Sunteți pe pagina 1din 8

Model Contract de servicii

Contract de servicii nr.______________data_______________

1. Prile contractante n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de prestare de servicii, ntre ......................................................................... denumirea autoritii contractante adresa................................................................, telefon/fax .............................................., numr de nmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie , reprezentat prin ...................................................................., (denumirea conductorului), funcia..............................................., n calitate de achizitor, pe de o parte, i ...................................................................denumirea operatorului economic adres .........................................telefon/fax .....................numr de nmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, banc)..........................................................................reprezentat prin .............................................................(denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte. 2. Definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale; b)achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d)servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului; e)produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

3. Interpretare 3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii 4. Obiectul i preul contractului 4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea) 4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor prestate, pltibil prestatorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 Durata prezentului contract este de ....... luni, adic de la............................................pn la ............... 6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin): a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnic i propunerea financiar; c) graficul de ndeplinire a contractului; d) graficul de pli; e) garania de bun execuie, dac este cazul; f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul. (se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)

7. Obligaiile principale ale prestatorului 7.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate. 7.2- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic, anex la contract. 7.3 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat n propunerea tehnic. 7.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror: i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu serviciile prestate, i ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 8. Obligaiile principale ale achizitorului 8.1 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate. 8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit. 8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dupa caz, graficul de plat) 8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil. (se va indica un termen cert) 9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului. (se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor) 9.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat. (se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor) 9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese. 9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice 10. Garania de bun execuie a contractului 10.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului nainte de data de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte de nceperea execuiei contractului. (se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie) 10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la ndeplinirea obligaiilor asumate. (se precizeaz modul de restituire i termenul) 11. Alte responsabiliti ale prestatorului 11.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic. (2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. (se precizeaz anexa ce conine graficul de prestare) 12. Alte responsabiliti ale achizitorului 12.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare pentru ndeplinirea contractului. 13. Recepie i verificri

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini. 13.2 - Verificrile vor fi efectuate de ctre achizitor prin reprezentanii si mputernicii, n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica n scris prestatorului, identitatea persoanelor mputernicite pentru acest scop. (se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a serviciilor) 14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare 14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului. (se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a contractului) (2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul contractului. 14.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor. (2) n cazul n care: i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea contractului de ctre prestator, ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional. 14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional. 14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. 15. Ajustarea preului contractului1 15.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la contract. 15.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit. (se precizeaz formula de ajustare) 16. Subcontractani 16.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. 16.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.
1

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm

(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract. 16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete partea sa din contract. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract. 16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preului contractului i va fi notificat achizitorului. 17. Fora major 17.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent. 17.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 17.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 17.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare. 17.6- Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte daune-interese. 18. Soluionarea litigiilor 18.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 18.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia. (se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor) 19. Limba care guverneaz contractul 19.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 20. Comunicri 20.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.

20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 21. Legea aplicabil contractului 21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au nteles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte. (se precizeaz data semnrii de ctre pri). Achizitor, Prestator, ............................ (semntur autorizat) autorizat) LS LS

.............................. (semntur

S-ar putea să vă placă și