Sunteți pe pagina 1din 7

Zilele trecute navigam pe net.

Si am gasit un forum
( http://www.basarabia.discutfree.com/ ) cu si despre ai mei de acasa Smile Mi-am adus
aminte de o gramada de lucruri...si bune, si rele.
Atunci am avut ideea de o colaborare. Stiu ca exista un singur mod de a dobandi
ceva...prin a-ti infrunta temerile....

Partid comunist
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Acest articol este parte a seriei
Comunism

Şcoli ale comunismului


Marxism · Leninism
Stalinism · Troţkism
Maoism · Franklinism
Comunism religios
Anarho-comunism

Partide comuniste
Partid comunist
Listă de partide comuniste
Partidul Bolşevic
Partidul Comunist
al Uniunii Sovietice
Partidul Comunist Român
Internaţionala Communistă

State comuniste
State istorice importante:
Uniunea Sovietică
Bulgaria
Cehoslovacia
Germania de Est
Iugoslavia
Polonia
România
Ungaria
State actuale:
China
Coreea de Nord
Cuba
Laos
Vietnam
Alte articole
Revoluţie comunistă
Revoluţia din Octombrie
Marxism-leninism
Pactul de la titulescu
CAER
Socialism
Economie planificată
Anti-comunism
editează acest cadru

În limbajul zileleor noastre, un partid comunist este un partid politic care promovează
comunismul, o interpretare specială a filozofiei sociopolitice a marxismului a
gânditorului şi liderului bolşevic Vladimir Ilici Lenin. Partidele comuniste din zilele
noastre pot uneori să nu folosescă în mod oficial termenul "communist" pentru a se
autodenumi. Chiar dacă fac asta, însă, nu toate partidele comuniste urmează interpretările
stricte ale uneia din şcolile comunismului: leninismul, maoismul, stalinismul sau
troţkismul.

Primele partide comuniste au început să fie înfiinţate în toată lumea la începutul secolului
al XX-lea, după fondarea de către bolşevici a Internaţionalei Comuniste. Partidele
comuniste au deţinut puterea în 21 de naţiuni de-a lungul istoriei, cea mai importantă ţară
comunistă fiind Uniunea Sovietică.

În anul 2005, partidele comuniste sunt la putere în Cuba, Republica Populară Chineză,
Vietnam, Laos şi Coreea de Nord. În cazul partidului comunist chinez (PCC), adoptarea
aşa numitei economii socialiste de piaţă, cunoscută şi ca "socialism având caracteristici
chinezeşti", a făcut ca numeroşi comunişti şi partide comuniste din toată lumea să afirme
că PCC a abandonat parţial sau total comunismul în favoarea capitalismului şi a societăţii
de consum, o poziţie pe care partidul chinez o respinge cu hotărâre. Adoptarea de către
Partidul Comunist Vietnamez a aşa numitei doi moi, politică asemănătoare cu cea
chineză, a dus la critici puternice similare.

În Coreea de Nord, marxismul a fost înlocuit în mod oficial de ideologia Ideilor Ciuce. În
2002, Coreea de Nord a început un experiment economic asemănător cu cel chinezesc în
Regiunea economică Kaesŏng. Câteva alte regiuni, aşa cum este Sinŭiju la graniţâ cu
China, au fost desemnate ca "regiuni administrative speciale", regiuni în care politicile
economiei de piaţă sunt permise. În ultimii ani, în fosta republică sovietică Moldova,
Partidul Comunist a recucerit puterea pe cale democratică. Mai trebuie spus că până în
acest moment, acest guvern, oficial denumit "comunist", nu s-a deosebit prin acţiunile
sale prin nimic de guvernele "capitaliste" de mai înainte.

Exista sute, dacă nu mii de partide comuniste, mari şi mici, în toată lumea. Succesul lor
variază foarte mult. Vezi şi Lista partidelor comuniste şi Mişcarea comunistă mondială
pentru mai multe detalii despre partidele comuniste active în zilele noastre.
Cuprins
[ascunde]

* 1 Istoria partidelor comuniste


o 1.1 Primele partide comuniste
o 1.2 Partidele din era post-stalinistă
o 1.3 Guvernele comuniste necontrolate de sovietici
o 1.4 Partidele comuniste vest europene în perioada postbelică
o 1.5 Partidele comuniste din lumea a treia
o 1.6 Cuba
o 1.7 Comuniştii din ţările blocului răsăritean în perioada postsovietică
* 2 Structura partidelor comuniste
* 3 Vezi şi

[modifică] Istoria partidelor comuniste

[modifică] Primele partide comuniste

Prima organizaţie marxistă internaţională a fost Liga Comunistă, care apăra principiile
enunţate de Karl Marx şi Friedrich Engels în Manifestul Comunist şi care se inspira din
exemplul Comunei din Paris. Grupul s-a dizolvat în anul 1852, după apariţia mai multor
facţiuni care nu se înţelegeau între ele.

Partidul Bolşevic a cucerit puterea în timpul revoluţiei din 1917. În martie 1918, partidul
şi-a schimbat numele în "Partidul Comunist din Întreaga Rusie (Bolşevicii)", cunoscut
însă mai degrabă sub numele de "Partidul Comunist".

Mai multe partide comuniste au fost create, mai ales în Europa, în al doilea şi al treilea
deceniu al secolului al XX-lea, ca rezultat al luptelor facţionale din interiorul celor mai
multe partide socialiste ale timpului. Unele facţiuni apărau ideea drumului către socialism
pe căi legale, parlamentrar-democratice, în timp ce altele doreau sa se ajungă la revoluţie
şi la utilizarea forţei împotriva vechilor structuri sociale, considerând că drumul
democratic nu poate fi urmat. De obicei, grupurile pro-revoluţie se autodenumeau
comuniste, în timp ce facţiunile care doreau o trecere graduală de la capitalism la
socialism au păstrat numele de socialiste sau social democrate.

La scurtă vreme după ruptura dintre facţiuni au mai apărut şi alte diferenţe. În timpul
deceniului al treilea al secolului trecut, comuniştii au sprijinit necondiţionat Uniunea
Sovietică şi marxism-leninismul, în vreme ce socialiştii aderau la doctrina marxistă
respingând leninismul. Ruptura dintre socialişti şi comunişti s-a adâncit în continuu,
fiecare dezvoltându-şi propria filozofie.

Cele mai importante curente social democrate au abandonat marxismul până pe la


jumătatea secolului trecut. Troţkismul şi alte câteva ramuri autoproclamate marxist-
revoluţionare au afirmat că partidele comuniste influenţate de sovietici, sub influenţa
stalinismului, s-au depărtat de poziţia originală marxist-leninistă în aceiaşi perioadă. Prin
contrast, antirevizioniştii, care se autoproclamau de asemenea ca marxişti revoluţionari,
considerau că Uniunea Sovietică s-a îndepărtat de drumul socialismului adevărat din
momentul discursului secret al lui Nikita Hruşciov din 1956. Aceştia din urmă au fost
suporterii revoluţiei chinezeşti din 1949 a lui Mao Zedong şi a Revoluţiei culturale din
China, dar au abandonat acest sprijin în momentul în care a devenit clar, în viziunea lor,
că Deng Xiaoping şi al său "socialism având caracteristici chinezeşti" se îndrepta către
restaurarea capitalismului în marea ţară asiatică.

[modifică] Partidele din era post-stalinistă

Respectând ordinul dat de Stalin, Cominternul s-a autodizolvat în 1943. În perioada


postbelică, între 1945 şi 1949, partidele comuniste controlate de Moscova, precum
Partidul Unit al Muncitorilor din Polonia şi Partidul Socialist Unit din Germania (de
răsărit), au fost impuse la putere în cele mai multe ţări ale Europei Răsăritene, ducând la
crearea blocului răsăritean.

Partidul Comunist din SUA a făcut parte din viaţa politică generală a Statelor Unite ale
Americii de-a lungul deceniilor al patrulea şi al cincilea, dar izbucnirea războiului rece la
împins în ilegalitate pe timpul perioadei McCarthyismului, o mişcare de represiune
anticomunistă foarte puternică, care a distrus practc influenţa comuniştilor în SUA.

[modifică] Guvernele comuniste necontrolate de sovietici

In Republica Socialistă Federală Iugoslavia, trupele de partizani comunişti au eliberat ţara


de sub ocupaţia nazistă şi au format un guvern de stânga fără sprijinul sovieticilor. Ca
urmare a acestui fapt, Partidul Comunist din Iugoslavia nu a fost controlat de Moscova.
Mai mult decât atâta, partidul iugoslav s-a opus cu putere de mai multe ori unor iniţiative
politice ale sovieticilor, ceea ce a dus la excomunicarea guvernului comunist iugoslav din
blocul sovietic.

În 1949, comuniştii chinezi au terminat învingători războiul civil, care se desfăşurase pe


durata a mai multor decenii, şi au proclamat Republica Populară Chineză. La scurtă
vreme după aceea, un alt partid comunist, Partidul Muncitorilor din Coreea, a cucerit
puterea în Coreea de Nord. În timpul războiului din Coreea, comuniştii coreeni au fost
sprijiniţi atât de cei chinezi cât şi de sovietici.

Pol Pot a fost puternic influenţat de comuniştii francezi şi au luptat împotriva influenţei
sovietice în Vietnam.

Liderul comunist chinez Mao Zedong a avut importante diferenţe de puncte de vedere
politice cu sovieticii în perioada destalinizării, ceea ce a dus la ruptura chino-sovietică de
la începutul deceniului al şaptelea al secolului trecut.

Albania a fost eliberată de sub jugul italian în acelaşi fel ca în cazul Iugoslaviei, dar
comuniştii albanezi au îndreptat ţara către o cu totul altă cale decât vecinii lor. Guvernul
albanez s-a alăturat celui sovietic la început, după care a luat partea chinezilor în
conflictul chino-sovietic.

[modifică] Partidele comuniste vest europene în perioada postbelică

Membrii partidelor comuniste au fost persecutaţi în multe ţări occidentale la începututl


perioadei războiului rece, când sentimentele antisovietice şi anticomuniste erau
alimentate de guvernele occidentale ca o parte a strategiei lor în războiului rece. Totuşi, în
unerle ţări capitaliste precum Italia şi Franţa, partidele comuniste foarte puternice s-au
bucurat de un sprijin popular important şi au jucat un rol hotărâtor în viaţa politică a
ţărilor lor în perioada care a urmat războiului. Ei au dezvoltat o variantă a ideologiei
comuniste cunoscută cu numele de Eurocomunism. Această teorie susţinea edificarea
unei economii planificată de tip socialist sub conducerea unui guvern ales democratic
prin alegeri libere într-un sistem multipartit. Această linie politică a fost o ruptură clară cu
linia politică sovietică, dar aceste partide au menţinut relaţii bune, sau cel puţin
diplomatice, cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.

[modifică] Partidele comuniste din lumea a treia

În lumea a treia, partidele comuniste au devenit foarte populare în anumite ţări, deoarece
ele au promis răsturnarea structurilor guvernamentale considerate opresive de majoritatea
populaţiei, ca şi ridicarea nivelului de trai al celor săraci. De multe ori, partidele
comuniste au jucat rolul dominant în lupta pentru cucerirea independenţei de sub puterile
coloniale. Războaiele rezultante au fost deseori împletite în iţele războiului rece, Uniunea
Sovietică sprijinind forţele comuniste, iar Statele Unite ale Americii sprijinind forţele
anticomuniste. Cele două superputeri au purtat războie prin interpuşi, aşa cum a fost în
războiul din Vietnam, în care trupele sud-vietnameze şi americane au luptat împotriva
comuniştilor locali, sau cum a fost cazul războiul din Afganistan, în care trupele sovietice
au luptat împotriva mujahedinilor sprijiniţi de SUA, care încercau să răstoarne guvernul
prosovietic comunist afgan. Vietnam şi Laosul sunt şi azi guvernate de partide comuniste.

[modifică] Cuba

Revolta naţionalistă din Cuba a lui Fidel Castro a fost puternic batjocorită de preşedintele
Eisenhower, care s-a dus să joace golf în ziua în care Castro urma să fie primit la Casa
Albă, liderul cubanez fiind primit în schimb de vicepreşedintele Richard Nixon. Castro,
în schimb, la scută vreme după aceasta, s-a aliat cu Uniunea Sovietică şi s-a autodeclarat
comunist.

Cuba comunistă a supravieţuit colapsului Uniunii Sovietice, guvernul a reuşit, prin


intermediul unor reforme orientate prudent spre economia de piaţă, în ceea ce se numeşte
"Perioada Specială". Partidul Comunist Cubanez este şi în anul 2005 la putere.

[modifică] Comuniştii din ţările blocului răsăritean în perioada postsovietică


Odată cu prăbuşirea Uniunii Sovietice, partidele comuniste au pierdut monopolul politic
în toate ţările Europei Răsăritene şi în fostele republici sovietice. În multe cazuri,
partidele comuniste s-au reorganizat ca partide noi socialiste sau social democrate, câteva
dintre ele rămânând însă de factura ortodox-comunistă. Multe dintre fostele partidele
comuniste şi diferitele lor succesoare au rămas cu o puternică influenţă în viaţa politică
locală din fostele ţări ale blocului răsăritean.

[modifică] Structura partidelor comuniste

Vezi şi: Centralismul democratic.

Teoretic, Congresul partidului trebuie să aleagă Comitetul Central, care tebuie să ducă la
îndeplinire hotărârile congresului între două sesiuni. Comitetul Central trebuie să aleagă
un Birou Politic mai mic, în frunte cu un Secretar General, care să rezolve problemele
zilnice ale activităţii partidului. În practică însă, puterea este exercitată de sus în jos,
Biroul Politic se autoperpetuează, controlează compoziţia Comitetului Central, care, în
final, controlează congresul partidului.

Unele dintre partidele comuniste moderne ţin de tradiţia centralismul democratic. Altele,
însă, au renunţat la centralismul democratic, alte au renunţat chiar şi la marxism-
leninism, în schimb adoptând o structură mai degrabă social-democrată, apărând statul
bunăstării, aşa cum există în Scandinavia şi în cea mai mare parte a Europei Occidentale.

www.anticomunism.piczo.com
www.anticomunism.myforum.ro

Iata ce le-am scris:

[...] Respect ce ati spus si opinia pe care o aveti. Da...ati avea dreptate intr-o lume
perfecta... Stiu ca e putin violent, insa Noi nu facem nimic altceva decat de a incerca sa
aratam raului adevarata lui fata. Am dedicat acest site tuturor celor care au suferit de pe
urma comunismului si tot in numele lor consider ca in comparatie cu enormele chinuri pe
care le-au indurat am fost chiar foarte bland. Nu va spunem sa iesiti cu Noi la manifestatii
si proteste! Inva va propunem o sustinere reciprioca la nivel de administratii.

Am trait un timp in Balti, pe urma m-am mutat la Chisinau la Ciocana si lucrul pe care nu
il puteam suporta era faptul ca trebuia sa vorbim zilnic rusa la scoala, era obiect
obligatoriu si in plus rusii ne si considera "muli". Suntem nerespectati in TARA
NOASTRA! Suntem fortati sa imbratisam regimuri comuniste si mai grav nu luam nici o
atitudine! Ne lasam in bataia vantului si uitam ca trebuie sa onoram pe ai nostri strabuni...
Unii nici nu mai considera ca a iti cinsti tara e un lucru necesar sau macar benefic.
De ce sa fim noi acest popor batut de soarta? Nu suntem noi oare fauritorii propriului
DESTIN?

Tinem uneori la niste reguli relative cand in jur totul e plin de faradelegi...
Nu putem incalca o regula ca sa aducem un beneficiu mult mai mare in schimb? E posibil
sa facem un mare bine pentru ceva neglijabil, e posibil sa ii sustinem pe ai nostri!!!!
Tinem atat de mult la ele? Sigur ca nu
Forumul Nostru incearca sa redea realitatea...Nu incercam sa creem o "bula de sapun" si
sa ne imaginam ca totul e perfect.
Noi recunoastem partile bune si rele. Iar apoi vrem sa luptam pentru a face din rau bine.

Nu as fi tinut atat de mult sa va demonstrez avantajele si moralitatea acestor lucruri daca


nu af fi fost si eu din Basarabia, daca nu as fi trait si eu acolo si daca nu as fi stiut prin ce
trebuie sa trecem zilnic, chiar daca ne-am obisnuit intr-un fel... Insa cu RAUL nu trebuie
sa ne obisnuim! Si imi doresc ca locurile in care am crescut sa aiba un nume in lume si
doresc tot ce e mai bine fratilor mei...

Patriotismul nu poate fi confundat cu nimic altceva...cu nimic....

A pune piciorul drept inainte nu e usor mereu...


Dar "Secret Society of Freedom" (NOI) considera ca asa se defineste un BARBAT... Iar
noi vrem ca neamul nostru sa dainuie peste veacuri!!!!!

A trai liber putem doar daca alegem asta....

BY
:::SuccesLeader , the PANARAMA , President & Secret Society of Freedom:::.