Sunteți pe pagina 1din 3

NORMATIV pt.Verificarea Calitatii si Receptia Lucrarilor Ascunse.

Caiet 01 Prevederi Generale Indicativ: C056-85 caiet 01


1. Din punct de vedere al verificarilor de efectuat, dispozitiile de santier, date de beneficiar si proiectant au: a) aceeasi putere ca si proiectul de executie; b) sunt obligatorii; c) sunt facultative. 2. Frecventa verificarilor referitoare la calitatea lucrarilor sunt: a) la aprecierea organului de control; b) date in prescriptiile tehnice specifice si in normativul C56-85; c) stabilite de proiectant, in cazuri speciale. 3. Cum este reglementata trecerea la executarea de lucrari care sa ascunda defecte ale structurii de rezistenta sau care sa impiedice accesul si repararea corecta sau consolidarea acestora: a) se repara imediat de muncitori calificati; b) se da solutie de remediere de catre organul CQ; c) este cu desavirsire interzisa orice interventie fara avizul proiectantului. 4. Care este termenul maxim de valabilitate al verificarii lucrarilor ascunse: a) 8 zile; b) 10 zile; c) 7 zile. 5. Participarea proiectantului este obligatorie la receptia: a) terenului de fundare, fundatiilor si structurilor de rezistenta; b) terenului de fundare si structurilor de rezistenta; c) terenului de fundare, fundatiilor, structurilor de

rezistenta si hidroizolatiilor la terase. 6. Pe parcursul executarii lucrarilor, nainte ca ele sa devina ascunse, verificarile se refera la: a) examinarea existentei si continutului sintezelor si concluziilor acestora; b) efectuarea de ncercari suplimentare; c) determinarea prin masuratori a corespondentei elementelor verificate cu prevederile proiectului din punct de vedere al pozitiilor, formelor, dimensiunilor si modului de rezemare, inclusiv ncadrarea n limitele abaterilor admisibile. 7. Daca rezultatele provenite dintr-o verificare, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea lucrarilor depasesc defavorabil abaterile admisibile, decizia asupra continuarii lucrarilor va fi luata: a) pe baza acordului scris al proiectantului; b) pe baza acordului dat n scris de beneficiar, cu avizul proiectantului; c) pe baza acordului dat n scris de beneficiar. 8. In cazul verificarilor prin sondaj la fazele de lucrari, sau la receptia la terminarea lucrarilor, pentru obtinerea de date asupra corectitudinii verificarilor efectuate pe parcurs, se va proceda astfel: a) daca un singur rezultat este necorespunzator, se mai efectueaza nca o serie alcatuita dintr-un numar egal de sondaje; b) daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator se mai efectueaza nca o serie alcatuita dintr-un numar egal de sondaje; c) daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator, toate verificarile prevazute de reglementarile tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refacute cu aceleasi metode sau cu alte metode care sa dea rezultate echivalente. 9. Respectarea conditiilor de calitate se urmareste de catre: a) sefii formatiilor de lucru si de personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor; b) seful biroului tehnic;

c) compartimentul CQ. 10. Cind se efectueaza verificari de calitate pentru realizarea unui obiect de investitii: a) pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari, inainte ca ele sa devina ascunse; b) la terminarea unei faze de lucrari si la receptia preliminara a obiectelor; c) inainte de inceperea executarii lucrarilor de constructii. 11. Dispozitiile de santier, date de beneficiar si proiectant, cu respectarea normelor legale in vigoare, au aceiasi putere ca si proiectul de executie, din punct de vedere al verificarilor de efectuat: a) da; b) nu; c) da, numai in cazul admiterii acestora de catre constructor. 12. De catre cine se intocmeste procesul - verbal de predare primire a amplasamentului unui obiect de investitii; a) delegatii beneficiarului, proiectantului, executantului; b) delegatii beneficiarului si executantului; c) delegatii proiectantului si executantului.