Sunteți pe pagina 1din 232

IPOTEZE DE PREVIZIUNE

Ipoteze de previzionare a Programului de Rambursare a Creditului

Valoarea creditului
Durata creditului (ani)
Perioada de gratie (luni)
Rata dobnzii

7,500,000
3
6
15%

Ipoteze de Calcul a Amortizrii Previzionate a Mijloacelor Fixe

Perioada
Mijloace fixe aduse ca aport la capital

TOTAL
N+1
N+2

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Intrri mijl.fixe
10,000,000

15,000
7,500,000
52,000

17,567,000

N+3
N+4

3,300,000
2,750,000

Ipoteze de Previziune a Contului de Rezultat (Profit i pierdere)


A. La nivel de luna - pentru anul N
EXPLICATII
Venituri din vanzari de marfuri
Venituri din vanzarea produselor i serviciilor
Alte venituri din exploatare
Adaos comercial practicat(%)
Fond de salarii direct productive
Reclama si publicitate
Taxe si impozite indirecte
Venituri financiare
Alte cheltuieli financiare n afara dobanzilor la
credit
Cota de impozit pe profit
Coeficient de repartizare dividende
Materi prime, materiale consumabile, obiecte de
inventar (%CA)
Energie electrica (%CA)
Costul serviciilor de reparatii si
intretinere(%CA)
Costul altor servicii executate de terti(%CA)
Fond salarii(lunar) personal indirect productiv fix pe intreaga perioada
Taxe postale si de telecomunicatii(lunare)+B73 fixe pe intreaga perioada
Costul lunar al serviciilor bancare

valori nominale
1,000,000
600,000
100,000
60
150,000
50,000
500
8,000
15,000
16%
0%
25
12
8
5
40,000

5,000
1,500

25
5
10
60
2
10
0
10,000
10,000
16%

B. La nivel de an - pentru anii N+1 - N+4


EXPLICATII
Venituri din vanzari de marfuri
Venituri din vanzarea produselor i serviciilor
Alte venituri din exploatare
Adaos comercial practicat(%)
Cheltuieli salariale direct productive
Cheltuieli salariale- personal indirect productiv
Reclama si publicitate
Taxe postale si de telecomunicatii
Servicii bancare
Taxe si impozite indirecte
Venituri financiare
Alte cheltuieli financiare n afara dobanzilor la
credit

N+1

N+2
5
2
1
60
0
0
0
0
0
0
10,000

5
2
1
60
0
0
0
0
0
0
30,000

1,500

25,000

Cota de impozit pe profit

16%

16%

Coeficient de repartizare a dividendelor

25%

75%

Ipoteze de Previziune a Bilanului

A. La nivel de luna - pentru anul N


EXPLICATII
Aport la capitalul social
Vanzari pe credit (% CA)
Stocuri la 01.01.N (aport la cap. social)
Stocuri la 31.01.N
Clienti
Alte active curente
Numerar utilizabil la 01.01.N (aport la cap.
social)
Achiziii pe credit (% Cheltuielile materiale)
Furnizori si conturi asimilate la 31.01.N

2
12,000

25%
50,000
350,000
250,000
56,000

0.22
0.63
0.04

100,000
25%
100,000

1.801801802

Alte pasive curente

B. La nivel de an - pentru anii N+1 - N+4


EXPLICATII

85,000

N+1

0.053125

N+2

Vanzari pe credit (% CA)

15%

20%

Achiziii pe credit (% Cheltuielile materiale)

15%

25%

0
0

0
250,000

Aport suplimentar la capitalul social


Retragere de capital social

Ipoteze de Calcul a Indicatorilor de Evaluare a Afacerii


Rata de actualizare (%)
Valoarea reziduala n Anul N+9

19
8,000,000

Final introducere Ipoteze de iniializare a Aplicaiei

E DE PREVIZIUNE

are a Creditului

Detalii

Detalii
Amortizarea Amortizare
intrarilor
totala
2,000
2,000
2,000
2,000
250
2,250
2,250
50,000
52,250
1,000
53,250
53,250
53,250
53,250
53,250
53,250
53,250
53,250
435,500
435,500
435,500

Amortizare
cumulat
2,000
2,000
4,000
6,250
8,500
60,750
114,000
167,250
220,500
273,750
327,000
380,250
433,500
433,500
869,000
1,304,500

25,000
32,000

460,500
492,500

1,765,000
2,257,500

Detalii
ANUL N
3

10

0
3
0
60
0
0
1,000
2,000

0
4
0
50
0
0
0
0

10
0
0
60
0
0
0
0

0
10
0
60
2
10
2,000
0

0
4
0
60
0
0
0
1,500

0
0
10
60
0
0
0
0

0
12
0
100
0
0
0
0

10
0
0
150
2
0
0
0

0
16%

0
16%

0
16%

25,000
16%

0
16%

0
16%

0
16%

0
16%

Detalii
N+3

N+4

9
2
1
60
0
0
0
0
0
0
50,000

5
2
1
60
0
0
0
0
0
0
0

12,000

16%

16%

0%

100%

Detalii
3
25,000

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

re a Aplicaiei

Detalii
N+3

N+4
20%

25%

30%

35%

0
0

0
0

Detalii

11

12

41
0
0
100
0
0
0
0

0
0
0
100
0
15
0
0

0
16%

0
16%
15%

11

12
0

PLAN DE RAMBURSARE

Plan de Rambursare Detaliat


Anul

N+1

N+2

N+3

Luna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

Anuitate
93,750
93,750
93,750
93,750
93,750
93,750
343,750
340,625
337,500
334,375
331,250
328,125
325,000
321,875
318,750
315,625
312,500
309,375
306,250
303,125
300,000
296,875
293,750
290,625
287,500
284,375
281,250
278,125
275,000
271,875
268,750
265,625
262,500
259,375
256,250
253,125
0
0
0
0
0
0
0

Dobanda Rambursare
93,750
0
93,750
0
93,750
0
93,750
0
93,750
0
93,750
0
93,750
250,000
90,625
250,000
87,500
250,000
84,375
250,000
81,250
250,000
78,125
250,000
75,000
250,000
71,875
250,000
68,750
250,000
65,625
250,000
62,500
250,000
59,375
250,000
56,250
250,000
53,125
250,000
50,000
250,000
46,875
250,000
43,750
250,000
40,625
250,000
37,500
250,000
34,375
250,000
31,250
250,000
28,125
250,000
25,000
250,000
21,875
250,000
18,750
250,000
15,625
250,000
12,500
250,000
9,375
250,000
6,250
250,000
3,125
250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sold credit
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,250,000
7,000,000
6,750,000
6,500,000
6,250,000
6,000,000
5,750,000
5,500,000
5,250,000
5,000,000
4,750,000
4,500,000
4,250,000
4,000,000
3,750,000
3,500,000
3,250,000
3,000,000
2,750,000
2,500,000
2,250,000
2,000,000
1,750,000
1,500,000
1,250,000
1,000,000
750,000
500,000
250,000
0
0
0
0
0
0
0
0

INTRARI
7,500,000

N+4

8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,515,625

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,015,625

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,500,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SINTEZA PLAN RAMBURSARE


Rambursare
Dobanda
Anuitate

N
1,500,000
1,078,125
2,578,125

N+1
3,000,000
693,750
3,693,750

N+2
3,000,000
243,750
3,243,750

N+3

N+4
0
0
0

0
0
0

Total
7,500,000
2,015,625
9,515,625

Contul de Rezultat Lu
EXPLICATII

LUNA

Vanzari de marfuri
Venituri din vnzarea produse sau
servicii
Cifra de afaceri (1+2)
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare (3+4)
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime, materiale,
energie, combustibil
Lucrari si servicii executate de terti
Impozite si varsaminte asimilate

1,000,000

1,250,000

1,250,000

600,000
1,600,000
100,000
1,700,000
625,000

630,000
1,880,000
110,000
1,990,000
781,250

648,900
1,898,900
110,000
2,008,900
781,250

222,000
264,500
500

233,100
305,900
0

240,093
308,357
1,000

190,000

193,000

193,000

72,200
262,200

73,340
266,340

73,340
266,340

2,000

2,000

2,250

14
15
16
17
18

Cheltuieli cu remuneratiile personalului


Cheltuielile societatii cu contributiile
sociale
Total cheltuieli cu personalul (10+11)
Cheltuieli cu amortizari si provizioane
din exploatare
Total cheltuieli din exploatare
(6+7+8+9+12+13)
Rezultat din exploatare (5-14)
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar (16-17)

1,376,200
323,800
8,000
108,750
-100,750

1,588,590
401,410
10,000
103,750
-93,750

1,599,290
409,610
2,000
93,750
-91,750

19
20
21
22
23
24

Rezultat curent al exercitiului (15+18)


Venituri totale (5+16)
Cheltuieli totale (14+17)
Rezultatul brut (15+18)
Impozit pe profit
Rezultat net (22-23)

223,050
1,708,000
1,484,950
223,050
35,688
187,362

307,660
2,000,000
1,692,340
307,660
49,226
258,434

317,860
2,010,900
1,693,040
317,860
50,858
267,002

1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

repartizari dividende

Contul de Rezultat Anual pentru Perioada N - N+4

EXPLICATII

N+1

N+2

1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9

Vanzari de marfuri
Venituri din vnzarea produse sau
servicii
Cifra de afaceri (1+2)
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare (3+4)
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime, materiale,
energie, combustibil
Lucrari si servicii executate de terti
Impozite si varsaminte asimilate

17402750

18,272,888

19,186,532

8,973,742
26,376,492
1,365,000
27,741,492
9,883,458

9,153,217
27,426,104
1,378,650
28,804,754
11,420,555

9,336,281
28,522,813
1,392,437
29,915,250
11,991,582

3,320,285
4,209,519
3,500

3,386,690
4,345,969
3,500

3,454,424
4,488,541
3,500

2,343,784

2,343,784

2,343,784

890,638
3,234,421

890,638
3,234,421

890,638
3,234,421

433,500

435,500

435,500

14
15
16
17
18

Cheltuieli cu remuneratiile personalului


Cheltuielile societatii cu contributiile
sociale
Total cheltuieli cu personalul (10+11)
Cheltuieli cu amortizari si provizioane
din exploatare
Total cheltuieli din exploatare
(6+7+8+9+12+13)
Rezultat din exploatare (5-14)
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar (16-17)

21,084,683
6,656,809
21,500
1,128,125
-1,106,625

22,826,635
5,978,120
10,000
695,250
-685,250

23,607,969
6,307,281
30,000
268,750
-238,750

19
20
21
22
23
24

Rezultat curent al exercitiului (15+18)


5,550,184
Venituri totale (5+16)
27,762,992
Cheltuieli totale (14+17)
22,212,808
Rezultatul brut (15+18)
5,550,184
Impozit pe profit
888,029
Rezultat net (22-23)
4,662,154

5,292,870
28,814,754
23,521,885
5,292,870
846,859
4,446,010

6,068,531
29,945,250
23,876,719
6,068,531
970,965
5,097,566

10
11
12
13

CONT DE REZULTAT

Contul de Rezultat Lunar Pentru anul N


4

10

11

1,250,000

1,375,000 1,375,000

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,512,500 2,132,625

674,856
1,924,856
110,000
2,034,856
833,333

674,856
742,342
2,049,856 2,117,342
110,000
110,000
2,159,856 2,227,342
859,375
859,375

772,035
772,035
864,679
864,679
864,679
2,147,035 2,147,035 2,239,679 2,377,179 2,997,304
110,000
121,000
121,000
121,000
121,000
2,257,035 2,268,035 2,360,679 2,498,179 3,118,304
859,375
859,375
687,500
605,000 1,066,313

249,697
311,731
0

249,697
327,981
0

274,666
342,254
2,000

285,653
346,115
0

285,653
346,115
0

319,931
358,158
0

319,931
376,033
0

319,931
456,650
0

193,000

193,000

196,060

196,060

196,060

196,060

199,181

199,181

73,340
266,340

73,340
266,340

74,503
270,563

74,503
270,563

74,503
270,563

74,503
270,563

75,689
274,870

75,689
274,870

2,250

52,250

53,250

53,250

53,250

53,250

53,250

53,250

1,663,351
371,505
0
93,750
-93,750

1,755,643 1,802,109
404,213
425,233
0
0
93,750
118,750
-93,750 -118,750

1,814,955 1,814,955 1,689,403 1,629,085 2,171,014


442,080
453,080
671,277
869,095
947,291
1,500
0
0
0
0
93,750
90,625
87,500
84,375
81,250
-92,250
-90,625
-87,500
-84,375
-81,250

277,755
2,034,856
1,757,101
277,755
44,441
233,314

310,463
306,483
2,159,856 2,227,342
1,849,393 1,920,859
310,463
306,483
49,674
49,037
260,789
257,446

349,830
362,455
583,777
784,720
866,041
2,258,535 2,268,035 2,360,679 2,498,179 3,118,304
1,908,705 1,905,580 1,776,903 1,713,460 2,252,264
349,830
362,455
583,777
784,720
866,041
55,973
57,993
93,404
125,555
138,567
293,857
304,462
490,373
659,165
727,474

Perioada N - N+4

N+3

N+4

20,913,320

21,958,986

9,523,007
30,436,327
1,406,361
31,842,688
13,070,825

9,713,467
31,672,453
1,420,424
33,092,877
13,724,366

3,523,513
4,737,297
3,500

3,593,983
4,897,994
3,500

2,343,784

2,343,784

890,638
3,234,421

890,638
3,234,421

460,500

492,500

25,030,056
6,812,631
50,000
12,000
38,000

25,946,764
7,146,113
0
0
0

6,850,631
31,892,688
25,042,056
6,850,631
1,096,101
5,754,530

7,146,113
33,092,877
25,946,764
7,146,113
1,143,378
6,002,735

12

TOTAL

2,132,625

17,402,750

864,679
2,997,304
121,000
3,118,304
1,066,313

8,973,742
26,376,492
1,365,000
27,741,492
9,883,458

319,931
465,725
0

3,320,285
4,209,519
3,500

199,181

2,343,784

75,689
274,870

890,638
3,234,421

53,250

433,500

2,180,089
938,216
0
78,125
-78,125

21,084,683
6,656,809
21,500
1,128,125
-1,106,625

860,091
3,118,304
2,258,214
860,091
137,615
722,476

5,550,184
27,762,992
22,212,808
5,550,184
888,029
4,662,154

699,323

699,323

COSTURILE DE EXPLOATARE

Costuri de Exploatare Lunare pentru A


DETALIERE
I. Costuri de productie (Directe)
Costul marfurilor vandute
Materii prime, materiale
consumabile, obiecte de inventar
Energie electrica si termica
Salarii direct productive
Asigurari sociale
II. Costuri indirecte variabile
Servicii de reparatii si intretinere
Alte servicii executate de terti
Reclama si publicitate
III. Costuri indirecte fixe
Amortizare indirect productiva
Costuri salariale personal indirect
productiv
Taxe postale si de telecomunicatii
Servicii bancare
Taxe si impozite indirecte
TOTAL CHELTUIELI DE
EXPLOATARE(I+II+III)

1,054,000
625,000

1,225,490
781,250

1,232,483
781,250

1,294,170
833,333

150,000
72,000
150,000
57,000
258,000
128,000
80,000
50,000
64,200
2,000

157,500
75,600
153,000
58,140
299,400
150,400
94,000
55,000
63,700
2,000

162,225
77,868
153,000
58,140
301,857
151,912
94,945
55,000
64,950
2,250

168,714
80,983
153,000
58,140
305,231
153,988
96,243
55,000
63,950
2,250

55,200
5,000
1,500
500

55,200
5,000
1,500
0

55,200
5,000
1,500
1,000

55,200
5,000
1,500
0

1,376,200

1,588,590

1,599,290

1,663,351

Costuri de Exploatare Anuale pentru perioada N - N+4


DETALIERE
I. Costuri de productie (Directe)
Costul marfurilor vandute
Materii prime, materiale
consumabile, obiecte de inventar
Energie electrica si termica
Salarii direct productive
Asigurari sociale
II. Costuri indirecte variabile
Servicii de reparatii si intretinere
Alte servicii executate de terti
Reclama si publicitate
III. Costuri indirecte fixe
Amortizare indirect productiva
Costuri salariale personal indirect
productiv
Taxe postale si de telecomunicatii
Servicii bancare
Taxe si impozite indirecte
TOTAL CHELTUIELI DE
EXPLOATARE(I+II+III)

Verificare

N
N+1
N+2
N+3
15,775,764 17,379,266 18,018,028 19,166,359
9,883,458 11,420,555 11,991,582 13,070,825
2,243,436
1,076,849
1,863,784
708,238
4,131,519
2,110,119
1,318,825
702,575
1,177,400
433,500

2,288,304
1,098,386
1,863,784
708,238
4,267,969
2,194,088
1,371,305
702,575
1,179,400
435,500

2,334,070
1,120,354
1,863,784
708,238
4,410,541
2,281,825
1,426,141
702,575
1,179,400
435,500

2,380,752
1,142,761
1,863,784
708,238
4,659,297
2,434,906
1,521,816
702,575
1,204,400
460,500

662,400
60,000
18,000
3,500

662,400
60,000
18,000
3,500

662,400
60,000
18,000
3,500

662,400
60,000
18,000
3,500

21,084,683 22,826,635 23,607,969 25,030,056


0

DE EXPLOATARE

re Lunare pentru Anul N


5

10

11

12

1,320,212 1,349,404 1,360,391 1,360,391 1,222,794 1,144,601 1,605,914 1,605,914 15,775,764


859,375 859,375 859,375 859,375 687,500 605,000 1,066,313 1,066,313 9,883,458
168,714
80,983
153,000
58,140
321,481
163,988
102,493
55,000
113,950
52,250

185,585
89,081
156,060
59,303
335,754
169,387
105,867
60,500
116,950
53,250

193,009
92,644
156,060
59,303
339,615
171,763
107,352
60,500
114,950
53,250

193,009
92,644
156,060
59,303
339,615
171,763
107,352
60,500
114,950
53,250

216,170
103,762
156,060
59,303
351,658
179,174
111,984
60,500
114,950
53,250

216,170
103,762
159,181
60,489
369,533
190,174
118,859
60,500
114,950
53,250

216,170
103,762
159,181
60,489
450,150
239,784
149,865
60,500
114,950
53,250

216,170
103,762
159,181
60,489
459,225
239,784
149,865
69,575
114,950
53,250

2,243,436
1,076,849
1,863,784
708,238
4,131,519
2,110,119
1,318,825
702,575
1,177,400
433,500

55,200
5,000
1,500
0

55,200
5,000
1,500
2,000

55,200
5,000
1,500
0

55,200
5,000
1,500
0

55,200
5,000
1,500
0

55,200
5,000
1,500
0

55,200
5,000
1,500
0

55,200
5,000
1,500
0

662,400
60,000
18,000
3,500

1,755,643 1,802,109 1,814,955 1,814,955 1,689,403 1,629,085 2,171,014 2,180,089 21,084,683

oada N - N+4
N+4
19,890,370
13,724,366
2,428,367
1,165,616
1,863,784
708,238
4,819,994
2,533,796
1,583,623
702,575
1,236,400
492,500
662,400
60,000
18,000
3,500
25,946,764
0

Situaia Patrimonial L
EXPLICATII
ACTIVE
Active fixe
Active brute
Amortizari aferente
ACTIVE FIXE NETE
Active curente
Stocuri
Creante-clienti
Alte active curente
Numerar utilizabil
TOTAL ACTIVE CURENTE
TOTAL ACTIVE
PASIVE
Capital
Capital social
Rezultatul exercitiului
- Repartizarea profitului
la dividende
- Repartizarea profitului la
rezerve
Rezerve
TOTAL CAPITAL
Datorii pe termen mediu si
lung
Datorii strainatate
Datorii in tara
TOTAL DATORII PE
TERMEN MEDIU SI LUNG
Pasive curente
Furnizori si conturi asimilate
Impozit pe profit
Dividende datorate
Alte pasive curente
TOTAL PASIVE CURENTE
TOTAL PASIVE

Verificare

10,000,000
2,000
9,998,000

10,000,000
4,000
9,996,000

10,015,000
6,250
10,008,750

10,015,000
8,500
10,006,500

350,000
250,000
56,000
7,416,050
8,072,050
18,070,050

411,250
293,750
65,800
7,630,785
8,401,585
18,397,585

415,384
296,703
66,462
7,957,300
8,735,849
18,744,599

421,062
300,759
67,370
8,096,596
8,885,787
18,892,287

10,162,000
187,362

10,162,000
445,796

10,187,000
712,799

10,187,000
946,113

0
0
10,349,362

0
0
10,607,796

0
0
10,899,799

0
0
11,133,113

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

100,000
35,688
0
85,000
220,688
18,070,050

105,000
84,914
0
99,875
289,789
18,397,585

108,150
135,771
0
100,879
344,800
18,744,599

112,476
44,441
0
102,258
259,175
18,892,287

Bilan Previzionat pentru perioada N - N+4


Anul
Pozitia
ACTIVE
Active fixe
Active brute
Amortizari aferente
ACTIVE FIXE NETE
Active curente
Stocuri
Creante-clienti
Alte active curente
Numerar utilizabil
TOTAL ACTIVE CURENTE
TOTAL ACTIVE
PASIVE
Capital
Capital social
Rezultatul exercitiului
- Repartizarea profitului
la dividende
- Repartizarea profitului la
rezerve/ acop. pierd. ant.
Rezerve
TOTAL CAPITAL
Datorii pe termen mediu si
lung
Datorii strainatate
Datorii in tara
TOTAL DATORII PE
TERMEN MEDIU SI LUNG
Pasive curente
Furnizori si conturi asimilate
Impozit pe profit
Dividende datorate
Alte pasive curente
TOTAL PASIVE CURENTE

N+1

N+2

N+3

17,567,000
433,500
17,133,500

17,567,000
869,000
16,698,000

17,567,000
1,304,500
16,262,500

20,867,000
1,765,000
19,102,000

655,660
468,329
104,906
3,191,841
4,420,736
21,554,236

499,955
214,266
959,914
3,633,116
5,307,251
22,005,251

519,947
297,113
998,298
4,752,732
6,568,090
22,830,590

554,829
317,045
1,065,271
3,791,602
5,728,747
24,830,747

10,187,000
4,662,154

10,187,000
4,446,010

9,937,000
5,097,566

9,937,000
5,754,530

699,323

1,111,503

3,823,175

3,962,831
3,962,831
14,149,831

3,334,508
7,297,339
17,484,339

1,274,392
8,571,731
18,508,731

5,754,530
14,326,261
24,263,261

0
6,000,000

0
3,000,000

0
0

0
0

6,000,000

3,000,000

144,113
401,736
699,323
159,232
1,404,404

76,277
211,715
1,111,503
121,418
1,520,912

129,671
242,741
3,823,175
126,273
4,321,859

158,717
274,025
0
134,744
567,486

TOTAL PASIVE

Verificare

21,554,236

22,005,251

22,830,590

24,830,747

BILAN PREVIZIONAT
Situaia Patrimonial Lunar pentru Anul N
5

10

17,515,000
60,750
17,454,250

17,567,000
114,000
17,453,000

17,567,000
167,250
17,399,750

17,567,000
220,500
17,346,500

17,567,000
273,750
17,293,250

17,567,000
327,000
17,240,000

448,406
320,290
71,745
914,700
1,755,141
19,209,391

463,168
330,835
74,107
1,209,597
2,077,707
19,530,707

469,664
335,474
75,146
1,213,877
2,094,161
19,493,911

469,664
335,474
75,146
1,379,581
2,259,866
19,606,366

489,930
349,950
78,389
1,748,987
2,667,255
19,960,505

520,008
371,434
83,201
2,080,516
3,055,160
20,295,160

10,187,000
1,206,902

10,187,000
1,464,347

10,187,000
1,758,204

10,187,000
2,062,666

10,187,000
2,553,039

10,187,000
3,212,204

0
0
11,393,902

0
0
11,651,347

0
0
11,945,204

0
0
12,249,666

0
0
12,740,039

0
0
13,399,204

7,500,000

7,500,000

7,250,000

7,000,000

6,750,000

6,500,000

7,500,000

7,500,000

7,250,000

7,000,000

6,750,000

6,500,000

112,476
94,115
0
108,899
315,489
19,209,391

123,724
143,152
0
112,484
379,359
19,530,707

128,673
55,973
0
114,061
298,707
19,493,911

128,673
113,966
0
114,061
356,699
19,606,366

144,113
207,370
0
118,983
470,466
19,960,505

144,113
125,555
0
126,288
395,956
20,295,160

N+4

23,617,000
2,257,500
21,359,500
577,362
412,402
1,108,536
7,423,130
9,521,430
30,880,930

9,937,000
6,002,735
6,002,735
0
14,326,261
24,263,261

0
0
0
188,873
285,845
6,002,735
140,217
6,617,669

30,880,930
0

11

12

TOTAL

17,567,000
380,250
17,186,750

17,567,000
433,500
17,133,500

17,567,000
433,500
17,133,500

655,660
468,329
104,906
2,528,500
3,757,395
20,944,145

655,660
468,329
104,906
3,191,841
4,420,736
21,554,236

655,660
468,329
104,906
3,191,841
4,420,736
21,554,236

10,187,000
3,939,678

10,187,000
4,662,154

10,187,000
4,662,154

699,323

699,323

0
0
14,126,678

3,962,831
3,962,831
14,149,831

3,962,831
3,962,831
14,149,831

6,250,000

6,000,000

6,000,000

6,250,000

6,000,000

6,000,000

144,113
264,122
0
159,232
567,467
20,944,145

144,113
401,736
699,323
159,232
1,404,404
21,554,236

144,113
401,736
699,323
159,232
1,404,404
21,554,236

FLUX DE NUMERAR

Flux de Numerar Lunar pentru Anul N


EXPLICATII
1) Fluxul de numerar din exploatare
Profitul/pierderea activitii de exploatare
+ Cheltuiala cu amortizarea i provizioanele
n exerciiul curent
- Impozitul pe profit platit
Variaia Necesarului de fond de rulment
(NFR)
2) Fluxul de numerar din activitatea de
investiii
- Achiziiile de imobilizri
3) Fluxul de numerar din activitatea
financiar
+ Creterea creditelor pe termen lung i
scurt
- Rambursarea creditelor pe termen lung i
scurt
+ Creterea capitalului social
- Pli pentru dividende
+ Venituri financiare ncasate
- Cheltuieli financiare pltite
Cash flow net
Lichiditi la inceputul perioadei
Lichiditi la sfritul perioadei

1
-95,200
323,800

2
308,485
401,410

3
408,265
409,610

2,000
0

2,000
0

2,250
0

-421,000

-94,925

-3,595

0
0

0
0

-15,000
15,000

7,411,250

-93,750

-66,750

7,500,000

0
12,000
0
8,000
108,750
7,316,050
100,000
7,416,050

0
0
0
10,000
103,750
214,735
7,416,050
7,630,785

0
25,000
0
2,000
93,750
326,515
7,630,785
7,957,300

Flux de Numerar Anual pentru Perioada N - N+4

EXPLICATII
1) Fluxul de numerar din exploatare
Profitul/pierderea activitii de exploatare
+ Cheltuiala cu amortizarea i provizioanele
n exerciiul curent
- Impozitul pe profit platit
Variaia Necesarului de fond de rulment
(NFR)
2) Fluxul de numerar din activitatea de
investiii
- Achiziiile de imobilizri
3) Fluxul de numerar din activitatea
financiar
+ Creterea creditelor pe termen lung i
scurt
- Rambursarea creditelor pe termen lung i
scurt
+ Creterea capitalului social
- Retragerea capitalului social
- Pli pentru dividende
+ Venituri financiare ncasate
- Cheltuieli financiare pltite
Cash flow net
Lichiditi la inceputul perioadei
Lichiditi la sfritul perioadei
Cash flow net nainte de plata
dividendelor
Serviciul datoriei

N+1

N+2

5,728,466
6,656,809

4,825,848
5,978,120

5,719,868
6,307,281

433,500
486,293

435,500
1,036,881

435,500
939,939

-875,550

-550,891

-82,974

-7,567,000
7,567,000

0
0

0
0

4,930,375

-4,384,573

-4,600,253

7,500,000

1,500,000
37,000
0
0
21,500
1,128,125
3,091,841
100,000
3,191,841

3,000,000
0
0
699,323
10,000
695,250
441,275
3,191,841
3,633,116

3,000,000
0
250,000
1,111,503
30,000
268,750
1,119,616
3,633,116
4,752,732

3,091,841
2,628,125

1,140,598
3,695,250

2,231,118
3,268,750

FLUX DE NUMERAR
848,570

1,743,271

rar Lunar pentru Anul N

ada N - N+4

135771.2

4
233,046
371,505

5
411,854
404,213

6
465,647
425,233

7
346,530
442,080

8
506,330
453,080

9
706,905
671,277

2,250
135,771

52,250
0

53,250
0

53,250
143,152

53,250
0

53,250
0

-4,937

-44,609

-12,836

-5,648

-17,622

0
0

-7,500,000
7,500,000

-52,000
52,000

0
0

0
0

0
0

-93,750

-93,750

-118,750

-342,250

-340,625

-337,500

0
0
0
0
93,750
139,296
7,957,300
8,096,596

0
0
0
0
93,750
-7,181,896
8,096,596
914,700

0
0
0
0
118,750
294,897
914,700
1,209,597

250,000
0
0
1,500
93,750
4,280
1,209,597
1,213,877

250,000
0
0
0
90,625
165,705
1,213,877
1,379,581

250,000
0
0
0
87,500
369,405
1,379,581
1,748,987

N+3

N+4

6,124,045
6,812,631

6,381,528
7,146,113

460,500
1,064,817

492,500
1,131,559

-84,270

-125,526

-3,300,000
3,300,000

-2,750,000
2,750,000

-3,785,175

0
0
0
3,823,175
50,000
12,000
-961,130
4,752,732
3,791,602

0
0
0
0
0
0
3,631,528
3,791,602
7,423,130

2,862,045
12,000

3,631,528
0

3,039,332

5,550,184

278923.3067

486293.1646 401736.3

10
665,905
869,095

11
779,234
947,291

12
991,466
938,216

TOTAL
5,728,466
6,656,809

53,250
207,370

53,250
0

53,250
0

433,500
486,293

-49,070

-221,307

-875,550

0
0

0
0

0
0

-7,567,000
7,567,000

-334,375

-331,250

-328,125

4,930,375

7,500,000

250,000
0
0
0
84,375
331,530
1,748,987
2,080,516

250,000
0
0
0
81,250
447,984
2,080,516
2,528,500

250,000
0
0
0
78,125
663,341
2,528,500
3,191,841

1,500,000
37,000
0
21,500
1,128,125
3,091,841
100,000
3,191,841

INDICATORI DE ANALIZ A AFACERII

Sinteza Indicatorilor de Analiza a Afacerii pe Perioada Previzio


DENUMIRE
INDICATORI DE LICHIDITATE
LICHIDITATE GLOBALA
LICHIDITATEA IMEDIATA
INDICATORI DE INDATORARE
RATA DATORIILOR
RATA DE SOLVABILITATE
RATA DE ACOPERIRE A
CAPITALULUI PROPRIU
(GRADUL DE INDATORARE)
RATA DE ACOPERIRE A
SERVICIULUI DATORIILOR
INDICATORI DE GESTIUNE
VITEZA DE ROTATIE A
ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN
CIFRA DE AFACERI (zile)
VITEZA DE ROTATIE A
STOCURILOR(zile)
VITEZA DE ROTATIE A
CREANTELOR(zile)
VITEZA DE ROTATIE A
FURNIZORILOR (zile)
INDICATORI DE
RENTABILITATE
MARJA PROFITULUI DE
EXPLOATARE (%)
MARJA PROFITULUI NET(%)
RENTABILITATEA CAPITALULUI
PROPRIU (%)
RENTABILITATEA ACTIVELOR
TOTALE (%)

N+1

N+2

N+3

3.15

3.49

1.52

10.09

2.27

2.39

1.10

6.68

0.34
0.42

0.21
0.17

0.19
0.00

0.02
0.00

0.52

0.26

0.23

0.02

2.20

1.39

1.64

480.54

61.17

70.63

84.05

68.70

9.07

6.65

6.65

6.65

25.92

19.01

19.01

19.01

63.37

54.80

54.80

54.80

25.24
17.68

21.80
16.21

22.11
17.87

22.38
18.91

32.95

25.43

27.54

23.72

30.98

27.21

27.76

27.64

INDICATORI DE LICHIDITATE
LICHIDITATE GLOBALA
Explicaii
Active circulante
Obligatii (datorii pe termen scurt)
Lichiditate globala (Lg)

N
4,420,736
1,404,404
3

N+1
5,307,251
1,520,912
3

N+2
6,568,090
4,321,859
2

N+3
5,728,747
567,486
10

N
3,191,841
1,404,404
2

N+1
3,633,116
1,520,912
2

N+2
4,752,732
4,321,859
1

N+3
3,791,602
567,486
7

N
7,404,404
21,554,236
0.34

N+1
4,520,912
22,005,251
0.21

N+2
4,321,859
22,830,590
0.19

N+3
567,486
24,830,747
0.02

N
6,000,000
14,149,831
0.424033325

N+1
3,000,000
17,484,339
0.171582122

0
18,508,731
0

0
24,263,261
0

N
7,404,404
14,149,831

N+1
4,520,912
17,484,339

N+2
4,321,859
18,508,731

N+3
567,486
24,263,261

0.52

0.26

0.23

0.02

LICHIDITATEA IMEDIATA
Explicaii
Disponibilitati
Pasive curente
Lichiditatea imediata

INDATORAREA
RATA DATORIILOR
Explicaii
Total datorii
Total active
Rata datoriilor

RATA DE SOLVABILITATE
Explicaii
Imprumut pe termen lung
Capital propriu
Rata de solvabilitate

N+2

N+3

RATA DE ACOPERIRE A CAPITALULUI PROPRIU


Explicaii
Total datorii
Capital propriu
Rata de acoperire a capitalului
propriu

RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR


Explicaii
Profit din activitate dupa
impozitare
Dobanzi
TOTAL
Dobanzi
Rata de rambursare a
imprumuturilor pe temen lung

N+1

N+2

N+3

4,662,154
1,128,125
5,790,279
1,128,125

4,446,010
695,250
5,141,260
695,250

5,097,566
268,750
5,366,316
268,750

5,754,530
12,000
5,766,530
12,000

1,500,000

3,000,000

3,000,000

2,628,125
2

TOTAL
Rata de acoperire a datoriilor

3,695,250
1

3,268,750
2

12,000
481

INDICATORI DE GESTIUNE
VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR CIRCULANTE PRIN CIFRA DE AFACERI (RAC)
Explicaii
Active circulante
Cifra de afaceri
Numar de zile
RAC

N
4,420,736
26,376,492
365
61

N+1
5,307,251
27,426,104
365
71

N+2
6,568,090
28,522,813
365
84

N+3
5,728,747
30,436,327
365
69

N+1
499,955
27,426,104
365
6.65

N+2
519,947
28,522,813
365
6.65

N+3
554,829
30,436,327
365
6.65

N+1
214,266
4,113,916
365
19.01

N+2
297,113
5,704,563
365
19.01

N+3
317,045
6,087,265
365
19.01

VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR


Explicaii
Valoarea stocurilor
Cifra de afaceri
Numar de zile
Viteza de rotatie a stocurilor

N
655,660
26,376,492
365
9.07

VITEZA DE ROTATIE A CREANTELOR


Explicaii
Valoarea creantelor
Vanzari pe credit
Numar de zile
Viteza de rotatie a creantelor

N
468,329
6,594,123
365
25.92

VITEZA DE ROTATIE A FURNIZORILOR PRIN CIFRA DE AFACERI


Explicaii
Valoarea furnizorilor
Cumparari pe credit
Numar de zile
Viteza de rotatie a furnizorilor

N
144,113
830,071
365
63.37

N+1
76,277
508,004
365
54.80

N+2
129,671
863,606
365
54.80

N+3
158,717
1,057,054
365
54.80

N
6,656,809
26,376,492
25.24

N+1
5,978,120
27,426,104
21.80

N+2
6,307,281
28,522,813
22.11

N+3
6,812,631
30,436,327
22.38

N
4,662,154
26,376,492
17.68

N+1
4,446,010
27,426,104
16.21

N+2
5,097,566
28,522,813
17.87

N+3
5,754,530
30,436,327
18.91

INDICATORI DE RENTABILITATE
MARJA PROFITULUI DE EXPLOATARE
Explicaii
Profit din exploatare
Cifra de afaceri
Marja profitului de exploatare
MARJA PROFITULUI NET
Explicaii
Profit net
Cifra de afaceri
Marja profitului net

RENTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU (ROI)


Explicaii
Profit net
Capital propriu
ROI

N
4,662,154
14,149,831
32.95

N+1
4,446,010
17,484,339
25.43

N+2
5,097,566
18,508,731
27.54

N+3
5,754,530
24,263,261
23.72

RENTABILITATEA ACTIVELOR TOTALE


Explicaii
Profit inainte de impozitare si plata
dobanzilor
Total active
Rentabilitatea activelor totale

N
6,678,309
21,554,236
30.98

N+1
5,988,120
22,005,251
27.21

N+2
6,337,281
22,830,590
27.76

N+3
6,862,631
24,830,747
27.64

ii pe Perioada Previzionat
N+4
1.44
1.12
0.21
0.00

0.27
Serv. dat este nul

109.73
6.65
19.01
54.80

22.56
18.95
24.74
23.14

N+4
9,521,430
6,617,669
1

N+4
7,423,130
6,617,669
1

N+4
6,617,669
30,880,930
0.21

N+4
0
24,263,261
0

N+4
6,617,669
24,263,261
0.27

N+4
6,002,735
0
6,002,735
0
0

0
Serv. dat este nul

N+4
9,521,430
31,672,453
365
110

N+4
577,362
31,672,453
365
6.65

N+4
412,402
7,918,113
365
19.01

N+4
188,873
1,257,894
365
54.80

N+4
7,146,113
31,672,453
22.56

N+4
6,002,735
31,672,453
18.95

N+4
6,002,735
24,263,261
24.74

N+4
7,146,113
30,880,930
23.14

Valoarea actualizat net


20,481,969
Rata intern de rentabilitate
149%
Termenul de Recuperare al Investiiei(ani)
2.66

VAN
Anul
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+9
Valoare reziduala
TOTAL

Cost total de
investitie
7,567,000
0
0
3,300,000
2,750,000

Iesiri din
exploatare
23,141,151
24,674,156
24,464,131
25,730,643
26,711,349
25,946,764
25,946,764
25,946,764
25,946,764
25,946,764

Intrari din
exploatare
27,762,992
28,814,754
29,945,250
31,892,688
33,092,877
33,092,877
33,092,877
33,092,877
33,092,877
33,092,877

13,617,000

254,455,251

316,972,947

Cost total de
investitie
7,567,000
0
0
3,300,000
2,750,000
0
0
0

Iesiri din
exploatare
23,141,151
24,674,156
24,464,131
25,730,643
26,711,349
25,946,764
25,946,764
25,946,764

Intrari din
exploatare
27,762,992
28,814,754
29,945,250
31,892,688
33,092,877
33,092,877
33,092,877
33,092,877

RIR
Anul
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7

N+8
N+9
Valoare reziduala
TOTAL

Anul

TR
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
N+8
N+9

0
0

25,946,764
25,946,764

33,092,877
33,092,877

13,617,000

254,455,251

316,972,947

CF anual
4,600,341
4,130,598
5,451,118
6,112,045
6,381,528
6,381,528
6,381,528
6,381,528
6,381,528
6,381,528

Rata de
CF actualizat
actualizare
1.0000
4,600,341
0.8403
3,471,091
0.7062
3,849,388
0.5934
3,626,984
0.4987
3,182,269
0.4190
2,674,175
0.3521
2,247,206
0.2959
1,888,409
0.2487
1,586,898
0.2090
1,333,528

Proiectul de afacere este acceptabil !


0.19

Cash-flow net
-2,945,159
4,140,598
5,481,118
2,862,045
3,631,528
7,146,113
7,146,113
7,146,113
7,146,113
7,146,113
48,900,696

Cash-flow net
-2,945,159
4,140,598
5,481,118
2,862,045
3,631,528
7,146,113
7,146,113
7,146,113

Valoarea
reziduala

Rata de
actualizare
1
0.8403
0.7062
0.5934
0.4987
0.4190
0.3521
0.2959
0.2487
0.2090
8000000
0.2090
8,000,000

Valoarea
reziduala

Valoare
actualizata neta
-2,945,159
3,479,494
3,870,573
1,698,383
1,810,930
2,994,574
2,516,449
2,114,663
1,777,028
1,493,301
1671734.613
20,481,969

venit net
actualizat

venit net
actualizat

7,146,113
7,146,113
8000000
56,900,696

8000000
8,000,000
149%

CF mediu

2,846,029

Termen de
recuperare

2.66

Ratele de Lichiditate
12.00

10.09
10.00

8.00
6.00
4.00
2.00

6.68
3.15
3.49
2.27
2.39

LICHIDITATE GLOBALA
LICHIDITATEA IMEDIATA

1.12
1.44

1.10
1.52

0.00
N

N+1

N+2
Ani

N+3

N+4

Rata Datoriilor
0.34

0.35
0.30
0.25

0.21

0.21
0.19

0.20
0.15
0.10
0.02

0.05
0.00
N

N+1

N+2
Ani

N+3

N+4

Rata de acoperire a capitalului


0.52
0.60
0.50
0.40

0.27

0.26

0.23

0.30
0.20
0.02

0.10

0.00
N

N+1

N+2
Ani

N+3

N+4

Marja profitului din exploatare


26.00

25.24

25.00

24.00

22.38

23.00

21.80

22.56

22.11

22.00

21.00

20.00

N+1

N+2

Ani

N+3

N+4

Marja profitului net


18.91
19.00

18.95

17.87

18.50
18.00
17.50

17.68

16.21

17.00
16.50
16.00
15.50
15.00
14.50
N

N+1

N+2
Ani

N+3

N+4

Rentabilitatea capitalului propriu


27.54
23.72

35.00
30.00

32.95

24.74

25.43

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
N

N+1

N+2
Ani

N+3

N+4

Rentabilitatea activelor totale


30.98
27.21

35.00

27.76

27.64
23.14

30.00
25.00
20.00

15.00
10.00
5.00
0.00
N

N+1

N+2
Ani

N+3

N+4

N+1
N+2
4,662,154 4,446,010 5,097,566
5,728,466 4,825,848 5,719,868
3,091,841 1,140,598 2,231,118

N+3
5,754,530
6,124,045
2,862,045

N+4
6,002,735
6,381,528
3,631,528

Evoluia comparativ a Profitului net, Cash Flow-ului din


exploatare, i Cash Flow-ului net nainte de plata dividendelor

Profitul net

Cash Flow din


exploatare

7,000,000
6,000,000

Cash Flow net


nainte de plata
dividendelor

Mii Lei

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

N+
N+
N+
N+
1
2
3
4
4,662,154 4,446,010 5,097,566 5,754,530 6,002,735
5,728,466 4,825,848 5,719,868 6,124,045 6,381,528

Profitul net
Cash Flow din exploatare
Cash Flow net nainte de plata
3,091,841 1,140,598 2,231,118 2,862,045 3,631,528
dividendelor

Ani

Evoluia comparativ a Cifrei de Afaceri i a Rezultatului Net

5,000,000

6,002,735

30,436,327

5,754,530

10,000,000

5,097,566

4,662,154

15,000,000

4,446,010

27,426,104

20,000,000

26,376,492

Mii Lei

25,000,000

28,522,813

30,000,000

31,672,453

35,000,000

0
N

N+1

N+2
Ani

N+3

N+4

Cifra de afaceri

Rezultatul net

3,000,000

6,381,528

3,268,750

3,695,250

6,124,045

Fluxul de numerar din


exploatare

12,000

Serviciul datoriei

2,000,000
1,000,000

4,000,000

5,719,868

Mii Lei

5,000,000

4,825,848

6,000,000

5,728,466

7,000,000

2,628,125

Evoluia Cash Flow-ului din exploatare i a Serviciului


datoriei

0
N

N+1

N+2
Ani

N+3

N+4