Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de comodat bunuri mobile

ncheiat astzi ......................... la ............................................. I. Prile contractante 1.1. S.C............................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L.cu sediul n (localitatea) ........................................................, str. ............................. nr. ......., bloc ....., scar ....., etaj ........., apartament ......, judeul/sectorul ............................., avnd cod unic de nregistrare ...............,atribut fiscal ......................................., numr de ordine n registrul comerului ......../......../........, contul nr. .........., deschis la ...................., telefon ....................., fax ................., reprezentat prin ........................, cu funcia de ......................, n calitate de comodant i sau 1.1.(numele i prenumele) ..................................... cu domiciliul n (localitatea) ........................................, str. .............................. nr. ........, bloc ........, scar ........., etaj .........., apartament ........., judeul/sectorul ................., avnd actul de identitate seria ............ nr. ..................., eliberat de ...................................... la data de ...................., codul numeric personal .................., n calitate de comodant i 1.2. S.C. .......................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul n (localitatea) ......................................, str. ............................... nr. ........., bloc ....., scar ......., etaj ......., apartament ..., judeul/sectorul .............., avnd cod unic de nregistrare ............, atribut fiscal ...................... numr de ordine n registrul comerului ........../.........../.........., contul nr. ....... deschis la ................, telefon ................, fax ..............., reprezentat prin ..........., cu funcia de ................., n calitate de comodatar sau 1.2 (numele i prenumele) ................................ cu domiciliul n (localitatea) ............................................, str. ................................... nr. ........, bloc ........, scar ........., etaj .........., apartament ........., judeul/sectorul ........................, avnd actul de identitate seria ............. nr. ......................., eliberat de ......................... la data de ..........................., codul numeric personal ............................, n calitate de comodatar au convenit s ncheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. Obiectul i termenul contractului 2.1. Obiectul contractului l constituie bunul/bunurile care se acord sub form de mprumut de ctre comodant comodatarului, cuprinse n anexa/dup cum urmeaz ..................................................................... . 2.2. Comodantul mprumut comodatarului n mod gratuit bunul/bunurile prevzute la pct. 2.1. 2.3. Preul bunului/bunurilor care face/fac obiectul prezentului contract este ............................ . III. Durata contractului 3.1. Prile au convenit s ncheie prezentul contract de comodat pe termen de .................. zile/luni/ ani, ncepnd cu data ncheierii lui. 3.2. Predarea bunurilor ctre comodatar va avea loc la data de ............, dat la care ncepe executarea contractului. 3.3. Prin acordul prilor, prezentul contract poate s nceteze i nainte de termen.

IV. Obligaiile prilor 4.1. Comodantulse oblig: a) s nu-l mpiedice pe comodatar s foloseasc bunul/bunurile pn la termenul convenit; b) s restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunului/ bunurilor; c) s plteasc despgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoate, dar nu le-a adus la cunotin comodatarului. 4.2. Obligaiile comodataruluisunt urmtoarele: a) s conserve bunul/bunurile i s se ngrijeasc de el/ele ca un bun proprietar; b) s foloseasc bunul/bunurile conform destinaiei lui/lor determinate de natura lui/lor; c) s restituie comodantului/reprezentantului su/motenitorilor lui, bunul/bunurile primite sub form de mprumut la termen. V. ncetarea contractului 5.1. Prezentul contract nceteaz: a) la mplinirea termenului; b) dac una dintre pri: cesioneaz drepturile i obligaiile sale fr acordul celeilalte pri; i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat printr-o notificare scris de ctre cealalt parte c o nou nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevzute de lege. 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre pri. VI. Fora major 6.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod necorespunztor total sau parial a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau/i executarea obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege. 6.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de. (ore, zile) ................., producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui. 6.3. Dac n termen de (ore, zile) ................... de la producere evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea deplin drept a prezentului contract fr ca vreouna dintre ele s pretind daune-interese. 6.4. Cazul fortuit sau de for major exclude rspunderea comodatarului dac acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit bunul/bunurile conform destinaiei i dac nu l-a/le-a restituit comodantului la termen. VII. Notificrile ntre pri 7.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 7.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal ea va fi transmis prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire (AR) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.

7.3. Dac notificarea se trimite de pe telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 7.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri dac nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente. VIII. Soluionarea litigiilor 8.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea i ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de ele. 8.2. n cazul n care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibil pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor judectoreti. IX. Clauze finale 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. 9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 9.3. Prezentul contract s-a ncheiat n ........................... exemplare, din care ....................................... . COMODANT COMODATAR

S-ar putea să vă placă și