Sunteți pe pagina 1din 3

Procedura penala Curs 9 Rezolvarea cauzelor de catre procuror

12.12.2006

Dupa verificarea lucrarilor de urm penala, procurorul poate dispune fie trimiterea in judecata, fie una din urmatoarele solutii: scoaterea de sub urm penala; incetarea urm penale; clasarea; suspendarea urm penale.

In anumite conditii poate dispune restituirea in vederea refacerii sau completarii urmaririi penale. Aceasta restituire poate fi facuta catre acelasi organ de cercetare penala sau catre organul competent. Trimiterea in judecata -este unica solutie a procurorului care permite trecerea cauzei penale in faza urmatoare a procesului penal-judecata. Art.262 CPP daca procurorul constata ca au fost respectate dispozitiile legale are garanteaza aflarea adevarului ca urmarirea penala este completa, existand probele necesare si legal administrate iar din materialul de urm penala rezulta ca fapta exista, ca a fost savarsita de inculpat si ca acesta raspunde penal, procurorul dispune dupa cum urmeaza: 1.daca actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul urm penale, da rechizitoriu prin care pune in miscare actiunea penala si dispune trimiterea in judecata; 2.daca actiunea penala a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale, da rechizitoriu prin care dispune trimiterea in judecata. Rechizitoriul - art.264,alin.1 CPP : Rechizitoriul este actul de sesizare a instantei prin care procurorul cere acestuia sa aplice fata de inculpat legea. In cazul in care urm penala s-a desfasurat fata de un invinuit, rechizitoriul este si actul de inculpare, respectiv actul prin care se pune in miscare actiunea penala. Avand in vederea aceasta functie principala de act de sesizare a instantei, rechizitoriul trebuie sa indeplineasca aceste conditii, conditii de care depinde aceasta sesizare legala a instantei: -pt a se contura strict obiectul judecatii, rechizitoriul trebuie sa se limiteze la fapta si persoana pt are s-a efectuat urmarirea penala si el trebuie sa cuprinda pe langa celelalte mentiuni obligatorii date privitoare la persoana inculpatului: 1.fapta retinuta in sarcina sa; 2.incadrarea juridica; 3.probele; 4.eventuala masura preventiva luata de inculpat; 5.durata masurii preventive; 6.dispozitia de trimitere in judecata.

In rechizitoriu trebuie sa se arate numele si prenumele persoanelor care trebuie citate in instanta cu indicarea calitatii lor in proces si locul unde urmeaza sa fie citate acestea. Procurorul intocmeste un singur rechizitoriu chiar daca actele de urmarire penala prives mai multe fapte ori mai multi invinuiti sau inculpati si chiar daca se dau acestora rezolvari diferite. In cazul in care procurorul, la intocmirea rechizitoriului, considera ca e necesara arestarea inculpatului fiind intrunite conditiile de lege, inainteaza instantei in termen de 24 ore rechizitoriul si propunerea de arestare a inculpatului. Plangerile impotriva actelor si masurilor de urm penala 1. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urm. penala ale organelor de cercetare penala Art.275 CPP orice persoana poate face plangere impotriva masurilor si actelor de urm. penala daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime. Plangerea se adreseaza procurorului care supravegheaza activitatea de cercetare penala si se depune fie la acesta, fie la organul de cercetare penala. In vederea rezolvarii plangerii, organul de cercetare penala cand plangerea a fost depusa la acesta este obligata ca in 48ore de la primirea ei sa o inainteze procurorului impreuna cu explicatiile necesare. Introducerea plangerii nu suspenda aducerea la indeplinire a masurii sau a actului de urm. penala care formeaza obiectul plangerii. Dupa primirea plangerii, procurorul e obligat sa o solutioneze in cel mult 20 zile si sa comunice de indata persoanei care a formulat plangerea modul de rezolvare. Nerezolvarea plangerii in termenul mentionat poate atrage aplicarea unei sanctiuni disciplinare. 2. Plangere contra actelor procurorului Orice persoana poate face plangere impotriva masurilor si actelor de urm. penala efectuate de procuror sau efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta daca prin aceasta s-a adus o vatamare intereselor sale legitime conform dispozitiilor art.278 CPP. Aceasta este o cale generala prin care partile pot cere invalidarea a 2 categorii de acte si masuri de urm. penala: cele efectuate de procuror si cele efectuate pe baza dispozitiilor procurorului. Acest tip de plangere se rezolva de prim procurorul Parchetului sau dupa caz de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel sau de procurorul sef al sectiei de pe langa Inlta Curte de Casatie si Justitie. In cazul in care masurile si actele de urm. penala contestate sunt ale primului procuror ori ale procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel sau ale procurorului sef de sectie al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori au fost efectuate pe baza dispozitiilor date de catre acesta, plangerea se rezolva de catre procurorul ierarhic superior. Procedura de solutionare este identica cu cea reglementata de plangerea privitoare la actele de urm. penala ale organului de cercetare penala. 3. Plangerea in fata instantelor de judecata impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata Procedura rezolvarii acestor plangeri ce are lor conform art.278, alin.1 CPP nu poate fi utilizata decat impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului care contin o solutie a conflictelor de drepturi dedus judecatii, impiedicand cauza sa ajunga in fata judecatii.

Rezolutia de neincepere a urm. penale sau a ordonantei ori a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urm. penala sau de incetare date de procuror. Impotriva celorlalte rezolutii si O.G. ale procurorului, partea nemultumita nu poate folosi decat calea plangerii art.278 CPP. Procedura prealabila introducerii plangerii la instanta de judecata Conform art.278, indice 1, alin.1 CPP, inainte de sesizarea instantei de judecata, persoanele ale caror interese sunt vatamate de rezolutiile sau ordonantelor de netrimitere in judecata trebuie sa parcurga procedura prealabila, adica sa faca plangere impotriva ordonantei sau rezolutiei la prim procurorul Parchetului de pe langa Curtea de Apel ori la procurorul sef de sectie al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie conform art.278 CPP. Dupa respingerea plangerii impotriva rezolutiei de neincepere a urm. penale sau al rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urm. penala sau de incetare a urm. penale date de procuror, pers vatamata precum si orice alte persoane ale caror interese legitime au fost vatamate pot face plangere la instanta de judecata. Plangerea trebuie facuta in 20 zile, termen care curge de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare a plangerii prealabile facute la procurorul ierarhic superior in cazul in care procurorul competent este obligat sa solutioneze plangerea in 20 zile. Daca procurorul competent nu a solutionat plangerea in 20 zile, termenul de 20zile prevazut anterior curge de la data expirarii de 20zile. Instanta competenta sa solutioneze plangerea este instanta careia i-a revenit potrivit legii competenta sa judeca cauza in prima instanta. Dosarul va fi trimis de parchet instantei in 5 zile de la primirea adresei prin care se cere dosarul. Persoana fata de care s-a dispus neinceperea urm. penale, scoaterea de sub urm. penala sau incetare a urm., precum si persoana care a facut plangerea se citeaza de catre instanta. Neprezentarea acestor persoane legal citate nu impiedica solutionarea cauzei. La judecarea plangerii la instanta, prezenta judecatorului e obligatorie. Instanta judecand plangerea verifica rezolutia sau ordonanta atacata pe baza lucrarilor din dosarul cauzei si a oricaror inscrisuri noi prezentate. Instanta poate pronunta una din urmatoarele solutii: -respinge plangerea prin sentinta, mentinand solutia din O.G. atacata. In acest caz, dupa ramanerea definitiva a sentintei, persoana in privinta careia instanta prin hotarare definitiva a decis ca nu este cazul sa se inceapa sau sa se redeschida urm. penala nu mai poate fi urmarita penal pt aceeasi fapta. -admite plangerea prin sentinta, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si trimite cauza procurorului in vederea inceperii sau redeschiderii urm. penale. -admite plangerea prin sentinta, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si cand probele existente la dosar sunt suficiente pt judecarea cauzei, retine cauza spre judecare. In acest caz, actul de sesizare a instantei il constituie plangerea persoanei.