~[!

:]

Xn

N

Continut substanta activi: isoxaflutol 225 gIl + tiencarbazon-metil 90 gIl + ciprosulfamide (safener) 150 gIl Erbicid preemergent ,i postemergent timpuriu pentru combaterea buruienilor dicotiledonate i monocotiledonate anuale din cultura orumbului

cu tehnologia
Buruieni dicotiledonate ~i monocotiledonate anuale 0,35-0,4 I/ha preemergent 0,3-0,35 I/ha postemergent

Porumb

Merlin°

timpuriu

Adengo 465 SC combina doua substante active erbicide puternice, completate de cea mai noua tehnologie safener pentru cultura porumbului, care rnareste selectivitatea produsului atat la aplicare preemergenta cat ~i postemergenta timpurie. Isoxaflutol, cel mai puternic erbicid cu actiune reziduala pentru porumb, lnqlobeaza tehnologia unlca "Synchronized Weed ControITM"- controlul sincronizat al buruienilor. Aceasti caracteristici exeeptlonala a produsului consti in capacitatea de reactivare, care ii permite si tie din nou activ in timpul primelor ploi ce urmeazi dupi 0

perioadi tiri preclpltatll, controland astfel buruienile ce pot risiri in aceasti perioadi. Isoxaflutol este mobil in stratul superficial al solului unde este fixat de coloizi. EI nu este un erbicid volatil sau cu actlune pellculara, Tiencarbazon-metil, noua components actlva erblclda de la Bayer, cu spectru de combatere asupra buruienilor graminee ~i dicotile, contribuie la controlul complementar al unor

buruieni (Polygonum spp.) precum ~i la lntarirea actiunii asupra gramineelor. Adengo este preluat radicular dar ~ifoliar ~i are o puternlca activitate slsternlca in planta, Buruienile sunt distruse chiar dupa rasarlre, Primul semn al eficacitatii consta in albirea plantulei, urmata la scurt timp de distrugerea ei raplda ~icompleta, Recomandiri de aplicare Preemergent: 0,35 - 0,4 I/ha. Produsul se utilizeaza in doza de 0,35 I/ha pe soluri cu contlnut de humus pana la 2,5% ~iin doza de 0,4 I/ha pe soluri cu continut in humus de 2,5-3,5% ~i infestare puternlca cu buruieni.

Kwizda
Agro

Postemergent timpuriu:

0,3-0,35 I/ha. Doza redusa se utllizeaza pe soluri cu contlnut redus in humus ~i infestare slaba, iar doza rnarita se utlllzeaza pe soluri cu contlnut de humus de 2,5-3,5% ~i infestare puternlca cu buruieni. Tratamentul se efectueaza pana cel tarzlu in faza de 3-4 frunze ale porumbului ~i buruieni in faza incipienta de crestere (2-3 frunze). Adengo permite mentinerea solului curat timp de 6-8 saptarnanl de la aplicare sau pana la prima eventuala lucrare rn e c a n l c a . La dozele recomandate corespunzator contlnutului de humus din sol,

Adengo are 0 buna selectivitate pentru hibrizii cultlvaf in prezent in Romania. Pentru loturile de hibridare este necesar avizul furnizorului de samanta. in cazul unor lnfestari foarte puternice cu graminee, in soluri cu conf nut de humus depeste 3,5%, Adengo poate fi utilizat in asociere cu alte erbicide. Solul trebuie sa fie bine preqatlt (fara bulqari), pentru a permite un bun contact al solutiei cu solul. Pentru obtinerea unei eflciente maxime la aplicarea preemergenta, se recornanda aplicarea produsului imediat dupa sernanat, pentru a valorifica umiditatea exlstenta in stratul

superficial de sol. Datorita rnobilitatii ~i reactivarii erbicidului Adengo, nu este necesara incorporarea sa. La prepararea solutlel se umple cu apa 2/3 din volumul rezervorului rnaslnll de erbicidat. Se adauqa cantitatea necesara de produs ~i se pun in functiune recircularea sau agitatoruI la vlteza moderate. in timpul apllcaril se recornanda asigurarea unei pulverlzarl cu jeturi inguste la 0 presiune constants de 2-3 bari ~i un volum de solutle de 200-400 I/ha. Atentle: produsul se agita in ambalajul sau original inainte de a se turna in rezervorul rnaslnll.

Kwizda
Agro

3

~[!J

Xi

N

Continut substanta activi: acetoclor 900 gIl Erbicid pelicular selectiv pentru floarea soarelui fi porumb

Floarea soarelui

Buruieni monocotiledonate anuale !?i unele dicotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) !?i partial dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria)!?i a unor dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium)

1,7-2,2 I/ha (in functie de tipul de sol) preemergent (imediat dupa semanat)

Porumb

1,7 - 2,2 I/ha

Acetogan 900 EC este un erbicid pelicular, nevolatil, care confine acetoclor, substanta actlva din grupa chlrnlca a amidelor. Aceasta se absoarbe prin coleoptil (Ia buruienile graminee) sau prin radaclnlle tinere (Ia dicotiledonate) l?i provoaca intreruperea diviziunii celulare l?i distrugerea peretilor celulari la buruienile sensibile. Recomandari de aplicare Acetogan 900 EC se apllca preemergent, imediat dupa sernanat sau intr-un interval de 5 zile de la sernanat dar pana la

rasanrea buruienilor, pe teren bine preqatlt (tara bulqari), in cazul aplicarii pe teren uscat sau daca nu se prevad ploi in interval de 0 saptarnana de la aplicare, se r e c o m a n d a incorporarea superficiala cu combinatoriii, la 3-4 cm. adanclme,

00 EC eS .. ' p.cetOgan 9. d ~ si 5 IItrL
\a Pldoane e ,

te oterit

Kwizda
Agro

~[!J

Xi

N

Conlinut substanta activi: pinoxaden 50 gil, cloquintocet - mexil 12,5 gil De azi detll controlul

Axial este un nou erbicid

al companiei Syngenta pentru combaterea in postemerqenta a principalelor buruieni monocotiledonate anuale din culturile de cereale. Substanta actlva, pinoxaden, face parte dintr-o noua clasa chlmlca, otera flexibilitate in combaterea buruienilor graminee, fiind foarte selectiv pentru culturi.

prlmavara

Axial

Recomandiri de aplicare
Produsul poate fi aplicat pana la stadiul de al doilea internod al culturii de grau, interval in care se regase§te stadiul optim de combatere a buruienilor (Apera spica venti, Avena fatua). Peste acest stadiu, buruienile devin mai rezistente §i in functie de conditiile atmosferice (seceta), efectul produsului poate sa scada, in cazul lnfestarllor mixte

(monocotiledonate sl dicotiledonate) se apllca Axial asociat cu un erbicid impotriva buruienilor dicotiledonate, precum Logran 20. Se utilizeaza un volum de solutle de 200-300 litri/ha. A nu se amesteca cu erbicide hormonale (2,4 D, dicamba), produse ce contln sulf sau ingra§aminte foliare.

\a aOlba\al8

Al',a\ e~. de 5 \itri.

te olerit

Kwizda
Agro

5

~[!:]

Xn

N

Conlinut substanta activi: 480 gil bentazon + 150 gil wettol (muiant) Eficace an de an!

Soia

Buruieni dicotiledonate Buruieni dicotiledonate Buruieni dicotiledonate Buruieni dicotiledonate Buruieni dicotiledonate

anuale anuale anuale anuale anuale

2,0 - 2,5 I/ha postemergent 2,0 - 2,5 I/ha postemergent 2,0 I/ha postemergent 2,0 - 2,5 I/ha postemergent 2,0 - 2,5 I/ha postemergent

*Acest produs este aprobat spre utilizare in Rezervatla Biosferei Delta Dunarii,

tucerna
In Fasole Cartof

Basagran Forte este un erbicid pe baza de bentazon, din grupa diazinelor. Basagran Forte are 0 actiune prin contact, cu impact asupra procesului de fotosinteza. Absorbit prin frunze ~i alte organe verzi. Efect vizibil dupa circa 2 zile, manifestat prin ingalbenirea plantelor ~i apoi necrozarea lor. Recomandiri de aplicare Basagran Forte este un erbicid cu aplicare postemergenta, buruienile trebuie sa fie rasarlte ~i sa se afle in faza de 2 - 4 frunze. Este recomandat ca tratamentul

sa se realizeze cand temperatura aerului este mai mare de 15°C ~i umiditatea aerului mai mare de 40%. Se va evita efectuarea tratamentului in perioadele de stres ale buruienilor. De la momentul apllcaril trebuie sa treaca 8 ore fara preclpltatll, Avantaje - Actlune rapida - Spectru larg in combaterea buruienilor dicotile problema - Usor de aplicat - Erbicid de baza in tehnologia combaterii buruienilor la cultura de soia

aasagra~ .. de 5 \itfl.
\3 bldofl

forte eS ..

te o~efit

Kwizda
Agro

~[!J

Xn

N

Conlinut substanta aetivi: dimetaelor 500 gIl, elomazone 40 gIl Seoate turlta din joe

Brasan este noua solujle pentru proteetla culturii de rapila impotriva concurentei buruienilor in perioada de instalare a culturii. Cele doua
componente ofera combaterea unui spectru larg de buruieni anuale, inclusiv buruieni dificil de cornbatut cu solutllle existente pana acum, cum arfi turita, Brasan permite dezvoltarea culturii in toamna, nestingherita de buruieni, §i intrarea in lama in condltll optime, premiza atingerii unui potential ridicat de productle,

Raplta de toamna

Ifha, in functie de tipul de sol, concentratla mai mare fiind recomandata pentru solul cemoziomic.

SCOATE TIJRrrA DIN JOG!

Recomandari de aplicare
Apllcaf Brasan preemergent, in timpul sau imediat dupa semanat, dar inainte de ras artre a buruienilor sau a culturii. Acflunea produsului Brasan este favorlzata de preqatlrea buna a terenului §i de preclpltatllle cazute dupa aplicarea produsului. Doza recornandata este de 2-2,5

Inca din preemergen\a,

Kwizda
Agro

7

~[tJ

Xn

N

Conlinut substanta actlva: bromoxinil 280 gil + acid 2,4-D 280 gil sub forma de esteri Erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor dicotile anuale ,i

Grau Porumb

Buruienidicotiledonate anuale~i perene Buruienidicotiledonate anuale~i perene

1 I/ha 0,8-1I/ha

Buctril

Universal

prezinta

actlune slsternlca ~i de contact, cu eficacitate rldlcata inclusiv asupra buruienilor avansate in veqetatle ~i a celor perene. Buctril este activ de la SoC ~i penetreaza in buruieni in mai putln de 1 ora de la tratament (rise s c a z u t de s p a l ar e prin preclpltatll), Buctril prezlnta 0 selectivitate foarte buna pentru grau ~i porumb la dozele ~i momentele de aplicare recomandate.

splculete atunci cand este aplicat in stadii semitardive, de la doua internoduri pana la sfarsltul lrnpaierii, dar lntarzlerea aplicarii conduce la intensificarea concurentei intre buruieni ~i planta de grau, cu efecte negative asupra dezvoltaril culturii.

suctn\

~. U~N'efsa\ e~. . .

Porumb: aplicat intre stadiile de
4-8 frunze. Pentru combaterea sirnultana a buruienilor dicotiledonate ~i monocotiledonate se recomanda tratamentul cu Equip" sau Laudis®66 00.

\3 bidoane de

n

te o1erit 1 Sl 5 \\tn.
'

Recomandiri de aplicare
intre faza de infratire ~i faza de doua noduri. Volumul de solutie: 200-400 Ifha. Buctril nu provoaca avort la

Grau: aplicat

Kwizda
Agro

Conlinut substanta activi: mesotrione 480 gIl Natural mai bine

Erbicid unic pentru cultura porumbului, dezvoltat din natura. Callisto este erbicidul de ultima genera\ie utilizat in posternerqenta la cultura de porumb, avand cel mai ridicat de buruieni dicotiledonate din cultura de porumb, dar ~i unele buruieni graminee anuale.

Buruieni

dicotiledonate

Telsor (Abutilon theophrastl)
~tir (Amaranthus retroflexus) Loboda salbatlca (Chenopodium album) Ciurnafaie (Datura stramonium) Busuioc salbatic (Galinsoga parviflora) Mu~tar salbatic (Sinapsis arvensis) Zarna (Solanum nigrum) l.oboda (Atriplex patula) Traista ciobanului (Capsel/a bursa pastoris) Fumarita (Fumaria officinaJis) Turita (Galium aparine) Troscot (Polygonum aviculare) Hrlsca urcatoare (Polygonum convolvulus) Cornaci (Xanthium strumarium) Pal amid a (Cirsium arvense) Buruieni graminee anuale Mei~or (Digitaria sanguinaJis)** larba barboasa'" (Echinochloa crus gal/I)
'Interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament piinii la recoltare "buruieni combiitute inainte de stadiul de 2-3 frunze

nivel de selectivitate fala de cultura, Combate un spectru larg

Porumb

0,20 - 0,35 I/ha

Callisto este preluat de buruieni preponderent prin frunze, de unde este translocat catre varfurile de cr e s t e r e ~i complementar prin radaclnl,

Recomandari de aplicare
Utlllzaf lmpreuna cu un adjuvant nonionic (Atplus) pentru cresterea eflcacltatll impotriva buruienilor rasa rite in momentul aplicarii, Cantitatea de solutle: 200-300 litri de solutie/ha. Nota: Se va evita ca solutla de strop it sa ajunga pe alte suprafete

sau alte plante (ex. sfecla, mazare, boabe, fasole de camp, in fibra, legume, struguri, pomi fructiferi). ca\\\sto ~stde '\ \\tfU. b \ale e
3J

o~en

-tl.B am

Kwizda
Agro

9

~[!:J

Xi

N

Conti nut substanta activi: S-metolaclor 960 gil Eficacitate in deplini siguranti

Arbustl fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz negru) Ardei gras

Buruieni monocotiledonate ~i unele dicotiledonate anuale din samanta Buruieni anuale monocotiledonate dicotiledonate Buruieni monocotiledonate ~i unele dicotiledonate anuale din samanta Buruieni monocotiledonate anuale ~i

1,21/ha

1,21/ha

capsun
(pentru fructe ~i stolon i) Cartof

1,21/ha 1-1,51/ha 1 I/h

dl ,Buruieni anuale monocotiledonate ~i dicoIn arpaglc tiledonate (Setaria, Galinsoga palviflora) Ceapa

a

semanata
direct

Buruieni monocotiledonate dicotiledonate anuale

~i

0,8-1 I/ha ~i

Conopida de toarnna

Buruieni anuale monocotiledonate dicotiledonate

1,21/ha

Fasole

Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) ~i unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) Buruieni anuale monocotiledonate dicotiledonate (Setaria, Galinsoga palviflora ) ~i

Dual Gold 960 EC este erbicid preemergent ce a s i q u r a combaterea superioara ~i de lunga durata in special a buruienilor graminee, dar sl a unor buruieni cu frunza lata. Dual Gold ramane activ !ji nu se deplaseaza din zona de germinare a buruienilor. Are 0 solubilitate ridlcata: actloneaza in stratul superior al solului, chiar ~i la cantltaf mici de precipitatii. Dual Gold este partenerul ideal in preemergenta, pentru diverse programe tehnologice la cultura de floarea-soarelui.

1-1,51/ha

Fasole de griidina

1 I/ha

Floarea-soarelui

Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) ~i unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) ~i unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus)

1-1,51/ha

In de fibra sau ulei

1-1,51/ha

110

Kwizda
Agro

Recomandari de aplicare
• ppi - inainte de sernanat cu incorporare, in condltll de seceta, incorporarea se va efectua superficial (cu combinatorul), nu mai adanc de 3-4cm. • preemergent - imediat dupa sernanat, inainte de rasarirea culturii §i a buruienilor, in condltli de umiditate normala, in cazul utlllzarll la legumele lnfiintate prin rasad, Dual Gold 960 EC se va aplica inainte de plantarea rasadurilor, Eficacitatea optima a tratamentului se obtlne in condltll de preqatlre buns a patului germinativ, fara bulqarl, bine maruntlt in prirnavara, dupa aratura de toarnna.
Morcov Buruieni monocotiledonate dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate dicotiledonate anuale ~i 0,8-1 I/ha

Pepeni verzi

~i

0,8-1 I/ha

Porumb

Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) ~i unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) Buruieni monocotiledonate anuale

1-1,51/ha

1,21/ha 1,2 -1,5 I/ha

Sfecia de zahar

Buruieni monocotiledonate dicotiledonate

anuale ~i unele 1,51/ha postemergent

Soia

Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) ~i unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) sernanate direct in camp --------------------

1-1,51/ha

Tomate

Buruieni anuale monocotiledonate dicotiledonate (Setaria, Galinsoga pallviflora)

~i 1 I/ha

transplantate

producere rasad Tutun

Buruieni anuale monocotiledonate dicotiledonate Buruieni monocotiledonate dicotiledonate anuale ~i unele

~i

0,25 ml/mp

1 I/ha ~i

Varza Vinete

Buruieni anuale monocotiledonate dicotiledonate Buruieni monocotiledonate sernlnte) ~i dicotiledonate

1,21/ha 1,21/ha

(anuale din

Kwizda
Agro

11

~[!J

Xi

N

Conlinut substanta activi: foramsulfuron 22,5 gil + isoxadifen-etil (safener) 22,5 gil Erbicid pentru combaterea in postemerqenta a buruienilor monocotile ,i

Buruieni monocotile ~i dicotile anuale Porumb Costrei (Sorghum ha/epense) din rizomi Pir (Agropyron repens)

1 - 1,51/ha 1,75 - 2,5 I/ha 2,51/ha

fluid power
Equip prezinta sistemie
cornpleta, fiind preluat rapid de

buruieni in 2 ore de la tratament. Preclpltatllle ulterioare nu afecteaza actlunea erbicidului. Equip conduce la stoparea cresterll buruienii dupa 1-3 zile, ingalbenirea sau tnroslrea frunzelor dupa 4-10 zile ~i necrozarea progresiva a lastarilor dupa 7-20 zile, urrnata de moartea plantei. Formularea ODesi®rnareste atat aderenta pe frunze cat ~i capacitatea de patrundere in planta, Recomandari de aplicare Equip se apllca postemergent. Pentru combaterea buruienilor monocotile ~i dicotile anuale,

tratamentul se efectueaza cand plantele de porumb au 4-6 frunze iar buruienile sunt in faza de 2-4 frunze. Pentru combaterea costreiului din rizomi (Sorghum ha/epense), tratamentul se efectueaza cand plantele de porumbau 6-8 frunze iar costreiul are 15-20 cm inaltime. Pentru combaterea pirului (Elymus repens), tratamentul se efectueaza cand pirul are pana la 10 cm lnaltlrne iar lnfestarlle sunt moderate. Equip are 0 buna selectivitate fata de hibrizii de porumb. in conditii de stresal culturii (temperaturi peste 30 C, tnqhe], lnundatil), in prima saptamana dupa tratament
D

porumbul poate prezenta anumite simptome tranzitorii la nivelul frunzelor (incetinire a cresteril, usoara decolorare), care dispar tnsa rapid sl nu influenteaza dezvoltarea ulterloara a culturii ~i nivelul recoltei. Culturi precum porumbul ~i soia pot fi sernanate pe terenurile unde s-a aplicat recent Equip. in principiu, orice cultura poate fi sernanata in depllna slquranta dupa trei luni de la aolicarea erbicidului.
.. este o1erit .. ~ si 5 \\trl. \3 bid08ne de ,

EqU\P·

12

Kwizda
Agro

~[!:]

Xn

N

Conlinut substanta activi: 600 gil acid 2,4 D din 2 EHE Erbicid sistemic, selectiv, care se apllca postemergent.

Buruieni dicotiledonate anuale ~i perene Porumb Buruieni dicotiledonate anuale ~i perene

0,8 Itha a,8ltha

Esteron Extra® 600 EC se apllca de la infratire pana la formarea primului internod, in cazul cerealelor paioase, iar in cazul porumbului, in stadiul de 4-6 frunze. Combate cu succes buruieni dicotile anuale ~i perene din culturile de cereale paioase ~i porumb. Recomandiri de aplicare

stropit - 200-400 Ifha. Esteron Extra" 600 EC este compatibil cu majoritatea erbicidelor. inainte de utilizare este necesara consultarea tabelelor de compatibilitate ~i efectuarea unui text practic cu respectarea dozelor de amestec. Se va evita contactul erbicidului cu culturile sensibile la erbicidele pe baza de 2.4D. 600 e.C.e: . teron e.)l~ra de 20 \itn. ES 't \a bldon
®

Pentru eftclenta maxima, buruienile dicotile trebuie sa fie in faza de rozeta (4-6 frunze). Esteron Extra" 600 EC poate fi aplicat de la temperaturi tncepand cu 5°C. Volumul de apa utilizat pentru prepararea solutiei de

te

o~en

Kwizda
Agro

13

~[!:]

Xi

N

Conlinut substanta actlva: 50% tribenuron metil. Erbicid selectiv aplicat in postemerqenta la floarea-soarelui in combaterea buruienilor cu frunza lata

SX
Buruieni dicotiledonate anuale ~i perene
30 g/ha

TECHNOLOGY

only by DuPont

Express® 50 SG este absorbit prin frunze ~i radaclnl ~i este translocat rapid in intreaga planta, EI lnhlba diviziunea celulara in varfurile de crestere ale lastarllor ~i radaclnllor plantelor sensibile. Cresterea buruienilor este oprlta dupa cateva ore de la aplicare, dar simptomele vizibile apar dupa 5-10 zile iar moartea acestora se produce dupa 15-25 zile. Recomandarl de aplicare Express® 50 SG se utilizeaza numai la hibrizii de floareasoarelui rezlstentl, cum ar fi PR64E83, PR64E71, PR64LE19 ~i PR64LE20. Eficacitatea maxima se obtlne in faza de 2-4 frunze a buruienilor cu frunza lata anuale sl in faza de rozeta la cele

perene. Tratamentele se efectueaza in posternerqenta pana in stadiul de 8 frunze a floriisoarelui. Volumul de solutle: 200400 I/ha; Asocierea cu surfactantuI Trend" 90 permite combaterea sup e rio ar a a buruienilor mediu sensibile la Express" precum ~i 0 mai buna translocare a produsului. Avantaje Tehnologia ExpressSun ™ lansata de DuPonFM sl Pioneer" este una dintre cele mai inovatoare solutll de crestere a productlvltatll in aqrlcultura utllizata la nivel global. Control eficient al buruienilor cu frunza lata inclusiv palamida, cornaci, ciumafaie din culturile de floareasoarelui rezistente la Express",

114

Flexibilitate in aplicare de la rasarire pana la 8 frunze ale floriisoarelui. Fara restrictii asupra culturilor ce urmeaza in rotatle, Hibrizii ce contln gena SU 7 ExpressSun ™ dezvoltata de DuPont confera rezlstenta la erbicidul Express" 50 SG. Gena ExpressSun ™ va proteja acest hibrid NUMAI in cazul cand erbicidul Express" 50 SG este folosit in condltllle indicate pe eticheta produsului. Gena ExpressSunTM NU VA proteja hibrizii rezistenti la SU in cazul folosirii altor erblclde, inainte de utilizare, cltlti ~i respectatl intotdeauna lnstructlunlle de pe eticheta erbicidului. Utilizarea accldentala a unor erbicide incompatibile cu hibrizii rezlstentl la Express® poate conduce la pierderea completa a recoltei.

Kwizda
Agro

Aplicarea erbicidului nu restrlctloneaza rotatla culturilor. Daca floarea-soarelui tratata cu Express" 50 SG este calarnltata din diverse motive, se seamana numai floarea-soarelui sau cereale de prlrnavara dupa aratura adanca. Nu se recomanda amestecul cu erbicide antigramineice din cauza posibilului efect fitotoxic. Se recornanda aplicarea erbicidelor antigramineice, inainte sau dupa 4-6 zile de la efectuarea tratamentului cu Express" 50 SG. Express" 50 SG se poate amesteca cu fungicide ~i fertilizanf foliari. in combinatle cu alte produse, se respecta cu strictete recornandarile partenerului de amestec. Luati toate rnasurile in timpul stropirii pentru reducerea potentlalulul derivei. Erbicidul nu este fitotoxic daca este folosit in conformitate cu lnstructiunlle din eticheta. te o~erit 50 SG eS E')lpress. . de 150 9· In arnba\a\
®

Erbicidul Express® 50 SG se va folosi exclusiv in solele insamantate cu hibrizii Pioneer® PR64E83, PR64E71, PR64LE19 !ji PR64LE20 tolerantl la acest erbicid! Se interzice utilizarea produsului Express® 50 SG in sole Ie insamantate cu alti hibrizi. Evitati confuziile! Verificati daca suntetl in posesia unuia dintre hibrizii rezlstentll Atentie la litera E ! Aceasta trebuie sa fie cuprlnsa in codul hibrizilor PR64E83, PR64E71, PR64LE19 !ji PR64LE20! Nu apllcatl produsulla temperaturi sub 10° C sau peste 25° C. Nu apllcatl produsul peste plante in faza de cotiledoane
... a.a .. _._

Kwizda
Agro

15

Conti nut substanta activi: fluazifop-p-butil 150 gil
Putere ,i flexibilitate in combaterea gramineelor

ArbUliti fructiferi (coacaz, afin, mur, zmeur)

Buruieni

monoeotiledonate

anuale

1 Itha (300 I apa/ha) 1,3ltha (300 I apa/ha) 0,8 Itha -- -- -- -- -- -- -- --------1 Itha

Buruieni monoeotiledonate

perene

Ardei gras (camp)

Buruieni monoeotiledonate anuale - -- -- -- -- -- -- -- -------------------------------------Buruieni monoeotiledonate perene Buruieni monoeotiledonate anuale (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa cruss-galll) Buruieni monoeotiledonate anuale (Digitaria sanguinalis, Avena 'atua) Buruieni monoeotiledonate perene (Agropyron repens < 10-15 em, Sorghum halepense < 20-25 em) Buruieni monoeotiledonate perene (Agropyron repens < 25 em, Sorghum halepense < 25-35 em) Buruieni monoeotiledonate anuale - -- -- -- -- -- -- -- -------------------------------------Buruieni monoeotiledonate perene Buruieni monocotiledonate anuale

35 de zi Ie

0,8-1 Itha

1 I/ha 56 de zile

Cartof

---------------------------------------------------------------------------1,3ltha

Fusilade Forte este erbicid sistemic postemergent, foarte activ in combaterea buruienilor graminee anuale ~i perene din culturile cu frunza lata. Fusilade Forte utillzeaza 0 tehnologie avansata, care permite 0 a b s o r b t l e superioari, valoriflcand la maxim puterea substantel active. Fusilade Forte dispune de 0 selectivitate foarte buni sl poate fi folositin deplina slquranta pana in stadii avansate de crestere ale culturii.

1,5ltha

Castravef

(camp)

0,8 Itha -- -- -- -- -- -- -- --------1 I/ha 1 Itha (300 I apatha) 1,3ltha (300 I apatha) ~~~_I:~_~ 1 Itha

30 de zi Ie

Capliun Buruieni monoeotiledonate perene

~eapa (sernanata
In

direct __ ~_~~~~~_~~~_~~_~~~~:~_~~_~~:_~_~~_~~: Buruieni monocotiledonate perene

30 de zile

camp)

116

Kwizda
Agro

Recomandari de aplicare
Produsul se apllca prin stropiri in timpul veqetatlel, postemergent, atunci cand buruienile sunt rasa rite ~i in stadiul de crestere activa. Momentul optim de aplicare este de la 2 frunze pana la infratire pentru buruienile anuale sl de la 4 frunze pana la inaltimea de 20-25 cm pentru buruienile perene. Doza se ajusteaza in functle de gradul de infestare ~i inaltimea buruienilor,conform omoloqarilor,
Echinochloa,

Buruieni monoeotiledonate anuale (Setaria, Digitaria, Sorghum din seminte)

0,81/ha 1 I/ha

Floarea-soarelui

Costreiul (Sorghum) din rizomi - cand plantele de eostrei au inaltimea < 15 em

Costreiul (Sorphum) din rizomi - cand plantele 1,3 I/ha de costrei au Inaltimeaintre 15-25 em Buruieni monoeotiledonate anuale ~i unele 1 I/ha perene eu inaltimea < 15 em ---------------------------------------------------------------------------. Buruieni monoeotiledonate anuale ~i unele 1,3 I/ha perene eu inaltimea intre 15-25 em (300 I apa/ha) Buruieni monoeotiledonate anuale 0,8 I/ha ---------------------------------------------------------------------------. Buruieni monoeotiledonate perene 1 I/ha 1 I/ha (300 I apa/ha) ---------------------------------------------------------------------------. 1,31/ha Buruieni monoeotiledonate perene (300 I apa/ha) Buruieni monoeotiledonate anuale Buruieni monoeotiledonate anuale
- Setaria, Eehinochloa, Sorghum din samanta

Mar pe rod

28 de zile

Pepeni verzi (camp)

42 de zile

Pepiniere pomicole CI~iCIl

28 de zile

Plantafll viticole

1,31/ha 0,81/ha 1 I/ha 0,81/ha 1-1,31/ha 0,81/ha 1 I/ha

28 de zile

Buruieni monocotiledonateanuale (2-4 frunze)

Rapita

Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi, la faza optima 15-20 em Buruieni monoeotiledonate anuale (pana in faza de infratire) Buruieni monoeotiledonate perene (pana la 15 em inaltime) Buruieni monoeotiledonate anuale (Setaria, Digitaria, Sorghum halepense din semlnte)
Echinochloa,

Sfecla de zahar

Soia

Costreiul (Sorghum) din rizomi - cand plantele de eostrei au inaltimea < 15 em

Costreiul (Sorghum) din rizomi - cand plantele 1,3-1,5 I/ha de costrei au inaltimea intre 15-25 em Buruieni monoeotiledonate anuale transplantate 0,81/ha 30 de zile

Buruieni monoeotiledonate perene 1,3 I/ha Tomate ----------------------------------------------------------------------------------------------. sernanate Buruieni monoeotiledonate anuale 0,8 I/ha direct in ---------------------------------------------------------------------------. camp Buruieni monoeotiledonate perene 1 I/ha Varza de vara (camp) Buruieni monoeotiledonate anuale 0,8 I/ha ---------------------------------------------------------------------------. Buruieni monoeotiledonate perene 1 I/ha
"Interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament

42 de zile
pana la recoltare

Kwizda
Agro

17

~[!J

Xi

N

Conlinut substanta activi: S-metolaclor 312,5 gil, terbutilazin 187,5 gil Solulia slmpla ,i de incredere

Reccmandarl de aplieare
Buruieni anuale, exclusiv dicotiledonate rezistente: Mu!?tar salbatic (Sinapsis), Ridiche salbatlca (Raphanus), Corn uti (Xanthium) 4-Sl/ha (in functie de tipul de sol) 4-4,Sl/ha (in functie de nivelul de infestare !?i dorninanja buruienilor; porumb 3-4 frunze, buruieni mici -- 2, maxim 4 frunzulite) 3,S-4l/ha (in functle de tipul de sol)
ultimului tratament pans la recoltare

Porumb

Buruieni monocotiledonate !?i dicotiledonate anuale, inclusiv speciile dicotiledonate anuale rezistente la tratamente preemergente: Corn uti (Xanthium), Zarna (Solanum), Mu!?tar salbafic (Sinapsis), Teisor (Abutilon)

Floarea-soarelui

Buruieni anuale excepjle Corn uti (Xanthium), Zarna (Solanum), Mu!?tar salbatic (Sinapsis)
"Interval

minim de timp de la aplicarea

Gardoprim Plus Gold este solutla eficace ~i de lunga durata pentru combaterea buruienilor anuale in preernerqenta din cultura de porumb. Datorita efectului complementar asigurat de cele do ua componente active, Gardoprim Plus Gold are eel mai larg speetru de buruieni combatute in c o n d l tl l de maxima seleetivitate pentru eultura de porumb.

• Porumb - utlllzatl Gardoprim Plus Gold in special pentru solele cu buruieni predominant graminee anuale, dar ~i unele dicotiledonate (Chenopodium, Amaranthus). Pentru solele cu infestari mixte, inclusiv dicotiledonate perene (volbura, palarnlda), se recornanda utilizarea Gardoprim Plus Gold in preernerqenta, completat cu Casper aplicat in postemerqenta, • Florea-soarelui - preemergent, imediat dupa sernanat, inainte de rasarirea culturii. - nu se aplica pe culturile de floarea-soarelui care au inceput sa rasara, Eficacitatea optima a tratamentului se obflne in condltll de preqatlre buna a patului germinativ, fara bulqarl, bine rnaruntlt in prlrnavara, dupa aratura de toamna,

18

Kwizda
Agro

Continut substanta actlva: 25% tifensulfuron-metil + 25% tribenuron-metil. Erbicid pentru cereale paloase cu spectru larg in combaterea buruienilor cu frunza lata

SX

TECHNOLOGY

only by DuPont

Granstar® Super este un erbicid sistemic selectiv, absorbit prin frunze dar §i prin radaclnl care opreste rapid cresterea buruienilor sensibile. Actioneaza asupra buruienilor lnhiband diviziunea celulara in radacinl, in varfurile de crestere §i mugurii axiali, oprind cresterea §i dezvoltarea acestora in cateva ore de la aplicare. Dupa cateva zile de la tratament, buruienile se ingalbenesc sau tnrosesc, se neerozeaza §i mor, in 2-3 saptarnanl de la aplicare. Doua ore fara ploaie sunt suficiente pentru ca produsul sa fie absorbit de catre plante fara sa fie spalat, Granstar® Super sub forma de granule solubile lmbunatate§te dispersia substantel active in solutla de strop it, reduce rezidurile de pe peretii rezervorului, nurnarul de spalart, cantitatea de apa necesara spalarii asigu-

rand astfel eficacitatea produsului. Recomandari de aplicare Granstar" Super se utillzeaza in posternerqenta la cereale paloase in prirnavara de la infratit pana la ap arttla frunzei stindard. Momentul optim de aplicare este in perioada de crestere actlva a buruienilor, respectiv din faza de cotiledoane pana la maxim 6 frunze adevarate, in conditii de deficit hidric in sol §i/sau atmosfera se re comanda utilizarea adjuvantului Trend" in doza de 250 ml/ha. Pentru 0 combatere superioara a palarnldel aplicarea erbicidului se face cand buruiana are maxim 10-15 cm inaltime (rozeta cu 4-6 frunze). Granstar" Super aslqura 0 combatere buna a turltel (Galium aparine) daca este aplicat in faza de 2-3 verticilii. Pentru 0 combatere superioara a turitei la

lnfestari puternice sau aflata in faze avansate de crestere se recornanda amestecul in rezervor cu 0,4 I/ha CerlitTM . Combaterea buruienilor este deosebit de lrnportanta nu numai pentru cultura tratata, dar §i pentru culturile urrnatoare din cadrul rotatiei mai ales pentru culturile de cartof, sfecla sau floarea soarelui la care combaterea buruienilor cu frunza lata este dificila. in caz de compromiterea culturilor de cereale tratate cu Granstar" Super, indiferent de cauza, se pot resemana numai cereale de prirnavara (grau, ovaz, orzoalca)

dupa aratura adanca,
Super as Granstar. 40 s\ 200 g. \a,e de • ba
®

te oier\t

10 all'

J

Kwizda
Agro

19

Conlinut substanta actlva: 75% tribenuron metil Erbicid selectiv pentru cereale paloase in combaterea buruienilor cu frunza lata.

Grau Orz

Buruieni dicotiledonate Buruieni dicotiledonate

anuale si perene anuale si perene

15-20 gr/ha 10-15 gr/ha

Granstar" la doza de 15 g/ha tmpreuna cu surfactantuI Trend" 90 combate palarnlda (Cirsium arvense) ~i samulastra nerezistenta de floarea-soarelui (Helianthus annuus). Pentru combaterea samulastrei rezistenta la Expre ss" se recornanda amestecul cu 2,4 D, dicamba, fluroxipir, MCPP. Granstar" la doza de 20 g/ha poate combate turlta (Galium aparine) daca este aplicat inainte de faza de 2-3 frunze a buruienii. Aplicarea cornblnata (tank mix) cu CerlitTM- doza cornerclala 0,4 I/ha - reprezlnta combaterea cea mai eflcienta a buruienii, fara efecte fitotoxice sau remanenta,

Granstar® 75 OF este absorbit rapid in principal prin frunze dar ~i prin radacini, desi activitatea acestuia in sol este foarte scurta 3 - 4 ore fara ploaie sunt suficiente pentru ca produsul sa fie absorbit de catre plante. Este un erbicid sistemic, care lnhlba diviziunea celulara in radaclnl, varfurlle apicale de crestere si mugurii axiali, oprind imediat dezvoltarea acestora; in culturile erbicidate, buruienile nu mai afecteaza productla sl nu mai pot concura cu plantele de cultura pentru apa ~i substante nutritive. Dupa cateva zile de la tratament buruienile se ingalbenesc si/sau tnrosesc dupa care mor in cateva saptarnanl. Buruienile care nu sunt sensibile sunt oprite din crestere ~i nu mai pot concura

plantele de cultura, G ran s tar ® este metabolizat rapid de catre cerealele tratate, fara reziduuri in paisau bob. Recomandari de aplicare Se utillzeaza in tratamente postemergente, din faza de trei frunze ale cerealelor, pana la faza de burduf. Pentru 0 buna combatere Granstar" trebuie aplicat cand buruienile sunt in primele faze de dezvoltare, perioada optima fiind in stadiul de rozeta, in urmatoarele situatii se recornanda adauqarea unui surfactant non ionic (Trend®90); -cand buruienile sunt in faze avansate de dezvoltare (Trend" 90 -250 ml/ha) -in caz de vreme secetoasa ~i pentru buruieni dificil de umectat.

Granst3f . '\00 ~i '\ooog· 'oa\a~de B. 1n am

®

7S OF es

.

te o1erit

Kwizda
Agro

Conlinut substanta activi: tembotrione 44 gil + isoxadifen-etil (safener) 22 gil Erbicid selectiv postemergent pentru combaterea unui spectru larg de bu-

2 - 2,25 I/ha

Laudis 00 66 este un erbicid in principal de tip foliar, ce contine substanta actlva tembotrione din noua grupa chlrnlca triketone.
Din punct de vedere biochimic, tembotrione lnhlba enzimele care formeaza carotenoizii (4-HPPD inhibitor), dlsturband astfel procesul de fotoslnteza. Absorbtla in planta este raplda, la maxim 0 ora de la aplicare. Prezinta 0 dubla actiune sistemica, fiind distribuit ascendent si descendent in toate organele pana la punctele de crestere, Simptomul specific de albire a tesuturilor este vizibilla 35 zile dupa aplicare, urmat de necrozarea ~i moartea buruienilor in circa 2 saptarnanl dupa erbicidare. Formu larea OOesi rnareste

aderenta ~i capacitatea patrundere in planta,

de

fluid power
afla in stadiu de veqetatle foarte mic ~i nu este buruiana predornlnanta in sola respectlva, Volumul de solutle recomandat este de 200-400 I/ha. in timpul efectuarll tratamentului se va evita dispersarea solutiei pe culturile invecinate. Nu se fac erblcldarl cand viteza vantulul depaseste 15 m/s pentru a evita driftul pe culturile invecinate. este e~efit

Recomandiri de aplicare
Laudis se a p l l c a in posternerqenta, tncepand din stadiul de 2 frunze pana in stadiul de 8 frunze al culturii de porumb, la doza de 2-2,25 I/ha (doza adaptata in functie de gradul ~i spectrul de infestare cu buruieni), pentru controlul buruienilor dicotile ~i monocotile anuale. Momentul optim de aplicare in relatle cu dezvoltarea buruienilor este atunci cand dicotilele sunt in faza de 2-4 frunze iar monocotilele anuale sunt pana la faza de inceputul infratitului. De asemenea ~i palarnlda (Cirsium arvense) este controlata daca se

Lau \ . de 5 \itn. \a biden

d-·s66 00 -

..

Kwizda
Agro

21

~[!:]

Xi

N

Conlinut substanta activi: quizalofop-P-etil 50 gil Erbicid graminicid pentru culturi dicotile

Rapita

Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din sernlnte) Buruieni monocotile anuale ~i perene (postemergent): anuale (pana in faza de infratire), perene (pana la 20 cm inaltime) Buruieni monocotile anuale ~i perene (postemergent) -anuale -perene Buruieni monocotile anuale (postemergent): (Setaria viridis, Setaria glauca, Echinochloa cruss - gal;'), Avena (atua (postemergent)

0,71/ha postemergent - 0,7 I/ha - 1,5 I/ha

Sfecla de zahar

Leopard 5 EC confine substanta actlva quizalofop-p-etil ca izomer optic activ, cu actiune slstemlca de combatere a buruienilor graminee sl selectlva pentru culturiledicotile. Recomandari de aplicare Se apllca postemergent; pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale se rscornanda aplicarea pana in faza de infratire a acestora iar pentru cele perene in momentul cand acestea au ajuns la 0 inaltime de 15-20 cm.

Tomate (transplantate), varza de toamna, ardei gras, pepeni verzi

- 0,751/ha - 1,5 I/ha

0,7-1,0 I/ha 1,0 I/ha 1,01/ha

Cartof

Avena (atua (postemergent) Agropyron repens (pana la 20 cm inaltime) halepense (15 - 25 cm inaltime) Sorghum

1,5-2,0 I/ha (postemergent) 1,5-2,0 I/ha postemergent 0,71/ha 1,5 -1,75 I/ha 0,751/ha

Soia

Sorghum halepense din rizomi Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sernlnte (postemergent), Costrei din rizomi (postemergent) Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum halepense din semlnta) (postemergent) Sorghum halepense din rizomi

Fasole, lucerna, mazare

Floarea soarelui

Leopard
1,5 -1,75 I/ha 1,5 I/ha 1,75 -2,0 I/ha

SEC eSt

e o1ef\t

\a bidon

de '\ \\tfu.

Arbustl fructiferi, capsun Pepiniere silvice

Buruieni monocotile

perene (postemergent)

Buruieni monocotile anuale ~i perene (postemergent)

Kwizda
Agro

Continut substanta actlva: 300 gil clopiralid Erbicid sistemic, postemergent, utilizat in combaterea buruienilor dicotiledonate din cultura de sfecla de zahar, grau, porumb, ceapa, raplta,

Lontrel® 300 este unicul erbicid care combate palarnlda din cultura de sfecla de zahar, Lontrel" 300 se transloca dupa erbicidare catre radaclnile l?i rizomii de palamida (Cirsium) sl susai (Sonchus) aslqurand 0 combatere durablla, Recomandari de aplicare La sfecla de zahar, Lontrel" 300 se apllca atunci cand buruienile composite palarnlda (Cirsium arvense), susai (Sonchus arvensis) au rozeta de 10 -15 cm, in doze de 0,3 -0,5 I/ha in 2 tratamente la 2 saptamanl interval (0,15+0,15 I 0,25+0,25). Distruge palarnida in 7 -14 zile. La cereale paloase, doza recornandata este de 0,3 -0,5 I/ha putand fi aplicat pana la primul internod. Se poate asocia l?icu alte produse: 2,4 D, MCPA, CERLlT, in functie de spectrul de buruieni. La porumb, se apllca in faza de

Sfecla de zahar Ceapa sernanata direct Vii pe rod Pepiniere de molid, rachitiirii Rapita Mu~tar Grau Porumb Buruieni dicotiledonate

0,3-0,5 I/ha in 2 tratamente la 2 saptamani interval (0,15+0,15 I 0,25+0,25) 0,51/ha 0,51/ha 150 9 s.a'/ha in 2 faze (70+80) 0,3-0,5 I/ha 0,3-0,5 I/ha 0,3-0,5 I/ha 0,3-0,5 I/ha

r----'.----,.---- ..----.,----.,-----

4-6 frunze a culturii in doze de 0,3-0,5 I/ha. Pentru largirea spectrului se amesteca cu 2,4 D, MCPA. La ceapa semanata direct, se recornanda folosirea Lontrel" 300 in perioada cresteril active a plantelor, in doze de 0,5 I/ha, dupa aparltia a 2 frunze adevarate, Volumul de apa utilizat pentru prepararea solutlel de stropit 200-400 II ha.

t.ontrel" 300 este compatibil cu majoritatea erbicidelor. in cazul amestecului cu alte prod use este de preferat efectuarea unui test practic, respectandu-se dozele prescrise.

Lontfe~ . de ~ \itru. \8 bldon

®

ole{\t 300 este

Kwizda
Agro

23

Xn

N

~~

Conlinut substanta activi: isoxaflutol 37,5 gil + terbutilazin 375 gil Erbicid preemergent ~i postemergent timpuriu pentru combaterea buruienilor dicotiledonate ~i monocotiledonate anuale din cultura

Merlin Duo actloneaza radicular ~i are 0 puternica activitate slstemlca in planta, Buruienile sunt distruse chiar dupa rasarire, Primul semn al eflcacltatll il constituie albirea plantulei, urrnata la scurt timp de distrugerea raplda ~i completa a buruienilor. excepflonala a produsului c o n s t a in capacitatea sa de reactivare: in timpul unei perioade uscate dupa aplicare, isoxaflutol rarnane activ in sol, gata de reactivare odata cu aparltla preclpltatlllor, Prima ploaie moderate sau irigarea reactlveaza produsul aflat in sol, controland astfel buruienile ce pot rasari in aceasta perloada, Acest efect se poate manifesta de mai multe ori pe aceeasl sola. Terbutilazin contribuie la controlul complementar al unor buruieni (ex. Polygonum), precum ~i la tntarlrea actiunll erbicidului asupra gramineelor.

Porumb

Buruieni dicotiledonate ~i monocotiledonate anuale

1,8 - 2 I/ha postemergent

timpuriu

Recomandari de aplicare Preemergent: produsul se utllizeaza in doza de 2,25 I/ha pe soluri cu continut de humus pana la 2,5% ~i in doza de 2,5 I/ha pe soluri cu contlnuttn humus de 2,53,5% ~i infestare puternlca cu buruieni. Postemergent timpuriu: doza redusa se utllizeaza pe soluri cu contlnut redus in humus ~i infestare slaba, iar doza de 2 I/ha se utilizeaza pe soluri cu contlnut de 2,5-3,5% humus ~i infestare puternica cu buruieni. Tratamentul se efectueaza pana in faza de 3-4 frunze ale porumbului ~i buruienile in faza

o caracteristica

incipienta de crestere (2-3 frunze). Merlin Duo permite mentlnerea solului curat 6-8 saptarnanl de la aplicare sau pana la prima eventuala lucrare mecanlca,

\8 bidoane de..

te o1e{it Ouo es 5 SI 5 .... tlter"n 2 litn.
,

Kwizda
Agro

~[!J

Xi

N

Conlinut substanta activi: nicosulfuron 40 gil

Performanta de neegalat

Mistral este erbicidul sistemic consacrat in combaterea lnf e s t a r l l o r cu buruieni monocotiledonate din samanta l?i rizomi din cultura de porumb. Erbicidul este preluat preponderent prin frunze l?i translocat catre zonele de crestere ale buruienilor.

Costrei (Sorghum halepense)

din rizomi

1-1,51/ha (in functie de gradul de infestare) 0,75 I/ha + 0,5 I/ha Tratament secventlal

Porumb Buruieni monocotiledonate anuale: Mohor (Setaria viridis), larba barboasa (Echinochloa crus-galll), Costrei (Sorghum halepense) din samanta
*Interval

0,81/ha

Mistral contine un adjuvant care ii confers 0 buna absorbtle l?i rezistenta la spalare. Utilizat conform recomandarllor, Mistral 4 SC poate fi aplicat in deplina siguranta pana la stadiul de 8 frunze ale culturii de porumb.
Recomandari de aplicare

minim de timp de la aplicarea

ultimului tratament

pana la recoltare

Apllcatl Mistral cand buruienile sunt in stadiu activ de crestere, Pentru cresterea spectrului de combatere cu buruieni cu frunza lata, Mistral poate fi amestecat cu Callisto sau Banvel480 S. Pentru 0 buna eficacitate, Mistral nu se va aplica atunci cand

cultura de porumb este slab dezvoltata sau trece printr-o perioada de stres. Nu se apllca Mistral la porumbul care a fost tratat cu insecticide organofosforice, cu actlune foliara sau la sol, sau in cazul tratarii culturii cu erbicide pe baza de bentazon.

Kwizda
Agro

25

~[!:]

Xn

N

Conlinut substanta

actlva: 6,25 gil florasulam

+ 300 gil acid 2,4 D EHE
buruienilor cu frunza

Erbicid sistemic postemergent, destinat combaterii lata din culturile de cereale paloase §i porumb.

Grau, Orz, Orzoaica, Ovaz Porumb

Buruieni dicotiledonate Buruieni dicotiledonate

0,4-0,6 I/ha 0,4-0,6 I/ha

Mustang® penetreaza foarte rapid supraf'ata to+tara a buruienilor, rnlqrand spre punctele de crestere ale acestora. Opreste cresterea buruienilor in 24 de ore. Asigura combaterea totala a tu ritei {Galium aparine} l1i rnusetelulul {Matricaria spp.} chiar l1i in stadii avansate de dezvoltare. Are 0 eficacitate foarte buna l1i in combaterea palarnldel {Cirsium arvense} Recomandari de aplicare

majoritatea erbicidelor, componentele sale devenind active chiar de la temperaturi de 5° C. Este perfect tolerat atat de cerealele de toarnna cat l1ide cele de prlmavara, Porumb - Mustang® este selectiv pentru hibrizii de porumb. Se apllca in stadiul de 4-6 frunze. Produsul nu se apllca la cultura de porumb daca s-au facut tratamente cu insecticide organofosforice. Aplicat in doza de 0,4 Ifha combate in procent mai mare de 95 % buruienile aflate in primele faze de veqetatie. Pentru combaterea buruienilor perene l1i a celor aflate in stadii avansate de

dezvoltare se recornanda doza de 0,6Ifha. Volumul de apa utilizat pentru pre para rea solutlel de stropit este de 200-400 Ifha. Mustang® nu afecteaza culturile postmerqatoare. in cazul in care recolta de baza a fost com promlsa din diverse cauze, se pot sernana la doua saptarnanl de la tratament, cereale de prlrnavara, lar dupa patru saptarnanl, porumb sausoia. Produsul poate fi administrat concomitent cu fungicide, insecticide, 0 gama larga de 9raminicide, ingral1aminte foliare. In cazul amestecului cu alte produse este de preferat efectuarea unui test practic, respectandu-se dozele prescrise.
® eSte oier\t .. N'\.ustang. ~ si 5 \ltn,

Cereale paioase - are 0 fereastra foarte larga de aplicare putand fi folosit de la inceputul infratirii pana la formarea a II - III internodii. Este mai putln dependent de temperatura decat

\a

-b'doane de
\

,

Kwizda
Agro

ERBICIDE CERLIT DMA6 DOMINATOR ESTERON EXTRA 600 EC GALERA GOAL KERB SOW LANCELOT 450 WG LONTREL300 MUSTANG PALLAS 75 WG TROPHY SUPER 840 EC

•. Dow AgroSciences
PARTENERUL DUMNEAVOASTRA iN TOATE ANOTIMPURILE!

FUNGICIDE DITHANE M-45 DITHANE NEOTEC 75 WG KARATHANE GOLD 350 EC POSTALON 90 SC SYSTHANE FORTE

INSECTICIDE LASER 240 SC RELDAN 40 EC RUNNER2F

Conlinut substanta activi: 40 gil imazamox Tinte§te c3§tigul printr-o singuri aplicare!

Soia

Buruieni anuale dicotiledonate ljii unele monocotiledonate

0,75 - 1,0 Ifha postemergent

timpuriu

Pulsar 40 este un erbicid pe baza de imazamox, din grupa imidazolinonelor. Substanta, actlva este preluata de plante in special prin frunze,dar ~i prin

Lucema

Buruieni anuale dicotiledonate si unele rnonocotiledonate

- singur 1,0 - 1.2 Ifha (doza mica la infestarea cu buruieni anuale sensibile: (Sinapis, Raphanus, Amaranthus, Solanum, Xanthium) - postemergent (buruieni mici 2-4 frunze, lucama min. 3 perechi de frunze trifoliate) - asociat cu adjuvant 1,2 Ifha+adjuvant (in condltil de faza avansata a buruienilor sau in condlfll de seceta)

radacinl.

Datorlta

Floarea soarelui lmlrezlstenta cu hibrizi de tip IR, IT

Buruieni dicotiledonate anuale (exclusiv Hibiscus, Portulaca, Chenopodium, Polygonum), partial monocotiledonate anuale; Orobanche cumana Buruieni dicotiledonate anuale (exceptle Polygonum, Chenopodium) ~i unele monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa) Buruieni monocotiledonate ~i dicotiledonate anuale (de la 3-4 frunze pana la faza de 5-6 frunze a plantei de orez)

1,2 Ifha singur sau asociat cu un adjuvant; postemergent (floarea soarelui 4-6 frunze, buruieni dicotiledonate anuale 2-4 frunze)

reziduale la nivelul solului, aslqura combaterea buruienilorin curs de rasarlre sl a unui nou val. Plantele mor la 7-14 zile de la aplicare. in planta substanta actlva este preluata pana la nivelul zonelor de crestere unde , blocheaza sinteza aminoacizilor esentla!i, responsabili de cresterea ~idiviziunea celulara,

actlvltatll ,

Mazare

0,75 - 1 Ifha, postemergent timpuriu (in functie de infestare ~i domlnanta buruienilor)

Orez Soiuri rezistente la erbicide imidazo-linone (de tip Clearfield)

0,875 Ifha postemergent (2 tratamente)

Kwizda
Agro

Recomandari

de aplicare

Pulsar 40 este un erbicid care combate buruieni anuale dicotiledonate si unele monocotiledonate anuale in culturile de soia, lucerna, floarea-soarelui - hibrizi de tip Clearfield l?i orez de tip Clearfield, rezistenti la erbicide din grupa imidazolinonelor. Buruieni sensibile sunt majoritatea buruienilor dicotile anuale Abuthilon theophrasti (Teisor), Amaranthus spp. (~tir), Ambrosia elatior (Ambrozie), Datura stramonium (Oiu maf a i e ). Solanum nigrum (Zarn a), Xanthium strumarium (Comaci), si unele monocotile anuale Digitaria sanguinalis (Meiser rosu), Echinochloa cruss-gal/i (larba barboasa), Setaria viridis (Mohor), Panicum mil/iaceum (Mei salbatic), Are efect de stopare a cresterll buruienilor mono ~i dico perene cum ar fi Cirsium arvense (Palamida), Convolvulus arvensis (Volbura), Sorghum halepense (Costrei), Agropyrum Repens (Pir). La soia ,i mazare se apllca

.

.

.

postemergent timpuriu, in momentul in care buruienile dicotile anuale suntin faza de 2-4 frunze, iar cele monocotile anuale in faza de 1-3 frunze pana la lnfratlre, La lucerna se apllca in anul I respectand aceleasl recornandari privind faza de dezvoltare a buruienilor. Pentru lucerna in anul II ~i urmatorl se va aplica in timpul repausului vegetativ. La floarea-soarelui Clearfield, se aplica postemergent, cand plantele cultivate au 4-6 frunze, iar buruienile dicotile anuale au 24 frunze ~i monocotilele anuale 13 frunze pana la infratire. Pentru combaterea lupoaiei recomandam aplicarea in fenofaza de 6-8 frunze a florii-soarelui. in cazul in care se doreste combaterea buruienilor ~i a lupoaiei, se apllca in faza de 6 frunze a floriisoarelui, dar nu mai tarzlu de faza de 4 frunze a buruienilor dicotiledonate. Pe terenurile imburuienate predominant cu graminee anuale, recomandarn aplicarea unui

.

erbicid antigramineic inaintea sernanatulul sau preemergent. Pe terenurile infestate cu graminee perene se recornanda erbicidarea cu un graminicid specific in posternerqenta. Buruieni perene ca Cirsium arvense (Palarnida), Convolvulus arvense (Volbura), Sorghum halepense (Costrei din rizomi) sunt stopate din cornpetltla cu plantele de cultura, dupa care in functie de conditiile de mediu, aceste buruieni pot regenera. Pulsar 40® combate rasele de Orobanche frecvent lntalnite in Romania. La orez se apllca de la faza de 3-4 frunze pana la 5-6 frunze a plantei de orez. Se poate amesteca cu adjuvantul Dash®O,5%.

.

.

A nu se aplica la hibrizii obi,nuiii de floarea-soarelui.
stB o~er\t 40 ~e 5 \\\I"i. \a b\doll

PU\S3f

• 0 solutle unlca pentru tndspartarea buruienilor mono ,i dicotiledonate • Toleranta garantata pentru recolta • 0 singura aplicare - usor de folosit • Efect pe termen lung - campurl fara buruieni pana la recoltare • Solutie sigura impotriva Orobanche cumana in zonele specifice

intr-un singur produs

Kwizda
Agro

29

~[!J

Xi

N

Continut substanta activi: nicosulfuron 40 gIl Erbicid pentru combaterea costreiului din culturile de porumb

Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinoch/oa, Sorghum din samanta), (porumb 4-6 frunze, buruieni monoeotiledonate anuale la 2-4 frunze) Porumb Sorghum ha/epense (eostrei) din rizomi (in functle de gradul de infestare ~i talia plantelor de costrei), (porumb 4-6 frunze, costrei din rizomi 15-20 em)

0,8 I/ha postemergent

1,0-1,5 I/ha postemergent

Nicogan 40 SC este un erbicid sulfonil-ureic modern care contine nicosulfuron, ce combate buruienile monocotiledonate anuale ~i perene din culturile de porumb.

Pentru combaterea costreiului din rizomi tratamentul se apllca cand acestea au inaltimea de 10-20 cm.

N\COgao

40 SC

\a bidoane de

. ~ si 5 IItfl.
,

ast

· o~erit e

.'

Prezlnta selectivitate totala fata de plantele de porumb.
Recomandari de aplicare

Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale se recornanda aplicarea pana in faza de infratire a acestora la doza de 0,8ltha .

30

Kwizda
Agro

Continut substanta Erbicid selectiv aplicat in postemergenta la porumb pentru combaterea

Prlnclpal" este absorbit prin frunze ~i este rapid distribuit sistemic in toate organele plantei, inclusiv in rizomii plantelor perene. Activitatea rezlduala in sol este redusa fara a fi 0 cale de absorbtie lmportanta.Dupa sase ore de la absorbue buruienile sensibile se opresc din crestere, urrneaza decolorarea ~i necrozarea nervurilor dupa 5-10 zile, iar distrugerea cornpleta dureaza pana la trei saptarnanl, Umiditatea este un factor important in obtlnerea eficacltatll maxime a erbicidelor. Dupa 4-6 ore de la aplicare, erbicidele nu mai sunt spalate de ploaie. Actiunea erbicidelor este tmbunatatita in condltil ecoclimatice dificile daca se adauqa in rezervor surfactantuI Trend® 90 250ml/ha. Recomandari de aplicare Pentru 0 buna eficacitate se recornanda aplicarea erbicidelor cand buruienile graminee perene au pana la 15-20 cm inaltime. Pe solele cu infestare mare de graminee anuale sau cand nu s-au

aplicat erbicide preemergente maximul de eficacitate se obpne cand buruienile graminee au rasarlt in rnasa ~i nu au depaslt stadiul de infratire. La infestari mai puternice cu buruieni cu frunza lata sensibile, aplicarea se face cand majoritatea buruienilor au rasarit ~i se afla in faza de 2-4 frunze. Pentru combaterea buruienilor cu frunza lata anuale ~i perene rezistente, poate fi amestecat cu dicamba, 2-4 D, SDMA; Este selectiv pentru majoritatea hibrizilor de porumb cultlvatl, dar se recornanda consultarea producatorului de samanta inainte de utilizare. Dupa perioade reci cu temperaturi sub 10° C sau 0 perioada lunga cu preclpltatll se asteapta cateva zlle pentru refacerea stratului de ceara de pe supratata frunzelor (cuticulei). Nu se recomanda

aplicarea la temperaturi peste 25° C, insolatie puternica ~i deficit hidric. Daca, dupa aplicarea erbicidelor, cultura de porumb a fost dlstrusa din diferite cauze, se poate relnsarnanta numai porumb sau soia la interval de minim 1 luna de la aplicarea erbicidului. Nu se re cornarida administrarea produselor la loturile semincere, linii consangvinizate, porumbul zaharat, porumbul pentru floricele, porumb alb. Culturi sensibile: rapita, rnustar, sfecla, legume. Nu se apllca tmpreuna cu insecticide organofosforice sau erbicide pe baza de bentazon;

Kwizda
Agro

31

Conlinut substanta activi: cletodim 120 gil Graminicid postemergent selectiv pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale §i perene

~i viteza de actlune a erbicidului ~i
Floarea soarelui, Soia Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinoch/oa, Digitaria, Sorghum Ha/epense din samanta) Costrei din rizomi Gramineae anuale Sorghum halepense Agropyron repens Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinoch/oa, Digitaria, Sorghum Ha/epense din samanta) Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinoch/oa, Digitaria, Sorghum Ha/epense din samanta) Costrei din rizomi Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinoch/oa, Digitaria, Sorghum Ha/epense din samanta) Costrei din rizomi Buruieni monocotiledonate Buruieni monocotiledonate anuale perene 0.6-1.0 I/ha postemergent 1.5-2.0 I/ha postemergent

crests gradul de stabilitate al emulsiei. Recomandari de aplicare Erbicidul Select Super se apllca pentru combaterea unui spectru larg de buruieni monocotiledonate anuale ~i perene din culturile cu frunza lata la care a fost omologat (vezi tabel). Select Super este compatibil cu majoritatea pesticidelor cunoscute ~i poate fi aplicat in amestec <dank-mix», cu e xc e p tl a produselor Basagran sau Blazer, produse pe baza de Calciu, polisulfura de bariu, sulfat de cupru sau alte prod use alcaline. inainte de amestec consultatl tabelele de compatibilitate si faceti un test. er eSte . se\ect ~\lP· de 5 \itn. ·t \3 bldon .

0.B-1.0 I/ha postemergent
1.6-2.0 I/ha postemergent 2.0 I/ha postemergent

Cartof

Rapita

O.B I/ha postemergent
0.6-1.0 I/ha postemergent

Mazare

,
1.5-2.0 I/ha postemergent 0.6-1.0 I/ha postemergent 1.5-2.0 I/ha postemergent 1.0 I/ha postemergent 1.5-2.0 I/ha postemergent 0.6-1.0 I/ha postemergent 1.5-2.0 I/ha postemergent O,Bl/ha

Fasole de camp,

tucerna
Cap~un, Arbu~ti fructiferi,Pepiniere pomicole Sfecla furajera, In

Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinoch/oa, Digitaria, Sorghum Ha/epense din sa manta) Costrei din rizomi Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinoch/oa, Digitaria, Sorghum Ha/epense din sa manta) Sorghum Ha/epense din rizomi

Naut

I 32

Select Super este un erbicid sistemic cu spectru larg de actlune si se apllca in perioada de veqetatle, Este rapid absorbit prin frunze ~i translocat in radaclnl ~i corpul plantei in dezvoltare.

Actloneaza ca un inhibitor al sintezei acizilor gra~i.Formularea one-pack contine un adjuvant care trnbunatateste gradul de absorbtle al substantel active de catre buruieni, creste eficacitatea

o~en

Kwizda
Agro

Continut substanta Erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor anuale din culturile de

Sencor 70 WG are un spectru foarte larg de actlune, avand un efect foarte bun asu pra buruienilor dicotiledonate anuale ~i aunor graminee anuale. Sencor este preluat prin radaclnl la tratament preemergent sau prin radacini ~i frunze la tratament postemergent, daca buruienile sunt rasarite, La administrare postemergenta, d a t o r lt a patrunderil in plante pe doua cal, se reallzeaza 0 eficacitate mai buna a produsului. La dozele recomandate, Sencor este bine tolerat de culturi. Recomandiri de aplicare Cartot - poate fi administrat
preemergent dupa plantare (Ia refacerea bilonului) sau postemergent pana cand lastaril au inaltimea de maximum 10 cm. Doza utllizata este direct proportlonala cu conpnutul de humus din sol. Pe solurile bogate in materie organica sunt necesare doze ridicate, in timp ce

Buruieni dicotile ~i monocotile anuale Tomate semanate direct in camp Soia

0,4 kg/ha 0,3 kg/ha preemergent + 0,4 kg/ha postemergent 0,25-0,5 kg/ha preemergent

42zile 42zile 42zile

-----------------------------------------------------------------------------,---Buruieni dicotile ~i monocotile anuale Buruieni dicotile ~i monocotile anuale

..--------.,---- ..-------- ..---- ..---------1

pe solurile usoare ~i cu contlnut scazut de humus sunt necesare doze mai scazute, Nu se apllca pe soluri nisipoase. in cazul infestarii puternice cu buruieni monocotile se recornanda utilizarea in as o cl a tl e cu un erbicid antigramineic. Volum de solutle: 200-400Ifha.

detinitiv - 0,4 kgfha la circa 10 zile de la plantare, dupa ce rasadul s-a prins. Nu se utllizeaza Sencor pentru culturile de tomate in sera. Soia - se apllca imediat dupa sernanat, Pentru cresterea e f i c a c i t a ti i pe buruieni
monocotiledonate se asoclaza cu un graminicid. aste sencOf 10 0 5 S\ 5 \<.9· a\a~ede ' , \a amb ' ,

Tomate seminate direct in camp - 0,3 kgfha la 3-4 zile dupa
sernanat ~i a doua erbicidare in doza de 0,4 kgfha cand tomatele au 4-6 frunze adevarate,

V'JG

o~erit

Tomate la risadul transplantat

Kwizda
Agro

33

~[!J

Xi

N

Conlinut substanta activi: amidosulfuron 25 g/l+mefenpyr dietil 250 gil (safener)

100 g/l+iodosulfuron-metil-Na

Erbicid sistemic pentru combaterea buruienilor din culturile de grau, orz,

Grau

Apera spica venti (grau la infratire - forma rea 0,151/ha primului internod, Apera la 2-4 frunze inainte de postemergent infratire) --------------------------------------------------------------------------------------------Buruieni dicotiledonate anuale ~i perene (grau la 0,1 - 0,15 I/ha infratire - formarea primului internod, buruieni postemergent dicotile 2-4 frunze, Cirsium max. 10 cm inaltime) Buruieni dicotiledonate anuale si perene (orz la infratire - formarea primului internod, buruieni dicotiledonate 2-4 frunze, Cirsium sub 10 cm inaltime) Buruieni dicotiledonate Apera spica venti (partial) la doza de 0,15 I/ha (orz la infratire-formarea primului internod, buruieni dicotiledonate ~i Apera spica venti la 2-4 frunze)

translocat sistemic in intreaga planta: - preluare raplda in planta: Sekator patrunde mai user prin bariera constituita de stratul ceros al frunzei datorita utilizarii mai eficiente a caller de absorbtle capllara, Recomandari de aplicare Doza de 100 mlfha se apllca atunci cand infestarea cu buruieni nu este puternlca, Doza de 150 mlfha se utlllzeaza la lnfestari puternice precum ~i impotriva buruienilor dificil de combatut, Tratamentul se efectueaza prlrnavara in posternerqenta, intervalul obtlnut este intre inceputul ~i sfarsitul infratirii, iar buruienile fiind in faza de 2-3 frunze. Volumul de solutle este de 200-400 Ifha. greSS seka\or Pl'~ . de ~.\it{"L.I·
"t o~en \a bldoll

Orz

0,1 - 0,15 I/ha postemergent

Orzoalca de prirnavara

0,1 - 0,15 I/ha postemergent

I 34

Sekator Progress 00 este un erbicid cu preluare follara rapida (in primele 2 ore de la aplicare) ~i translocare slsternlca in intreaga plants. Temperaturile scazute (45°C) inainte sau dupa aplicare nu reduc eflcienta produsu lui. Formularea dispersie in ulei (~O} rnareste aderenta ~i viteza de penetrare a erbicidului in frunze, Sekator nefiind spalat de precipitatiile care survin dupa mai mult de 2 ore de la aplicare.

Formularea moderna 00 aslqura: - retenjle mai buna a solutiel pe suprafata frunzei datorlta noului sistem de a q e n] l tensioactivi ~i adiuvantl; -acoperire superioara a frunzei: plcaturile de solutie se intind pe suprafata frunzei, asiqurand un grad ridicat de acoperire.Acest fapt accelereaza patrund erea produsului in frunzele buruienii, de unde este

00 este

Kwizda
Agro

~[!J

Xi

N

Conlinut substanta actlva: dimetaclor 500 gIl Productll catre un nou nivel

Teridox este un nou erbicid preemergent pentru cultura de rapita de toarnna, oferind protectle impotriva majorltatil buruienilor anuale care concureaza cultura in prima parte a veqetatiel. Utilizarea preemergenta (imediat dupa sernanat) a lui Teridox se integreaza perfect in noile tehnologii de cultivare a rapltel, unde utihzarea densitatllor red use de sernlnte la hibrizi expune cultura la concurenta buruienilor. Sensibilitatea ridlcata a rapltel la prezenta buruienilor, imediat dupa rasarlre, ~i lipsa unei solufii postemergente satlsfacatoare tmpotrlva rnajoritatii buruienilor anuale face necesara aplicarea preemergenta a erbicldulul Teridox. Recomandari de aplicare Apllcaf produsul preemergent, imediat dupa sernanat, dar inainte de rasarlrea buruienilor sau a culturii. Actiunea produsului Teridox este favorizata de preqatlrea buna a terenului ~i de preclpltatllle cazute

Buruieni anuale de toamna: • buruieni cu frunza lata • buruieni graminee

2-31/ha (in functle de tipul de sol)

Buruieni cu frunza lata
Amaranthus spp.- stlr Datura stramonium**- clurnafale Lamium purpureum - urzica moarta Matricaria spp.- mu~etel salbatic Solanum spp.- zamo~ita Stel/aria media - rocoina Veronica spp. - doritoare Abutilon theophrasti** - telsor Chenopodium album**- loboda salbatica Ga/insoga parviflora**- busuioc salbatic Papaver rhoeas**- trei frati patati
'Interval

Buruieni graminee
Apera spica-venti**- iarba vantului Digitaria sanguinalis - rnelsor Echinochloa spp. - mohor lat (larba barboasa) Setaria glauca/ita/ica/viridis - mohor

minim de timp de la aplicarea

ultimului tratament pana la recoltare "Buruieni sensibile la doza de 3 I/ha

dupa aplicarea produsului. Se recomanda sernanatul uniform, la o adanclrne de 2 cm. Doza redusa (2-2,5 I/ha) se utilizeaza pe solurile nisipoase, iar doza maxima (3 I/ha) se

pentru solurile cu continut ridicat in materie orqanlca, in acelatl timp, doza de 3 I/ha este necesara pentru combaterea anumitor specii, in condltli de umiditate redusa la momentul apllcaril. "dol( estB . . de 5 lito. l3jB . ba o{en·t \a am .

utlllzeaza

,.ef\

Kwizda
Agro

35

~[!:]

Xi

N

poate fi resernanat in solul tratat cu Titus®Plus.
Porumb Buruieni dicotiledonate ~i monocotiledonate 3079 Iha + 250 ml/ha. Trend" -

Tltus" Plus este absorbit rapid de foliajul ~i radaclnlle buruienilor, lnhlba cresterea la scurt timp dup a aplicare prevenind competltla cu plantele de cultura, Simptome ca decolorarea ~i cloroza apar dupa 3-10 zile de la aplicare dar buruienile mor dupa

aplicaril. Eficacitatea maxima se obtlne cand buruienile sunt tinere, respectiv in perioada de crestere actlva, Majoritatea buruienilor sunt foarte sensibile de la rasarlre la stadiul de 2-4 frunze. Titus® Plus se apllca postemergent pana in stadiul de 7 frunze ale porumbului.Volumul de apa: 200-4001/ha. Momentul optim pentru cultlvatle este dupa minim 14 zile de la aplicarea erbicidului. Nu se recomanda cultivatia cu 7-10 zile inainte de aplicarea erbicidului pentru a evita stresul asupra culturii cauzat de lucrarea cu cu Itivatoru I. in cazul compromiterii culturii din diverse cauze, numai porumbul

Nu se aplica Titus" Plus la culturile de porumb suferind de stres ca rezultat al secetei, baltlril apei, temperaturii scazute, atacului insectelor, deflclentelor de nutrijle sau de pH, ~i al altor factori care afecteaza cresterea plante lor. Nu se apllca la temperaturi de peste 280 C, preferabil se apllca seara pe timp racoros, Se evlta aplicarea in zilele cu risc de scad ere accentuate a temperaturii pe timpul noptli.

3-4 saptarnanl,

Caldura

~i

umezeala sporesc perforrnanta erbicidului, iar timpul rece ~i uscat ii tntarzle activitatea ~i aparifia simptomelor. Daca ploaia intervine inainte de 4 ore dupa tratament, eficacitatea produsului poate fi dlmlnuata, Recomandari de aplicare

Datorita actlvltatll reziduale scurte, Titus® Plus combate numai buruienile rasa rite sau in curs de rasarlre in momentul

36

Kwizda
Agro

~[!:]

Xn

N

Conti nut substanta activi: acid 2,4-0 din sare OMA 660 gil Erbicid sistemic

2,4 D 660 SL este un erbicid cu utilizare in posternerqenta pentru combaterea buruienilor dicotile la grau ~i porumb. Produsul ajunge in frunze la numai 2 ore de la aplicare iar primele simptome apar la 12-18 ore, urmand ca in timp de 0 saptamana are loc distrugerea totala a buruienilor. Recomandiri de aplicare

Buruieni dicotiledonate sensibile (Cirsium, Sinapis,Capsella, Tha/spi, Chenopodium)

1,0 I/ha Postemergent (grau la infratire-formarea primului internod, buruieni sub 3 frunze) 1,0 I/ha Postemergent (porumb 4-6 frunze)

Porumb

Buruieni dicotiledonate "sensibile" (Cirsium, Amaranthus, Chenopodium, Xantium, in faza optima)

Sinapis,

2,4 D 660 SL se apllca de la infratire pana la formarea primului internod in cazul graului, iar in cazul porumbului, in stadiul de 4-6 frunze. Are eficacitate maxima la temperaturi de peste 8° C. Nu se apllca cand sunt temperaturi de peste 25°C. in cazul 2,4 D 660 SL nu exlsta restrictii de rotatle a culturilor. Volumul de ap a pentru prepararea solutlel este de 2004001/ha.

"'erit L este 01 2,40660 S de 1 \\tru. \8 bido!!

Kwizda
Agro

37

W\¥\Y.kvvizda-agro.ro

Kwizda
Agro