Sunteți pe pagina 1din 4

P.A.I. Lab.2 Constante. Operatori.

Functii

Constante
Limbajul PHP defineste citeva constante predefinite si ofera un mecanism simplu de definire a altor constante utilizator. Constantele se aseamana oarecum cu variabilele PHP cu deosebirea ca se definesc cu ajutorul functiei define() si nu pot fi modificate in timp ce programul ruleaza. Constantele PHP predefinite sunt: __FILE__ - numele scriptului PHP ce este interpretat __LINE__ - linia curenta din scriptul interpretat PHP_VERSION versiunea curenta de PHP PHP_OS sistemul de operare pe care ruleaza scriptul PHP Exemple de folosire si definire a constantelor PHP: Ex. 1 <?php define("msg", "Hello world."); echo msg; // afiseaza mesajul "Hello world." ?> Ex. 2 <?php echo Fisierul curent: ; echo __FILE__; echo <br>; echo linia in executie :; echo __LINE__; ?>

2. Operatori
2.1 Operatori aritmetici Exemplu $a + $b $a - $b $a * $b $a / $b $a % $b Rezultat suma variabilelor $a si $b diferenta variabilelor $a si $b inmultirea dintre variabilele $a si $b raportul variabilelor $a si $b $a modulo $b (restul impartirii)

P.A.I. Lab.2 Constante. Operatori. Functii

2.2 Operatori de atribuire

Operator = += -=

Exemplu $a = 5 $a+=3 $a-=2

Explicatii $a va lua valorea 5 $a va fi incrementat cu 3 $a va fi decrementat cu 2

2.3 Operatori de comparatie Exemplu $a == $b $a === $b $a != $b $a !== $b $a < $b $a > $b $a <= $b $a >= $b Nume egalitate identic sunt diferite NOT identic mai mic mai mare mai mic sau egal mai mare sau egal Rezultat adevarat, daca $a este egal cu $b adevarat, daca Sa==$b si sunt acelasi tip de date adevarat, daca $a diferit de $b sunt diferite sau nu sunt de acelasi tip

2.4 Operatori de incrementare/decrementare

Exemplu ++$a --$a $a++ $a--

Nume incrementare prefixata decrementare prefixata incrementare postfixata decrementare postfixata

Explicatii intai se incrementeaza, dupa aceea se evalueaza intai se decrementeaza, dupa aceea se evalueaza evaluare urmata de incrementare evaluare urmata de decrementare

P.A.I. Lab.2 Constante. Operatori. Functii

Exemplu: <?php echo "<h3>Postincrement</h3>"; $a = 5; echo "Should be 5: " . $a++ . "<br>\n"; echo "Should be 6: " . $a . "<br>\n"; echo "<h3>Preincrement</h3>"; $a = 5; echo "Should be 6: " . ++$a . "<br>\n"; echo "Should be 6: " . $a . "<br>\n"; echo "<h3>Postdecrement</h3>"; $a = 5; echo "Should be 5: " . $a-- . "<br>\n"; echo "Should be 4: " . $a . "<br>\n"; echo "<h3>Predecrement</h3>"; $a = 5; echo "Should be 4: " . --$a . "<br>\n"; echo "Should be 4: " . $a . "<br>\n"; ?> 2.5 Operatori logici Exemplu $a and $b $a or $b !$a $a && $b $a || $b Nume SI SAU NOT SI SAU Rezultat adevarat, daca si $a si $b sunt adevarate adevarat, daca una din variabile este adevarata adevarat, daca $a este fals idem $a and $b idem $a or $b

3. Functii in PHP
Un exemplu de sintaxa a unei functii in PHP este: function nume_functie ($arg_1, $arg_2, ..., $arg_n) { echo "Example function.\n"; return $retval; }

P.A.I. Lab.2 Constante. Operatori. Functii

Unde: $arg_1, ... , $arg_n sunt argumentele functiei $retval este valoarea returnata de functie

Exemplu de program: <?php function Minim($x, $y) { if($x<$y) return $x; else return $y; } function Maxim($x, $y) { if($x>$y) return $x; else return $y; } $a = 3; $b = 5; echo "a este ".$a." , b este ".$b."<br>"; echo "Minimul este : ".Minim($a,$b)."<br>"; echo "Maximul este : ".Maxim($a,$b)."<br>"; ?> Tema de laborator : Sa se scrie scriptul PHP care afiseaza numele fisierului curent executat, numarul fiecarei linii de program, versiunea de PHP si sistemul de operare unde este executat, cu functii.