Sunteți pe pagina 1din 47

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINREA AUTORIZATIILOR PENTRU AMPLASAREA SI EXECUTIA DE LUCRARI IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE PENTRU INSTALATII

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SATELE CORBENI , BUCSENESTI SI ROTUNDA , COMUNA CORBENI, JUDETUL ARGES MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

AVIZATOR

D.R.D.P - BUCURESTI

Proiectant general: S.C IPCT INSTALATII S.R.L. BUCURESTI Proiectant de specialitate: S.C MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI 1.DATE GENERALE ALE PROIECTULUI 1.1. Denumirea obiectivului de investitii Reabilitarea drumurilor de interes local in satele Corbeni, Bucsenesti si Rotunda; Sistem centralizat de canalizare in satele Corbeni, Bucsenesti si Rotunda; Centru ingrijire copii sat Oesti Ungureni; Terenuri de sport in satele Corbeni si Oesti Ungureni; Dotare camin cultural satul Poienari, comuna Corbeni, judetul Arges (faza PT, DE) 1.2. Denumirea obiectului de investitii Obiect nr 2: "SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SATELE CORBENI , BUCSENESTI SI ROTUNDA , COMUNA CORBENI, JUDETUL ARGES" 1.3. Adresa Judetul Arges, comuna Corbeni, 1.4. Titularul investitiei CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBENI, JUDETUL ARGES.

1.5. Beneficiarul investitiei CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBENI

1.6. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C TIMAGUS CONFEX S.R.L. Pitesti, judeul Arges 1.7. Elaboratorul proiectului PROIECTANT GENERAL S.C IPCT INSTALATII S.R.L. BUCURESTI S.C IPCT INSTALATII S.R.L. BUCURESTI proiectului PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI S.C MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L a elaborat documentatiile pentru: Drumuri; Arhitectura Rezistenta; Mediu; a elaborat documantatiile de instalatii aferente

2.INVESTIGATII DE TEREN 2.1 Studii topografice Ridicarea topografica a fost realizata in Sistemul Stereografic 1970 de catre SC PROSILVA GEOTOP SRL. 2.2 Studii geotehnice Elaborarea studiului geotehnic a avut ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a conditiilor de proiectare. Realizarea acestuia a vizat acoperirea intregului sector in studiu cu lucrari specifice de teren si laborator pentru: Identificarea stratificatiei terenului; determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale paminturilor; precizarea nivelului de aparitie si stabilizare a apei subterane.

Informatiile pe care studiul geo le-a furnizat au constituit baza de lucru pentru personalul tehnic implicat in procesul de proiectare si dimensionare a structurilor rutiere si a lucrarilor de consolidari. 2.3 Evolutia zonei Terenul face parte din domeniul public administrat de Consiliul Local Corbeni, Judet Arges conform Monitoriului Oficial al Romaniei. teren pe care se doreste un sistem centralizat de canalizare. Sistemul de canalizare este prevazut a fi executat partial pe cele doua parti ale Drumului National (D.N. 7C). In prezent in Comuna Corbeni s-a executat o retea de alimentare cu apa inclusiv gospodaria de apa la care sunt racordate o parte din gospodariile comunei, iar o parte sunt alimentati din cismele stradale. Comuna Corbeni nu dispune de un sistem centralizat de colectare si evacuare dirijata a efluentului menajer cu tratarea ulterioara a acestuia intr-o instalatie de epurare-cu descarcare in emisarul natural. La baza intocmirii documentatiei au stat urmatoarele : - Certificat de Urbanism nr. 07/19.01.2011 ; 2.4 Caracteristici debite Reteaua de canalizare propusa, urmareste trama stradala si este formata din : - Colector menajer cu o lungime total de L=6450m; -Statii de pompare ape menajere intermediare (SP1, SP2, SP3,SP4); -Statie de pompare in incinta statiei de epurare (SPAU); - Staie de epurare compact monobloc pentru un debit nominal Qc=500mc/zi; - Amenajare gur vrsare pe o lungime de L=40m, 10m amonte, 30m aval. Conducte gravitaionale (de canalizare)

Conducte gravitaionale (de canalizare) Sistemul de canalizare gravitational se desfasoara intre Km 47+124 (CM 71) si Km 52+078 (CM 180) pe zona drumului national DN 7C. Intre Km 47+124 (CM 71) si Km 47+841.85 (CM 57) (avand lungimea de 717.85 m) sistemul gravitational de canalizare este pozat pe partea dreapta a Drumului National. Intre Km 47.841.85 (CM57) si Km 48+881.10 (CM8) (avand lungimea 1039.25 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe partea stanga a Drumului National. Intre Km 48+881.10 (CM8) si Km 49+165.10 (CM184) (avand lungimea 284 m), sistemul de canalizare este prevazut pe ambele parti a Drumului National. Intre Km 49+165.10 (CM184) si Km 49+308 (CM90) (avand lungimea 142.90 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe partea stanga a Drumului National.

Intre Km 49+308 (CM90) si Km 50+014 (CM38) (avand lungimea 706 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe ambele parti a Drumului National. Intre Km 50+014 (CM105) si Km 52+078 (CM180) (avand lungimea 2064 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe partea stanga a Drumului National.

CONDUCTE DE CANALIZARE FATA DE AXUL DRUMULUI DN 7C Distanta amplasare ax Tronson de conducta conducta (camin) amplasare pe (camin) fata traseu DN 7C(KM) de axul DN 7C
CM 71 CM 70 CM 69 CM 68 CM 67 CM 66 CM 65 CM 64 CM 63 CM 62 CM 61 CM 60 CM 59 CM 58 CM 57 CM 56 CM 55 CM 54 CM 70 CM 69 CM 68 CM 67 CM 66 CM 65 CM 64 CM 63 CM 62 CM 61 CM 60 CM 59 CM 58 CM 57 CM 56 CM 55 CM 54 SP3 CM 28 CM 27 CM 26 6.34m 6.61m 6.28m 6.40m 6.59m 6.48m 7.15m 8.20m 8.73m 8.76m 9.13m 8.74m 7.86m 7.12m 4.01m 3.80m 4.57m 5.74m 5.32m 4.84m

Nr. Crt.

Tip de conducta canalizare

Distanta Distanta amplasare amplasare limita ax conducta de proprietate (camin) fata Observatii fata de axul DN de 7C marginea DN 7C
10.08m 10.37m 10.34m 10.03m 10.05m 9.57m 9.36m 10.87m 11.42m 11.60m 10.91m 10.82m 13.08m 13.68m 4.77m 4.30m 6.53m 6.20m 5.70m 5.41m 3.47m 3.38m 3.12m 3.18m 3.54m 3.44m 3.97m 5.16m 5.49m 5.62m 5.64m 5.65m 5.51m 4.62m 0.99m 1.05m 1.82m 2.62m 2.49m 1.58m Conducta refulare sub presiune Subtraversare DN 7 C

Conducte canaliare menajera 1 PVC-KG Dn 400mm L=50m 2 PVC-KG Dn 400mm L=50m 3 PVC-KG Dn 400mm L=50m 4 PVC-KG Dn 400mm L=50m 5 PVC-KG Dn 400mm L=50m 6 PVC-KG Dn 400mm L=50m 7 PVC-KG Dn 400mm L=50m 8 PVC-KG Dn 400mm L=50m 9 PVC-KG Dn 400mm L=50m 10 PVC-KG Dn 400mm L=50m 11 PVC-KG Dn 400mm L=50m 12 PVC-KG Dn 400mm L=50m 13 PVC-KG Dn 400mm L=50m 14 PVC-KG Dn 400mm L=50m 15 16 17 18 19 20 21 PVC-KG Dn 400mm L=50m PVC-KG Dn 400mm L=50m PVC-KG Dn 400mm L=50m PEHDDn 150mm L=210m

PVC-KG Dn 400mm L=9.22m CM 29 PVC-KG Dn 400mm L=50m CM 28 PVC-KG Dn 400mm CM 27

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

L=45.05m PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn L=38.26m PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn L=35.60m PVC-KG Dn L=20.26m PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn L=20.64m PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn L=26.54m PVC-KG Dn L=26.72m

L=50m L=50m L=50m L=50m 400mm L=50m L=50m L=50m L=50m 400mm 400mm L=50m 400mm L=50m 400mm 400mm

CM 26 CM 25 CM 24 CM 23 CM 22 CM 21 CM 20 CM 19 CM 18 CM 17 CM 16 CM 15 CM 14 CM 13 CM 12 CM 11 CM 10 CM 9 CM 8 CM 7 CM 6 CM 5 CM 4 CM 3 CM 2

CM 25 CM 24 CM 23 CM 22 CM 21 CM 20 CM 19 CM 18 CM 17 CM 16 CM 15 CM 14 CM 13 CM 12 CM 11 CM 10 CM 9 CM 8 CM 7 CM 6 CM 5 CM 4 CM 3 CM 2 CM 1

5.63m 5.33m 5.25m 5.27m 5.31m 5.66m 5.64m 5.49m 5.53m 5.56m 4.95m 8.22m 5.76m 4.48m 5.56m 5.48m 11.35m 7.09m 6.03m 6.40m 6.43m 6.32m 6.32m

6.68m 6.11m 6.90m 6.50m 6.57m 6.53m 6.51m 7.15m 6.28m 6.21m 6.03m 8.74m 6.65m 6.21m 6.44m 6.39m 12.51m 7.59m 7.51m 7.15m 6.79m 7.20m 7.16m

1.75m 2.37m 2.65m 2.28m 2.07m 2.57m 2.63m 2.63m 2.18m 2.19m 1.60m 4.60m 2.78m 1.84m 2.57m 1.75m 4.50m 3.53m 2.91m 3.11m 3.54m 3.34m 3.14m Subtraversare DN 7 C

PVC-KG Dn 400mm L=19m PVC-KG Dn L=27.98m PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn L=28.64m PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm 315mm L=15m 250mm L=50m L=50m L=50m L=50m L=50m

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=50.85m PVC-KG Dn L=42.86m PVC-KG Dn L=48.13m PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=34.14m PVC-KG Dn L=20.71m

L=40m CM 1 250mm CM 185 250mm CM 8 250mm CM 37 L=50m CM 36 L=50m CM 35 L=50m CM 34 L=50m CM 33 250mm CM 32 250mm CM 31 CM 30

CM 185 CM 184 CM 37 CM 36 CM 35 CM 34 CM 33 CM 32 CM 31 CM 30 SP2

6.46m 5.47m 7.51m 7.01m 5.62m 5.51m 5.30m 6.53m 7.12m 7.06m 5.79m

8.96m 8.44m 8.66m 7.54m 6.44m 7.43m 6.93m 7.11m 7.39m 7.62m 6.19m

2.75m 2.31m 3.98m 3.53m 2.68m 1.56m 2.43m 3.07m 4.03m 3.29m 1.94m Conducta refulare sub presiune

PEHD Dn 150mm L=138m PVC-KG Dn 315mm L=13.07m PVC-KG Dn 315mm L=36.59m PVC-KG Dn 315mm L=12.86m PVC-KG Dn 315mm L=21.35m PVC-KG Dn 315mm L=47.93m PVC-KG Dn 315mm L=47.51m PVC-KG Dn 315mm L=27.40m PVC-KG Dn 315mm L=19.75m PVC-KG Dn 315mm L=28.42m PVC-KG Dn 315mm L=50m

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

CM 91 CM 90 CM 89 CM 92 CM 88 CM 87 CM 86 CM 85 CM 84 CM 83

CM 90 CM 89 CM 88 CM 89 CM 87 CM 86 CM 85 CM 84 CM 83 CM 82

6.03m 6.69m 6.60m 6.50m 6.05m 5.54m 7.12m 7.73m 7.12m

6.39m 7.30m 7.25m 7.40m 6.62m 6.15m 8.02m 8.65m 9.18m

1.02m 3.36m 2.86m 3.68m 3.73m 3.18m 3.28m 3.44m 3.21m Subtraversare DN 7 C

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87

PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn L=44.16m PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=67.33m PVC-KG Dn L=11.38m PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn L=32.06m PVC-KG Dn L=43.60m PVC-KG Dn L=27.72m PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=45.90m PVC-KG Dn L=27.25m PVC-KG Dn 250mm

L=50m CM 82 L=50m CM 81 250mm CM 42 L=50m CM 41 L=50m CM 40 250mm CM 39 315mm CM 89 CM L=50m 104 CM L=50m 103 315mm CM 102 315mm CM 101 315mm CM 100 L=50m CM 99 L=50m CM 98 L=50m CM 97 250mm CM 96 250mm CM 95 L=21m CM 94 CM 92

CM 81 CM 42 CM 41 CM 40 CM 39 CM 38 CM 104 CM 103 CM 102 CM 101 CM 100 CM 99 CM 98 CM 97 CM 96 CM 95 CM 94 CM 93 SP 1

5.89m 5.80m 6.66m 6.68m 6.38m 6.09m 6.00m 6.20m 7.15m 6.94m 7.99m 6.84m 6.24m 5.69m 5.03m 5.88m 5.99m 6.21m 5.24m

7.49m 7.09m 7.54m 7.59m 7.25m 7.09m 6.73m 7.42m 7.63m 7.41m 8.72m 7.57m 7.09m 7.29m 6.37m 6.74m 7.07m 6.53m 7.41m

3.38m 3.33m 3.66m 3.37m 3.49m 2.74m 2.61m 2.16m 3.42m 4.27m 4.96m 3.94m 3.52m 2.44m 2.75m 3.19m 3.39m 3.33m 3.63m Conducta refulare sub presiune

PEHD Dn 150mm L=870m PVC-KG L=40.51m PVC-KG L=28.61m PVC-KG L=48.27m Dn Dn Dn

88 89 90

250mm CM 105 250mm CM 106 250mm CM 107

CM 106 CM 107 CM 108

6.07m 5.56m 6.21m

6.93m 6.12m 7.12m

4.25m 2.75m 3.13m

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

PVC-KG L=42.30m

Dn

PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=48.90m PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn L=44.26m PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn L=49.80m PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn L=43.05m PVC-KG Dn L=16.05m PVC-KG Dn L=12.30m PVC-KG Dn L=33.92m PVC-KG Dn 315mm

250mm CM 108 CM L=50m 109 250mm CM 110 CM L=50m 111 315mm CM 112 CM L=50m 113 CM L=50m 114 CM L=50m 115 CM L=46.8m 116 315mm CM 117 CM L=50m 118 CM L=50m 119 CM L=50m 120 CM L=50m 121 315mm CM 122 250mm CM 142 315mm CM 123 315mm CM 167 CM L=50m 166

CM 109 CM 110 CM 111 CM 112 CM 113 CM 114 CM 115 CM 116 CM 117 CM 118 CM 119 CM 120 CM 121 CM 122 CM 123 CM 122 CM 167 CM 166 CM 165

8.05m 7.32m 6.54m 6.61m 8.62m 8.47m 6.08m 5.30m 6.55m 5.57m 6.41m 7.54m 6.53m 6.48m 6.66m 6.33m 5.66m 5.65m

9.40m 8.84m 7.72m 7.94m 9.84m 9.66m 5.89m 7.10m 7.84m 7.89m 13.96m 9.00m 7.96m 7.83m 7.94m 7.77m 6.23m 5.98m

4.51m 4.21m 3.76m 4.07m 6.27m 5.64m 2.71m 3.38m 2.64m 3.43m 2.88m 3.58m 4.59m 3.79m 3.56m 3.55m 2.84m 2.89m Subtraversare DN 7 C

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

PVC-KG Dn 315mm L=50m PVC-KG Dn 315mm L=19.37m PVC-KG Dn 315mm L=20.82m PVC-KG Dn 315mm L=50m PVC-KG Dn 315mm L=38.46m PVC-KG Dn 315mm L=17.53m PVC-KG Dn 315mm L=31.33m PVC-KG Dn 315mm L=19.70m PVC-KG Dn 315mm L=21.61m PVC-KG Dn 315mm L=50m PVC-KG Dn 250mm L=29.02m PVC-KG Dn 250mm L=50m PVC-KG Dn 250mm L=10.63m PVC-KG Dn 250mm L=31.89m PVC-KG Dn 250mm L=17.99m PVC-KG Dn 250mm L=20.31m PVC-KG Dn 250mm L=20.71m PVC-KG Dn 250mm L=50m PVC-KG Dn 250mm L=10.82m

CM 165 CM 164 CM 163 CM 162 CM 161 CM 160 CM 159 CM 158 CM 157 CM 156 CM 155 CM 154 CM 153 CM 152 CM 151 CM 150 CM 149 CM 148 CM 147

CM 164 CM 163 CM 162 CM 161 CM 160 CM 159 CM 158 CM 157 CM 156 CM 155 CM 154 CM 153 CM 152 CM 151 CM 150 CM 149 CM 148 CM 147 CM 146

5.94m 6.68m 9.47m 8.44m 7.86m 7.85m 8.24m 7.03m 6.23m 5.42m 5.53m 5.04m 5.87m 9.21m 8.22m 7.64m 8.21m 7.64m 6.52m

6.24m 7.43m 11.42m 8.96m 8.14m 8.24m 8.87m 8.08m 11.73m 6.59m 6.36m 5.99m 7.20m 10.75m 8.63m 8.13m 8.60m 9.39m 7.08m

3.00m 4.64m 7.49m 5.36m 4.05m 4.13m 4.44m 3.07m 2.54m 2.15m 2.31m 1.54m 5.71m 5.41m 4.20m 3.96m 4.24m 4.54m 3.14m

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

PVC-KG L=28.82m PVC-KG L=23.12m PVC-KG L=51.29m PVC-KG L=32.04m PVC-KG L=23.35m PVC-KG L=10.12m PVC-KG L=26.68m

Dn Dn Dn Dn Dn Dn Dn

PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=37.89m PVC-KG Dn L=27.06m PVC-KG Dn L=19.23m PVC-KG Dn L=10.06m PVC-KG Dn 315mm

250mm CM 146 250mm CM 145 250mm CM 144 250mm CM 168 250mm CM 169 250mm CM 170 250mm CM 171 CM L=50m 172 CM L=50m 173 CM L=8.54m 174 315mm CM 175 315mm CM 176 315mm CM 177 315mm CM 178 CM L=7.72m 179 CM 180

CM 145 CM 144 CM 143 CM 169 CM 170 CM 171 CM 172 CM 173 CM 174 CM 175 CM 176 CM 177 CM 178 CM 179 CM 180 SP 1

6.09m 6.13m 6.46m 6.01m 6.67m 7.28m 6.18m 5.57m 6.43m 6.47m 6.35m 5.91m 5.03m 5.49m 5.32m 5.84m

6.97m 6.82m 6.98m 7.06m 9.26m 10.98m 6.87m 6.18m 7.35m 7.11m 7.12m 7.07m 7.79m 8.27m 6.60m 6.50m

2.72m 2.82m 3.25m 2.83m 3.88m 4.15m 2.92m 2.36m 2.82m 3.06m 2.52m 2.09m 1.41m 1.63m 1.13m 2.40m Conducta refulare sub presiune

PVC-KG Dn 315mm L=8.72m

Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri pentru canalizare cu Dn 250 Dn 400 mm. Sunt executate astfel :colectoare stradale-tub PVC-KG,SN 4 avand urmatoarele diametre: - Dn 250 mm- L= 1480m ; - Dn 315 mm- L= 3400m ; -Dn400mm - L=1620m ; Colectoarele de canalizare menajera se pozeaza in sant, pe un pat de nisip,cu panta spre statia de pompare. Deasupra tevii se va monta o banda de avertizare din PVC culoare maro pentru identificare traseu. Conductele de canalizare se vor amplasa paralel cu Dn7C, intre limita proprietatilor locuitorilor comunei si in imediata vecinatate a acostamentului drumului, ne fiind nevoia sa se intervina in nici un caz in structura de rezistenta a drumului. Amplasamentul pe care sa proiectat reteaua de canalizare apartine domeniului public. Conducte sub presiune (de pompare-refulare) Sistemul de conducte sub presiune tip PEHD 160mm este structurat pe patru tronsoane ,tronsoane aferente fiecarei statii de pompare montate pe partea stanga a DN7C,astfel:
Conducta aferenta SP1 de la Km 50+780 Conducta aferenta SP2 de la Km49+293 Conducta aferenta Sp3 de la Km48+047 Conducta aferenta Sp4 de la Km52+073

2.5 Executia santului Execuia spturii se va ncepe numai dup completa organizare a antierului i aprovizionarea cu evi, tuburi i celelalte materiale necesare, astfel ca anurile s rmn deschise numai timpul strict necesar. Terenul in care se executa sapatura are caracteristicile geomorfologice evidentiate in Studiul Geotehnic intocmit pentru amplasamentul lucrarilor. Sptura se va executa manual. Pmntul rezultat din sptur se va depozita pe o singur parte a anului, la min. 1 m de marginea anurilor. Pe cealalt parte a anului se vor monta parapei de protecie. Limea anurilor va fi pentru conductele de canalizare: conform STAS 3051/91

Sparea ultimului strat de 20-30 cm deasupra cotei de pozare va fi executat numai manual, imediat nainte de pozarea tuburilor.evile de canalizare se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de 15-20 cm grosime. Patul de pozare pentru tuburile de canalizare se vor nivela obligatoriu la panta din proiect. Execuia spturii pentru conductele de canalizare se va face din aval spre amonte, respectiv de la punctul de cot joas la punctul de cot nalt i se va asigura scurgerea apelor acumulate. n dreptul mbinrilor (i a cminelor) sptura se va adnci i lrgi pentru a permite executarea mbinrilor (i a pereilor cminelor) dimensiunile adncimii la mufe vor fi conform Normativului I2284. Pe toata lungimea tronsonului de sapatura ,se vor monta parapeti de protectie si panouri avertizoare conform normelor de protectia muncii in vigoare. Pe timpul noptii pe parapetii de protectie se monteaza avertizoare luminoase.In dreptul acceselor la locuinte ,peste sant se monteaza podete cu mana curenta. Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre amonte, in contra sensului de curgere al apei. Conductele se pot asambla si pe marginea santului. Coborarea conductelor in sant se va realiza cu funii de canepa, tuburile nu se vor tara sau rostogoli pe pamant sau obiecte dure. Imbinarile intre tuburi se realizeaza cu ajutorul mufei si a inelelor de etansare. Capatul tubului care se introduce in mufa este tesit din fabrica la 150. Daca din montaj este necesara scurtarea unui tub pentru potrivirea la pozitie, taierea se va realiza cu un fierastrau cu pasul dintelui de 2-3 mm. Capatul debitat se teseste cu ajutorul pilei, respectandu-se urmatoarele dimensiuni:

D 160 [mm] b 15 17 18 22 200 315 400

La capatul tubului, lungimea de introducere in mufa respecta valorile precizate de furnizorul tuburilor. Garnitura de etansare, cat si peretii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie, dupa care garnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Prin umezirea garniturii se usureaza asezarea in canelura. Se unge cu un strat subtire de sapun capatul tubului (nu se vor folosi produse derivate titeiului).

Capatul tubului pregatit, se introduce pana la semn in mufa cu garnitura (tuburile trebuie sa fie coaxiale). Pe retea sunt prevazute camine de vizitare din beton STAS 2448 /82 la o distanta de maxim 50 m. Racordarea tubului PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale din PVC care asigura o etanseitate corespunzatoare. Suprafata exterioara a piesei de acces la camin (sablata exterior) face priza cu betonul, iar intre suprafetele interioare ale piesei si tubului, etanseitatea se asigura cu inel de cauciuc . Aceasta piesa asigura si o deviatie de 30 de la ax. La montare, capatul interior al piesei trebuie sa fie in acelasi plan cu peretele interior al caminului, iar depasirea sa fie permisa doar la capatul exterior. Materialele vor fi insotite de certificate de calitate, carti tehnice, instructiuni de folosire, etc. Manipularea si depozitarea materialelor se va face cu atentie, ferindu-se de lovituri, inghet, solicitari mecanice anormale, respectand in totalitate si prevederile din norme si instructiunile producatorului. Pe perioada desfasurarii lucrarilor nu vor fi depozitate materiale sau pamant rezultat in urma sapaturilor pe acostamentul drumului national.Pamantul va fi transportat in zona de organizare de santier, realizata pe terenul unde va fi amenajata statia de epurare. Manipularea se va face, in general, manual, manipularea cu ajutorul unor instalatii mecanice se face in cazul unor piese grele care depasesc forta omului, durata ridicarii este mare sau este necesara tinerea piesei intr-o pozitie fixa timp mai lung. Inainte de montarea conductelor in sant se va executa un pat de fundare din nisip cu grosimea conform instructiunilor producatorului, dupa compactarea manuala. Imbinarea tuburilor si pieselor de racordare se va face numai cu aparatura prevazuta de producatorul lor si in modul descris de acesta. Asezarea tubulaturii pe patul de nisip trebuie sa asigure contactul pe o suprafata corespunzatoare unui unghi la centru de cca. 90. 2.6 Umplutura Sub evi i tuburi se va realiza un pat de nisip de 15-20 cm compactat. In materialul de umplutura nu se admit pietre si bolovani, cu dimensiuni peste 50 mm. n zona conductelor i 30 cm peste creasta lor se va prevedea umplutur de nisip, compactat manual, executat simultan pe ambele pri pentru evitarea deplasrilor laterale ale conductelor.

Dup proba de etaneitate se va efectua umplerea total cu pmnt local bine mrunit, fr bulgri, bolovani, etc. i compactarea n dreptul mufelor. Se va executa o compactare corespunztoare (min. 92-95%) pe toat grosimea stratelor de pmnt. La 50 cm deasupra tevilor si tuburilor se va amplasa o banda de avertizare din polietilena de coloare maro.Banda de avertizare se monteaza pe toata lungimea retelelor de canalizare. Excedentul de pmnt se va transporta n zona de organizare de santier si de acolo unde sunt necesare umpluturi, n gropi etc., cu acordul organelor locale. Dup terminarea execuiei lucrrilor, pe teren nu vor rmne materiale care s degradeze sau s polueze mediul nconjurtor, aducndu-se la starea iniial prin executarea lucrrilor de refaceri. 2.7 Camine de canalizare Caminele de canalizare sunt cmine standard (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile, Dn 1000 mm, cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila. Sunt prevazute cu capace carosabile, protejate antifurt si trepte pentru acces personal de mentenanta si exploatare. Caminele de vizitare sunt conform STAS 2448/82, cu capace carosabile din fonta conform STAS 2308-81. Fundatia caminului va incepe inaintea asezarii tuburilor.Dupa turnarea fundatiei se executa rigola a carui diametru va fi egal cu diametrul interior al tubului.In peretii tubuluicamerei de lucru al caminului se vor monta tuburi de racord de la gurile de scurgere sau de la instalatiile interioare de canalizare In peretii caminului se vor monta trepte de acces din OL 37 20 mm. La caminele cu adancimi peste 2 m, accesul se va face printr-un cos de acces de inaltime corespunzatoare adancimii canalizarii Treptele de acces vor fi la maxim 30 cm de radier sau intre ele si vor fi vopsite cu minium de plumb. 2.8 Executia caminelor de vizitare Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de regula din aval spre amonte. Ordinea operatiunilor de executare a caminelor de vizitare va fi urmatoarea: turnarea partiala a fundatiei caminului, respectiv pana la cotele de montare a tuburilor, vor fi inglobate partial in fundatie prin intermediul piesei de acces la camin;

pozarea camerei de lucru din tuburi de beton simplu, avand Dn 100cm si a cosului de acces din tuburi de beton simplu (cu mufa) avand Dn 80cm, monolitizarea si rostuirea tuburilor se va face cu mortar M 100, inclusiv a placii intre camera de lucru si cosul de acces (poz. 7 STAS 2448).

montarea placii suport din beton armat Bc 20 (vezi anexele A3 sau A4 din STAS 2448-82) si monolitizarea acesteia de corpul caminului (cos acces) cu mortar de ciment M 100; pozarea ramei si a capacului (conform STAS 2308-82) care va fi de tipul IV, cu balama antifurt, carosabila si monolitizarea ramei cu mortar de ciment M 100; montarea scarilor de acces in camin, executate din otel beton 20 mm, prima treapta urmand a fi fixata la maxim 50 cm distanta de capac, iar ultima la maxim 30 cm distanta fata de bancheta de lucru; curatirea rigolei din camin, de eventualele materiale cazute in timpul executiei caminului si sclivisirea acesteia cu mortar de ciment.

Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate,tinand cont de conditiile de exploatare a acestora. 3.SUPRATRAVERSARI Pe traseul principal, colectorul de canalizare intalneste un numar de trei cursuri de apa:
Pe traseul principal, colectorul de canalizare intalneste un numar de trei cursuri de apa din care doua sunt pe zona drumului national DN 7C si una in zona drumului comunal din satul Oesti. Pe zona drumului national se vor realiza 4 supratraversari SUPRATRAVERSARE 1-. Paraul Valea Obiei de la km 50+462 la km 50+484 ; structura de rezistenta a suportului conductelor de canalizare se va amplasa la 4 m de podul existent fara a afecta in nici un fel structura acestuia SUPRATRAVERSARE 2.- Parau Icseu de la Km 49+270 la km 49+293 structura de rezistenta a suportului conductelor de canalizare se va amplasa la 4.2 m de podul existent fara a afecta in nici un fel structura acestuia SUPRATRAVERSARE 3 - Parau Valea Rotunda de la Km 47+940 la Km 47+948 structura de rezistenta a suportului conductelor de canalizare se va amplasa la 4 m de podetul existent fara a afecta in nici un fel structura acestuia podet dalat SUPRATRAVERSARE 4 - La km 51+005 pana la km 51+010 supratraversare peste un podet dalat. Structura de rezistenta a supratraversarii se va amplasa la 4 m de exteriorul podetului si nu va afecta in nici un fel structura de rezistenta a acestuia

Supratraversare peste Paraului Valea Obiei de la km 50+462 la km 50+484 Acest tip de supratraversare se desfasoara intre caminele CM13 si CM14. Distanta dintre interaxul conductei de canalizare si exteriorul podului este de 4.00. Structura este amplasata in exteriorul podului (pe partea stanga a podului in directia baraj Vidraru) In aceasta situatie, supratraversarea are o lungime totala de L=24,00m. Pe structura metalica sunt pozate doua conducte:

colectorul de canalizare ce are ca sens de curgere din directia Curtea de Arges spre Primaria Com Corbeni. Conducta este de tip conducta preizolata de otel zincat Dn 300, tratata la interior prin citomare. Pe toata lungimea de supratraversare se vor monta tronsoane de 6m imbinate cu flansa. Pe acest tronson de supratraversare, conducta de canalizare este fixata in peretii celor doua camine. Conducta de tip PEHD Dn 160mm, termoizolata cu saltele de vata minerala cu grosime de 10cm. Saltelele de vata minerala sunt protejate de un strat de tabla galvanizata. Aceasta conducta refuleaza apele colectate in statia de pompare SP1 situata in fata Primariei Com Corbeni, in caminul CM37.

Supratraversare peste Parau Icseu de la Km 49+270 la km 49+293 Distanta de amplasare a structurii de rezistenta este de 4.2 m din parapetul metalic al podului si interaxul (pe partea stanga a podului in directia baraj Vidraru) In aceasta situatie, supratraversarea are o lungime totala de L=24,00m. Pe structura metalica este pozata o singura conducta: Conducta de tip PEHD Dn 160mm, termoizolata cu saltele de vata minerala cu grosime de 10cm. Saltelele de vata minerala sunt protejate de un strat de tabla galvanizata. Aceasta conducta refuleaza apele colectate in statia de pompare SP2 situata in imediata vecinatate a supratraversarii, in caminul CM68. Directia conductei de refulare este spre Curtea de Arges.

Supratraversare peste Paraului Valea Rotunda (paralel cu Dn7C) Km 47+940 la Km 47+948 Distanta dintre interaxul conductei de canalizare si exteriorul podetului este de 4.00. Structura este amplasata in exteriorul podului (pe partea stanga a podului in directia baraj Vidraru) In acest caz s-a realizat o supratraversare peste Paraul Varea Rotunda, necesara trecerii conductei de refulare de la statia SP3.Conducta ce supratraverseaza este de tip PEHD Dn 160mm, termoizolata cu saltele de vata minerala cu grosime de 10cm. Saltelele de vata minerala sunt protejate de un strat de tabla galvanizata. Aceasta conducta refuleaza apele colectate in statia de pompare SP3, in caminul CM154. Directia conductei de refulare este spre Curtea de Arges. In aceasta situatie structura metalica de sustinere este realizata dintr-un profil I 200x100mm si are o lungime de 8 m. Conducta cu tot cu izolatie este sustinuta de profilul I cu ajutorul colierelor de sustinere. Supratraversare (paralel cu Dn7C) km 51+005 pana la km 51+010 Distanta dintre interaxul conductei de canalizare si exteriorul parapetilor podetului este de 4.00. Structura este amplasata in exteriorul podului (pe partea stanga a podului in directia baraj Vidraru) In acest caz s-a realizat o supratraversare, necesara trecerii conductei de canalizare cu diametrul D315 avand o lungime de 8 m..Conducta ce supratraverseaza este de tip PEHD Dn 315 mm, termoizolata cu saltele de vata minerala cu grosime de 10cm. Saltelele de vata minerala sunt protejate de un strat de tabla galvanizata.

4.SUBTRAVERSARI Toate subtraversarile benzilor de circulatie auto se va face prin foraj orizontal indicate in planul de situatie iar conductele montate in tuburi de protectie vor fi pozate la adancimea indicata in sectiunile transversale conform planurilor anexate. Pe traseul de canalizare s-au prevazut un numar de patru subtraversari ale Drumului National (DN7C), dupa cum urmeaza: - km 49+385 stanga-tub PVC-KG 250mm - km 48+881stanga -dreapta-tub PVC-KG 315mm

- km 47+841.85stanga-tub PVC-KG 250mm - km 47+102 stanga -dreapta-tub PVC-KG 400mm Pe traseul de apa s-a prevazut una subtraversare a DN7C,dupa cum urmeaza: -profil 1-km 47+102,00 dreapta-teava PEHD 110mm Mentionam faptul ca nu se va afecta carosabilul Drumului National (DN7C) si nici nu va fi stanjenita circulatia rutiera pe timpul executiei. Tehnologia de subtraversare se realizeaza prin foraj orizontal in pozitiile indicate in planul de situatie. Traseul transversal al subtraversarii Drumului national 7C. in zonele de subtraversare , va avea conductele montate in tuburi de protectie si prevazuta cu legaturi in camine amplasate de o parte si alta a subtraversarii.La proiectarea subtraversarii conductelor de canalizare a drumului national s-a respectat STAS 9312. Protectia mecanica consta in montarea conductei intr-un tub de protectie cu diametrul de la 273mmx9mm la 508mmx9,52mm,cu lungimile corespunzatoare aratate in planurile de subtraversare. Protectia conductei asigura: - protectia mecanica a conductei pe toata lungimea subtraversarii drumului, - circulatia fluenta pe drumul national , - accesul pentru o interventie rapida la conducta, in cazul unei avarii, - continuitatea procesului de evacuare a apei uzate catre din statia de pompare aferenta - evitarea accidentelor ecologice, Conducta de evacuare ape menajere ,face parte din reteaua de conducte de canalizare a investitiei Distanta minima pe verticala la subtraversare (adancimea de subtraversare)dintre teava si drum este de minim 1,5m Unghiul minim de subtraversare =90 . 4.1.TEHNOLIGIA DE EXECUTIE A SUBTRAVERSARILOR Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ hidrodinamic, dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza: Utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance; Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere); Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin

teleghidaj, cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sapei, care transmite in permanenta parametrii, precum si adancimea la care se afla sapa, inclinarea sapei si orientarea varfului sapei in sistem orar. Aceste informatii sunt primite la suprafata terenului de un receptor -emitator portabil, care le afiseaza in orice moment si le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza executia forajului pilot. Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe langa datele de mai sus, sonda din interiorul sapei mai transmite informatii cu privire la temperatura mediului in care se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza. Pe baza datelor primite, navigatorul (persoana care dirijeaza executia forajului pilot) transmite in permanenta operatorului instructiuni de orientare si inaintare a sapei, permitand astfel respectarea traseului proiectat si evitand contactul cu retelele subterane cunoscute si iesind la suprafata in punctul prestabilit, precizia fiind d e 520 cm. 4.1.1.ETAPE TEHNOLOGICE: Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive: .- Etapa initiala, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de forare la inaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereti, gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat. -Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea indepartata a forajului, in locuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu cca. 30% si retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul de foraj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata cu retragerea coloanei de sprijin impreuna cu largitorul, coloana se completeaza in urma cu sprijin de foraj, astfel incat, desi largitorul se aproprie in permanenta de echipamentul de foraj, lungimea intregii coloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la suprafata. Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se ajunge la diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare decat diametrul tevii care se pozeaza. -Etapa a 3-a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime largiri cu largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren. Intreg ansamblul format din: sprijin, capul largitor, capul de prindere a tevii si teava este tras prin deschiderea executata in capul primelor doua etape, catre

echipamentul de foraj. Cand intreg ansamblul este scos la suprafata, la amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si prindere sunt detasate de teava, aceasta ramanand in subteran, in acest fel atingandu -se scopul intregii operatii. A doua largire executata la tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul sapat si de a-l compacta, astfel ca, datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol de stabilizare si lubrefiere, peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva zile), suficienta pentru a permite tragerea tevii fara pericol. Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din compozitia noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde sa ocupe intregul spatiu ramas, astfel incat, in final, teava pozata va fi in contact direct cu pamantul pe intreaga suprafata. Intregul proces de executie a lucrarii va cuprinde: a). Radiodetectie in verificarea planurilor de situatie puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii si/sau efectuarea investigatiilor de teren cu ajutorul echipamentului georadar, pentru depistarea obstacolelor existente; b). Prelucrarea informatiilor obtinute; c). Alegerea traseului forajului, impus de obstacolele depistate si de materialul tevii si aprobarea lui de catre proiectant; d). Executia forajului propriu-zis, conform etapelor tehnologice descrise si pozarea tevii; e). Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de detectie fie prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu -se procese verbale intre constructor si beneficiar (diriginte). f). Receptia lucrarii. 4.2.EXECUTIA GROPILOR DE POZITIE Pentru realizarea subtraversarii vor fi executate gropi de pozitie (groapa de lansare si groapa de capat) . Scopul gropilor de pozitie este urmator ul: - colectarea noroiului de foraj, - spatiu de cuplare decuplare scule foraj, - utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie. Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura, cu dulapi de lemn sau metalici asezati orizontal. 5.LUCRARI DE EXCUTIE CANALIZARE

5.1.Lucrari pregatitoare naintea nceperii lucrrilor pe un amplasament, se includ a fi executate, fr coantificare distinct n partea economic, lucrrile pregtitoare necesare, dup caz, i apreciate dup vizitarea amplasamentelor: curirea suprafeelor de teren de: frunze, crengi, arbuti, iarb, buruieni, noroi acumulat sau alte materiale inutilizabile depozitate accidental, inclusiv transportarea lor la rampele de depozitare indicate i taxate de Administraiile Locale, indepartarea de pe amplasamente a corpurilor, obiectelor i vehiculelor, cu regim de proprietate privat, repoziionarea lor n afara zonelor de activitate, n urma acordurilor i/sau somaiilor ce implic proprietarii sau Administraia Local, dup caz, taierea arborilor si/sau arbustilor de pe trasee definite prin Proiect, cu tulpini 10 cm, cu aprobarea forurilor locale, inclusiv scoaterea si indepartarea rdcinilor, colectarea i ndeprtarea apelor de suprafa n afara amplasamentelor Proiectului, inclusiv protejarea fa de apele meteorice, tierea regulat cu mijloace adecvate a sistemelor rutiere, pentru formarea limilor necesare desfurrii oparaiunilor de spare, limi cel mult mai mari cu maxim 0,40 m dect limile superioare ale traeelor, menionate mai jos, de sub sistemele de suprafa tiate: LIMI SUPERIOARE MAXIME ALE TRANEELOR N ZONELE CU SISTEME RUTIERE TIATE MECANIZAT(m) Adncimi pn la radierul conductei (m) 1,25 1,26 2,25 2,26 3,25 3,26 4,25 4,26 5,25 5,26 6,25 Limi maxime imediat sub sistemul rutier (m) Dn.+0,55 Dn.+0,85 Dn.+1,15 Dn.+1,45 Dn.+1,85 Dn.+2,25 Dn. = diametrul nominal al conductei

asigurarea i inerea sub contro permanent a zonelor de activitate, n conformitate cu restricionrile aprobate sau impuse de factorii desemnai prin Certificatul de Urbanism amenajri de eventuale depozite intermediare provizorii, cu acordurile Administraiilor Locale, pentru ameliorarea influenelor timpilor de transport auto asupra duratetelor totale de aexecuie pe amlasamentele Proiectului.

Contractantul va consemna i supune aprobrii Consultantului de Supervizare, toate lucrrile pregtitoare efectuate, din cele enumerate mai sus. Totodat, rmne responsabil pentru efectele rezultate din neefectuarea unora dintre ele. 5.2.Trasarea lucrrilor Operaiile de trasare se vor efectua conform planurilor de situaie, funcie de reperele existente i coordonatele punctelor caracteristice ale aliniamentelor Proiectului pe amplasament (STAS 9824/5 -1975). La o dat solicitat Contractor i aprobat de Investitor, vor fi identificate i marcate vizibil toate instalaiile i reelele subterane, n prezena deintorilor acestora, covocai de Investitor: electrice, de telecomunicaii, ap, canal sau de alt natur, ce vor fi intersectate sau n raza crora vor fi dezvoltate luctrile Proiectului, n vederea protejrii acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin avize de deintori, inclusiv recomandrile suplimentare specifice amplasamentului predat Contractantului (STAS 9570/1 -1989). Trasrile n detaliu vor fi efectuate i nregistrate de Contractant dup supervizarea documentului operaiei de ctre Consultantul de Supervizare Proiectului. n cazuri justificate, traseele Proiectului vor putea fi modificate, cu acordul scris al Consultantului de Supervizare pe propunerea fcut n spiritul Proiectului de Contractant, n timp rezonabil, dup caz i cu consultarea Proiectantului. Aceste modificri nu vor implica de costuri suplimentare sau vor fi cele stipulate n contract. Contractantul este rspunztor de trasarea lucrrilor confor Proiectului i de conservarea materializrilor reprezentative de pe amplasament, ca baze pentru msurtori i verificri, indiferent de volumul lucrrilor dezvoltate i metodele tehnologice adoptate. Pentru urmrirea realizrii pantelor Proiectului, se vor poziiona, prin metode performante de nivelment, balize de inventar i se vor utiliza dispozitive adecvate pentru vizri. Dispozitivele pentru vizri vor avea rigre montate pentru cotele caracteristice aliniamentului proiectat. Respectarea cotelor de montare i a pantelor conductei, precum i a poziiei construciilor conexe prevzute n Proiect, prezint o importan deosebit, att pentru funcionarea reelelor de conducte, ct i pentru efectuarea operaiunilor de reparaii, ntreinere i exploatare. Nerespectarea cotelor proiectate poate duce la colmatri sau formarea de pungi de aer, care diminueaz debitul conductei i provoac oscilaii de presiune, sau mpiedic golirea complect a conductei n caz de avarie. 5.3. Desfacerea sistemelor de suprafa Operaiile de tiere a sistemelor rutiere de suprafa a drumurilor comunale ce se racordeaza la DN7C, se vor executa cu unelte corespunztoare, pentru a asigura o tiere dreapt i exact. Vor fi evitate alterri ale

suprafeelor adiacente n urma lucrrilor. Refacerile suplimentare rezultate cad n sarcina Contractantului. Cazurile particulare vor fi supuse aprobrii Consultantului de Supervizare. Contractantul va aplica metode corespunztoare pentru sprijiniri i consolidri pentru a pstra limile traneelor n limitele prezentate anterior (la lucrrile pregtitoare). 5.4. Excavarea traneelor pentru conducte Lucrrile de terasamente se vor executa n conformitate cu planurile de executie i se vor respecta prevederile normativelor n vigoare La execuia lucrrilor de terasamente se vor respecta obligatoriu prevederile C 169-88 Normativ pentru executarea i recepionarea lucrrilor de terasamente. Avizarea lucrrilor de terasamente nainte de a ncepe orice lucrri de acest fel pe un amplasament, Contractantul va anuna n scris Investitorul cu cel puin 7 zile nainte de data propusa. n aceasta perioada Contractantul va ine evidenta nivelelor solului i topografiei, spre aprobarea Investitorului, pentru msurtorile lucrrii. Se vor obine avize pentru tierea carosabilului pe drumurile comunale,principale, permanente. Contractantul, cnd va face demersurile pentru aceast permisiune, va prezenta o adres scris Consultantului de Supervizare i autoritilor, referitoare la intenia sa de a excava, din timp, pentru a permite executarea procedurilor i aprobrilor necesare. El va colabora cu Poliia Rutier referitor la planificarea i executarea traversrii. Contractantul va fi complet responsabil de asigurarea drumurilor temporare pentru ocolire, a barierelor, semnelor de avertizare, iluminat i paz. Angajatorul i Angajatorul final nu va suporta nici o penalitate impus de autoritile abilitate, pentru orice ntrziere fa de termenele prevzute n autorizaiile de spargere. Nici o excavaie nu va ncepe fr obinerea de ctre Contractant a autorizaiei de execuie. Excavarea anurilor pentru conducte va avea un avans de cel puin 15 m fa de operaiunile de punere n oper a conductelor. Aici sunt incluse i excavaiile pentru ramificaii, caz n care cei 15 m vor fi spri n toate direciile urmate de ramificaie. n cazul n care se ivete vreun obstacol n timpul spturilor, se va informa Investitorul i vor hotr msurile necesare a se lua nainte de reluarea operaiilor de montaj. n cazul n care Contractantul nu sap n avans conform preteniilor, scoaterea conductelor deja montate i repunerea lor dup executarea spturilor n avans, vor fi fcute pe cheltuiala acestuia. n locurile unde anurile pentru conducte subtraverseaz drumuri comunale, adncimea acestora va fi minim necesar, iar Contractantul este ncurajat s foloseasc fierstraie speciale circulare pentru pregtirea marginilor anului, n funcie de materialul ce trebuie spat.

Contractantul va fi pltit pentru refacerea drumului, iar plata se va face dup cantitatea de metri liniari i nu dup suprafaa poriunii refcute. La sparea santurilor se va tine cont de: felul terenului, existenta apei freatice, necesitatea sprijinirilor, diametrul tevilor, tehnologia de montaj . Santul poate fi spat nainte sau dup asamblarea tevilor pe traseu. Prin sparea ulterioar a santului, se pot obtine economii nsemnate . Ltimea santului va fi astfel executat nct s ndeplineasc urmtoarele conditii cand tuburile se asambleaz pe mal si apoi se lanseaz n sant , Lmin. = Dext. + 20 cm , dar nu mai putin de 70 cm . cand tuburile se asambleaz n sant , Lmin. = Dext. + 40 cm , ntre sprijiniri, dar nu mai putin de 90 cm ntre sprijiniri . Spturile se vor executa parial mecanic i manual, functie de conditiile impuse n zona de lucru si conform specificaiilor din listele de cantiti. Ultimul strat de 30 cm se va spa manual nainte de montarea conductelor n an. Sapatura mecanizata se va face cu excavator cu descrcarea pmntului pe mal si in auto (excedentarul). Spturile se vor executa in prezenta sprijinirilor. Sptura ultimului strat pn la cota din proiect i politura se va executa imediat nainte de asezarea stratului de nisip sub conducta si a stratului de egalizare pentru constructii, pentru a evita degradarea terenului de fundare. Operaiunea se va executa pe timp uscat, fiind interzis lucrul pe timp de ploaie. n cazul n care se constat apariia crpturilor paralele cu marginea superioar a transeelor sau a gropilor se vor lua msuri de consolidare suplimentara a malurilor pentru a evita surprile. Pe timp de zi i noapte se vor lua msuri de semnalizare a spturilor, se vor monta parapei de protecie pe o singur parte pe toat lungimea anului deschis, se vor monta podee de circulaie pietonale peste an n zona de circulaie pietonal. La ntlnirea n sptura de cable, conducte ori protecii care semnalizeaz prezena lor n teren, se va opri lucrul n acea zon, eful punctului de lucru va lua msuri de semnalizare a prezentei reelei subterane, va anuna Angajatorul de reea, lucrul n acea zon relundu-se doar n prezena Angajatorului de reea, cu luarea tuturor msurilor de protejare a ei i de protecie a muncii. Dup executarea spturii se va proceda la recepia calitativ a lucrrii referitor la natura terenului, cote n plan i cote de nivel. Recepia calitativ se va consemna n procese-verbale ncheiate cu participarea Contactantului si a Beneficiarului. Recepia calitativ a terenului de fundare se va face de catre intocmitorul studiului geotehnic.

Recepia terenului de fundare constituie faza determinant prin care se va autoriza nceperea lucrrilor de infrastructur (turnarea betonului de egalizare i a radierului rezervoarelor). Att recepeia terenului de fundare, ct i autorizarea se va consemna n registrul de antier. Traneele conductelor vor fi excavate la seciunile transversale tipice prezentate n Desenele cu Cerinele Angajatorului i n nici un caz limea traneei msurat la 0,3 m deasupra coroanei conductei nu va depi limea indicat n Desene. Contractantul se va asigura c n fiecare punct limea traneei este suficient pentru a permite pozarea, mbinarea, realizarea patului i a mprejmuirii i reumplerea n jurul conductei conform cerinelor Consultantului de Supervizare. Acolo unde mbinarea sau sudarea conductelor i/sau accesoriilor trebuie realizat n tranee, traneea va fi lrgit i/sau adncit n form de clopot, la dimensiunea necesar stabilit de ctre Consultant de Supervizare. Aceast lrgire trebuie s permit executarea facil a sudurilor, mbinrilor i fixrilor n toate etapele acestora, a tuturor reparaiilor necesare la conducte i la acoperirea de protecie, i inspectarea acestor operaiuni. Contractantul va aplica toate msurile necesare de sprijinire i consolidare pentru a pstra limea traneelor n limitele prezentate n Desene i Cerine. Pereii traneei excavai n roc vor fi ct mai aproape de vertical, iar Contractantul va susine pereii n toate zonele n care acetia sunt slbii indiferent de cauz, i va ndeprta materialul prbuit. n zonele inaccesibile pentru echipamentele de excavare, sau n care Consultantul de Supervizare consider c utilizarea acestor echipamente este imposibil sau de nedorit, indiferent de motiv, excavarea traneei se va realiza manual. Nu se vor efectua pli suplimentare pentru lucrrile n zonele greu accesibile. Materialul excavat va fi ndeprtat n ntregime de pe amplasamentul excavaiei. Materialul excavat NU va fi depozitat de-a lungul traneei. Toate costurile asociate cu transportul materialului de pe antier vor fi considerate ca incluse n preurile unitare pentru excavaii de tranee. Cu cel puin dou sptmni nainte de nceperea excavrilor de tranee, Contractantul i va prezenta Consultantului de Supervizare propunerea sa pentru amplasarea temporar i depozitarea a materialului excavat, inclusiv locul de depozitare. Dac Consultantul de Supervizare consider propunerea ca nesatisfctoare, aceasta poate fi respins iar Contractantul va trebui s o revizuiasc corespunztor. Toate costurile suplimentare impuse de o propunere revizuit vor fi suportate de Contractant. Contractantul va obine aprobarea din partea autoritilor pentru depozitarea materialului excavat. Dac, n opinia Consultantului de Supervizare, exist o ntrziere nejustificat pentru: testarea conductelor; ndeprtarea materialului n surplus; curarea general a zonelor n care au fost pozate conducte; refacerea sau ntreinerea suprafeelor, sau operaiuni similare, atunci Consultantul de

Supervizare poate s blocheze deschiderea unor noi tranee pn cnd lucrrile restante nu sunt realizate conform preteniilor sale, iar Contractantul nu va avea o baz pentru reclamaii mpotriva Angajatorului, n acest sens. ntrziere nejustificat va fi considerat situaia n care mai mult de 100 de metri de tranee este lsat deschis pe orice antier. ntrziere nejustificat va fi considerat i situaia n care o anumit seciune de tranee este lsat deschis pentru mai mult de 2 sptmni calendaristice. Nu se vor demara lucrri de pozare a conductelor sau de formare a patului conductelor n nici o seciune de tranee, pn cnd formaiunea traneei pe acea seciune particular nu va fi aprobat de ctre Consultant de Supervizare. Extinderea excavaiilor Extinderea excavaiilor va fi cea minim practicabila dup prerea Investitorului, pentru construirea lucrrii. Excavarea de anuri pentru conducte va fi totdeauna limitata la lungimile aprobate anterior, n scris de Investitor. Cu excepia aprobrii scrise a Investitorului, lucrarea pe fiecare lungime aprobat va fi executat spre aprobarea Investitorului nainte de nceperea lucrrii pe o lungime nou. Excavarea materialului necorespunzator Dac contractantul ntlnete material pe fundul oricrei excavri, care dup prerea lui poate fi necorespunztor, el va informa imediat Investitorul, care va da instruciuni n scris Contractantului, asupra faptului c materialul n cauza va fi tratat ca defectuos. Dac este cazul, materialul defectuos va fi ndeprtat de Contractant spre aprobarea Investitorului i dac nu se specifica altfel, sau dac nu se comanda de Investitor. Contractantul va umple golurile astfel formate cu material granular corespunztor, cu aprobarea Investitorului. Omiterea de ctre Investitor s dea instruciuni, nu va elibera Contractantul de rspunderile pentru defectele n lucrare, dac naintea construirii, Contractantul, nu a cerut n scris Investitorului inspectarea fundaiei descoperite. Sigurana excavrii i construcii adiacente Contractantul va prevede suportul necesar pentru a asigura stabilitatea excavrilor construciile adiacente). Alunecri, cderi i excavaii n exces Contractantul va preveni alunecrile i cderile de material din prile laterale ale excavaiilor i taluzrilor. n cazul alunecrilor sau cderilor ce apar n excavaii i unde excavaiile sunt fcute n exces fa de dimensiunile specificate, orice material necorespunztor care a intrat n excavaii trebuie nlturat i orice umplere adiional ce poate fi cerut se va face cu material excavat selectat sau importat i tasat, cu aprobarea Investitorului. (drumurile i

Excavarea traneelor se va realiza n sol stabil. n cazul n care, dup opinia Consultantului de Supervizare, solul nu corespunde, se va realiza o excavare suplimentar, conform indicaiilor Consultantului de Supervizare, i se va reface cota cu material de baz compactat, dac solul natural care nconjoar zona este prea moale. Dac solul din jur este dur, materialul de umplere va fi beton C15. Aceste lucrri vor fi pltite de ctre Angajator dac instabilitatea solului nu este cauzat de metoda de lucru a Contractantului altfel lucrarea va fi derulat pe cheltuiala Contractantului. Radierul traneei va fi, n fiecare punct, la cota necesar iar limea traneei va fi suficient pentru patul de pietri, nisip i/sau beton, dup cum este indicat n Desene i conform instruciunilor Consultantului de Supervizare. Dac vreo parte a traneei este excavat, din greeal, la o adncime mai mare dect cea necesar, Contractantul va umple traneea cu beton C15 pn la cota necesar, pe cheltuiala proprie. Unde se formeaz goluri prin alunecri sau cderi, sau prin excavri n exces fa de dimensiunile specificate, care dup opinia Dirigintelui de antier pot afecta stabilitatea solului pentru susinerea lucrrii, sau pot afecta construciile, sau serviciile adiacente, Contractantul va umple golul solid cu beton clasa BC 2. Acest lucru va fi pe cheltuiala Contractantului. Racordarea la conducta existenta 5.5. Localizare si sustinerea lucrarilor subterane nainte de excavrile n drumuri i trotuare, Contractantul va obine permisiunea complet i aprobarea tuturor autoritilor privind avizrile de lucru pentru a ncepe lucrrile dup cum este necesar i respectnd toate legile i reglementrile locale. n plus, Contractantul va obine toate informaiile disponibile de la autoriti i alii, care ar putea fi necesare, referitoare la poziia tuturor serviciilor cunoscute de-a lungul traseelor tuturor conductelor de pozat. Contractantul va rspunde de localizarea exact a serviciilor i n decursul lucrrii va lua toate msurile necesare pentru a evita deteriorrile. Unde este necesar, serviciile vor fi temporar susinute n decursul excavrii. Se va prevede suport permanent pentru serviciile care traverseaz conductele, dac Investitorul da instruciuni n acest sens. Dac acestea se deterioreaz n decursul lucrrilor, atunci Contractantul va rspunde de legaturi cu autoritatea rspunztoare i de repararea serviciului respectiv. Contractantul va suporta toate cheltuielile de reparaii fie prin asigurri, fie prin finane proprii. Unde un serviciu sau o blocare este ntlnita de-a lungul traseului unei conducte, Contractantul trebuie s informeze Investitorul imediat de prezenta ei i va prezenta detalii, inclusiv tipul serviciului sau blocrii, dimensiunile ei, adncimea sub nivelul solului. Investitorul va indica aciunea ce se va efectua. 5.6. Evacuarea apei, susinerea i ngrdirea excavaiilor Pe toat durata construciilor, Contractantul va pstra zona de lucru i toate excavaiile uscate i protejate fa de afluxul apei din orice surs (ploaie, ap infiltrat, ap din izvoare de suprafa i subterane, ap

freatic etc.) i va asigura i utiliza toate conductele, pompele, punctele de foraj i alte aparate i materiale necesare pentru acest scop. Conductele vor fi pozate n tranee numai dup ce apa a fost evacuat n prealabil. Pe durata construciilor, Contractantul va proteja structurile i/sau conductele mpotriva plutirii. Acolo unde conductele vor fi montate sub nivelul apei din sol, evacuarea apei din tranee i din sol va continua pn la finalizarea reumplerii.Acolo unde dimensiunea conductei depete 400 mm, Contractantul va utiliza sisteme de evacuare a apei cu punct de foraj, dac Consultantul de Supervizare nu hotrte utilizarea altui sistem. Evacuarea apei de ctre Contractant va corespunde cerinelor Consultantului de Supervizare i ale autoritilor i persoanelor care au drepturi asupra terenurilor prin care se realizeaz deversarea apei evacuate. Contractantul va proteja Angajatorul fa de orice pretenii sau penaliti care pot fi generate de nerespectarea cerinelor. Metoda de meninere a excavaiei fr apa, de epuizare i ndeprtare a apei va fi supus aprobrii Investitorului. Contractantul va asigura instalaii de rezerva suficiente, tot timpul, pentru a se evita orice ntrerupere n continuitatea epuizrii apei subterane. Costul acestei activiti se va considera inclus n tariful excavrii pentru conducte sau n general n tarif. n timpul funcionarii pompelor n cursul nopii, se vor lua msurile necesare ca zona de lucru s fie iluminat n mod corespunztor. Laturile excavaiilor vor fi susinute acolo unde este necesar, cu ajutorul grinzilor de lemn, oel sau alte tipuri de grinzi, perei, plci, foi sau alt sistem aprobat. Acestea vor fi asigurate de ctre Contractant, proiectate corespunztor destinaiei. Contractantul va prezenta Consultantului de Supervizare propunerile detaliate pentru susinerea excavaiilor, cu apte zile nainte de nceperea oricror lucrri de excavaii. Propunerile sale vor ine cont de natura solului n care se va excava, de nivelul apei freatice i de apropierea fa de cldiri i drumuri. Dac, dup opinia Consultantului de Supervizare, susinerea propus de Contractant este insuficient, atunci Consultantul de Supervizare va solicita asigurarea unor suporturi mai puternice sau de alt tip fa de cele propuse de ctre Contractant i, n aceast situaie, Contractantul va adapta sistemul de susinere fr a pretinde vreo sum pentru aceast adaptare cerut de Consultant de Supervizare. Nu se vor demonta sistemele de susinere fr aprobarea Consultantului de Supervizare. Grinzile sau alte suporturi pot fi lsate n poziie n tranee care sunt n curs de umplere, dac Consultantul de Supervizare aprob sau dispune acest lucru. Totui, se vor plti numai grinzile sau suporturile desemnate specific de ctre Consultant de Supervizare pentru a fi lsate n poziie i pentru care au fost incluse articole specifice n Listele de Preuri.

Contractantul va lua toate precauiile mpotriva alunecrii, cderilor sau prbuirii excavaiilor, dar dac acestea se ntmpl, Contractantul va trebui s refac condiiile zonei, inclusiv refacerea suprafeelor, toate pe costurile sale. n cazul n care aceste alunecri sau prbuiri destabilizeaz sau slbesc fundaii sau suporturi ale Lucrrilor sau cldirilor adiacente, sau creeaz spaii libere lng lucrrile noi, Contractantul va desfura lucrrile suplimentare pe care Consultantul de Supervizare le poate cere n acest sens, cum ar fi umplerea spaiilor libere cu beton sau alt material, conform indicaiilor Consultantului de Supervizare, toate costurile fiind suportate de ctre Contractant. Contractantul poate utiliza foi de oel pentru susinerea spturilor, dup cum este specificat mai sus, dup cum consider de cuviin, sau conform indicaiilor Consultantului de Supervizare, sau n situaiile n care este indicat n Desenele Contractantului ca parte permanent a structurilor. Dimensiunile i tipurile foilor de oel utilizate pentru susineri temporare vor fi determinate de ctre Contractant i vor fi supuse aprobrii Consultantului de Supervizare. n cazurile n care foile de susinere formeaz o parte permanent a structurii, dimensiunile i tipurile vor fi cele indicate n Desenele Contractantului sau cele indicate de ctre Consultant de Supervizare. Contractantul va prevedea i ntreine traversri temporare peste traneele conductelor n acele poziii n care excavarea traneelor mpiedic derularea normal a traficului. Pentru a permite trecerea pietonilor i vehiculelor, lucrrile de excavare, pozarea conductelor, mbinrile i refacerea suprafeelor se vor desfura n etape, pentru a permite accesul spre case, pe drumuri, alei etc. Contractantul nu va ncepe lucrrile de terasamente pn cnd nu va efectua toate msurile de sigurana: ngrdirea cu parapete inclusiv asigurarea indicatoarelor de avertizare pentru pietoni i vehicule, iar pe timpul nopii s fie asigurate semne luminoase la toate punctele periculoase. Execuia lucrrilor de terasamente se va face avnd n vedere Normativele Romneti: C16-84 - realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente Ordin Nr. 9/N/15.03.1993 - Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii. Ca o msur de siguran, n zonele cu densitate mare de lucrri ascunse, se va executa sptur manual. Pe durata excavaiilor, Contractantul va lua toate msurile preventive pentru a proteja muncitorii i persoanele publice. Aceasta include, dar nu se limiteaz la acestea, susinerea pereilor spturilor, ngrdirea zonelor, montarea luminilor de avertizare i desemnarea unor supraveghetori. Contractantul va fi complet responsabil pentru msurile de ntreinere i protejare a spturilor, traneelor i forajelor (susinere, evacuarea apei, ngrdirea zonei, iluminat etc.) i nu va fi eliberat de responsabilitile din Contract, chiar dac Consultantul de Supervizare nu ridic obiecii fa de situaia lucrrilor.

5.7.

Utilizarea explozibililor

Utilizarea explozibililor nu va fi permis. 5.8. Pozarea conductelor Pozarea se va face n conformitate cu SR 4163 - 1: 1995 Reele de distribuie i STAS 8591/1 -91 Amplasarea n localiti a reelelor subterane. Pozarea se va face pe grupuri de tronsoane, la fiecare grup lucrnd simultan cte o echip. Pozarea conductelor se va face n mediu uscat, prin efectuarea de ctre Contractant a epuizrii apelor de ploaie i a infiltraiilor. Pozarea tuburilor n treanee se realizeaz n ondulaii, cu scopul de a compens dilatarea acestora. Conductele vor fi pozate cu precizie, respectndu-se aliniamentul i elevaia din desene cu o toleranta de 5 mm. ntre poriunile curbe, aliniamentul va fi drept. Lungimea lsat n zonele de curbur va fi permis doar acolo unde se prevede n desen sau cu acordul Investitorului n urma unor propuneri bine documentate. Se vor prevedea i furniza rigle vopsite corespunztor pentru vizare n scopul realizrii aezrii corecte a tronsoanelor. Riglele vopsite vor fi ridicate pe conduct sau n imediata ei apropiere. Fiecare tronson va avea cel puin 3 asemenea rigle. Contractantul poate propune Investitorului i alte metode pentru aezarea corect a tronsoanelor. Contractantul va trebui s obin de la productor toate datele necesare pentru manevrarea i jontarea conductelor i se presupune ca i-a stabilit toate fazele i a rezolvat toate problemele legate de montaj, nainte de a preda oferta. n conduct se va introduce un "dop" avnd diametrul cu 5 mm mai mic dect diametrul interior al tronsonului, care va fi deplasat nainte pe msur ce progreseaz lucrrile. Atunci cnd lucrrile sunt oprite, inclusiv noaptea, capetele deschise ale conductei vor fi obturate provizoriu cu un capac etan, aprobat de Investitor. Tronsonul va fi fixat n an pentru a se evita plutirea lui n cazul n care anul este inundat. Pentru a mpiedica scurgerea apei de ploaie prin an, Contractantul va astupa anul la anumite distante ce nu vor depi 250 m, cu dopuri de argil. Aceste dopuri vor fi ndeprtate atunci cnd operaiunile de montaj ajung n dreptul lor. 5.10. Patul de nisip Capacitatea de rezistent si deformarea tevilor depinde foarte mult de calitatea patului de pozare a conductei .Grosimea minim a patului sub conduct trebuie s fie de cel putin 10 cm , iar n cazul cnd fundul santului nu este uniform , este indicat executarea unui pat mai gros . Dac nu este specificat altfel, nisipul va fi utilizat conform indicaiilor din Desene.

Materialul pt. patul tevilor (nisipul) se va introduce n sant numai manual prin loptare si se va nivela manual. Nisipul va fi umezit i compactat manual n straturi cu grosimea mai mic de 15 cm dup compactare. Se va acorda atenie deosebit compactrii n jurul conductei. Conductele vor fi pozate astfel nct s fie susinute pe materialul patului pe ntreaga lor lungime, avnd grij ca materialul s fie scobit pentru coliere i flane, astfel nct s nu apar sarcini n aceste puncte. 5.11. Strat de baz i nconjurtor din beton n cazuri excepionale, acolo unde este indicat pe Desenele Contractantului sau este stabilit de ctre Consultant de Supervizare, conductele vor avea patul din beton. Patul de beton va fi format la dimensiunile indicate i respectnd detaliile constructive din aceste Desene. Conductele vor fi susinute i mbinate la cota corect, distanate fa de fundul traneei cu ajutorul a dou blocuri din beton prefabricat cu grosimea corespunztoare, amplasate cte unul la fiecare capt al conductei. Betonul va fi apoi turnat i compactat sub i n jurul conductei ntr-o singur etap, i finisat la cotele i dimensiunile prezentate n Desene. Blocurile din beton prefabricat vor fi poziionate pe fundul traneei i fixate la cota corect. Conductele vor fi apoi aezate pe aceste blocuri, centrate, mufate i n final aduse la panta corect prin aplicarea de pene de lemn pe fiecare parte a conductei i respectiv ntre conduct i blocurile de beton. Aceste pene vor rmne montate pe durata mbinrii i testrii conductelor, n momentul turnrii betonului sub i mprejurul conductei, care va fi ancorat pentru a preveni plutirea. Contractantul are posibilitatea, n funcie de alegerea sa, s toarne betonul cu sau fr cofraje. Oricare va fi opiunea, betonul care va fi pltit va fi msurat conform Desenelor, iar cantitatea suplimentar fa de dimensiunile din Desene nu va fi pltit. Betonul nu va fi turnat n jurul fitingurilor n nici o situaie, pstrndu-se o distan de 10 cm n jurul lor, spaiu care va fi umplut cu material de baz conform specificaiilor de mai sus. 5.12. Protejarea cu dale de beton Acolo unde stratul de deasupra conductei este insuficient de gros (dup cum este prezentat n Desenele Contractantului sau este stabilit de ctre Consultant de Supervizare), se va prevedea o protecie suplimentar pentru a evita avariile poteniale cauzate de traficul autovehiculelor. Sistemul de protecie va consta din plci de beton armat prefabricate. Acestea vor fi instalate n locurile desemnate de ctre Consultant de Supervizare ca avnd nevoie de astfel de protecie. Plcile de beton armat vor fi plasate central la 300 mm deasupra conductei. Dimensiunile plcilor vor fi de 1,0 m lime i 0,5 m lungime, sau vor fi turnate cu mbinri de construcie la intervale de 0,5 m de-a

lungul conductei. n fiecare seciune se vor monta inele de ridicare pentru a facilita demontarea plcilor. Plcile vor fi armate cu un strat de armtur de oel. Plcile turnate pe antier vor fi puse pe o folie de polietilen aezat peste materialul de umplere compactat i nivelat. Limea plcii va fi de minim 1 metru. Nu se va aplica nici o sarcin asupra plcilor timp de cel puin 7 zile de la turnare, pn cnd se obine aprobarea Consultantului de Supervizare. Apoi se va umple pentru a aduce la nivel, cu materiale corespunztoare zonei traversate, incluznd banda de avertizare amplasat direct pe plcile de beton. 5.13. Reumplerea traneei Reumplerea va respecta normele specifice I22 pentru fiecare reea i cerinele Consiliilor Locale. Odat cu testarea seciunii de conduct, iar patul i mprejmuirea conductei sunt aprobate de ctre Consultant de Supervizare, traneele vor fi reumplute n straturi, conform specificaiilor. Fiecare strat va fi compactat separat i orice tasare rezultat din compactarea insuficient va ine de responsabilitatea Contractantului, care va aduga imediat materialul suplimentar necesar, i care ulterior va fi compactat riguros. Umplerea traneelor nu va ncepe pn cnd patul traneei, pozarea conductelor, mbinarea i testarea lor nu sunt aprobate de ctre Consultant de Supervizare. Consultantul de Supervizare va primi o adres, cu 24 de ore nainte, prin care se va anuna intenia de umplere a traneei, interval n care acesta va efectua inspecia. Astuparea anurilor pentru conducte se va face n dou faze. Suporii de susinere ai pereilor anului vor fi retrai gradat, pe msura ce anul este umplut avnd grij ca aceast retragere s nu afecteze conductele puse n oper. Faza I Conducta i patul ei vor fi acoperite cu un strat ce va depi cu 300 mm creasta ei, lsnd zonele de legtur descoperite. n continuare se va aeza un strat uniform de material de umplutura, cu granulaia de cel mult 25 mm care va fi compactat n straturi nu mai groase de 100 mm dup compactare. Straturile vor fi compactate manual pe fiecare parte a conductei i deasupra ei. Compactarea umpluturii se va face n aa fel nct s se realizeze cel puin 95% din densitatea maxim a materialului uscat conform STAS 2 914 - 84 Tabelul 2. Aceast aciune va ncepe ct mai curnd n urma pozrii conductei n poriunea respectiv. Se vor face la nceput ncercri privind eficacitatea compactrii, iar dup aceea se vor repeta la intervale propuse de Investitor. Patul de beton dac e cazul, se va face cu cel puin 72 de ore naintea operaiunilor de umplere. Faza II

Dup ce tronsonul de conduct n execuie a trecut de testele de presiune preliminare, golurile lsate n dreptul jontrilor vor fi acoperite respectndu-se aceleai reguli ca mai nainte. Restul anului va fi umplut cu material excavat cu granulaia de cel mult 100 mm aezat uniform n straturi nu mai mari de 200 mm grosime dup compactare. Metoda de compactare va trebui s duc la densitatea maxim a materialului uscat, conform cu STAS 2 914 - 84 Tabelul 2 . anul va fi umplut fie la nivelul de la care se ncepe lucrrile de refacere, fie pn la suprafaa solului, pstrndu-se o uoar ridicare fa de nivelul normal al solului, cu pant lin. Aceasta ridictur va fi meninut pn la expirarea perioadei de garanie. Aceste lucrri vor fi ncepute i terminate ct mai repede. Umplerea trebuie efectuat ntr-o singur direcie i, pe ct posibil, n timpul orelor dimineii. Este indicat s fie lsate libere extremitile tubului, pentru a putea executa cu uurin operaiile ulterioare de montare. Pozare corect a tubului permite obinerea celor mai bune rezultate n exploatare. Dac nu este altfel specificat, umplerea n jurul conductei i cu 0,30 m deasupra ei se va realiza cu materialul de reumplere, n conformitate cu Specificaiile. Umplerea va fi finalizat manual, utiliznd unelte de mn, i compactat n straturi cu grosimea mai mic de 15 cm. Aceast umplere va fi realizat cu cea mai mare grij. Se va acorda o atenie special gurilor de mbinare, pentru a obine o compactare i o soliditate maxim. Umpluturile de pmnt n jurul constructiilor si in transeea conductei se va face dup executarea hidroizolaiei pereilor sub cota terenului i dup probele de presiune la conductele pentru apa potabila, respectiv testelor hidrostatice, de infiltrare si de presiune la condctele pentru canalizare menajera. Dup realizarea unui strat de 50 cm de umplutur deasupra conductei traseul acesteia va fi marcat printr-o banda avertizoare din PE de culoare albastr. din plastic, cu limea de 40 cm i inscripionat cu textul APA. De asemenea pentru depistarea eventualelor defeciuni de pe traseul conductelor, se va monta un fir de semnalizare n imediata apropiere a acestora. Cu excepia carosabilelor i a altor zone pavate, umplerea traneelor se va face la nivelul natural al solului. Unde solul de suprafa se afl la suprafaa traneei, seciunea superioar a umplerii va fi sol de grosimea descris, sau de aceeai grosime i calitate ca solul de suprafa din zona nconjurtoare. Pentru traneele practicate n carosabile sau alte zone pavate, umplerea va fi adus la nivelul terasamentului, sau la nivelul sub-terasamentului n pregtire pentru lucrrile de refacere a drumului. Unde traneele se afl n carosabile, Contractantul va proteja conductele mpotriva sarcinilor mobile dup pozare, pe durata efecturii lucrrilor la drum. Orice conduct avariat dup pozare va fi nlocuit iar Contractantul va suporta toate costurile i ntrzierile cauzate.

Umplerea traneelor conductelor, cu excepia locului mbinrilor, se va realiza ct mai curnd dup ce conductele au fost pozate i mbinate i aprobate de ctre Consultant de Supervizare. ntinderea i compactarea umpluturii se va realiza n mod uniform, fr dislocarea, deformarea sau deteriorarea conductei. Compactoarele de putere nu se vor utiliza la o distan mai mic de 30 cm n jurul conductei sau mbinrilor. Compactarea umpluturilor se face cu maiul mecanic n straturi uniforme care nu depesc o grosime compactat de 15 cm. Apa necesar compactrii terasamentelor nu trebuie s fie murdar i nu trebuie s conin materii organice n suspensie. La punerea n oper a materialului pentru umpluturi se va ine seama de umiditatea optim de compactare stabilit prin ncercarea Proctor norma cu o variaie a acesteia de 2 procente dac W procente dac W opt este sub 12% (cazul balasturilor). Pentru aceasta, laboratorul antierului va face determinri ale umiditii la surs i va face recomandri n consecin pentru punerea n oper. Testele de densitate in situ ale materialului compactat vor fi realizate pe minim dou eantioane prelevate la fiecare 100 m de conduct. Consultantul de Supervizare va determina locaia exact n plan i adncimea testrii. Testele care se vor realiza pe aceste eantioane vor include coninutul de ap, greutatea specific, compactarea standard, densitatea in situ prin nlocuirea nisipului, testul de permeabilitate i analiza gradrii. Certificatele de calitate pentru probele de compactare se vor prezenta la recepia lucrrii. Stratul se poate considera compactat dac gradul de compactare este 95%, iar cel mediu 98% din valoarea obinut prin ncercarea Proctor normal respectiv. Se ntrerupe orice activitate de excavare transport, mprtiere i compactare dac temperatura exterioar scade sub 5C. La execuia lucrrilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea msurilor generale i a celor specifice lucrrilor de pmnt prevzute n Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente, indicativ C 16 1984. n perioada cnd temperaturile sunt peste 25C se vor lua urmtoarele msuri: compactarea se va executa imediat dup umectarea stratului se va urmri starea de umiditate a stratului de compactare prin probe de frecven mrit (la cca. 2 ore n perioada de ari). Dac stratul de mprtiat rmne o perioad mai mare necompactat, nainte de nceperea compactrii se va determina umiditatea din strat i se va completa pn la umiditatea admis pentru compactare.
opt

> 12% i 1

Contractantul va fi responsabil, n toate cazurile, pentru orice tasri ale umpluturii i va remedia pe cheltuiala proprie orice astfel de tasare sau deteriorrile produse de aceasta. Contractantul va proteja conductele mpotriva deplasrii dup pozare, pe durata Lucrrilor. Toate conductele deteriorate dup pozare vor fi nlocuite iar Contractantul va fi responsabil pentru costurile i ntrzierile produse. 5.14. Refacerea suprafeelor n cazul n care nu vor aprea instruciuni specifice din partea Consultantului de Supervizare, Contractantul va readuce toate zonele de lucru la conduct la o stare curat. Aceast refacere va continua lucrrile de umplere i va include grmezile de resturi, cile de acces, reziduurile i orice alte urme ale construciilor. Materialele n surplus vor fi transportate la depozitul Contractantului ct mai curnd posibil dup instalarea conductelor pentru a reduce posibilitatea pierderilor cauzate de tere pri. Suprafaa tuturor drumurilor comunale existente, a zonelor verzi, aleilor, trotuarelor i pavajelor tiate pe durata lucrrilor, fie ele publice sau private, vor fi readuse la situaia lor iniial. Dup reumplerea excavaiilor se va realiza o refacere temporar. Refacerea permanent va fi aplicat numai dup consolidarea suficient a solului. Contractantul va cere Consultantului de Supervizare permisiunea de a derula lucrrile pentru refacerea permanent. Toate suprafeele existente vor fi catalogate de ctre Contractant pentru a se stabili starea curent, pentru a fi aprobate de ctre Consultant de Supervizare nainte de nceperea excavaiilor. Refacerea suprafeei va fi realizat conform desenelor, dup cum urmeaz: Tipul suprafeei Stratul i materialele Drumuri Grosime - cm 4 6 15 6 20 25 da Trotuare Grosime - cm 4 10 4 15 15 da

Strad i trotuar din beton Strat de uzur Ba cu aditivi asfalt cu suprafaa spart mai Glet Ba25 mare de 70 m2 Agregat stabilizat Strad i trotuar din beton Asfalt slab asfalt cu suprafaa spart mai Beton ciment C16/20 cu aditivi mic de 70 m2 Strad i trotuar din beton- Beton C25/30 ciment Foaie polietilen

Nisip granulat 5 5 Contractantul va asigura mbinarea corespunztoare cu suprafeele de asfalt existente. Stratul de uzur va acoperi ntreaga lime a suprafeei tiate. Drumurile neasfaltate vor fi readuse la starea de trafic prin compactarea materialului de umplere i aplicarea unui strat de 300 mm grosime de material component al drumului (macadam).

Pentru drumurile cu pavaj: se vor utiliza plcile de pavare cu latura de 13 cm pozate pe un strat de nisip granulat cu o nlime de 5 cm. Pentru drumurile i trotuarele din balast: pavajul va fi refcut i mpnat cu criblur. Toate lucrrile de refacere a drumurilor vor fi realizate de un Subcontractant de specialitate nominalizat de Contractant nainte de licitaie. Refacerea permanent a celorlalte suprafee (zone verzi, alei, trotuare i pavaje) va fi realizat imediat dup umplere. Aceste zone vor fi readuse la starea lor iniial. Dac apare o tasare excesiv a suprafeei refcute, Contractantul va excava traneea din nou, la o adncime suficient pentru a recompacta materialul de umplere i a reface suprafaa. Aceasta se va realiza pe cheltuiala Contractantului i nu se vor efectua pli suplimentare pentru nlocuirea suprafeelor drumurilor temporare. Tasarea excesiv va fi definit ca fiind tasarea suprafeei n orice punct al traneei cu mai mult de 5 cm fa de nivelul suprafeei nconjurtoare. Orice parte a structuri care a fost avariat dincolo de ltimea santului , se va decupa si reface . Pentu plata acestor lucrri suplimentare, se va obtine acordul sefului de proiect, deoarece antrprenorul poate s fi produs avarierea, ca rezultat al metodei sale de lucru . In cazul drumurilor judetene sau comunale trebuie avuta in vedere posibilitatea trecerii drumului intr-o clasa superioara, in urmatorii 5 ani, tinandu-se seama de studiile si planurile de sistematizare teritoriala. Executia: Pozarea conductei se poate face

In transee deschisa pentru drumuri comunale Prin forare orizontala.pentru drumuri judetene(DN7C)

Daca natura terenului permite executarea forarii, pozarea prin forare orizontala se face in urmatoarele cazuri: La subtraversarea drumurilor modernizate cu conducte cu diametrul pana in 1000 mm, care trasnporta lichide cu curgere sub presiune La subtraversarea drumurilor nationale cu conducte cu diametrul pana la 400 mm care trasnporta lichide cu curgere sub nivel liber. Inainte de inroducerea conductei in tubul de protectie, trebuie sa se ia masuri de protejare a izolatiei anticorozive sau termice.

Conductele se introduc in tuburile de protectie cu role sau cu sanii de glisare. Dupa astuparea santurilor, in cazul aplicarii procedeului de sapatura in sant deschis, terenul de umplutura se compacteaza conform STAS 2914/84 pentru drumuri. Contractantul i va organiza lucrrile n aa fel nct s nu ntrerup traficul sau s-l deranjeze ct mai puin. nainte de inceperea lucrrilor, Contractantul este obligat s: Obin permisiunea autoritatilor pentru nceperea lucrrilor i s respecte legislaia local si regulamentele locale. S predea n detaliu propunerile sale Investitorului i s obin aprobarea acestuia. Conducta va merge n paralel cu drumurile i le va intersecta conform desenului sau ntelegerii cu Investitorul. 6.RACORDURI PENTRU CASE Amplasamentele precise ale racordurilor pentru case vor fi stabilite pe antier de ctre Angajator pe baza optiunilor de racordare ale proprietarului i confirmate Contractantului de ctre Consultant de Supervizare. Locurile de amplasare a racordurilor vor fi indicate n desenele de trasare ale Contractantului. Fiecare cas va fi prevzut cu un racord la linia de canalizare. Contractantul este responsabil pentru indicarea amplasamentelor precise ale acestor racorduri pentru case n Cartea construciei (desene as-built) (incluznd distanele precise paralele i perpendiculare) la cminul cel mai apropiat din amonte. Racordurile pentru case vor avea o adncime minim a radierului de 1,30 m la linia de demarcare a proprietii. Acestea vor avea o pant minim de 2%. Racordurile pentru case vor fi realizate fie de la cmine pe canalizarea principal, fie de la colectoarele locale care servesc maxim patru proprieti, sau direct la conductele de canalizare, aa cum dispune Consultantul de Supervizare. n cazul racordrilor la cmine, cminul va fi realizat cu profil hidraulic dac diferena dintre radierul cminului i radierul racordurilor pentru case este mai mare de 1 m. n cazul racordrii directe la canalul din conducta PVC, racordurile pentru case vor fi realizate utiliznd fitinguri T din acelas materail cu conducta (PVC). Imbinarile pieselor de legatura vor fi de tip uscat cu muf i inel de cauciuc EPDM. Toate schimbrile de direcie se vor realiza cu fitinguri corespunztoare (coturi). Fitingurile vor fi cu garnituri din cauciuc, aa cum s-a menionat mai sus pentru tipul de conducte utilizate. Nu vor fi permise racordurile cu adeziv.

Racordurile pentru case se vor extinde pana la limita proprietatii private. Captul racordului pentru case de pe proprietate va fi etanat cu un dop. Dopurile vor rmne n poziie la presiuni hidrostatice egale cu cea utilizat pentru testarea conductei principale de canalizare., respectiv 0,35 bar (5 psi). Contractantul va marca amplasarea dopurilor etane cu un tift din lemn de 5 x 5 cm, cu o lungime de 1 m cu captul superior la nivelul solului, vopsit.

7.CURAREA ANTIERULUI Contractantul este responsabil de curenia din antier i zonele adiacente lui, respectnd condiiile impuse de Autoritatea local (Primrie). Dup finalizarea tuturor lucrrilor, Contractantul va cura antierul, ndeprtnd orice obiecte, mormane de pmnt, obstacole etc. care ar putea crea disconfort. antierul trebuie s fie eliberat de resturi, praf i murdrie. Contractantul va reface amplasamentul la starea existent nainte de nceperea lucrrilor. Dac, dup opinia Consultantului de Supervizare, apare o ntrziere nejustificat la testarea conductelor, ndeprtarea materialelor n surplus, curarea general a zonelor n care au fost pozate conducte, refacerea parial sau ntreinerea suprafeelor, sau operaiuni similare, atunci Consultantul de Supervizare poate bloca deschiderea unor noi tranee pn cnd lucrrile restante nu sunt realizate. Toate costurile rezultate dintr-o astfel de cerere a Consultantului de Supervizare sunt suportate de ctre Contractant.

8.EXCAVAII PENTRU STRUCTURILE CONDUCTELOR


8.1 8.1.1 GENERALITI Domeniul de lucrri

Aceast seciune a Specificaiilor descrie lucrrile de spturi necesare pentru construirea cminelor de vane i a altor structuri i include excavarea, evacuarea apei i reumplerea. 8.2 MATERIALE Lucrrile de spturi nu vor fi clasificate n conformitate cu duritatea materialului excavat i toate excavaiile se consider ca fiind excavaii comune definite n continuare, indiferent de duritatea materialului excavat. Costul tierii pavajelor i trotuarelor existente se consider c este inclus n diversele preuri unitare pentru excavare i nu se vor plti separat.

Materialul selecionat nu va conine pietre, roci, rdcini de copaci i alte elemente asemntoare, care prin impact sau compactare ar putea deteriora structurile. Materialul va suporta o compactare fr utilizarea compactoarelor de mare putere i trebuie s nu conin bulgri de lut sau alte materiale cu dimensiuni mai mari de 40 mm. 8.3 EXECUIA 8.3.1. Evacuarea apei, susinerea i ngrdirea excavaiilor Structurile vor fi construite numai dup ce apa a fost evacuat din excavaii. Contractantul va preveni, pe toat durata construciilor, apariia fenomenului de plutire a structurilor. Pentru structurile care vor avea fundaia sub nivelul apei din sol, evacuarea apei din excavaii va continua pn la finalizarea reumplerii. Contractantul va lua toate precauiile mpotriva alunecrii, cderilor sau prbuirii excavaiilor, dar dac acestea se ntmpl, Contractantul va trebui s refac condiiile zonei, inclusiv refacerea suprafeelor, toate pe costurile sale. n cazul n care aceste alunecri sau prbuiri destabilizeaz sau slbesc fundaii sau suporturi ale Lucrrilor sau cldirilor adiacente, sau creeaz spaii libere lng lucrrile noi, Contractantul va desfura lucrrile suplimentare pe care Consultantul de Supervizare le poate cere n acest sens, cum ar fi umplerea spaiilor libere cu beton sau alt material, conform indicaiilor Consultantului de Supervizare, toate costurile fiind suportate de ctre Contractant.

9. VERIFICAREA CALITII I RECEPTIA LUCRARILOR Controlul calitii lucrrilor se va face n paralel cu execuia acestora fr a afecta ritmul de lucru. Controlul const n: control vizual; control dimensional; controlul calitii materialelor prin surse, respectiv dup punere n oper; controlul comportrii construciei n perioada execuiei lucrrilor.

Lucrrile vor fi supuse unor recepii pe parcursul execuiei (recepii pe faze de execuie), unei recepii preliminare i unei recepii finale. 9.1. Receptia pe faze de executie n cazul recepiei pe faze de execuie se va verifica dac partea de lucrri ce se recepioneaz s-a executat conform proiectului i atest condiiile impuse de documentaii i de prezentul caiet de sarcini. n urma verificrii se ncheie proces verbal de recepie pe faze, n care se confirm posibilitatea trecerii execuiei la faza imediat urmtoare. Recepia pe faze se efectueaz de ctre dirigintele lucrrii i eful de punct de lucru; documentul ce se ncheie ca urmare a recepiei s poarte ambele semnturi. Recepia pe faze se va face n mod obligatoriu la urmtoarele momente ale lucrrii: 9.2. trasarea i ablonarea lucrrii; decaparea stratului vegetal; compactarea terenului de fundare; execuia umpluturilor.

Recepia terenului de fundare se va face in prezenta Contractantului si a Beneficiarului. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor) La terminarea lucrrilor de terasamente se va proceda la efectuarea recepiei preliminare a lucrrilor, verificndu-se: concordana lucrrilor cu prevederile proiectului i a prezentului caiet de sarcini; natura terenului din umplutur; concordana gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini. nu s-au realizat cotele i dimensiunile prevzute n proiect;

Lucrrile nu se vor recepiona dac:

9.3.

nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului de fundare, ct i pe fiecare strat n parte; nu s-au respectat pantele transversale i suprafaarea platformei; se observ fenomene de instabilitate.

Defeciunile se vor consemna i se va stabili modul i termenul de remediere. Receptia finala Are loc la expirarea perioadei de garanie, ocazie cu care se va consemna modul n care s-au comportat lucrrile i dac au fost ntreinute corespunztor. 10. MSURI DE PROTECIA MUNCII i PENTRU PREVENIREA I STINGEREA

INCENDIILOR La executarea conductei de ap se vor respecta prevederile din Normativele Republicane de Protecie a Muncii aprobate de Ministerul Muncii, aflat n vigoare. Pentru evitarea surprii malurilor anului, s-au prevzut sprijiniri cu dulapi metalici. n locurile cu circulaie pietonal intens se vor monta podee peste an i se va asigura semnalizare rutier cu indicatoare metalice pentru a nu perturba continuitatea circulaiei n timpul execuiei lucrrilor. nainte de nceperea lucrrilor se vor identifica n teren toate conductele i cablurile existente n zon i n acele poriuni sptura se va realiza manual. n cazul n care n timpul execuiei spturilor, constructorul va depista cabluri sau conducte neidentificate de beneficiarii lor la predarea amplasamentului, se va solicita asisten tehnic din partea acestora pe toat perioada execuiei. Zona aferent realizrii obiectivului se va mprejmui cu parapete metalice. Pentru evitarea accidentelor, spturile se vor semnaliza cu semnale adecvate att pe timp de zi ct i pe timp de noapte. 11.PROTECTIA MEDIULUI Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, microclimatului, vegetatiei, faunei, zgomotului sau peisajului.

12. DETALII DE EXECUTIE


Modul de realizare a santurilor pentru pozarea conductelor si a tuburilor de protectie pe carosabil si spatiu verde este prezentat in plansa cu detalii de executie astfel: Structura rutiera pentru Drumul National (DN7C) 4 cm beton asfaltic BA16 6 cm beton asflatic deschis BAD25 10 cm anrobat bituminous AB2 20cm balast stabilizat cu ciment 6% 25 cm balast 7 cm nisip

TOTAL 72 cm Structura rutiera pentru Drumul Comunal (DC) 4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 5 cm beton asflatic deschis BAD25 15 cm macadam 30 cm balast existent

TOTAL 54 cm Structura rutiera pentru drum pietruit 30 macadam 30 balast

TOTAL 60 cm Structura pentru spatiu verde: 120 cm pamant 20 cm nisip in care se pozeaza conducta

Siguranta circulatiei se realizeaza atat pentru exploatarea drumurilor, cat si pentru perioada de executie prin semnalizarea rutiera a punctelor de lucru, conform legislatiei actuale. Se vor prevedea indicatoare de : avertizare a pericolului; de reglementare (de prioritate, de interzicere si/sau restrictie, de obligatie); indicatoare de orientare si informare.

13. MASURI PRIVIND SEMNALIZAREA, PROTECTIA, MARCAREA LUCRARILOR CARE SE VOR EXECUTA IN ZONA DRUMULUI NATIONAL DN7C Masurile sunt intocmite cu respectarea Normelor Metodologice privind conditile de inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public, intocmite de catre Ministerul Transporturilor in octombie 2000

Planul respenta ecte principiile semnalizarii rutiere temporare in sensul de concordanta cu natura pericolului la care se refera si categoria de participanti la traficul rutier sau pietonal si anume : 1. Principiul adaptarii la caracteristicile arterei rutiere si amenajarilor pietonale in sensul categoriei drumului, desfasurarea circulatiei, natura situatiei ce trebuie semnalizata, gradul de periculozitate, vizibilitatea si caracterisicile traficului privind intensitatea, structura, densitatea, viteza medie si natura traficului. 2. Principiul coerentei intre semnalizarea rutiera temporara si semnalizarea curenta in sensul demontarii indicatoarelor care se contrazic pe durata desfasurarii lucrarilor 3. Principiul valorificarii in sensul urmaririi in timp si spatiu a desfasurarii executiei lucrarilor, demontarii semnalizarilor temporare dupa executie si restabilirii semnalizarii curente dupa teminarea lucrarilor. 4. Principiul de percepere a semnificatiei semnalizarii in sensul comformitatii cu prevederile standardelor in vigoare privind dimensiuni, simboluri, inscrisuri retroflexie, amplasare, grupare si intretinere in buna stare
Sistemul de canalizare gravitational se desfasoara intre Km 47+124 (CM 71) si Km 52+078 (CM 180) pe zona drumului national DN 7C. Intre Km 47+124 (CM 71) si Km 47+841.85 (CM 57) (avand lungimea de 717.85 m) sistemul gravitational de canalizare este pozat pe partea dreapta a Drumului National. Intre Km 47.841.85 (CM57) si Km 48+881.10 (CM8) (avand lungimea 1039.25 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe partea stanga a Drumului National. Intre Km 48+881.10 (CM8) si Km 49+165.10 (CM184) (avand lungimea 284 m), sistemul de canalizare este prevazut pe ambele parti a Drumului National. Intre Km 49+165.10 (CM184) si Km 49+308 (CM90) (avand lungimea 142.90 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe partea stanga a Drumului National. Intre Km 49+308 (CM90) si Km 50+014 (CM38) (avand lungimea 706 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe ambele parti a Drumului National. Intre Km 50+014 (CM105) si Km 52+078 (CM180) (avand lungimea 2064 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe partea stanga a Drumului National.

. Lucrarile se vor executa pe trosoane de 100 m . Atunci cand reteaua este pe ambele parti ale drumului national distanta intre zonele de lucru va fi de 600 m pentru a nu perturba traficul rutier. Materialele necesare in timpul executiei precum si cele rezultate in urma sapaturilor sau a lucrarilor de decopertarenu vor fi depozitate pe acostamentul drumului ci vor fi incarcate si transportate in zona de organizare de santier . Nu se vor aduce materiale mai mult decat sunt necesare pentru tronsonul respectiv. Pentru semnalizarea rutiera se vor folosii indicatoare specifice semnalizarii rutiere temporare (avand fond GALBEN) cu dimensiunea standard precum si cu balize directionale si balize cu doua fete.Suplimentar se pot monta si balize cu lampi de lumina galbena intermitenta. Distanta intre balize va fi de max 5 m.

Se vor utiliza urmatoarele indicatoare pentru fiecare tronson de lucru in parte - drum ingustat - lucrari - limitare de viteza la 40 km/h - depasirea autovehicolelor cu exceptia motocicketelor fara atas interzisa - prioritate pentru circlatia din sens invers - presemnalizarea unui secor cu circulatie alternanta - succesiune de puncte de lucru - sfarsitul tuturor restrictiilor - sfarsitul interzicerii de depasii Modul de realizare a restrictiilor de circulatie este prezentat in plansa SR1 13.CONCLUZII SI RECOMANDARI In cazul in care situatia din teren difera de cea existenta la data ridicarilor topografice, beneficiarul va solicita prezenta proiectantului pentru a stabili de comun acord daca mai sunt necesare lucrari suplimentare sau extinderea celor existente. Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind protectia muncii in constructii: Disp.Legii.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca,Hot. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, Hot. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Hot. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, precum si Hot. nr. 1048/2006 privind echipamentele individuale de protectie

13. STANDARDE, CODURI I LEGISLATIVE SPECIFICE STAS 9824/0-74 STAS 9824/1-87 STAS 9824/5-75 STAS 10493-76 STAS 1243-88 STAS 6054-77 STAS 2745-90 STAS 3300/1-85 STAS 1913/13-83 STAS 1913/15-75 STAS 9850-89 STAS 1848/1-86 STAS 1848/7-85 STAS 297/1-88 STAS 297/2-80 LEGEA 10-1995 C 56-2002 C 16-1984 C 169-88 C 159-89 ST 010-1997 Msurtori terestre. Trasarea pe teren a construciilor. Prescripii generale. Msurtori terestre. Trasarea pe teren a construciilor civile, industriale i agrozootehnice. Msurtori terestre. Trasarea pe teren a reelelor de conducte, canale i cabluri. Msurtori terestre. Marcarea i semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasrii i deplasrii construciilor i terenurilor. Teren de fundare. Clasificarea i identificarea pmnturilor. Teren de fundare. Adncimi maxime de nghe. Zonarea teritoriului Romniei. Teren de fundare. Urmrirea tasrilor construciilor prin metode topografice. Teren de fundare. Principii generale de calcul. Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. ncercarea Proctor. Teren de fundare. Determinarea greutii volumice pe teren. Lucrri de mbuntiri funciare. Verificarea compactrii terasamentelor. Sigurana circulaiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri i amplasare. Sigurana circulaiei. Marcaje rutiere. Culori i indicatoare de securitate. Condiii tehnice generale. Indicatoare de securitate. Reprezentri. Legea privind calitatea in construcii Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii aferente construciilor. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente. Normativ privind executarea lucrrilor de terasamente pentru realizarea fundaiilor construciilor civile i industriale. Instruciuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrrii n con, penetrare static, penetrare dinamic, vibropenetrare. Specificaie tehnic prinind calitatea de performan ale echipamentelor pentru lucrri de fundaii, pentru asigurarea calitii construciilor, a proteciei vieii i sntii, a siguranei n exploatare i a proteciei mediului.

ST 005-1995

Specificaie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale echipamentelor pentru lucrri de terasamente pentru asigurarea calitii construciilor, a proteciei vieii, a siguranei n exploatare i a proteciei mediului ambiant.

U 9/2-1985 U 6-1978 STAS 9824/5

Normativ privind ntreinerea i repararea uneltelor, sculelor i dispozitivelor folosite n construcii Normativ privind lucrul utilajelor de construcii pe timp friguros Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri. construcii.

HG nr.622(r1)/.2007 Privind stabilirea condi'iilor de intoducere pe pia a produselor pentru STAS 6400 84 SR 662 2002 SR 667 2001 STAS 4606 80 Lucrri de drumuri . Straturi de baz i de fundaie . Condiii Tehnice generale de calitate . Lucrri de drumuri . Agregate naturale de balastier . Condiii tehnice de calitate . Agregate naturale i piatra prelucrat pentru lucrri de drumuri . Condiii tehnice de calitate . Agregate naturale grele pentru mortare i betoane cu liani minerali . Metode de ncercare . SR EN 1097: 1998 ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor

Intocmit, Ing. Chelaru Marius