Sunteți pe pagina 1din 2

Documentatie tehnica privind realizarea de umpluturi cu perna de loess

Perna ca element constructiv îmbunătăţeşte terenurile considerate din punct de vedere tehnic incompatibile pentru fundarea construcţiilor . Consolidarea terenurilor cu perne din loess-fiind o operaţie preliminară începerii lucrărilor de fundaţii- trebuie realizată, verificată şi recepţionată înaintea termenului planificat pentru începerea obiectelor de construcţii. Constructorul va respecta cu stricteţe toate condiţiile tehnice de execuţie stabilite în caietul de sarcini, documentaţia tehnică pe obiectiv şi normativele cu standardele de referinţă, inclusiv cele conexe.

PROCESUL TEHNOLOGIC

1. Excavarea terenului natural pana la adancimea specificata, cu asigurarea stabilitatii in cazul in care este necesar acest lucru.

2. Executarea umpluturii desensibilizate constă din următoarele operatiuni :

a. asternerea materialului în strat cu buldozerul;

b. umezirea materialului cu furtunul sau autocisterna, pana la umiditatea de compactare;

c. compactarea propriu-zisă a fiecărui strat cu utilajele prevazute, pana la obtinerea unui

grad de compactare stipulat in proiect sau in urma determinarilor de laborator (incercarea Proctor);

3. Executarea umpluturii stabilizate cu ciment si var:

a. tratarea pamantului cu var hidratat in pulbere pentru corectarea plasticitatii; care poate fi realizata in statii speciale sau direct prin imprastiere pe stratul de pamant;

b. amestecarea pamantului cu ciment sau imprastierea directa pe strat;

c. asternerea materialului in straturi;

d. umezirea straturilor;

e. compactarea propriu-zisa a fiecarui strat.

Observatii:

1. Umezirea terenului de compactat cu cantitatea suplimentară de apă se va face numai prin

stropire, în reprize succesive, pe măsură ce apa se infiltrează în teren, pe toată grosimea stratului de pământ ce trebuie compactat.

2. Compactarea va putea fi executată, de regulă, dupa trecerea a unei durate stabilite de timp

de la infiltrarea apei în pământ, în funcţie de natura pământului şi de starea atmosferică existentă.

3. Condiţiile de calitate definitive pe care trebuie să le îndeplinească perna se vor stabili în urma

unei încercări PROCTOR complete, comandată unui laborator autorizat. 4. Rezultatele încercărilor vor fi avizate obligatoriu de proiectant, care va aviza umiditatea

optimă de compactare pentru tipul de pernă stabilit. Gradul normal de compactare al pernei trebuie să fie de minim 95 %.

5. În cazul corecţiei cu var introducerea cimentului se va face numai după cel puţin 24 ore de

la introducerea varului în amestecul de pămînt.

VERIFICAREA CALITĂTII UMPLUTURILOR

Controlul pe santier al calitătii umpluturilor constă în verificarea atentă:

granulozitătii;al calitătii umpluturilor constă în verificarea atentă: materialului utilizat; a a a umiditătii; grosimii

materialului utilizat;constă în verificarea atentă: granulozitătii; a a a umiditătii; grosimii stratului; numărului de treceri

a

a

atentă: granulozitătii; materialului utilizat; a a a umiditătii; grosimii stratului; numărului de treceri

a umiditătii;

grosimii stratului;granulozitătii; materialului utilizat; a a a umiditătii; numărului de treceri suprapuse cu utilajul de compactare .

numărului de treceri suprapuse cu utilajul de compactare . compactare .

a

a

Verificarea prin cântărire Pentru verificarea compactării prin cântărire se execută sondaje deschise de prelevare a probelor de laborator, de dimensiuni în plan 0,80x1,00 m şi de o adâncime egală cu grosimea compactată prescrisă, plus 0,5 m. Numărul sondajelor deschise ce trebuie executate se stabileşte având în vedere cerintele proiectului. Probele se prelevează din 25 în 25 cm; prima probă se ia la suprafaţă. După prelevarea tuturor probelor, sondajul se astupă; compactarea succesivă a straturilor de 25 cm grosime se face cu maiul manual. Verificarea prin sondaje de penetrare statică Verificarea lucrărilor de compactare se face în puncte situate în nodurile unei reţele cu ochiuri regulate, astfel încât să existe cel puţin o verificare la 100 m 2 . Sondajul de penetrare statică se efectuează pe o adâncime egală cu grosimea de compactare proiectată plus 0,5 m. Determinarea rezistenţei la penetrare pe con (Rp) se face din 20 în 20 cm. Cu datele obţinute din sondaj se întocmeşte diagrama de penetrare statică.

Calitatea umpluturilor se va considera corespunzătoare dacă pentru fiecare strat suplimentar, la cel putin 75% din probele de control se realizează sau se depăseste greutatea volumică în stare uscată ( ρd ) si gradul de compactare ( D ) specificate.

RECEPTIA UMPLUTURILOR COMPACTATE Receptia lucrărilor de umpluturi compactate se va face în conformitate cu Normativul privind executarea si receptionarea lucrărilor de terasamente pentru fundarea constructiilor civile si industriale , indicativ C 169 - 88. În cadrul receptiilor pe parcurs care sunt obligatorii se recomandă ca umpluturile să fie receptionate pe faze ( straturi elementare ) astfel încît să nu fie necesare refaceri costisitoare de lucrări. În cazul în care pentru un strat elementar nu se obţin parametrii de compactare prescrişi , acest strat se va sacrifica şi se va proceda la o nouă compactare. Dacă nici în acest caz parametrii nu se realizează , stratul se îndepărtează în întregime.

Extras din C56-85 - NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE

Umpluturile (perne) de pământ, nisip, balast, pietriş sau piatră spartă, care servesc drept consolidare a terenului de fundare şi pe care se aşează direct fundaţii, trebuie tratate ca lucrări speciale, verificându-se:

- corespondenţa cu prevederile proiectului a naturii terenului pe care se aşează, în aceleaşi

condiţii ca şi pentru fundaţia propriu-zisă ;

- calitatea materialului utilizat pentru această umplutură, neadmiţându-se nici o abatere de la

proiect. în sfera de granulozitate, pentru care se admit abateri de ± 5% faţă de componentele de sorturi ;

- respectarea tehnologiei de compactare prevăzută în proiect;

- realizarea gradului de compactare prevăzut în proiect; determinările se vor face pe toată

grosimea pernei, câte una pentru fiecare strat elementar prevăzut a se compacta cel puţin una la fiecare 20 mc material compactat în zonele în care condiţiile de compactare sunt dificile se vor face

probe suplimentare ;

- abaterea admisibilă faţă de gradul de compactare prevăzut în proiect este de : - 2% pentru

medie şi 5% pentru toate buletinele de încercări şi rezultatele verificărilor menţionate mai sus se vor

consemna în procese verbale de lucrări ascunse.