Sunteți pe pagina 1din 2

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Poezia este o art poetic modern axat mai mult pe rela ia eu liric-crea ie dect

pe eu liriclume. Filozofia blagian a cunoa terii revelatorii mai presus de cunoa terea ra ional este fundamentul textului liric. Autorul realizez argumente n versuri, discursul argumentativ fiind cu att mai profund, mai fluent. Titlul este o propozi ie dezvoltat sub forma unei declara ii. Poetul a az concluzia n titlu, urmnd n poezie s o demonstreze. Corola de minuni sugereaz misterele lumii, sufletul i, universului u cuprinse n celelalte simboluri din text: ochi , buze .a. Prin faptul c declara ia este sub forma unei nega ii, n elegem c poetul a constat c forma afirmativ este cazul general fa de care el vehement se dep rteaz . Tema o reprezint enun area filozofiei poetului privind adev rata cunoa tere: cunoa terea revelatorie. Argumentul poetului este c prin m surarea ra ional a tainelor, prin efortul con tient de ncadrare n tipare, n no iuni deja cunoscute, imaginea pe care ne-o creem fa de lume este una alterat , superficial , supus subiectivit ii i limit rii noastre de gndire. Perspectiva propus este o cunoa tere revelatorie, anume mai nti acceptarea misterului i apoi fenomenul involuntar, incon tient, mai presus de fiin , al revel rii adev rului, tainei. Prin aceast vedere asupra lumii, eul este ferit de grea eal , c ci nu prin ncerc rile sale sortite gre elii caut s afle adev rului, ci nsu i adev rul, taina, pe sine se descoper . De aici i multitudinea imaginilor simbolice, abstracte, c ci prin cuvinte unele lucruri nu pot fi explicate, ci abia pip ite. Poezia ncepe cu reluarea titlului pentru a nt ri punctul de plecare n argumentare. Observ m c textul este construit pe baza reiter rii ideilor. Astfel, la nceput poetul spune nu strivesc , ca apoi s spun nu ucid . Un alt exemplu este eu cu lumina mea sporesc , a a i eu mbog esc , luna m re te i mai tare . O astfel de construc ie este esen ial , c ci, dac poetul dore te s denun e cunoa terea bazat pe formular precise, cnstrng toare i s o proclame pe cea revelatorie, bazat pe actul accept rii incapabilit ii n elegerii complete, pe renun area la cuvintele constrng toare, atunci nu ar fi putut s formuleze defini ie pentru nsu i procesul cognitiv care neag viabilitatea defini iilor. A a c poetul recurge la singurul lucru posibil: c l uzirea cititorului c tre taina de a n elege tainele prin ar tarea efectelor sale, prin plasarea n opozi ie cu modelul ra ional, dorind s se transmit calea de urmat, iar nu cap tul imposibil de atins. Astfel, textul vine s instige la efortul intuirii de c tre cititor, c ci taina de care vorbe te poetul este una care pentru fiecare persoan se descoper sub forma unui fior , iar fiorul este propriu fiec ruia i imposibil de transmis. Pozi ia antitetic a eului liric fa de modelul cunoa terii ra ionale este nt rit prin exprimarea consecin elor adopt rii acestui model. Astfel, acesta aduce sugramarea vr jii nep trunsului ascuns . Obiectul nep trunsul ascuns este de o mare ambiguitate, dar ceea ce este inteligibil este procesul de sugrumare . n elegem c adoptnd calea cunoa terii ra ionale nu permitem misterului s se reveleze, i st vilim rev rsarea sa asupra noastr i ne silim n a n elege pu in i superficial. n continuare poetul caut s precizeze pozi ia sa, lucru posibil prin metafor i asem nare relativ cu alte situa ii. Astfel, eul liric spune c nu strive te corola de minuni , ci cu lumina sa spore te taina . La prima vedere ideea luminii care n loc s fac lucrurile l murite le face i mai tainice pare paradoxal . ns relevarea n elesului ei vine prin asem narea acestui proces cu lumina lunii care noaptea face lucrurile s fie mai tainice dect ar fi pe deplin ntuneric . Printr-un efort de imagina ie reu im s rezon m cu gndirea poetului. Dac ar complet ntuneric n jurul nostru nu am ti la ce s ne a tept m, nu am avea nicio b nuial , am presupune anumite existen e, dar nu am ti dect pu in. Pe cnd lumina lumii aduce delimitarea contururilor, ntrevederea unui orizont. Ea nu aduce l muriri concrete, dar spore te num rul existen elor presupuse n jur, spore te taina con inutului acelor obiecte c rora noi le vedem doar conturul. Ceea ce corespunde ideii c nen elesuri se fac nen elesuri i mai mari . n final poetul precizeaz cauza transform rilor percepute, motorul acestui model de cunoa tere, el spune c iube te i flori i ochi i buze i morminte . Cele patru cuvinte (flori, ochi, buze, morminte) sugereaz dimensiunile existen ei omului, domeniile cu care omul intr n rela ie: complexitatea naturii, infinitul psihicului omenesc, ascunzi urile din spatele cuvintelor, universul i timpul. Prin faptul c le iube te presupune c le accept f r s le judece, fiind aceast

alegere de a accepta pur i simplu condi ia esen ial a iubirii, pentru c nu va exista vreodat iubire gndit , m surat , definit . A adar, spune poetul, iubind toate cele cu care intr m n rela ie, este calea pentru primirea revela iei privindu-le pe acelea. De vom t g dui n alegerea aceasta i vom proceda n schimb la a ne ncrede n ra iunea noastr , atunci cu adev rat cu ct ni se vor p rea tot mai certe i cuprinse cele din jur, cu att ne vom dep rta mai mult de adev ratul con inut. Poezia este alc tuit prin nl n uire de idei, de aceea este dificil de a o delimita n secven e poetice. Putem totu i s ne orient m dup mp r irea n fraze. Astfel, primele cinci versuri comunic pozi ia antitetic a poetului fa de modelul de cunoa tere ra ional, general-acceptat, iar restul poeziei este o ncercare de contura procesul cunoa terii revelatorii. Limbajul, att n prima secven este puternic metaforizat, abia g sind un termen care s nu fie inclus ntr o metafor i deci, s aib sens denotativ. Corola de minuni nsumeaz tainele lumii. Prin corol n elegem un num r mare, dar i armonie, frumuse e. Alegnd cuvntul minuni pentru a numi lucruri, gnduri, tr s turi ale oamenilor, tot ce intr sub lupa observa iei, poetul sugereaz str lucirea pe care o cap t ori ice lucru, m re ia n care se zugr ve te lumea atunci cnd nu o constrngem n defini ii. Remarc m c fiec rui om i se asociaz o lumin pe care fiecare alege c tre ce s o orienteze. Aceast lumin sugereaz voin a fiec ruia, alegerea de credin pe care o face fiecare: n gndurile sale sau n misteriosul fior al cunoa terii revelatorii. n continuare poetul prezint consecin a alegerii sale. Taina lumii n ochii s i spore te, nen elesurile se fac nen elesuri i mai mari, precum taina nop ii luminate de lun este mai mare dect taina nop ii cu totul ntunecate. Texul abund n metafore. Dintre acestea remarc m largi fiori de sfnt mister care denume te sursa amplific rii nen elesurilor, a mbog irii ntunecatei z ri, a sporirii tainei lumii. Metafora sugereaz minunarea persoanei n fa a revela iei. Fior sugereaz cutremurarea con tientului, fiind cople it de cele revelate. Mister semnific cap tul niciodat atins al tainei, iar ad ugarea lui sfnt plaseaz procesul acesta al tr irii cunoa terii revelatorii ntr-o dimensiune mai presus de psihicul omului. Poezia se ncheie cu precizarea alegerii poetului eu iubesc/ i flori i ochi i buze i morminte , n elegndu-se c iubirea ca acceptare necondi ionat este motorul revela iei. Versifica ia este specific liricii moderne. M sura versurilor este inegal , textul nu e mp r it n strofe, rima i ritmul lipsesc, pn i majuscula conve ional de la nceputul versurilor lipse te. Prin aceast poezie Lucian Blaga prezint modelul cunoa terii revelatorii pentru descifrarea tainelor universului, oamenilor, sinelui. El denun ca superficial i n detrimentul adev rului procesul ra ional de fixarea a no iunilor n defini ii.