Sunteți pe pagina 1din 10

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA IN ROMANIA 1. Legea nr. 481/08.01.

2004 privind Protectia civila Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscului de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate. Atributiile protectiei civile sunt urmatoarele: - identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul Romaniei; - culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia civila; - informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta; - organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu; - instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatiile de urgenta; - protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate; - asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei in situatii de urgenta sau de conflict armat; - organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta civila si pentru reabilitarea utilitatilor publice afectate; - limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate; - asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;

- participarea la misiuni internationale specifice; - constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice in situatii de urgenta sau de conflict armat. Organizarea protectiei civile la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale,al institutiilor publice, al agentilor economici si al organizatiilor neguvernamentale se realizeaza in raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protectiei civile si consta in: - constituirea organismelor si structurilor pentru managementul situatiilor de urgenta; - constituirea serviciilor pentru situatii de urgenta; - incadrarea inspectorilor si/sau a personalului de specialitate in domeniul protectiei civile; - intocmirea planurilor de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri in teritoriul de competenta sau in domeniul de activitate; - planificarea si organizarea activitatilor de pregatire a populatiei si a salariatilor privind protectia civila; - organizarea evacuarii in caz de urgenta civila; - organizarea cooperarii si a colaborarii privind protectia civila; - planificarea resurselor pentru functionarea structurilor prevazute mai sus, precum si pentru realizarea masurilor stabilite in planurile amintite. Cetatenii sunt obligati: - sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz; - sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse, in conditiile legii, de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta; - sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta; - sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia, dupa caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate;

- sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea; - sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si, in caz de necesitate, la amenajarea spatiilor de adapostire din teren; - sa-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor; - sa permita, in situatii de urgenta civila, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata; - sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari, dupa caz, fara plata, precum si accesul persoanelor autorizate, in vederea intretinerii acestora; - sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate; - sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila, in cazurile prevazute de lege. Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, au urmatoarele obligatii principale: - asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase; - stabilesc si urmaresc indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila; - organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, servicii sau formatiuni proprii de urgenta si stabilesc regulamentul de organizare si functionare a acestora; - participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile proprii - asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin in situatii de urgenta echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice; - organizeaza instruirea si pregatire personalului incadrat in munca privind protectia civila;

- asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii desfasurate; - prevad anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila; - instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza de indata cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de urgenta civila la nivelul institutiei sau agentului economic; - stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare; - incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau voluntare; - mentin in stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adapostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifica periodic; - indeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si organele abilitate. 2.Ordonanta de urgenta nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile folosite au urmatorul inteles: - situatia de urgenta eveniment exceptional, cu caracter non-militar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile culturale si materiale importante , iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate; - factor de risc fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente, in acelasi timp si spatiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc; - tipuri de risc incendii, cutremure, inundatii, accidente , explozii, avarii, alunecari sau prabusiri de teren, imbolnaviri in masa, prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari, esuarea sau scufundarea unor vase , caderi de obiecte din cosmos ori din atmosfera, tornade, avalanse, esecul serviciilor de utilitati publice si alte calamitati naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate sau favorizate de factorii de risc specifici;

- interventia operativa actiunile desfasurate , in timp oportun, de catre structurile specializate in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii, sau inlaturarii, dupa caz, a consecintelor acesteia; - evacuarea masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta ori producerii unei situatii de urgenta si care consta in scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, agenti economici, categorii sau grupuri de populatie ori bunuri si dispunerea acestora in zone si localitati care asigura conditii de protectie a persoanelor, bunurilor si valorilor, de functionare a institutiilor publice si agentilor economici. Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de urgenta se intreprind, in conditiile legii, dupa caz, actiuni si masuri pentru: o avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;

o declararea starii de alerta in cazul iminentei amenintarii sau producerii situatiei de urgenta; o punerea in aplicare a masurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc si, dupa caz, hotararea evacuarii din zona afectata sau partial afectata; o interventia operativa cu forte si mijloace special constituite, in functie de situatie, pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative; o acordarea de ajutoare de urgenta;

o instituirea regimului starii de urgenta, in conditiile prevazute in art.93 din Constitutia Romaniei, republicata; o o o solicitarea sau acordarea de asistenta internationala; acordarea de despagubiri persoanelor fizice si juridice; alte masuri prevazute de lege.

Pe timpul starii de alerta se pot dispune, cu respectarea prevederilor art.53 din Constitutia Romaniei, republicata, masuri pentru restrangerea unor drepturi sau libertati fundamentale referitoare, dupa caz, la libera circulatie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii fortate, dreptul de proprietate privata ori la protectia sociala a muncii, aflate in stransa relatie de cauzalitate cu situatia produsa si cu modalitatile specifice de gestionare a acesteia. 3. Legea nr.212/ 97 pentru aprobarea O.G. 60/97 privind apararea impotriva incendiilor, completata si modificata de O.G. nr. 114/00

Art.1 Apararea impotriva incendiilor a vietii oamenilor si a bunurilor constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe autoritatile ad-tiei publice centrale si locale, persoanele juridice si fizice romane, precum si celelalte persoane juridice sau fizice care desfasoara activitati sau se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei. Art.2 Apararea impotriva incendiilor reprezinta un ansamblu integrat de masuri tehnico organizatorice, precum si de activitati specifice pentru identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora si interventia operativa in caz de incendiu. Art.3 Persoanele fizice si juridice raspund de toate efectele nocive ale incendiilor care decurg din: - existenta sau utilizarea constructiilor, echipamentelor, utilajelor, instalatiilor tehnologice pe care le detin sau utilizeaza; - de activitatea desfasurata sau in legatura cu aceasta; - de produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, transporta, stocheaza sau comercializeaza. Art.6 Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte in orice imprejurare normele de p.s.i. si sa nu primejduiasca prin deciziile sau faptele lor, viata bunurile si mediul. Orice persoana care observa un incendiu este obligata sa anunte prin orice mijloace, pompierii, politia, patronul, primarul etc. si sa ia masuri dupa posibilitatile sale pentru limitarea si stingerea incendiului. Art.7 In caz de incendiu orice persoana are obligatia de a acorda ajutor, cand si cat este rational posibil semenilor aflati in dificultate. In cazul incendiilor produse la paduri, plantatii si culturi agricole, persoanele fizice si juridice aflate in apropiere au obligatia sa intervina cu mijloacele de care dispun, fara a fi solicitate. Art.23 Fiecare salariat, indiferent de natura angajarii, are in procesul muncii urmatoarele obligatii principale: - sa respecte masurile si regulile de aparare impotriva incendiilor aduse la cunostinta sub orice forma de patron sau de persoanele imputernicite de acesta ; - sa utilizeze potrivit instructiunilor, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile aparatura si echipamentele de lucru; - sa nu efectueze manevre sau modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

- sa comunice imediat patronului ori persoanelor imputernicite de acesta orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau interventie; - sa coopereze cu persoanele desemnate de patron in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; - sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

4.Normele generale de prevenire si stingerea incendiilor aprobate prin O.M.I. nr. 775/22.07. 1998 Normele generale stabilesc principiile, criteriile de performanta, cerintele si conditiile tehnice privind siguranta la foc pentru constructii, instalatii si alte amenajari, agentii care pot interveni in caz de incendiu si pentru inlaturarea efectelor acestuia, exigentele utilizatorilor, precum si normele , regulile, recomandarile si masurile generale ce trebuie avute in vedere in scopul apararii impotriva incendiilor. Proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari se realizeaza astfel incat, in cazul producerii unui incendiu in faza de utilizare a acestora, sa se asigure: protectia si evacuarea utilizatorilor, tinand seama de varsta si de starea lor fizica si psihica; limitarea pierderilor de bunuri; preintampinarea propagarii incendiului; protejarea personalului care intervine in caz de incendiu.

Norme de p.s.i. la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si altor amenajari risc de incendiu rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc preintampinarea propagarii incendiilor cai de acces, evacuare si interventie instalatii aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice

echiparea si dotarea cu mijloace tehnice p.s.i.

Norme p.s.i. la exploatarea constructiilor si instalatiilor reguli generale reglementarea fumatului reglementarea focului deschis gestionarea deseurilor instruirea personalului servicii publice de pompieri civili

- interventia in caz de incendiu Dispozitii finale 5. Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118 99 6. Dispozitii Generale DGPSI 6.1. Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor DGPSI -001 aprobate prin ordinul ministrului de interne nr.1 023 din 15.11.1999 Aceste dispozitii stabilesc pe baza Normelor generale de p.s.i., regulile si masurile care trebuie aplicate la organizarea si desfasurarea activitatilor de ordine interioara pentru a preveni aparitia conditiilor favorizante producerii de incendii si pentru a limita consecintele acestora. Prin aceste dispozitii se reglementeaza: lucrarile cu foc deschis; fumatul; asigurarea cailor de acces, de evacuare si de interventie; colectarea deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor combustibile, precum si distrugerea acestora; efectuarea de lucrari premergatoare in timpul sezonului rece si in perioadele caniculare si secetoase;

Prin foc deschis in intelesul prezentelor dispozitii se intelege arderea in aer liber ( respectiv acea ardere care nu se desfasoara intr-un spatiu inchis de combustie). In aceasta categorie pot fi incluse:flacara produsa de chibrit, bricheta, lumanari, lampi sau aparate de gatit,

aparate de lipire, taiere, sudura etc., focul facut in aer liber pentru incalzire sau pentru arderea de resturi vegetale sau menajere, flacara rezultata in urma unei reactii chimice, materiale incandescente rezultate din deversari,improscari etc. Fumatul, este activitatea care presupune existenta unui mijloc de aprindere a tigarii, trabucului sau pipei, si a restului ce ramane la terminarea procesului de fumat: rest de tigara, de trabuc, scrum de pipa, rest de chibrit etc. Caile de acces, de evacuare si de interventie cuprind intrarile si iesirile in si din incinta agentilor economici, institutiilor, la cladirile industriale si civile, alte amenajari, precum si drumurile si caile de circulatie din interiorul acestora, inclusiv intrarile la cladiri, la prizele de apa de la bazine sau rauri, culoarele de circulatie dintre stive, sau dintre depozite exterioare. Deseurile si reziduurile combustibile sunt resturi care provin din prelucrarea materialelor si a produselor combustibile sau din operatiuni de conditionare si curatare a diverselor tipuri de produse echipamente si utilaje. In aceasta categorie intra: depunerile de produse inflamabile si de grasimi sau de uleiuri pe elementele componente ale instalatiilor de ventilare si exhaustare, precum si scaparile necontrolate de fluide combustibile. Ambalajele sunt luate in considerare datorita naturii constructive a acestora (hartie, carton lemn, cauciuc, pvc, textile , mase plastice, etc.). Lucrarile premergatoare si in timpul sezonului rece - sunt ansamblu de activitati care trebuie sa se desfasoare la instalatiile si sistemele la care este necesar sa se asigure buna functionare cand se inregistreaza temperaturi scazute. Sezonul canicular si secetos este acea perioada din cursul unui an cand pe parcursul mai multor zile consecutive se inregistreaza temperaturi de peste 35 o C si lipsa de precipitatii, situatie care favorizeaza cresterea numarului de incendii si a consecintelor negative ale acestora. 6.2 Dispozitii generale privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta aprobate prin ordinul M.A.I. nr. 712/2005 completat ti modificat de OMAI 786/2005. Prezentele dispozitii stabilesc principiile, modalitatile, cerintele si conditiile necesare in vederea organizarii si desfasurarii activitatii de instruire in domeniul situatiilor de urgenta a persoanelor incadrate in munca. Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati cu personal angajat cu personal in conditii prevazute de lege sunt obligate sa organizeze si sa desfasoare instruirea acestora in domeniul situatiilor de urgenta pe baza reglementarilor specifice. Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este parte componenta a pregatirii profesionale a acestora.

6.3 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i. D.G. P.S.I. 003/2001, aprobate prin O.M.I. nr.88/14. 06.2001. Aceste dispozitii generale stabilesc principii, criterii, cerinte si conditii tehnice obligatorii care se aplica indiferent de titularul dreptului de proprietate la echiparea, dotarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., in scopul reducerii riscului de incendiu, al preintampinarii izbucnirii, limitarii si diminuarii efectelor negative ale incendiilor, al protectiei utilizatorilor ti fortelor de interventie precum si pentru stingerea incendiilor in conditii de operativitate si eficienta. 6.4 Dispozitii generale privind reducerea riscului de incendiu generate de incarcari electrostatice D.G. P.S.I. 004/2001, aprobate prin O.M.I. 108/01.08 2001. Aceste dispozitii stabilesc masurile tehnico organizatorice, principiile, cerintele si conditiile tehnice necesare in vederea prevenirii formarii scanteilor produse de descarcarea sarcinii electrostatice, care in anumite imprejurari pot initia incendii sau explozii. 6.5 Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor D.G. P.S.I 005/2001, aprobate prin O.M.I. nr.138/05.09.2001 Prezentele dispozitii generale reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de apararea impotriva incendiilor, si stabilesc cadrul general de aplicare unitara a prevederilor legale la agenti economici, institutii si unitati administrativ teritoriale. 7. Acte de autoritate emise de patron( director, manager etc.)