Sunteți pe pagina 1din 13

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE Nr. 16645/03.05.

2012

PROIECT DE HOTRRE privind aprobarea studiului de oportunitate i a documentaiei de atribuire n vederea concesionrii unei parcele disponibile n Zona Industrial Sud Satu Mare

Avnd n vedere expunerea de motive formulat de Primarul municipiului Satu Mare i raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios i Arhiv prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unei parcele de teren n zona Industrial Sud din Satu Mare, Lund act de studiul de oportunitate din care rezult elementele de ordin economic, social i financiar privind iniierea concesiunii, Analiznd propunerea de concesionare a unor parcele situate n Zona Industrial Sud Satu Mare formulate de ctre TCG Herrmann Przisionsdruckguss G.m.b.H. (nregistrat sub nr. 14535/18.04.2012) , n conformitate cu prevederile art. 9 - 14 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, precum i art. 6, art. 15 alin. 3 lit. c, art. 16, Seciunea a 3-a din Hotrrea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006, n temeiul prevederilor art. 123, ale art. 36, alin. (2), lit. "c" , alin. (5), lit. "b" precum i ale art. 45 alin. 3 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat i actualizat

Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T R T E:

Art. 1. Se aprob studiul de oportunitate prevzut n Anexa nr. 1 la prezenta i ntocmit n vederea iniierii concesionrii prin licitaie public deschis a parcelei de teren cu nr. cadastral 161420, n suprafa de 8.202 mp, disponibil n Zona Industrial Sud Satu Mare.

Art. 2. (1) Se aprob documentaia de atribuire a contractului de concesiune, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrant din prezenta hotrre.

Art. 3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Juridic, Contencios i Arhiv i Biroul Eviden Patrimoniu.

Art. 4. Prezenta se comunic Biroului Eviden Patrimoniu i Serviciului Juridic, Contencios i Arhiv, precum i Instituiei Prefectului Judeului Satu Mare.

INIIATOR PROIECT, PRIMAR, ing. Iuliu Ilyes

MUNICIPIUL SATU MARE CABINET PRIMAR Nr. 16541/03.05.2012

EXPUNERE DE MOTIVE la Proiectul de hotrre privind aprobarea studiului de oportunitate i a documentaiei de atribuire n vederea concesionrii unei parcele disponibile n Zona Industrial Sud Satu Mare

Iniiativa concesionrii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potenialul maxim, att din punct de vedere al concedentului, Consiliul Local Satu Mare, ct i al concesionarului. Prin studiul de oportunitate supus aprobrii Consiliului Local al municipiului Satu Mare s-au identificat cele trei componente majore care justific iniierea procedurii de concesionare a terenului i anume aspectele de ordin economic, cele de ordin financiar i aspectele de ordin social. n acelai timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei i implicit a municipiului precum i atragerea capitalului privat n aciuni ce vizeaz satisfacerea unor nevoi ale comunitii locale precum i ridicarea gradului de civilizaie i confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabil. Temeiul legal al acestui demers l constituie prevederile Cap. II din Legea nr. 50/1991, republicat i actualizat, privind autorizarea lucrrilor de construcii, ale art. 9, art. 14 lit. a i art. 15 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, precum i art. 15 alin. 3 lit. c, art. 16, Seciunea a 3-a din Hotrrea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006. Potrivit prevederilor art. 12 alin. 2 din OUG nr. 54/2006 concesiunea se aprob n temeiul studiului de oportunitate.

Fa de cele artate mai sus, propunem spre analiz i aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotrre, n conformitate cu dispoziiile art. art. 121, ale art. 36, alin. (2), lit. "c" , alin. (5), lit. "b" precum i ale art. 45 alin. 3 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat i actualizat.

PRIMAR, Iuliu Ilys

RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de hotrre privind aprobarea studiului de oportunitate i a documentaiei de atribuire n vederea concesionrii unei parcele disponibile n Zona Industrial Sud Satu Mare

Prin proiectul de hotrre propus se solicit plenului Consiliului Local al municipiului Satu Mare aprobarea iniierii i derulrii procedurilor de concesionare prin licitaie deschis a unei parcele din zona Industrial Sud. Parcela cu nr cadastral 161420 a devenit disponibil n urma Actului de ncetare nr. 2637/20.01.2012 a contractului de concesiune nr. 31065-224/02.09.2011.

Procedura ce urmeaz a se derula se va realiza respectndu-se urmtoarele principii: transparena, tratamentul egal, proporionalitatea, nediscriminarea i libera concuren. Contractul de concesiune se va atribui prin aplicarea procedurii licitaiei publice, n conformitate cu prevederile: - OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public; - HGR nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006; - Cap. II al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrrilor de construcii, republicat i actualizat; - Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat i actualizat.

Dup aprobarea studiului de oportunitate, concedentul aprob documentaia de atribuire a contractului de concesiune, care trebuie s cuprind cel puin urmtoarele elemente: informaii generale privind concedentul, instruciuni privind organizarea i desfurarea procedurii de concesionare; caietul de sarcini; instruciuni privind modul de elaborare i prezentare a ofertelor; informaii detaliate i complete cu privire la criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei ctigtoare; cile de atac i informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Pentru aceste considerente, proiectul de hotrre se ncadreaz n prevederile legale n vigoare, drept pentru care propunem spre analiz i aprobare Consiliului Local iniierea procedurii de concesionare prin licitaie a parcelei de teren cu nr. cadastral 161420, n suprafa de 8.202 mp, disponibil n Zona Industrial Sud Satu Mare.

Sef Serviciu Mihaela Racola

ANEXA 1 la HCL nr. _____________

privind iniierea procedurii de concesionare a unei parcele disponibile n Zona Industrial Sud Satu Mare

DATE GENERALE 2

CAPITOLUL I - DESCRIEREA I IDENTIFICAREA TERENULUI CARE FACE OBIECTUL CONCESIUNII 2

CAPITOLUL II - MOTIVE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR I SOCIAL I DE MEDIU CARE JUSTIFIC REALIZAREA CONCESIUNII 3

CAPITOLUL III - NIVELUL MINIM AL REDEVENEI 4

CAPITOLUL IV - PROCEDURA UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE I JUSTIFICAREA ALEGERII PROCEDURII 4

CAPITOLUL V - DURATA ESTIMAT A CONCESIUNII 5

CAPITOLUL VI - TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE 5

DATE GENERALE

Zona industrial Sud a municipiului Satu Mare. Proiectul a fost gndit s valorifice o suprafa de 69,54 ha din zona de sud a municipiului Satu Mare n beneficiul dezvoltrii durabile a acestei regiuni. Prin echiparea complet cu infrastructur (drumuri, alimentare cu energie electric, gaze naturale i ap, canalizare i staie de epurare) aceasta a fost creat cu scopul de a atrage investiii strine i autohtone n muncipiul Satu Mare n vederea crerii de noi locuri de munc i a atrage venituri suplimentare la bugetul local. ntruct o serie de parcele sunt n prezent neutilizate, n vederea promovrii investiiei create este oportun ca aceste parcele s fie valorificate prin concersionarea acestora. Acest studiu este realizat n conformitate cu prevederile legale cuprinse n: - Ordonan de Urgen a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public - Hotrrea Guvernului Romniei nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006; - Capitolul II al legii nr. 50/1991 privind aurozarea lucrrilor de construcii, republicat i actualizat; - Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului

- Legea nr. 216/2002 privind modificarea alin. (1) al art. 103. din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, republicat i actualizat - Ordonana Guvernului nr. 21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale.

CAPITOLUL I Descrierea i identificarea terenului care face obiectul concesiunii

Parcela de teren care face obiectul concesionrii este amplasat n Satu Mare, zona industrial Sud a municipiului, n suprafa de 8.202 mp. Aceast parcel este identificat n Planul de amplasament i delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire (ataat prezentului) ca fiind Lotul 2: 8.202 mp.

Zona industrial Sud a municipiului Satu Mare este ansamblul unui spaiu delimitat teritorial unde se pot dezvolta activiti investiionale, de producie industrial sau servicii, care s dezvolte faciliti pentru afaceri i industrie n concordan cu Planul Naional de Dezvoltare i Planul de Dezvoltare Regional.

Suprafaa de teren supus concesiunii are acces la urmtoarele faciliti: 1. Reea de ap. Aceasta se gsete n dreptul strzilor Principal, A i C fiind executat din P.E. DN 160 mm. Prin grupul de pompe din Gospodria de ap se asigur un debit de 20 l/sec. 2. Reea de incendiu. Sunt montai un numr de 3 hidrani de incendiu din apropierea terenului supus procedurii de concesiune. Prin intrarea n funciune, n caz de incendiu, a celui de-al 2-lea grup de pompe din Gospodria de ap se asigur suplimentar nc 20 l/sec., ceea ce asigur funcionarea concomitent a 3 hidrani de incendiu. 3. Reea de canalizare menajer. Exist o reea de P.E. cu DN 315 mm. existent n dreptul strzilor Principal A i B, iar n dreptul strzii C s-a construit un cmin de racord. Se asigur un debit de 65 l/sec. Apele menajere se vor deversa n reeaua de canalizare menajer aferent strzii Principale. 4. Reea de canalizare Pluvial. Exist o reea de canalizare cu diametru de 400 mm n dreptul strzii Principale.

Apele pluviale se vor deversa n reeaua de canalizare pluvial aferent strzii Principale. Canalizarea pluvial asigur deversarea unui debit de 400 l/sec. 5. Reea de gaz. Exist reea de gaz de PE cu DN 90 mm. n dreptul strzii Principale. Se asigur o presiune de 0.99 bar, si un debit de minim 202 mc/or. 6. Reea electric. Exist posibilitatea de racordare la staia de transformatoare 110/20 kv, care o putere instalat de 2x10 MVA, fiind necesar un proiect de alimentare cu energie electric.

Din punct de vedere urbanistic, zona este destinat urmtoarelor funciuni: Funciuni dominante: uniti industriale i de depozitare, baze de transport, servicii industriale, depozite de mrfuri i materiale. Funciuni complementare: circulaii auto, infrastructura tehnico-edilitar, zone verzi. Funciuni colaterale i tolerate: instituii, servicii i locuine personal, cu msurile corespunztoare de protecie. Aceste funciuni sunt prezentate detaliat n Regulamentul de Dezvoltare a Zonei Industriale Sud din municipiul Satu Mare.

Parcela de teren aparine domeniului privat al municipiului Satu Mare i este liber de sarcini. Obiectul concesiunii va fi utilizat pentru dezvoltarea de activiti economice de producie i servicii conform Regulamentului de Dezvoltare a Zonei Industriale Sud, art. 2.2.1. Utilizri permise.

Terenul construibil va prezenta urmtoarele caracteristici: Suprafaa minim: 700 mp Limea minim a frontului parcelei la strada: 20,0 m nlimea maxim a construciilor este stabilit la 21,0 m la corni.

CAPITOLUL II

Motive de ordin economic, financiar i social i de mediu care justific realizarea concesiunii

Iniiativa concesionrii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potenialul maxim att din punct de vedere al concedentului, Consiliul Local Satu Mare, ct i al concesionarului.

Din punctul de vedere al autoritii publice locale, identificm trei componente majore care justific iniierea procedurii de concesionare a terenului i anume aspectele de ordin economic, cele de ordin financiar i aspectele de ordin social.

ntruct parcelele de teren supuse concesiunii nu sunt situate n interiorul unei arii protejate, nu este necesar obinerea avizului structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, ns investiia se supune legislaiei n vigoare privind condiiile de protecie a mediului, concesionarul avnd obligaia de a obine acordul de mediu.

Ca urmare a demarrii investiiei vor fi create premizele dezvoltrii unei investiii fiabile ntr-o zon industrial aflat ntr-o continu dezvoltare. Amplasarea acesteia n imediata vecintate a infrastructurii de transport rutier, feroviar i aerian permite dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri solide, amplasnd activitile de producie ntr-un cadrul propice i evitnd poluarea zonelor aglomerat urbane.

Din punct de vedere economic i social, realizarea obiectivului va conduce la crearea unor noi locuri de munc att pe perioada executrii lucrrilor de construire a obiectivului, ct i dup finalizarea investiiei prin crearea de noi locuri de munc permanente.

Un alt obiectiv social ce st la baza nevoii de dezvoltare a acestei zone este i crearea de parteneriate viabile ntre mediul de afaceri local i universitile cu profil tehnic din municipiu. Studenii vor avea posibilitatea de a efectua schimburi de experien n cadrul companiilor stabilite pe terenul supus concesionrii.

n acelai timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei i implicit a municipiului precum i atragerea capitalului privat n

aciuni ce vizeaz satisfacerea unor nevoi ale comunitii locale precum i ridicarea gradului de civilizaie i confort a acesteia, pentru o dezvoltare durabil.

Din punct de vedere financiar proiectul de investiii va genera venituri suplimentare la bugetul local prin ncasarea:

redevenei aferent terenului concesionat, ca pre al concesiunii, sume aferente eliberrii Autorizaiei de Construire, sume ce urmeaz a fi ncasate pentru impozitul pe cldire, dup finalizarea construciei. sume ce urmeaz a fi ncasate pentru impozitul pe salarii, dup finalizarea construciei venituri ale comunitii locale din T.V.A. ncasat la bugetul de stat

CAPITOLUL III Nivelul minim al redevenei

Perioada de concesiune a parcelelor de teren de 49 ani, precum i redevena de 4,5 Euro/mp/49 ani au fost aprobate prin H.C.L. 20 / 24.02.2005. Datorit condiiilor economice prin care trece Romnia la ora actual, precum i restul regiunilor din zona Euro i nu numai, preul de concesiune nu a fost modificat tocmai pentru a stimula mediul de afaceri autohton i strin n a dezvolta investiii n municipiul Satu Mare. Concedentul va emite factura ctre concesionar, acesta din urm avnd obligaia de achita redevena aferent terenului concesionat, sustragerea de la plata acesteia va atrage dup sine penaliti sau chiar rezilierea contractului, conform detaliilor ce vor fi incluse n contractul de concesiune.

CAPITOLUL IV Procedura utilizat pentru atribuirea contractului de concesiune i justificarea alegerii procedurii

n conformitate cu prevederile capitolului II ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrrilor de construcii, dispoziiile art. 14 lit. a, art. 15 i art. 21 din Ordonana de

urgen a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, precum i art. 15 alin. 3 lit. c, art. 16, Seciunea a 3-a din Hotrrea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006, contractul de concesiune se va atribui prin licitaie public deschis. Pot participa la licitaie toate persoanele juridice interesate, romne sau strine care se ncadreaz n condiiile impuse prin Documentaia de atribuire, astfel cum va fi aprobat de Consiliul local. Documentaia de atribuire va cuprinde: informaii generale privind concedentul, instruciuni privind organizarea i desfurarea procedurii de concesionare; caietul de sarcini; instruciuni privind modul de elaborare i prezentare a ofertelor; informaii detaliate i complete cu privire la criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei ctigtoare; cile de atac i informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Pe lng acestea, se vor aduga Regulamentul de dezvoltare a Zonei Industriale Sud Modelul de Contract Schia de amplasare n zon a parcelei supuse concesiunii. Comisia de licitaie va fi alctuit dintr-un numr impar de membri i va fi compus din consilieri, reprezentani ai DGFP Satu Mare, precum i angajai n cadrul aparatului propriu. Membrii comisiei vor fi numii prin hotrre de consiliu local.

CAPITOLUL V Durata estimat a concesiunii

Conform HCL nr. 20/24.02.2005, durata maxim de concesiune este de 49 de ani cu meniunea c redevena va fi achitat n 10 rate egale. n cazul n care concesionarul i-a ndeplinit obligaiile contractuale i a realizat investiia la parametrii calitativi, cantitativi i la termenele angajate, dup expirarea unei perioade de 5 ani de la semnarea contractului de concesiune acesta are posibilitatea de a cumpra terenul care face obiectul concesiunii la preul de contract prin achitarea diferenei de plat, echivalent a 5 rate egale.

CAPITOLUL VI Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare

De la data intrrii n vigoare a hotrrii Consiliului Local privind aprobarea iniiativei de concesionare i a documentaiei de licitaie, sunt necesare 40 de zile pentru derularea procedurilor preliminare a licitaiei i desfurarea primei edine. n funcie de rezultatele acesteia, sunt necesare minim 30 de zile pn la perfectarea contractului, dac se adjudec la prima edin, sau maxim 90 de zile dac se parcurg toate etapele pn la negocierea direct.

Birou Eviden Patrimoniu