Sunteți pe pagina 1din 2

DECIZIE INTERNA nr. 1/06.02.

2012
Obiect: PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA PENTRU ANUL 2012
Reprezentantul legal al S.C. MONY TONY COMPANY S.R.L domnul TONE FLORIAN, in calitate de Administrator/Director general In baza art. 143 din Codul Muncii; In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, D E C I D E: Art. 1. Se aproba programarea concediilor legale de odihna pe anul 2012 pentru salariatii nostri, conform tabelului de mai jos, tabel ce face parte integranta din prezenta decizie. Art. 2. Se aprob acordarea a __ (___) zile de concediu de odihna suplimentar pentru __________, avand functia __ / gradul de invaliditate ___/ fiind minor. (Nota: salariatii care lucreaza in medii de lucru periculoase, grele sau vatamatoare beneficiaza de minim 3 zile suplimentare de concediu; salariatii incadrati la un grad de invaliditate au dreptul la 3 zile suplimentare de concediu; nevazatorii au dreptul la 6 zile suplimentare de concediu de odihna; tinerii de pana la 18 ani beneficiaza de un minim de 24 de zile de concediu de odihna). Art. 3. Cu punerea n aplicare a prevederilor prezentei dispoziii se incredinteaza Departamentul Resurse Umane , domnul Tone Florian. Astfel, programarea concediilor de odihna va avea urmatoarea structura:

Numele si Nr. crt. prenumele salariatului 1. TONE IONUT

Date completate de angajati Perioada efectuarii dupa consultarea cu C.O. angajatorul 03.08.2012-31.08.2012 03.08.2012-31.08.2012

Semnatura

2. 3. 4. 5. 6. 7.
Data,

TONE FLORIAN TONE ANCA PASLAN NICOLETA

03.09.2012-01.10.2012

03.09.2012-01.10.2012 01.10.2012-29.10.2012

01.10.2012-29.10.2012 03.08.2012-31.08.2012 03.08.2012-31.08.2012

Director general

______________

__________________

S-ar putea să vă placă și