conector RJ11. Cazul 1. Ave]i un aparat telefonic sau dou` (analogice) conectate la NTP (priza RJ 11) |n cazul n care ave]i dou` prize montate n paralel la NTP printr-un cablu care este prev`zut cu un conector RJ 11 (a se vedea ilustra]ia de mai jos), continua]i instalarea trecnd la pasul 1.3. |n cele mai multe cazuri, telefonul dvs. este conectat la aceast` priz` cu ajutorul unui cablu de tip RJ11. Cablul de tip RJ11 poate avea aspectul celui ilustrat mai jos:

Conectorul RJ 11 Cablul RJ 11

Priz` RJ11 ngropat`

Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

NTP

Figura 1: Exemple de aparate telefonice analogice conectate la diferite tipuri de prize RJ 11. Cablul RJ 11
Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS) Sec]iune \n perete

NTP

Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

NTP

Telefonul analogic al clientului

Figura 2: Schi]a punctului terminal (NTP) 4 5

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 6

Cazul 2. Ave]i dou` aparate telefonice (analogice) conectate la NTP (priza RJ 11) n paralel
Linie paralel`

1.2 Verifica]i dac` trebuie instalat microfiltrul DSL |n cazul n care ave]i de conectat la linia telefonic` doar un calculator [i un telefon, schema de conectare este ilustrat` mai jos n zona cu fond albastru deschis: calculatorul [i telefonul se afl` n spatele splitter-ului. Dac` dori]i s` conecta]i la linia telefonic` [i un fax, acesta se va conecta n paralel cu telefonul ini]ial. Dup` cum se poate observa [i n figura de mai jos (5.1), dac` telefonul sau faxul se monteaz` n spatele splitter-ului nu este necesar` montarea microfiltrului DSL. Microfiltrul DSL (figura 5.2) este necesar doar pentru aparatele n banda vocal` (telefon sau fax) care se monteaz` nainte de splitter (de exemplu telefonul suplimentar din figur`, a se vedea zona gri). Acesta are rolul de a permite trecerea mai departe la echipamentul tip telefon sau fax ([i \n general orice echipament n banda vocal`) doar a semnalului \n banda vocal`, oprind astfel frecven]e mai mari (caracteristice semnalului/purt`toarelor ADSL). Dac` nu s-ar monta acest microfiltru ADSL, semnalul ADSL de band` larg` nu va mai fi oprit, iar \n casca telefonului se va auzi un zgomot (f[it) care va perturba convorbirea. Astfel, orice telefon sau fax montat \nainte de splitter va trebui s` aib` prev`zut un microfiltru (a se vedea poza 5.3 de mai jos). Pentru cele montate dup` splitter acest microfiltru nu mai e necesar. Indiferent de pozi]ia telefoanelor/faxurilor suplimentare, deoarece serviciul de voce r`mne unul singur, ca [i \nainte de montarea echipamentelor necesare serviciului ADSL (splitter, modem etc.), la un anumit moment dat nu ve]i putea utiliza dect un singur aparat (telefon sau fax).
PC Modem Speed Touch 330

Sec]iune \n perete

NTP

Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

Camera 1

Camera 2

|n cazul n care exist` alte prize (linii paralele) care sunt conectate la o priz` [i nu pot fi deconectate f`r` a se demonta priza corespunz`toare NTP (a[a cum se ilustreaz` mai sus), continua]i instalarea trecnd la pasul 1.2. (pentru telefon se instaleaz` splitter ADSL [i pentru fax se instaleaz` microfiltru DSL). Cazul 3. Ave]i o priz` cu un conector incompatibil |n cazul n care NTP este alc`tuit` dintr-o priz` separat` prev`zut` cu un sistem de conectare incompatibil, atunci trebuie s` urma]i instruc]iunile de mai jos sau s` suna]i la num`rul gratuit al ROMTELECOM 08008 25425 (08008 CLICK). |n cazul n care priza dvs. nu este compatibil` cu RJ11, v` rug`m s` instala]i dvs. o priz` RJ 11 (priza RJ 11 este inclus` n pachetul de instalare), dup` cum se descrie mai jos: 1. Deconecta]i cablul de la priza prev`zut` cu conectorul incompatibil; 2. Scoate]i carcasa prizei RJ11; 3. Conecta]i cele dou` fire ale cablului telefonic n maniera ilustrat` mai jos.

Interfa]a USB a PC-ului

Splitter ADSL

Cablu USB ata[at modemului

Priz` RJ11 de intrare NTP

Telefon

Cablul telefonic de la ROMTELECOM


Cablu telefonic ini]ial RJ11-RJ11 Prize RJ11 \n deriva]ie

Cablu de linie suplimentar RJ11-RJ11

Linie telefonic` ROMTELECOM cu acces ADSL

Microfiltru DSL

Cablul telefonic este conectat la priza RJ11 Priza RJ11 Figura 4: Instruc]iuni privitoare la modalitatea de conectare a cablului telefonic la priza RJ11. Not`: La priza telefonic` RJ11 pot fi conectate oricare dintre cele dou` fire ale cablului de la ROMTELECOM. Verifica]i instalarea corect` a conect`rii la priza RJ11 conectnd telefonul [i verificnd dac` pute]i auzi tonul. 6
Fax (sau telefon suplimentar) Telefon suplimentar (sau fax)

Priz` RJ11 \n deriva]ie

Figura 5.1: Conexiuni posibile cu [i f`r` microfiltru DSL. 7

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 8

2. Instalarea splitter-ului
Aparate care necesit` microfiltrul DSL \n cazurile expuse anterior: -Telefoanele obi[nuite -Telefoanele cordless -Aparatele de identificare a apelantului (Caller ID) -Faxuri -Modemuri dial-up. Pentru a asigura func]ionarea corect` a tuturor echipamentelor, splitter-ul trebuie conectat corect. Fi]i aten]i [i urma]i ntocmai instruc]iunile de mai jos referitoare la conectare, astfel nct s` evita]i orice confuzie ntre conexiuni. Deconecta]i aparatul telefonic sau re]eaua telefonic` de interior (doar dac` este conectat` printr-un cablu prev`zut cu conector RJ11) de la NTP (priza telefonic` RJ11).

Microfiltru DSL

NTP

Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

NTP

Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

Figura 5.2: Microfiltrul DSL.

Figura 5.3: Telefonul obi[nuit este conectat la priza RJ11 prin microfiltrul DSL. Figura 6: Aparatul telefonic este conectat la NTP.

De ce ave]i nevoie de microfiltrul DSL? Microfiltrul DSL trebuie instalat pe cablul telefonic din locuin]a sau sediul dvs. pentru a izola din punct de vedere electronic modemul ADSL fa]` de toate celelalte aparate instalate pe aceea[i linie telefonic`, cum ar fi aparatele telefonice (inclusiv cele cordless), robo]i telefonici, faxuri sau alte modemuri dial-up. Trebuie s` ave]i n vedere c` un modem ADSL este conectat doar prin splitter-ul ADSL. Kit-ul de instalare include [i un microfiltru DSL. |n cazul n care ave]i nevoie de mai multe astfel de microfiltre DSL, le pute]i cump`ra de la orice magazin specializat. Not`: Nu instala]i un microfiltru DSL la o priz` neutilizat` sau la priza n care ve]i instala modemul ADSL. |n cazul n care ave]i o singur` priz` [i un singur aparat necesare serviciului de voce care este conectat la re]eaua telefonic`, atunci nu va trebui s` utiliza]i microfiltrul DSL. |n cazul n care ave]i orice ntreb`ri, apela]i gratuit serviciul Rela]ii cu Clien]ii la num`rul 08008 25425 (08008 CLICK). 1.3 Verifica]i configura]ia minim` a computerului dvs., necesar` pentru func]ionarea serviciului ClickNet. Computerul dvs. trebuie s` prezinte urm`toarele caracteristici: Procesor: cel pu]in Pentium 166+ 1 port USB Sistem de operare: Windows 98, ME, 2000, XP Browser de Internet: Internet Explorer sau Netscape Unitate drive: CD-ROM sau DVD-ROM Memorie RAM: minimum 32 MB. 8

Amplasa]i splitter-ul (2) lng` NTP.

NTP

Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

Figura 7: Aparatul telefonic este deconectat [i splitter-ul este amplasat lng` NTP. 9

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 10

Conecta]i aparatul telefonic sau firul telefonic al re]elei de interior la splitter \n priza PHONE.

NTP

Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

Figura 8: Prizele splitter-ului (poz` m`rit`). Conectarea NTP la splitter se va face n priza LINE prev`zut cu muf` tip RJ11 (5). utiliznd un cablu telefonic

Figura 10: Splitter-ul este conectat ([i) la aparatul telefonic. n cazul n care a]i urmat corect to]i pa[ii indica]i, n momentul de fa]` att aparatul telefonic analogic, ct [i serviciul telefonic n sine sunt perfect func]ionale testa]i-le func]ionalitatea pentru a avea confirmarea instal`rii corecte. Conecta]i modemul ADSL (1) la splitter n priza ADSL MODEM cablului RJ11 (6). cu ajutorul

Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

NTP NTP
Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

Figura 9: Splitter-ul este conectat la NTP. 10 11

Figura 11: Splitter-ul este conectat la modem.

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 12

3. Instalarea modemului
3.1. Instalarea driver-elor necesare (Windows 2000/XP) Introduce]i CD-ul de instalare a modemului Alcatel n unitatea CD-ROM/ DVD-ROM [i instala]i driver-ele urmnd instruc]iunile de mai jos. 1.2 |n cazul n care op]iunea Autorun a computerului dvs. nu este activat`, se va proceda astfel: Pe suprafa]a de lucru a computerului (desktop), efectua]i dublu-click pe pictograma My computer.

Foarte important: 1. PE DURATA CONFIGUR~RII, MODEMUL NU TREBUIE S~ FIE CONECTAT LA COMPUTER! 2. Pe durata configur`rii conexiunii trebuie s` cunoa[te]i numele de utilizator [i parola. Dac` nu vi le aminti]i, pute]i suna gratuit la Rela]ii cu Clien]ii 08008 25425 (08008 CLICK). Figura 14

Dup` apari]ia ferestrei My computer, selecta]i unitatea CD-ROM n care a]i introdus n prealabil CD-ul de instalare, deschide]i [i efectua]i dublu-click pe Setup.EXE.

Pasul 1 Se deconecteaz` modemul de la interfa]a USB a calculatorului. Se introduce CD-ul inclus n kit-ul de instalare a modemului n unitatea de CD-ROM a computerului.

|n func]ie de tipul calculatorului, nc`rcarea programelor de pe CD poate dura pn` la 30 de secunde. |n acest caz, urm`toarea fereastr` va ap`rea:

Figura 12 1.1. |n cazul n care op]iunea Autorun a computerului este activat`, pe monitor va ap`rea automat fereastra de mai jos: Select your language (selecta]i limba). V` atragem aten]ia c` timpul de a[teptare pn` la apari]ia ferestrei de mai jos poate fi de pn` la 30 de secunde.

Figura 15

Figura 13 Selecta]i limba (v` recomand`m English) [i apoi ap`sa]i butonul OK cu ajutorul mouse-ului.

Ap`sa]i butonul OK: va ap`rea fereastra Select your language (Selecta]i limba) de la punctul 1.1. [i ap`sa]i butonul OK.

12

13

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 14

Pasul 2 Apare prima fereastr` a Asistentului de instalare (Wizard) al pachetului SpeedTouch 330.

Pasul 4 Va ap`rea urm`toarea fereastr` prin care se solicit` confirmarea din partea utilizatorului a acordului de de]inere [i utilizare a licen]ei pentru acest software (Software Licence Agreement).

Figura 16 Pute]i naviga prin meniul de instalare cu butoanele Back pentru a reveni la pasul anterior sau Next pentru a trece la pasul urm`tor. Se apas` butonul Next. Pasul 3 Va ap`rea fereastra de selec]ie a tipului de modem.

Figura 18 Parcurge]i cu aten]ie termenii de licen]iere a softului [i bifa]i casu]a de confirmare. Utiliza]i s`ge]ile pentru parcurgerea textului. Ap`sa]i butonul Next pentru a trece la pasul urm`tor al meniului de instalare.

Figura 17 Selecta]i tipul de modem SpeedTouch 330 n conformitate cu modemul livrat.

14

15

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 16

Pasul 5 Apare urm`toarea fereastr` a meniului de instalare:

Pasul 7 Urm`toarea fereastr` descrie informa]iile de care ave]i nevoie pentru conectarea modemului la Internet.

Figura 19 Se apas` butonul Next. Pasul 6 Verifica]i conectarea modemului la linie. ATEN}IE: modemul nu trebuie conectat nc` la PC!

Figura 21 Parametrii de instalare sunt: - VPI/VCI circuitele ATM utilizate n cazul serviciului ROMTELECOM acestea sunt 0 respectiv 35 (0.35); - Tipul de conexiune n cazul serviciului Romtelecom este PPPoE; - Numele utilizatorului [i Parola furnizate de c`tre ROMTELECOM. Ap`sa]i butonul Next. Pasul 8 Urm`toarea fereastr` porne[te Asistentul de instalare (Wizard) al modemului SpeedTouch. Aceasta con]ine doi pa[i: instalarea software-ului pentru modem [i configurarea conexiunii la Internet.

Figura 20 Figura 22 Se apas` butonul Next. V` rug`m s` nu face]i alte conexiuni (de ex. conectarea modemului la PC) pn` cnd Asistentul de instalare nu cere acest lucru! Pentru a continua, ap`sa]i butonul Set up my SpeedTouch. 16 17

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 18

Pasul 9 Pornirea Asistentului de instalare a modemului poate dura cteva secunde. V` rug`m s` a[tepta]i!

Pasul 10 Apare fereastra de selec]ie a serviciului. Prin aceasta se selecteaz` modul de conectare al utilizatorului (prin sesiuni ale protocolului PPP over Ethernet client PPPoE instalat pe computer) [i parametrii de transmisie prin protocolul ATM ai liniei (VPI Virtual Path Identifier identificator de cale virtual`, egal cu 0 [i VCI Virtual Channel Identifier identificator de canal virtual, egal cu 35).

Figura 23 Figura 25 Urm`toarea fereastr` porne[te instalarea modemului SpeedTouch 330 pe calculatorul dumneavoastr` [i preg`te[te conectarea la Internet. Selecta]i ca furnizor (Provider) Any [i ca serviciu (Service) op]iunea PPPoE. Apasa]i butonul Next. Pasul 11 |n fereastra de selec]ie a identificatorilor circuitului ATM (VPI.VCI) selecta]i din meniul derulant optiunea 0.35.

Figura 24 Figura 26 Se apas` butonul Next. Ap`sa]i butonul Next.

18

19

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 20

Pasul 12 Apare, temporar, fereastra de lansare a programului Wizard (asistentul de instalare) a modemului. V` rug`m s` astepta]i instalarea!

NTP
Linia telefonic` ROMTELECOM (POTS)

Cablul RJ 11 se conecteaz` la splitter

Figura 27 Fereastra indic` evolu]ia instal`rii modemului [i a configur`rilor necesare. Pasul 13 Ultima fereastr` confirm` terminarea instal`rii software-ului necesar [i cere conectarea modemului la portul USB al calculatorului dumneavoastr`. Pute]i conecta modemul conform figurilor 29 [i respectiv 30.

Cablul USB

Figura 29: Modemul este conectat la computer.

Linia telefonic` ROMTELECOM NTP (POTS)

Figura 28 Conecta]i modemul la unul din porturile USB ale calculatorului. Asistentul de instalare va continua imediat ce va sesiza modemul conectat [i driver-ele vor fi instalate. Ap`sa]i butonul Next. Figura 30: Finalizarea conect`rii dispozitivelor ADSL la linia telefonic`. 21

20

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 22

Computerul va detecta automat prezen]a modemului prin interfata USB [i va afi[a ulterior mesajul n System Tray (zona din dreapta jos, n partea opus` a butonului Start). Figura 31

Pasul 14 Apare fereastra care cere detaliile contului dumneavoastr` (Numele utilizatorului [i Parola).

Not`: |n cazul \n care sistemul de operare Widows detecteaz` modemul [i propune restartarea sistemului conform figurii 29, alege]i op]iunea No. Fereastra se va \nchide iar instalarea poate continua cu ajutorul Asistentului de instalare.

Nume Utilizator Furnizat de c`tre ROMTELECOM

Parola Furnizat` de c`tre ROMTELECOM

Figura 34 Figura 32 Se completeaz` cele trei cmpuri, introducnd informa]iile aferente contului de acces primite de la ROMTELECOM: - n cmpul User Name (nume de utilizator) se introduce numele de utilizator; - n cmpul Password (parola) se introduce parola; - n cmpul Confirm password (confirma]i parola) se reintroduce parola. Observa]ie: |n figura 34 s-a ales, spre exemplificare, un utilizator fictiv cu numele de romtelecom1 [i o parol` oarecare. Pasul 15 Apare fereastra de conectare la Internet.

Figura 33

Dup` conectare, modemul semnalizeaz`, succesiv, ncheierea cu succes a secven]elor func]ionale: Secven]a de alimentare - LED-ul A din figura 33 e stabilizeaz` pe culoarea verde; Secven]a de sincronizare a liniei - LED-ul B din figura 33 se stabilizeaz` pe culoarea verde.

Figura 35 Alege]i op]iunea No. Conexiunea la Internet se va realiza ulterior, dup` verificarea parametrilor serviciului. Ap`sa]i butonul Next. 22 23

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 24

4. Verificarea conexiunii
Pasul 16 Urm`toarea fereastr` confirm` finalizarea procesului de instalare a modemului SpeedTouch 330 [i a configur`rii conexiunii PPPoE pentru accesul la Internet. Aparatul telefonic verificarea func]ionalit`]ii liniei telefonice Trebuie s` auzi]i tonul n receptorul aparatului telefonic sau al faxului. |ncerca]i s` efectua]i un apel telefonic [i verifica]i calitatea sunetului n receptor. Calitatea sunetului n momentul de fa]` nu trebuie s` fie diferit` fa]` de calitatea sunetului nainte de instalarea modemului. Pot ap`rea urm`toarele probleme: Nu pute]i auzi tonul. Auzi]i n receptor un zgomot neobi[nuit (prituri). Nu pute]i efectua apeluri telefonice. Figura 37 n cazul n care serviciul telefonic ini]ial (POTS) nu este func]ional chiar [i dup` ce a]i verificat nc` o dat` conexiunea instalat` conform acestui Ghid, apela]i num`rul 921 n re]eaua ROMTELECOM.

Figura 36 Ap`sa]i butonul Finish (terminare). Asistentul de instalare a creat pe Desktop dou` pictograme (figura 37), una pentru accesul utilitarului de supervizare a conexiunii [i una pentru conexiune. Din acest moment, se poate trece la utilizarea serviciului.

Modemul verificarea func]ionalit`]ii ClickNet Observa]i LED-urile care indic` regimul de func]ionare al modemului dvs. Regimul de func]ionare al modemului ar trebui s` fie STATUS IDLE adic` cele dou` LED-uri verzi sunt aprinse f`r` intermiten]` (vezi figura 33). Defec]iuni posibile:

Pasul 17 |n final, fereastra Asistentului de instalare va ap`rea facilitnd accesul la Documenta]ie, verificarea update-urilor de software sau parcurgerea CD-ului.

Nici unul dintre LED-urile modemului nu este aprins. Regimul de func]ionare indicat de LED-uri nu corespunde st`rii STATUS IDLE. Computerul nu a identificat modemul.

n cazul n care constata]i orice neregularitate, v` rug`m s` verifica]i nc` o dat` ntreaga procedur` de instalare: citi]i din nou Ghidul de Instalare al modemului [i ncerca]i s` rezolva]i problema. |n cazul n care nu pute]i remedia problema, v` rug`m s` apela]i num`rul gratuit 08008 25425 (08008 CLICK) al ROMTELECOM.

Figura 38 |nchide]i aceast` fereastr`, alegnd op]iunea Quit.

24

25

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 26

5. Conectarea la Internet
Asistentul de instalare a creat configur`rile necesare pentru conexiunea la Internet. nainte de a utiliza conexiunea, pute]i suna gratuit la Rela]ii cu Clien]ii 08008 25425 (08008 CLICK) pentru a solicita [i numele de utilizator [i parola, dac` nu vi le aminti]i. Pentru utilizarea serviciului, modemul trebuie s` fie conectat la computer prin interfa]a USB [i ambele LED-uri ale modemului trebuie s` fie aprinse pe culoarea verde permanent. Pasul 2 |n fereastra de propriet`]i selecta]i fi[a General. Verifica]i ca fereastra cu numele serviciului (Service name) s` fie vid`. |n cazul \n care aceasta con]ine un nume sau o valoare oarecare (de ex. 0), [terge]i-o. Verifica]i casu]a de validare din josul paginii de Propriet`]i, care trebuie s` fie bifat`.

Realizarea conexiunii [i navigarea pe Internet (Windows 2000/XP) Pasul 1 Efectua]i dublu-click pe pictograma Connect to My ISP de pe Desktop, creat` anterior de c`tre Asistentul de instalare.

Dublu Click Figura 39 Se va deschide fereastra conexiunii.

Ap`sa]i butonul OK pentru validarea op]iunilor [i ve]i reveni la fereastra conexiunii Connect to My ISP. Figura 41 Pasul 3 |n fereastra connexiunii (Connect to My ISP) verifica]i c` numele utilizatorului este cel furnizat de c`tre ROMTELECOM. |n cazul \n care op]iunea Save this user name and password for the following users nu este bifat`, introduce]i parola contului dumneavoastr`.

Nume Utilizator Furnizat de c`tre ROMTELECOM Parola Furnizat` de c`tre ROMTELECOM Figura 40 Ap`sa]i butonul Properties pentru a verifica detaliile serviciului. Ap`sa]i butonul Connect (conectare)! Observa]ie: |n figura 40 s-a ales, spre exemplificare, un utilizator fictiv cu numele de romtelecom1 [i o parol` oarecare. 26 Observa]ie: |n figura 42 s-a ales, spre exemplificare, un utilizator fictiv cu numele de romtelecom1 [i o parol` oarecare. 27

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 28

Pasul 4 La finalizarea procesului de conectare, n zona System Tray (zona din partea opus` a butonului Start), apare mesajul, temporar, de confirmare:

Detalii de contact
921 Serviciul Deranjamente linii telefonice, apel gratuit. 930 - Serviciul Vnz`ri [i Rela]ii cu Clien]ii, apel gratuit. 08008 25425 (08008 CLICK)* - suport tehnic 24/24 ore, apel gratuit (apelabil numai din re]eaua ROMTELECOM). 021 201 00 00 - suport tehnic 24/24 ore, apel taxabil. support@clicknet.ro informa]ii comerciale [i suport tehnic prin e-mail.

Figura 43 Din acest moment, se poate activa oricare din aplica]iile instalate pe computer care necesit` conexiune la Internet. Conexiunea dumneavoastr` ADSL este gata [i pute]i ncepe navigarea pe Internet!

www.clicknet.ro/sip - pagina: Kit de Instalare ClickNet. Not`: Suna]i gratuit la num`rul 08008 25425 (08008 CLICK) dac`: vre]i s` [ti]i care este stadiul cererii de activare a serviciul ClickNet sau vre]i s` ob]ine]i confirmarea configur`rii contului de acces ClickNet n re]eaua ROMTELECOM; a]i uitat sau nu [ti]i care este numele de utilizator [i parola pentru configurarea accesului ADSL;

Felicit`ri! Cu stim`, ROMTELECOM

ave]i nevoie de suport pentru instalarea modemului ADSL; vre]i s` solicita]i ajutorul unui tehnician ROMTELECOM pentru instalarea modemului ADSL.

P.S. Pentru deconectare: face]i click pe pictograma de pe desktop [i ap`sa]i butonul Disconnect

28

29

Manual Alcatel 330_int.qxd

5/11/07

2:54 PM

Page 30

Kit de instalare ClickNet cu modem ADSL Speed Touch 330

Anex` toate conexiunile posibile pe care clientul le poate avea cu ajutorul echipamentelor ADSL Schema de mai jos ilustreaz` toate conexiunile posibile pe care clientul le poate avea cu ajutorul echipamentelor ADSL.

PC

Modem Speed Touch 330

Interfa]a USB a PC-ului

Splitter ADSL

Linie telefonic` ROMTELECOM cu acces ADSL

Priz` RJ11 de intrare NTP Cablu USB ata[at modemului CD de instalare Telefon Cablu de linie suplimentar RJ11-RJ11 Priz` RJ11 Priz` RJ11 Cablu telefonic ini]ial RJ11-RJ11 Telefon suplimentar (sau fax) Priz` RJ11 Fax (sau telefon suplimentar)

Microfiltru DSL

Modul de instalare a unor echipamente suplimentare

30

S-ar putea să vă placă și