Sunteți pe pagina 1din 2

http://www.leap.ro/Downloads/Motivatia%20invatarii%20la%20varstele%20adulte%20din %20perspectiva%20conceptului%20educatiei%20pe%20parcursul%20vietii.

pdf

UNIVERSITATEA SPIRU HARET, EDUCATIE FIZICA SI SPORT, BUCURESTI

MOTIVATIA ADULTILOR DE A INVATA

Masterand: Butulescu Diana

Bucuresti, 2012