Sunteți pe pagina 1din 4

P.A.I. Prezentare generala a limbajului PHP 1.

. Introducere PHP este in momentul de fata cel mai utilizat limbaj script pentru programare pe internet datorita simplitatii sale precum si a multitudinii de functii oferite de acesta. Spre deosebire de CGI-urile realizate in limbaj C sau Perl, bucatile de cod PHP pot fi inserate direct in codul HTML al paginii web fara a afecta functionalitatea acesteia. Tagul specific pentru PHP este : <?PHP .... ?> . Ceea ce deosebeste PHP de limbajele script de tipul JavaScript este faptul ca PHP este executat pe serverul de internet, iar utilizatorul va vedea in browser doar rezultatul executiei codului, fara a putea avea acces la codul propriu zis. Insa cel mai mare avantaj al PHP-ului este faptul ca este extrem de usor de invatat de cei fara experienta in programare, de asemeni oferind foarte multe avantaje programatorilor experimentati dintre care cel mai important este acela ca PHP-ul respecta in mare sintaxa limbajului de programare C. Datorita faptului ca PHP este un limbaj orientat pe executarea la nivelul serverului, cu ajutorul lui se poate realiza tot ceea ce ofera celelalte tipuri de CGI-uri, adica colectarea datelor din formularele HTTP sau generarea dinamica de pagini de internet. Pe linga aceste caracteritici ale tuturor CGI-urilor, PHP poate comunica cu majoritatea tipurilor de baze de date intr-un mod deosebit de simplu, poate genera dinamic imagini, fisiere de tip PDF sau poate folosi majoritatea protocoalelor internet: SNMP, POP3, HTTP si FTP. 2. Primul script PHP In cele ce urmeaza, vom prezenta cel mai simplu script PHP, ce afiseaza mesajul Hello World cu ajutorul functiei echo ce are rolul de a tipari variabila sau sirul de caractere ce-i urmeaza cu observatia ca un sir de caractere poate fi definit in doua moduri in PHP: intre ghilimele sau intre apostroafe. 2.1 Primul script PHP: <?php echo "Hello World"; ?> 2.1 Primul script PHP inclus intr-o pagina HTML: <html> <head> <title>PHP Test</title> </head> <body> <?php echo "<hr>Hello World<hr>"; ?> </body> </html>

P.A.I. Prezentare generala a limbajului PHP

2.3 Rezultatul executiei acestui script (ceea ce vede utilizatorul drept sursa) este: <html> <head> <title>PHP Test</title> </head> <body> <hr>Hello World<hr>"; </body> </html>

3. Variabile predefinite in PHP Variabila $SERVER_NAME $REQUEST_METHOD $QUERY_STRING $REMOTE_ADDR $HTTP_GET_VARS $HTTP_POST_VARS Explicatii numele serverului pe care este esecutat scriptul PHP tipul metodei folosite de formular (GET, HEAD, POST, PUT) sirul de caractere trimis de formular adresa de internet a celui ce acceseaza scriptul un tablou ce contine datele daca a fost folosita metoda GET un tablou ce contine datele daca a fost folosita metoda POST

3.1 Exemplu de program ce foloseste variabilele predefinite <html> <head> <title>PHP Test</title> </head> <body> <?php echo Serverul este : ; echo $_SERVER[SERVER_NAME]; echo <br>; echo Adresa d-voastra de IP este : ; echo $_SERVER[REMOTE_ADDR]; ?> </body> </html>

P.A.I. Prezentare generala a limbajului PHP 4. Tipuri de date In PHP exista 5 tipuri de date importante, dintre care doar trei vor fi prezentate la acest moment: numere intregi numere reale siruri de caractere matrici obiecte Numere intregi pot lua oricare din urmatoarele forme, avind semnificatiile corespunzatoare: 1254 numar intreg pozitiv in baza 10 -1963 numar intreg negativ in baza 10 02376 numar intreg in baza 8 0xFF - numar intreg in baza 16

Dimensiunea numerelor reale depinde de sistemul de operare unde se afla interpretorul de PHP, dar de obicei, numarul real maxim este 1.8e308 cu o precizie de 14 zecimale dupa virgula. In PHP se foloseste numerotatia engleza a numerelor reale cu punct (.) in loc de virgula (,) : 3.14 sau 1.71, etc. Dupa cum a fost prezentat anterior, pentru a reprezenta sirurile de caractere, se folosesc doua notatii diferite: intre apostroafe Sir de caractere sau intre ghilimele Sir de caractere cu deosebirea ca cel de-al doilea mod de folosire va expanda sirul la valorile variabilelor incluse intre ele (vezi exemplul de la variabile). In interiorul sirurilor de caractere se pot folosi si urmatoarele secvente escape: Secventa escape \n \r \t \\ \$ \ Semnificatie trecerea la un rind nou LF (Line Feed) - || tab orizontal (are efectul tiparii a 4 sau uneori a 8 spatii) backslash semnul $ ghilimele introduse intr-un sir

Exemplu : Daca dorim afisarea pe ecran a textului Compilatorul vede toate erorile. si vom incerca afisarea cu urmatoarea instructiune: echo Compilatorul vede toate erorile.; interpretorul de PHP va semnala eroare imediat dupa primele ghilimele inchise (inainte de vede). Solutia corecta este folosirea secventei escape \ dupa cum urmeaza: echo Compilatorul \vede\ toate erorile.; in acest fel evitindu-se aparitia de erori nedorite.

P.A.I. Prezentare generala a limbajului PHP 5. Variabile In PHP, variabilele sunt definite prin plasarea semnului $ in fata unui nume de identificator ce trebuie sa respecte urmatoarele conditii: sa inceapa cu o litera sau underscore (_) ce este urmata de o insiruire de litere sau cifre sa nu contina caracterele speciale: @, #, %, ^, &, etc. 5.1 Concatenarea sirurilor In PHP concatenarea sirurilor se realizeaza cu ajutorul operatorului . (punct). Exemple: 1. Hello .World! va genera sirul Hello World 2. $s1=AB; $s2=CD; $s3=$s1.$s2 va genera sirul $s3=ABCD 5.2 Variabile al caror nume este generat din PHP. Exemplu: <?php $s = n; $$s = 123; echo $n; ?>

/* se va genera variabila $n=123 */ /* va afisa 123*/

5.3 Exemplu de expandare a unui sir de caractere atunci cind se folosesc <?php $s1=ABCD; $s2=EFGH; $s_ghilimele=$s1$s2; $s_apostroafe=$s1$s2; echo Sir expandat cu ghilimele :; echo $s_ghilimele; echo <br>; echo Sir expandat cu apostroafe ; echo $s_apostroafe; ?> Explicati rezultatul programului. Tema de laborator Sa se modifice scriptul PHP prezentat anterior cu ajutorul operatorului de concatenare a sirurilor de caractere.