P. 1
Povestea Lui Harap Alb

Povestea Lui Harap Alb

2.0

|Views: 2,106|Likes:
Published by Daiana Jitaru

More info:

Published by: Daiana Jitaru on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

Povestea lui Harap – Alb de Ion Creangă -demonstraţie basm cult 1) Introducere Încadrat de către G.

Călinescu în triada „ Marilor prozatori ”, alături de I. L. Caragiale şi Ioan Slavici, Ion Creangă este „ expresia monumentală ” a naturii umane în ipostaza ei istorică ce se numeşte poporul român, [... ] surprins într-un moment de genială expansiune. ” ( „ Ion Creangă. Viaţa şi opera ” ). I. Creangă s-a remarcat ca un clasic al literaturii române, scriitorul aderând la principiile realismului estetic. Criticul român jalona, în lucrarea menţionată mai sus, profilul spiritual al primului nostru „ povestitor de tip rabelais – ian ”, în opera căruia credinţele, datinile, eresurile, limba, poezia şi filozofia populară apar într-o sinteză savant elaborată. Basmele lui I. Creangă s-au evidenţiat în literatura română prin originalitatea stilului, specific scriitorului din Humuleşti, prin autohtonizarea şi localizarea fantasticului, dar şi prin bogăţia paremiologică (ştiinţa populară) şi jovialitatea enormă a discursului literar. „ Povestirile ” lui Creangă au fost înglobate unui material literar vast, ceea ce a pus problema clasificării lui. Basmele sale nu sunt conservatoare, ci dimpotrivă, sunt complet inovatoare, putând fi clasificate astfel : „ Ciclul lui Păcală şi al prostiei omeneşti ” ; „ poveşti religioase ” ( „ Dănilă Prepeleac ”, „ Ivan Turbincă ” ) ; „ fabule animale ” ( „ Capra cu trei iezi ”, „ Punguţa cu doi bani ” ) şi „ poveşti fantastice ” ( „ Soacra cu trei nurori ”, „ Povestea porcului ”, „ Povestea lui Harap – Alb ” ). Se observă că operele de inspiraţie folclorică apar la Creangă cu termenul de „ poveşti ” şi nu de „ basme ”. Originar din limba slavă, termenul de „ basm ” apare în literatura română veche ( secolul al XVII - lea), cu forma „ basne ”, dar este pus în circulaţie abia în secolul al XIX – lea de intelectuali ca Nicolae Filimon şi Petre Ispirescu, în calitate de culegători şi editori de folclor. Acesta denumeşte o creaţie care implică plăsmuirea şi născocirea faptelor şi a personajelor, valorificând categorii ale fantasticului, precum supranaturalul şi miraculosul. În paralel, însă, circulă şi termenul de „ poveste ”, folosit şi de scriitor, ce implică existenţa unei creaţii literare, care cade sub incidenţa verosimilului, fantasticul fiind atenuat. Acest fapt justifică, parţial, umanizarea fantasticului şi intruziunea realului în cadrul miraculosului din opera lui Creangă. Basmul este o specie narativă amplă a genului epic popular sau cult, în care se narează întâmplări fabuloase, iar acţiunea este supusă unui tipar convenţional, având ca protagonişti personaje simbolice, diferenţiate în doua categorii ce reprezintă Binele şi Răul. Basmul are o finalitate etică, postulând victoria Binelui asupra Răului, ceea ce implică existenţa unor eroi înzestraţi cu atribute fizice şi morale ideale care să contureze modele, arhetipuri comportamentale. Publicat în revista „ Convorbiri literare ” ( 1 august 1877), opera „ Povestea lui Harap – Alb ” de Ion Creangă se încadrează basmului cult, de factură folclorică, fiind o monografie a satului moldovenesc, realizată prin hiperbolizare şi prin transfigurarea artistică în scriere. 2) Cuprins Fiind un basm de inspiraţie folclorică, „ Povestea lui Harap – Alb ” valorifică atât elemente tradiţionale ale basmului popular, cât şi elemente noi, originale, specifice stilului inconfundabil al lui I. Creangă. Asemenea basmului popular, „ Povestea lui Harap – Alb ” dezvoltă tema confruntării dintre forţele Binelui şi ale Răului, conflict finalizat cu victoria Binelui şi cu răsplata eroului. La nivelul personajelor, se indentifică antiteza dintre personajele negative şi cele pozitive. De asemenea, personajele îndeplinesc, prin raportare la erou, o serie de funcţii, ca în basmul popular, dar sunt individualizate prin comportament şi limbaj. Denumite „ fiinţe de hârtie ” de către Roland Borthes, personajele basmului se pot clasifica în şapte tipuri, conform taxonomiei pe care a realizat-o Vladimir Propp ( „ Morfologia basmului ”) : „ Eroul ” ( Harap – Alb va evolua de-a lungul operei de la statutul de anti – erou la cel de erou, prin călătoria iniţatică ), „ Răufăcătorul ” ( antagonistul – Spânul, dar şi Împăratul Roş ), „ Trimiţătorul ” ( craiul – tatăl lui Harap – Alb, dar şi Spânul ), „ Ajutorul ” ( personajele adjuvante – calul năzdrăvan, Sfânta Duminică, cei cinci giganţi ), „ Donatorul ” ( Sfânta Duminică, crăiasa furnicilor şi cea a albinelor ), „ Personajul căutat ” ( fata împăratului Roş ) şi „ Falsul erou ” ( fraţii mezinului şi Spânul ). Tiparul narativ al basmului cult este preluat din eposul popular, construcţia subiectului fiind una stereotipă. Desfăşurarea evenimentelor urmăreşte cu stricteţe un tipar consacrat, în patru secvenţe, inegale ca lungime şi consistenţă, dar la fel de importante. „ Povestea lui Harap – Alb ” începe printr-o situaţie de echilibru ( un crai care avea trei feciori trăia liniştit la curtea sa), pe care o perturbă cererea Împăratului – Verde, fratele craiului, din dorinţa de a avea ca moştenitor la tron pe unul dintre nepoţii săi ( starea de dezechilibru este generată de lipsa moştenitorilor ). Ulterior, se desfăşoară o acţiune de restabilire a echilibrului : fiul cel mic pleacă spre unchiul său, fiind supus unor probe iniţiatice, care îl vor pregăti pentru statutul de împărat. Starea finală de echilibru presupune şi răsplata eroului, prin învestitură regală – Harap – Alb devine împărat – şi prin nuntire – tânărul se căsătoreşte cu fata împăratului Roş.

calul năzdrăvan). atât calităţi. deoarece reuneşte. În incipitul basmului. „ Dumnezeu să ne ţie. cât şi defecte. dar şi localizarea geografică a universului basmic. Formula finală este cu totul originală. spre deosebire de un Făt – Frumos obişnuit. pe care V. Creangă este autohtonizarea fantasticului. În basmul lui Creangă se manifestă o serie dintre „ funcţiile ” identificate de formalistul rus : „ Absenţa ” – fiul de crai este nevoit să plece de acasă. La nivel compoziţional. surprins în evoluţie. motivul pactului faustic. nesupunere. Formula definitorie pentru creaţia basmică la I. motivul calului năzdrăvan. Motivele narative specifice sunt : motivul împăratului fără urmaş la tron. „ şi mai merge el cât mai merge ”. Originalitatea basmului cult rezidă şi în caracterul complex al personajului principal ( sumar conturat în basmul popular ). Basmul lui Creangă este constituit pe baza clişeelor compoziţionale. cine are bani bea si mănâncă. Forster). acesta fiind novicele aflat pe calea iniţierii. fiind un personaj rotund ( R. „ Vicleşugul ” – răufăcătorul îşi înşală victima. complet diferită de lumea ideală a basmului : „ Şi a ţinut veselia ani întregi. „ triplicarea ” ( V. „ Înzestrarea cu unelte şi instrumente magice ” ( hainele. „ Încălcarea ” – răufăcătorul îndeamnă la incălcarea interdicţiei. dar o personalizează prin regionalismul „ cică ” şi prin suprimarea clişeului „ A fost odată ca niciodată ”. „ Demascarea ” – Spânul este demascat de către fata împăratului Roş. „ Iscodirea ” – Spânul doreşte să afle scopul călătoriei fiului de crai. naivitate şi slăbiciune. triplicarea dobândeşte o funcţie estetică. basmul cult al lui I. demonstrând valoarea incontestabilă a operei lui I. dar le organizează conform propriei viziuni. Autorul porneşte de la modelul popular. ospăţul pantagruelic. Harap – Alb dobândeşte treptat calităţi importante precum altruismul. „ Soluţia ” – încercările sunt trecute cu succes. „ Transfigurarea ” – moartea şi învierea ritualică a eroului. deoarece se complace în statutul de slugă a Spânului. se uită şi rabdă ”. cea de-a treia poruncă a Spânului – aducerea fetei – presupune alte trei încercări la care îl va supune împăratul Roş ( casa de fier. acestea fiind sporite de-a lungul desfăşurării acţiunii. moralitatea este esenţială şi nu forţa fizică. motivul superiorităţii mezinului. pentru ca apoi să le perpetueze ca atitudine în viaţă. „ Deplasarea spaţială ” între două împărăţii.În cadrul basmului „ Povestea lui Harap – Alb ” se identifică episoade esenţiale ale lumii – basm. fiind particularizată prin nota de umor şi prin reflecţia asupra realităţii sociale. Element auxiliar în structurarea basmului. „ căsătoria ” – eroul se căsătoreşte şi este înscăunat împărat. într-un text narativ mai complicat decât al basmelor populare. întâlnite adesea şi în basmul popular. independent de cine şi în ce mod le îndeplineşte ” ( „ Morfologia basmului ”). ceea ce accentuează faptul că. putând fi încadrate într-un tipar repetabil. iară cine nu. deoarece un basm atât de amplu necesită avertismente repetate care să anunţe continuarea firului poveştii. armele. El observă că acţiunile personajelor sunt aproximativ aceleaşi mereu. apelează la formula consacrată ( „ Amu cică a fost odată ”). autorul folosind formule narative inovatoare. Iar pe la noi. care nu mai sunt previzibile. motivul podului. separarea macului de nisip ). Deşi iniţial tânărul dă dovadă de aroganţă. şi acum mai ţine încă. basmul lui Creangă se bazează pe supralicitarea triplicării. „ Pretenţiile neîntemeiate ” ale falsului erou ( Spânul ). călătoria de verificare şi călătoria de înapoiere. printr-un scenariu narativ ce presupune trei tipuri de călătorii: călătoria iniţiatică. şi merg două. cine se duce acolo be si mănâncă. Basmul surprinde evoluţia lui Harap – Alb. stabile ale basmului. Din punct de vedere narativ. prin utilizarea procedeului de triplicare. Creangă se remarcă printr-o reţea complexă de fire epice. proiectat într-o lume fabuloasă. presupunând amplificarea subtanţei basmului. „ Prima funcţie a donatorului ” – apariţia Sfintei Duminici care îl supune pe tânăr la proba milosteniei. constituind o tărăgănare tactică şi o gradaţie ascendentă ( climax ) a tensiunii şi a suspansului. Se poate afirma că Harap – Alb este un personaj atipic. dar şi cele trei probe la care îl supune fata împăratului Roş ( identificarea. că cuvântul din poveste. Itinerariul parcurs de protagonist pentru a se maturiza este valorificat original. Prin urmare. Personajul principal funcţionează chiar pe modelul antieroului. acesta fiind supus prin vicleşug. Spre exemplu. înainte mult mai este ” sunt menite să întreţină atenţia cititorului şi au un rol clar în delimitarea secvenţelor narative. „ Încercările grele ” – probele la care va fi supus Harap – Alb de către Spân şi de Împăratul Roş. derulându-se pe motive tipice. Propp va numi aceste acţiuni – „ funcţii ” – „ Funcţiile personajelor constituie elemente fixe. motivul motivul călătoriei şi al probelor iniţiatice. Formulele mediane „ Şi merg ei o zi. statutul tânărului este schimbat. care proiecta eposul în timp fabulos. Propp ) reprezintă modalitatea de construire a subiectului pe principiul cifrei trei. care menţin interesul lectorului. Creangă. dozând efectele fiecărei secvenţe în drumul spre maturizare al personajului principal. omul trebuie să îşi descopere calităţile. milostenia şi inţelepciunea. Aceste forme de schematism şi repetabilitatea duc la constituirea unei adevărate poetici a basmului. Textura narativă a basmului „ Povestea lui Harap – Alb ” este complexă. reactualizează teme şi motive de circulaţie universală. ci sunt originale. care nu mai reprezintă idealul de virtute şi curaj. motivul nunţii împărăteşti. „ Interdicţia ” – proba trecerii podului ( i se interzice tânărului. sub forma sfatului părintesc. păzirea şi aducerea apei vii si a celei moarte ). Astfel. naratorul îşi domină mai bine materialul. iar tânărul capătă statutul de slugă – Harap – Alb. „ Sosirea incognito ” – Spânul uzurpează identitatea feciorului de crai. Spre deosebire de basmul popular. ca în basmul popular. Singura calitate basmic-populară pe care nu o recuperează eroul lui Creangă este curajul. şi merg patruzeci si nouă ”. Originalitatea . Propp le pune în lumină pentru a evidenţia stereotipia basmului universal în general. care atestă caracterul „ Bildungsroman ” sau de „ basm al fiinţei ”. „ Pedeapsa ” – Răufăcătorul este ucis de calul năzdrăvan. Singurele calităţi native ale lui Harap – Alb sunt sunt onestitatea şi respectul filial. în tradiţia românească. care devine un „ Humuleşti idealizat ”. În „ Povestea lui Harap – Alb ” se observă principiul triplicării la nivelul probelor iniţatic. să se ferească de omul spân şi de omul roş ). În viziunea lui Creangă.

când aş avea eu o slugă ca aceasta. să trăiască trei zile cu cea de alaltăieri. itinerariu necesar pentru cristalizarea unei personalităţi. „cât îi lumea şi pământul”. prin atitudine. localizând fabulosul. ilustrând şi categorii psihice. „a mâna porcii la jir”. ci unui auditoriu capabil a fi cucerit prin toate elementele de sugestie ale graiului viu” (Tudor Vianu – „Arta prozatorilor români”). „frica păzeşte bostănăria”. „-Ei. îndeplineşte deseori rolul de observator (secvenţele descriptive de tip tablou sau portret alternând cu cele de observaţie morală şi de analiză psihologică a eroilor) şi pe cel reflector (prin inserţii de tip reflexiv care activează funcţia de interpretare). interogaţii. ce mai zici? -Ce să zic. povestitorul având o atitudine de înţelegere faţă de păcatele omeneşti. hai! în zori de ziuă ajung la palat ”. „Nu-i după cum gândeşte omul ci îi după cum vrea Domnul”. „-Parcă v-a ieşit un sfânt din gură.. deoarece intervine adesea prin comentarii sau reflecţii. Creangă restituie povestirea funcţiunii ei estetice primitive.”)./Înainte/Şi la război/Înapoi”. Acestea devin caractere. comicul de situaţie (cearta dintre „uriaşi” din casa de aramă sau apariţia la curtea Împăratului Roş a cetei lui Harap–Alb. gestică sau mimică. Personajele construite de Creangă sunt individualizate prin comportament. „Voinic tânăr. dar şi versurile populare sau frezele ritmate („La plăcinte. definind arta naraţiunii lui Creangă.scriiturii lui Creangă este demonstrată prin particularizarea tiparului narativ şi individualizarea personajelor din perspectiva unei viziuni subiective asupra lumii şi a unor opţiuni estetice.] –Râzi tu. „de voie de nevoie”. şi cum ajung în dreptul uşii. „omul sfinţeşte locul”).”şi. „a-şi pune pofta în cui”). Scriitura poartă mărcile originalităţii autorului şi la nivelul actului de narare. Harap-Alb este tânărul care parcurge un drum al maturizării. se opresc puţin”). nu i-aş trece pe dinainte. hai. prin limbaj şi psihologie.. Umorul. „a se chiurchiului”. prin folosirea formelor neliterare. Absenţa satirei deosebeşte umorul lui Creangă de comicul lui I./Greu se-ngăduie la drum!”). cu tipurile ei morale. este dat de verva şi plăcerea lui de a povesti pentru a stârni veselia „ascultătorilor”. hai!. Umorul savuros al „zicerilor” lui Creangă este iscat prin jocuri de cuvinte şi enumerări hilare (caracterizarea lui Ochilă – „frate cu Orbilă. ce n-am avut. „m-ai băgat în toate grozile morţii”. Caragiale. Luminate împărate. ca şi comicul de limbaj.oral. La aceste embleme inconfundabile ale limbajului său se adaugă jovialitatea prezentă prin valorificarea categoriilor umorului. jovialitatea şi oralitatea povestirii particularizează stilul şi talentul prozatorului. Astfel. deşi personajele rămân arhetipuri constituite pe o dominantă etică. etnică. „spectatori” ai maturizării feciorului de crai fiind atât celelalte persoanje.. dând personajelor individualitate psihologică. Acesta este motivul pentru care Jean Bouticre afirma despre stilul scriiturii lui Creangă că alcătuieşte „o colecţie ce nu are echivalent la nici un alt povestitor european”. dar şi prin utilizarea regionalismelor lexicale sau fonetice („oleacă”. Doamne.. cât şi cititorii: „ – Ei. măi. zise atunci Flămânzilă. ia!”.”. manifestând optimism şi crezând într-o „îndreptare” a defectelor umane. iacătă-o-i. Măi. măi! Că multe-ţi mai văd ochii! [. care joacă într-un „teatrum mundi”. Prezenţa dialogului în basm susţine realizarea scenică a secvenţelor narative. Creangă „ umple schema universală a basmului cu imagini concrete ale vieţii ţărăneşti de odinioară. ca în teatru: se dezvoltă acţiunea şi se caracterizează personajele. Astfel. dacă vrei să rămâi fără cap!” Oralitatea se mai realizează. zbrr!. „Vorba ceea: Dă-mi . parcă era oastea lui Papuc…”) stă alături de comicul de caracter (portretul făcut împăratului Roş – „om pâclişit şi răutăcios la culme”. Dialogul este foarte important.regional. văr primar cu . care face scrierile lui Creangă intraductibile. reprezentanţi ai unor trăsături morale sau spirituale şi ai unor „păcate veniale” (care nu pot fi scuzate) (G. ţărănească şi chiar humuleşteană ” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga).Măi Păsărilă. de se târâiau aţele şi curgeau oghealele după dânşii.”. prin umorul debordant. a expresiilor şi formulelor caracteristice comunicării orale şi stilului colocvial („vorba ceea”. moşule. Celelalte personaje ale basmului se constituie ca individualităţi fiind consideraţi nişte „ţărani travestiţi”. „. nepoate! Ia. a imprecaţiilor („Numai de nu i-ar muri mulţi înainte. exclamaţii. „încalte”. „farmazoană”). în „Povestea lui Harap–Alb”. naratorul auctorial.” Implicarea afectivă a naratorului este remarcată prin: folosirea dativului etic –„Şi odată mi ţi-l inşfacă cu dinţii de cap. Registrele stilistice -popular. personajele înfăţişează anumite tipuri umane specifice spaţiului rural. care diferă de al naratorului anonim prin specificul termenilor şi al modului de exprimare: „Prin astfel de mijloace. / Să mă mier ce m-a găsit”.pe vârful unui munte…”. cal bătrân. Comicul onomastic ( numele celor cinci tovarăşi ai lui Harap–Alb) este o modalitate importantă de caracterizare. Harap-Alb. zice atunci Flămânzilă. „Ei. dar unde mergeţi voi. dar mai ales prin folosirea numeroaselor proverbe în cadrul basmului. hai. fără descrieri suplimentare.. definit prin funcţia narativă şi cea de regie.”. cu o realitate-social istorică şi psihologică determinată. textul lui Creangă axându-se pe bogăţia şi înţelepciunea populară (paremiologie).. Arta naraţiunii se conturează cu totul aparte în proza lui Creangă prin ritmul rapid al povestirii.. Naraţiunea la persoana a III-a (heterodiegetică) este realizată de un narator omniscient. interjecţii. de asemenea. apoi? Lasă-te în sama lor. apoi să nu bufneşti de râs? zise Harap-Alb. având complexitate. ceea ce va permite încadrarea personajului principal în tiparele modelului eroic consacrat în mentalitatea populară. care în proza lui Creangă. care este de a se adresa nu unor cititori. L. fără mine n-aveţi să puteţi face nici o ispravă. dar nu şi obiectiv. având o funcţie dublă. zboară cu dânsul în înaltul cerului. „ vestit pentru bunătatea lui cea nemaipomenită şi milostivirea lui cea neauzită” este însoţit de urările lui Gerilă care-i doreşte „să trăiască trei zile cu cea de-alaltăieri”). „Ş-odată pornesc ei teleap-teleap-teleap. În discursul său. Altă modalitate de realizare a oralităţii stilului este bogăţia paremiologică (proverbe şi zicători – „capul de-ar fi sănătos. „pripor”. prin oralitatea stilului. ce „intră buluc în ogradă … care mai de care mai chipas şi mai îmbrăca.. Oralitatea este modalitatea prin care se creează impresia de „spunere” a textului scris şi se realizează în cadrul operei prin diferite mijloace.conferă originalitate limbajului.Călinescu) ale omului. Astfel. că belele curg gârlă”. dar care sunt scuzate prin „terapia râsului”. râzi. a expresiilor onomatopeice („şi când să pună mâna pe dânsa.

totemul). care avea trei fiice. umplând de conţinut atemporalitatea şi aspaţialitatea convenţiei prototipice: „Amu cică era odată într-o ţară un craiu. deznodământul este unul tipic pentru specie: „Şi au mai fost poftiţi încă: crai. nu coincide cu finalul operei. ulterior survenind călătoria explorativă şi iniţiatică. moartea ritualică (uciderea şi învierea tânărului). interpretând şi comentând evenimentele. alegerea armurii – opoziţia dintre aparenţă şi esenţă). Călătoria spre Împăratul Roş implică supunerea personajului la o nouă suită de probe: altruismul şi prietenia (furnicile – simbol al vredniciei şi al modestiei. ce ţ-a face el. Astfel. războaiele grele care despart cele două împărăţii şi care justifică înstrăinarea fraţilor şi a copiilor. aruncând asupra lor o umbră de îndoială. conturând vocea narativă. „ băuturică”. Proba labirintului duce la schimbarea statutului protagonistului. considerată a fi „descensus ad inferos”. „trebuşoară”).Te-aş vârî în sân. Păsări – Lăţi – Lungilă). care marchează trecerea protagonistului în altă etapă: cea a maturităţii. prin truism („una-i una şi două-s mai multe”). proba hărniciei (hrănirea calului. Duminici). Cele trei întâlniri cu Spânul (care se travesteşte) îl determină pe mezin să încalce sfatul părintesc. prin exagerare comică sau prin diminutive cu valoare augmentativă („buzişoare”. aducerea pielii cerbului (cerbul cu nestemata în frunte – ispita frumuseţii ce poate ucide) şi aducerea fetei Împăratului Roş. uciderea Spânului de către cal. formulele iniţiale au rolul de a introduce cititorul în lumea basmului. Trecerea podului este urmată de rătăcirea în pădurea – labirint. nepot de soră cu Pândilă. Aşadar. Eliade). toate toposurile tradiţionale. simbol ambivalent.Chiorilă. păzirea fetei (Ochilă. acesta fiind pus sub semnul improbabilităţii: „Amu cică”. curajul perechii este testat mai întâi de crai. fata îl însoţeşte pe Harap–Alb la curtea Împăratului Verde. care avea trei feciori …”. tautologie şi pleonasm („trăind şi nemurind”. proba curajului (înfruntarea ursului – deghizarea tatălui). tocmind pe spân drept călăuză (motivul încălcării interdicţiei). Împăratul Verde. alegerea macului de nisip – furnicile). prin asocieri neobişnuite de cuvinte oximoronice („Tare-mi eşti drag!. accentuând prezenţa ludică a naratorului. „drag ca sarea-n ochi”). care îndeplineşte rolul clasic al prezentării personajelor şi al circumstanţelor acţiunii – Craiul. Finalul basmului constă totdeauna în triumful valorilor pozitive asupra celor negative. din sat de la Chitilă. Primele trei probe au drept cadru spaţiul familial al curţii crăieşti şi aduc mezinului (motivul superiorităţii mezinului ) dreptul de a porni spre împărăţia unchiului său: proba milosteniei (sfaturile Sf. Desfăşurarea acţiunii are ca scop refacerea echilibrului iniţial şi presupune trecerea mai multor probe. iar fata Împăratului Roş impune o ultimă probă . asta-i deosebit de başca”). Este de remarcat. unde tânărul va primi o nouă identitate: Harap–Alb. declanşată de scrisoarea împăratului Verde. Primele două probe le trece cu ajutorul Sf. iar pielea ursului. fiind schiţate într-un plan secund. necesare celui care aspiră la tronul împărătesc. unde va fi condus de spân. care îl va însoţi pe cititor.. Setilă. unde. Prin exprimarea mucalită. cu condiţia ca Binele să învingă”. ghicirea fetei (crăiasa albinelor). În structurile narative ale basmului cult „Povestea lui Harap–Alb” se regăsesc toate motivele şi temele diegesisului fabulos din folclor. Incipitul din basmul lui Creangă anunţă o viziune particulară asupra universului imaginar. Prin definiţie. Spânul îl supune pe Harap–Alb la trei probe: aducerea „sălăţilor” din Grădina Ursului (ursul simbolizând clasa războinicilor. care implică mai multe etape: idila dintre Harap–Alb şi fata de împărat. ca o particularitate a incipitului din basmul lui I. Harap–Alb reeditează mitul „Crengii de Aur”. răsplătirea eroului – recuperarea identităţii şi motivul nunţii împărăteşti. Deznodământul acţiunii însă. care deplasează accentul de pe registrul fabulosului pe cel al „reprezentaţiilor” personajelor şi al ramei discursului. Incipitul este urmat de formularea succintă a intrigii. naratorul colportor. supradimensionarea expoziţiunii. incipitul basmului elimină schematismul enunţiativ specific modelului popular. dar nu încapi de urechi”. astfel survenind călătoria de verificare. Podul simbolizează trecerea la altă etapă a vieţii şi se face într-un singur sens: „ trecerea primejdioasă de la un mod de existenţă la altul: […] de la imaturitate la maturitate” (M. iar a treia probă presupune o altă etapă a iniţierii. reiterându-se motivul podului. Astfel. odată cu formula din incipit se instaurează convenţia conform căreia „totul este posibil în basm. scriitura lui Creangă se adaugă celorlalte elemente de originalitate ale „Poveştii lui Harap–Alb”. Fiul de crai trece această probă cu ajutorul calului. Deşi calitatea aparţine mai mult ajutorului său (calul). ospăţul pantagruelic – Flămânzilă. încă de la începutul basmului. Creangă. dezvăluirea adevărului despre spân ( punctul culminant al acţiunii). „îl invită” pe cititor să pună sub semnul ludicului „lumea pe dos” prezentată. Ajunşi la curtea Împăratului Verde. „Stăpânu-tău ca stăpânu-tău. este complexă şi necesită mai multe ajutoare. iar prin cuvântul „ cică” sugerează că nu a fost martor direct la evenimentele povestite. care nu au insă relief stilistic. totodată expoziţiunea are şi elemente de modernitate. Prin acest mecanism se instituie un model narativ modern. . albinele – simbol al solarităţii şi al dualităţii venin/dulceaţă. Aceste probe fiind depăşite. stilul ironic. constituind „însăşi sinteza basmului românesc” (Pompiliu Constantinescu).întrecerea dintre cal şi turturică (dublul magic al eroilor). Prin anihilarea Ursului şi a Cerbului. care avea trei fii. probele de la curtea împăratului Roş (casa de aramă încinsă – Gerilă.. aluziv şi echivoc. Motivul morţii ritualice este marcat prin coborârea în fântână. care doreşte ca moştenitor la tronul său pe „ cel mai vrednic dintre nepoţii” săi. Apariţia fetei Împăratului Roş presupune instituirea unei noi situaţii – intrigă. însoţirea cu uriaşii fabuloşi – simbol al instinctelor şi aspiraţiilor umane hiperbolizate). peste drum de Nimerilă”. în timp ce prim-planul este dominat de acţiunile personajelor sau de discursul personalizat al naratorului auctorial. astfel survenind călătoria de înapoiere (sau recunoaştere). loc al morţii şi al regenerării: „de la un loc i se închide calea şi încep a i se încurca cărările”. Prin regionalul „amu”. preluând de la învinşi atributele războinicului şi ale privilegiului eternităţii. Schimbarea numelui reprezintă începutul iniţierii spirituale. hrana fizică (salata) şi spirituală. aceasta fiind o probă a calităţilor războinice. Duminici. deghizat în urs. naratorul aduce în prezentul lectorului lumea atemporală a basmului. eroul fiind răsplătit prin investitura regală şi prin nuntirea sacră.

suportând progresul iniţierii. sau când râde de aspectul fizic al celor cinci giganţi. Harap–Alb este personaj principal. detaliul psihologic semnificativ şi incertitudinile lăuntrice. care face legătura dintre timpul basmului şi timpul cititorului. Sau. În aparenţă. iar tânărul fascinat de vorbele acesteia îi oferă un ban. oameni în samă băgaţi. deşi esenţa ei e ascunsă în cea mai de jos ipostază a condiţiei umane. Psihologia eroilor se dezvăluie. Bătrâna are un limbaj predicator. care se dovedeşte a fi un itinerariu anevoios. chiar şi sărăcimea ospăta şi bea!”. bunătate. Totuşi calităţile îi sunt relevate treptat. ironic sau meditativ situaţii. deoarece prezintă procesul de formare a tânărului. un drum către centru. Celelalte personaje ale basmului (personajele adjuvante) nu fac decât sa-l ajute pe erou să parcurgă drumul iniţiatic. locuieşte pe o insulă izolată de lume. ci reprezintă un personaj complex. Dincolo de ţesătura narativă şi de construcţia subiectului. cel ce poartă o mască. de perfecţionare şi purificare. Finalul. un spaţiu sacru în care eroul este dus de cal. sfânt (echivalentă alegoric în basm cu cea de împărat)” (Andrei Oişteanu). fie prin surprinderea mişcărilor sufleteşti ale personajelor. ci un drum spiritual. Veselie mare între toţi era. „Hobotul alb” trimite la vălul mayei. în schimb. În cadrul mirific al insulei. şi nu unul fabulos. neputincioasă. caracteristică a stilului de excepţie a lui Ion Creangă (eroii lui Creangă „se comportă ţărăneşte şi vorbesc moldoveneşte” – G. Harap–Alb devine un personaj de tip „personna”. prin caracterizarea făcută de alte personaje sau prin autodefinire (autocaracterizare). dar în esenţă ea este „Bătrâna Timpurilor. acestea fiind exponente ale fantasticului autohtonizat. Tânărul nu este doar fiul de crai şi mezinul mai înzestrat decât ceilalţi fraţi. aceea că puterea milostiveniei şi bunătatea ajută omul să reuşească în viaţă. un umor amar şi ascunde o obsesie ancestrală: procurarea hranei. un drum de iniţiere. mai ales prin construcţia personajelor şi prin originalitatea discursului. fiind dominat de puterea nocivă a banului. Tânărul îşi însuşeşte excelent condiţia de slugă umilă. basmul cult se diferenţiază de eposul popular. pe parcursul căruia tânărul este supus unui adevărat test de maturitate şi abilitate. G. deoarece nu deţine nici o calitate supranaturală. neştiind puterea ascunsă a acestora (incapabil încă să distingă diferenţa dintre aparenţă şi esenţă). Eroii din „Povestea lui Harap–Alb” sunt polarizaţi. altfel spus. gestul căpătând valoare simbolică: generozitatea fiului de crai face posibilă comunicarea dintre sacru şi profan. ca şi în basmul popular. înălţându-se spre cer. şi acum mai ţine încă. fie prin vocea eului narator care comentează volubil. a resorturilor psihice. în plină formare. . cine se duce acolo be şi mănâncă. care alterează starea miraculoasă a lumii pe care naratorul a făcut-o cunoscută „sub ochii” cititorului. care „poate simboliza manifestarea Creaţiei”. la cea de sacru. ş-un păcat de povestariu. Modalităţile indirecte de caracterizare sunt diverse: faptele eroilor sunt dublate de notaţii privind reacţia definitorie. fără bani în buzunariu. reuşind să nu trezească suspiciuni asupra adevăratei sale identităţi. Arătându-i că poate vedea dincolo de aparenţe. Harap–Alb descoperă o valoare existenţială importantă. Harap–Alb este un personaj „tridimensional” (Booth) deoarece iese din tiparul clasic al eroului de basm şi surprinde lectorul atunci când demonstrează aroganţă şi neîncredere faţă de Sf. neştiutoare. Iar pe la noi. bazat pe un sistem de aluzii. lovindu-l din cauza aspectului său exterior jalnic. cine are bani bea şi mănâncă. Basmul „Povestea lui Harap–Alb” este considerat un veritabil Bildungsroman fabulos. Din momentul întâlnirii cu Spânul. se uită şi rabdă. Harap–Alb este un personaj real. Duminică poate fi considerată „pedagogul bun”. Călinescu îl asemăna unui flăcău din mediul rural datorită comportamentului şi mentalităţii sale. un drum de la starea de profan.” Formula finală dobândeşte astfel. reprezentat prin probele simbolice. peripeţii. puternic ancorat în sfera umanului. fiind personaj adjuvant şi donator. pozitiv şi eponim. pentru că ştia acum ce e necazul”). numele personajului reprezentând simbolul cromaticii opuse: cuvântul „harap” înseamnă slugă. Asemenea oricărui erou al basmelor populare. în faze esoterice: inteligenţă. simbol al opoziţiei dintre aparenţă şi esenţă. bătrâna îi oferă crăişorului un cod. prin care tânărul va învăţa că izbânda se datorează asumării sensului milei creştine („Fii tu încredinţat că nu eu. o mare iniţiată ce se remarcă prin „alternanţa de strălucire şi stingere. Sacralitatea acestui personaj este relevată în momentul în care aceasta dispare „învăluită într-un hobot alb”. universul cotidian este diferit de cel al basmului. Limbajul are şi el un rol important în caracterizarea personajelor – „ vorbirea” eroilor din basm. Sf. neînsemnată. ilustrează un registru stilistic popular. fidelitate şi sociabilitate. de umilinţă şi măreţie”. rob. Caracterizarea directă se realizează prin comentariile naratorului. finalizat prin victoria forţelor binelui. gesturile şi mimica. creând corespondenţa dintre ficţiune şi realitate şi sintetizând ironic trăsăturile realităţii: „Şi a ţinut veselia ani întregi. identificată cu cercul imobil în jurul căruia se înfăşoară ghemul veacurilor şi vârtejul ciclurilor” (Vasile Lovinescu). Duminică. iar călătoria pe care o întreprinde acesta este un act iniţiatic: „ drumul lui Harap–Alb nu este un drum fizic. bătrâna e gârbovă. marcat oral şi regional. iar cuvântul „alb” sugerează un suflet în care încă nu s-au scris semnele sacerdotale ale iniţierii. Personajele basmului lui Creangă sunt individualizate. atitudini ale eroilor (tehnica participării şi a detaşării faţă de evenimentele narate şi personajele prezentate). ca şi discursul naratorului.crăiese şi-mpăraţi. ci puterea milosteniei şi inima ta cea bună te ajută!”) şi cunoaşterii pe care o aduce experienţa („când vei ajunge şi tu odată mare şi tare […] vei crede celor asupriţi şi necăjiţi. a devenirii interioare şi spirituale. Duminici este de fapt o Insulă a Soarelui. înţelepciune. Sf. onomastica tânărului se referă la faptul că statutul de împărat presupune acordul armonios dintre condiţia umilă (harap) şi cea nobilă (alb). geografic. Revenirea la realitate se face brusc. atunci când dispreţuieşte calul. Onomastica protagonistului este foarte importantă – numele său devine şi titlu al basmului – construit pe o structură oximoronică. funcţional. pe criterii etice (Bine/Rău) şi estetice (Urât/Frumos) şi evidenţiază eternul conflict dintre Bine şi Rău. concentrează întregul şi aparţine naratorului omniscient. iar cine nu. Călinescu). Harap–Alb este un „personaj rotund” (Forster). Procedeele de caracterizare a personajelor din basmul lui Creangă sunt complexe. Insula Sf. milostenie.

care reînnoieşte. În aceste condiţii. aceasta relevând caracterul cult. fabuloase ale unor impulsuri fiziologice (foamea. în a cărui credinţă. care îl vor însoţi pe tânăr în călătoria spre Împăratul Roş. Împăratul Roş este semnul răului de care îl avertizase tatăl să se ferească. Călinescu: cheia realistă – prin care se identifică universul basmului şi personajele acestuia cu lumea satului humuleştean şi a ţăranilor joviali. Păsări–Lăţi–Lungilă – omul universal). incluzându-l şi pe fiul de crai. dar renaşte. precum este cea a calului năzdrăvan. fiind stropit cu apă vie şi apă moartă. Spânul (asemănat Păzitorului Pragului) apare ca un personaj cu un important rol în formarea tânărului: „Pentru ca Harap–Alb să devină om. necesară iniţierii). bazat pe solidaritate şi comunicare. calul e neputincios dar esenţele se ascund în forme degradante ale materiei. deoarece asigură translaţia protagonistului din lumea reală în cea fabuloasă. prietenie şi înţelepciune. tămăduitoare. ce relevă caracterul spiritual românesc. aceasta fiind un „modus vivendi”. cheia didactică – prin care se descoperă funcţia moralizatoare a basmului. fata dezvăluie identitatea lui Harap–Alb. fata de împărat simbolizează absolutul uman şi frumuseţea supremă. care este rezultatul unei moşteniri seculare. altruism. Identificarea calului din incipitul basmului ţine de metamorfoza sub semnul focului. autohton. setea. Gerilă) sau cognitive (Ochilă – ochiul eternităţii. o imagine a lumii rurale. cruzimea. fata îi oferă tânărului paloşul de mire şi împărat. şi „Povestea lui Harap–Alb” ilustrează pe toată marginea schemei universale a basmului. Un astfel de exemplu sunt cei cinci giganţi fabuloşi. ÎNCHEIERE Ca toate basmele lui I. Entitate angelică. ci prin virtuţile pe care le dezvoltă bunătatea. prin caldă prietenie şi înţelegere frăţească. Creangă. dar şi „mare farmazoană”. propuse de G. Setilă. care în urma acestei întovărăşiri va învăţa că bunătatea este cheie reuşitei. cât şi cosmicul. reînvie. desăvârşită prin uniunea finală. După ce îl readuce la viaţă. „o schimonositură de om”. caricatural. Ea îl respinge pe spân dezvăluind inversarea rolurilor şi îl acceptă pe Harap–Alb. simbol sacerdotal al puterii. Conform credinţelor populare. viclean ipocrit. Împăratul Roş va fi înfruntat de către protagonist. omul diabolic poartă semn pe chip. dar şi universal al basmului lui I. dar reprezintă şi un model de originalitate. nu cu sabia. Fondul acesta ermetic al basmului este cel mai important. mincinos şi egoist. Ultimul este un personaj negativ. se pot avea în vedere cele trei chei de descifrare a mesajului unui basm. ce valorifică un vast cod etic dominat de respectarea regulilor. justiţiar. prin nuntirea sacră. personificat. care presupune îndeplinirea ritualurilor de purificare şi iniţiere. individualizarea personajelor. calul deţine puteri supranaturale pe care le pune în slujba lui Harap–Alb devenind confesorul. Basmul lui Creangă deţine trăsături comune cu basmul popular. Toţi cinci formează parcă un întreg. schimbându-şi regimul moral şi devenind un personaj pozitiv. care supervizează totul şi intervine numai când este necesar. hărnicie. frigul – Flămânzilă. este „pedagogul rău”. interpretări esoterice precum ale lui V. aşadar. calul devine tânăr. dar şi condiţia eliberării de sub jurământul de asuprire. Calul năzdrăvan este şi personaj psihopomp (realizează translaţia între lumea reală şi cea fabuloasă). prin nuntirea sacră. bunătate. fata are puterea de a se metamorfoza. acesta fiind falsul erou din momentul în care fură identitatea fiului de crai. moartea şi învierea („Şi atâta vreme să ai a mă sluji. trezeşte energii latente. cu tradiţiile şi credinţele ei şi cu psihologia umană specifică. Personajele negative ale basmului sunt individualizate prin faptul că nu deţin puteri supranaturale precum zmeii din basmele populare: antagoniştii – Împăratul Roş şi Spânul. sfătuitorul şi ajutorul fidel al tânărului. până când îi muri şi iar îi învia”). Crud. rolul final al acestuia fiind suprimarea Răului. III. fiind „pedagogul rezervat”. spirit invincibil şi simbol al forţei şi vitalităţii. este un personaj adjuvant. Lovinescu sau M. prin uciderea Spânului. „o namilă de om”. Personaj himeric. Factura cultă a „Poveştii lui Harap–Alb” rezidă în reflectarea concepţiei despre lume a scriitorului. Având un puternic sentiment al dreptăţii. „o pocitanie de om” şi sunt epifanii (mărturisiri). perechea primordială se reuneşte pentru eternitate. omul Spân şi omul Roş întruchipează răutatea. Creangă. Personaj de excepţie. Iniţierea fiind finalizată. aceştia reducându-se la o trăsătură dominantă ce este îngroşată până la limita absurdului. itinerariul protagonistului văzut ca o succesiune de katabasis şi anabasis reprezintă cheia succesului şi a împlinirii spirituale pentru erou. una cu mult . viclenia. va fi metamorfozată prin iubirea pentru Harap–Alb. lăcomia. Astfel. Cei cinci năzdrăvani se înscriu în sfera umanului reprezentând un portret grotesc. cheia hieroglifică sau ermetică – aceasta comportă un sens „abscons” al oricărui basm (uneori nici de scriitori intuit). având rolul iniţiatorului şi fiind „un rău necesar”. al cruzimii şi al răzbunării. druidesă. Acesta este ucis de spân. puternic şi frumos. cel care trecuse de probele tatălui său. „o arătare de om”. Acest personaj instituie condiţia de robie pentru Harap–Alb (prin coborârea în fântână – casa Profunzimii. reprezentări hiperbolice. alături de ajutoarele pe care şi le-a câştigat prin milă. simbolul vărsării de sânge. Spânul. În aparenţă. tratându-l cu duritate pe tânărul Harap–Alb. Fata Împăratului Roş este un alt personaj important pentru finalizarea procesului de iniţiere a protagonistului. umorul şi oralitatea limbajului. nunta reprezintă atingerea iluminării tânărului neiniţiat şi pătrunderea într-o altă etapă. Deşi are la început atribute malefice. După metamorfoza care se face urmând un procedeu ritualic (proba jăratecului). Spânul trebuie să fie rău” (Florin Ioniţă). putând fi accesat printr-o psihanaliză interioară ce presupune analiza tematicii de sorginte mitică. Pentru a înţelege simbolistica basmului scris de Creangă. Cele cinci apariţii bizare sunt descrise prin raportare la fiinţa umană: „o dihanie de om”. Tămaş nu par exagerate. personificând Diavolul. stăpânind atât teluricul.Calul. umanizarea fantasticului.

cele care aparţin paradisului terestru (maturizare – „artă regală” – responsabilitatea conducerii unei împărăţii). .superioară celei anterioare. de o complexitate nemaiîntâlnită. cele care corespund Paradisului celest (cheia esoterică a basmului: desăvârşirea spirituală – descoperirea iubirii – uniunea sacralizatoare). desăvârşirea lui Harap–Alb presupune descoperirea „Micilor Mistere”. În lucrarea lui M Tămaş – „Misterele lui Harap–Alb”. lumea basmului creată de „povestariul” din Humuleşti stă sub semnul unei simbolistici de adâncime. dar şi descifrarea „Marilor Mistere”. universul basmic fiinţând într-o geografie miraculoasă şi într-un discurs inconfundabil – toate puse sub egida originalităţii celui care este întruchiparea maximei autenticităţi a spiritualităţii neamului românesc. Prin urmare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->