Sunteți pe pagina 1din 84

1.

IRURI DE NUMERE
Fie E o mulime de elemente, I o submulime de indici, I . Defini ie:Numim ir de numere reale o familie de numere reale cu indici numere naturale, pe care l vom nota cu ( an )n ; an se nume te termenul general al irului. Un ir de elemente ale unei mulimi E este o funcie definit pe mulimea cu valori n mulime E. 1.1.1 Defini ie:Un ir ( an )n se nume te m rginit dac exist un num r real M > 0 astfel Defini ie:Un ir ( an )n se nume te: monoton cresc tor dac pentru orice n avem: irului este mai mic dect urm torul, respectiv monoton

nct, pentru orice n , an M . 1.1.2


an an + 1 , i.e. fiecare termen al

descresc tor dac pentru orice n avem: an an + 1 , i.e. fiecare termen este mai mare dect urm torul. 1.1.3 Defini ie:Un sub ir al unui ir

( an )n

este un

ir

(a )
np

astfel nct

n1 < n2 < ... < n p < ....

1.1.4

Un num r a

oric rei vecin t i V a lui a se afl cel mult un num r finit de termeni ai irului ( an )n .

(finit sau infinit) se nume te limita unui ir ( an )n dac n afara

irurile de numere reale care au limit finit se numesc iruri convergente. irurile care nu sunt convergente se numesc divergente. 1.1.5 Teorem : Un ir ( an )n este convergent c tre num rul real a dac i numai dac

pentru orice > 0 exist un num r n astfel nct oricare ar fi n n avem: an a < 1.2 1.2.1 CRITERII DE CONVERGEN Dac

( n )n

este un ir convergent c tre 0 i an a < n , atunci irul

( an )n

converge c tre a . 1.2.2 Dac n i an n , atunci an . 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Dac n i an n , atunci an . Dac an 0 iar bn < M pentru orice n , atunci anbn 0 . PROPRIET I

Dac an a atunci an a Orice ir convergent este m rginit. Dac an a atunci orice sub ir al lui ( an )n are tot limita a . Lema lui Cesaro: Orice ir m rginit conine un sub ir convergent. Dac an a atunci: prin schimbarea ordinii termenilor, prin nl turarea sau ad ugarea

unui num r finit de termeni se obine un ir care are tot limita a .

Capitolul 1: iruri de numere

1.3.6

Defini ie:Se nume te ir Cauchy sau ir fundamental un ir ( an )n cu proprietatea: Criteriul de convergen Cauchy: Un ir ( an )n este convergent dac i numai dac

pentru orice > 0 exist un num r N astfel nct oricare ar fi n , m N avem: an am < . 1.3.7 este fundamental. 1.4.1 Teorem : Orice ir monoton i m rginit este convergent. Orice ir nem rginit i monoton este divergent. Observaie: Reciproca teoremei 1.5.1 nu este adev rat (a se vedea proprietatea 1.3.2) 1.4.2 Criteriul de convergen Cesaro-Stolz: Fie irurile ( an ) n , ( bn ) n care ndeplinesc condiiile: i. ii. Atunci lim 1.4.3 exist
n

irul ( bn )n este cresc tor i nem rginit


n

lim

an + 1 an = l (finit) bn + 1 bn

an =l bn

Criteriul de convergen
lim

DAlembert: Dac

irul ( an )n are toi termenii pozitivi i

an + 1 a , atunci: lim n an = lim n + 1 . n n a an n

1.5 1.5.1

EXERCI II REZOLVATE S se arate c urm toarele iruri sunt convergente i s se calculeze limita lor: n a. an = n+1 1 + 2 + ... + n b. an = n irul este monoton i m rginit. Avem: n +1 n 1 an + 1 an = = > 0 , () n n + 2 n + 1 ( n + 1)( n + 2 ) i

Rezolvare: a. Vom ar ta c

de unde rezult an + 1 > an , deci irul este monoton cresc tor. irul este m rginit (vezi 1.1.1) pentru c an > 0 pentru orice n
1 <1 an n+1 n+1 pentru orice n , deci 0 < an < 1 . Atunci, conform 1.5.1, irul este convergent fiind monoton i

( n + 1) 1 = 1 =

m rginit. Pentru calculul limitei avem:


n

lim an = lim

n n 1 = lim = lim =1 1 1 n n + 1 n 1+ n 1+ n n

pentru c

lim

1 =0 . n n ( n + 1) n+1 , deci an = . Vom ar ta c 2 2n

b. Se tie c 1 + 2 + ... + n =

irul este monoton i m rginit:

Capitolul 1: iruri de numere

n (n + 2) an + 1 n+2 2n n 2 + 2n = = = 2 <1 2 an 2 ( n + 1) n + 1 ( n +1) n + 2n + 1

de unde rezult an + 1 < an , deci irul este monoton descresc tor. Se observ u or c 0 < an < 1 , deci irul este m rginit. Atunci, conform 1.5.1, irul este convergent i: 1 1 n 1+ 1+ n n =1 lim an = lim = lim n n n 2n 2 2 1.5.2 S se arate folosind teorema 1.6.2 c : a. lim
n

n+1 n =0

b. lim

n+1 =0 3n 2 + 2

Rezolvare: a. Se observ c :
0 < n+1 n =

n +1 n

)(

n +1 + n

n+1 + n

)=

1 n+1 + n

<

1 2 n

Fie > 0 . Inegalitatea


n n = 1 1 + 1 , atunci < 4 2 2 n
n

1 < 2 n

este echivalent

cu

1 < n . Prin urmare, dac 4 2

i cu att mai mult

n + 1 n < , deci conform 1.1.5

obinem: lim

n+1 n =0 .

b. Fie > 0 . Inegalitatea an a < devine:


n+1 n+1 = < 3n 2 + 2 3n 2 + 2

Dar, pentru orice n

+ 1 , avem:

1 n+1 > n 3n 2 + 2 1 n+1 n+1 de unde, pentru orice n n = + 1 , obinem: < , deci lim 2 = 0 conform 1.1.5. n 3n + 2 3n 2 + 2

>

1.5.3

S se arate folosind definiia limitei c : n2 + 1 a. irul ( an )n , cu an = 2 nu are limita 2. n 1 1 n b. irul ( an )n , cu an = ( 1) + nu are limit . n

Rezolvare: a. Fie = 1 2 . Dac irul an =


n2 + 1 ar avea limita 2, exist n astfel nct pentru orice n2 1

n n s avem:

Capitolul 1: iruri de numere

1 3 n2 + 1 1 5 = < <2+ = 2 2 n2 1 2 2 3n 2 3 < 2n 2 + 2 < 5n 2 5 n 2 < 5 < 3n 2 2 Din prima inegalitae obinem n 2 ceea ce contrazice presupunerea c limita irului este 2. De fapt limita irului considerat este 1. 1 n b. S presupunem c irul an = ( 1) + este convergent. Atunci, conform 1.4, irul n considerat este ir Cauchy, deci pentru orice > 0 exist n astfel nct pentr orice n , m n 2

s avem: an am < . Fie atunci = 1 2 Atunci:

i n , m suficient de mari, cu n par i m impar.


n

an am = ( 1) + ( 1) ( 1)
n m

1 1 m ( 1) n m

1 1 21= 1 n m contradicie, deci irul considerat nu este ir Cauchy, prin urmare nu poate fi nici convergent.

1.5.4

S se arate c irurile de mai jos sunt iruri Cauchy: a. un = a0 + a1q + a2 q 2 + ... + an q n , unde q < 1 i exist M > 0 astfel nct ak M b.
un = 1 1 1 1 n 1 1 + + ... + ( 1) 2 3 4 n

Rezolvare: a. Avem:
un + p un = an + 1q n + 1 + an + 2 q n + 2 + ... + an + p q n + p

deci:

(* ) un + p un
(* * ) un + p un
M q
n +1

an + 1 q
an + 1 q

n +1

+ an + 2 q
+ an + 2 q
n+1

n+2

+ ... + an + p q
+ ... + an + p q
p

n+ p

(conform inegalit ii a + b a + b ). Dar ak M


n +1

i atunci relaia (*) devine:


n+ 2 n+ p

(1 + q + ... + q ) = M q
p 1

1 q

1 q

M q

n+1

1 1 q

deoarece 1 + q + ... + q

p 1

este suma unei progresii geometrice de raie |q| cu p termeni i


M n +1 q . Fie > 0 ; cum q < 1 , exist 1 q n astfel

q < 1 .Am obinut a adar: un + p un <

nct, pentru orice n n , q devine:

n +1

<

1 q M

. Atunci, pentru orice n n i orice p , relaia (**)


u n + p un <

ceea ce nseamn c 1.5.5

irul ( un )n este un ir Cauchy. irul

S se demonstreze folosind criteriul lui Cauchy c 1 1 an = 1 + + ... + 2 n este divergent.

Capitolul 1: iruri de numere

Rezolavare: Fie n , p . Avem:


an + p an = 1 1 1 + + ... + n+1 n+2 n+ p 1 1 1 + + ... + n+1 n+2 2n

Lund n=p relaia devine:


a2n an =

Cum

1 1 pentru orice k {1, 2 , ..., n} , obinem: n + k 2n 1 1 1 a2n an + ... + = 2n 4 2n 2 1 4 2 44 3


n

Am obinut a adar c pentru orice n exist nseamn c

p = n astfel nct an + p an

( an )n

1 ceea ce 2

nu este ir Cauchy.
1 1 + ... + nu este ir Cauchy, nu este nici convergent (acest fapt va 2 n 1 ). n =1 n

Observaie: Cum irul an = 1 +

folosi pentru a demonstra divergena seriei armonice

1.5.6

S se arate, folosind teorema de convergen cu (1.1.5), c 1.

irul an =

n2 are limita n 1
2

Rezolvare: Fie > 0 . Inegalitatea (* )

n2 1 < se mai poate scrie: n 1


2

n2 n 2 n2 + 1 1 1 1 < < 2 < +1 < n n 1 n2 1 n 1


2

Atunci lund n =

+ 1 + 1 , pentru orice n , n n , inegalitatea (*) este satisf cut , deci

n2 este 1. n 1 Observaie: Num rul n arat c n afara vecin t ii

conform 1.1.5 limita irului an =

(a ,a + )

se afl cel mult n termeni ai

irului considerat. De exemplu, n exerciiul anterior, dac lu m = 0.01 , atunci n afara vecin t ii

(1 0.01,1 + 0.01)

se g sesc cel mult n =

1 + 1 + 1 = 11 dintre primii termeni ai irului, 0.01

restul termenilor g sindu-se n vecin tatea ( 1 0.01, 1 + 0.01) . 1.5.7 Fie


a ,a > 0 . S
1a

se studieze convergena

irului

( xn )n

definit prin

x1 = a

, xn + 1 = x1 .
xn

Capitolul 1: iruri de numere

Rezolare: Dac a = 1 , atunci irul ( xn )n este irul constant xn = 1 , deci convergent c tre 1. Dac a > 1 atunci: x1 = a1 a > 1 , x2 = x1 x1 = a1 a
x2 = x1

( )
(

a1 a

= aa

1 a 1

, de unde:

1 1a a 1 aa

) >1
xn > xn 1 pentruu orice n .

deci x2 > x1 . Vom demonstra prin inducie complet dup n c


xn + 1 x1 xn = x = x1 xn xn1 xn x1 n

Pentru n=1 proprietatea a fost verificat . Presupunem relaia adev rat pentru n, xn > xn 1 . Atunci:

Cum xn > xn 1

i x1 > 1 , obinem

xn + 1 > 1 , deci xn + 1 > xn . Conform principiului induciei xn

complete relaia xn > xn 1 este adev rat pentru orice n , deci irul este monoton cresc tor. Acum,
x n + 1 = x1 xn < a1 a
1 <1 , a
a

deci

x1 = a1 a < a .

Presupunem

xn < a .

Atunci
xn < a

( )

= a . Conform principiului induciei complete, am obinut a adar c

pentru orice n . Am demonstrat a dar c

irul ( xn )n este un ir monoton cresc tor i m rginit superior,


n

deci conform 1.5.1 este convergent. Fie x = lim xn . Atunci:


lim xn = lim xn + 1 lim xn = lim x1 xn x = x1n
n n n
lim xn

x = x1 x x = a a

de unde obinem c x = a . n mod analog se trateaz i cazul 0 < a < 1 , pentru care vom obine de asemenea c este convergent (fiind monoton descresc tor i m rginit inferior) i are limita 1. 1.5.8 S se studieze convergena irului: a1 = 1

irul

1 1 1 an = 1 2 1 2 ... 1 2 2 3 n Rezolvare: Avem: ( n 1)( n + 1) = 1 n + 1 2 2 1 32 1 n2 1 1 3 2 4 an = 2 ... 2 = 2 2 ... 2 2 n 2 3 n 2 3 n2 n+1 1 irul obinut, an = , este convergent i are limita . 2n 2

1.5.9

S se calculeze: 1 p + 2 p + ... + n p lim n n p +1

10

Capitolul 1: iruri de numere

Rezolvare: Fie an = 1 p + 2 p + ... + n p i bn = n p + 1 . irul ( bn ) este cresc tor i nem rginit, deci, conform criteriului de convergen Cesaro-Stolz (1.5.2), dac exist atunci lim
an + 1 an a = lim n . Avem: bn + 1 bn n bn
n

lim

an + 1 an i este finit , bn + 1 bn

1 p + 2 p + ... + ( n + 1) 1 p + 2 p + ... + n p an + 1 an = lim = p +1 n b n n + 1 bn ( n + 1) n p + 1


p

lim

) (

n (1+ ) ( n + 1) ( n + 1) 1 n = lim = lim p + 1 = lim = 1 = p n n + 1 p + 1 n p + 1 n n p C p +1 k k p +1 k k p ( ) ( C p + 1n ) n ) n ( C p + 1n


p p p p k =0 k =0

1 p +1

1 p + 2 p + ... + n p 1 = deci lim . n p +1 n p +1

1.5.10

S se calculeze: i. lim n n
n n

n! n Rezolvare: i. Fie an = n . irul ( an ) are numai termeni pozitivi i atunci, conform 1.5.3, obinem:

ii. lim

lim n an = lim

an + 1 n+1 = lim =1 n n an

ii. Fie an =

n! . irul ( an ) are numai termeni pozitivi i atunci, conform 1.5.3, obinem: nn


n n

lim

a n! n! = lim n n = lim n an = lim n + 1 = n n n n a n n

= lim 1 deoarece lim 1 + =e. n n


n

( n + 1) ! nn = lim n n = 1 n n + 1 n + 1 n ! n n + 1 e ( )

1.5.11

Fie a,b numere reale strict pozitive cu a>b>0 . Definim recursiv irurile a +b 2a b ( an )n , ( bn )n astfel: a1 = a , b1 = b , an + 1 = n n , bn + 1 = n n . S se arate c 2 an + bn irurile sunt convergente i s se calculeze limita lor.
a1 + b1 a+b ba a1 = a = < 0 , pentru c a>b. 2 2 2 2a1b1 2ab ab b 2 b ( a b ) b2 b1 = b1 = b = = > 0 , pentru c a>b i a,b>0. a1 + b1 a+b a+b a+b

Rezolvare: Avem: a2 a1 =

11

Capitolul 1: iruri de numere

a2 a1 + b1 a1 + b1 ( a1 + b1 ) = = > 1 , pentru c b2 2 2a1b1 4a1b1


2

a,b>0. Am obinut a adar c

0 < b1 < b2 < a2 < a1 . Presupunem c 0 < bn 1 < bn < an < an 1 . Atunci: an + bn b an an = n < 0 pentru c bn < an 2 2 2anbn 2anbn a b b 2 b (a b ) bn + 1 bn = bn = bn = n n n = n n n > 0 an + bn an + bn an + bn an + bn an + 1 an = 0 < bn < an i an + 1 bn + 1 = an + bn 2anbn ( an bn ) = > 0 , deci 0 < bn < bn + 1 < an + 1 < an . Atunci, 2 an + bn an + bn
2

pentru

conform principiului induciei complete, am obinut c 0 < b1 = b < ... < bn 1 < bn < an < an 1 < ... < a1 = a pentru orice n . Cu alte cuvinte am obinut c : irul ( an )n este un ir descresc tor i m rginit inferior (de b) iar irul ( bn )n este un ir cresc tor i m rgini superior ( de a). Atunci, conform 1.5.1, irurile convergente. Fie = lim an i = lim bn . Obinem:
n n n

( an )n

( bn )n

sunt

lim an = lim an + 1 = lim


n

an + bn 1 1 = lim an + lim bn = ( + ) = n 2 2 n 2

i de asemenea avem 2anbn an + bn an + 1bn + 1 = = anbn an + bn 2


an + 1bn + 1 = anbn = ... = a1b1 = ab

pentru

orice

n ,

deci

de unde: = lim an lim bn = lim anbn = ab , i cum = > 0 , obinem lim an = lim bn = ab .
n n n n n

1.6

EXERCI II PROPUSE: S se arate c urm toarele iruri sunt convergente i s se calculeze limitele lor: 1 1 1 + + ... + 2 n 1.6.1 an = ln ( n ) Indicaie: Se folose te criteriul de convergen Cesaro Stolz. R: 1 1.6.2 an = n n Indicaie: Se folose te criteriul lui D'Alembert. R: 1 1 1.6.3 an = 1 1 1 + + ... + n 2 2 1 1 1 + + ... + 1.6.4 an = 1 2 2 3 n ( n + 1) 1.6.5 an = ( 1
1 1 1 )( 1 2 )...( 1 2 ) 22 3 n

R: 1 2

R: 1

R: 1 2

12

Capitolul 1: iruri de numere

1.6.6 an =

1+

1 1 + ... + n 2 2 1 1 1 + + ... + n 3 3

R: 4 3

Folosind criteriul de convergen Cauchy, s se demonstreze convergena irurilor: sin ( 1) sin ( 2 ) sin ( n ) 1.6.7 un = + + ... + 2 22 2n cos ( 1) cos ( 2 ) cos ( n ) + + ... + 1.6.8 un = 1 2 23 n ( n + 1) S se calculeze: n 1.6.9 lim n n 2 1.6.10 1 1 1 + + ... ln ( 2 ) ln ( 3 ) ln ( n ) lim n n 1 1 1 + + ... + 2 n 1.6.11 lim n n 1.6.12 lim n n !
n

R: 0

R:
4 e

R: 0

1.6.13 1 lim n ( n + 1)( n + 2 ) ...( n + n ) n n

R:

R: 0

13

2. SERII DE NUMERE Defini ie:Se nume te serie de numere reale perechea iruri de numere reale iar s1 = u1
s2 = u1 + u2 ... sn = u1 + u2 + ... + un

((u )

n n

, ( sn ) n unde ( un ) n , ( sn ) n sunt

Termenii irului par iale.

( un )n

se numesc termenii seriei iar irul

( sn )n

se nume te irul sumelor

Dac exist lim sn , atunci vom defini


n

n =1 n

un = nlim sn

Dac lim sn nu exist, atunci seria se nume te oscilant . O serie se nume te convergent dac irul sumelor par iale este convergent, i.e. lim sn exist i este
n

finit. n acest caz, divergent .

n =1

un = nlim sn se nume te suma seriei. Dac

lim sn = , spunem c seria este

Observaie: Se obinuiete ca seria

((u )

n n

, ( sn ) n

s se defineasc prin nota ia

un .

2.1 2.1.1

Proprieti generale: Dac ntr-o serie schimb m ordinea unui num r finit de termeni, se ob ine o nou serie de aceeai natur cu seria ini ial ; Dac seria ini ial are sum , atunci seria ob inut are aceeai sum . Dac la o serie convegent ad ug m sau nl tur m un num r finit de termeni se ob ine de asemenea o serie convergent , dar, n general, cu alt sum . Dac o serie este convergent , atunci irul sumelor par iale este m rginit (reciproca nu este adev rat ). Dac termenii unei serii sunt pozitivi iar irul sumelor par iale este m rginit, atunci seria este convergent . Definiie: Se numete rest de ordin p al unei serii convergente definit prin:
Rp =
n = p +1

2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

((u )

n n

, ( sn ) n irul

un

2.1.6 2.1.7

Resturile unei serii convergente formeaz un ir convergent c tre 0. Dac

((u )

n n

, ( sn ) n

este o serie convergent , atunci irul ( un )n al termenilor s i

2.1.8

este convergent c tre 0. (Aceasta este o condi ie necesar , dar nu i suficient de convergen ) Seriile avnd ca termeni irurile ( un )n respectiv ( un )n , unde * , au aceeai natur .

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

2.2 2.2.1

CRITERII DE CONVERGEN

PENTRU SERII CU TERMENI OARECARE:

Criteriul general al lui Cauchy: O serie


p

((u )

n n

, ( sn ) n

este convergent dac i numai

dac pentru orice > 0 exist un num r N astfel nct pentru orice n N i orice
un + 1 + un + 2 + ... + un + p <

2.2.2

Criteriului lui Abel: Fie

((u )

n n

, ( sn ) n

o serie cu proprietatea c irul

( sn )n

al

sumelor par iale este m rginit i ( n )n un ir descresc tor de numere reale pozitive, convergent c tre 0. Atunci seria 2.3 2.3.1 2.3.2 CRITERII DECONVERGEN

n un

este convergent .

PENTRU SERII ALTERNATE

Definiie: Se numete serie alternat o serie de numere reale pentru care produsul a doi termeni consecutivi este negativ. Criteriul lui Abel: Fie ( un )n un ir descretor de numere reale pozitive, convergent c tre 0. Atunci seria

( 1)

un este convergent .

2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

CRITERII DE CONVERGEN ABSOLUT Defini ie:Seria un se numete absolut convergent dac seria

un

este convergent . O

2.4.4

serie convergent care nu este absolut converget se numete serie semiconvergent . Teorem : Dac ntr-o serie absolut convergent se schimb ordinea termenilor, se ob ine tot o serie absolut convergent cu aceeai sum . Teorem (Riemann): ntr-o serie semiconvergent se poate schimba ordinea termenilor astfel nct seria astfel ob inut s aibe ca sum un num r real, finit sau infinit, diferit de suma seriei ini iale, sau ca seria s fie oscilant . Criteriul compara iei: Fie un , vn dou serii pentru care exist un num r natural
N

astfel nct un vn

pentru orice n>N. Atunci dac seria

convergent , seria 2.5

un este absolut convergent .

vn

este absolut

CRITERII DE CONVERGEN PENTRU SERII CU TERMENI POZITIVI

Observaie: O serie cu termeni pozitivi poate fi convergent sau divergent , cu suma . Pentru o serie cu termeni pozitivi proprietatea de convergen este echivalent cu proprietatea de absolut convergen . 2.5.1 Primul criteriu al compara iei: Fie

exist un num r natural N astfel nct un vn pentru orice n>N. Atunci:

un , vn

dou serii cu termeni pozitivi pentru care

2.5.2

vn este convergent , atunci seria un este convergent b. dac seria un este divergent ,atunci seria vn este divergent Al doilea criteriu al compara iei: Fie un , vn dou serii cu termeni pozitivi pentru care
a. dac seria exist un num r natural N astfel nct un + 1 vn + 1 un vn

15

Capitolul 3: Func ii reale de o variabil real

pentru orice n>N. Atunci: a. dac seria vn este convergent , atunci seria b. 2.5.3 dac seria

un este divergent ,atunci seria


u lim n = k n v n

Al treilea criteriu al compara iei: Fie

un , vn

un este convergent vn este divergent


dou serii cu termeni pozitivi astfel nct

a. b. c.

dac 0 < k < , atunci cele dou serii au aceeai natur dac k=0 iar seria vn este convergent , atunci seria dac k = iar seria

vn este divergent

, atunci seria

un este convergent un este divergent

Observaie: Aceste criterii ne ofer posibilitatea de a stabili natura unei serii cu termeni pozitivi comparnd-o cu o alt serie a c rei natur o cunoatem. De obicei, pentru compara ie se folosete seria 1 geometric sau seria (seria armonic generalizat ). n 1 Observaie: Seria armonic generalizat este: convergent dac > 1 i divergent dac 1 . n n Observaie: Seria 2.5.4

n ! este convergent i are suma e (numrul lui Euler).


n

Criteriul rdcinii (al lui Cauchy): Fie a. avem b. Dac


n n

Dac exist un numr natural N i un numr 0<k<1 astfel nct pentru orice n N s
un k , atunci seria este convergent un 1 pentru o infinitate de termeni, atunci seria este divergent

un

o serie cu termeni pozitivi.

Corolar: Dac pentru seria

un

cu termeni pozitivi exist lim n un = k , atunci aceast


n

2.5.5

serie converge dac k < 1 i diverge dac k > 1 . Criteriul raportului (al lui D'Alembert): Fie un o serie cu termeni pozitivi. a.

Dac exist un numr natural N i un numr 0<k<1 astfel nct pentru orice n N s u avem n + 1 k , atunci seria este convergent. un
un + 1 1 , un

b.

Dac exist un numr natural N astfel nct pentru orice n N s avem

atunci seria este divergent. Corolar: Dac pentru seria

un

cu termeni pozitivi exist lim

un + 1 = k , atunci aceast serie un

2.5.6

converge dac k < 1 i diverge dac k > 1 . Criteriul Raabe-Duhamel: Fie un o serie cu termeni pozitivi. a.

Dac exist un numr k > 1 i un numr natural N astfel nct u n( n 1 ) k un + 1

pentru orice n N , atunci seria este convergent. b. Dac exist un numr natural N astfel nct

16

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

n(

un 1)< 1 un + 1

pentru orice n N , atunci seria este divergent. Corolar: Dac pentru seria cu termeni pozitivi un exist
n

lim n(

un 1) = un + 1

2.5.7

Dac exist un numr natural N astfel nct pentru orice n N 1 log un >1 log n atunci seria este convergent. b. Dac exist un numr natural N astfel nct pentru oirice n N 1 log un <1 log n atunci seria este divergent. Corolar: Dac pentru seria cu termeni pozitivi exist 1 log un lim = n log n atunci aceast serie converge dac > 1 i diverge dac < 1 . a. 2.6 2.6.1 EXERCI II REZOLVATE S se studieze convergen a seriei

atunci seria converge dac > 1 i diverge dac < 1 . Criteriul logaritmic: Fie un o serie cu termeni pozitivi.

un = ( 2n 1)( 2n + 1)
n n

calculnd suma ei. Rezolvare: Termenul general al sumei este: 1 1 1 1 un = = ( 2n 1)( 2n + 1) 2 2n 1 2n + 1 Atunci irul sumelor par iale se mai poate scrie:
sn = = 1 1 1 1 n 1 1 = = 2k + 1 2 k =1 2k 1 2k + 1 k = 1 2 2k 1
n

1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 + + ... + = 1 = 2 3 3 5 2n 1 2n + 1 2 2n + 1 2n + 1 Conform defini iei, seria data este convergent dac irul sumelor par iale este convergent i are ca sum limita acestui ir, dac aceasta exist. Avem: n 1 lim sn = lim = n n 2n + 1 2 1 de unde ob inem c seria un este convergent i are suma . 2 n

17

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

2.6.2

S se calculeze suma seriei: 1 n ( n + 1)( n + 2 ) n

Rezolvare: Termenul general al seriei este: 1 un = n ( n + 1)( n + 2 ) Ne prpunem s scriem termenul general al seriei ca o sum de frac ii simple, i.e.: A B C + un = + n n+1 n+2 Ob inem: A ( n + 1)( n + 2 ) + Bn ( n + 2 ) + Cn ( n + 1) A B C + + = = n n+1 n+2 n ( n + 1)( n + 2 )
=

n 2 ( A + B + C ) + n ( 3A + 2B + C ) + ( 2 A + 2B + C ) n ( n + 1)( n + 2 )

Prin trecere la identificarea coeficien ilor ob inem sistemul: A+ B+C =0 3A + 2B + C = 0 2 A + 2B + C = 1 cu solu ia A =


1 1 , B = 1, C = . A adar termenul general al seriei se mai poate scrie: 2 2 1 1 2 1 + un = 2 n n +1 n + 2 irul sumelor par iale devine: sn = u k =
n n

1 1 2 1 1 1 1 1 n 2 + 3n + = + = 2 k +1 k + 2 2 2 n+1 n+2 4n + 12n + 8 k =1 k =1 2 k Cum suma seriei este egal cu limita irului sumelor par iale, ob inem: 1 n 2 + 3n 1 n ( n + 1)( n + 2 ) = nlim sn = nlim 4n2 + 12n + 8 = 4 n =1

S se calculeze suma seriei: 2 1 1 1 1 + + + + + ..... 3 3 6 12 24 Rezolvare: Se observ c termenii generali ai seriei sunt termenii unei progresii geometrice al crei 2 1 ra ia q = . Prin urmare, irul sumelor par iale este: prim termen este u0 = 3 2
sn = u0 + u0 q + u0 q 2 + ...u0 q n 1 = u0 1 qn 1 q

2.6.3

adic:
1 1 n 2 2 = 4 1 1 sn = 3 1 1 3 2n 2 de unde ob inem:

18

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

n =0

3 2n = nlim sn = nlim 3 n!
n3

2 1

1 4 = 3 2n

2.6.4

S se calculeze suma seriei:


n

Reozolvare: Conform observa iei 3, 2.5.3, seria termenul general al seriei

n ! este
n

convergent i
1

n! = e .
n =1

Vom scrie

n!
n

n3

n raport de termenul general al seriei

n ! . Avem, pentru n>2:


n

n3 = n ( n 1)( n 2 ) + an ( n 1) + bn = n3 + ( a 3 ) n 2 + ( 2 a + b ) n

de unde, prin identificarea coeficien ilor, ob inem: a 3 = 0 , 2 + a + b = 0 , deci a = 3 , b = 1 . Atunci termenul general al seriei devine: n3 n ( n 1)( n 2 ) 3n ( n 1) n 1 3 1 = + + = + + n! n! n! n ! ( n 3 ) ! ( n 2 ) ! ( n 1) ! irul sumelor par iale se mai poate scrie a adar:
sn =

+ + k =3 ( k 3) ! k =2 ( k 2) ! k = 1 ( k 1) !

i cum suma seriei este egal cu limita irului sumelor par iale, avem:
n =0

n ! = nlim sn = ( n 3 ) ! + 3 ( n 2 ) ! + ( n 1) ! = 5e
n =3 n=2 n =1

n3

2.6.5

Stabilii natura seriilor: 1 nn n 1


n

Rezolvare: Am demonstrat la 1.5.10 c lim n n = 1 . Atunci limita irului termenului general al seriei este:
n n

lim

1 1 = =1 n lim n n
n

deci seria nu este convergent, conform 2.1.7 ( irul termenului general nu converge la 0).
n+1 n n 1 Rezolvare: Suma par ial a acestei serii este:

2.6.6

ln

sn = ln
k =1

k +1 n = ( ln ( k + 1) ln ( k ) ) = ln ( n + 1) ln 1 = ln ( n + 1) k k =1

Cum lim sn = lim ln ( n + 1) = , ob inem c seria


n n

ln
n 1

n+1 este divergent i are suma . n

n+1 n+1 Observaie: irul termenilor acestei serii, un = ln = 0 ), cu toate c , converege la 0, ( lim ln n n n seria este divergent. Acest fapt demonstreaz c proprietatea 2.1.7 nu este i o condi ie suficient de convergen pentru serii.

19

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

2.6.7

n2

n ln n
n

Rezolvare: Deoarece pentru orice n * avem ln n < n , ob inem de asemenea 1 1 pentru orice n 2 . > n n n ln n Conform exerci iului 2.6.1, seria ob inem atunci c seria

ln n < n n , i deci:

nn
n 1

este divergent. Din primul criteriu al compara iei 2.5.1

n2

n ln n

este divergent.

2.6.8

2n + n
n 1

Rezolvare: Cum 2 n + n 2 n pentru orice n , ob inem c: 0 < general vn =

1 1 . Cum seria cu termenul < 2n + n 2n

1 este convergent (este o serie gemetric cu ra ia q = 1 2 subunitar) i seria dat are 2n termenii pozitivi, din primul criteriu al compara iei 2.5.1 ob inem c seria cu termenul general 1 este de asemenea convergent. un = n 2 +n

2.6.9

n ( n + 1)
n 1

Rezolvare: Vom folosi crieteriul al treilea al compara iei, 2.5.3, n care: 1 1 , vn = 2 un = n ( n + 1) n Conform observa iei 2, 2.5.3, seria general vn =

n
n 1

este convergent pentru > 1 , deci seria care are ca termen

1 este convergent. Avem: n2 1 n ( n + 1) un n2 lim = lim = lim 2 =1 1 n v n n n + n n 2 n Cum limita este finit, conform criteiului al treilea al compara iei, cele dou serii au aceea i natur, 1 este convergent.. prin urmare i seria n 1 n ( n + 1)

2.6.10

n 1

n2 + n + 1 n2

,a >0

Rezolvare: Folosind corolarul criteriului rdcinii, 2.5.4, se ob ine: n2 + n + 1 lim n un = lim a =a n n n2

20

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

i deci seria este divergent dac a > 1 i convergent dac 0 < a < 1 . Pentru a=1 criteriul rdcinii nu precizeaz natura seriei, deci va trebui s determinm natura seriei n acest caz prin alte metode. Fie a adar a=1. Termenul general al seriei devine n acest caz:
un = n2 + n + 1 n2
n

= 1+

n+1 n2

i deci
n+1

n+1 lim un = lim 1 + 2 n n n

= lim

n+1 1+ 2 n

n2 n +1

n2

= e n

lim

n +1 n

=e

Cum limita irului termenului general al seriei este diferit de zero, conform observa iei 2.1.7 seria este divergent i n acest caz. 2.6.11

n 1

n 2n + 1

Rezolvare: n acest caz este comod de aplicat criteriu rdcinii, 2.5.4, i ob inem:
un =
n

n 2n + 1 n 2n + 1

un =

n 1 = <1 2n + 1 2 i deci seria este convergent.


n

lim n un = lim

2n n ! n n 1 n Rezolvare: Aplicnd criteriul raportului, 2.5.5, se ob ine:

2.6.12

un =

2n n ! nn

2 n + 1 ( n + 1) !

un + 1 = lim n u n n lim

( n + 1)
n

n +1

2 n! nn

= lim 2
n

n n+1

= 2 lim
n

1 1 1+ n
n

2 e

Dar

2 < 1 , deci, conform criteriului mai sus amintit, seria este convergent. e

2.6.13

2n + 5n , a > 0
n 1

an

Rezolvare: Vom folosi criteriul raportului, 2.5.5. Avem:


un = an >0 2n + 5n

i deci:

21

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

u an+1 2n + 5n lim n + 1 = lim n + 1 = lim a n u n 2 n an + 5n +1 n

5n 5n +1

2 5 2 5

+1
n +1

= +1

a 5

Pentru

a a < 1 , deci pentru a < 5 , seria este convergent, iar pentru > 1 , deci pentru a > 5 , seria este 5 5 divergent, conform criteriului raportului. Pentru a=5, criteriul raportului nu ne poate preciza natura seriei . Pentru a stabili totu i natura seriei date i n acest caz putem folosi una din urmtoarele metode: proprietatea 2.1.7, unde 5n 1 = lim =1 n n 2 + 5 n n 2 n +1 5 deci termenul general al seriei nu converge la 0, ceea ce nseamna c seria este divegent n acest caz criteriul Raabe-Duhamel, pentru care

lim un = lim

lim n

un 2n +1 + 5n + 1 2n +1 5n + 1 5 2n + 5n + 1 1 = lim n 1 = lim n = n n n n un + 1 5( 2 + 5 ) 5 2n + 5 n

=0 n 5 1+ 2 i cum aceast limit este subunitar, seria este divergent.


n

= lim n

2 (2 5)
n

5 2n + 5n

3 lim 5 n

2.6.14

( + 1)( + 2 ) ...( + n ) , > 0


n 1

n!

Rezolvare: Aplicnd criteriul lui D'Alembert ob inem: n! >0 un = ( + 1)( + 2 ) ...( + n )

lim

( n + 1) ! ( + 1)( + 2 ) ...( + n ) = lim n + 1 = 1 un + 1 = lim n ( + 1)( + 2 ) ... ( + n + 1) n + n + 1 un n!


un n +n+1 1 = lim n 1 = lim = n n n + 1 un + 1 n+1

ceea ce nseamn c acest criterii nu ne poate da informa ii asupra naturii seriei. Aplicm criteriul Raabe-Duhamel i ob inem:
n

lim n

Prin urmare, dac > 1 , seria este convergent, iar pentru 0 < < 1 seria este divergent. Dac = 1 , termenul general al seriei devine: n! 1 un = = 2 3 ... ( n + 1) n + 1 deci am ob inut seria

n + 1 , care este divergent (vezi 2.5.3 observa ii)


n 1

2.6.15

a
n 1

1 1 1 + + .... 2 n

,a > 0

22

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

Rezolvare: Aplicnd criteriul Raabe-Duhamel se ajunge la calcule complicate. Putem aplica criteriul logaritmic:
un = a
1 1 1 + + ...+ 2 n

>0

1 1 ln 1 1 1 1 1 1 1 + + ... + ln a 1 + + ... + 1 + + ...+ n un 2 n 2 n a 2 = lim = lim = ln a lim = ln a lim n ln n n n n ln n ln n ln n 1 1 1 + + ... + 2 n (aplicnd eventual criteriul Cesaro-Stolz pentru determinarea limitei lim = 1 ). n ln n 1 1 1 1 Prin urmare, dac ln a = ln > 1 , adic > e a < , seria este convergent, iar dac ln < 1 , a a e a 1 1 adic a > , seria este divergent. Dac a = criteriul logaritmic nu ne poate da informa ii asupra e e naturii seriei. ln

2.6.16

n ln a , a > 0
n 1

Rezolvare: Se aplic criteriul logaritmic, 2.6.5.Ob inem: un = n ln a > 0


1 1 ln ln a un ln n ln a ln a ln n n = lim = lim = lim = ln a lim n ln n n n ln n n ln n ln n Prin urmare, dac ln a > 1 , adic a > e , seria este convergent. Pentru ln a < 1 , adic pentru a < e , seria este divergent. Dac a=e, atunci criteriul logaritmic nu ne poate da informa ii despre natura seriei. Dac a=e, atunci termeul general al seriei devine: 1 un = n ln e = n 1 = n 1 ob inndu-se seria , serie divergent. n 1 n ln

2.6.17

S se studieze natura seriei:


n 0

( 1)
3n

Rezolvare: Seria

n 0

3n

este convergent, pentru c termenul general vn =

1 3n

este o progresie
1 , ob inem 3n

geometric cu ra ia subunitar. Cum termenul general al seriei date are proprietatea un = a adar c aceasta este absolut convergent. 2.6.18 S se studieze convergen a seriei: n n +1 ( 1) n2 + 1 n 1

23

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

Rezolvare: Pentru a verifica dac seria dat este convergent vom aplica criteriul lui Abel, 2.3.1. irul n este descresctor pentru c: cu termenul general an = 2 n +1
an + 1 an = = n+1

( n + 1)
2

+1

n n3 + n 2 + n + 1 n 3 2n 2 n 1 = = 2 n +1 n 2 + 1 ( n + 1) + 1
2

)(

(n

+1

) (( n + 1)

+1

<0

i de asemenea lim

n =0 . n2 + 1
n

Prin urmare, conform criteriului lui Leibniz, seria cu termenul general un = ( 1)

n este n2 + 1

convergent. Pentru a verifica dac seria este absolut convergent, vom aplica criteriul compara iei, 2.5.3, unde: n n n = un = ( 1) 2 n + 1 n2 + 1 1 vn = n Ob inem: n 2 u n2 lim n = lim n + 1 = lim 2 =1 1 n v n n n + 1 n n 1 n deci cele dou serii au aceea i natur. Cum seria este divergent, ob inem c i seria 2 n n +1 n 1 n 1 este divergent, deci seria dat nu este absolut convergent. 2.7 2.7.1 a. EXERCI II PROPUSE: S se stabileasc natura urmtoarelor serii i s calculeze suma lor
1 8n 3 1 1 , 4 convergent 1 R: 1 + convergent 1 R: 2 +1 convergent 5 R: 6 convergent R:

n 1 16 n

b. c.

n 1

( + n )( + n + 1)

, unde este un numr real diferit de orice ntreg negativ

n 1

n+ 2 n+ 2 +1
n+1

)(

d.

2 n + ( 1) 5
n

n 1

24

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

Indica ie: Se va scrie geometrice de ra ie 2.7.2 a. b. c.

2 n + ( 1) 5
n

2 5

( 1)
5

n +1

, i prin urmare seria dat este suma a dou progresii

2 1 i 5 5 S se stabileasc natura urmtoarelor serii:

7n n 2 + 3n + 5 n 1 1 n +n
3 n 1

R: convergent R: convergent R: divergent R: convergent R: convergent

1 n+1 n n

n 1 30n + 7

d. e.

n 1

1000 2 n2 n 2 Indica ie: se va folosi inegalitatea: 1000 1000 1000 1000 < = < n 2 2 n 2 n n ( n 1) ( n 1) 2

f.

1 , a > 2 n n 1 2 + a

R: convergent
1

Indica ie: se va compara cu seria

2n
n 1

, folosind al treilea criteriu al compara iei.

2.7.3 a. b. c.

S se stabileasc natura seriilor urmtoare aplicnd criteriul raportului i criteriul rdcinii: R: convergent R: convergent
, a >0

an , a >0 n 1 n !

(n

+ 1 an
2

n 1

( n + 1) !

( n !) n 1 ( 2n ) !
n 1 2 5 8 ... ( 3n 1)

R: convergent

d. e. f.

1 3 5 ... ( 2n 1) 2n 2 + 7n + 5 6n 2 + 5n + 9
n

R: convergent R: convergent

n 1

n 1

13 + 23 + ... + n3 n 4 n3

R: convergent
n ( n + 1)( 2n + 1) 6

Indica ie: 13 + 23 + ... + n3 =

25

Capitolul 3: Funcii reale de o variabil real

g. h. 2.7.4 a.

R: convergent
n

n2

( lg n )

2n n + 5

R: convergent
n

n 1

( 3n + 7 )

S se stabileascnatura seriilor urmtoareaplicnd criteriul Raabe-Duhamel:


2 7 12 ... ( 2 + 5 ( n 1) )

R: divergent R: convergent pentru a < e divergent pentru a e

n 1 3 8 13 ... ( 3 + 5 ( n 1) )

b. c.

an n ! , a >0 n n 1 n
n!

n 1 ( + 1) ...( + n + 1)

, >0

R: convergent pentru > 2 divergent pentru 0 < 2

2.7.5

S se stabileasc natura seriilor urmtoare:

a.

n ( n + 1)
n 1 n 1

( 1)

n +1

R: semiconvergent

b.

(n + a)
( 1)

( 1)

unde este un numr real diferit de orice ntreg negativ

c.

n ( n 1) 2

R:absolut convergent pentru > 1 . semiconvergent pentru <1 R: divergent

n 1

n3

2.7.6

S se studieze convergen a seriei:


n2

(2

e 2 3 e ... 2 n e , a > 0

)(

) (

Indica ie: Se aplic criteriul lui DAlembert i criteriul al doilea al compara iei.

26

3. FUNC II REALE DE O VARIABIL REAL


3.1 LIMITE DE FUNC II Fie A , x0 (numr finit sau infinit) un punct de acumulare al mul imii A (nu neaprat
x0 A ) i f : A o func ie de variabil real.

3.1.1 Definiie: Vom spune c l (finit sau infinit) este limita funciei f n punctul x0 relativ la mulimea A dac pentru orice ir de numere reale

( xn )n

din A, xn x0 , cu lim xn = x0 , irul


n

( f ( xn ) )n
3.1.2

al valorilor funciei are limita l . Vom scrie atunci:


x x0 , x A

lim

f ( x ) = l sau lim f ( x ) = l
x x0

Petru definiia 3.1.1 sunt echivalente afirmaiile: a. Num rul l (finit sau infinit) este limita funciei f n punctul x0 relativ la mulimea A dac i numai dac pentru orice vecin tate V a lui l exist vecin tatea U a lui x0 , depinznd de V, astfel b. Dac A dac
x0 i l sunt finite, atunci l este limita funciei f n punctul x0 relativ la mulimea

nct pentru orice x A U , x x0 , avem f ( x ) V . i numai dac pentru orice num r > 0 exist

> 0

astfel nct pentru orice

x A , x x0 , x x0 < , avem f ( x ) l < .

c. Dac num r M > 0 exist

x0 este finit i l = + , atunci lim f ( x ) = dac


x x0

i numai dac pentru orice

M > 0 astfel nct pentru orice x A , x x0 , x x0 < M avem f ( x ) > M .


x

d. Dac x0 = i l este finit, atunci lim = l dac

i numai dac , pentru orice num r > 0

exist > 0 astfel nct pentru orice x A , x x0 , x > avem f ( x ) l < . 3.1.3 Operaii cu limite de funcii: Fie f , g : A mul imea A. Dac exist
x x0 x x0

i x0 un punct de acumulare pentru

lim f ( x ) = l1 i lim g ( x ) = l2 , finite sau infinite, atunci:


f + g are limit n punctul x0 i avem:

a. dac l1 + l2 are sens, func ia sum


x x0

lim ( f + g )( x ) = l1 + l2 lim ( f g )( x ) = l1 l2
l1 l2

b. dac l1 l2 are sens, func ia produs f g are limit n punctul x0 i avem:


x x0

c. dac

g ( x ) 0 pe o vecin tate a lui x0 i dac

are sens, atunci func ia

f : x A g ( x ) 0 are limit n punctul x0 i avem: g


x x0

lim

l f ( x) = 1 g l2

Capitolul 4 Serii de funcii

d. dac , atunci func ia f : A are limit n punctul x0 i avem:


x x0

lim f ( x ) = l1

3.1.4

Criterii de existen a limitelor de funcii: a. dac f ( x ) l g ( x ) pentru orice x A i lim g ( x ) = 0 , atunci lim f ( x ) = l
x x0 x x0

b. dac

f ( x ) h ( x ) pentru orice x A i lim h ( x ) = , atunci lim f ( x ) =


x x0 x x0

c. dac exist
x x0

M > 0 astfel nct f ( x ) M pentru orice x A (i.e. f este m rginit pe A)


x x0

i lim g ( x ) = 0 , atunci lim ( f g )( x ) = 0 d. Criteriul lui Cauchy: Func ia f : A are limit n punctul de acumulare finit x0 al lui A dac i numai dac pentru orice > 0 exist o vecin tate V a lui x0 astfel nct pentru orice
x', x'' V A , x' x'' avem f ( x' ) f ( x'' ) < .

3.1.5

n aplica ii se folosesc des urm toarele limite: sin ( ax ) a tg ( ax ) a. lim = , lim x 0 bx b x 0 bx


1 a = e , lim 1 + = ea b. lim 1 + x x x x
x

lim a x = lim a x =

, dac a > 1 0 , dac 0 < a < 1 0 , dac a > 1 , dac 0 < a < 1

c.
x

3.2 3.2.1

CONTINUITATEA FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL Definiie: Spunem c func ia f este continu n punctul de acumulare x0 A dac pentru
n

orice ir ( xn )n A convergent la x0 avem lim f ( xn ) = f ( x0 ) Urmtoarele defini ii sunt echivalente cu defini ia dat mai sus continuit ii unei func ii ntr-un punct: a. Pentru orice vecintate U a lui f ( x0 ) exist o vecintate V a lui x0 astfel nct pentru orice x V A avem f ( x ) U .
f ( x ) f ( x0 ) < .

b. Pentru orice > 0 exist > 0 astfel nct pentru orice x A , cu x x0 < avem

3.2.2

Definiie: Spunem c func ia


lim f ( xn ) = f ( x0 )

f : A

este continu la stnga (respectiv la


f ( x ) = f ( x0 )
n

dreapta) n x0 A dac pentru orice ir avem


x x0 , x > x0

( xn )n
poate

A , xn x0 ( respectiv xn x0 ), cu lim xn = x0 ,

(se

mai

scrie:

x x0 , x < x0

lim

(respectiv

lim

f ( x ) = f ( x0 ) ) , i.e. limita lateral la stnga (respectiv la dreapta) ale func iei f n punctul x0

exist i este egal cu f ( x0 ) .

49

Capitolul 4 Serii de funcii

3.2.3

Propoziie: Funcia f : A este continu n x0 A dac

i numai dac este continu la

stnga i la dreapta n x0 . 3.2.4 Definiie: Un punct x0 A se nume te punct de discontinuitate a lui f dac f nu ste continu n x0 . Un punct de discontinuitate pentru funcia f se nume te punct de discontinuitate de spea I dac limitele laterale al func iei f n punctul x0 exist, sunt finite, dar nu sunt egale. Un punct de discontinuitate pentru func ia f se nume te punct de discontinuitate de spea a II-a dac nu este de spe a I. 3.2.5 Definiie: Fie I un interval i f : I o func ie. Spunem c func ia f are proprietatea lui Darboux pe intervalul I dac pentru orice a , b I , a b i pentru orice

, f ( a ) f ( b ) exist c ( a , b ) astfel nct f ( c ) = .


f :I

3.2.6 Propoziie: Orice func ie continu este adev rat ). 3.3 3.3.1

are proprietatea lui Darboux. (Reciproca nu

UNIFORM CONTINUITATEA FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL Definiie: Fie I un interval i f : I . Spunem c f este uniform continu pe I dac

pentru orice > 0 exist


f ( x' ) f ( x'' ) < .

> 0 astfel nct pentru orice x', x'' I cu x' x'' < s avem

3.3.2 3.4 3.4.1

Propoziie: Orice func ie uniform continu este continu . (Reciproca nu este adev rat ) DERIVABILITATEA FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL Definiie: Fie I un interval, f : I i x0 I . Dac exist i este finit
x x0

lim

f ( x ) f ( x0 ) x x0

vom spune c func ia f este derivabil n punctul x0 . Vom nota:


x x0

lim

f ( x ) f ( x0 ) = f ' ( x0 ) x x0

i o vom numi derivata func iei f n x0 . Limitele


' f d ( x0 ) = x x0 , x > x0

lim

f ( x ) f ( x0 ) f ( x ) f ( x0 ) x x0 x x0

f s' ( x0 ) =

x x0 , x < x0

lim

dac exist , se numesc respectiv derivata la dreapta i derivata la stnga a func iei f n punctul x0 . 3.4.2 3.4.3 Propoziie: Funcia f : I este derivabil n x0 dac i numai dac are derivate laterale egale n x0 . Teorema lui Rolle: Fie funcia f : I , a , b I , a < b . Dac : ii. f este derivabil pe ( a , b ) i. f este continu pe [ a , b ] .

iii. f ( a ) = f ( b )

50

Capitolul 4 Serii de funcii

atunci exist cel puin un punct c ( a , b ) astfel nct f ' ( c ) = 0 . 3.4.4 Teorema lui Lagrange: Fie funcia f : I , a , b I , a < b . Dac : ii. f este derivabil pe ( a , b ) atunci exist cel puin un punct c ( a , b ) astfel nct
= f ' (c) ba f ' ( x ) > 0 (respectiv f ' ( x ) < 0 ) pe intervalul I, atunci f este cresc toare f (b ) f ( a )

i. f este continu pe [ a , b ] .

3.4.5

Consecine: Dac

(respectiv descresc toare) pe acest interval. 3.4.6 Teorema lui Cauchy: Fie f , g : I , a , b I . Dac : ii. f i g sunt derivabile pe ( a , b ) i. f i g sunt continue pe [ a , b ]

iii. g ( x ) 0 pentru orice x ( a , b ) , atunci exist cel puin un punct c ( a , b ) astfel nct
g (b ) g ( a ) f (b ) f ( a ) = g' ( c) f ' (c)

3.4.7

Regulile lui lHospital : 1. Fie f , g : I , c I . Dac : i. f ( c ) = g ( c ) = 0 ii. f i g sunt derivabile n c iii. g ' ( c ) = 0

atunci lim

xc

g ( x)

f ( x)

g' (c )

f ' (c)

2. Fie f , g : I \ {c} , unde c este un punct de acumulare pentru I. Dac : i. lim f ( x ) = lim g ( x ) = 0 ii. f i g sunt derivabile pe I \ {c} iii. g ' ( x ) 0 pentru x I \ {c} iv. lim atunci lim
xc xc xc

f ' ( x) =l g' ( x )

xc

f ( x) =l g ( x)

3. Fie f , g : I \ {c} , unde c este un punct de acumulare pentru I. Dac : i. lim g ( x ) = + ii. f i g sunt derivabile pe I \ {c} iii. g ' ( x ) 0 pentru x I \ {c} iv. lim
xc xc

f ' ( x) =l g' ( x )

51

Capitolul 4 Serii de funcii

atunci lim 3.4.8

xc

f ( x) =l g ( x)

Observaii:

i.Fie

f , g : I \ {c}

astfel nct lim f ( x ) = 0


xc

i lim g ( x ) =
xc

F = f g . Dac vom scrie F =

f g vom obine unul din cazurile n care se poate aplica regula lui = 1 1 g f

lHospital (2. sau 3.) ii. Fie f , g : I \ {c} astfel nct. lim f ( x ) = lim g ( x ) =
xc xc

i = f g . Atunci dac vom scrie

1 1 g f vom obine unul d lim g ( x ) = 0 in cazurile n care se poate aplica regula lui = f g= 1 xc f g lHospital (2. sau 3.) iii. Fie f , g : I \ {c} astfel nct

lim f ( x ) = 0
xc xc xc

i sau i lim g ( x ) = sau i lim g ( x ) = 0


xc xc

lim f ( x ) = 1 lim f ( x ) =

i = f g , atunci dac vom scrie = f g = e g ln f se obine cazul i. prezentat mai sus. 3.5 3.5.1 DIFEREN IABILITATEA FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL Definiie: Vom spune c funcia f : I , unde I este un interval, este difereniabil n
f ( x ) f ( x0 ) = A ( x x0 ) + ( x )( x x0 )

punctul x0 I dac exist un numr A astfel nct pentru orice x I s avem: unde : I este o func ie cu proprietatea ( x0 ) = 0 i lim ( x ) = 0 .
x x0

3.5.2

Consecin: 1.O funcie f : I

este difereniabil n x0 I dac

i numai dac este

derivabil n x0 . Dac f este derivabil n x0 , atunci


f ( x ) f ( x0 ) = f ' ( x0 )( x x0 ) + ( x )( x x0 )

unde : I este o funcie cu proprietatea ( x0 ) = 0 i lim ( x ) = 0 .


x x0

Pentru valori suficient de apropiate ale lui x de x0 vom putea scrie:


f ( x ) f ( x0 ) f ' ( x0 )( x x0 ) , x x0 , x I

3.6

PROBLEME REZOLVATE Folosind definiia limitei unei funcii ntr-un punct (3.1.3), s se arate c : lim x 2 = 4
x2

3.6.1

Rezolvare: fie > 0


x < 2 +

un num r real

astfel nct

x 2 < . Obinem atunci c

< x 2 < 2 < x < + 2 . Cum ns

x + 2 x + 2 i 2 < 2 , avem:

52

Capitolul 4 Serii de funcii

x + 2 x + 2 < 4 +

Atunci: (*) x 2 4 = ( x 2 )( x + 2 ) = x 2 x + 2 < ( 4 + ) Fie atunci > 0 i > 0 astfel nct ( + 4 ) < 0 < < relaia (*) obinem : x 2 4 < . Am obinut a adar: Pentru orice > 0
2+ 4+ limita 4 n x0 = 2 . x2 <

2+ 4+

. Pentru x I , x 2 < n

exist

0< <

2+ 4 +

astfel nct pentru orice

x I , cu

, avem: x 2 4 < , ceea ce nseamn conform definiiei 3.1.3 c funcia dat are

1 =0 x2 + 1 Rezolvare: Vom ar ta c pentru orice > 0 exist

3.6.2

lim

> 0 astfel nct pentru orice x > s avem

1 1 < . Avnd n vedere c x > 0 , inegalitatea 2 < se mai poate scrie: x2 + 1 x +1 x> 1

Atunci lund =

, pentru x > ingalitatea

1 < este realizat . x2 + 1

3.6.3 Rezolvare:

Fie f : Fie

, f ( x) =

sin ( x ) .S se arate c x

lim f ( x ) = 0 . 1 . x

g ,h :

, g ( x ) = sin ( x ) , h ( x ) =
x

Avem:

f ( x) = g ( x) h ( x)

g ( x ) = sin ( x ) 1, lim h ( x ) = lim


x x

lim g ( x ) h ( x ) = 0

1 = 0 . Atunci conform criteriului 3.1.4, c., obinem c : x

deci lim f ( x ) = 0 .
x

3.6.4

S se arate c funcia f : ( 0 , ) , f ( x ) = ( 1 + sin x ) ln x nu tinde c tre atunci cnd x

tinde c tre . Rezolvare: S presupunem c funcia dat tinde c tre atunci cnd x tinde c tre . Atunci, conform criteriului 3.1.4,b., pentru orice ir ( xn )n cu lim xn = avem lim f ( xn ) = . Fie atunci irul
n n

3 3 3 ( xn )n , xn = + 2n . Evident avem nlim xn = nlim ( + 2n ) = + 2 nlim n = . 2 2 2 lim f ( xn ) = , conform criteriului mai sus amintit. Dar:
n

Atunci

53

Capitolul 4 Serii de funcii

3 3 + 2n )) ln( + 2n ) = 2 2 3 3 3 = ( 1 + sin ) ln( + 2n ) = ( 1 1 ) ln( + 2n ) = 0 2 2 2 deci lim f ( xn ) = 0 , contradicie, deci presupunerea f cut este fals , i prin urmare funcia dat nu f ( xn ) = ( 1 + sin(
n

tinde c tre atunci cnd x tinde c tre . 3.6.5 Rezolvare: S se arate c funcia f : , f ( x ) = sin x nu are limit cnd x tinde c tre . Vom ar ta c exist irurile

( xn )n , ( yn )n

cu

lim xn = lim yn =
x

lim f ( xn ) lim f ( yn ) . Fie a adar xn = n , yn =


x n

+ 2n . Avem evident

lim n = lim

+ 2n = 2 + 2n = 1 , deci lim f ( xn ) = 0 i lim f ( yn ) = 1 , deci n n 2

Dar f ( xn ) = sin ( n ) = 0 i f ( yn ) = sin


x

lim f ( xn ) lim f ( yn )
x

ceea ce contrazice criteriul 3.1.4, b. 3.6.6


x . Are aceast funcie limit n punctele -1 i 1? x2 1 Rezolvare: O funcie are limit ntr-un punct dac i numai dac limitele laterale n acel punct exist i sunt egale. S remarc m maii nti c de i puunctele -1 i 1 nu aparin domeniiului de definiie al funciei f, ele sunt totu i punte de acumulare pentru acesta. Vom calcula adar limitile laterale ale funciei n cele dou puncte. Avem: x x x 1 1 lim = lim = lim lim = ( ) = x 1 , x < 1 x 2 1 x 1 , x <1 ( x 1)( x + 1) x 1 , x <1 x 1 x 1 , x < 1 x + 1 2

Fie f : \ {1, 1} , f ( x ) =

x 1 , x > 1

lim

x x x 1 1 = lim = lim lim = = x 2 1 x 1 , x >1 ( x 1)( x + 1) x 1 , x >1 x 1 x 1 , x >1 x + 1 2

deci funcia nu admite limit n punctul x = 1 . Analog: x x x 1 1 lim = lim = lim lim = ( ) = x 1 , x < 1 x 2 1 x 1 , x < 1 ( x 1)( x + 1) x 1 , x <1 x + 1 x 1 , x < 1 x 1 2
x 1 , x > 1

lim

x x x 1 1 = lim = lim lim = = x 2 1 x 1 , x > 1 ( x 1)( x + 1) x 1 , x > 1 x + 1 x 1 , x > 1 x 1 2

decii funcia dat nu are limit nici n punctul x=1. 3.6.7 S se arate c funcia f :
*

, f ( x ) = cos

1 nu are limit n punctul x=0, demonstrnd x

c nu satisface criteriul general al lui Cauchy. Rezolvare: Vom ar ta c exist 1 > 0 astfel nct pentru orice > 0 s existe x1 , x2 , satisf cnd inegalit ile x1 , x2 < i f ( x1 ) f ( x2 ) 1 . Fie 1 = 2 . Atunci pentru orice > 0 exist un num r natural n astfel nct:
x1 = 1 1 < , x2 = < 2n ( 2n + 1)

54

Capitolul 4 Serii de funcii

pentru c

lim

1 1 = lim =0 2n n ( 2n + 1)

Dar f ( x1 ) f ( x2 ) = cos 2n cos ( 2n + 1) = 2 i deci criteriul genral Cauchy este contrazis; a adar funcia dat nu are limit n punctul x=0. 3.6.8 S se arate c funcia f : \ {1} , f ( x ) =
x satisface criteriul general al lui Cauchy x+1

n punctul x=1. Rezolvare: Fie x', x'' > 0 , x', x'' 1 . Atunci:

(* )

f ( x' ) f ( x'' ) =

x' x'' x' x'' x' x'' = < x' + 1 x'' + 1 ( x' + 1)( x'' + 1) ( x' + 1)( x'' + 1)

< x' x'' = x' 1 + 1 x'' x' 1 + x'' 1

Alegem =

i x', x'' astfel nct x' 1 <

x'' 1 <

. Atunci n relaia (*) obinem:

+ = 2 2 ceea ce nseamn c funcia dat satisface criteriul lui Cauchy n puntul x=1.

f ( x' ) f ( x'' ) < x' 1 + x'' 1 <

3.6.9 S se calculeze:
x

lim

Rezolvare: Suntem n cazul exceptat . Avem:


f ( x ) = x2 + 1 x = x2 + 1 x 2 x +1 + x
2

x2 + 1 x

= x

1 1+ 1 +1 x2

Cum x , deci x > 0 , obinem x = x i deci:


x

lim

x 2 + 1 x = lim

1 x 1+ 1 +1 2 x

=0

1 0 i x

1 1 ; se aplic 3.1.4, c.). 1 2 +1 1+ 2 + 1 x

3.6.10

S se calculeze:
x

lim x

x2 + 1 x

)
) (
x2 + 1 x

Rezolvare: Avem:
f ( x) = x

x2 + 1 x = x

)(

x2 + 1 + x

x2 + 1 + x

)=
x

x 1+ 1 +1 x2

Pentru x avem x > 0 deci x = x . Atunci:

55

Capitolul 4 Serii de funcii

lim x

x 2 + 1 x = lim

x x 1 1+ 2 +1 x

= lim

1 1 = 2 1 1+ 2 +1 x

Pentru x avem x < 0 i deci x = x . Atunci:


f ( x) = x = x2

1 1 x2 + 1 x = x x 1 + 2 x = x x 1 + 2 x = x x 1 +1 x2

1+

Atunci:
x

lim x

x 2 + 1 x = lim x 2
x

1+

1 + 1 = x2

3.6.11

S se calculeze: n 1+ x 1 lim x 0 x
0 . innd cont de relaia: 0

Rezolvare: Suntem n cazul exceptat

a n b n = ( a b ) a n 1 + a n 2b + ... + ab n 2 + b n 1

n care lu m a = 1 + x , b = 1 , obinem:
n

n 1 + x 1n 1+ x 1 = = n 1 n2 x x n (1 + x ) + n (1 + x ) + ... + n 1 + x + 1

x = n 1 + x n 1 + n 1 + x n 2 + ... + n 1 + x + 1 x ( ) ( )
n

1
n

(1 + x )

n 1

(1 + x )
=

n2

+ ... + n 1 + x + 1

i atunci:
lim
x 0

1+ x 1 = x

1
n

(1 + x )

n 1

(1 + x )

n2

+ ... + 1 + x + 1
n

1 n

3.6.12

S se calculeze: 1 cos x lim x 0 x2


0 . Atunci: 0

Rezolvare: Suntem de asemenea n cazul


1 cos x = x2

2 x x x 1 1 2 sin2 sin 2 sin2 1 2 2 = 2 = x 2 x2 x2 2

i deci:

56

Capitolul 4 Serii de funcii

1 cox 1 = lim lim x 0 x 0 2 x2

sin

x x sin 2 = 1 lim 2 = 1 (vezi 3.1.5,a.) x x 2 x 0 2 2 2

S se calculeze: sin 5x sin 3x lim x 0 5x Rezolvare: Avem: sin 5x sin 3x 2 sin x cos 4 x 2 sin x 2 lim = lim = lim lim cos 4 x = x 0 x 0 5x 5x 5 x 0 x x 0 2 (a se vedea operaii cu limite de funcii, 3.1.3) 3.6.14 S se calculeze: x lim ( 1 x ) tg x 1 2
x 1

3.6.13

Rezolvare: Deoarece lim ( 1 x ) = 0


lim ( 1 x ) tg
x 1

x = , lim tg = , suntem n cazul x 1 , x < 1 2 2 exceptat o . Fie atunci 1 x = u ; atunci pentru x 1 , avem u 0 i
i
x 1 , x > 1

lim tg

x
2

= lim u tg
u 0

u lim lim ( 1 u ) = u 0 u ctg = u 0 2 2

u 1 2 = = , u tg 2 2

unde am aplicat 3.1.5, a. 3.6.15 S se calculeze:


x2 + 1 x x 2 2
x2

lim

Rezolvare: S observ m mai nti c


x2

lim

x2 + 1 = 1 , deci suntem n cazul exceptat 1 . Avem: x2 2


3 x2 2
x2 2 3

x +1 x2 2
2

= 1+

3 x2 2

x2

x2 2

3 x2

1+

Cum:
3 lim 1 + 2 x x 2
x2 2 3

= e i lim

3x 2 =3 x x 2 2

obinem c :
x2 + 1 x x 2 2 lim
x2

= e3 (am aplicat 3.1.5,b)

3.6.16

S se calculeze: ln ( 1 + kx ) lim x 0 x

57

Capitolul 4 Serii de funcii

Rezolvare: Suntem n cazul


ln ( 1 + kx ) x =

0 . Avem: 0

1 1 ln ( 1 + kx ) = ln ( 1 + kx ) x x

i atunci:
lim ln ( 1 + kx ) x
x 0

= lim ln ( 1 + kx ) x = lim ln ( 1 + kx ) kx
x 0 1 x 0 1

= lim k ln ( 1 + kx ) kx = k ln lim ( 1 + kx ) kx = k ln ( e ) = k
x 0 x 0

3.6.17

S se calculeze:
lim
x 0

e2 x 1 3x

Rezolvare: Suntem n cazul

0 . Not m t = e 2 x 1 , de unde: e2 x = t + 1 sau, logaritmnd, 0 1 ln e 2 x = ln ( t + 1) 2x = ln ( t + 1) x = ln ( 1 + t ) . Observ m c dac x 0 , atunci t 0 . 2 Obinem:

( )

e2 x 1 t 2 t 2 = lim = lim = t 0 3 t 0 ln ( 1 + t ) 3x 3 ln ( 1 + t ) 3 2 t 1 1 1 (pentru c lim = lim = lim = =1) 1 t 0 ln ( 1 + t ) t 0 1 t 0 ln ( e ) ln ( 1 + t ) ln ( 1 + t ) t t lim


x 0

3.6.18

S se calculeze:
lim
x 0

ax 1 , a >0 x 0 Rezolvare: Suntem n cazul . Not m a x 1 = t , de unde: 0 a x = t + 1 ln a x = ln ( t + 1) x ln ( a ) = ln ( t + 1) x =

( )

ln ( t + 1) ln ( a )

Se observ c dac x 0 atunci t 0 . Obinem:


lim ax 1 t t = lim = ln ( a ) lim = ln ( a ) x 0 t 0 ln ( t + 1) t 0 ln ( t + 1) x ln ( a )

3.6.19

Studiai continuitatea funciei:


x f ( x ) = e , daca x \ {0} 1, daca x = 0
2

Rezolvare: Pentru x 0 , funcia este continu ; vom studia continuitatea funciei numai n punctul x = 0 . Avem:

58

Capitolul 4 Serii de funcii


2 1 lim 2 = i deci lim f ( x ) = lim e x = 0 x 0 x 0 x 0 x 1

Cum lim f ( x ) f ( 0 ) , funcia nu este continu


x 0

n punctul x = 0 ; acest punct este punct de

discontinuitate de spea ntia. 3.6.29 Studiai continuitatea funciei: 1 , daca x \ {-2} 1 f ( x ) = 1 + 2 1+ x


0, daca x = -2

Rezolvare: Funcia este continu n orice punct x 2 ; n punctul x = 2 avem: 1 1 1 f ( 2 + 0 ) = lim = = 0 , pentru c lim = 1 x 2 , x >2 2 + x x 2 , x >2 x+2 1+ 2 1 1 1 = = 1 , pentru c lim = f ( 2 0 ) = lim 1 x 2 , x >2 x 2 , x >2 2 + x 1 1 + 2 x+2 Am obinut a adar c limitele laterale ale funciei n punctul x = 2 nu sunt egale, de funcia nu este continu n x = 2 ; deoarece f ( 2 + 0 ) = f ( 2 ) = 0 , funcia dat este continu la dreapta n punctul
x = 2 ; x = 2 este punct de discontinuitate d spea a doua.

3.6.29

Fie f ( x ) =

3ax + 3 , x ( 1, 3]

x + 1, x [0 , 1]

. S se determine constanta a astfel nct funcia f s fie

Rezolvare: Deoarece funcia f pe intervalele [1, 2 )

continu pe intervalul nchis [1, 2 ] .

i ( 1, 2 ] este liniar , deci continu , vom studia

continuitatea funciei f numai n punctul x = 1 . Condiia de continuitate pentru funcia f n punctul x = 1 se scrie: (1) f (1) = f (1 + 0 ) = f (1 0 ) Dar:

(2)

f ( 1 0 ) = lim

f ( 1) = 1 + 1 = 2
x 1 , x < 1 x 1 , x > 1

f ( x ) = lim

x 1 , x <1 x 1 , x > 1

( x + 1) = 2 ( 3ax + 3 ) = 3a + 3
1 . 3

f ( 1 + 0 ) = lim

f ( x ) = lim

Din relaiile ( 1) i ( 2 ) obinem a adar c : 3a + 3 = 2 , deci a = 3.6.22 S se studieze continuitaea funciei:


f ( x ) = lim x n + 1 , 0 x 1
n

Reyolavare: Dac
n

x [0 ,1) , atunci

f ( x ) = lim x n + 1 = 1 + lim x n = 1 . Dac


n n

x = 1 , atunci

f ( 1) = lim 1n + 1 = 2 . A adar funcia este continu pe intervalul [0 , 1) x = 1 , avnd o discontinuitate de prima spe .

i discontinu n punctul

59

Capitolul 4 Serii de funcii

3.6.29

S se arate funcia f ( x ) = x2 x 1 se anuleaz ntr-un punct ( 0 , 1) . cel puin un punct

Rezolvare: Avem: f ( 0 ) = 1 < 0 i f ( 1) = 1 21 1 = 1 > 0 . Cum funcia f este continu pe intervalul

( 0 , 1) astfel nct f ( ) = 0 .
3.6.24

(0 ,1) , f are proprietatea lui Darboux pe intervalul (0 ,1) , cu alte cuvinte exist
S se arate c funcia 1, daca x f ( x) = 1, daca x \

Rezolvare:Fie x' . Cum mulimea numerelor iraionale este dens n mulimea numerelor reale, oricare ar fi o vecin tate V a lui x , exist un punct x'' \ cu x'' V . Am obinut a adar c pentru orice vecin tate V a lui x' exist x'' V astfel nct f ( x' ) f ( x'' ) = 1 ( 1) = 2 , deci f nu este continu n nici un punct x . Analog, pentru orice x' \ , innd cont c mulimea numerelor raionale este dens n mulimea numerelor reale, f nu este continu n nici un punct x \ ; a adar f nu este continu n nici un punct x 3.6.25

= ( \

)) .

S se studieze continuitatea uniform pentru funcia: f ( x ) = sin x 2

( )

Rezolvare: Cum funcia sinus este o funcie m rginit pe , funcia f este de asemenea m rginit . De asemenea, fiind compunerea a dou funcii continue, f este continu . Pentru a studia uniform continuitatea funciei avem:
1, daca x 2 = ( 4k + 1)

,k

f ( x ) = 1, daca x 2 = ( 4k + 3 ) 0 , daca x = k , k
2

, k

Fie x' =

( 4k + 3 )

, x'' =

( 4k + 1)

. Atunci x' x'' =

valori ale lui k suficient de mari, punctele x'


f ( x' ) f ( x'' ) = sin ( 4k + 3 )

2 2 i x'' pot fi luate orict de apropiate. ns :

( 4k + 3 )

( 4k + 1)

, i deci pentru

sin ( 4k + 1) = 2 2 2 Am ar tat a adar c exist = 2 i punctele x', x'' situate la distan orict de mic astfel nct f ( x' ) f ( x'' ) = 2 , ceea ce demonsteaz c funcia dat nu este uniform continu pe (dar este

uniform continu pe orice interval compact din ).


x +x x+1 Rezolvare: Se observ c funcia dat este continu (fiind suma dintre raportul a dou funcii continue i x o funcie continu ) i nem rginit pe intervalul considerat (avem: lim + x = ). Vom ar ta c este x x + 1 uniform continu pe [0 , ) .

3.6.26

S se studieze uniform continuitatea funciei f : [0 , ) ,

f ( x) =

60

Capitolul 4 Serii de funcii

Fie x1 , x2 0 . Avem:
f ( x1 ) f ( x2 ) =

x1 x x2 x1 + x1 2 x2 = ( x1 x2 ) + ( x1 x2 ) 1 + x1 + 1 x2 + 1 (1 + x1 ) (1 + x2 )
x1 x2

1 2 2 1 (1 + x1 )(1 + x2 ) Fie > 0 i > 0 astfel nct ( 1 + ) < . Atunci pentru orice x1 , x2 0 astfel nct x1 x2 < obinem, conform relaiei de mai sus, f ( x1 ) f ( x2 ) < ( 1 + ) < , ceea ce demonstreaz c funcia dat este uniform continu pe [0 , ) .

x1 x2 1 +

< x x

(1 + x

3.6.27

S se studieze derivabilitatea funciei f ( x ) = sin 2x 2 + 1 n punctul x0 = 2 i este finit

Rezolvare: Conform definiiei, o funcie este derivabil ntr-un punct x0 dac exist
x x0

lim

f ( x ) f ( x0 ) x x0

. n cazul de fa obinem:
sin 2x 2 + 1 sin ( 9 )

lim

f ( x) f (2) x2

x2

= lim

= lim

2 sin x 4 cos x + 5
2 2
2

x2

x2

= lim
2

2 sin

x2

pentru c lim

sin x 4 x 4
2

x2

) = 1 ; a adar

x2

) = 2 lim sin ( x
x2 2

x 2

x 4

) ( x + 2 ) cos

2x 2 + 1 9 2x 2 + 1 + 9 cos 2 2 = x2

(x

+ 5 = 8 cos ( 9 )

lim

f ( x ) f ( 2) x2

x2

exist

i este finit , deci funcia dat este

derivabil n punctul x0 = 2 .
ln ( 1 + 2 x ) , 2x , x>0 1 2 < x<0

3.6.28

S se studieze derivabilitatea funciei f ( x ) =

2 1 Rezolvare: Pentru x , 0 avem f ' ( x ) = ( ln ( 1 + 2x ) )' = ; pentru x ( 0 , ) avem 2 1 + 2x

1 f ' ( x ) = 2 . A adar f este derivabil pe , 0 ( 0 , ) ; pentru a studia derivabilitatea funciei n 2 punctul x = 0 vom folosi proprietatea 3.4.2; derivatele laterale ale funciei f n x = 0 sunt:
' f d ( 0 ) = lim x 0 , x > 0

f s' ( 0 ) = lim

x 0 , x < 0

f ( x ) f (0 ) 2x 0 2x = lim = lim =2 x 0 , x >0 x 0 x 0 , x > 0 x x 0 f ( x ) f (0 ) ln ( 1 + 2x ) 0 ln ( 1 + 2x ) = lim = lim = x 0 , x < 0 x 0 , x < 0 x 0 x 0 x


2x

1 x = lim ln ( 1 + 2x ) 2 x =2 x 0 , x < 0

Cum derivatele laterale sunt egale, funcia f este derivabil n x = 0 i f ' ( 0 ) = 2 . 3.6.29 S se studieze derivabilitatea funciei f : [0 , ] , f ( x ) = max ( cos ( x ) ,cos 3 ( x ) ) .

61

Capitolul 4 Serii de funcii

Rezolvare: Fie g : [0 , ] , g ( x ) = cos ( x ) cos 3 ( x ) . Avem:


g ( x ) = cos ( x ) 1 cos 2 ( x ) = cos ( x ) sin2 ( x )

i deci g ( x ) > 0 cos ( x ) > cos 3 ( x ) pentru x 0 ,


x x

i g ( x ) 0 cos ( x ) cos 3 ( x ) pentru

, , pentru c sin2 ( x ) 0 pentru orice x i cos ( x ) > 0 pentru x 0 , , . Am obinut a adar c :


cos ( x ) , daca 0 x < cos 3 ( x ) , daca

, cos ( x ) 0 pentru

f ( x) =

deci
f ' ( x) = sin ( x ) , 0 x < 3 cos
2

,x

( x ) sin ( x ) ,

< x

Pentru x =

2
' fd

vom stabili derivablitatea funciei f pornind de la propozi ia 3.4.2:


x sin3 2 cos 3 ( x ) 0 2 = lim = lim x =0 3 2 2 x ,x > x ,x > x 2 2 2 2 x 2 2 sin x cos ( x ) 0 2 = lim = lim = 1 2 x ,x< x ,x< x x 2 2 2 2 2 2

f s'

Cum derivatele laterale nu sunt egale , funcia nu este derivabil n x = S se demonstreze inegalitatea: x < arctg ( x ) 1 + x2 pentru orice x ( 0 , ) . Rezolvare: Fie f : ( 0 , ) , f ( x ) =
f ' ( x) = 1 + x 2 2x 2 x arctg ( x ) . Avem: 1 + x2

3.6.30

(1 + x )
2

1 2x 2 = 2 1+ x 1 + x2

<0

pentru orice x ( 0 , ) . Cum derivata funciei este negativ pe ( 0 , ) , funcia f este descresc toare pe

(0 , ) . Obinem a adar c

f ( x ) < f ( 0 ) = 0 pentru orice x ( 0 , ) , de unde

x x arctg ( x ) < 0 < arctg ( x ) pentru orice x (0 , ) . 1 + x2 1 + x2

62

Capitolul 4 Serii de funcii

3.6.31

S se demonstreze inegalitatea x3 tg ( x ) > x + 3

pentru orice x 0 , . 2 x3 Rezolvare: Fie f : 0 , , f ( x ) = tg ( x ) x . Avem: 2 3 f ' ( x) = = 1

cos

( sin ( x ) + x cos ( x ) ) ( sin ( x ) x cos ( x ) )


cos 2 ( x )

( x)

1 x2 =

1 cos 2 ( x ) x 2 cos 2 ( x )

cos

( x)

sin2 ( x ) x 2 cos 2 ( x ) cos 2 ( x )

Fie g : 0 , , g ( x ) = sin ( x ) x cos ( x ) . Avem 2 . Atunci g este g ' ( x ) = cos ( x ) cos ( x ) + x sin ( x ) = x sin ( x ) > 0 pentru orice x 0 , 2 descresc toare pe 0 , , deci g ( x ) > g ( 0 ) = 0 pentru orice x 0 , , de unde 2 2

sin ( x ) x cos ( x ) > 0 .


Cum sin ( x ) + x cos ( x ) > 0 , cos 2 ( x ) > 0 pentru orice x 0 , , obinem c 2 f ' ( x) > 0 ,

deci funcia f este cresc toare pe intervalul 0 , . Atunci f ( x ) > f ( 0 ) = 0 , ( ) x 0 , , deci 2 2


tg ( x ) x

x3 x3 > 0 tg ( x ) > x + pentru orice x 0 , . 2 3 3

3.6.32

S se demonstreze inegalitatea sin ( b ) sin ( a ) b a

pentru orice a , b . Rezolvare: Fie f : [ a , b ] , f ( x ) = sin ( x ) . Cum f este continu pe [ a , b ] i derivabil pe ( a , b ) , din teorema lui Lagrange (3.4.4) obinem exist c ( a , b ) astfel nct
f (b ) f ( a ) ba = f ' (c)

deci

sin ( b ) sin ( a ) = cos ( c ) ba cos ( c ) 1 .

De aici obinem sin ( b ) sin ( a ) = b a cos ( c ) b a pentru c 3.6.33 S se demonstreze inegalitatea ba ba tg ( b ) tg ( a ) cos 2 ( a ) cos 2 ( b )

63

Capitolul 4 Serii de funcii

pentru orice 0 a < b <

. 2 Rezolvare: Fie f : [ a , b ] , f ( x ) = tg ( x ) . Cum f este continu pe [ a , b ] i derivabil pe ( a , b ) , f ndepline te ipotezele teoremei Lagrange (3.4.4), deci exist c ( a , b ) astfel nct:
f (b ) f ( a ) ba = f ' (c) tg ( b ) tg ( a ) ba = 1 cos
2

(c)

Deoarece funcia cos ( x ) este descresc toare pe intervalul [ a , b ] 0 ,

, cum a < c < b , obinem c :


1 1 1 < < cos 2 ( a ) cos 2 ( c ) cos 2 ( b )

cos ( a ) > cos ( c ) > cos ( b ) > 0 cos 2 ( a ) > cos 2 ( c ) > cos 2 ( b )

Dar

tg ( b ) tg ( a ) ba

1 cos
2

(c)

, deci

ba ba tg ( b ) tg ( a ) cos 2 ( a ) cos 2 ( b )

pentru orice 0 a < b < 3.6.34

.
x sin ( x )

S se calculeze lim

tg ( x ) x

x 0

Rezolvare: Fie f , g : i.

, , f ( x ) = tg ( x ) x , g ( x ) = x sin ( x ) . Observ m c : 2 2

funciile f i g sunt derivabile pentru orice x , i 2 2 f ' ( x) = 1 1, g ' ( x ) = 1 cos ( x ) cos 2 ( x )

ii. iii.

g' ( x) 0
x 0

() x
x 0


, 2 2

lim f ( x ) = lim g ( x ) = 0
1 1 cos 2 ( x ) 1 cos 2 ( x ) lim = lim = lim = x 0 g ' ( x ) x 0 1 cos ( x ) x 0 cos 2 ( x ) ( 1 cos ( x ) ) f ' ( x) = lim
x 0

iv.

(1 cos ( x ) ) (1 + cos ( x ) ) = lim 1 + cos ( x ) = 2 x 0 cos 2 ( x ) cos 2 ( x ) ( 1 cos ( x ) )

Atunci, conform teoremei lui lHospital (3.4.7) avem: f ( x) f ' ( x) tg ( x ) x = lim lim =2 . lim x 0 g ( x ) x 0 g ' ( x ) x 0 x sin ( x )
xx x ln ( x ) x + 1 Rezolvare: Fie f , g : ( 0 , ) , f ( x ) = x x x , g ( x ) = ln ( x ) x + 1 . Observ m c :

3.6.35

S se calculeze: lim

x 1

i.

f i g admit derivatede ordinul I i II pe ( 0 , ) i

64

Capitolul 4 Serii de funcii

f ' ( x ) = x x ( ln ( x ) + 1) 1, g ' ( x ) =
2

1 1 x

ii. iii.

1 x2 g ' ( x ) 0 i g '' ( x ) 0 pentru orice x ( 0 , )


lim f ( x ) = lim g ( x ) = lim f ' ( x ) = lim g ' ( x ) = 0
x 1 x 1 x 1 x 1

f '' ( x ) = x x ( ln ( x ) + 1) + x x 1 , g '' ( x ) =

2 f '' ( x ) x x ( ln ( x ) + 1) + x x 1 = lim = 2 iv. lim 1 x 1 g '' ( x ) x 1 2 x Atunci conform teoremei lui lHospital (3.4.7) obinem: f ( x) f ' ( x) f ' ( x) f '' ( x ) xx x = lim i lim = lim de unde lim = 2 . lim x 1 ln ( x ) x + 1 x 1 g ( x ) x 1 g ' ( x ) x 1 g ' ( x ) x 1 g '' ( x )

3.6.36

S se calculeze:

x 0 , x >0

lim x 2 ln ( x )
x 0 , x >0

Rezolvare: Fie f , g : ( 0 , ) , f ( x ) = x 2 , g ( x ) = ln ( x ) . Deoarece


x 0 , x >0

lim

f ( x) = 0 i

lim g ( x ) = , suntem n cazul exceptat 0 . n aceste condiii avem: lim x 2 ln ( x ) = lim

ln ( x ) 1 x2 i ajungem astfel la cazul exceptat . Se verific u or c sunt verificate ipotezele teoremei lui lHospital (3.4.7), deci obinem: 1 2 ( ( )) 2 x = lim x = 0 ( x ) = lim ln x ' = lim lim x ln 2 x 0 , x > 0 2 x 0 , x >0 x 0 , x > 0 1 x 0 , x > 0 3 ' x x2
x 0 , x > 0 x 0 , x > 0

3.6.37

S se calculeze

x 0 , x > 0

lim x x

Rezolvare: Suntem n cazul de excepie 00 . n aceste condiii scriem:


x 0 , x > 0

lim x x = lim e ln
x 0 , x > 0

(xx )

= e x0 ,x>0

lim

x ln ( x )

1 ( ln ( x ) )' ln ( x ) x = 0 , deci Dar lim x ln ( x ) = lim = lim = lim 1 1 x 0 , x >0 x 0 , x > 0 x 0 , x > 0 1 x 0 , x > 0 2 ' x x x

x 0 , x > 0

lim e x ln

(x)

= e0 = 1

3.6.38

Folosind difereniala, s se calculeze aproximativ valorile: i. arcsin ( 0 , 51) ii.


arctg ( 1, 05 )

Rezolvare: i. Fie funcia f : [ 1, 1]

, , f ( x ) = arcsin ( x ) . Punnd x = 0 , 5 , x = 0 , 01 i 2 2 aplicnd definiia diferenialei unei funcii (3.5.1) se obine:

65

Capitolul 4 Serii de funcii

arcsin ( x + x ) arcsin ( x ) + ( arcsin ( x ) )' x sau, n cazul de fa : 1 arcsin ( 0 , 51) arcsin ( 0 , 5 ) + 0 , 01 0 , 513 2 1 (0 , 5 ) , , f ( x ) = arctg ( x ) . Punnd x = 1, x = 0 , 05 i aplicnd 2 2 definiia diferenialei unei funcii (3.5.1) se obine:

ii. Fie funcia f :

arctg ( x + x ) arctg ( x ) + ( arctg ( x ) )' x

sau, n cazul de fa :
arctg ( 1, 05 ) arctg ( 1) + 1 0 , 05 0 , 811 1+1

3.7

PROBLEME PROPUSE Folosind definiia limitei unei funcii ntr-un punct s se arate c : x 2 + 2x 3 lim = x2 3 8
lim
x 0

3.7.1 3.7.2 3.7.3

2x 2 + 1 1 = x+3 3

S se arate c funcia f ( x ) = cos ( x ) nu are limit cnd x . S se calculeze urm toarele limite:

3.7.4 lim 3.7.5 lim 3.7.6 lim

x2 n

x 2 + 3x + 6 x 2 2x + 16 x2 1+ x n 1 x x x4

R: R:

5 8 2 n 1 4

x 0

(1 cos ( x ) )2
x 2

x 0

R:

Indicaie: 1 cos ( x ) = 2 sin 2 3.7.7 lim


x

Indicaie: Se folose te substituia x = + u


3.7.8 lim
x2 + 1
x2 1
x x2 x

sin ( x ) x2 1 2

R:

R: e2 R: e2

3.7.9 lim

x 2 2x + 1 x x 2 4 x + 4
2 tg ( x ) 2 x
x

3.7.10 lim

R: ln ( 16 )

66

Capitolul 4 Serii de funcii

Indicaie: 2 tg 3.7.11 lim


e
x 0

( x ) 1

1= t

2x

cos ( x ) x e 2 x cos ( x ) e 2 x 1 1 cos ( x ) = + x x x

Indicaie: Se scrie limit n parte

i se calculeaz fiecare

R:2

S se determine constanta astfel nct urm toarele funcii s fie continue: 3.7.12 f ( x ) =

2 2 x + x 2 , daca 1 x < 2 x + 3 , daca 2 x 3


6 sin ( ( x 1) ) , daca 0 x < 1 x 1 x + 3 , daca 1 x 2

R: =
5 7

1 3

3.7.13 f ( x ) =

R: =

S se studieze continuitatea urm toarelor funcii: 3.7.14 f ( x ) =


e x + x 1, x 1
1

R: contiunu
1

x x 1 , x > 1

3.7.15 f ( x ) =

( x + ex ) x , x 0
1, x = 0 x, x x , x \

R: discontinu n x=0 R: continunu n x=0, discontinu pentru x 0

3.7.16 f : , f ( x ) =

S se studieze continuitatea uniform a funciilor: 3.7.17 f : ( 0 , 1) , f ( x ) = ln ( x )

R: nu este uniform continu

1 3.7.18 f : [0 , 1] , f ( x ) = 2 R: este uniform continu x x2 1 1 3.7.19 f : 0 , , f ( x ) = sin R: nu este uniform continu x Fiind dat > 0 , s se determine astfel nct s fie satisf cut condiia de continuitate

pentru funciile: 3.7.20 f ( x ) = 2x + 3 , x [0 , 2 ] 3.7.21 f ( x ) =


x , x [1 , ) x+2

S se studieze derivabilitatea funciilor urm toare:


ln ( x 2 + 3x ) , 0 < x 1 3.7.22 f ( x ) = 5 ( x 1) + 2 ln ( 2 ) , x > 1 4
3

R: funcia este derivabil pentru orice x

3.7.23 f ( x ) =

x 2 + 11 , x 4

8 49 x+ ,x>4 27 27

R: funcia este derivabil pentru orice x

67

Capitolul 4 Serii de funcii

3.7.24 f : ( 0 , ) , f ( x ) = ln ( x ) 1 3.7.25 f ( x ) = min { x 2 + x , 4 x 2} Indicaie: Se studiaz semnul funciei g ( x ) = x 2 + x ( 4 x 2 ) S se calculeze derivatele funciilor urm toare: 3.7.26 f ( x ) = ln
x2 6 + , x > 1, x 0 x +1 x +1

R: funcia nu este derivabil n x = e R: funcia nu este derivabil n x=1 i x=2

R: f ' ( x ) = R:
3

x 2 3x + 2 x ( x + 1) 4x
2

1 x2 3.7.27 f ( x ) = 3 , x 1 1 + x2

( 1 x 2 ) 2 ( 1 + x 2 )4

3.7.28 f ( x ) =

1 1 , x ( 2k + 1) , k 2 3 cos 3 ( x ) cos ( x )

R:

sin3 ( x ) cos 4 ( x )

S se demonstreze inegalit ile: 3.7.29 e x > 1 + x pentru orice x 0


x3 pentru orice x ( 0 , 1) 6 3.7.31 cos ( b ) cos ( a ) b a pentru orice a , b

3.7.30 arcsin ( x ) > x +

3.7.32

a b a ab ln pentru orice 0 < b < a a b b

Folosind teorema lui lHospital, s se calculeze limitele: 1 cos 3 ( x ) 3.7.33 lim x 0 x sin ( 2x ) 3.7.34 lim
e x x sin ( x ) cos ( x ) x 0 x2
2

R: R:

3 4 1 2

3.7.35 lim e
x 0

1 x

ln ( x )
1

R: 0 R:
1

3.7.36 lim

(1 + x ) x e
x

x 0

e 2

3.7.37 lim

arcsin ( x ) x2 x 0 x

R: e 6

3.7.38 tg ( 46 o ) 3.7.39 ln ( 0 , 09 )

S se calculeze valorile aproximative pentru: R: 1,035 R: -0,1

68

Capitolul 4 Serii de funcii

CAP. 4 SERI DE FUNC II


Fie

( f n )n

un ir de funcii, f n : E

4.1.1 Definiie: Se nume te serie de funcii o serie de forma


n =1

f n = f1 + f 2 + ...
n =1

Pentru orice punct x0 E se poate defini seria numeric convergent sau divergent. 4.1.2 Definiie: Seria de funcii
n =1

f n ( x0 ) ,

care poate fi

fn

se nume te convergent n punctul x0 E dac seria numeric

n =1

f n ( x0 )

este convergent. Mul imea punctelor x E n care seria

n =1

fn

este convergent se

nume te mul ime de convergen a seriei date i o vom nota cu X. 4.2 CONVERGEN SIMPL 4.2.1 Defini ie: Fie irul de func ii

( f n )n

, fn : E

i f : E . Spunem c seria de func ii

n =1

fn

converge simplu c tre func ia f dac seria numeric

n =1

fn ( x )

converge la f ( x ) pentru orice

x E . Func ia f se numete suma seriei

n =1

fn .

4.2.2 Propozi ie: Seria

n =1

fn

este simplu convergent pe E c tre f dac i numai dac pentru orice

> 0 i pentru orice x E exist un num r N ,x astfel nct pentru orice n N ,x avem:
f1 ( x ) + f 2 ( x ) + ... f n ( x ) f ( x ) <

pentru orice x E . 4.3 CONVERGENA UNIFORM 4.3.1 Defini ie: Fie irul de func ii de func ii

( f n )n

, f n : E i f : E . f : E . Spunem c seria

n =1

fn

converge uniform c tre func ia f dac pentru orice > 0 exist un num r N astfel

nct pentru orice n N avem:


f1 ( x ) + f 2 ( x ) + ... f n ( x ) f ( x ) <

pentru orice x E . Observaie: Rezult de aici c n cazul convergen ei uniforme N este independent de punctul x E , i.e. este acelai pentru orice x E . 4.3.2 Defini ie: Se numete rest de rang n al seriei
n =1

fn

seria

69

Capitolul 4 Serii de funcii

Rn = f n + 1 + f n + 2 + ... + f n + p + ...

Observaie: Mul imea de convergen a seriei

n =1

fn

este i mul imea de convergen a se seriei Rn .

4.4 CRITERII DE CONVERGEN PENTRU SERII DE FUNCII 4.4.1 Teorem : Condi ia necesar i suficient ca seria

n =1

fn

s fie uniform convergent (simplu

convergent ) pe mul imea E este ca restul s u Rn s fie uniform convergent (respectiv simplu convergent) pe E pentru orice n . 4.4.2 Teorem : Seria

n =1

fn

este uniform convergent (simplu convergent ) pe E c tre func ia f dac i

numai dac irul de func ii func ia identic nul pe E.

( Rn )n

este uniform convergent (respectiv simplu convergent) c tre

4.4.3 Criteriu lui Cauchy: O serie de func ii definite pe E este uniform convergent pe mul imea E dac i numai dac pentru orice > 0 exist un num r natural N astfel nct pentru orice n > N i p 1 i pentru orice x E s avem: f n + 1 ( x ) + ... + f n + p ( x ) <

4.4.4 Teorem : Fie

fn
n =1

n , cu n ( x ) > 0
n =1

pentru orice n , dou serii de func ii definite pe

mul imea E. Dac pentru orice n i pentru orice x E avem f n ( x ) n ( x ) i seria uniform convergent pe E, atunci seria

n =1

este

fn
n =1

este uniform convergent pe E.

4.4.5 Criteriul lui Weierstrass: Fie reale pozitive convergent . Dac este uniform convrgent pe E.

n =1

fn

o serie de func ii definite pe E i

an
n =1

o serie de numere

f n ( x ) < an pentru orice n i orice x E , atunci seria

fn
n =1

4.4.6 Propozi ie: Fie seriile de func ii definite pe mul imea E avnd mul imile de convergen a. b. Seria
X 1 i respectiv X 2 . Atunci:

fn , gn
n n

cu sumele f i respectiv g,

( fn + gn )
n

este convergent pe X 1 X 2 c tre func ia f + g

pentr , seria

fn
n

este convergent pe mul imea X 1 c tre func ia f

70

Capitolul 4 Serii de funcii

4.5 CONTINUITATEA, DERIVABILITATEA UNIFORM CONVERGENTE 4.5.1 Teorem : Fie

INTEGRABILITATEA

SERIILOR

fn
n

o serie de func ii definite pe mul imea E uniform convergent pe E c tre

func ia f. Dac toate func iile f n sunt continue n punctul x0 E (respectiv pe mul imea E), atunci func ia f este continu n x0 (respectiv pe mul imea E) 4.5.2 Teorem : Fie

fn
n
b a

o serie de func ii definite pe intervalul [ a , b ] , convergent pe [ a , b ] c tre

func ia f. Dac toate func iile f n sunt integrabile pe intervalul [ a , b ] , atunci f este integrabil pe intervalul [ a , b ] i

f n ( x ) dx este convergent . De asemenea:


b a

n =1

b a

f n ( x ) dx =

f ( x ) dx

4.5.3 Teorem : Dac

fn
n

este o serie de func ii uniform convergent pe un interval m rginit I c tre

func ia f i dac func iile f n sunt derivabile pe I iar seria de func ii func ia g , atunci f este derivabil pe I i f ' = g . 4.6 EXERCIII REZOLVATE 4.6.1 Calcula i domeniul de convergen al seriei
x < 1 , atunci lim

fn '
n

converge uniform c tre

n =1

1 + x2n

1 = 1 ; pentru ca o serie de numere reale s convearg este 1 + x 2n necesar ns ca irul termenilor generali s convearg la 0, deci seria de func ii dat nu este convergent pentru x < 1 . 1 Dac x = 1 , atunci se ob ine seria cu termenul general un = , deci seria de func ii nu 2 converge nici pentru x = 1 , din aceleai considerente. Dac x > 1 , atunci: 1 1 < 1 + x 2n x 2n 1 iar seria cu termenul general un = 2n este convergent pentru x > 1 (este o progresie geometric cu x ra ia subunitar ), deci conform teoremei 4.4.4, seria dat converge pentru x > 1 . Aadar domeniul de convergen pentru seria dat este ( , 1) ( 1, ) .

Rezolvare: Dac

Aplicnd criteriu lui Weierstrass s se arate c seria 1 1 sin ( x ) + 2 sin2 ( 2x ) + 2 sin 2 ( 3x ) + ... 2 3 converge uniform n intervalul ( , ) .

4.6.2

71

Capitolul 4 Serii de funcii

Rezolvare: Avem:

1 1 sin2 ( nx ) 2 . Cum seria numeric n2 n

n =1

n2

este convergent , conform

criteriului lui Weierstrass (4.4.5) seria de func ii

n =1

n2 sin2 ( nx )

converge uniform pe mul imea

( , ) .
4.6.3 S se determine mul imea de convergen pentru seria de func ii
n =1

n+1 n

1 x 1 2x

Rezolvare: Se observ c irul de func ii aadar x \

( f n )n
n =1

are ca domeniu de defini ie mul imea \


n+1 n
n

1 . Ob inem seria numeric 2 criteriul r d cinii i ob inem:

{}
n

{}

1 . Fie 2

1 x 1 2x

. Pentru aceast

serie aplic m

dac

lim

f n = lim

n+1 n

1 x 1 2x

= lim

n +1 1 x 1 x = < 1 atunci seria numeric n 1 2x 1 2x

este convergent ; rezolvnd inecua ia

1 x 2 < 1 ob inem x ( ,0 ) , . Aadar seria de 1 2x 3 2 func ii converge pentru x ( ,0 ) , . 3


n

dac

lim

f n = lim

n+1 n

1 x 1 2x

= lim

n +1 1 x 1 x = > 1 atunci seria numeric n 1 2x 1 2x 2 1 \ 3 2

este divergent ; aadar seria de func ii nu este convergent pentru x 0 , dac


x 0, 2 3 lim
n

{}

{ }
dac dac

f n = lim

n+1 n

1 x 1 2x

= lim

n +1 1 x 1 x = =1 , n 1 2x 1 2x

deci

pentru

ob inem:
x = 0 , se ob ine seria numeric

n =1

n+1 n

, care nu este convergent , deci seria de

func ii nu converge pentru x = 0 x= 2 , se ob ine seria numeric 3

( 1)
n =1

n+1 n

, care nu este convergent pentru c

termenul general al seriei nu converge la 0. Aadar mul imea de convergen pentru seria dat este ( ,0 )
2 , . 3

4.6.4 segmentul

Se poate aplica teorema de integrare (4.5.2) pentru seria de func ii

2n 1 cos ( nx )
n =1

pe

, ? 4 3

72

Capitolul 4 Serii de funcii

Rezolvare: Se observ c

1 1 1 cos ( nx ) n 1 . Dar un = n 1 sunt termenii unei progresii geometrice 2n 1 2 2

infinit descresc toare, deci seria numeric

2n 1
n =1

este convergent , de unde, conform criteriului lui

Weierstrass, seria de func ii dat este uniform convergent pe segmentul

, . n aceste condi ii, 4 3 ipotezele teoremei de integrare a seriilor de func ii sunt realizate, deci aceasta se poate aplica.

4.4.5

S se determine mul imea de convergen pentru seriile de func ii:

a.

( 1)n 1 x 2 ln ( n ) 1 + x 2 n=2
1

b.

n =1

( 2 x ) ( 2 x 2 ) ( 2 x 3 ) ...( 2 x n ) ,
1 1

x >0

Rezolvare: a. Fie x i seria numeric cu termeni pozitivi

(1 x 2 ) 1 . ln ( n ) ( 1 + x 2 )n n=2 n=2 n=2 Vom aplica criteriul raportului acestei serii. Ob inem: f ( x) ln ( n ) 1 x2 1 x2 Dac lim n + 1 = lim = < 1 , atunci n f ( x ) n 1 + x 2 ln ( n + 1) 1 + x2 n

fn ( x ) =

( 1)n 1 x 2 ln ( n ) 1 + x 2

seria

n=2

fn ( x )

este

convergegent ; aadar pentru nseamn c seria

1 x2 < 1 x 0 seria 1 + x2

n=2

f n ( x ) este convergent , ceea ce

n=2

fn ( x )

este absolut convergent , deci n particular convergent . Am ob inut

aadar c seria de func ii dat converge pentru x 0 . Dac


x = 0 se ob ine seria numeric
n=2

ln ( n ) ,
n

( 1)n

care conform criteriului lui Leibnitz este de


1 =0) ln ( n )

asemenea convergent (este o serie alternat i lim

n concluzie, domeniul de convergen pentru seria de func ii b.

( 1)n 1 x 2 ln ( n ) 1 + x 2 este . n=2 Pentru x = 2 seria este evident convergent , pentru c to i termenii sunt egali cu 0.
x > 0 , x 2 i seria numeric cu termeni pozitivi
1 n

( 2 x) ( 2

n =1

1 x2

) ( 2 ) ...( 2 ) . S
1 x3 1 xn
1

Fie

remarc mai nti c , deoarece lim x n = 1 , exist un rang n0 astfel nct 2 x n > 0 pentru orice n n0 . Aplic m criteriul Raabe-Duhamel seriei numerice alese. Ob inem: dac
n

lim n

f n +1 ( x )

fn ( x )

1 > 1 , atunci seria numeric aleas este convergent . Dar:

73

Capitolul 4 Serii de funcii

lim n

f n +1 ( x ) n lim n + 1 n
lim

fn ( x)

1 = lim n
n

1 2
1 x n +1

1 = lim

n x n +1 1 2
1 x n+1

)=

= lim

1 x n +1

1 = ln ( x ) 1 n +1

pentru c

ay 1 = ln ( a ) . Aadar, pentru ln ( x ) > 1 x > e seria numeric y convergent , de unde seria de func ii dat converge pentru orice x > e .
y 0

aleas

este

dac seria

lim n

fn ( x) 1 < 1 0 < x < e , x 2 atunci seria numeric aleas este divergent . Dar f n +1 ( x )

n =1

fn ( x )

are aceeai natur cu seria

n =1

f n ( x ) , pentru c termenii seriei

f n ( x ) se ob in
n =1

din termenii seriei

n =1

f n ( x ) nml indu-i eventual cu 1 , deci seria numeric

n =1

fn ( x )
1

diverge

pentru 0 < x < e , x 2 n concluzie, mul imea de convergen este ( e , ) {2} . 4.7 EXERCIII PROPUSE pentru seria de func ii

n =1

( 2 x ) ( 2 x 2 ) ( 2 x 3 ) ...( 2 x n )

S se determine mul imea de convergen pentru urm toarele serii de func ii: 4.7.1 4.7.2

n =1

( n + 1) n
nn + x

R: { x x > 1}
a > 0, x > 0 x 2x + 1
n

n =1

an + xn ,
2n + 5
2

( ax )n

R:

x ( 0 , 1) , daca a 1 x ( 0 , ) , daca a ( 0 ,1)

4.7.3 4.7.4 4.7.5

n =1

7n2 + 3n + 2 2n sin

1 R: ( , 1) , 3

n =1

x 3n

R: R:

ln ( n ) sin ( nx ) n n =1

S se studieze natura convergen ei seriilor de func ii pe mul imile indicate: 4.7.6 4.7.7
n =1

( n 1) nx 1+ x + n n+1

, x [0 , 1]

R: uniform convergent R: converge neuniform

n =1

(n 4) x nx , x [0 , 1] 1 + n + x 1 + ( n 1) x

74

Capitolul 5 Serii de puteri

CAP.5 SERII DE PUTERI


5.1.1 Defini ie: Se numete serie de puteri o serie de func ii func ie f n este de forma f n ( x ) = an x n , an . Aadar o serie de puteri se poate scrie sub forma:
n =0

n =0

fn

definite pe , unde fiecare

an x n = a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + an xn + ...

Observaii: 1. Toate rezultatele privind seriile de func ii sunt valabile i pentru seriile de puteri 2. Mul imea de convergen a unei serii de puteri con ine cel u in un punct, i anume x = 0 , deoarece pentru x = 0 seria de puteri este convergent i are suma a0 .

5.1.2 Teorema lui Abel: Pentru orice serie de puteri nct: i.

n =0

an x n

exist un num r real 0 R astfel

seria este absolut convergent pe ( R , R )

ii. pentru orice x cu x > R seria este divergent iii. pentru orice num r 0 < r < R seria este uniform convergent pe [ r , r ] . Num rul R se numete raza de convergen a seriei. 5.1.3 Teorem: Fiind dat seria de puteri raza de convergen R este: 1 i. , dac 0 < < ii. iii. 0, dac = , dac = 0

n =0

an x n , dac exist

lim

an + 1 an

= (finit sau infinit), atunci:

5.1.4 Teorem: Fiind dat seria de puteri raza de convergen R este: 1 iv. , dac 0 < < v. 0, dac = vi. , dac = 0

n =0

an x n , dac exist

lim

an = (finit sau infinit), atunci:

5.2 PROPRIET

I ALE SERIILOR DE PUTERI

5.2.1 Suma S a unei serii de puteri este o func ie continu pe intervalul de convergen

75

Capitolul 5 Serii de puteri

5.2.2 Dac seria

n =0

an x n

este convergent pe ( R , R ) , atunci seria

nan x n 1
n =1

format cu derivatele

termenilor seriei date are acela i interval de convergen . Dac f este suma seriei indefinit derivabil pe intervalul de convergen iar derivata sa de ordinul n, f seriei derivatelor de ordinul n. 5.2.3 Seria Taylor: 5.2.3.1 Defini ie: Se nume te serie Taylor o serie de func ii de forma Observaie: Punnd y = x a , se ob ine seria
n =0

n =0

an x n , atunci f este
, este egal cu suma

(n)

an ( x a )

, a .

n =0

an y n . Dac intervalul de convergen

al acestei serii

este ( R , R ) , atunci ( a R , a + R ) va fi intervalul de convergen al seriei Taylor. 5.2.3.2 Defini ie: Fie I un interval, a I un punct interior lui I i f : I o func ie indefinit derivabil pe intervalul I. Seria: ( ) f n (a) n n! ( x a) n =0 se nume te seria Taylor a funciei f n punctul a. Dac I ' este intervalul de convergen al acestei serii, vom spune c f este dezvoltabil n serie Taylor ( ) f n (a) ( n pe I dac f este suma seriei x a ) pe I ' . n! n =0 5.2.3.3 Teorem: Funcia f : I este dezvoltabil n serie Taylor pe intervalul I ' dac i numai dac este indefinit derivabil pe I ' i restul ei de ordin n din formula lui Taylor tinde c tre 0 atunci cnd n pentru orice x I ' Observaie: Dac
a = 0 se obine seria

n =0

(n)

(0 )

n!

x n , numit seria MacLaurin a funciei f i

spunem c f este dezvoltabil n serie de puteri pe I ' .

5.3 EXERCI II REZOLVATE 5.3.1 Studiai convergena seriei de puteri: 1 1 x + x 2 + x 3 + ... 2 3 Rezolvare: Seria dat se mai poate scrie
n =1

an xn

unde an =

1 . Calcul m raza de covergen : n

1 an + 1 n + 1 = lim n = 1 = lim = lim 1 n a n n n + 1 n n

76

Capitolul 5 Serii de puteri

de unde R =

pe ( , 1) ( 1, ) . Studiem convergena seriei n capetele intervalului: pentru x = 1 obinem seria arminic 1 +


1 1 + + ... care este divergent 2 3 1 1 1 pentru x = 1 obinem seria 1 + + .... care este convergent conform criteriului lui 2 3 4 Leibnitz. A adar, domeniul de convergen al seriei date este [ 1,1) .

= 1 . Conform teoremei lui Abel seria de puteri converge pe ( 1, 1)

i diverge

5.3.2 S se studieze convergena seriei

n =1

n2 ( x 2 )

Rezolvare: Not m t = x 2 . Atunci seria dat devine: teorema 5.1.3:

n =1

n2 t n . Calcul m raza de convergen

cu

1 an + 1 n2 ( n + 1) 2 = lim = lim = lim =1 1 n a n n ( n + 1) 2 n n2

de unde

R=

= 1 .A adar seria

n2 t n
n =1

converge pentru

t ( 1 , 1 )

i diverge pentru
n

t ( , 1) ( 1, ) ; revenind la notaia f cut , obinem c seria x ( 1, 3 ) i diverge pentru x ( , 1) ( 3 , ) .

n2 ( x 2 )
n =1

converge pentru

Pentru x = 1 seria devine convergent pentru > 1 ). Pentru x = 3 seria devine

n2
n =1

, care este convergent (seria armonic generalizat

n
n =1

este

( 1)
n =1

1 , serie care este de asemenea convergent , conform criteriului n2

lui Leibnitz. n concluzie, domeniul de convergen pentru seria dat este [1, 3] . 5.3.3 S se determine mulimea de convergen a. b. i suma urm toarelor serii de puteri:

( 1)
n =1

n +1

xn n

( 1)
n =1

x 2n + 1 2n + 1

Rezolvare: a. Pentru aceast serie de puteri avem an =


1 an + 1 n = lim n + 1 = lim =1 1 n n n + 1 an n

( 1)n + 1
n

; din teorema 5.1.3 obinem c :

= lim

77

Capitolul 5 Serii de puteri

deci raza de convergen este egal cu R =

= 1 . Obinem a adar c seria de puteri converge pentru

x ( 1,1) i diverge pentru x ( , 1) ( 1, ) . Pentru x = 1 se obine seria numeric

( 1) n + 1 , n n =1

care este convergent

conform criteriului lui Leibnitz. Pentru x = 1 se obine seria numeric

( 1) 1 , serie divergent . A adar domeniul de convergen pentru seria dat este ( 1, 1] . n =1 n


Conform 5.2.2, dac f este suma seriei de funcii, atunci pentru x ( 1,1) :
f ' ( x ) = ( 1 )
n =1 n +1

x n 1 ( )n + 1 n 1 1 (x) 1 = 1 x = lim = n 1 ( x ) n 1+ x n =1
n

De aici, integrnd, obinem: 1 f ( x) = dx = ln ( x ) + C 1+ x


1+ n 0 Cum f ( 0 ) = ( 1) = 0 , obinem c C = o , deci f ( x ) = ln ( x + 1) pentru orice x ( 1,1) . n n =1

Cum seria de funcii este convergent i n punctul x = 1 iar conform teoremei lui Abel (5.1.2) suma unei serii de puteri este continu pe domeniul de convergen , obinem: f ( 1) = lim f ( x ) = lim ln ( 1 + x ) = ln ( 2 ) .
x 1 , x < 1 x 1 , x < 1

Observaie: Pentru x = 1 am obinut suma seriei armonice alternate:

( 1) n
n2

= ln ( 2 )

n =1

b. S observ m mai nti c seria dat se mai poate scrie seria

2n + 1 x 2n + 1 = x 2n + 1 ( x 2 )
n =1 n =1

( 1) n

( 1)n
n

i atunci

2n + 1 x2n +1
n =1

( 1) n

este convergent dac

i numai dac seria

2n + 1 ( x 2 )
n =1

( 1 ) n

este convergent . a acestei serii

Not m x 2 = t . Atunci seria

n =1

2n + 1 ( x 2 )

( 1 ) n

devine

n =1

2n + 1 t n . Raza de convergen

( 1 ) n

de puteri este, conform 5.2.2: 1 1 2n + 1 R= = = lim =1, an + 1 n 2n + 3 lim n a n de unde obinem c seria

2n + 1 t n
n =1

( 1 ) n

converge pentru

t ( 1 , 1 )

i diverge pentru
n

t ( , 1) ( 1, ) . Revenind la notaia f cut obinem c seria x 2 ( 1, 1) ,

2n + 1 ( x 2 )
n =1

( 1 ) n

converge pentru deci pentru

deci

pentru

x ( 1,1) ,

diverge

pentru

x 2 \ ( 1,1) ,

x ( , 1) ( 1, ) . De aici obine c seria dat converge pentru x ( 1,1)

i diverge pentru

x ( , 1) ( 1, ) . Pentru x = 1 respectiv x = 1 se obin serii numerice alternate care verific criteriul lui Leibnitz, deci sunt convergente. n concluzie, domeniul de convergen al seriei date este intervalul [ 1, 1] . Fie f suma seriei date. Derivnd aceast serie termen cu termen obinem:

78

Capitolul 5 Serii de puteri

f ' ( x) =

( 1) n 1 x 2n 1 n ( 2n + 1) x 2n = ( 1) x 2n = lim = n 1 + x 2 1 + x2 n = 1 2n + 1 n =1

pentru orice x ( 1,1) (am obinut suma unei progresii geometrice de raie x 2 ). Integrnd rezult : 1 f ( x) = dx = arctg ( x ) + C 1 + x2 pentru orice x ( 1,1) . Cum f ( 0 ) = 0 , obinem c C = 0 . Din continuitatea lui f n punctele x = 1 i respectiv x = 1 , obinem c

f ( 1) = lim arctg ( x ) = x 1 4

respectiv f ( 1) = lim arctg ( x ) = . x 1 4


1 = 2n + 1 4 5.3.4 S se dezvolte n serie de puteri urm toarele funcii, precizndu-se i domeniul pe care este valabil dezvoltarea: a. f ( x ) = ex

Observaie: Pentru x = 1 am stabilit i suma seriei numerice

( 1)
n =1

b.

f ( x ) = sin ( x )

c. f ( x ) = (1 + x ) , Rezolvare: S remarc m mai nti c funciile date sunt funcii indefinit derivabile pe . a. Avem

( e x ) n = e x pentru orice x , deci e( n ) (0 ) = e0 = 1


deci obinem dezvoltarea: ( ) e n (0 ) n 1 n ex = x = x n! n =0 n =0 n ! Pentru a determina raza de convergen obinem: 1 an + 1 1 ( n + 1) ! = lim = lim = lim =0 1 n a n n n + 1 n n! de unde, conform teoremei 5.1.3, obinem c R = , deci domeniul de convergen este ( , ) . b. Avem
sin' ( x ) = cos ( x ) = sin x + sin'' ( x ) = sin' x + ...

( )

= sin x + 2

( ) sin n ( x ) = sin x + n 2
de unde

79

Capitolul 5 Serii de puteri

sin2n ( 0 ) = sin 2n

= sin ( n ) = 0

( ) sin 4n + 1 ( 0 ) = sin ( 4n + 1) = sin =1 2 2 3 ( ) sin 4n + 3 ( 0 ) = sin ( 4n + 3 ) = sin = 1 2 2 Obinem a adar dezvoltarea:


sin ( x ) = sin ( 0 ) + = x sin' ( 0 ) sin 2 ( 0 ) 2 sin 3 ( x ) 3 x+ x + x + ... = 1! 2! 3!
( ) ( )

x 3 x 5 x7 + + ... 3! 5! 7 ! i n cazul acestei serii domeniul de convergen este ( , ) . c. Remarc m c pentru orice avem: = ( 1) ...( n + 1)( 1 + x ) de unde se obine dezvoltarea:

( (1 + x ) )

(n)

x =0 2 x + ... = 1! 2! ( 1) 2 ( 1)( 2 ) 3 ( 1) ...( n + 1) n x + x + ... + x + ... = 1+ x + 1! 2! 3! n! Pentru a determina raza de convergen a acestei mulimi avem: ( 1) ...( n ) an + 1 ( n + 1) ! n = lim = lim = lim =1 n a n ( 1) ... ( n + 1) n n + 1 n n! x =0

( 1 + x ) = ( 1 + x )

(1 + x )

x =0

x+

( 1)( 1 + x )

pentru \ , de unde raza de convergen este R = intervalul ( 1, 1) .

= 1 , deci domeniul de convergen este

5.3.5. S se arate c seriile urm toare sunt dezvoltabile n serie de puteri i s se g seasc aceast dezvoltare, stabilindu-se i intervalul pe care este valabil dezvoltarea: 1+ x a. f : ( 1, 1) , f ( x ) = ln 1 x 3x b. f : \ {2 , 3} , f ( x ) = 2 x + 5x + 6 1 1 Rezolvare: a. Avem: f ' ( x ) = = ( 1 x 2 ) pentru orice x ( 1,1) . Cum f ' este o funcie 1 x2 binomial , f ' este indefinit derivabil i deci f este indefinit derivabil n orice punct x ( 1,1) . Atunci conform 5.2.2.3, funcia f este dezvoltabil n serie Taylor pe intervalul ( 1, 1) . nlocuind n dezvoltarea funciei binomiale: ( 1) 2 ( 1) ...( n + 1) n g ( x ) = (1 + x ) = 1 + x + x + ... + x + ... 1! 2! n! pe x cu t 2 i pe cu 1 obinem:

80

Capitolul 5 Serii de puteri


1 = t 2n 2 1 t n =0

pentru orice t ( 1, 1) , care prin integrare termen cu termen pe intervalul [0 , x ] , cu 0 < x < 1 , conduce la:
x o

1 dt = 1 t2

x o

n =0

t 2n

dt

de unde, pentru orice x ( 1,1) :


ln 1 + x x 2n + 1 = 1 x n = 1 2n + 1

3x 9 6 = x 2 + 5x + 6 x + 3 x + 2 Folosind dezvoltarea n serie de puteri a funciei binomiale obinem:

b. Avem f ( x ) =

9 x = 3 1+ x+3 3

= 3 ( 1)
n =1 1

xn pentru orice x ( 3 , 3 ) i 3n
n

xn pentru orice x ( 2 , 2 ) 2n n =0 Adunnd cele dou dezvolt ri obinem a adar c : 6 x = 3 1 + x+2 2

= 3 ( 1)

n +1 f ( x ) = 3 ( 1) n =0

1 1 n x pentru orice x ( 2 , 2 ) . 2 n 3n

5.3.6 S se dezvolte n serie de puteri funcia f ( x ) = 2 x . Rezolvare: Calcul m valorile funciei i ale derivatelor sale pentru x = 0 :
f ( x ) = 2 x , f (0 ) = 1 f ' ( x ) = 2 x ln ( 2 ) , f ' ( 0 ) = ln ( 2 ) f '' ( x ) = 2 x ln 2 ( 2 ) , f ' ( 0 ) = ln2 ( 2 ) ... f
(n)

( x ) = 2 x lnn ( 2 ) , f ( n ) ( 0 ) = lnn ( 2 )
(n)

Se observ c 0 < ln ( 2 ) < 1 i inegalitatea f

( x ) < 2 x este a adar verificat pentru orice x . n

consecin , funcia poate fi dezvoltat n serie Taylor n punctul x = 0 i se obine: f ' (0 ) f '' ( 0 ) 2 f ( x ) = f (0 ) + x+ x + ... 1! 2! i deci: x 2 ln2 ( 2 ) x 3 ln3 ( x ) ln n ( 2 ) n + + ... = 2 x = 1 + x ln ( 2 ) + x 2! 3! n! n =0 pentru orice x . 5.3.7 S se dezvolte n serie de puteri funcia f ( x ) = e x . Rezolvare: n dezvoltarea n serie a funciei x x2 xn xn + ... + + ... = g ( x) = ex = 1 + + 1! 2 ! n! n =0 n !
2

pentru orice x , nlocuim pe x cu x 2 i se obine:

81

Capitolul 5 Serii de puteri

e x = 1

2n ( x 2 x4 1) 2n n x + ... + ( 1) + ... = x 1! 2 ! n! n =0 n ! n

pentru orice x . 5.3.8 S se calculeze


e cu aproximarea = 10 5 .

Rezolvare: Pentru funcia f ( x ) = e x avem dezvoltarea n serie de puteri


ex = 1 +
x x2 xn xn + + ... + + ... = , 1! 2 ! n! n =0 n !

deci pentru x =

1 obinem: 2
1
1 1 1 1 + + ... + + ... = 1 + n n 1 ! 2 2 ! 2 2 n ! 2 n = 1 n ! 2

e = e2 = 1 +

Restul de ordin n pentru seria

n =0

n!

xn

este:

x x k x n n ! xk xn xk xn n+1 Rn ( x ) = = < = n ! k = 1 ( n + k ) ! n ! k = 1 ( n + 1) k n ! 1 x k =n+1 k ! n+1

(unde am inut cont c


Rn ( x ) <

k =1

( n + 1) k

xk

este suma unei progresii geometrice de raie

x ), deci: n+1

xn x n! n + 1 x

Punnd x =

1 se obine: 2 1 1 1 2 = 1 1 < 2 n ! 2 n n + 1 n ! 2 n 2n + 1 2 1 < = 10 5 . Se observ c 2 R6 < 10 5 i

Rn

Trebuie s determin m valoarea lui n astfel nct Rn

R5 > 10 5 , deci valoarea c utat este n = 6 . A adar obinem: e 1+ 1 1 1 1 1 1 + + + + + = 1,64872 1 ! 2 2 ! 22 3 ! 23 4 ! 24 5 ! 2 5 6 ! 26

5.4 EXERCI II PROPUSE S se determine mulimea de cinvergen pentru urm toarele serii de puteri: 5.4.1 5.4.2
n (1 ( 2 ) ) x n

n =1

1 1 R: , 2 2

n =1

2 n + 3n

xn

R: ( 3 , 3 )

82

Capitolul 5 Serii de puteri

5.4.3 5.4.4

n =1

x n

R: ( , ) R: [ 1,1) i suma seriilor de puteri:

n =1

3 7 11 ... ( 4n 1) x n
S se determine domeniul de convergen

1 5 9 ... ( 4n 3 )

5.4.5

n =0

( 1)

( n + 1) 2 x n

( 1,1)
R:
1 x ( 1 + x )3

5.4.6

n3 x n
n =1

( 1,1) R: x 3 + 4x 2 + x ( 1 x )4

S se dezvolte n serie de puteri funciile: 5.4.7 f ( x ) = 3 x ln2 ( 3 ) 2 ln3 ( 3 ) 3 R: 1 + ln ( 3 ) x + x + x + ..., x 2! 3! 5.4.8 f ( x ) = cos 2 ( x ) 2 23 4 2 5 6 R: 1 x 2 + x x 2! 4! 6! 5.4.9 f ( x ) = x + a , a > 0
x x Indicaie: f ( x ) = a 1 + = a 1 + a a
1 2

S se calculeze cu eroarea indicat : 1 5.4.10 5 cu eroarea = 10 5 e 5.4.11 cos ( 18 o ) cu eroarea = 10 4 5.4.12 ln ( 1, 04 ) cu eroarea = 10
4

R: 0 , 81873 R: 0 , 9511 R: 0 , 0392

83

CAPITOLUL 6: FUNC II DE MAI MULTE VARIABILE

Fie mulimea E

i f : E o funcie definit pe E cu valori n . Argumentul

funciei este un vector din n . Spunem c f este o funcie real de variabil vectorial . O variabil real x din n este echivalent cu n variabile reale x1 , x2 , ..., xn (care sunt coordonatele vectorului x). Valorile func iei se noteaz cu f ( x ) sau f ( x1 , x2 , ..., xn ) , iar func ia se nume te func ie real de n variabile reale. 6.1 CONTINUITATEA FUNCIILOR DE MAI MULTE VARIABILE REALE Fie x0 = x0 , x0 , ..., x0 E un punct de acumulare pentru mulimea E. 1 2 n 6.1.1.1 Defini ie: Spunem c num rul l (finit sau infinit) este limita funciei f n punctul x0 dac pentru orice vecin tate U a lui l exist o vecin tate V a lui x0 , V s avem f ( x ) U . Vom scrie: l = lim f ( x )
x x0 n

astfel nct pentru orice x V , x x0

Propoziiile urm toare dau definiii echivalente ale limitei: k k 6.1.1.2 lim f ( x ) = l dac i numai dac pentru orice ir ( xk )k = x1 , x k , ..., x n 2
x x0

E , xk x0 care

converge la x0 se obine c 6.1.1.3 lim f ( x ) = l dac


x x0

f ( xk ) l

i numai dac pentru orice num r real > 0 exist un num r > 0 astfel

nct pentru orice x E , x x0 cu x x0 < s avem f ( x ) l < . Observaie: Pentru o funcie de dou variabile, f : E vom folosi notaia
( x , y ) ( x0 , y0 )
2

, pentru limita sa n punctul ( x0 , y0 )

lim

f ( x , y ) i o numim limita funciei f cnd ( x , y ) tinde c tre ( x0 , y0 ) .

n acest caz, definiia echivalent 6.1.1.3 se scrie: 6.1.1.3 lim f ( x , y ) dac i numai dac pentru orice num r real > 0 exist un num r > 0
( x , y ) ( x0 , y0 )

astfel nct pentru orice ( x , y ) E , ( x , y ) ( x0 , y0 ) cu s avem f ( x , y ) l < .

( x , y ) ( x0 , y0 )

( x x0 )

+ ( y y0 ) <
2

De remarcat de asemenea c toate propriet ile funciilor de o variabil real care nu implic relaia de ordine i produsul se p streaz . 6.1.2 LIMITE ITERATE Fie f : E n . Din aceast funcie putem obine funcii reale de o singur variabil real , funcii pe care le vom numi funcii pariale: f k : xk f ( x1 , x2 , ..., xn ) , k = 1, 2 , ..., n Se pot de asemenea considera limitele acestor funcii de o variabil :

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

xk ak

lim f ( xk ) = lim f ( x1 , x2 , ..., xn ) , k = 1, 2 , ..., n


xk ak

unde ak este un punct de acumulare al mulimii Ek = xi xi , ( x1 , x2 , ..., xn ) E . Limita funciei pariale f k este un num r real care depinde de celelalte n 1 variabile reale diferite de xk . Limita
x ( 1) a ( 1) x ( 2 ) a ( 2 )

lim

lim

...

x ( n ) a ( n )

lim

f ( x1 , x2 , ..., xn ) , unde

este o permutare a mulimii

{1, 2 ,..., n} , se nume te limita iterat a funciei f n punctul a = ( a1 , a2 , ..., an ) .


Pentru o funcie de dou variabile se pot considera limitele iterate:
x x0 y y0

lim lim f ( x , y ) ,

y y0 x x0

lim lim f ( x , y )

6.1.2.1 Propoziie: Dac exist limita unei func ii ntr-un punct i una din limitele iterate, atunci acestea sunt egale. 6.1.3 Definiie: Fie f : E
n

i x0 E un punct de acumulare pentru mul imea E. Spunem c

func ia f este continu n punctul x0 dac pentru orice vecintate U a lui f ( x0 ) exist o vecintate
V a lui x0 astfel nct pentru orice x V E s avem f ( x ) U .

Urmtoarele propozi ii dau defini ii echivalente ale continuit ii: 6.1.4 Func ia f este continu n punctul x0 dac i numai dac pentru orice ir converge la x0 avem f ( xk ) f ( x0 ) .

( xk )k

E acre

6.1.5 Func ia f este continu n punctul x0 dac i numai dac pentru orice numr real > 0 exist un numr > 0 astfel nct pentru orice x E cu x x0 < s avem f ( x ) f ( x0 ) < .
0 6.1.6 Func ia f este continu n punctul x0 = x1 , x0 , ..., x0 2 n

) (

dac i numai dac pentru orice numr real orice


0

>0
xk
0 xk

exist

un

numr

> 0

astfel

nct

pentru
0 0

< , k {1, 2 , ..., n} s avem f ( x1 , x2 , ..., xn ) f x1 , x 2 , ..., x n < .

x = ( x1 , x2 , ..., xn ) E

cu

6.2 DERIVATE PAR IALE. DIFEREN IALE 6.2.1 Definiie: Se nume te derivata parial independent x n punctul ( x , y ) num rul real
f ( x + x , y ) f ( x , y ) f ( x , y ) = lim0 x x x calculat pentru y constant. Se nume te derivata parial a unei funcii u = f ( x , y ) n raport cu variabila independent x n punctul

a unei funcii u = f ( x , y ) n raport cu variabila

( x, y)

num rul real

f ( x , y + y ) f ( x , y ) f ( x , y ) = lim0 y y y calculat pentru x constant. f f Se mai noteaz : ( x , y ) = f x' ( x , y ) , ( x , y ) = f y' ( x , y ) x y Regulile i formulele de derivare ordinare sunt valabile i pentru calculul derivatelor pariale.

85

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

6.2.2 Definiie: Se numete cretere total a unei funcii u = f ( x , y ) n punctul ( x , y ) diferena:


u = f ( x + x , y + y ) f ( x , y )

unde x i y sunt cre terile arbitrare date variabilelor independente ale funciei. 6.2.3 Definiie: Funcia u = f ( x , y ) se nume te difereniabil cre terea total poate fi scris sub forma: u = A x + B y + ( ) unde = x 2 + y 2 iar func ia este o func ie continu n 0 i ( 0 ) = 0 . Se nume te difereniala total a func iei u = f ( x , y ) partea principal a cre terii totale u , aceast parte fiind liniar n raport cu cre terile date variabilelor independente x i y , i.e. du = A x + B y 6.2.4 Teorem: Dac func ia u = f ( x , y ) admite derivate par iale n punctul n punctul ( x , y ) dac n acest punct

( x, y)

continue n

( x , y ) , atunci u este diferen iabil n ( x , y ) i avem:


du ( x , y ) = f f ( x , y ) dx + ( x , y ) dy x y

6.2.5 Defini ie: Se numesc derivate pariale de ordinul 2 ale funciei u = f ( x , y ) derivatele pariale ale derivatelor pariale de ordinul 1. Avem urm toarele derivate pariale de ordinul 2: 2 f f 2 f f ( x, y) = ( x, y) , ( x, y) = ( x, y) x x yx y x x 2
2 f f 2 f f ( x, y) = ( x, y) , ( x, y) = ( x, y) 2 y y xy x y y Observaie: n mod analog se definesc derivatele pariale de ordin mai mare dect 2.

6.2.6 Teorema lui Schwarz: Dac funcia u = f ( x , y ) este continu punctul ( x , y ) , continue n ( x , y ) , atunci:
2 f 2 f 2 f ( x, y) ( x, y) = (x, y) 2 yx xy y (nu conteaz ordinea de derivare).

i admite derivate pariale n

6.2.7 Se nume te diferenial de ordinul 2 a funciei u = f ( x , y ) difereniala diferenialei totale, i.e.:


d 2u = d ( du )

n mod analog se define te difereniala de ordin n, d nu = d ( d n 1u ) 6.2.8 Teorem: Dac func ia u = f ( x , y ) admite derivate par iale de ordinul 2 n punctul continue n ( x , y ) , atunci:
d 2u ( x , y ) = 2 f 2 f 2 f f f ( x, y) + 2 ( x, y) + 2 ( x, y) = ( x, y) + ( x, y) xy x y x 2 y
2

( x, y)

n general, dac func ia u = f ( x , y ) admite derivate par iale de ordinul n n punctul ( x , y ) continue n

( x, y)

atunci se poate scrie simbolic:

86

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

d nu ( x , y ) =

f f ( x, y) + ( x, y) x y

care formal se dezvolt urmnd legea binomului lui Newton. 6.3 FORMULA LUI TAYLOR Fie f ( x , y ) o func ie real de dou variabile independente definit pe mul imea E
f ( x , y ) = f ( a ,b ) + 1 ( x a ) + ( y b ) ( f ( a ,b )) + y 1! x
2 2

( a , b ) un punct interior mul imii E. Dac func ia f este diferen iabil de n ori n punctul ( a , b ) , atunci:

+ +

1 ( x a) + ( y b) y 2 ! x 1 ( x a) + ( y b) y n ! x

( f ( a , b ) ) + ... + ( f ( a , b ) ) + Rn ( x , y )

rela ie care se nume te formula lui Taylor de ordinul n corespunztoare func iei f ( x , y ) n punctul

( a , b ) . Func ia Rn ( x , y ) definit pe E se nume te restul de ordinul n al formulei lui Taylor. Observaie: Dac n loc de punctul ( a , b ) se ia punctul ( 0 , 0 ) , formula de mai sus se nume te formula
lui MacLaurin. 6.4 DERIVAREA FUNC IILOR COMPUSE 6.4.1 Propozi ie: Fie u = f ( x , y ) unde x = ( t ) , y = ( t ) astfel nct func iile f ( x , y ) , ( t ) , ( t ) sunt derivabile. Atunci derivata func iei compuse u = f ( ( t ) , ( t ) ) se calculeaz dup formula:
du u dx u dy = + dt x dt y dt

6.4.2 Propozi ie: Fie u = f ( x , y ) unde y = ( x ) astfel nct func iile f ( x , y ) , ( x ) sunt derivabile. Atunci derivata func iei compuse u = f ( x , ( x ) ) n raport cu x se calculeaz dup formula:
du u u dy = + dx x y dx

6.4.3

Propozi ie:

Fie

u = f (x, y)

unde

x = ( , ) , y = ( , )

astfel

nct

func iile

f ( x , y ) , ( , ) , ( , )

sunt derivabile. Atunci derivatele par iale ale

func iei compuse

u = f ( ( , ) , ( , ) ) se calculeaz dup formula: u u x u y = + x y u u x u y = + x y

87

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

6.5 DERIVAREA FUNC IILOR IMPLICITE 6.5.1 Teorema de derivare a func iilor implicite 1: Fie func ia implicit y = y ( x ) dat prin ecua ia
F ( x , y ) = 0 , unde F ( x , y ) este o func ie diferen iabil de variabile x i y. Atunci:

F ( x , y ( x )) y' ( x ) = x F ( x , y ( x )) y F 0 y Observaie: Derivata de ordin superior a unei func ii implicite se calculeaz derivnd succesiv n rela ia dat mai sus i cosidernd pe y ca fiind o func ie de x.

cu condi ia

6.5.2 Teorema de derivare a func iilor implicite 2: Fie func ia implicit de dou variabile z = ( x , y ) dat prin ecua ia F ( x , y , z ) = 0 , unde F ( x , y , z ) este o func ie diferen iabil de variabile x , y i z. Atunci:
F F z x , z = y = F y F x z z F 0 . cu condi ia z

6.6 EXTRMELE FUNC IILOR DE DOU VARIABILE Fie f : E 2 o func ie de dou variabile care admite derivate par iale de ordinul 2 pe ntreg domeiul de defini ie. Atunci: 6.6.1 Teorem: Condi ia necesar ca un punct ( x0 , y0 ) E s fie punct de extrem local pentru func ia f este ca deriavatele ei par iale s se anuleze n ( x0 , y0 ) , i.e.:
f f ( x , y ) = 0 , ( x0 , y0 ) = 0 x 0 0 y Observaie: Punctele n care derivatele par iale se anuleaz se numesc puncte staionare.

6.6.2 Teorem: Condiia suficient ca un punct staionar ( x0 , y0 ) s fie punct de extrem este ca:
= 2 f x x , y0 ) 2 ( 0 2 f 2 f x , y0 ) ( x0 , y0 ) > 0 2 ( 0 xy y
2

Dac > 0 , atunci: Dac dac dac


2 f ( x0 , y0 ) > 0 , ( x0 , y0 ) este punct de minim local x 2

2 f ( x0 , y0 ) < 0 , ( x0 , y0 ) este punct de maxim local x 2 < 0 , atunci ( x0 , y0 ) nu este punct de extrem. Dac = 0 nu se poate preciza prin aceast

teorem dac

( x0 , y0 )

este sau nu punct de extrem.

88

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

6.7 EXTREME CU LEGTURI 6.7.1 Defini ie: Se nume te extreme cu legtur al unei funcii f : E
F ( x , y ) = 0 un punct de extrem al funciei f cu condiia ca variabilele x
2

supus la leg tura

i y s verifice ecuaia

leg turii F ( x , y ) = 0 . 6.7.2 Pentru a afla punctele de extrem supuse la leg turi se procedeaz astfel: se construie te func ia Lagrange: L ( x, y , ) = f ( x , y) + F ( x, y )

se nume te multiplicator Lagrange.


se determin punctele staionare pentru funcia Lagrange pentru a afla cea mai mare i cea mai mic valoare ntr-un domeniu nchis trebuie ca: a. s se determine punctele staionare situate n domeniu i valoarea funciei n aceste puncte b. s se determine cele mai mari i cele mai mici valori ale funciei pe liniile ce formeaz frontiera domeniului c. s se aleag cea mai mare i cea mai mic valoare din toate valorile g site.

6.8 EXERCIII REZOLVATE 6.8.1 Folosind definiia limitei unei funcii ntr-un punct (6.1.1.1-6.1.1.3) s se arate c : lim ( 4 x + 2 y ) = 8
( x , y ) (1 , 2 )

Rezolvare: Conform definiiei trebuie s demonstr m c pentru orice > 0 exist un num r real

> 0 astfel nct dac


(* )

( x 1) 2 + ( y 2 ) 2 < s avem 4 x + 2 y 8 < .


2 2 2 2 x 1 < ( x 1) + ( y 2 ) , y 2 < ( x 1) + ( y 2 ) .Avem:

S remarc m mai nti c

4x + 2 y 8 = 4 x 4 + 2 y 4 < 4 x 4 + 2 y 4 = 4 x 1 + 2 y 2

Fie atunci > 0 i = 6 . Atunci, conform observaiei de mai sus avem:

2 2 x 1 < ( x 1) + ( y 2 ) < = 6 2 2 y 2 < ( x 1) + ( y 2 ) < e = 6 i nlocuind n relaia (* ) obinem: 4 2 + = 4x + 2 y 8 < 6 6


6.8.2 S se calculeze limitele iterate: xy 1 a. lim x 3 , y y + 1 b.
x 2 , y 0

lim

sin ( xy ) y xy 1 xy 1 = lim lim = lim x = 3 x3 y + 1 x 3 y y + 1

Rezolvare: a. Avem:

x 3 , y

lim

89

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

b.

Avem:

x 2 , y 0

lim

sin ( xy ) x sin ( xy ) sin ( xy ) = lim lim = lim x lim = lim x = 2 x 2 y 0 x2 y 0 x2 y xy xy

6.8.3 S se calculeze

( x , y ) (0 ,0 ) cx + dy

lim

ax + by

atunci cnd ( x , y ) ( 0 , 0 ) pe prima bisectoare.

Rezolvare: Ecuaia primei bisectoare este d : y = x . Atunci limita dat devine:


( x , y ) (0 ,0 ) cx + dy

lim

ax + by

= lim

x 0

ax + bx a + b = cx + dx c + d

6.8.4 S se studieze continuitatea funciei: xy , daca x 2 + y 2 0 2 2 f ( x, y) = x + y


0 , daca x 2 + y 2 = 0

n punctul ( 0 , 0 ) . Rezolvare: Avem f ( x ,0 ) = 0 pentru orice x \ {0} , deci lim f ( x ,0 ) = 0 = f ( 0 , 0 ) , deci f este
x 0

continu n origine n raport cu variabila x. De asemenea avem: f ( 0 , y ) = 0 pentru orice y \ {0} , deci lim f ( 0 , y ) = 0 = f ( 0 ,0 ) , deci f este continu n origine n raport cu variabila y.
x 0

Dar funia dat nu este continu n origine n raport cu ansamblul variabilelor, deoarece nu are limit n acest punct. ntr-adev r, pentru x 0 , avem: y x f ( x, y) = 2 y 1+ x Fie dreapta de ecuaie d : y = mx , m \ {0} care trece prin origine, cu coeficientul unghiular m. Obinem: y mx m x x lim = lim = 2 2 x 0 , y = mx x 0 1 + m2 y mx 1+ 1+ x x i deci limitele depind de dreapta pe care tinde punctul ( x , y ) c tre ( 0 , 0 ) , ceea ce nseamn c funcia dat nu are limit n origine, de unde ob inem c f nu este continu n origine. 6.8.5 S se calculeze Rezolvare: Avem:
f 2 f ( 1 , 1) i (1,1) pornind de la definiie pentru funcia f ( x , y ) = x + y . yx x

( ) ( ) f (1,1) = lim f x ,1 f 1,1 = lim x + 1 2 = x 1 x 1 x x 1 x 1


x +1 2 = lim = x 1 ( x 1) ( x + 1 + 2 ) ( x 1) ( x + 1 + 2 ) x 1 1 1 = lim = lim = x 1 ( x 1) ( x + 1 + 2 ) x 1 x + 1 + 2 2 2 Pentru derivata de ordinul 2 avem: = lim
x 1

x + 1 2 )( x + 1 + 2 )

90

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

f f ( 1, y ) ( 1, 1) 2 f f f x x ( 1,1) = (1,1) = lim y 1 y 1 yx y x

Trebuie a adar calculat:

f (1, y ) . Avem: x

f ( x , y ) f ( 1, y ) x + y 1+ y f = lim = (1, y ) = lim x 1 x 1 x x 1 x 1 = lim = lim

x + y 1 + y )( x + y + 1 + y )

x 1

( x 1) ( x + y + 1 + y )

= lim

x 1

x + y 1 y = ( x 1) ( x + y + 1 + y )

x 1

x 1 1 1 = lim = ( x 1) ( x + y + 1 + y ) x 1 x + y + 1 + y 2 1 + y

de unde:
1 1 f f ( 1, y ) ( 1,1) 2 1+ y 2 2 2 f x x ( 1,1) = lim = lim = y 1 y 1 y 1 y 1 yx = 2 1+ y 1 1 1 1 = = lim lim 2 2 y 1 ( y 1) 1 + y 2 2 y 1 ( 2 + 1 + y ) 1 + y 8 2 f f 2 f ( x, y) , ( x, y) , ( x , y ) pentru funciile: x y xy

6.8.6 S se calculeze: a. b.

f ( x , y ) = ln ( x + y 2 1) f ( x , y ) = arctg

x y

Rezolvare: a.Avem: f 1 (x, y) = x x + y2 1 f 2y (x, y) = y x + y2 1


2 f f 2 y 1 = ( x, y) = ( x, y) = 2 xy y x y x + y 2 1 ( x + y 2 1)

b. Avem:
f (x, y) = x 1 y y = x2 x2 + y2 1+ 2 y 1 1 y2 = 2 x2 x + y2 1+ 2 y

f (x, y) = y

2x 2 f f f 1 ( x, y) = ( x, y) = 2 2 = 2 2 xy x y x x + y ( x + y2 )

6.8.7 Fie f ( x , y ) = sin ( x ) sin ( y ) . S se calculeze df ( x , y ) .

91

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

Rezolvare: Avem:
df ( x , y ) = f f ( x , y ) dx + ( x , y ) dy x y

unde deci

f f ( x , y ) = cos ( x ) sin ( y ) , ( x , y ) = sin ( x ) cos ( y ) . x y df ( x , y ) = cos ( x ) sin ( y ) dx + sin ( x ) cos ( y ) dy

6.8.8 Fie f ( x , y ) = x 2 y . S se calculeze d 3 f ( x , y ) . Rezolvare: Avem


d3 f (x, y) = = f f ( x , y ) dx + ( x , y ) dy = x y
3

3 f 3 f 3 f 3 f ( x , y ) dx 3 + 3 2 ( x , y ) dx2 dy + 3 2 ( x , y ) dxdy 2 + 3 ( x , y ) dy 3 3 x xy y x y

unde:
f f ( x , y ) = 2xy , ( x , y ) = x 2 x y 2 f 2 f 2 f ( x , y ) = 2x , 2 ( x , y ) = 2 y , 2 ( x , y ) = 0 xy x y 3 f 3 f 3 f 3 f ( x, y) = 2, ( x, y) = 0, 3 ( x, y) = 0, 3 ( x, y) = 0 2 2 x y xy x y

deci:
df ( x , y ) = 6 dx 2 dy

6.8.9 S se scrie dezvoltarea polinomului P ( x , y ) = x 2 y 2xy + 2x 2 4x + y + 2 dup puterile lui ( x 1) i ( y + 2 ) . Rezolvare: Folosim formula lui Taylor (6.3.1) pentru funcii de dou variabile. Avem: P P ( x , y ) = 2xy 2 y + 4x 4 , ( x , y ) = x 2 2x + 1 x y
2 P 2 P 2 P ( x, y) = 2 y + 4, 2 ( x, y) = 0, ( x , y ) = 2x 1 xy x 2 y 3 P 3 P 3 P 3 P ( x, y ) = 0 , 2 ( x, y) = 2, ( x, y) = 0, 3 ( x, y) = 0 3 2 x x y xy y

i deci derivatele pariale n punctul ( 1, 2 ) sunt:


P ( 1 , 2 ) = 0 , P (1, 2 ) = 0 , P (1, 2 ) = 0 x y

2 P 2 P 2P ( 1, 2 ) = 0 , 2 (1, 2 ) = 0 , ( 1, 2 ) = 1 2 xy x y
3 3 3 3 P (1, 2 ) = 0 , 2P ( 1, 2 ) = 2 , P2 (1, 2 ) = 0 , P ( 1, 2 ) = 0 x 3 x y xy y 3

i atunci:
2 P ( x , y ) = ( x 1) ( y + 2 )

92

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

6.8.10 S se scrie derivatele dup puterile lui x i y ale funciei


f ( x , y ) = e sin ( ax + by )

pn la termenii de gradul 2 inclusiv. Rezolvare: Vom folosi formula lui MacLaurin. Pentru aceasta trebuie s calcul m valorile funciei i ale derivatelor pariale de ordinul 1 i 2 n punctul ( 0 , 0 ) . Avem:
f ( 0 ,0 ) = e sin 0 = e0 = 1
( )

f (x, y) x f (x, y) y

(0 ,0 ) (0 ,0 )

= a cos ( ax + by ) e sin ( ax + by ) = b cos ( ax + by ) e sin ( ax + by )

( 0 ,0 ) ( 0 ,0 )

= a cos ( 0 ) e sin 0 = a = b cos ( 0 ) e sin 0 = b


( )

( )

2 f ( x , y ) = a 2e sin ( ax + by ) ( cos 2 ( ax + by ) ) sin ( ax + by ) x 2 2 f ( x , y ) = b 2 esin ( ax + by ) ( cos 2 ( ax + by ) ) sin ( ax + by ) y 2

) ) )

2 f ( x , y ) = abe sin( ax + by ) ( cos 2 ( ax + by ) ) sin ( ax + by ) xy

de unde:
e sin ( ax + by ) = 1 + ax + by + 1 2 2 ( a x + 2abxy + b2 y 2 ) ( cos 2 ( ax + by ) ) sin ( ax + by ) e sin( ax + by ) 2! df unde x = a cos ( t ) , y = a sin ( t ) . S se calculeze . dt

6.8.11 Fie funcia f ( x , y ) = e x

2 + y2

Rezolvare: Conform 6.4.1 avem: df f dx f dy = + dt x dt y dt Avem: 2 2 f 2 2 f ( x , y ) = 2xe x + y , ( x , y ) = 2 ye x + y x y dx ( ) dy t = a sin ( t ) , ( t ) = a cos ( t ) dt dt deci: 2 2 2 2 df ( ) t = 2xe x + y a sin ( t ) + 2 ye x + y a cos ( t ) dt unde nlocuind x = a cos ( t ) , y = a sin ( t ) obinem:
2 2 df ( ) t = 2a cos ( t ) e a a sin ( t ) + 2a sin ( t ) e a a cos ( t ) = 0 dt

6.8.12 Fie f ( x , y ) = ln ( x 2 y 2 ) unde y = x 2 . S se calculeze: Rezolvare: Conform 6.4.2 avem: df f f dy = + dx x y dx Avem: f 2x f 2 y dy ( x , y ) = 2 2 , ( x , y) = 2 2 , ( x) = ex x x y y x y dx de unde:

f df ( x, y) , ( x) . x dx

93

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

2 ( x ye x ) df ( ) 2x 2 ye x 2 = x = 2 2 2 dx x y x y x2 y2

6.8.13 Fie f ( x , y ) = x 2 + y 2 unde x = + , y = . S se calculeze Rezolvare: Din 6.4.3 avem: f f x f y = + x y f f x f y = + x y unde: f f ( x , y ) = 2x , ( x , y ) = 2 y x y x x y y ( , ) = 1, ( , ) = 1, ( , ) = 1, ( , ) = 1 de unde: f ( , ) = 2x + 2 y = 2 ( + ) + 2 ( ) = 4 f ( , ) = 2x 2 y = 2 ( + ) 2 ( ) = 4 6.8.14 Fie f ( x , y ) = ln ( x 2 + y 2 ) unde x = , y =

f f ( , ) , ( , ) .

. S se calculeze:

2 f 2 f 2 f ( , ) , 2 ( , ) , ( , ) . 2 Rezolvare: Derivnd relaiile obinute la 6.4.3 obinem: 2 f f f 2 f x 2 f x y 2 f y f 2 x f 2 y = = 2 +2 + + + 2 xy y 2 x 2 y 2 x 2 f f f = = = 2 f x y 2 f x y x y 2 f y y f 2 x f 2 y + + + 2 + + x 2 xy y x y


2 2 2 2

2 f f f 2 f x 2 f x y 2 f y f 2 x f 2 y = = 2 +2 + + + 2 xy y 2 x 2 y 2 x

Avem:
x x 2 x 2 x 2 x ( , ) = , ( , ) = , 2 ( , ) = 0 , 2 ( , ) = 0 , ( , ) = 1 y 2 y 2 y 1 y 2 2 y 1 ( , ) = , ( , ) = 2 , 2 ( , ) = 0 , 2 ( , ) = 3 , ( , ) = 2

i deci:
2 f 2 f 2 f 1 2 f + 2 2 ( , ) = 2 2 + 2 2 xy y x

94

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

2 f 2 f 2 f f 1 f ( , ) = 2 3 2 + 2 x y x y 2 f 2 f 2 2 2 f 2 2 f 2 f =2 2 2 + + 2 xy 4 y 2 3 y x

6.8.15 Fie cos ( x + y ) + y = 0 . S se calculeze y' . Rezolvare: Folosim teorema de derivare a funciilor implicite (6.5.1): F y' = x F y unde F ( x , y ) = cos ( x + y ) + y . Avem:
F F ( x , y ) = sin ( x + y ) , ( x , y ) = sin ( x + y ) + 1 x y

i deci :
y' =

sin ( x + y ) sin ( x + y ) . = sin ( x + y ) + 1 1 sin ( x + y )

6.8.16 Fie y sin ( y ) = x . S se calculeze y' i y'' . Rezolvare: Folosim terema de derivare a funciilor implicite pentru F ( x , y ) = y sin ( y ) x . Avem:
F F y ( x , y ) = 1, ( x , y ) = 1 cos ( y ) = 2 sin2 x y 2
1 1 = y 2 y 2 sin 2 sin 2 2 2 Pentru a calcula y'' deriv m relaia obinut anterior:

de unde y' =

y y y' y cos cos 2 2 2 = y' 2 = 2 y y sin4 sin3 2 2 y y cos cos 1 1 2 =1 2 = 2 4 2 y 3 y 5 y 2 sin sin sin 2 2 2 y'' = 1 2 2 sin

6.8.17 Fie z 3 3xyz = a 3 . S se calculeze

z z , . x y

Rezolvare: Fie F ( x , y , z ) = z 3 3xyz a 3 . Folosim teorema de derivare a funciilor implicite 6.5.2. Avem:
F F F ( x , y , z ) = 3xy , ( x , y , z ) = 3xz , ( x , y , z ) = 3z 2 3xy x y z

Atunci:

95

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

F F z yz z xz y , = x = 2 = = F z xy F z 2 xy x y x z

6.8.18 Fie xyz = x + y + z . S se calculeze dz . Rezolvare: Avem: dz =


z z dx + dy . Aplic m teorema de derivare a funciilor implicite; avem: x y

F ( x , y , z ) = xyz x y z F F F ( x , y , z ) = yz 1, ( x , y , z ) = xz 1, ( x , y , z ) = xy 1 x y z

de unde:

z ( yz 1) z ( xz 1) = , = x xy 1 y xy 1 Prin urmare: 1 yz 1 xz dz = dx + dy xy 1 xy 1

6.8.19 S se calculeze derivatele y' i z ' ale funciilor implicite y,z definite prin sistemele urm toare: a.
x+ y+ z 4 =0 x 2 + y 2 + z 2 2x 10 = 0 x2 y2 + z 2 1 = 0

y 2 + z 2x = 0 Rezolvare: Se deriveaz innd cont c y i z sunt funcii de x i se obine: 1 + y' + z ' = 0 y' + z ' = 1 2x + 2 yy ' + 2zz ' 2 = 0 yy' + zz ' = 1 x

b.

Rezolvnd sistemul n raport cu y' i z ' se obine:


x 1 z 1 x y , z' = z y zy b. Se procedeaz n mod analog: 2x 2 yy' + 2zz ' = 0 yy' zz' = x 2 yy' + z ' 2 = 0 2 yy ' + z ' = 2 y' =

de unde rezult :
y' =

2z + x 2 (1 x ) , z' = y ( 2z + 1) 2z + 1

6.8.20 S se calculeze punctele de extrem locall pentru funcia: f ( x , y ) = x 2 + xy + y 2 3x 6 y Rezolvare: Pentru nceput vom determina punctele staionare ale funciei. Avem: f ( x , y ) = 2x + y 3 x f (x, y) = x + 2 y 6 y A adar punctele staionare sunt soluiile sistemului:

96

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

f ( x, y) = 0 2x + y 3 = 0 x =0 x f x + 2y 6 = 0 y=3 ( x, y) = 0 y

deci mulimea punctelor staionare este S = {( 0 , 3 )} . Pentru a stabili dac punctul staionar ( 0 , 3 ) este punct de extrem calcul m derivatele pariale de ordinul 2: 2 f 2 f 2 f ( x, y ) = 2, ( x , y ) = 1, 2 ( x , y ) = 2 xy x 2 y i deci:
= 2 f x 2
2 2 f ( 0 , 3 ) 2 (0 , 3 ) f ( 0 , 3 ) = 3 > 0 2

xy

deci ( 0 , 3 ) este punct de extrem local, i anume de minim, pentru c

2 f (0 , 3) > 0 . x 2

6.8.21 S se calculeze punctele de extrem locall pentru funcia: 1 x y f ( x , y ) = xy + ( 47 x y ) + 2 3 4 Rezolvare: Pentru nceput vom determina punctele staionare ale funciei. Avem: f 1 2 47 (x, y) = y x + 12 3 3 x f 1 1 47 x, y) = y x + ( y 2 12 4 A adar punctele staionare sunt soluiile sistemului: f 1 2 47 ( x, y) = 0 y x+ =0 8x + y = 188 x = 21 x 12 3 3 f 1 1 47 x + 6 y = 141 y = 20 ( x, y) = 0 y x+ =0 y 2 12 4 deci mulimea punctelor staionare este S = {( 21, 20 )} . Pentru a stabili dac punctul staionar ( 0 , 3 ) este punct de extrem calcul m derivatele pariale de ordinul 2: 2 f 2 2 f 1 2 f 1 ( x, y) = , ( x, y) = , 2 ( x, y) = 2 3 xy 12 y 2 x i deci:
=

2 f
x
2

2 2 f ( 21, 20 ) 2 ( 21, 20 ) f ( 21, 20 ) = 1 1 > 0

xy

144

deci ( 0 , 3 ) este punct de extrem local, i anume de maxim, pentru c

2 f ( 21, 20 ) < 0 . x 2

6.8.22 S se afle extremul funciei f ( x , y ) = xy cu condiia 2x + 3y 5 = 0 . Rezolvare: Construim mai nti funcia Lagrange, unde leg tura este F ( x , y ) = 2x + 3 y 5 = 0 . Avem:
L ( x , y , ) = f ( x , y ) + F ( x , y ) = xy + ( 2x + 3y 5 )

Determin m punctele staionare pentru funcia Lagrange. Avem:

97

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

L L L ( x , y , ) = y + 2 , ( x , y , ) = x + 3 , ( x , y , ) = 2x + 3 y 5 x y i deci punctele staionare sunt soluiile sistemului: 5 L x= ( x , y , ) = 0 4 x y + 2 = 0 5 L y= ( x , y , ) = 0 x + 3 = 0 6 y 2x + 3 y 5 = 0 5 L = ( x , y , ) = 0 12

Am obinut a adar un singur punct staionar, Difereniind leg tura obinem: dF ( x , y ) = 2dx + 3dy

5 5 5 , , 4 6 12

Punem condiia: 2 5 5 dF , = 0 2dx + 3dy = 0 dy = dx 4 6 3 Calcul m difereniala de ordinul 2 pentru funcia Lagrange pentru =
5 . Avem: 12

2 L 5 2 L 5 2L 5 x, y , x, y, = 0 , 2 x , y , = 0, =1 12 12 12 xy x 2 y 5 de unde d 2 L x , y , = 1dxdy . Atunci: 12 5 5 5 d 2L , , = 1dxdy 4 6 12 2 5 2 5 5 2 i nlocuind dy = dx , obinem: d 2 L , , = 1dx dx = d 2 x , de unde tragem 3 4 6 12 3 3 2 5 5 concluzia c punctul , este punct de minim ( < 0 ). 3 4 6

6.9 EXERCIII PROPUSE Folosind definiia limitei unel funcii ntr-un punct (6.1.1.1) s se demonstreze c : x 6.9.1 lim =1 x2 , y 2 y 6.9.2
x 0 , y 0

lim

x2 + y 2 = 0, x+ y

x + y 0

S se studieze continuitatea funciilor:


1 cos ( x 3 + y 3 ) , daca x 2 + y 2 0 6.9.3 f ( x , y ) = x2 + y 2 0 , daca x 2 + y 2 = 0

98

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

1 1 x2 y 2 , daca x 2 + y 2 0 6.9.4 f ( x , y ) = x2 + y 2 0 , daca x 2 + y 2 = 0

S se calculeze derivatele pariale indicate pentru funciile: f 6.9.5 f ( x , y ) = x 2 + 2 y 2 3xy 4x + 2 y + 5 ( x , y ) = 2x 3 y 4 x f f R: Calculai x, y) , ( x, y) ( f x y ( x , y ) = 4 y 3x + 2 y 6.9.6 r ( , ) = 2 sin4 ( ) Calculai
r r ( , ) , ( , ) r ( , ) = 4 2 sin3 ( ) cos ( ) R: r ( , ) = 2 sin4 ( ) f y ( x, y, z) = x x f R: ( x , y , z ) = 2 x + 6 y 3 z2 y 2 y2 f ( x, y, z) = 3 z z

6.9.7 f ( x , y , z ) = 2 y x + 3 y 2 3 z 2
f f f ( x, y, z) , ( x, y, z) , ( x, y, z) x y z

6.9.8 S se calculeze diferenialele totale pentru funciile: a. u ( x , y ) = ln ( x 2 + y 2 ) R: du ( x , y ) = R: du ( x , y ) =


2x 2y dx + 2 dy x2 + y 2 x + y2 2 2y dy dx 2y 2y 2 x sin x sin x x yx y dx + ln ( x ) x y dy x

y b. u ( x , y ) = ln tg x

c. u ( x , y ) = x y

R: du ( x , y ) =

6.9.9 S se calculeze derivatele pariale indicate pentru funciile: a. f ( x , y ) = 4x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 y 3 2 f R: ( x, y) = 6 ( x + y) 2 f xy Calculai ( x, y) xy b.


f ( x , y ) = xy + sin ( x + y ) 2 f ( x, y) . x 2

Calculai c.

R:

2 f ( x , y ) = sin ( x + y ) x 2 x 2 + 2xy 2 f ( x, y) = xy ( x + y )2 3 f ( x , y ) = sin ( y ) cos ( x + cos ( y ) ) x 2 y

f ( x , y ) = x 2 ln ( x + y )

2 f Calculai: ( x, y) . xy

R:

d.

f ( x , y ) = sin ( x + cos ( y ) )

3 f Calculai (x, y) . x 2 y

R:

99

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

6.9.10 Calculai difereniala de ordinul 2 pentru funciile: a. u ( x , y ) = cos ( x + y ) d 2u ( x , y ) = cox ( x + y ) d 2 x 2cox ( x + y ) dxdy R: cox ( x + y ) d 2 y b. u ( x , y ) = x 2 + y 2 xy 2x + y + 7 R: d 2u ( x , y ) = 2dx 2 2dxdy + 2dy 2

6.9.11 Calculai derivatele funciilor compuse: du 1 x a. unde x = tg 2 ( t ) , y = ctg 2 ( t ) . Calculai . u = ln 2 y dt b. z =


dz x2 y unde y = 3x + 1 . Calculai . dx x2 + y u du i . x dx

R: R:

du ( ) 4 t = dt sin ( 2t ) dz ( ) 2x ( 3x + 2 ) x = dx ( x 2 + 3x + 1)2

c. u ( x , y ) = x 2 y unde y = cos ( x ) . Calculai

d. u ( x , y ) = x 2 + y 2 unde x = + , y = . Calculai

u u , .

u = 2x cos ( x ) x R: du = x ( 2 cos ( x ) x sin ( x ) ) dx u ( , ) = 4 R: u ( , ) = 4

6.9.12 Calculai derivatele funciilor implicite: a.

( x 2 + y 2 bx )
3 sin

a2 ( x2 + y 2 ) = 0 .

Se cere y' n punctul M ( b , 0 ) . b.


x x 2 cos +1=0 . y y

R: y' =

a 2 b2 2b 2 a 2 y 2x

R: y' =

Se cere y' . c. x + y ex + y = 0 . Se cere y', y '' . d.


x + y + z = ez . z z , . x y

R: y' = 1, y" = 0
z z 1 = = x y x + y + z 1
dx +

Se cere e.

R:

x = x ln

z . y

Se cere dz .

z dy y R: dz = z 1 + ln y

6.9.13 Determinai punctele de extrem local pentru funciile: a. f ( x , y ) = xy 2 ( 1 x y ) b. f ( x , y ) = x 3 + y 3 15xy c. f ( x , y ) = y ( x 2 +


2 y2 3

R:

1 , punct de maxim 4

R: 125 , punct de minim R: 4 , punct de maxim

100

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

6.9.14 Determinai punctele de extrem cu leg turi pentru funciile: x y a. f ( x , y ) = x 2 + y 2 cu leg tura + = 1 4 3 b. f ( x , y ) = x 2 xy + y 2 yx 2 cu leg tura 2x + 3y 12 = 0

R:

36 48 , punct de minim 25 25

6.9.15 S se scrie plinomul lui Taylor de gradul al treilea n punctul ( 1, 1) pentru funcia
f ( x, y) = x y , x > 0, y > 0 1( 1 1 2 x 1) + 2 ( x 1) ( y 1) + 3 ( x 1) ( y 1) . 1! 2! 3!

R: T3 ( x , y ) = 1 +

6.9.16 S se dezvolte polinomul: P ( x , y ) = 2x 3 3x 2 y + 2 y 3 + 9x 2 3 y + 6 x + 3 dup puterile lui ( x + 1) i ( y 1) .


3 2 3 2 R: P ( x , y ) = 2 ( x + 1) 3 ( x + 1) ( y 1) + 2 ( y 1) + 6 ( x + 1) ( y 1) + 6 ( y 1)

6.9.17 S se calculeze z ' ( x ) i y' ( x ) dac :


x2 + y2 + z 2 4 x 9 = 0 x 3 y 3 + z 3 3z = 0

n punctul A ( 3 , 3 , 3 ) R: y' =
3(3 3 2) 9 3+2 , z' = 12 3 3 2

101

CAP.7 EXERCIII SUPLIMENTARE


7.1 S se arate c urm toarele iruri sunt convergente: a. b. c. d. e. f. g.
un =
n

sin
k =1

n+k

un = 1 + un = un = un = un =
n k =1 n

1 1 1 + + ... + ln ( n ) 2 3 n 2k + 3 4k

1 n+k k =1
n k =1 n k =1 n

1 1 2 + 3k 2 3k 1 3k k 2 + 2k ( k + 1) 2

log 1
2

k2 + k un = 3 k =1 n + k

7.2 S se calculeze urm toarele limite de iruri: ( 3 )n + 2 n a. lim n ( 3 ) n + 1 + 2 n + 1 b. lim

R:

1 3

n , > 0 n 1 + 2n
n2 + n + 1 2 n2 n + 1 n

1 , daca = 1 R: 2 0 , daca 1

c. lim

R: 1 R:
2 3
1 3

d. lim 3 n 2 ( 3 n + 1 3 n 1 )
n
n

k2 k k

e. lim

n ( n + 1)( n + 2 ) ln ( n ) f. lim k n n x + x + ... + xn g. lim 1 2 dac n n


n n

k =1

R:

R: 0
lim xn = x
n

R: x R: x R:e R: 1

h. lim n x1 x2 ... xn dac xn > 0 i lim xn = x i. lim


n n

n n!

j. lim n n ( n ! )
n

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile


n

k. lim

( n + 1)( n + 2 ) ... ( n + n ) n

R:

4 e

7.3 Folosind criteriul general de convergen al lui Cauchy, s se stabileasc natura irurilor: 10 11 12 10 + n a. an = R: divergent + + + ... + 1 3 5 2n + 1 1 1 1 b. an = + + ... + R: convergent 1 2 2 3 n ( n + 1) c. an =
1 1 1 + + ... + ( n + 1)( n + 4 ) 2 5 3 6

R: convergent

7.4 S se stabileasc natura urm toarelor serii: a. b.


n =1

n 10 n + 1 n =1

R: convergent R: divergent R: convergent R: divergent R: divergent R: divergent R: convergent R: divergent R: divergent R: convergent R: convergent R: convergent R: convergent

1 ln 1 + n

c. d.

1 ln 1 2 n n=2
n =1

1 2n + 1 2n 1
2

e. f.

n2 n =1 n + 1
n =1

( 3 n3 + n 2 1 3 n3 n 2 + 1 )
2n n + 5

g.
n =1

( 3n + 7 ) n
arctg

h.
n =1

1 n3 n

i. j.

10 100 3 n 13 n =1
n =1

n+1 n n

k.
n =1

1 cos sin

1 n

l.

n =1 n

1 n

m. n.

4n + 7 n n =1 5 + n
n =1

n2

a , a >0 e

R: convergent , dac a < e Divergent , dac a e

103

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

o.

n2 2+ 1 n
n

n =1

R: convergent
n

p. q.

an + b n = 1 cn + d
n =1

R: convergent , dac a < c Divergent , dac a c R: convergent , dac x < 1 Divergent , dac x 1 R: convergent R: convergent , dac < 1 Divergent , dac 1 R: convergent , dac < e 1 Divergent , dac e 1 R: convergent R: convergent , dac a > e Divergent , dac a e

( n + 1) ( n + x ) n ) , x 0
n

r.
n =1

( n n 1)

s.
n =1

n n , > 0

t.
n =1

ln n , > 0
1
( )

( )

u.
n =1

( ln ( n ) )ln n

v.
n =1

( ( ) 2 ( )) a ln n + ln n , 0 < a < 1

7.5 S se stabileasc natura urm toarelor serii alternate: 1 ( 1)n a. n ( n + 1) ( n + 2 ) n =1

R: absolut convergent R: absolut convergent R: divergent R: semiconvergent R: semiconvergent

b.
n =1

( 1)n

( n + 1) n

c.
n =1

( 1)n 1 1 + 1 + 1 + 2 + ... + 1 + n n n n n

d.
n =1

( 1) n ln n + 2 n+1

e.

2 ( 1)n ln n 2 + 2 n +1 n =1

7.6 S se determine domeniul de convergen al seriilor de puteri: a.


xn ( ) n n =1 n + 1 2

n =1

R: [ 2 , 2 )
n + 1 x2 2 n 2 + n + 1 1 2x 2
n

b. 1 +

( 1 ) n

R: ( , 1] [1, ) R: [ 1, 1] R: ( 1, 1]

c. d.

xn 2 n =1 n

( 1) n x n n n =1

104

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

e. f. g. h.

1 2x n =1 n x + 3 1 x 1 x n =1 n

R: [ 1, 3 ) R:
n

2n

1 , 2

1 1+ x 2n + 1 1 x n =1

R: ( ,0 )
14 15 R: , , 3 3

( 1) n 1
n

n = 1 n3

( x 5 )n
i suma seriilor de puteri:

7.7 S se determine mulimea de convergen 2n + 1 ( 1) n x a. 2n + 1 n =0

R:

[ 1,1]
S = arctg ( x )

b.
n =1

n ( n + 1) x n 1

( 1,1)
R:
S= 2 ( 1 x )3

c. d.

n ( 1)n + 1 x n n =1

R:

( 1,1)
S = ln ( 1 + x )

n =1

n3 x n

( 1,1)
R:
S= x 3 + 4x 2 + x

( 1 x )4
6 ( 1 x )4 1 x ( 1 + x )3

e.
n =0

( n + 1)( n + 2 )( n + 3 ) x n

( 1,1)
R:
S=

f.
n =0

( 1) n ( n + 1) 2 x n

( 1,1)
R:
S=

7.8 S se demnstreze c urm toarele serii numerice sunt convergente i s se calculeze suma lor cu ajutorul seriilor de puteri: 1 a. R: ( )( ) 8 n = 0 4n + 1 4n + 3 b. c. d.
n =1

( 1) n + 1 ( ) n = 1 n 2n 1

R:

ln ( 2 ) 2

1 ( n + 1) ! n ! n =1

R: 1 R:
11 2e 2

n ( n + 3) !

e.

n2 n =1 n !

R: 2e

105

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

f.
n =1

n ( n 1) !

R: 2e

7.9 S se dezvolte n serie Taylor dup puterile lui x funciile: e x e x + 2 cos ( x ) x 4n a. f ( x ) = R: f ( x ) = ( ) 4 n =0 4n !


1 1 1+ x b. f ( x ) = arctg ( x ) + ln 2 4 1 x

R: f ( x ) = R: f ( x ) = R: f ( x ) = R: f ( x ) =

x4 n +1 , x ( 1, 1) 4n + 1 n =1

c. f ( x ) = d. f ( x ) =

x x +9
2

2n + 1 ( 1) n x n + 1 , x ( 3 , 3 ) 9 n =0

5 2x 6 5x + x 2
1+ x 1 x

n =1

1 n 1 1 x , x ( 2 , 2 ) + 2 n 3n

e. f ( x ) = ln

x 2n + 1 , x ( 1, 1) n = 0 2n + 1

f. f ( x ) = sin3 ( x ) g. f ( x ) = arcsin ( x )

3 ( )n 1 32n 2n + 1 1 x R: f ( x ) = , x ( 2n + 1) ! 4 n =1

R: f ( x ) = x +

( ( 2n 1) ! ) ! x 2n + 1 , x [ 1, 1] ( ) n = 1 ( 2n ! ) ! 2n + 1

7.10 S se calculeze limitele: a. lim ( 1 + sin ( x ) ) x


x 0 1

R: e R:
1 12

cos ( x ) e b. lim x 0 x4

x2 2

c. lim

x 0

d. lim e. lim

e 2 x + e 2 x 2 x2 x e sin ( x ) x ( 1 + x ) x3 ln ( 1 + 2x ) sin ( 2x ) + 2x 2

R: 4 R
1 3

x 0

x3 ( x ) sin ( x ) tg f. lim x 0 x3
x 0

R: 4 R: R: R:
1 2 1 8 5 3

1 + 3x x 1 1 4x e 4 x e x + 2 sin ( x ) + ln ( 1 x ) 1 h. lim x 0 x ( ln ( 1 + x ) x )
3

g. lim

x 0

i. lim

x 0

ln ( 1 2x ) + sin ( 2x ) + 2x 2 2x + e x e x

R: 12 R:
1 2

1 j. lim x x 2 ln 1 + x x

106

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

k. lim ( 6 x6 + x 5 6 x6 x 5 )
x

R:

1 3

7.11 S se studieze continuitatea n origine a urm toarelor funcii:


1 cos ( x 3 + y 3 ) , daca x 2 + y 2 0 a. f ( x , y ) = x2 + y 2 0 , daca x + y = 0
2 2

R: continu

1 1 x2 y2 , daca x 2 + y 2 0 b. f ( x , y ) = x2 + y2 0 , daca x 2 + y 2 = 0
1

R: nu este continu

c. f ( x , y ) =

(1 + xy ) x + y , ( x , y ) (0 ,0 ) 1, ( x , y ) = ( 0 , 0 )

R: continu

7.12 S se calculeze derivatele pariale de ordinul 1 pentru funciile: y f y 1 a. f ( x , y ) = ( 1 + xy ) , 1 + xy > 0 ( x , y ) = y 2 (1 + xy ) x R: f y y 1 ( x , y ) = (1 + xy ) ln (1 + xy ) + xy (1 + xy ) y b. f ( x , y ) = x ln( y ) , x > 0 , y > 0
f ( x , y ) = x ln ( y ) 1 ln ( y ) x R: f 1 ( x , y ) = x ln( y ) ln ( x ) y y f 1 (x, y) = 2 x x f 1 (x, y) = 2 y y xy x y xy + x + y xy x y xy + x + y

c. f ( x , y ) = 1

x+ y x+ y + arcsin xy xy

R:

d. f ( x , y , z ) = x y

R: z z f f ( x , y , z ) = y z x y 1 , ( x , y , z ) = x y y z 1 ln ( x ) x y z f ( x , y , z ) = x y y z ln ( y ) ln ( x ) x
3 f ( x , y ) pentru funcia f ( x , y ) = arctg ( xy ) . yx 2

7.13 S se calculeze R:

3 y 2 x2 y 4 3 f ( x , y ) = 2x 2 3 yx (1 + x 2 y 2 )

7.14 S se arate c urm toarele funcii verific ecuaiile corespunz toare: y z a. + x2 y = ( x2 + y2 ) z z ( x , y ) = xy ( x 2 y 2 ) ; ecuaia xy 2 x y

107

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

b. c. d. e. f.

u = arctg

2u 2u y ; ecuaia + =0 x x 2 y 2

u = ( x at ) + ( x + at ) ; ecuaia

2u 2u = a2 2 2 t x z z 2 2 z = ( x + y ) ; ecuaia y x = 0 x y z = f ( ln ( ) + ) ; ecuaia z= z z =z

x 2 z 2 z z y f ( y) + g ; ecuaia x 2 2 + xy y =0 y x xy y x

7.15 S se determine punctele de extrem local pentru urm toarele funcii: 2 2 R: ( 1, 6 ) minim a. f ( x , y ) = ( x 1) + ( y + 6 ) b. f ( x , y ) = xy ( a x y ) , a > 0 c. f ( x , y ) = x 2 + xy + y 2 + 3ax 3by d. f ( x , y ) = cos ( x ) cos ( y ) cos ( x + y ) , x [0 , ] , y [0 , ] R:
a a , maxim 3 3

R: ( 2a b , 2b a ) minim R:
, minim 3 3 2 2 , minim 3 3

e. f ( x , y ) = ln ( 1 x 2 y 2 )

R: ( 0 , 0 ) maxim

7.16 S se determine punctele de extrem cu leg turile menionate pentru funciile: x y ab 2 a2b a. f ( x , y ) = x 2 + y 2 , + =1 R: , 2 minim 2 2 a b a + b a + b2 b. f ( x , y ) = x 2 + 2 y 2 + xy 7 , x + y = 1 c. f ( x , y ) =
1 1 + , x y 1 1 1 + = x2 y2 a2

R:

R: ( a 2 , a 2 ) minim

3 1 , minim 4 4

(a

2 , a 2 ) maxim

d. f ( x , y ) = x 2 + y 2 2x + 1, x 2 y 2 = 1
2

R: ( 1, 0 ) minim

7.17 S se calculeze y' ( 0 ) dac : ( x 2 + y 2 bx ) = a 2 ( x 2 + y 2 ) , y ( 0 ) = a iar y este definit implicit ca funcie de x. b R: y' ( 0 ) = a 7.18 S se calculeze y', y '', y''' dac funcia y ( x ) este definit implicit de ecuaia:
x 2 + y 2 + xy = 3 2x + y , x + 2y 18 162x

R: y' =

y'' =

( x + 2y)

y''' =

( x + 2 y)

108

Capitolul 6 Funcii de mai multe variabile

7.19 S se calculeze dz i d 2 z dac :


x2 + y2 + z 2 = a2 x y y 2 a 2 2 2xy x2 a2 2 dx 3 dxdy + dy R: dz = dx dy , d 2 z = 3 z z z z z3

7. 20 S se calculeze y' ( x ) , z' ( x ) ale funciilor y ( x ) , z ( x ) definite implicit de sistemul:


x 3 + 3y 2 z 2 + x y 8 = 0 x 2 y 2 3z 3 = 0

n punctul ( 1, 2 , 2 ) .
20 38 R: , 17 17

109