Sunteți pe pagina 1din 2

HOTRRE privind stabilirea preurilor medii ale produselor agricole, n vederea calculrii veniturilor anuale brute obinute din

cedarea folosinei bunurilor prin arendare, pe anul 2011 Consiliul Judeean Ialomia, Avnd n vedere: - Expunerea de motive nr. 7847 din 09.11.2011 a Preedintelui Consiliului Judeean Ialomia, Examinnd: - Adresa nr. 7062 din 09.11.2011 a Direciei pentru Agricultur Judeean Ialomia; - Adresa nr. 8741 din 13.12.2011 a Direciei pentru Agricultur Judeean Ialomia; - Raportul nr. 8033 din 10.11.2011 al Direciei Buget Finane; - Raportul nr.9230 din 22.12.2011 al Comisiei economico-financiare, protecia mediului i turism; - Raportul nr.9225 din 22.12.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultur i dezvoltare regional, n conformitate cu: - prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraiei publice locale nr.215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - prevederile art. 62 din Legea nr.571/2003 Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraiei publice locale nr.215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: HOTRTE: Art.1 n vederea calculrii veniturilor anuale brute obinute din arendare, pe anul 2011, se stabilesc preurile medii ale produselor agricole, dup cum urmeaz: - Gru - 0,60 lei/kg; - Orz - 0,75 lei/kg; - Porumb - 0,60 lei/kg; - Floarea-soarelui - 1,68 lei/kg; - Rapi - 1,71 lei/kg; - Orez - 1,90 lei/kg.
Cod FP 07 06, vers1

Art.2 Prezenta hotrre devine obligatorie i produce efecte de la data aducerii la cunotin public. Art.3. Prezenta hotrre se va comunica, prin grija Direciei Coordonare Organizare, Direciei Generale a Finanelor Publice Ialomia i se va publica n presa local, n Monitorul Oficial al judeului Ialomia i pe site ul Consiliului Judeean Ialomia.

PREEDINTE, Vasile Silvian CIUPERC Contrasemneaz Secretarul judeului Ialomia, Constantin STOENESCU

Nr. 92 Adoptat la Slobozia Astzi 28.12.2011

Cod FP 07 06, vers1

S-ar putea să vă placă și